Byla 2S-359-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Neringa Švedienė ir Andžej Maciejevski,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Talinas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų A. K. A., I. L., J. Š., V. R. Z. ieškinį atsakovams UAB „Talinas“, Vilniaus miesto savivaldybei dėl administracinio teisės akto pripažinimo negaliojančiu, daikto išreikalavimo iš svetimo valdymo, teisinės registracijos panaikinimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Atsakovas UAB „Talinas“ pateikė teismui prašymą dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriame nurodė, kad Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008-12-49 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė atsakovui valdyti, naudoti, disponuoti, vykdyti bet kokius statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbus ginčo patalpose. Minėta nutartimi teismas neišsprendė piniginio užstato, kaip atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimo. Atsakovas nurodė, kad dar 2004-03-24 sudarė nuomos sutartį su Vladislavo Petraškevičiaus IĮ. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nuomininkas nebegalėjo baigti statybos darbų pagal 2008-06-05 statybos rangos sutartį ir nuo 2009-07-31 nutraukė patalpų nuomos sutartį. UAB „Talinas“ neteko nuomos pajamų iki 2010-12-31, t.y. viso 1 700 Lt.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009-10-05 nutartimi atmetė atsakovo UAB „Talinas“ prašymą dėl atsakovo nuostolių galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Teismas nurodė, jog teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Teismas atkreipė dėmesį, kad reikalavimas užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, yra teismo teisė, o ne pareiga. Be to, patalpų nuomos sutartis tarp atsakovo ir nuomininko buvo sudaryta dar 2004 m., vėliau pratęsta 2006 m. Sutartis nutraukta nuomininko iniciatyva nuo 2009-07-31 dėl negalėjimo naudotis nuomojamomis patalpomis. Ieškovas šį faktą - nuomos sutarties nutraukimą anksčiau laikė - nurodė kaip laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo pasekmę ir paskaičiavo, kad neteko 1 700 Lt nuomos mokesčio. Teismas pažymėjo, kad nuomininkas šiomis patalpomis naudojosi nuo 2004 m. ir tik 2009 m. nutraukė nuomos sutartį sutarties 6.2 punkto pagrindu (t.y. kai nuomotojas neperduoda patalpų nuomininkui arba kliudo naudotis patalpomis pagal paskirtį ir sutarties sąlygas), tačiau sutarties sąlygose neaptarta nuomininko teisė atlikti statybos darbus. Teismas atsakovo paskaičiuotus nuostolius nelaikė dideliais ir nurodymą, kad ieškovai yra fiziniai asmenys ir atsakovui jų finansinė padėtis nėra žinoma, nelaikė įrodymu, jog išnagrinėjus bylą galimai atsakovo naudai ir jam pareikalavus nuostolių atlyginimo, teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomu.

10III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Atsakovas UAB „Talinas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir patenkinti atsakovo UAB „Talinas“ prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, ir taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir įpareigoti ieškovus - V. R. Z., J. Š., I. L. ir A. K. A. - įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 1 700 Lt sumą atsakovo galimų nuostolių užtikrinimui. Ieškovams to nepadarius per teismo nustatytą terminą, teismo prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008-12-24 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones rūsio patalpoms, plane lA6p pažymėtomis indeksu 116-37, areštą, uždraudžiant atsakovui UAB „Talinas“ jas valdyti, naudoti, disponuoti, tame tarpe uždraudžiant vykdyti šiose patalpose bet kokius statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbus iki civilinės bylos išnagrinėjimo. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas taikė ieškovų ieškinio pagrindu, kuriuo ieškovai ginčija daugiau kaip prieš 17 metų išleistą Vilniaus miesto mero potvarkį 1992-02-27 bei 1992-04-06 priėmimo-perdavimo aktą. Pirmos instancijos teismas savo nutartį motyvavo aplinkybe, jog 2006-01-04 nuomos sutartyje nėra numatyta nuomininko teisė atlikti statybos darbus, dėl ko tokios teisės suvaržymas negalėjo būti nuomos sutarties pagrindu. Apeliantas nurodo, kad tai visiškai nepagrįstas teismo teiginys. Dar savo 2009-04-21 prašyme atsakovas nurodė aplinkybes, jog yra išduotas statybos leidimas, jog yra nutraukta statybos rangos sutartis su rangovu UAB „Pejasta“. Nuomos sutartis nedraudžia nuomotojui (atsakovui UAB „Talinas“) tokią teisę suteikti, o faktą, jog statybos darbai buvo pradėti nurodė patys ieškovai. Pirmos instancijos teismas netinkamai taikė ir apeliacinės instancijos teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Apeliacinio teismo 2009-08-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-850/2009). Teismas nurodė, jog užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau net nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio. Teismas, skirdamas CPK 147 str. 1 d. nurodytas priemones, net nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Nagrinėjamu atveju nuostoliai yra ir akivaizdūs, ir realūs. Nuostolių priežasties neginčija net patys ieškovai. Kita vertus ieškovai yra fiziniai asmenys, kurių finansinė padėtis atsakovui nėra žinoma, o nepritaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto, palankaus atsakovui teismo sprendimo atveju, atsakovui neabejotinai kils nuostolių atlyginimo problema. Pažymėtina, jog tai yra minimalūs atsakovo nuostoliai - atsakovas patyrė didžiulių nuostolių, susijusių ir su statybos darbų sustabdymu, dėl ko taip pat yra atsakingi ieškovai.

12Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovai šioje byloje yra penki fiziniai asmenys ginantys savo nuosavybės teises. Visų jų turtinė padėtis skirtinga. Taikius šioje byloje galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, ieškovai negalės tinkamai apginti savo teisių. Todėl galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymas prieštarautų Civilinio proceso tikslams įtvirtintiems CPK 2 str. bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, įtvirtintiems CK 1.5 str. 4 d. Nuomotojas ir nuomininkas pagal 2006-01-04 nuomos sutartį yra susiję juridiniai asmenys, nes yra valdomi tų pačių akcininkų, todėl atsakovo UAB „Talinas“ prašymas dėl galimų nuostolių užtikrinimo turi būti vertinamas kritiškai.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Pagal CPK 147 str. 1 d., teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Taigi ši CPK nuostata suteikė teisę atsakovui UAB „Talinas“ kreiptis į pirmosios instancijos teismą su motyvuotu prašymu siekiant užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą.

16Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumą ir protingumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. Tačiau CPK 147 str. 1 d. įtvirtinta norma nėra įpareigojanti. Nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo teismas gali pareikalauti tuomet, kai tokių nuostolių atsiradimas yra akivaizdus arba kai byloje yra pakankamai duomenų apie galimą tokių nuostolių atsiradimą. Nors CPK 147 str. 1 d. nenumatytas reikalavimas pagrįsti prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, sistemiškai aiškinant procesinių dokumentų turiniui keliamus reikalavimus reglamentuojantį CPK 111 str. 2 d. 4 p., darytina išvada, jog šis prašymas turėjo būti pagrįstas objektyviais duomenimis dėl galinčių atsirasti nuostolių realumo. Tačiau nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, leidžiančių daryti išvadas apie tokių nuostolių atsiradimo galimybę, o atsakovas UAB „Talinas“ pateikdamas prašymą pirmosios instancijos teismui niekuo nepagrindė nuostolių galimo atsiradimo.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-01-04 atsakovas UAB „Talinas“ išnuomojo areštuotas patalpas V.Petraškevičiaus IĮ. Ši įmonė 2008-06-05 sudarė statybos rangos sutartį su UAB „Pejasta“ dėl rūsio patalpų remonto darbų. Atsakovas UAB „Talinas“ nepateikė įrodymų, kad jis suteikė leidimą nuomininkui V.Petraškevičiaus IĮ nuomojamose patalpose atlikti remonto ir statybos darbus. Be to, iš pateiktos statybos rangos sutarties matyti, kad sutarties šalys yra nuomininkas ir statybos įmonė. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog apelianto UAB „Talinas“ argumentas, jog Nuomos sutartis nedraudžia nuomotojui (UAB „Talinas“) suteikti nuomininkui (V.Petraškevičiaus IĮ) teisę atlikti statybos darbus nuomojamose patalpose, yra susijęs su ieškinio pagrįstumo vertinimu. Sprendžiant dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o nuostolių kilimo galimybė pritaikius laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovui valdyti, naudoti, disponuoti, vykdyti bet kokius statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbus ginčo patalpose. Ieškinio pagrįstumas vertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant galutinį procesinį sprendimą dėl ginčo esmės.

18Remdamasi anksčiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmos instancijos teismas turėjo pagrindo nepasinaudoti savo diskrecijos teise pareikalauti, kad ieškovai V. R. Z., J. Š. , I. L. ir A. K. A. pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Apelianto atskirajame skunde nurodytos aplinkybės ir argumentai nepagrindžia skundžiamos nutarties nepagrįstumo ir neteisėtumo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Dėl atsakovo UAB „Talinas“ atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismas turėjo 16,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Netenkinus atsakovo atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 92 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Talinas“ (į.k. 122569667, adr. Gedimino pr. 64, Vilnius) į valstybės biudžetą 16,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Neringa Švedienė ir Andžej Maciejevski,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Atsakovas UAB „Talinas“ pateikė teismui prašymą dėl atsakovo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009-10-05 nutartimi atmetė atsakovo... 10. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 11. Atsakovas UAB „Talinas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmos... 12. Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos... 13. Teisėjų kolegija... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Pagal CPK 147 str. 1 d., teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 16. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-01-04 atsakovas UAB „Talinas“... 18. Remdamasi anksčiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia,... 19. Dėl atsakovo UAB „Talinas“ atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 21. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartį palikti... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Talinas“ (į.k. 122569667, adr. Gedimino pr....