Byla e2-1625-790/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“, Tiltų statyba uždaroji akcinė bendrovė „Tilsta“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO KELIAI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 2 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO KELIAI“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“, Tiltų statyba uždaroji akcinė bendrovė „Tilsta“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „PANEVĖŽIO KELIAI“ 2019 m. rugsėjo 20 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą atmesti AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ pasiūlymą ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją grąžinti atviro konkurso „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 432089) procedūras į pasiūlymų vertinimo stadiją, iš naujo įvertinti AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Ieškinys priimtas, Vilniaus apygardos teisme užvesta civilinė byla Nr. e2-4224-653/2019.

72.

82019 m. rugsėjo 20 d. ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 432089) procedūras ir uždrausti sudaryti sutartį su pirkimo laimėtoju. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas.

93.

10Ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ 2019 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į teismą su kitu ieškiniu, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimą Nr. A39-1193/19(3.10.15-AD10) „Dėl gautos pretenzijos“, įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patenkinti AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ 2019 m. rugsėjo 6 d. pretenziją „Dėl 2019 m. rugpjūčio 27 d. rašto Nr. A39-1135/19(3.10.15-UK), kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė bei laimėtojas ir priimtas sprendimas sudaryti sutartį“ visa apimtimi, tai yra: sustabdyti atviro konkurso „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 432089) procedūras iki bus išnagrinėta pretenzija bei priimtas atitinkamas sprendimas; panaikinti 2019 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą Nr. A39-1135/19(3.10.15-UK) „Dėl pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir priimto sprendimo sudaryti sutartį“, atmesti tiekėjų grupės UAB „Fegda“ ir Tiltų statybos UAB „Tilsta“ pasiūlymą. Ieškinys priimtas, Vilniaus apygardos teisme užvesta civilinė byla Nr. e2-4239-653/2019.

114.

12Ieškovė 2019 m. rugsėjo 24 d. ieškinio užtikrinimui 2019 m. spalio 1 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 432089) procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį. Nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimas teismo sprendimas taps neįvykdomas arba jo įvykdymas itin pasunkės, kadangi atsakovė sudarys pirkimo sutartį su pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms suklastotais dokumentais grindžiančia tiekėjų grupe. Ieškovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas užtikrintų pirkimo procedūrų skaidrumą, teisėtumą ir nepažeistų ekonomiškumo principo, nes šios priemonės nepareikalautų jokių didesnių išlaidų ar sąnaudų ne tik iš atsakovės, bet ir iš tiekėjų grupės. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apribotų atsakovės teises tik tiek, kiek yra būtina ieškovės palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Ieškovė nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso, kadangi būtų užkirstas kelias neskaidriam ir neteisėtam tolimesniam konkurso procedūrų vykdymui. Akcentavo, kad konkurso objektu esantys darbai tik iš dalies yra finansuojami valstybės lėšomis. Nors dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovė galimai pažeistų Finansavimo sutartyje numatytus terminus, tačiau netgi galimas finansavimo konkursui praradimas nėra ir negali būti pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Byloje taikius laikinąsias apsaugos priemones, valstybės lėšos nebus prarastos ir bus panaudotos visuomenės interesais. Ieškovė akcentavo, kad konkurso objektu esančių darbų poreikis egzistuoja jau daugybę metų, todėl trumpalaikis pirkimo procedūrų sustabdymas viešajam interesui neturės jokios neigiamos įtakos.

135.

14Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartimi civilinę bylą Nr. e2-4239-653/2019 prijungė prie civilinės bylos Nr. e2-4224-653/2019.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

166.

17Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 2 d. nutartimi ieškovės AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

187.

19Teismas nurodė, kad ieškovė ieškinyje aiškiai išdėstė argumentus bei pateikė reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, todėl nėra pagrindo spręsti, jog ieškinio reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti.

208.

21Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019 ieškovės iš esmės analogiško prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ginčo pirkimo netenkino. Be to, ieškovė nagrinėjamoje civilinėje byloje iš esmės nenurodė naujų aplinkybių, kurių nebuvo nurodžiusi civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019 pateiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir dėl kurių Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartyje nepasisakė. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovė pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties, kuriame nurodyti iš esmės analogiški argumentai, kaip ir nagrinėjamoje byloje pateiktame pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taigi sprendė, kad tokia ieškovės procesinė pozicija patvirtina, jog prašyme nurodytos ne naujos aplinkybės, o nesutikimo su Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi argumentai, dėl kurių bus pasisakyta peržiūrint teismo nutartį apeliacine tvarka.

229.

23Teismas sprendė, kad šiuo atveju nėra būtinų sąlygų, sudarančių pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

24III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2510.

26Atskirajame skunde ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 2 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 432089) procedūras ir uždrausti sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

2710.1.

28Teismas neteisėtai ir nepagrįstai atmetė 2019 m. rugsėjo 30 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tik dėl to, kad iš esmės analogiškas prašymas buvo išnagrinėtas civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019. Abu prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikti skirtingose bylose, yra visiškai nepanašūs ir reiškiami siekiant užtikrinti skirtingų ieškinių ir jų reikalavimų įgyvendinimą. Vienintelė šiuos procesinius dokumentus siejanti aplinkybė yra ta, jog prašymais dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo prašoma stabdyti to paties konkurso procedūras.

2910.2.

30Pirmosios instancijos teismas, prašymą atmetęs iš esmės tik dėl to, kad pateikti procesiniai dokumentai buvo panašūs pagal turinį, ne tik pažeidė pareigą motyvuoti ir pagrįsti savo sprendimą, bet ir visiškai neįsigilino į 2019 m. rugsėjo 30 d. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esmę ir ieškovės pateiktus motyvus.

3110.3.

32Teismas neįvertino naujausios bei aktualios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kuri vienareikšmiškai patvirtina, kad laikinosios apsaugos priemonės privalėjo (privalo) būti taikomos (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018). Nagrinėjamu atveju susiklosčiusi situacija nėra specifinė, Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. sankryžos rekonstravimo darbų poreikis egzistuoja jau daugybę metų, tačiau jokie esminiai rekonstrukcijos darbai, gerinantys automobilių srauto pralaidumą ar mažinantys autoįvykių skaičių, sankryžoje iki šiol nebuvo vykdomi. Be to, iš viešojoje erdvėje randamos informacijos galima aiškiai matyti, jog pati atsakovė delsė vykdyti konkurso procedūras.

3310.4.

34Potencialus konkursui skirto finansavimo praradimas nėra specifinė aplinkybė ir net negali (negalėtų) būti pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Priešingai, teismų praktika patvirtina, kad siekiant užtikrinti atsakingą skiriamų lėšų naudojimą, laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos. Tęsiant pirkimo procedūras yra pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir teisėtumą, interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, konkurso sutartis bus sudaryta su subjektu, kuris ne tik neatitinka konkurso sąlygose keliamų kvalifikacinių reikalavimų, bet, siekdamas tai nuslėpti (nesąžiningai laimėti konkursą), pateikė melagingą informaciją ir galimai suklastotus dokumentus.

3510.5.

36Byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir vėliau tenkinus ieškovės reikalavimus, atsakovė susidurtų su dvigubo mokėjimo situacija – atsakovė privalėtų sumokėti tiek ieškovės patirtus nuostolius, tiek atlyginimą konkurso laimėtojui. Tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas, nes atsakovė prarastų itin daug viešųjų lėšų.

3711.

38Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo skundą atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius atsikirtimus:

3911.1.

40Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad ieškovės pateiktas antras prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių savo turiniu ir motyvais yra iš esmės analogiškas jau anksčiau teiktam prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir jau pateiktam atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties.

4111.2.

42Prioritetas šiuo konkrečiu pirkimo atveju turi būti suteikiamas būtent viešajam interesui dėl visuomenės suinteresuotumo pirkimo objektu ir jo teikiama nauda. Todėl egzistuoja specifinė situacija, kai yra būtina neatidėliotinai tęsti pirkimo procedūras neatsižvelgiant į kilusį ginčą ir į tiekėjo turtinius interesus. Kadangi pirkimo objektas yra itin svarbus tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir didelei visuomenės daliai, todėl buvo pagrįstai spręsta, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsirastų didesnės neigiamos pasekmės nei jų teikiama nauda.

4311.3.

44Tiekėjo galimos patirti neigiamos finansinės pasekmės galėtų būti pašalintos kitu teisių gynimo būdu, pavyzdžiui, ieškiniu dėl žalos atlyginimo.

4511.4.

46Antruoju ieškiniu ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas buvo panaikintas dar tuomet, kai perkančioji organizacijoa iš dalies tenkino tiekėjo pateiktą pretenziją ir vėliau buvo priimtas iš esmės antrą sprendimą pakeičiantis sprendimas, kuriuo vėlgi buvo sudaryta pasiūlymų eilė, nustatytas laimėtojas ir nuspręsta sudaryti su juo pirkimo sutartį. Taigi civilinė byla šioje dalyje neabejotinai bus nutraukta arba ieškinys paliktas nenagrinėtu.

4711.5.

48Perkančioji organizacija turi griežtai laikytis finansavimo sutartyje nustatytų terminų programos sąmatai tikslinti, faktiniam išlaidų patyrimui bei paraiškoms dėl lėšų gavimo pateikti iki 2019 m. gruodžio 12 d. Tuo tarpu šių terminų nesilaikymas ar pavėluotas minėtų dokumentų pateikimas lemtų 5 mln. eurų finansavimo praradimą, t. y. grąžinimą Lietuvos automobilių kelių direkcijai ir perskirstymą kitiems projektams.

4911.6.

50Sprendžiant klausimą dėl skundžiamos nutarties teisėtumo bei atskirojo skundo nepagrįstumo, yra nereikšmingos aplinkybės dėl tiekėjų grupės kvalifikacijos atitikties ir pateiktos informacijos (ne)melagingumo, kadangi jos yra reikšmingos tik nagrinėjant bylą iš esmės, o ne sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

5112.

52Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Fegda“ prašo skundą atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

5312.1.

54Antrasis ieškovės ieškinys buvo pateiktas tik kaip priemonė pakartotinai teikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas. Antrasis ieškinys buvo paduotas nesant ginčo dalyko, kadangi ieškovė prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuris jau buvo panaikintas pačios perkančiosios organizacijos. Ieškovė 2019 m. spalio 22 d. pripažino, kad ieškinys yra visiškai nepagrįstas ir elektroniniu laiku informavo, kad šioje dalyje ieškinį norėtų atsiimti. Taigi neegzistuoja viena iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų.

5512.2.

56Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi nustatė, kad konkurso rezultatas susijęs su viešuoju interesu, todėl laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Ieškovė pareiškė antrąjį ieškinį dėl to paties pirkimo, tačiau prašyme nenurodė naujų aplinkybių ir pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5712.3.

58Priešingai negu nurodo ieškovė, perkančioji organizacija, praradusi Lietuvos automobilių kelių direkcijos skirtą 5 mln. eurų finansavimą, norėdama įgyvendinti konkursą, turės šią sumą skirti iš savo jau deficitinio biudžeto, o finansavimo praradimas nėra pakankamas pagrindas nutraukti konkurso procedūras.

5912.4.

60Sankryžoje, kuri būtų rekonstruojama pabaigus konkursą, nuolatos susidaro didelės eismo spūstys, kurios lemia ypatingai didelį taršos bei triukšmo lygį aplinkinėje teritorijoje. Dėl blogų sąlygų sankryžoje yra nuolat gaunami aplinkinės teritorijos gyventojų bei kitų asmenų skundai. Be to, aplink sankryžą esančioje gyvenamojoje aplinkoje yra viršijamos triukšmo ribinės vertės, tai daro itin neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Sankryžoje dažnai pasikartoja eismo įvykiai, kuriuose žala padaroma ne tik transporto priemonėms, tačiau ir žmonių sveikatai. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ duomenimis, sankryžoje per laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo mėn. buvo užfiksuoti 218 eismo įvykiai. Strateginės sankryžos problemiškumas daro neigiamą įtaką netoliese veikiantiems ar kitaip sankryža suinteresuotiems verslo subjektams ir investicinei aplinkai.

6112.5.

62Tiekėjas pagrindė savo pateiktų duomenų teisingumą ir perkančioji organizacija jau yra įvertinusi bei šioje byloje nurodžiusi, kad nėra pagrindo laikyti, jog tiekėjas konkurse būtų pateikęs melagingą informaciją.

6312.6.

64Ieškovo argumentai dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. išaiškinimų civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 taikymo nagrinėjamu atveju yra nepagrįsti. Kasacinio teismo išaiškinimais nurodytoje nutartyje galima vadovautis tada, kai kyla grėsmė, jog perkančiajai organizacijai gali tekti du kartus mokėti už viešojo pirkimo sutartį. Tokia grėsmė nagrinėjamu atveju objektyviai neegzistuoja, kadangi net ir ieškinio tenkinimo atveju ieškovė nebus pripažinta konkurso laimėtoja.

65Teismas

konstatuoja:

66IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6713.

68Ieškovė Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. lapkričio 14 d. pateikė pranešimą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir būtinumo stabdyti jos vykdymą, kuriuose nurodė, kad atsakovė sudarė sutartį su tiekėjų grupe, o šios sutarties vykdymas neabejotinai lems ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdomumą ar akivaizdų vykdymo apsunkinimą. Ieškovė mano, kad nagrinėjant atskirąjį skundą yra būtina išspręsti ne konkurso procedūrų, bet konkurso sutarties vykdymo sustabdymo klausimą.

6914.

70Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė rašytinius paaiškinimus dėl ieškovės 2019 m. lapkričio 14 d. pateikto pranešimo, kuriuose nurodė, kad ieškovė yra atsisakiusi ieškinio, todėl nebėra pagrindo nagrinėti atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovė prašo nagrinėjamą civilinę bylą nutraukti.

7115.

72Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose pažymėjo, kad ieškovė yra atsisakiusi ieškinio. Trečiasis asmuo vertina, kad išnyko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – nebėra reikalavimo, kurį prašoma užtikrinti.

7316.

74Apeliacinės instancijos teismas priima šiuos procesinius dokumentus, kadangi juose nurodyta informacija apie aplinkybes, įvykusias po skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo, dalyvaujantys byloje asmenys yra susipažinę su šiais dokumentais, jų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 314, 338 straipsniai).

7517.

76Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta ir ar yra pagrindas tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7718.

78CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7919.

80Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

8120.

82CPK 4237 straipsnio 2 dalis nustato, kad be šiame kodekse nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikomos: viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas; įpareigojimas perkančiai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties; perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymas; su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas.

8321.

84Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovė 2019 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimą ir įpareigoti patenkinti ieškovės pretenziją visa apimtimi: sustabdyti atviro konkurso procedūras iki bus išnagrinėta pretenzija bei priimtas atitinkamas sprendimas; panaikinti atsakovės 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą, atmesti tiekėjų grupės UAB „Fegda“ ir Tiltų statybos UAB „Tilsta“ pasiūlymą.

8522.

86Ieškovė ieškinio užtikrinimui 2019 m. spalio 1 d. prašyme prašė taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti vykdomo konkurso procedūras ir uždrausti sudaryti konkurso sutartį. Vilniaus apygardos teismas atmetė ieškovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, todėl viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos.

8723.

88Ieškovė pateikė informaciją bylą nagrinėjančiam apeliacinės instancijos teismui, kad ginčo viešasis pirkimas įvyko ir atsakovė su tiekėjų grupe 2019 m. lapkričio 8 d. sudarė konkurso sutartį. Šią informaciją patvirtina ir centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje viešai paskelbta informacija (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8924.

90Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tokioje situacijoje nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir tenkinti jos prašymo dėl paminėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo procedūrų stabdymo – taikymo atmesti. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutartį palikti nepakeistą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-407-180/2018 ir jos 16 punkte nurodytą teismų praktiką).

9125.

92Kaip minėta, ieškovė Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. lapkričio 14 d. pateiktame pranešime prašė nagrinėjant atskirąjį skundą išspręsti ne konkurso procedūrų, bet konkurso sutarties vykdymo sustabdymo klausimą.

9326.

94Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, 2019 m. lapkričio 5 d. ieškovė pateikė pareiškimą dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. ieškinio atsisakymo. Nors šio pareiškimo priėmimo klausimas pirmosios instancijos teisme dar nėra išspręstas, todėl ir pagrindo nutraukti šios bylos apeliacinio proceso, kaip prašo atsakovė, nėra, tačiau ši aplinkybė svarbi tuo, jog pati ieškovė tokiu būdu pareiškė nepageidaujanti toliau tęsti teisminio bylos nagrinėjimo pagal jos 2019 m. rugsėjo 24 d. ieškinį, vadinasi, ir svarstymas, ar šio ieškinio reikalavimų užtikrinimui turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nėra tikslingas.

9527.

96Dėl išdėstytų argumentų nusprendus, kad nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties ir taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, tolesnis atskirojo skundo argumentų nagrinėjimas nėra tikslingas, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako, tik pažymi, kad atskirojo skundo argumentas, jog Vilniaus apygardos teismas atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tik tuo pagrindu, jog teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi jau buvo išnagrinėtas iš esmės tapatus ieškovės prašymas kitoje civilinėje byloje, yra nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad abiem atvejais ginčas kilo iš to paties viešojo pirkimo, taigi pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas apie visuomenės interesą dėl šio pirkimo objekto ir jo teikiamos naudos, atsižvelgęs į tai, kad abejose civilinėse bylose teiktuose prašymuose dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėstomi iš esmės tapatūs argumentai, pagrįstai rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi ir joje išdėstytais motyvais bei papildomai šių argumentų nekartojo. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad ieškovė, nesutikdama su Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi, pateikė dėl jos atskirąjį skundą, kurio argumentų pagrįstumas ir bus išnagrinėtas apeliacinės instancijos teismo.

9728.

98Nenustačius pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, ji paliekama nepakeista.

99Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

100Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „PANEVĖŽIO KELIAI“ 2019 m.... 7. 2.... 8. 2019 m. rugsėjo 20 d. ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti... 9. 3.... 10. Ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ 2019 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į... 11. 4.... 12. Ieškovė 2019 m. rugsėjo 24 d. ieškinio užtikrinimui 2019 m. spalio 1 d.... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartimi civilinę bylą Nr.... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 2 d. nutartimi ieškovės AB... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad ieškovė ieškinyje aiškiai išdėstė argumentus bei... 20. 8.... 21. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d.... 22. 9.... 23. Teismas sprendė, kad šiuo atveju nėra būtinų sąlygų, sudarančių... 24. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 25. 10.... 26. Atskirajame skunde ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ prašo panaikinti... 27. 10.1.... 28. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai atmetė 2019 m. rugsėjo 30 d. prašymą... 29. 10.2.... 30. Pirmosios instancijos teismas, prašymą atmetęs iš esmės tik dėl to, kad... 31. 10.3.... 32. Teismas neįvertino naujausios bei aktualios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 33. 10.4.... 34. Potencialus konkursui skirto finansavimo praradimas nėra specifinė aplinkybė... 35. 10.5.... 36. Byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir vėliau tenkinus ieškovės... 37. 11.... 38. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės... 39. 11.1.... 40. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad... 41. 11.2.... 42. Prioritetas šiuo konkrečiu pirkimo atveju turi būti suteikiamas būtent... 43. 11.3.... 44. Tiekėjo galimos patirti neigiamos finansinės pasekmės galėtų būti... 45. 11.4.... 46. Antruoju ieškiniu ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas buvo... 47. 11.5.... 48. Perkančioji organizacija turi griežtai laikytis finansavimo sutartyje... 49. 11.6.... 50. Sprendžiant klausimą dėl skundžiamos nutarties teisėtumo bei atskirojo... 51. 12.... 52. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Fegda“ prašo... 53. 12.1.... 54. Antrasis ieškovės ieškinys buvo pateiktas tik kaip priemonė pakartotinai... 55. 12.2.... 56. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi nustatė, kad... 57. 12.3.... 58. Priešingai negu nurodo ieškovė, perkančioji organizacija, praradusi... 59. 12.4.... 60. Sankryžoje, kuri būtų rekonstruojama pabaigus konkursą, nuolatos susidaro... 61. 12.5.... 62. Tiekėjas pagrindė savo pateiktų duomenų teisingumą ir perkančioji... 63. 12.6.... 64. Ieškovo argumentai dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20... 65. Teismas... 66. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 67. 13.... 68. Ieškovė Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. lapkričio 14 d. pateikė... 69. 14.... 70. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lietuvos apeliaciniam... 71. 15.... 72. Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 73. 16.... 74. Apeliacinės instancijos teismas priima šiuos procesinius dokumentus, kadangi... 75. 17.... 76. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 77. 18.... 78. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 79. 19.... 80. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus... 81. 20.... 82. CPK 4237 straipsnio 2 dalis nustato, kad be šiame kodekse nurodytų kitų... 83. 21.... 84. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovė 2019 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi... 85. 22.... 86. Ieškovė ieškinio užtikrinimui 2019 m. spalio 1 d. prašyme prašė taikyti... 87. 23.... 88. Ieškovė pateikė informaciją bylą nagrinėjančiam apeliacinės instancijos... 89. 24.... 90. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tokioje situacijoje nėra... 91. 25.... 92. Kaip minėta, ieškovė Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. lapkričio 14 d.... 93. 26.... 94. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, Lietuvos teismų... 95. 27.... 96. Dėl išdėstytų argumentų nusprendus, kad nėra pagrindo naikinti pirmosios... 97. 28.... 98. Nenustačius pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo... 99. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 100. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....