Byla 2-1368-759/2014
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui G. P. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 717,75 Lt skolos, 1326,40 Lt delspinigių, 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso– 2088,60 Lt, 5 procentų metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2001-03-23 UAB „Tele2“ ir atsakovas G. P. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A846512-2.5-392, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už suteiktas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas- faktūras, laikotarpiui nuo 2001-03-31 iki 2002-03-31, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Ieškovas nurodė, kad 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal sutartį ieškovui. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal PVM sąskaitas- faktūras, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Ieškovo reikalavimas ieškinio parengimo dienai yra: pagrindinė skolos suma- 717,75 Lt., delspinigiai– 1326,40 Lt., ieškovo patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 44,45 Lt. Viso ieškovo reikalavimas sudaro 2088,60 Lt. Ieškovas, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba paruošiamasis procesinis dokumentas, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui G. P. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2014-07-24 viešo paskelbimo būdu internetiniame tinklapyje www.teismai.lt., pasiūlant per 20 dienų pateikti atsiliepimą. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2001 m. kovo 23 d. UAB „Tele2“ ir atsakovas pasirašė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8465120-2.5-392 (b.l. 15-17), pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė atsakovui telefoną ir teikė mobiliojo ryšio paslaugas pagal mokėjimo planą TELE2 Mobile. Atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti už suteiktas paslaugas. Ieškovas ir UAB „Tele2“ 2009 m. kovo 31 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal minėtą sutartį atsakovo atžvilgiu (b. l. 4, 11-14). Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka 2009-05-04 atsakovui pranešė apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal pateiktas PVM sąskaitas- faktūras (b.l. 33). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą pagal PVM sąskaitas- faktūras (b.l. 20-32), nėra, ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

7Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.205 str.) klientas privalo apmokėti už suteiktas paslaugas (Lietuvos Respublikos CK 6.720 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Byloje nustatyta, kad šalys buvo sudariusios kredito sutartis. Pagal LR CK 6.881 str. 1 d., kreditavimo sutartimi bankas <...> įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Esant nustatytoms aplinkybėms ir vadovaujantis paminėtais pagrindais, ieškovui iš atsakovo priteisiama 717,75 Lt skola.

8Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (Lietuvos Respublikos CK 6.72 str.). Ieškovas prašo priteisti 1326,40 Lt delspinigius, kuriuos apskaičiavo, remdamasis UAB „TELE2“ ir skolininko pasirašytos sutarties bendrosios dalies 6.5 punktu, delspinigiai paskaičiuot nuo 2009-03-31 iki 2014-04-22 viso už 1848 dienas (b.l. 5). LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netapti) mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

9Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotojas, paskaičiuota delspinigių suma žymiai viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli, nes byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovei būti buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius, o 2009-05-04 pranešime nurodyta delspinigių suma 129,20 Lt (b.1. 33). Teismas vertina ir tai, kad ieškovas reikalavimo teisę perėmė 2009-03-31, tuo tarpu į teismą prašydamas priteisti perimtą skolą ir delspinigius kreipėsi tik 2014-07-02, t.y. praėjus daugiau nei penkeriems metams. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kokių priemonių ėmėsi tiek pirminis kreditorius iki kol perdavė reikalavimo teisę ieškovui, tiek pats ieškovas, kad skola iš atsakovo būtų išieškota anksčiau ir kodėl tiek laiko buvo delsta kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. Teismas tokį kreditorių, kaip verslininkų, elgesį vertina kaip nesąžiningą vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensaciją funkciją, todėl teismas mažina prašomų priteisti delspinigių sumą. Teismo paskaičiavimu, už 182 dienas (6 mėn.) terminą (LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas) delspinigiai nuo 717,75 Lt nesumokėtos sumos sudaro 130,63 Lt, todėl priteistinų delspinigių suma mažinama iki 130,63 Lt, nes tokia delspinigių suma yra adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimus dėl patirtų 44,45 Lt nuostolių, susijusių su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (b.l. 6). Prašo priteisti 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, kurios yra pagrįstos, todėl priteisiamos.

11Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteisiamos ir 5 proc. dydžio procesinės palūkanos (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1d., 6.37 str. 2d.).

12Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d. numatyta, jog ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui priteisiama 892,83 Lt suma sudaro 42,74 proc. nuo visos ieškinio sumos, t.y. ieškinys tenkinamas 42,74 proc., iš atsakovo yra priteisiama 30,77 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai.

13Kadangi byloje susidariusi pašto išlaidų suma yra mažesnė už LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, šios išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos LR CPK 96 str. 6 d. pagrindu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo G. P., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, buv. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, a.s. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, 892,83 Lt (aštuonis šimtus devyniasdešimt du litus 83 centus) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-07-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 30,77 Lt (trisdešimt litų 77 centus) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai