Byla e2-1283-638/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė,

2sekretoriaujant Laurai Šlapaitytei,

3dalyvaujant ieškovų I. B. ir P. B. (P. B.) atstovams advokatams Audriui Biguzui ir Ryčiui Martinkėnui,

4atsakovo A. B. (A. B.) atstovui advokatui Raimundui Lideikai,

5trečiojo asmens J. B. (Y. B.) atstovui advokatui K. J.,

6žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų I. B. ir P. B. (P. B.) ieškinius atsakovui A. B. (A. B.), trečiasis asmuo J. B. (Y. B.) dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

7Ieškovė I. B. pateikė teismui ieškinį, kuriame prašė priteisti iš atsakovo 2 388 337,07 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas ( t.1, b.l. 1-7, čia ir toliau nurodomi elektroninės bylos apyrašo tomai ir lapų numeriai), 2017 m. balandžio 27 d. pareiškimu ieškovė atsisakė ieškinio dalyje dėl 583 172 Eur priteisimo ( t.3, b.l.39), galutinis reikalavimas liko 1 805 165,07 Eur.

8Ieškovė nurodė, kad 2012 m. vasario 21 d. išdavė atsakovui notariškai patvirtintą įgaliojimą, kuriuo įgaliojo atsakovą atstovauti ieškovę AB SEB banke, ieškovės vardu ir jos interesais tvarkant AB SEB banko sąskaitoje Nr. ( - ) esančias ir ieškovei priklausančias pinigines lėšas bei atlikti kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus. Įgaliojimas buvo išduotas penkeriems metams nuo jo išdavimo dienos, t. y. iki 2017 m. vasario 21 d. Ieškovė 2013 m. rugpjūtį nutraukė bendravimą su savo sutuoktiniu, o 2013 m. rugsėjį inicijavo santuokos su savo sutuoktiniu nutraukimo bylą. Netrukus po to ieškovė, nebegalėdama pasitikėti atsakovu, kuris ilgą laiką buvo jos sutuoktinio darbuotoju, kreipėsi į notarą, pateikdama pareiškimą apie įgaliojimo atšaukimą. Ieškovės 2013 m. rugsėjo 27 d. pareiškimo pagrindu įgaliojimas buvo anuliuotas, o pareiškimo turinys persiųstas atsakovui. Norėdama sužinoti, kokia pinigų suma įgaliojimo laikotarpiu buvo paimta iš ieškovės sąskaitos ir kokiais tikslais buvo panaudota, ieškovė iš AB SEB banko gavo pažymą apie grynųjų pinigų išmokėjimus atsakovui iš ieškovės sąskaitos. Iš AB SEB banko pažymos tapo aišku, kad laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 28 d. iki 2013 m. rugpjūčio 28 d. iš ieškovės sąskaitos atsakovui grynaisiais pinigais buvo išmokėta 20 000 USD (JAV dolerių), 37 000 Eur ir 8 057 100 Lt - iš viso 2 388 337 Eur suma. Iš ieškovės sąskaitos nuolat (kartais po kelis ir daugiau kartų per mėnesį), didelėmis sumomis (šimtais tūkstančių litų) atsakovui buvo išmokamos grynųjų pinigų sumos. Siekdama išsiaiškinti, kur ir kokiais tikslais buvo naudojamos iš ieškovės sąskaitos atsakovui išmokėtos itin didelės pinigų sumos, ieškovė daug kartų mėgino susisiekti su atsakovu telefonu, tačiau nesėkmingai, kadangi atsakovas telefonu neatsiliepė. Ieškovė 2015 m. gruodžio 21 d. kreipėsi į atsakovą raštu su prašymu pateikti ataskaitą apie savo veiklą, vykdytą pagal Įgaliojimą ir už ją atsiskaityti CK nustatyta tvarka. Ieškovė prašė atsakovo pateikti išsamią veiklos ataskaitą nurodant informaciją apie ieškovės vardu sudarytas sutartis laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d. ir pateikti jų kopijas; informaciją apie įgaliojimo pagrindu ieškovės vardu laikotarpyje nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d. sudarytus bet kokius sandorius, susijusius su bet kokio ieškovės turto valdymu, naudojimu, disponavimu, juridinių faktų registravimu ir pan., bei pateikti jų kopijas; informaciją apie įgaliojimo pagrindu laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d. ieškovės vardu pasirašytus bet kokius dokumentus (prašymus, pareiškimus, patvirtinimus, pretenzijas, liudijimus, sutikimus, susitarimus, sutarčių nutraukimus ir kt.) ir pateikti jų kopijas; informaciją apie Įgaliojimų pagrindu laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d. ieškovės vardu atliktus ir gautus mokėjimus ir pateikti su jais susijusius dokumentus; bet kokią kitą informaciją apie Įgaliojimų pagrindu laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d. ieškovės vardu atliktus veiksmus. Negavus iš atsakovo jokio atsakymo, 2016 m. sausio 12 d. ieškovė pateikė pakartotinį prašymą pateikti ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti, tačiau iki šiol jokio atsakymo nei žodžiu nei raštu ieškovė negavo. Atsižvelgdama į tai 2016 m. vasario 15 d. ieškovė kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl atsakovo galimai neteisėtų veiksmų pasisavinant ir (arba) iššvaistant didelės vertės ieškovės turtą, t. y. sąskaitoje buvusias ieškovės lėšas. Tačiau ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti.

9Atsakovas turi prievolę ieškovei grąžinti viską, ką yra gavęs pagal įgaliojimą, t. y. visas pinigines lėšas, kurios buvo išmokėtos atsakovui iš ieškovės sąskaitos ir esančios pas atsakovą arba yra atsakovo panaudotos ieškovei nežinomais tikslais, pvz. perduotos tretiesiems asmenims siekiant tenkinti savo ar trečiųjų asmenų, bet ne ieškovės interesus. Atsakovas nei po įgaliojimo anuliavimo, nei po ieškovės rašytinių prašymų, su ieškove neatsiskaitė ir nepateikė jokių duomenų, kur ir kokiais tikslais buvo naudojamos kelis kartus per mėnesį šimtais tūkstančių litų iš ieškovės sąskaitos grynaisiais pinigais išimamos lėšos. Pažymėtina, kad 2 388 337 EUR suma buvo išmokėta atsakovui iš ieškovės sąskaitos per trumpą, vos pusantrų metų laikotarpį. Atsakovui disponuojant tokios vertės ieškovės turtu, turėjo likti dokumentų, apie šio turto panaudojimą, t. y. sutartys, kitokie sandoriai, mokėjimai tretiesiems asmenims ir pan. Tuo tarpu atsakovas ne tik nepagrindžia 2 388 337 EUR sumos panaudojimo, bet ir apskritai ignoruoja ieškovės mėginimus su juo susisiekti bei jos vengia. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovei priklausanti 2 388 337 EUR suma yra arba pas atsakovą, arba pas trečiuosius asmenis, kuriems atsakovas šias lėšas neteisėtai perleido. Nors atsakovui piniginės lėšos iš ieškovės sąskaitos buvo išmokėtos grynaisiais pinigais teisėtai, atsakovui veikiant įgaliojimo pagrindu, tačiau šių lėšų nepanaudojus pagal paskirtį, jos turėjo būti grąžintos ieškovei iš karto po to, kai buvo anuliuotas įgaliojimas. Atsakovas neturi nei įstatyminio nei sutartinio pagrindo turėti, valdyti iš ieškovės sąskaitos gautas lėšas ar jomis disponuoti, todėl atsakovas CK 2.150 straipsnio, 6.746 straipsnio 4 dalies pagrindu turi prievolę šias lėšas nedelsiant grąžinti ieškovei.

10Atsakovas A. B. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad aplinkybės, jog ieškovė pas notarą buvo patvirtinusi atsakovui įgaliojimą, neneigia, tačiau įgaliojimo originalo atsakovas nėra matęs, jo niekada neturėjo, tiesiog ieškovė 2012 m. vasario pabaigoje jos sutuoktinio akivaizdoje pasakė, kad patvirtino įgaliojimą, ir jis dabar turės periodiškai nuvykti į SEB banką, kuriame yra ieškovės sąskaita, ir pagal jos nurodymą nuimti pinigus. Kiekvieną kartą ieškovė, norėdama išimti iš sąskaitos kokią nors pinigų sumą, pirmiausiai paskambindavo SEB banko asmeninei vadybininkei S. G., kuriai nurodydavo paruošti tam tikrą pinigų sumą tam tikra valiuta ir pasakydavo jai, kad pinigų paimti atvažiuos atsakovas. Tuomet ieškovė nurodydavo atsakovui (dažniausiai telefonu) važiuoti į banką pinigų. Banke pagal atsakovo asmens dokumentą nustatydavo asmenybę, įduodavo pinigus, už kuriuos atsakovas pasirašydavo banko paruoštuose dokumentuose. Pinigus atsakovas atiduodavo ieškovei, kuri pinigus dėdavo į savo seifą. Jeigu ieškovės dėl kokių nors priežasčių nebūdavo namuose, tai iki jos grįžimo pinigus atsakovas dėdavo į savo darbinį seifą, ir pinigus perduodavo iš karto ieškovei grįžus. Buvo atvejų, kad ieškovė dalį perduotų pinigų liepdavo nuvežti tam tikram asmeniui. Kai atsakovas pinigus nuveždavo ir perduodavo jos nurodytiems asmenims, ji visuomet paskambindavo jiems pati ir pasitikslindavo, ar visus pinigus atsakovas perdavė. Buvo atvejų, kai ieškovė iš nuimtų ir jai parvežtų pinigų duodavo atsakovui tam tikrą sumą ir liepdavo nupirkti kokį nors daiktą. Atsakovas ieškovei yra pirkęs jos nurodymu antikvarinių daiktų, kurių kainos buvo po keliolika tūkstančių litų. Dėl šių daiktų pirkimo sąlygų buvo sutarusi pati ieškovė iš anksto. Pinigų mokėjimo dokumentus kartu su pirkiniais atsakovas grąžinęs ieškovei. Atsakovo veiksmus visuomet kontroliavo pati ieškovė. 2013 metų rugsėjo mėnesį ieškovė nutarė išsikraustyti iš namų. Išvykdama ieškovė susirinko didelį kiekį daiktų, tarp kurių buvo ir atsakovo nupirkti ir ieškovei perduoti antikvariniai dirbiniai. Betarpiškai iki išsikraustymo ieškovė židinyje sudegino didelį kiekį dokumentų, tarp kurių buvo ir atsakovo pirkinius pagal ieškovės nurodymą patvirtinantys ir jai perduoti dokumentai. Ieškovės pareiškimo dėl įgaliojimo anuliavimo atsakovas nėra gavęs. Ieškovei buvo žinoma apie kiekvieno cento, atsakovo nuimto nuo jos sąskaitos, perdavimą pačiai ieškovei, arba panaudojimą pagal pačios ieškovės nurodymą. Ieškovė šį ginčą prieš atsakovą pradėjo dirbtinai, siekdama sau naudingų tikslų savo kitose bylose, iškeltose sutuoktiniui. Atsakovas visada sąžiningai vykdydavo ieškovės įvairiausius pavedimus ir nurodymus. Priešingu atveju atsakovas būtų nedelsiant buvęs atleistas, nes atsakovo veiksmus nuolatos kontroliuodavo ieškovė arba jos vyras.

11I. P. B. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 61 744,67 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas ( prijungtos bylos Nr. e2-2232-436/2017 apyrašo t.1, b.l. 1-6).

12Ieškovas nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 2 d. išdavė įgaliojimą atsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir atsakovo nuožiūra valdyti ir disponuoti visomis ieškovui priklausančiomis piniginėmis lėšomis, esančiomis sąskaitoje Nr. ( - ) AB SEB banke. Įgaliojimu ieškovas įgaliojo atsakovą gauti, paimti iš sąskaitos lėšas, duoti bankui nurodymus konvertuoti sąskaitoje esančias lėšas, pervesti lėšas į kitas sąskaitas bei disponuoti jomis ir atlikti kitus veiksmus, dėl ko būtų keičiamas ieškovo sąskaitoje esančių lėšų teisinis likimas. Ieškovas 2016 m. spalio mėn. kreipėsi į banką su prašymu pateikti informaciją, kokios lėšos buvo nuimtos nuo ieškovo sąskaitos banke 2013 metais. 2016 m. spalio 21 d. bankas nurodė ieškovui, jog 2013 m. rugsėjo - spalio mėnesiais atsakovas nuo ieškovo sąskaitos nuėmė 213,192 Lt (61,744,67 Eur) keliais pinigų išgryninimais: 2013 m. rugsėjo 16 d. - 11,000 Lt (3,185,82 Eur); 2013 m. spalio 15 d. - 99,500 Lt (28,817,19 Eur); 2013 m. spalio 31 d. - 101,000 Lt (29,251,62 Eur); dar 1,692 Lt (490,04 Eur) sudarė komisinis mokestis. Ieškovas 2017 m. balandžio 20 d. vienašaliu pareiškimu panaikino įgaliojimą. Ieškovas 2017 m. balandžio 27 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti informaciją iki 2017 m. gegužės 9 d., kur atsakovas panaudojo paimtus pinigus. Atsakovas iki ieškovo nurodytos datos informacijos apie ieškovo lėšų panaudojimą nepateikė. Atsakovui buvo išduotas įgaliojimas, numatantis atsakovui plataus pobūdžio įgaliojimus, t. y. atstovauti ieškovą banke, paimti ieškovui priklausančius pinigus iš sąskaitos bei disponuoti jais ir atlikti kitus veiksmus. Atsakovas nei po įgaliojimo anuliavimo, nei po prašymo pateikimo su ieškovu neatsiskaitė ir nepateikė jokių duomenų, kur ir kokiais tikslais buvo naudojami ieškovo pinigai. Atsakovas turi prievolę ieškovui grąžinti viską, ką yra gavęs pagal įgaliojimą, t. y. visus pinigus (įskaitant ir nuo ieškovo sąskaitos nuskaičiuotą komisinį mokestį), kurie buvo išmokėti (nuskaičiuoti) atsakovui iš ieškovo sąskaitos ir esantys pas atsakovą arba yra atsakovo panaudotos ieškovui nežinomais tikslais, pvz. perduotos tretiesiems asmenims siekiant tenkinti savo ar trečiųjų asmenų, bet ne ieškovo interesus. Atsakovas jokiais rašytiniais įrodymais nepagrindžia, kad perdavė ieškovo pinigus pačiam ieškovui. Atsakovas turėtų konkrečiai nurodyti, kada tiksliai, kur, kam matant, kokią pinigų sumą perdavė tiesiogiai ieškovui. Neįrodžius konkretaus perdavimo veiksmo ir atsakovui teigiant, jog pinigai buvo perduodami ieškovo tėvui J. B., darytina išvada, jog ieškovo pinigai nuimti nuo ieškovo banko sąskaitos niekada nebuvo grąžinti ieškovui. Atsakovas privalo pateikti atstovaujamajam ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. Atsakovas neįvykdė nei informacinės pareigos, kai to pareikalavo ieškovas, nei turto perdavimo pareigos. Galimas turto perdavimas ieškovo tėvui, J. B., tik pagrindžia, kad turtas nėra perduotas pačiam ieškovui.

13Atsakovas A. B. atsiliepime į ieškovo P. B. ieškinį prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas be pagrindo, praėjus daugiau kaip trejiems metams pradėjo reikalauti iš atsakovo CK 2.150 straipsnyje nurodytos ataskaitos. Atsakovo veiksmai - grynųjų pinigų paėmimas iš banko pagal ieškovo nurodymą, atvežimas pačiam ieškovui ir perdavimas jam pačiam arba pagal jo nurodymą jo tėvui J. B. - patys savaime CK 2.150 straipsnio 1 dalies prasme yra ataskaita. Visų trijų I., P. ir J. B. įgaliojimų vykdymo laikotarpiais atsakovas turėdavo tiesiog nuimtus pinigus nuo sąskaitų su apsauga parvežti iš banko į V. kaimo sodybą ir perduoti savininkams į rankas. Nė vienas iš šių trijų asmenų per daugiau nei trejų metų tokių pavedimų vykdymo praktiką nė karto nepareikalavo jokios ataskaitos, nereiškė jokių pretenzijų dėl pinigų. Ieškovo nepagrįstas ieškinys prieš atsakovą yra tąsa nepagrįsto bylinėjimosi prieš atsakovą ir jo sutuoktinę. Tokį bylinėjimąsi bendromis jėgomis pradėjo ieškovas ir jo motina kerštaudami už tai, kad jie J. B. prašymu sutiko būti liudytojais skyrybų byloje. Pats ieškovas atšaukė įgaliojimą ir iš atsakovo raštu ėmė reikalauti pateikti ataskaitą tik praėjus trejiems su puse metų po pinigų nuo sąskaitos nuėmimo.

14Trečiasis asmuo J. B. atsiliepime į ieškovės I. B. ieškinį nurodė, kad jis pageidauja būti laikomas trečiuoju asmeniu ne ieškovės pusėje, o atsakovo pusėje. Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apie 2011 metus su sutuoktine I. B. susitarė, kad santuoką nutrauks ir susitarė, kad turtas, esantis T. rajone, atiteks J. B., o I. B. atiteks kito turto už 10 mln. eurų. Taip pat susitarė, kad ieškovė per 2012-2013 metus užbaigs statybas, kurios vyko V. kaime, T. rajone už trečiojo asmens pinigus, kuriuos pervesdavo į ieškovės sąskaitą. Dėl pervedamų lėšų paskirties nurodydavo bankiniuose pavedimuose, kad tai dovana, tačiau tai darė banko vadybininko patarimu, iš tikrųjų tai nebuvo dovanojimas, tai buvo J. B. pinigai. Į ieškovės banko sąskaitą per laikotarpį nuo 2012 m. vasario 16 d. iki 2013 m. rugpjūčio 28 d. buvo pervesta įvairia valiuta iš viso 2 807 867,32 Eur. Ieškovė kiekvieną kartą aiškiai žinojo apie trečiojo asmens pervestos sumos dydį bei jos disponavimo tikslą, kiekvieną kartą per savo asmeninę bankininkę ieškovė nurodydavo, kokią pinigų sumą reikia paruošti grynaisiais, ir kuriam asmeniui ji privalo būti perduota, todėl darytina išvada, kad kiekvieną kartą pati ieškovė kontroliavo grynųjų pinigų perdavimo atsakovui procedūras ir momentus. Taigi, apie jos dispozicijai skirtas pinigines sumas ieškovei buvo žinoma iš karto, ieškovė per pastaruosius penkerius metus (nuo 2012 metų vasario mėnesio) jokių pretenzijų ar klausimų dėl atsakovo jai perduotų sumų nekėlė, savo galimai pažeistų teisių negynė, todėl tokiais savo konkliudentiniais veiksmais (neveikimu) pripažino atsakovui pavestų įgalinimų įvykdymą tinkamu ir teisėtu. Dar daugiau, ieškovė kiekvieną kartą smulkiai atsiskaitydavo trečiajam asmeniui, J. B., apie grynųjų pinigų panaudojimą įvairiems statybos darbams ( t.4, b.l. 181-183).

15Trečiasis asmuo J. B. pateikė paaiškinimus raštu ( t.5, b.l.22-29), kurių 16 pastraipoje nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio pabaigoje paprašė sūnaus P. B., kad leistų pasinaudoti jo sąskaita pervedant pinigus iš užsienio. Ieškovas P. B. sutiko ir taip pat sutiko išduoti įgaliojimą atsakovui A. B. paimti iš banko pinigus grynaisiais ir parvežti į sodybą T. rajone bei atiduoti J. B.. Visus tris kartus ieškovas užsakė pinigų sumos išgryninimą banke, atsakovas parvežė pinigus ir visus perdavė J. B..

16Priimtinas ieškovės I. B. atsisakymas nuo ieškinio dalyje dėl 583 172 Eur priteisimo ir šioje dalyje byla nutrauktina ( CPK 293 str. 4 p., 294 str.).

17Ieškiniai atmestini.

18Kasacinio teismo jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai – tarp atstovo ir atstovaujamojo, ir išoriniai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-470-701/2016; 2016-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-539-706/2016; 2017-09-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329-915/2017).

19Šioje byloje ginčas kilo iš vidinių atstovo ir atstovaujamojo santykių. Atstovaujamieji ( ieškovai I. B. ir P. B.) nurodo, kad jie išdavė įgaliojimus atstovui (atsakovui A. B.), pagal kuriuos pastarasis turėjo teisę atstovauti ieškovus AB SEB banke (gauti ir pateikti dokumentus, gauti pinigus grynaisiais tik iš ieškovų nurodytų sąskaitų, daryti pareiškimus, teikti prašymus, sumokėti pinigus, etc.) ( t.1, b.l. 8 ir t.3, b.l. 83-84). Ieškovai teigia, kad atstovas paėmė iš ieškovų nurodytų sąskaitų dideles sumas pinigų grynaisiais ir juos pasisavino, be to – pareikalavus ataskaitų apie pavedimo vykdymą, tokių ataskaitų nepateikė.

20Nustatyta, kad į ieškovės I. B. sąskaitą Nr. ( - ) laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 8 d. ( ginčo įgaliojimas buvo išduotas 2012 m. vasario 21 d.) iki 2013 m. rugsėjo 27 d. ( įgaliojimo anuliavimo data) iš trečiojo asmens J. B. buvo atlikti pervedimai: 2012 m. vasario 8 d. 51 792 Lt, vasario 16 d. 39 3750 Lt, kovo 14 d. 131 190 Lt, kovo 16 d.-132 320 Lt, balandžio 3 d. 79 414 Lt, gegužės 16 d. 442 835 Lt, gegužės 22 d. 416 164 Lt, birželio 8 d. 512 310 Lt, birželio 19 d. 108 868 Lt, liepos 4 d. 337 308 Lt, rugpjūčio 13 d. 396 108 Lt, rugpjūčio 30 d. 145 588 Lt, rugsėjo 11 d. 144 642 Lt, rugsėjo 27 d. 128 863 Lt, spalio 2 d. 403 950 Lt, spalio 5 d. 342 872 Lt, spalio 23 d. 34 214 Lt, lapkričio 12 d. 137 336 Lt, lapkričio 13 d. 111 710 Lt, lapkričio 13 d. 386 689 Lt, lapkričio 15 d. 196 817 Lt, tą pačią lapkričio 15 d. 34 229 Lt, lapkričio 26 d. 111 722 Lt, 2013 m. sausio 10 d. 34 528 Lt, sausio 15 d. 426 940 Lt, vasario 5 d. 253 872 Lt, vasario 19 d. 34 528 Lt, vasario 26 d. 240 912 Lt, kovo 20 d. 199 009,80 Lt, kovo 26 d. 34 528 Lt, balandžio 9 d. 505 026 Lt, balandžio 24 d. 34 528 Lt, gegužės 6 d. 109 912,40 Lt, gegužės 13 d. 338 624 Lt, birželio 4 d. 34 528 Lt, birželio 13 d. 240 654 Lt, birželio 21 d. 31 845,60 Lt, birželio 25 d. 398 225 Lt ir birželio 25 d. 34 528 Lt, liepos 25 d. 484 542 Lt, liepos 30 d. 34 528 Lt, rugpjūčio 5 d. 197 247,50 Lt, rugpjūčio 26 d. 114 643,59 Lt, ( t.5, b.l. 121- 143, DOK-45306 ir DOK-45774).

21Ieškovė teigė, kad pervestos lėšos buvo jos asmeninė nuosavybė, gautos kaip sutuoktinio, trečiojo asmens J. B., dovana, be to, banko sąskaitose, operacijų aprašymuose nurodoma, kad lėšos pervedamos kaip dovana nuo J. B., dovanojimo sutartys sudarytos žodine forma ( t.5, b.l. 118-143, vertimas t.5, b.l. 162-163). Teismas nevertina ir nepasisako, kieno nuosavybė buvo lėšos, buvusios ieškovės sąskaitoje, nes lėšų nuosavybės klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Ginčas dėl buvusių sutuoktinių turto padalinimo yra nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje (Vilniaus miesto apylinkės teisme Nr. N2-350-558/2017, proceso numeris 2-68-3-31971-2013-6), kurioje 2017 m. lapkričio 13 d. yra priimtas dalinis sprendimas dėl santuokos nutraukimo, o dalyje dėl sandorių ir vedybų sutarties nuginčijimo ir turto bei kreditorinių įsipareigojimų padalijimo byla dar neišnagrinėta ( LITEKO duomenys, CPK 179 str. 3 d.).

22Iš ieškovės pateiktų jos ginčo sąskaitos išrašų taip pat matyti, kad atsakovui grynieji pinigai buvo išmokėti iš viso 46 kartus pradedant 2012 m. vasario 28 d. ir baigiant 2013 m. rugpjūčio 28 d. ( t.1, b.l. 46-48). Iš sąskaitų išrašų, taip pat iš trečiojo asmens J. B. pateiktų rašytinių paaiškinimų ( t.5, b.l. 22-25) matyti, kad pinigų pervedimas į ieškovės sąskaitą ir pinigų išgryninimas iš ieškovės sąskaitos vyko nuosekliai: po trečiojo asmens atliktų pervedimų panašios pinigų sumos būdavo išgryninamos. Tarp šalių nebuvo ginčo, kad kiekvieną kartą grynųjų pinigų paėmimą iš banko ieškovė I. B. suderindavo su SEB banko vadybininke, tuomet atsakovas kartu su vairuotoju važiuodavo į banką, ten gaudavo grynuosius pinigus ir parveždavo juos į sodybą V. kaime, T. rajone. Ieškovė šias aplinkybes pripažino ir išsamiai paaiškino užsakymo procedūrą 2017 m. kovo 8 d. teismo posėdyje ( posėdžio garso įrašo nuo 28:15 min.).

23Aplinkybes, kad atsakovas keletą kartų važiavo į banką parvežti pinigų grynaisiais, o grįžęs perduodavo pinigus šeimininkams, iš dalies patvirtino ir liudytojais apklausti V. R., kuris nurodė, kad J. B. liepimu yra važiavęs kartu su atsakovu į SEB banką, kaip suprato, paimti pinigus grynaisiais, atsakovas nueidavo į banko patalpas, grįždavo su kuprine ar rankine, važiuodavo atgal į sodybą, į T., pakeliui skambindavo telefonu, sakydavo, kad tuoj prieis ( 2017 m. kovo 8 d. teismo posėdžio garso įrašo nuo 2:36:27 min.). Liudytoju apklaustas V. K. parodė, kad dirbo apsaugos darbuotoju pas J. B., jam yra tekę važiuoti su atsakovu A. B. į banką paimti pinigų, liudytojas suprato, kad tai J. B. pinigai, važiavo apie 10 kartų, iš banko važiuodavo tiesiai į T., A. B. grįžęs eidavo į šeimininkų namą arba į savo namą, porą kartų liudytojas matė, kad A. B. paketą pinigų padavė ieškovei I. B. ( 2017 m. kovo 8 d. posėdžio garso įrašo nuo 3:07-23 min.). Liudytoja apklausta T. B. parodė, kad pas B. namuose dirba apie 17 metų, jų namuose buvo ne paslaptis, kad atsakovui yra duotas įgaliojimas atvežti pinigus grynaisiais iš banko. Pati ieškovė liudytojai sakė, kad ji neturinti laiko pati atsivežti pinigus ir, be to, tai nėra saugu. Liudytoja matė keletą kartų, kad atsakovas pinigus perdavė ieškovei. I. B. laikydavo pinigus seife, viename iš kambarių, katilinėje, mėlynos spalvos seife. 2012 metais liudytoja yra padėjusi ieškovei susipakuoti daiktus kelionei į užsienį, dėjusi pinigus į rankinę. Parodė, kad B. namuose vykdavo pasitarimai dėl vykdomų statybų, ieškovė smulkiai pasakodavo savo vyrui J. B., kas vyksta statybų srityje, ko reikia, kokie mokėjimai turi būti daromi ir pan. (2017 m. kovo 8 d. posėdžio garso įrašas nuo 3:20:15 min.). Teismo posėdyje 2017 m. balandžio 27 d. liudytoju apklaustas L. K. parodė, kad nuo 2011 metų jo vadovaujama UAB „H.“ vykdė statybos darbus V. kaime, T. rajone, kiekvieną trečiadienį vykdavo susirinkimai dėl statybos darbų, kuriuose dalyvaudavo ieškovė I. B., kartais asmuo Julius, paskirtas atstovauti užsakovus, ten būdavo smulkiai aptariami statybos darbai, reikalingos sumos, susitariama dėl avanso. Ieškovė buvo sudariusi keletą rangos sutarčių, dvi po 3 milijonus litų ir vieną 1,5 milijono litų darbams atlikti. Atsiskaitymai vyko ir pavedimu, ir grynaisiais. Mažesnes sumas, iki 20 000 Lt mokėdavo A. B., didesnes sumas mokėdavo ieškovė, J. B., P. B., kartais pinigai būdavo padėti ant stalo. Liudytojas pažymėjo, kad visus apmokėjimus yra gavęs, pretenzijų niekam neturi (posėdžio garso įrašas nuo 43:54 min.).

24Aplinkybes, kad ieškovė 2012-2013 m. užsiėmė statybos darbų V. kaime, T. rajone organizavimu, sudarinėjo sutartis ir atlikdavo mokėjimus už įvairius statybos, interjero įrengimo darbus, patalpų šildymą, patvirtina BUAB „Y.“ pateiktos rangos sutartys su lokalinėmis sąmatomis, kasos pajamų orderiai, atliktų darbų aktai ( t.2, b.l. 106- 160), UAB „H.“ pateiktos statybos rangos sutartys, kasos pajamų orderiai ( t.3, b.l. 1- 29), UAB „( - )“ pardavimų registras, PVM sąskaitos apmokėti už dujas ( t.3, b.l.33-38). Jau minėtoje Vilniaus miesto apylinkės teismo byloje Nr. N2-350-558/2017 daliniame 2017 m. lapkričio 13 d. sprendime konstatuota, kad ieškovė sudarinėjo rangos sutarčių papildymus, atliko mokėjimus pagal rangos sutartis, sudarinėjo lokalines sąmatas laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 31 d. iki pat 2013 m. lapkričio 27 d., šios aplinkybės patvirtintos į bylą pateiktomis sąskaitomis, lokalinėmis sąmatomis, kasos pajamų orderiais ir pan. Visi išvardinti dokumentai patvirtina, kad ieškovei buvo reikalingos didelės pinigų sumos apmokėti pagal sudarytas rangos sutartis, tai paaiškina, kodėl pinigai buvo išgryninami iš sąskaitos.

25Pažymėtina, kad ieškovė tik šioje byloje prijungus atsakovo surinktus dokumentus apie įvairius mokėjimus už statybos darbus ir kitas paslaugas, atsisakė ieškinio reikalavimo dalyje dėl 583 172 Eur (t.3, b.l.39), tuo iš esmės pripažindama, kad pradinis ieškinio reikalavimas šioje dalyje buvo nepagrįstas. Teismas kaip labiau tikėtiną daro išvadą, kad atsakovui surinkus ir pateikus teismui daugiau įrodymų apie pinigų panaudojimą, ieškovė būtų atsisakiusi reikalavimo ir likusioje dalyje, tačiau atsakovo galimybės surinkti įrodymus apie pinigų panaudojimą buvo apsunkintos arba kai kuriais atvejais surinkti tokių įrodymų jam buvo neįmanoma. Teismų praktika tokiose byloje, kur faktinės aplinkybės yra arba sąmoningai slepiamos arba jų nepavyksta konkrečiai nustatyti dėl neišlikusių duomenų, leidžia pripažinti tam tikras aplinkybes įrodytomis, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.).

26Ieškovė 2017 m. kovo 8 d. teismo posėdyje ( garso įrašo nuo 20:20 min.) paaiškino, kad 2012-2013 m. ji buvo užimta kitais reikalais, sodybos T. rajone statybomis nelabai domėjosi, rangos ir kitas panašaus pobūdžio sutartis, sąmatas, kasos orderius, sąskaitas pasirašinėjo, tačiau šių sandorių esme ir kaina nesidomėjo, pinigų neskaičiavo, apskaitos nevedė, buvo įsitikinusi, kad visos sąskaitos ir statybos darbai yra apmokėti, jokių ataskaitų raštu ji neprašydavo. Pripažino, kad iki šiol nėra gavusi jokių pretenzijų iš rangovų dėl neapmokėtų darbų. Tačiau ieškovės situacija iš esmės pasikeitė nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio, kai susipyko su sutuoktiniu, trečiuoju asmeniu J. B.. Ieškovei tada kilo daug klausimų, kur buvo panaudoti pinigai, ar ji nebuvo apgauta, todėl ieškovė nori sužinoti, kur buvo išleisti pinigai ir jeigu ne visi buvo sumokėti rangovams, tai atsakovas turi jai tuos pinigus grąžinti. Iš esmės panašius parodymus ieškovė teikė ir ikiteisminio tyrimo metu, kad nei žodžiu, nei raštu prieš sudarant sutartį su A. B. nesitarė, kad jis turės atsiskaityti, kur panaudojo pinigus. Ji tuo metu gyveno su vyru ir jai nelabai rūpėjo, kur ir kokia pinigų suma išleista. Nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 1 d. susipyko su vyru ir nuo tos dienos su juo nebendrauja, į namus T. rajone yra neįleidžiama, todėl ieškovei reikėjo sužinoti, kur ir kaip panaudoti pinigai, gavusi ataskaitą iš banko, pradėjo reikalauti ataskaitos iš atsakovo. Jei ir toliau gyventų su vyru, jai nerūpėtų, kur buvo išleisti pinigai ( t.3, b.l.129-131).

27Atsakovas A. B. paaiškino priešingai, kad ieškovė visuomet konkrečiai nurodydavo, kokią pinigų sumą paimti banke, ta suma jau būdavo paruošta, paimtus grynuosius pinigus atveždavo ieškovei ir atiduodavo, ji dėdavo į seifą. Jeigu ieškovės nebūdavo namuose tuo metu, kai jis grįždavo iš banko, tai pinigus kurį laiką laikydavo savo seife, vėliau atiduodavo ieškovei, kai ji atvykdavo. Ieškovė naudojo pinigus pagal poreikius. Jie vienas kitu pasitikėjo, atsakovas su statybos dokumentais nedirbdavo. Rangovai atvykdavo pas ieškovę į sodybą, jiems mokėdavo ieškovė. Kartais ieškovė pavesdavo atsakovui sumokėti pinigus rangovams. Kiekvieną savaitę sodyboje vykdavo susirinkimai su statybas vykdančiais asmenimis, ten ieškovė sutardavo, kokios sumos pinigų bus reikalingos, taip pat tikrindavo, kokios sumos išleistos, ieškovė atsiskaitydavo trečiajam asmeniui J. B., kokias lėšas išleido statyboms. Ieškovė kiekvieną kartą žinojo, kokios sumos ir kokiems reikalams išleidžiamos ir patikrindavo, ar visi pinigai sumokėti tam, kam reikėjo sumokėti, patikrindavo, kam išleistas kiekvienas litas. Kad ieškovė žinojo apie pinigų panaudojimą, atsakovas sprendžia iš to, kad ji žodžiu atsiskaitydavo trečiajam asmeniui J. B.. Ataskaitų iš atsakovo ieškovė nereikalaudavo. Iš esmės ieškovo išdėstytas aplinkybes patvirtino ir liudytojais apklausti L. K. bei T. B., taip pat trečiasis asmuo J. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė smulkiai jam pasakodavo ir rodydavo dokumentus, kam, kada ir kokias pinigų sumas išleido statyboms ( t.4, b.l.183). Pažymėtina, kad ir pati ieškovė I. B. 2017 m. lapkričio 30 d. teismo posėdyje pripažino, kad kartais aptardavo su vyru, kokios sutartys sudarytos, kassavaitiniuose posėdžiuose dalyvaudavo rangovai, todėl J. B. žinojo, su kuo sutartys sudarytos, kokie darbai atlikti, kokie planuojami atlikti, o ar aptardavo susirinkimuose statybų reikalus, nurodė, kad neprisimena ( 2017 m. lapkričio 30 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 35:24 min.).

28CK 2.150 straipsnyje nustatyta atstovo prievolė atsiskaityti atstovaujamajam. Prievolė atsiskaityti apima dvi pareigas – pirma, pateikti ataskaitą už savo veiklą (informacinė pareiga), antra, atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą (turto perdavimo pareiga). Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad ši teisės norma nereglamentuoja ataskaitos apie savo veiklą formos, nereikalauja jos rašytinės formos. Atstovaujamajam atsiskaitoma už tai, ką atstovas vykdydamas pavedimą gauna iš atstovaujamojo arba trečiųjų asmenų. Tai gali būti daiktai, pinigai ar kita ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo byla 3K-3-594/2009).

29Tačiau kasacinio teismo yra pažymėta ir tai, kad atstovaujamasis, siekdamas išvengti sau nepageidaujamų padarinių, taip pat turi rūpintis savo interesų apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-470-701/2016; 2016-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-539-706/2016; 2017-09-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329-915/2017). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-26nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.); teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

30Iš šalių paaiškinimų, liudytojų T. B., V. R., V. K., L. K. parodymų, rangos sutarčių, kasos pajamų kvitų teismas sprendžia, kad ieškovės elgesys, kai ji 46 kartus po kiekvieno pinigų paėmimo vėl iš naujo suderindavo su banko vadybininke naują pinigų sumos išgryninimą ir siųsdavo atsakovą atvežti pinigų, taip pat sistemingai pasikartojanti schema, kai trečiasis asmuo perveda į ieškovės sąskaitą dideles pinigų sumas ir po keleto dienų ieškovė susitaria su banku atlikti pinigų išgryninimą ir siunčia atsakovą tų pinigų parvežti, leidžia daryti išvadą, kad atstovas tinkamai atliko pavedimą, perdavė gautą turtą ir pateikė ataskaitą. Pažymėtina, kad ataskaitos forma (žodžiu, raštu) tarp šalių nebuvo aptarta, tačiau iš ieškovės elgesio galima spręsti, kad jai atsakovo pateikiamos ataskaitos buvo tinkamos ir priimtinos, jokių neaiškumų ir klausimų jai nekildavo iki pat 2013 m. rugpjūčio, kol nepasikeitė jos santykiai su sutuoktiniu. Ieškovė pati pripažino, kad tik prasidėjusi skyrybų byla jai sukėlė įtarimus, kad galbūt ji buvo apgauta, nes vyras paliko ją be lėšų. Tačiau šie ieškovės įtarimai yra susiję ne su atsakovo kaip atstovo elgesiu, o yra kilę būtent iš pasikeitusių ieškovės santykių su trečiuoju asmeniu, todėl teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys atsakovo atžvilgiu yra nepagrįstas ir atmestinas, nes ji gavo ir atstovui patikėtą turtą (pinigines lėšas), ir ataskaitas, kaip turtas buvo panaudotas.

31Nustatyta, kad ieškovas P. B. 2013 m. rugsėjo 2 d. išdavė įgaliojimą atsakovui A. B. teisės aktų nustatyta tvarka ir įgaliotinio nuožiūra valdyti ir disponuoti visomis jam priklausančiomis piniginėmis lėšomis, esančiomis sąskaitoje Nr. ( - ) AB SEB banke, gauti, paimti lėšas, pervesti lėšas į kitas sąskaitas ir t.t. ( t.3, b.l. 83-84). Ieškovas 2017 m. balandžio 20 d. šį įgaliojimą panaikino ( t.3, b.l. 90).

32Iš ieškovo banko sąskaitos išrašo matyti, kad į ieškovo P. B. sąskaitą buvo pervedamos pinigų sumos: 2013 m. rugsėjo 11 d. 150 000 rublių ( 11 812,50 Lt), 2013 m. spalio 14 d. – 1 milijonas rublių ( 79 180 Lt), 2013 m. spalio 31 d. 1 300 000 rublių ( 101 943 Lt), kurios buvo išgrynintos ( nuimtos nuo sąskaitos) atitinkamai: 2013 m. rugsėjo 16 d. 11 868,69 Lt, 2013 m. spalio 14 d. 79 143,93 Lt, 2013 m. spalio 31 d. 101 907,59 Lt ( t.5, b.l.146-147).

33Šalys neginčijo, kad visi trys grynųjų pinigų paėmimai vyko tokiu pačiu būdu, kaip ir ieškovės I. B. atveju: ieškovas sutardavo su banko vadybininke, kad būtų paruošta suma grynaisiais, o atsakovas A. B., nuvykęs į banką, paimdavo paruoštus grynuosius pinigus bei parveždavo į sodybą T. rajone.

34I. P. B. paaiškino, kad pagal bankų įstatymus lengviausias ir greičiausias būdas pervesti pinigus iš užsienio buvo pervesti į šeimos narių sąskaitas, todėl trečiasis asmuo J. B. taip darydavo. Ginčo laikotarpiu pervestos sumos buvo ieškovo asmeninė nuosavybė arba šeimos pinigai, todėl, kai šeimos nariams reikėjo pinigų, ieškovas tų pinigų duodavo. Kurie pinigai buvo šeimos, o kurie asmeniškai ieškovo, jis negalėjo pasakyti. 2013 m. ieškovas išdavė įgaliojimą atsakovui, nes ruošėsi važiuoti gyventi į užsienį, o V. kaime buvo statomas ieškovo namas. Kiekvieną pinigų išėmimą ieškovas atskirai patvirtindavo, t. y. duodavo bankui nurodymą paruošti grynuosius pinigus, nes atsakovas sakydavo, kad tie pinigai reikalingi statyboms. Kur atsakovas panaudojo tuos pinigus, netikrino, nes buvo išvykęs iš Lietuvos, ketino pasidomėti, kai grįš iš R.. Tačiau grįžęs 2013 m. pabaigoje sužinoti apie pinigų panaudojimą negalėjo, nes yra neįleidžiamas į V. kaime jam statomus pastatus. Statybos buvo tokio masto, kad visi paimti pinigai galėjo būti panaudoti toms statyboms finansuoti. Jeigu atsakovas pasakytų, kur panaudojo pinigus, tai ieškovas padėkotų. Ieškovas norėtų arba pinigų, arba ataskaitos, kur panaudoti pinigai (2017 m. lapkričio 30 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 39:20 min.).

35Atsakovas A. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad iš banko paimtus grynuosius pinigus atiduodavo arba ieškovui, arba jo tėvui J. B. ( t.4, b.l.152).

36Trečiasis asmuo J. B. paaiškinimuose raštu nurodė, kad 2013 m. susipyko su žmona I. B., todėl paprašė sūnaus, P. B., kad leistų pasinaudoti jo banko sąskaita pervedant pinigus iš užsienio. Sūnus sutiko, išdavė įgaliojimą atsakovui paimti pinigus. Visais trimis atvejais atsakovas atvežė pinigus grynaisiais ir perdavė J. B., ieškovas du kartus iš trijų matė, kad pinigai atiduodami J. B., o apie trečiąjį kartą ieškovas žinojo ( t.5, b.l.29). Trečiojo asmens paaiškinimus iš dalies patvirtina ieškovo argumentai dublike, kur jis rašė, kad ieškovui nėra svarbu, kur pinigai buvo naudojami, ar vežami ieškovo tėvui, ar kitiems asmenims, svarbiausias faktas yra vienas, kad atsakovas yra skolingas ieškovui, nes neperdavė nuo ieškovo sąskaitos nuimtų lėšų pačiam ieškovui ( t.4, b.l.165).

37Ieškovas teigė, kad ginčo lėšos jo sąskaitoje buvo jo asmeninė nuosavybė, tai buvo tėvo dovana, todėl su pervestomis lėšomis jis galėjęs elgtis savo nuožiūra. Teismas pažymi, kad CK 6.469 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad dovanojimo sutartis, kurios suma didesnė kaip penkiasdešimt tūkstančių litų, turi būti notarinės formos (redakcija, galiojusi nuo 2013 07 13 iki 2014 01 01). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad 2013 m. spalio 14 d., kai buvo pervesta 79 180 Lt, ir 2013 m. spalio 31 d., kai į ieškovo sąskaitą buvo pervesta 101 943 Lt, tarp šalių buvo sudarytos notarinės dovanojimo sutartys. CK 1.93 str. 3 dalyje nustatyta, kad įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį ( redakcija, galiojusi nuo 2013 03 01 iki 2014 06 13). Todėl spręstina, kad 2013 m. spalio 14 d. ir spalio 31 d. pervestos lėšos nebuvo padovanotos ieškovui. Lėšos, gautos į ieškovo sąskaitą 2013 m. rugsėjo 11 d. (11 812,50 Lt) galėjo būti padovanotos ieškovui, tuo labiau, kad banko sąskaitos operacijos aprašyme yra nurodoma, kad tai dovana ( t.5, b.l.146, b.l. 162-163).

38Tačiau ieškovo elgesys, kai jis, gavęs dovanų 11 812,50 Lt, šią sumą pavedė bankui išgryninti, atsakovas grynuosius pinigus paėmė 2013 m. rugsėjo 16 d., o jau 2013 m. spalio 14 d. ir spalio 31 d. ieškovas ir vėl siuntė atsakovą paimti grynuosius pinigus, leidžia spręsti, kad ieškovas visais atvejais žinojo, kur yra panaudoti iš jo sąskaitos paimti pinigai, vadinasi, ieškovas gavo ir ataskaitą apie pinigų panaudojimą ir/arba pačius pinigus. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad atstovas pasisavino dalį arba visas paimtas lėšas, ir nėra pagrindo patenkinti ieškovo ieškinį.

39Ieškinius atmetus, valstybei iš ieškovų priteistinos išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą: 15 Eur iš ieškovės I. B. ir 8 Eur iš P. B. (CPK 96 str. 2 d.).

40Atsakovas ir trečiasis asmuo bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų nepateikė, todėl išlaidos nepriteisiamos (CPK 93 str. 1 dalis).

41Ieškovei atsisakius nuo ieškinio dalyje dėl 583 172 Eur, kas sudaro 24,42 proc. nuo pradinio jos ieškinio sumos, jai grąžintina 75 proc. nuo 24,42 proc. sumokėto žyminio mokesčio ( 9416 Eur), kas sudaro 1724,54 Eur ( 9416 x 0,2442 x 0,75), CPK 87 str. 2 dalis).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 293 straipsnio 4 punktu

Nutarė

43Priimti ieškovės I. B. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 583 172 Eur priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukti.

44Ieškinius atmesti.

45Priteisti valstybei iš ieškovų I. B., a.k. ( - ) 15 Eur ( penkiolika eurų), iš ieškovo P. B., a.k. ( - ) 8 Eur ( aštuonis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

46Grąžinti ieškovei I. B., a.k. ( - ) 1724,54 Eur ( tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt keturis eurus ir 54 ct) žyminio mokesčio.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė,... 2. sekretoriaujant Laurai Šlapaitytei,... 3. dalyvaujant ieškovų I. B. ir P. B. (P. B.) atstovams advokatams Audriui... 4. atsakovo A. B. (A. B.) atstovui advokatui Raimundui Lideikai,... 5. trečiojo asmens J. B. (Y. B.) atstovui advokatui K. J.,... 6. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 7. Ieškovė I. B. pateikė teismui ieškinį, kuriame prašė priteisti iš... 8. Ieškovė nurodė, kad 2012 m. vasario 21 d. išdavė atsakovui notariškai... 9. Atsakovas turi prievolę ieškovei grąžinti viską, ką yra gavęs pagal... 10. Atsakovas A. B. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Atsiliepime... 11. I. P. B. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 61 744,67 Eur skolą ir... 12. Ieškovas nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 2 d. išdavė įgaliojimą atsakovui... 13. Atsakovas A. B. atsiliepime į ieškovo P. B. ieškinį prašė jį atmesti.... 14. Trečiasis asmuo J. B. atsiliepime į ieškovės I. B. ieškinį nurodė, kad... 15. Trečiasis asmuo J. B. pateikė paaiškinimus raštu ( t.5, b.l.22-29), kurių... 16. Priimtinas ieškovės I. B. atsisakymas nuo ieškinio dalyje dėl 583 172 Eur... 17. Ieškiniai atmestini.... 18. Kasacinio teismo jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad atstovavimo pagrindu... 19. Šioje byloje ginčas kilo iš vidinių atstovo ir atstovaujamojo santykių.... 20. Nustatyta, kad į ieškovės I. B. sąskaitą Nr. ( - ) laikotarpiu nuo 2012 m.... 21. Ieškovė teigė, kad pervestos lėšos buvo jos asmeninė nuosavybė, gautos... 22. Iš ieškovės pateiktų jos ginčo sąskaitos išrašų taip pat matyti, kad... 23. Aplinkybes, kad atsakovas keletą kartų važiavo į banką parvežti pinigų... 24. Aplinkybes, kad ieškovė 2012-2013 m. užsiėmė statybos darbų V. kaime, T.... 25. Pažymėtina, kad ieškovė tik šioje byloje prijungus atsakovo surinktus... 26. Ieškovė 2017 m. kovo 8 d. teismo posėdyje ( garso įrašo nuo 20:20 min.)... 27. Atsakovas A. B. paaiškino priešingai, kad ieškovė visuomet konkrečiai... 28. CK 2.150 straipsnyje nustatyta atstovo prievolė atsiskaityti atstovaujamajam.... 29. Tačiau kasacinio teismo yra pažymėta ir tai, kad atstovaujamasis, siekdamas... 30. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų T. B., V. R., V. K., L. K. parodymų,... 31. Nustatyta, kad ieškovas P. B. 2013 m. rugsėjo 2 d. išdavė įgaliojimą... 32. Iš ieškovo banko sąskaitos išrašo matyti, kad į ieškovo P. B. sąskaitą... 33. Šalys neginčijo, kad visi trys grynųjų pinigų paėmimai vyko tokiu pačiu... 34. I. P. B. paaiškino, kad pagal bankų įstatymus lengviausias ir greičiausias... 35. Atsakovas A. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad iš banko paimtus... 36. Trečiasis asmuo J. B. paaiškinimuose raštu nurodė, kad 2013 m. susipyko su... 37. Ieškovas teigė, kad ginčo lėšos jo sąskaitoje buvo jo asmeninė... 38. Tačiau ieškovo elgesys, kai jis, gavęs dovanų 11 812,50 Lt, šią sumą... 39. Ieškinius atmetus, valstybei iš ieškovų priteistinos išlaidos už... 40. Atsakovas ir trečiasis asmuo bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių... 41. Ieškovei atsisakius nuo ieškinio dalyje dėl 583 172 Eur, kas sudaro 24,42... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 43. Priimti ieškovės I. B. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 583 172 Eur... 44. Ieškinius atmesti.... 45. Priteisti valstybei iš ieškovų I. B., a.k. ( - ) 15 Eur ( penkiolika eurų),... 46. Grąžinti ieškovei I. B., a.k. ( - ) 1724,54 Eur ( tūkstantį septynis... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...