Byla B2-2636-605/2009
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,GK projektai”

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės ,,GK projektai” administracijos vadovės D. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,GK projektai”,

Nustatė

22009-08-05 Kauno apygardos teisme gautas uždarosios akcinės bendrovės ,,GK projektai” administracijos vadovės D. S. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,GK projektai”.

3Pareiškime nurodoma, kad UAB „GK projektai“ yra uždaroji akcinė bendrovė įkurta 2005 m. gruodžio mėn., kurios pagrindinė ūkinė komercinės veiklos kryptis – investicinių nekilnojamojo turto projektų plėtojimas ir vystymas. Vykdydamas ūkinę komercinę veiklą, atsakovas planavo išvystyti du stambius investicinius nekilnojamojo turto projektus Kauno mieste, Šaldytuvų g. 2007 metų pabaigoje, prasidėjus pasauliniam ekonominiam nuosmukiui ir komerciniams bankams sugriežtinus paskolų išdavimo gyventojams sąlygas, ženkliai sumažėjo nekilnojamojo turto paklausa, o tuo pačiu ir kainos. Atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos nuosmukį bei vis pesimistiškesnes ekonomines prognozes, komerciniai bankai nebuvo linkę atsakovui priimtinomis sąlygomis toliau finansuoti pradėtų investicinių projektų vystymą bei suplanuotų gyvenamųjų kvartalų statybas. Dėl šių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių ir sutrikusio investicinių projektų finansavimo atsakovas buvo priverstas sulėtinti suplanuotų projektų vystymo tempus. Atkreipia dėmesį, jog iki kreditų grąžinimo terminų pabaigos buvo patirtos tik investicinės projektų vystymo išlaidos, iš vystomų projektų atsakovas pajamų iki šiol negavo, o kitos iš bendrovės veiklos gautos pajamos buvo nepakankamos tinkamam kreditorinių įsipareigojimų vykdymui. Visuma išdėstytų nepalankių aplinkybių lėmė, jog atsakovas šiuo metu negali nustatytu laiku vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir turi laikinų finansinių sunkumų. 2008 m. gruodžio 31 dienos duomenimis buvo sudarytas atsakovo balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, pagal kuriuos atsakovo turto vertė sudaro iš viso 26250446 Lt, iš jo ilgalaikis turtas – 312 Lt, trumpalaikis – 26250134 Lt (iš jo: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 26160088 Lt; per vienerius metus gautinos sumos – 90046 Lt). Atsakovo įsipareigojimai kreditoriams sudaro 25131327 Lt. Įgyvendinus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, būtų pilnai atkurtas atsakovo mokumas, pilna apimtimi atsiskaityta su visais kreditoriais.

4Pareiškimas netenkintinas.

5Įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau ĮRĮ) reglamentuojamos nuostatos apibrėžia įmonių restruktūrizavimo procesą, kurio paskirtis užtikrinti, kad įmonės, turinčios laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugotų ir plėtotų veiklą, sumokėtų skolas, atkurtų mokumą ir išvengtų bankroto. Įmonės restruktūrizavimo tikslas yra įmonės veiklos išsaugojimas ir plėtojimas, skolų sumokėjimas ir mokumo atkūrimas. Šiam tikslui įgyvendinti teismas įmonei, turinčiai laikinų finansinių sunkumų, esant ĮRĮ 3 ir 4 str. nurodytoms sąlygoms, iškelia restruktūrizavimo bylą. Vienas iš būtinų įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo pagrindų yra įmonės laikinų finansinių sunkumų susidarymo faktas. Pareiškime nurodyta, kad 2007 metų pabaigoje, prasidėjus pasauliniam ekonominiam nuosmukiui ir komerciniams bankams sugriežtinus paskolų išdavimo gyventojams sąlygas, ženkliai sumažėjo nekilnojamojo turto paklausa, o tuo pačiu ir kainos. Taigi pats pareiškėjas pripažįsta, jog finansinės skolos susidarė nuo 2007 metų ir tai nėra laikini finansiniai sunkumai. Konstatuotina, kad atsakovo nemokumas ir negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais yra ne laikino, o nuolatinio pobūdžio ir kad šios bendrovės mokumo būklė nuo to laiko yra nepakitusi. Įmonės restruktūrizavimo byla gali būti keliama, jeigu įmonės finansiniai sunkumai yra laikini. Pagal ĮRĮ 2 str. 1 d. įmonės laikinais finansiniais sunkumais pripažintini sunkumai, kurie tęsiasi ilgiau kaip tris mėnesius, bet ne keletą metų. Atsakovo finansiniai sunkumai tęsiasi apie trejus metus, todėl tokių finansinių sunkumų negalima pripažinti laikinais. Pareiškime nurodytos aplinkybės ir prie pareiškimo pridėti rašytiniai įrodymai, jog atsakovo turto vertė sudaro iš viso 26250446 Lt, iš jo ilgalaikis turtas – 312 Lt, trumpalaikis – 26250134 Lt (iš jo: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 26160088 Lt; per vienerius metus gautinos sumos – 90046 Lt), atsakovo įsipareigojimai kreditoriams sudaro 25131327 Lt, patvirtina, jog nėra sąlygų atkurti įmonės mokumą ir išvengti bankroto. Pareiškime nurodytos aplinkybės, jog įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos ir pateikti įrodymai: 2008-12-20 nuomos sutartis ir 2009-03-20 statybos rangos sutartis jokios reikšmės įmonės mokumui atkurti neturi. Nuomos sutartis, sudaryta su UAB „Eura“, patvirtina, kad visos pareiškėjo pajamos per metus pagal šią sutartį yra 30000 litų. Statybos rangos sutartis Nr. 09-03-20/1, sudaryta su UAB „Geras plotas“ (rangovas), pagal kurią rangovas turi atlikti objekto teritorijos aptvėrimą su informaciniais ženklais, tik dar labiau padidins įmonės nemokumą, nes pareiškėjas rangovui privalės sumokėti 180150,90 Lt plius PVM už atliktus darbus. Tokios aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad įmonės finansiniai sunkumai nėra laikini ir ji nėra pajėgi greitai likviduoti skolas, todėl pripažintina, kad nėra būtinosios materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (ĮRĮ 3 str. 1 p. ir 7 str. 1 d.).

6Vadovaudamasi CPK 290, 291 str., ĮRĮ 7 str. 2 d. teisėja

Nutarė

7Atsisakyti kelti UAB ,,GK projektai” restruktūrizavimo bylą.

8Nutarties nuorašą išsiųsti pareiškėjui.

9Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai