Byla 2-238-750/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovei A. K. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „SNORO lizingas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1 019,37 Lt skolos, 540,18 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2008-01-12 su atsakove sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. LTT8011244PA, kuria perdavė atsakovei valdyti ir naudotis prekes – TV Vido LCD JV-V104E, viryklę Vido 5312 XE, spausdintuvą Canon MP610; Mb laidą, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, minėtos prekės atiteks atsakovei nuosavybės teise. Atsakovė sutartimi įsipareigojo mokėti mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei delspinigius: 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovė prievolės pagal minėtą sutartį tinkamai neįvykdė ir 2011-12-13 dienai buvo skolinga ieškovei 1 019,37 Lt skolos ir 540,18 Lt delspinigių. Atsakovei buvo siunčiamos raštiškos pretenzijos, pranešimai apie nesumokėtą skolą trumposiomis žinutėmis, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

5Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp šalių 2008-01-12 buvo sudaryta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. LTT8011244PA, kuria ieškovė perdavė atsakovei valdyti ir naudotis prekes – TV Vido LCD JV-V104E, viryklę Vido 5312 XE, spausdintuvą Canon MP610; Mb laidą, su sąlyga, kad įvykdžius prievolę pagal sutartį, minėtos prekės atiteks atsakovei nuosavybės teise. Atsakovė sutartimi įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei delspinigius: 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (b. l. 4-7). Atsakovė prievolės pagal minėtą sutartį tinkamai neįvykdė ir 2011-12-13 buvo skolinga ieškovei 1 019,37 Lt skolos ir kaip nurodo ieškovė 540,18 Lt delspinigių (b. l. 12). Atsakovei buvo siunčiamos raštiškos pretenzijos, į kurias atsakovė nereagavo ir skolos nesumokėjo (b. l.8-10 ).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.414 str. 1 d. nustatyta, kad kai pirkėjas nesilaiko sutartyje nustatytų periodinių įmokų mokėjimo terminų, o nuosavybės teisė į daiktą išlieka pardavėjui, pardavėjas turi teisę pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti parduotą daiktą. CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Ieškovė UAB „SNORO lizingas“ pateikė įrodymus, kad atsakovė A. K. nevykdo sutarties, nemoka sutartimi numatytų periodinių įmokų, todėl laikytina, jog ji nevykdydama savo prievolės, ją pažeidė ir turi atlyginti ieškovės turėtus nuostolius (CK 6.63 str. 1 d. 2 p. ir 2 d.). Todėl iš atsakovės A. K. priteistina ieškovei 1 019,37 Lt skola.

9Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 str.). Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1070/2003, ir kt.). Jos turėtų tik kompensuoti ieškovei nuostolius už laiku neatgautus pinigus. Vartojimo kredito sutartyje šalys numatė 0,5 proc. netesybų. Tokių didelių nuostolių ieškovė nepagrindė jokiais įrodymais. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli. Teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdamas aiškiai per didelių delspinigių. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ. byloje 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-503/2007). Vartojimo kredito sutartyje numatytas delspinigių dydis (0,5 proc. už dieną) yra aiškiai per didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą ieškovei leistų nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita. Nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai, atsižvelgiant į sutarties šalių santykių pobūdį, kai viena šalis yra juridinis asmuo, kita – fizinis asmuo, pažeidžia minėtus teisės principus, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies – delspinigiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., sumažintini iki 0,05 proc. nuo negrąžintos sumos per dieną, kaip atitinkantys minimalius įstatyminius nuostolius, t.y. nuo 540,18 Lt iki 91,74 Lt.

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 70 Lt žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p.93 str. 1d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės A. K., asmens kodas ( - ) 1019,37 Lt ( vieną tūkstantį devyniolika litų 37 ct) skolos, 91,74 Lt ( devyniasdešimt vieną litą 74 ct) delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1111,11 Lt sumą nuo 2011-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „SNORO lizingas“, įmonės kodas 124926897.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai