Byla 2-1327/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2636-605/2009 atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „GK projektai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,GK projektai“ administracijos vadovės D. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2636-605/2009 atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „GK projektai“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3UAB „GK projektai“ administracijos vadovė D. S. kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Nurodė, kad bendrovė „GK projektai“ įkurta 2005 m. gruodžio mėn., pagrindinė ūkinė komercinės veiklos kryptis – investicinių nekilnojamojo turto projektų plėtojimas ir vystymas. Vykdydama veiklą, įmonė planavo išvystyti du stambius investicinius nekilnojamojo turto projektus Kauno mieste. 2007 metų pabaigoje, prasidėjus pasauliniam ekonominiam nuosmukiui ir komerciniams bankams sugriežtinus paskolų išdavimo gyventojams sąlygas, ženkliai sumažėjo nekilnojamojo turto paklausa, o tuo pačiu ir kainos. Atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos nuosmukį bei ekonomines prognozes, komerciniai bankai nebuvo linkę priimtinomis sąlygomis toliau finansuoti pradėtų investicinių projektų vystymą bei suplanuotų gyvenamųjų kvartalų statybas. Dėl šių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių ir sutrikusio investicinių projektų finansavimo įmonė buvo priversta sulėtinti suplanuotų projektų vystymo tempus. Atkreipė dėmesį, jog iki kreditų grąžinimo terminų pabaigos buvo patirtos tik investicinės projektų vystymo išlaidos, iš vystomų projektų įmonė pajamų iki šiol negavo, o kitos iš bendrovės veiklos gautos pajamos buvo nepakankamos tinkamam kreditorinių įsipareigojimų vykdymui. Visuma išdėstytų nepalankių aplinkybių lėmė, jog įmonė šiuo metu negali nustatytu laiku vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir turi laikinų finansinių sunkumų. 2008 m. gruodžio 31 d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, įmonės turto vertė sudaro iš viso 26 250 446 Lt, iš jo ilgalaikis turtas – 312 Lt, trumpalaikis – 26 250 134 Lt (iš jo: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 26 160 088 Lt; per vienerius metus gautinos sumos – 90 046 Lt). Įsipareigojimai kreditoriams sudaro 25 131 327 Lt. Pareiškėjos teigimu, įgyvendinus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, būtų pilnai atkurtas įmonės mokumas, pilna apimtimi atsiskaityta su visais kreditoriais.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi atsisakė UAB „GK projektai“ kelti restruktūrizavimo bylą. Nutartyje nurodė, jog pareiškėjo finansinės skolos susidarė nuo 2007 metų, todėl įmonės nemokumas ir negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais yra ne laikino, o nuolatinio pobūdžio. Restruktūrizavimo byla gali būti keliama, jeigu įmonės finansiniai sunkumai yra laikini, t. y. kurie tęsiasi ilgiau kaip tris mėnesius, bet ne keletą metų. Remdamasis pareiškime nurodytomis aplinkybėmis ir pateiktais įrodymai, teismas konstatavo, jog sąlygų atkurti įmonės mokumą ir išvengti bankroto, nėra. Teismo nuomone, aplinkybė, jog įmonė nėra nutraukusi komercinės veiklos reikšmės įmonės mokumui atkurti neturi.

5UAB „GK projektai“ generalinė direktorė D. S. padavė atskirąjį skundą. Prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės. Skunde teigia, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog nėra sąlygų atkurti įmonės mokumą. Remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) nuostatomis, vienintelis organas, turintis teisę spręsti dėl restruktūrizacijos proceso tikslingumo yra kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkime patvirtintas restruktūrizavimo planas, laikytinas susitarimu tarp įmonės ir jos kreditorių dėl tolimesnės įmonės veiklos. Teismas netinkamai įvertino pareiškėjo pateiktus duomenis, nepagrįstai padarė išvadą, jog pareiškėjo finansiniai sunkumai tęsiasi keleta metų, todėl yra nelaikino pobūdžio. Įmonė vysto ilgalaikius nekilnojamojo turto investicinius projektus, iš kurių grąžą planuoja gauti tik po kelerių metų. Teismo atsisakymas iškelti restruktūrizavimo bylą pažeidžia daugumos bendrovės kreditorių interesus.

6Atskirasis skundas netenkinamas.

7Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui.

8Įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo procesas nėra savitikslis. ĮRĮ 2 straipsnio 2 dalyje numatytas komplekso priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas gali būti pradėtas tik esant įstatyme numatytoms sąlygoms. Įstatyme numatytos įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos yra materialaus ir procesinio pobūdžio. ĮRĮ 3 straipsnyje įtvirtintos sąlygos yra materialaus pobūdžio, o ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytos procesinės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos. Viena iš būtinų materialiųjų sąlygų įmonės restruktūrizavimo procesui pradėti yra įmonės laikinų finansinių sunkumų susidarymo faktas. ĮRĮ 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šis įstatymas reglamentuoja įmonių, turinčių laikinų finansinių sunkumų, restruktūrizavimo procesą. ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas šio įstatymo tikslas siejamas su priemonėmis ir būdais išvengti bankroto tik tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai nėra įsisenėję, sąlygoti laikino pobūdžio priežasčių, todėl galėtų būti pašalinti restruktūrizavimo procese taikomomis priemonėmis. Įmonės laikinų finansinių sunkumų atsiradimo momentas apibrėžiamas ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalyje, kurioje pasakyta, kad įmonė laikoma turinti laikinų finansinių sunkumų, jeigu ji negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) daugiau kaip tris mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas. Taigi, jeigu įmonės neatsiskaitymo su kreditoriais trukmė trumpesnė kaip trys mėnesiai nuo atitinkamo atsiskaitymo termino pabaigos, nėra sąlygos pradėti tokios įmonės restruktūrizavimo procesą ( ĮRĮ 3 str. 1 p.). Tačiau tai nereiškia, kad restruktūrizavimo procesas gali būti taikomas ir tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai yra seniai besitęsiantys, nuolatinio, vis gilėjančio pobūdžio. Restruktūrizavimo proceso taikymas tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, neatitiktų ĮRĮ paskirties ir tikslo. Nustačius, kad įmonės finansiniai sunkumai yra nebe laikino pobūdžio, konstatuotina, jog nėra būtinos materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę ( ĮRĮ 3 str. 1 p. ir 7 str. 1 d. nuostatos).

9Dėl atsakovo finansinių sunkumų pobūdžio.

10Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą, konstatavęs, kad pareiškime nurodyti UAB „GK projektai“ finansiniai sunkumai yra ne laikino, o nuolatinio pobūdžio ir įmonė nėra pajėgi likviduoti skolas. Atskirajame skunde apeliantas teigia, jog ĮRĮ nesuteikia teisės teismui spręsti ar įmonės mokumas galės būti atkurtas ir ar bus išvengta jos bankroto. Apelianto nuomone teismas, restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje neturėjo analizuoti įmonės finansinių sunkumų, o tik formaliai įvertinti ir patvirtinti ar atitinkamoje restruktūrizavimo proceso stadijoje numatyti veiksmai buvo atlikti laikantis įstatymo reikalavimų ir yra teisėti.

11Sutikti su tokiu apelianto aiškinimu nėra pagrindo. Kaip jau minėta, pagal formuojamą teismų praktiką, įmonės restruktūrizavimo byla gali būti keliama, jeigu įmonės finansiniai sunkumai yra laikini. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalį įmonės laikinais finansiniais sunkumais pripažintini sunkumai, kurie tęsiasi ilgiau kaip tris mėnesius, bet ne keletą metų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2005, 2006 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006).

12Atskirajame skunde pareiškėjas teigia, kad ĮRĮ nėra tiksliai apibrėžta, kokie finansiniai sunkumai turi būti laikomi laikino, o kurie nuolatinio pobūdžio. Tai yra vertinamasis kriterijus, kuris nustatomas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Nagrinėjamu atveju, apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog įmonė turi ne laikinų o nuolatinių finansinių sunkumų.

13Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai atsakovo finansinių sunkumų atsiradimo aplinkybę sieja su galutiniais atsiskaitymo su kreditoriais terminais. Pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nurodyta, jog 2007 metų pabaigoje prasidėjus ekonominei krizei, komerciniai bankai nebuvo linkę atsakovui priimtinomis sąlygomis, finansuoti pradėtų investicinių projektų vystymą. Taip pat nurodyta, jog atsakovas iš vystomų projektų pajamų negavo. Finansiniai atsakovo duomenys patvirtina, kad iš esmės visą atsakovo turtą sudaro ,,atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys“ – 26 160 088 Lt (b. l. 61). Taigi, aplinkybės, t. y. sunkumai dėl kurių atsakovas negali atsiskaityti su kreditoriais atsirado ne suėjus įsipareigojimų įvykdymo terminui o daug anksčiau, ką patvirtina ir kreditorių sąrašas iš kurio matyti, kad su vienu iš kreditorių UAB ,,Ranga IV investicijos“ atsakovas neatsiskaitė nuo 2006 metų (b. l. 65). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes ir tai, jog pareiškėjas nepateikė reikšmingų duomenų apie atsakovo komercinės veiklos pokyčius ir mokumo atkūrimą, pagrįstai nustatė, jog pagal bylos aplinkybes įmonė turi ne laikino, o nuolatinio, pastovaus pobūdžio finansinių sunkumų. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad priemonės, kurių bus imtasi siekiant atkurti įmonės mokumą, yra nurodytos teismui pateiktuose restruktūrizavimo metmenyse, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas taip pat privalo pateikti teismui abejonių nekeliantį ketinamos restruktūrizuoti įmonės ir jos pagrindinių kreditorių susitarimą dėl įmonės restruktūrizavimo sąlygų ir tolesnės veiklos.

14Dėl pirmojo UAB „GK projektai“ pagrindinių kreditorių susirinkimo.

15Gavęs pareiškimą iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešas interesas (ĮRĮ 1 str. 2 ir 5 d., 6 str.). ĮRĮ 4 straipsnis reglamentuoja procesinio pobūdžio sąlygas restruktūrizavimo bylai kelti. Kartu su kitais pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą priedais pareiškėjas UAB „GK projektai“ generalinė direktorė D. S. pateikė 2009 m. liepos 31 d. pagrindinių kreditorių susirinkimo protokolą (b. l. 54-60). Susirinkimo dalyviai nutarė laikyti susirinkimą pirmuoju, taip pat nutarė patvirtinti UAB „GK projektai“ restruktūrizavimo plano metmenis, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pateikti teismui administratoriaus kandidatūrą. Susirinkime dalyvavo šie kreditoriai: Danske Bank A/S Lietuvos filialas, AB SEB bankas, AB DnB NORD bankas, turintys 37,23 procentų balsų, UAB ,,Gabijos Investicijos“ atstovaujama generalinės direktorės D. S. (57,04 procentų balsų) ir UAB ,,Ranga IV investicijos“ (5,73 procentų balsų). Iš protokolo taip pat matyti, jog kredito įstaigų atstovai nesutiko su susirinkimo sušaukimo tvarka, nurodė, kad kvietimas ir informacija apie šaukiamą pagrindinių kreditorių susirinkimą turėjo būti pateikta ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo (ĮRĮ 23 str. 1 d.). Kredito įstaigų atstovai balsavo prieš nutarimą susirinkimą laikyti pirmuoju kreditorių susirinkimu ir prieš įmonės restruktūrizavimą. Taigi, sprendimą dėl įmonės restruktūrizavimo priėmė vienintelis bendrovės akcininkas UAB ,,Gabijos Investicijos“ ir su pasiūlymu dėl restruktūrizavimo kreipęsis UAB ,,Ranga IV investicijos“, kurio kreditinis reikalavimas sudaro tik 5,73 procentus. Toks iš esmės vienasmeniškas vienintelio atsakovo akcininko sprendimas restruktūrizuoti įmonę, negali būti laikomas pagrindinių įmonės kreditorių sutarimu restruktūrizuoti įmonę ĮRĮ prasme. Atsižvelgdamas į restruktūrizavimo paskirtį, pareiškėjas turėjo įvertinti pagrindinių kreditorių susirinkime pareikštą nuomonę ir sudaryti sąlygas susipažinti su įmonės restruktūrizavimo metmenimis ir kitais, įtakos sprendimui dėl restruktūrizavimo galinčiais turėti, dokumentais.

16Kreditorių Danske Bank A/S Lietuvos filialo ir AB DnB NORD banko nesutikimą su 2009 m. liepos 31 d. susirinkimo rezultatais, patvirtina duomenys iš teismų informacinės sistemos LITEKO, iš kurių matyti, jog Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2710-230/2009 pagal minėtų atsakovo kreditorių pareiškimus dėl 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo pripažinimo neteisėtu. Darytina išvada, jog pareiškėjas nepateikė teismui ĮRĮ nustatytus reikalavimus ir sąlygas atitinkančio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo restruktūrizuoti įmonę (ĮRĮ 5 str. 3 d.), todėl nėra visų ĮRĮ 4 straipsnyje numatytų procesinių sąlygų UAB „GK projektai“ restruktūrizavimo bylai iškelti (ĮRĮ 7 str. 2 d.).

17Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines aplinkybes, reikšmingas svarstant restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB UAB „GK projektai“ iškėlimo klausimą, tinkamai taikė ĮRĮ normas, todėl pagrįstai atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą.

18Atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl nutartis paliekama nepakeista.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. UAB „GK projektai“ administracijos vadovė D. S. kreipėsi į teismą dėl... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi atsisakė UAB „GK... 5. UAB „GK projektai“ generalinė direktorė D. S. padavė atskirąjį... 6. Atskirasis skundas netenkinamas.... 7. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 8. Įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo procesas nėra... 9. Dėl atsakovo finansinių sunkumų pobūdžio.... 10. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti... 11. Sutikti su tokiu apelianto aiškinimu nėra pagrindo. Kaip jau minėta, pagal... 12. Atskirajame skunde pareiškėjas teigia, kad ĮRĮ nėra tiksliai apibrėžta,... 13. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai atsakovo finansinių... 14. Dėl pirmojo UAB „GK projektai“ pagrindinių kreditorių... 15. Gavęs pareiškimą iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas turi būti... 16. Kreditorių Danske Bank A/S Lietuvos filialo ir AB DnB NORD banko nesutikimą... 17. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 18. Atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 20. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....