Byla 2-1748/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų D. L. K. ir A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 18 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl žyminio mokesčio dalies sumokėjimo už priešieškinį atidėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-1707-178/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Jutra“, D. L. K. , A. C. , R. S. Januškai, T. B. , T. B. , dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas nagrinėja ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį dėl 204 438,56 Lt skolos priteisimo iš atsakovų solidariai.

5Atsakovai D. L. K. ir A. C. pateikė priešieškinį bankui, prašydami pakeisti 2005 m. rugsėjo 9 d. laidavimo sutarčių Nr. 156-05 L ir 157-05 L 3.1 punktą taip, kad atsirastų pagrindas atsakovų D. L. K. ir A. C. prievoles bankui pripažinti pasibaigusiomis (t. 2, b. l. 7-11, 36). Priešieškinį apmokėjo 133 Lt žyminiu mokesčiu (t. 2, b. l. 12).

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 1 d. nutartimi (t. 2, b. l. 36) nustatė atsakovams D. L. K. ir A. C. terminą iki 2011 m. balandžio 15 d. sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį – 4 956 Lt (5 089 Lt – 133 Lt), pripažinęs, kad atsakovų keliamas ginčas yra turtinio pobūdžio.

7Atsakovai D. L. K. ir A. C. 2011 m. balandžio 15 d. pateikė prašymą dėl 4 356 Lt žyminio mokesčio dalies atidėjimo (CPK 84 str.). Nurodė, kad papildomai sumokėjo dar 600 Lt žyminio mokesčio (t. 2, b. l. 46-47), daugiau sumokėti šiuo metu negali. Atsakovė D. L. K. gauna 986,03 Lt senatvės pensiją ir 180 Lt nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją; kitų pajamų neturi, yra išsiskyrusi (t. 2, b. l. 41, 45). C. šeimos pajamos yra 904 Lt/mėn. (243 Lt/mėn. + 611 Lt/mėn. + 50 Lt/mėn.), C. augina nepilnametę dukrą (t. 2, b. l. 42-44). Abiejų atsakovų pajamos užtikrina tik pagrindinių minimalių šeimos poreikių tenkinimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 18 d. nutartimi (t. 2, b. l. 48-49) atsakovų D. L. K. ir A. C. prašymą dėl žyminio mokesčio dalies atidėjimo atmetė ir nustatė naują terminą iki 2011 m. gegužės 2 d. sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovų pateiktų dokumentų akivaizdžiai nepakanka siekiant nustatyti tikrąją jų turtinę padėtį. Atsakovai nepateikė duomenų apie lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, pažymų apie turimą nekilnojamąjį ar kitą privalomą registruoti turtą, kt. Be to, atsakovai turėjo pateikti įrodymus ar bent įtikinamus argumentus, iš kurių būtų galima spręsti, jog teismo sprendimo priėmimo metu jų turtinė padėtis bus pagerėjusi ir jie priešieškinio atmetimo atveju bus pajėgūs sumokėti visą žyminį mokestį, tačiau to nepadarė.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovai D. L. K. ir A. C. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 18 d. nutartį ir žyminio mokesčio dalies atidėjimo klausimą išspręsti iš esmės – jų prašymą patenkinti (t. 2, b. l. 55-56). Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad atsakovai neturi teisinio išsilavinimo, todėl teismui kartu su prašymu dėl žyminio mokesčio dalies atidėjimo pateikė tuos dokumentus, kurie, atsakovų manymu, pagrindė jų sunkią turtinę padėtį. Pažymos iš VSDFV įrodo, kad atsakovų gaunamos pajamos mažos, t. y. jie negali iš karto sumokėti visos sumos, o žyminio mokesčio dalies atidėjimas sudarytų galimybę surinkti likusią žyminio mokesčio dalį. Kadangi pirmosios instancijos teismas nepareikalavo pateikti papildomų įrodymų, atsakovai prie atskirojo skundo pridėjo naujus įrodymus – išrašus apie nuosavybės teise turimą turtą (t. 2, b. l. 57-66). Nors atsakovai turi nekilnojamojo turto, tačiau jis areštuotas užtikrinant teismo sprendimo (-ų) įvykdymą. Pažymi, kad Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1981 m. gegužės 14 d. rekomendacijoje Nr. R-(81)-7 „Dėl priemonių, lengvinančių galimybes naudotis teisingumo sistema“ atkreiptas valstybių narių dėmesys, jog išankstinis žyminio mokesčio sumokėjimas nebūtų sąlyga pradėti teismo proceso. Reikalavimas sumokėti visą žyminį mokestį gali eliminuoti asmens galimybę pasinaudoti teisingumo sistema ir galimybę kreipti į teismą dėl pažeistų teisių gynybos.

12Ieškovas AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 69-71) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantams atstovauja advokatas, todėl jiems turėjo būti žinoma arba išaiškinta pareiga tinkamai motyvuoti prašymą dėl žyminio mokesčio dalies atidėjimo. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad apeliantų pateiktų duomenų nepakanka nustatyti jų turtinę padėtį ir prašymo atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą netenkino. Be to, apeliantai neįrodė, kad sprendimo priėmimo metu jų turtinė padėtis bus pagerėjusi ir jie bus pajėgūs sumokėti visą žyminį mokestį. Apeliantų turtas areštuotas ieškovo (-ų) naudai, vadinasi, į šį turtą pirmiausia turės būti nukreiptas sprendimu (-ais) atsakovų atžvilgiu pripažintų reikalavimų patenkinimas, o ne žyminio mokesčio už pareikštą priešieškinį sumokėjimas. Galiausiai bankas teigia, kad byla dėl skolos priteisimo nagrinėjama jau seniai (nuo 2010 m. lapkričio), taigi per šį laiką apeliantai turėjo visas galimybes sukaupti reikiamo dydžio žyminį mokestį.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl žyminio mokesčio dalies atidėjimo.

16Atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio reglamentuoja CPK 83 straipsnio 3 dalis, žyminio mokesčio atidėjimą – CPK 84 straipsnis. Šiedu institutai yra panašūs tuo, jog abiem atvejais teismas priima procesinį sprendimą, prieš tai skirtingais aspektais įvertinęs tą patį momentą - asmens turtinę padėtį, pvz, kiek ji sunki, kiek ilgai tęsis ir pan. Jei asmens turtinė būklė pakankamai sunki ir vargu ar ji artimiausiu laiku (per 1 metus) iš esmės pasikeis, yra pagrindas asmenį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio. Jeigu asmens turtinė būklė šiuo metu gana komplikuota, bet yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė padėtis gali pagerėti (pvz., asmuo pradės dirbti, per tam tikrą laikotarpį gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą iš atitinkamų pajamų šaltinių, gaus autorinį atlyginimą, dividendų, priims palikimą; bus atkurtos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ir kt.), žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-523/2009). Apeliantai skunde teigia, kad jų turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra priešieškinio pateikimo teismui metu, tačiau nepaaiškina, kaip turtinė padėtis ateityje iš esmės pagerės ir ar ji pagerės tiek, kad užteks sumokėti visą žyminį mokestį, jeigu jis būtų atidėtas. Pvz., pasak apeliantų, jų pajamos užtikrina tik pagrindinių minimalių šeimos poreikių tenkinimą, todėl nesuprantama, kokiu būdu atsakovai per tam tikrą laiką galėtų sukaupti reikiamą atliekamų pinigų sumą, jeigu visas pajamas išleidžia būtiniausiems buitiniams poreikiams.

17Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentų, kad jų pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra kuklios. Tačiau įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo pareigos mokėti žyminį mokestį sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens finansine padėtimi (pajamomis, išlaidomis), bet ir su jo turtine padėtimi apskritai. Nors atsakovė D. L. K. pateikė 1976 m. ištuokos liudijimą (t. 2, b. l. 45), tačiau pažymos apie šeimos sudėtį byloje nėra. UAB „Creditinfo Lietuva“ 2010 m. spalio 22 d. duomenimis (duomenų šaltinis – Gyventojų registro tarnyba prie VRM), atsakovė D. L. K. yra sukūrusi naują šeimą (t. 1, b. l. 47). Atsakovų atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 125-129) nurodyta, kad kredito linijos sutarties pasirašymo metu atsakovo UAB „Jutra“ akcininkais inter alia buvo D. L. K. (16 % akcijų) ir A. C. (29 % akcijų). Visas turimas įmonės akcijas jie perleido kitiems UAB „Jutra“ akcininkams. Apeliantai nenurodo, kokios sutarties pagrindu perleido akcijas (pvz., pardavė, dovanojo) ir, jeigu sutartis atlygintinė, kiek ir kokio ekvivalento už akcijas gavo. Apeliantai nepateikė jokių įrodymų, ar turi transporto priemonių, lėšų (indėlių) bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, kitų vertybinių popierių ir t. t. Apeliantams atstovauja advokatė (t. 1, b. l. 131), kuri kaip klientų konsultantas teisės klausimais turėjo išaiškinti, kokių įrodymų aptariamu atveju reikia ir/ar kaip juos gauti.

18Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs atsakovų D. L. K. ir A. C. ribotai teikiamus rašytinius įrodymus, pagrįstai sprendė, jog jie neišsamiai atspindi apeliantų turtinę padėtį, todėl negalima daryti išvados, kad jų turtinė padėtis sunki, artimiausiu metu pagerės ir kad yra pagrindas likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimą atidėti.

19Kadangi skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatytas terminas pasibaigė, apeliantams nustatytinas naujas terminas sumokėti likusią dalį žyminio mokesčio, mokėtino už paduotą priešieškinį, ir iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus (CPK 115 str. 2 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nustatyti atsakovams D. L. K. ir A. C. terminą iki 2011 m. rugsėjo 26 d. sumokėti likusią žyminio mokesčio už priešieškinį dalį - 4 356 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt šešis litus) ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas nagrinėja ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį dėl... 5. Atsakovai D. L. K. ir A. C. pateikė priešieškinį bankui, prašydami... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 1 d. nutartimi (t. 2, b. l. 36)... 7. Atsakovai D. L. K. ir A. C. 2011 m. balandžio 15 d. pateikė prašymą dėl 4... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 18 d. nutartimi (t. 2, b. l.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovai D. L. K. ir A. C. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Ieškovas AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2, b. l.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl žyminio mokesčio... 16. Atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio reglamentuoja CPK 83 straipsnio 3... 17. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentų, kad jų pajamos,... 18. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas,... 19. Kadangi skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatytas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 18 d. nutartį palikti... 22. Nustatyti atsakovams D. L. K. ir A. C. terminą iki 2011 m. rugsėjo 26 d....