Byla e2-1769-852/2017
Dėl sutarties dalies ir įskaitymų pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo arba įskaitytos delspinigių sumos sumažinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui M. N., atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovui E. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Aecom Infrastructure & Enviroment UK Limited, Lietuvoje veikiančiam per Aecom Infrastructure & Enviroment UK Limited, filialą, UAB „Kelprojektas“, Ardanuy Ingineria S.A. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl sutarties dalies ir įskaitymų pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo arba įskaitytos delspinigių sumos sumažinimo,

Nustatė

2Ieškovai ieškiniu reiškia alternatyvius reikalavimus, kuriuos nurodo kaip pagrindinį ir papildomus, alternatyvius, dėl kurių turi būti sprendžiama netenkinus pagrindinio reikalavimo.

3Pagrindiniu ieškinio reikalavimu ieškovai nurodo prašymą pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento: 2011-06-14 projekto „Techninė pagalba susijusi su ruožo Jonava – Radviliškis – Šiauliai rekonstrukcija“ projektavimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. SP-220 10.4.4 punktą, atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012-11-26, 2013-02-15, 2013-05-09, 2013-06-05, 2013-10-08, 2013-10-18, 2013-11-05, 2013-11-09, 2013-11-15, 2013-12-16, 2014-03-03, 2013-12-31 pranešimais atliktus delspinigių įskaitymus bei taikyti restituciją ir priteisti iš - atsakovo 769704,73 EUR sumą. Ieškovai nurodo, kad 2011-02-21 atsakovas paskelbė apie projekto „Techninė pagalba, susijusi su ruožo Jonava–Radviliškis–Šiauliai rekonstrukcija“ projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Konkursas). AECOM (vadovaujantysis partneris), Kelprojektas ir Ardanuy (toliau kartu – Projektuotojas) sudarė 2011-04-22 Jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu šie partneriai susivienijo į vieną grupę ketindamos kartu dalyvauti Konkurse, grupės vardu pateikti bendrą pasiūlymą ir bendrai teikti paslaugas pagal tarp Atsakovo ir Projektuotojo sudarytą sutartį dėl projekto projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų. Paaiškina, kad 2011-04-22 Projektuotojas pateikė Atsakovui pasiūlymą Konkurse nurodytomis sąlygomis ir pripažinus Projektuotoją Konkurso laimėtoju Atsakovas ir Projektuotojas, atstovaujamas AECOM, sudarė minėtą 2011-06-14 Sutartį dėl rekonstruojamo ruožo Jonava-Radviliškis-Šiauliai projektavimo paslaugų, apimančių tyrimus, matavimus, techninių duomenų surinkimą, vertinimą, projektinių pasiūlymų (sprendinių) parengimą, techninio projekto parengimą ir derinimą, projekto ekspertizės užsakymą, sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimą, statybą leidžiančių dokumentų gavimą ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 p. nustatyta, kad Atsakovas turi teisę ne ginčo tvarka (pvz., taikydama vienašalį įskaitymą ar kt.) įskaityti iš pagal Sutartį už Paslaugas Projektuotojui mokėtinų sumų, taip pat ir iš Sutarties vykdymo užtikrinimo, visas netesybas (delspinigius ir baudas). Vėluojant Projektui, Atsakovas pradėjo skaičiuoti delspinigius tačiau Projektuotojas pasiūlė Atsakovui delspinigių už Projektuotojo paslaugų atlikimo vėlavimus skaičiavimą ir reikalavimą juos apmokėti atidėti iki Sutarties vykdymo pabaigos. Tačiau 2012-10-30 įvykusio pasitarimo su Atsakovu metu Projektuotojai, atstovaujami AECOM, sutiko su vienašališku delspinigių įskaitymu į Projektuotojui už suteiktas Paslaugas mokėtinas sumoms, tačiau tik su sąlyga, kad bus įskaitomos tik tos delspinigių sumos, dėl kurių dydžio tarp šalių nėra ginčo. Teigia, kad nuo 2012-11-26 atsakovas pradėjo taikyti vienašalį priskaičiuotų delspinigių įskaitymą, neatsižvelgdamas į tai, ar Projektuotojas gali būti laikomas atsakingas už atitinkamo projekto etapo vėlavimą ar ne. Laikotarpiu nuo 2012-11-26 iki 2014-04-25 Atsakovas atliko įskaitymus bendrai 769704,73 EUR sumai. Įskaitymai buvo atlikti sumoms, mokėtinoms Ieškovams pagal AECOM išrašytas sąskaitas–faktūras Nr. SW 147, SW 157, SW 164, SW 166, SW 175, SW 177, SW 178, SW 185, SW 186, SW 190, SW 194, SW 202. Teigia, kad įskaitymai negalėjo būti atlikti, nes Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 p. prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.) ir viešai tvarkai (CK 1.81 str.), įtvirtina esminę šalių nelygybę (CK 6.228 str. 1 d.), todėl negalioja; Atsakovo pranešimai apie įskaitymus neatitinka CK 6.131 str. nustatytų sąlygų; dėl šios priežasties Atsakovui kyla pareiga grąžinti Projektuotojui neteisėtai įskaitytą 769704,73 EUR sumą. Paaiškina, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 p. prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.) ir viešajai tvarkai (CK 1.81 str.) bei įtvirtina esminę šalių nelygybę (CK 6.228 str. 1 d.), nes buvo sudaryta prisijungimo būdu Projektuotojui laimėjus atvirą konkursą Nr. 2010/MO-42. Be kita ko, Sutartį, įskaitant Sutarties Bendrąsias sąlygas, vienašališkai parengė bei patvirtino pats atsakovas. Taigi nesąžiningos sutarčių sąlygos yra neteisėtos, ir jas negali būti reikalaujama priverstinai vykdyti, be to, įstatymo yra ginamos prisijungimo būdu sutartį sudariusios šalies (šiuo atveju tokia šalimi yra Projektuotojas) teisės. Nurodo, kad Atsakovui vienašališkai iš Projektuotojo už suteiktas paslaugas išskaičius Projektuotojo tariamai mokėtinus delspinigius, Projektuotojas neturi jokios galimybės – be teismo įsikišimo – reikalauti grąžinti neteisėtai išskaičiuotų delspinigių sumos ir ginti savo teisių kitaip, kaip tik kreipiantis į teismą, investuojant papildomas lėšas ir prarandant laiką. Todėl Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 p. akivaizdžiai riboja Projektuotojo teises ir suteikia neproporcingą pranašumą Atsakovui; jos neatitinka sąžiningos verslo praktikos principų ir dėl to negalioja pagal CK 1.80 str. ir CK 1.81 str. Šios sąlygos Atsakovui taip pat leidžia bet kada (visais atvejais) išskaičiuoti delspinigius iš Projektuotojo už suteiktas paslaugas mokėtinų sumų, t. y. netgi tada, kai Projektuotojas net negali būti laikomas atsakingu už atitinkamo etapo vėlavimą; taip pat išskaičiuoti bet kokio dydžio vienašališkai paskaičiuotų delspinigių sumą. Nurodo, kad atsižvelgiant į šalių tarpusavio santykių specifiką, vykdyto projekto mastą ir svarbą, pranešimai apie įskaitymus turėtų būti aiškūs, nedviprasmiški ir tikslūs. Tačiau, iš to, kas išdėstyta, akivaizdu, kad taip nėra, dėl ko laikytina, kad pranešimai apie įskaitymus neatitiko CK 6.131 str. sąlygų, dėl ko įskaitymai turi būti pripažinti negaliojančiais. Pripažinus negaliojančiomis Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4. p sąlygas, prašo pripažintini negaliojančiais ir visus kitus įskaitymus atliktus šios niekinės sutartinės sąlygos pagrindu, bendrai 769704,73 EUR sumai, t. y. 2012-11-26, 2013-02-15, 2013-05-09, 2013-06-05, 2013-10-08, 2013-10-18, 2013-11-05, 2013-11-09, 2013-11-15, 2013-12-16, 2014-03-03, 2013-12-31 atlikti delspinigių įskaitymai.

4Pirmu alternatyviu reikalavimu ieškovai prašo pripažinti atsakovo atliktus įskaitymus 677581,51 EUR sumai negaliojančiais ir taikyti restitucija – priteisti iš atsakovo ieškovų naudai neteisėtai įskaitytą 677581,51 EUR sumą. Alternatyviu įskaitymo dalies negaliojimo pagrindu ieškovai nurodo draudimą įskaityti delspinigius praleidus senaties terminą. Paaiškina, kad atsakovas delspinigius įskaitė neatsižvelgdamas į reikalavimui dėl delspinigių taikomą sutrumpintą ieškinio senaties terminą, dėl ko atsakovo įskaitymai, padaryti 677581,51 EUR (2339 553,47 Lt) sumai, vadovaujantis CK 6.130 str., negalioja ab initio. Pripažinus įskaitymus negaliojančiais taikytina restitucija – priteisiant iš atsakovo ieškovų naudai neteisėtai įskaitytą sumą.

5Antru alternatyviu reikalavimu ieškovai prašo sumažinti delspinigių dydį. Nurodo, kad teismui nusprendus netenkinti reikalavimų dėl Sutarties 10.4.4 p. pripažinimo negaliojančiu; arba dėl 2012-11-26, 2013-02-15, 2013-05-09, 2013-06-05, 2013-10-08, 2014-03-03, 2013-12-16, 2013-12-31, 2013-12-02 pranešimais atliktų delspinigių įskaitymų pripažinimo negaliojančiais, ieškovai prašo sumažinti atsakovo vienašališkai įskaitytų delspinigių sumą, kadangi jos yra akivaizdžiai per didelės, iškreipia šalių interesų balansą. Atkreipia dėmesį į tai, kad vienašališkai įskaityta delspinigių suma – 769704,73 EUR – sudaro net 10,55 % visos Sutarties kainos (be PVM). Pažymėjo ir tai, kad visais delspinigių skaičiavimo laikotarpiais egzistavo ir kitas CK 6.73 str. 2 d. bei 6.258 str. numatytas netesybų mažinimo pagrindas – dalinis prievolės įvykdymas, į ką atsakovas taip pat visiškai neatsižvelgė.

6Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Teigia, kad projektuotojai vėlavo atlikti darbus, o vadovaujantis Sutarties nuostatomis buvo skaičiuojami delspinigiai. Nurodo, kad šalys susitarė dėl to, kad būtų taikomas išskaitymas, neskaičiavo delspinigių, atsižvelgiant į tas dienas, kuriomis projektuotojai objektyviai negalėjo vykdyti Sutarties. Nurodo, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4. p. turinį suprato, jomis vadovavosi, todėl ji negali būti pripažinta negaliojančia. Nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad projektuotojas prieš sudarydamas neturėjo galimybės derėtis ir reikalauti pakeisti Sutarties sąlygas. Užsakovas netaikė įskaitymo iškart, informuodavo ieškovą ir šiam neatsiskaičius pasinaudodavo įskaitymo galimybe. Projektuotojas nesinaudojo galimybe atsisakyti sutarties ar atskirų jos sąlygų. Projektuotojas nuolat teikė prašymus patvirtinti, kad užsakovas užskaitys delspinigių sumas. Atkreipia dėmesį, kad ieškovas siekia pakeisti sutarties sąlygas ne Sutarties vykdymo metu, o jau ją įvykdžius. Sutarties sąlygos neprieštarauja CK įtvirtintoms įskaitymą reglamentuojančioms nuostatoms, o byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų netinkamai vykdęs įskaitymus. Ieškovas siekia išvengti atsakomybės už netinkamą sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nepagrįstai nurodo, kad pranešimai buvo netinkami. Teigia, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pagrindinis reikalavimas yra nepagrįstas, taip pat nepagrįsti ieškovo reikalavimas dėl restitucijos. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad visi įskaitymai buvo padaryti praleidus ieškinio senaties terminus. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes nėra pagrindo teigti, ir laikyti, kad delspinigių išreikalavimui iš projektuotojo taikiai, taip, kaip numato Sutarties ir CK nuostatos, ir nesikreipiant į teismą, turėtų būti taikomas ieškinio senaties terminas. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo reikalavimu sumažinti delspinigių dydį, nes nuo pat pradžių ieškovas su tokiu netesybų dydžiu ir jų skaičiavimo tvarka sutiko, jai neprieštaravo, todėl toks netesybų dydis nepažeidžia šalių interesų balanso. Nurodo, kad abi šalys yra stambūs verslo subjektai, tai rodo, kad delspinigių dydis yra žinomas, aiškus ir suprantamas. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais, kad jis neatsižvelgė į dalinį prievolės įvykdymą, kas buvo netesybų mažinimo pagrindu. Atsakovas nurodo, kad dėl netinkamo ieškovo įsipareigojimų vykdymo atsakovas patyrė nuostolių, nes buvo priverstas atidėti reikšmingo infrastruktūros projekto įgyvendinimą, kuris yra susijęs su viešuoju interesu.

7Ieškovas dublike teigia, kad Atsakovas atsiliepime nepaneigė ieškinio argumentų dėl Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 p. prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.) ir viešai tvarkai (CK 1.81 str.), kurios įtvirtina esminę šalių nelygybę (CK 6.228 str. 1 d.). Aplinkybė, kad ieškovai vykdė Sutartį, nepanaikina jų teisės prašyti teismo pripažinti negaliojančiu Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 p. CK 1.80 str. ir CK 1.81 str. pagrindu, kadangi imperatyvioms įstatymo normoms ir viešai tvarkai prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, o niekinio sandorio šalys negali patvirtinti (CK 1.78 str.). Atsakovas nepaneigė, kad pranešimai apie įskaitymus neatitinka CK 6.131 str. nustatytų sąlygų bei, kad įskaitė delspinigius praleidęs 6 mėnesių ieškinio senaties terminą. Aplinkybė, kad Atsakovas nereikalavo delspinigių teismine tvarka, o vienašališkai juos įskaitė, nepaneigia ieškovo pozicijos, kad reikalavimas sumokėti delspinigių sumą, apskaičiuotų neatsižvelgiant į suėjusį ieškinio senaties terminą, negali būti laikomas vykdytinu, o kartu ir įskaitytinu, todėl tokie įskaitymai negalioja pagal CK 6.130 str. Atsakovas nepaneigė, kad įskaityti delspinigiai yra neprotingo dydžio ir privalo būti teismo sumažinti, nes netesybos buvo ne geranoriškai ieškovų sumokėtos, o Atsakovo vienašališkai įskaitytos, todėl netaikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatos, draudžiančios mažinti sumokėtas netesybas. Atsakovas neįrodo, kad dėl Projektuotojo vėlavimo patyrė 1024942,30 EUR nuostolių.

8Atsakovas triplike nurodo, kad nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad sutarties bendrosios sąlygos nėra negaliojančios. Teigia, kad ieškovai patys savanoriškai pasirinko delspinigių įskaitymo būdą. Ieškovai turi patirties sudarant su atsakovu panašias sutartis, todėl įvertinę sutarties sąlygas galėjo jas ginčyti Konkurso dokumentų, įskaitant pirkimo sutarties projekto, turinį. Ieškovas taip pat nepagrindė AECOM įgaliojimų vesti bylą visų jungtinės veiklos partnerių vardu, todėl daro išvadą, kad ieškovas bando prisiteisti sumas, kurios pagal jungtinės veiklos sutarties nuostatas tariamai priklauso kitiems partneriams.

9Teismas

konstatuoja:

101. Byloje nustatytos aplinkybės

11Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir ieškovai Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, Lietuvoje veikiantis per Infrastructure & Environment UK Limited filialą (sutarties sudarymo metu buvęs pavadinimas URS Scott Wilson Ltd.), UAB „Kelprojektas“ ir Ardanuy Ingeneria S.A., veikdami bendrai pagal jungtinės veiklos sutartį, 2011 m. birželio 14 d. sudarė projektavimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. SP-220 „Projekto „Techninė pagalba susijusi su ruožo Jonava – Radviliškis – Šiauliai rekonstrukcija“ (e. bylos tomas 1, lapai 118-125 ir sutarties sąlygos, b.l. 135-151).

12Sutartyje numatyti projektavimo darbų etapai, jų atlikimo terminai ir kaina (e. bylos 1 tomo 120-121 lapai):

131 etapas. Gudžiūnų – Gimbogalos ir Radviliškio (Linkaičių kelynas) – Šilėnų ruožų statybiniai tyrinėjimai, projektiniai pasiūlymai (sprendiniai), matavimai ir techninių duomenų surinkimas, vertinimas, - 120 dienų, kaina 5312890,71 Lt su PVM;

142 etapas Lukšių – Šilainių ir Kėdainių – Gudžiūnų ruožų statybiniai tyrinėjimai, projektiniai pasiūlymai (sprendiniai), matavimai ir techninių duomenų surinkimas, vertinimas, - 270 dienų, kaina 4380769,45 Lt su PVM

153 etapas. Techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė:

163.1. Gudžiūnų – Baisiogalos ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė -300 dienų, kaina 2012747,14 Lt su PVM;

173.2. Baisiogalos – Gimbogalos ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė - 300 dienų, kaina 2122663,95 Lt su PVM;

183.3. Radviliškio (Linkaičių kelynas) – Šilėnų ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė - 300 dienų, kaina 2505702,30 Lt su PVM

194. etapas. Sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas.

204.1. Gudžiūnų – Baisiogalos ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas, - 360 dienų, kaina 402549,43 Lt su PVM;

214.2. Baisiogalos – Gimbogalos ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas - 360 dienų, kaina 424532,80 Lt su PVM;

224.3. Radviliškio (Linkaičių kelynas) – Šilėnų ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas - 360 dienų, kaina 501140,46 Lt su PVM;

235 etapas. Šilėnų – Šiaulių ir Jonavos – Žeimių ruožų statybiniai tyrinėjimai, projektiniai pasiūlymai (sprendiniai), matavimai ir techninių duomenų surinkimas, vertinimas, - 390 dienų, kaina 2440219,95 Lt su PVM;

246. etapas. Techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė:

256.1. Lukšių – Šilainių ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė - 510 dienų, kaina 903222,17 Lt su PVM;

266.2. Kėdainių – Dotnuvos ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė - 510 dienų, kaina 2141540,23 su PVM;

276.3. Dotnuvos – Gudžiūnų ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė - 510 dienų, kaina 2431199,42 Lt su PVM;

287. etapas. Sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas

297.1. Lukšių – Šilainių ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas - 570 dienų, kaina 180644,43 Lt su PVM;

307.2. Kėdainių – Dotnuvos sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas - 570 dienų, kaina 428308,04 Lt su PVM;

317.3. Dotnuvos – Gudžiūnų ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas - 570 dienų, kaina 486239,88 Lt su PVM;

328. Techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė:

338.1. Šilėnų – Šiaulių ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė - 630 dienų, kaina 1542009,20 Lt su PVM;

348.2. Jonavos – Žeimių ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė - 630 dienų, kaina 1508265,74 Lt su PVM;

359. etapas. Sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas:

369.1. Šilėnų – Šiaulių ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas - 690 dienų, kaina 308401,84 Lt su PVM;

379.2. Jonavos – Žeimių ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas - 690 dienų, kaina 301653,15 Lt su PVM;

3810. etapas. R. J. – Šiauliai galutinė ataskaita, - 720 dienų, kaina 121000,00 Lt.

39Sutarties bendra trukmė 720 dienų, kaina su PVM 30455700,29 Lt.

40Byloje taip pat nustatyta, kad sutarties bendrųjų sąlygų 10.4 punkte numatyta užsakovo teisė reikalauti iš projektuotojo 0,1 dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamo atlikti etapo / etapo dalies kainos su PVM, delspinigiams pasiekus 10 proc. sutarties kainos, užsakovas turi teisę skaičiuoti 0,2 proc. dydžio delspinigius iki kol maksimali priskaičiuotų delspinigių suma pasieks 20 procentų nuo sutarties kainos. Delspinigiams pasiekus 20 procentų sutarties kainos, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir pasilikti sau sutarties įvykdymo užtikrinimą (e bylos t. 1, lapas 142). Pagal pateiktus rašytinius įrodymus atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko tokius delspinigių paskaičiavimus dėl sutarties terminų pažeidimo (e. bylos 2 tomas, lapai 31-106):

411) 2012-06-22 raštu Nr. 2-3118 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2 ir 3.3 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-05-03 iki 2012-05-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-223, suma 134222,44 Lt;

422) 2012-08-09 raštu Nr. 2-3862 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3 ir 4 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2012-07-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-287, suma 322176,56 Lt;

433) 2012-10-01 raštu Nr. 2-4771 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3, 4 ir 5 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-07-31 iki 2012-08-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-371, suma 260300,80 Lt;

444) 2012-10-11 raštu Nr. 2-4995 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3 etapo dalių ir 4 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2012-09-30 ir dėl 5 etapo darbų vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 21012-09-01 iki 2012-09-10 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-375, suma 203099,60 Lt;

455) 2012-11-14 raštu Nr. 2-5549 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3 etapo dalių ir 4 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2012-10-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-433, suma 184653,98 Lt;

466) 2013-02-04 raštu Nr. 2-573 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3 etapo dalių vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31, už 4.1 etapo vėlavimą skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-20, už 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimą skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31 ir už 6 etapo vėlavimą skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-11-29 iki 2012-12-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymas Nr. 2(IES)-12, suma 519503,12 Lt ir Nr. 2(IES)-13, suma 20127,00 Lt;

477) 2013-02-21 raštu Nr. 2-892 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3 etapo dalių vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31, dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31, dėl 6 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 ir dėl 7 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-01-28 iki 2013-01-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-27, suma 346310,72 Lt;

488) 2013-03-18 raštu Nr. 2-1322 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-26, dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28, dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28, dėl 6 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 ir dėl 7 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-68, suma 335259,72 Lt;

499) 2013-04-23 raštu Nr. 2-1975 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31, dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31, dėl 6.2 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-27, dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo – už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31, dėl 7 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31, ir dėl 8 etapo vėlavimo – už laikotarpį nuo 2013-03-29 iki 2013-03-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-102, suma 310662,74 Lt;

5010) 2013-05-22 raštu Nr. 2-2499 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30, dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30, dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo – už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30, dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-136, suma 327337,20 Lt;

5111) 2013-06-27 raštu Nr. 2-3123 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31, dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31, dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo – už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31, dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31, dėl 9 etapo vėlavimo – už laikotarpį nuo 2013-05-28 iki 2013-05-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-170, suma 597005,71 Lt;

5212) 2013-07-17 raštu Nr. 2-3411 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30, dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30, dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo – už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30, dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30, dėl 9 etapo vėlavimo – už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 ir už 10 etapo vėlavimą – už laikotarpį nuo 2013-06-27 iki 2013-06-30 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-190, suma 692247,20 Lt;

5313) 2013-09-02 raštu Nr. 2-4083 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo dalies, 4.2. ir 4.3 etapo dalių, 6.1 ir 6.3 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo, ir 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-07-31, dėl 7.2 etapo dalies ir 8.2 etapo dalies skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-07-30 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-224, suma 717950,69 Lt;

5414) 2013-09-20 raštu Nr. 2-4409 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo dalies, 4.2. ir 4.3 etapo dalių, 6.1 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo ir 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-31 ir už 6.3 etapo dalies vėlavimą – už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-08 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-287, suma 489920,99 Lt;

5515) 2013-10-28 raštu Nr. 2-5030 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo dalies, 4.3 etapo dalies, 6.1 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo ir 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2013-09-30, dėl 4.2 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2013-09-02 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-362, suma 412698,74 Lt;

5616) 2014-01-06 raštu Nr. 2-36 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo dalies, 4.3 etapo dalies, 7.1 etapo dalies, 8.1 etapo dalies, 9 etapo ir 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2013-11-30, dėl 6.1 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2013-11-14 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-518, suma 352923,16 Lt;

5717) 2014-01-28 raštu Nr. 2-454 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo dalies, 4.3 etapo dalies, 8.1 etapo dalies, 9.1. etapo ir 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-12-01 iki 2013-12-31, dėl 7.1 etapo dalies vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-12-01 iki 2013-12-30 ir dėl 9.2 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-12-01 iki 2013-12-11 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-547, suma 326126,61 Lt;

5818) 2014-02-14 raštu Nr. 2(DI)-430 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3, 4.3, 8.1, 9.1, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-01-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-39, suma 308651,50 Lt;

5919) 2014-03-14 raštu Nr. 2(DI)-731 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3, 4.3, 9.1, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2014-02-28 ir dėl 8.1, etapo vėlavimo – už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2014-02-23 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-114, suma 263361,90 Lt;

6020) ) 2014-04-17 raštu Nr. 2(DI)-1219 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3, 4.3, 9.1, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2014-03-01 iki 2014-03-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-172, suma 213046,88 Lt;

6121) 2014-05-16 raštu Nr. 2(DI)-1596 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3, 4.3, 9.1, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2014-04-01 iki 2014-04-30 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-231, suma 206174,40 Lt;

6222) 2014-06-13 raštu Nr. 2(DI)-2012 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3, 4.3, 9.1, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2014-05-01 iki 2014-05-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-288, suma 213046,88 Lt;

6323) 2014-07-17 raštu Nr. 2(DI)-2378 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3, 4.3, 9.1, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2014-06-01 iki 2014-06-30 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-322, suma 206174,40 Lt;

6424) 2014-08-20 raštu Nr. 2(DI)-2707 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3, 4.3, 9.1, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2014-08-01 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-384, suma 215685,48 Lt (nurodyta, kad delspinigių suma pasiekė 20 procentų sutarties kainos ir užsakovas turi teisę nutraukti sutartį);

6525) 2015-02-17 raštu Nr. 2(DI)-404 projektuotojas informuojamas, kad dėl 4.3, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2015-01-24 iki 2015-01-31 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-30, suma 2882,96 EUR;

6626) 2015-03-17 raštu Nr. 2(DI)-635 projektuotojas informuojamas, kad dėl 4.3, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2015-02-01 iki 2015-02-28 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-52, suma 10090,36 EUR;

6727) 2015-04-07 raštu Nr. 2(DI)-847 projektuotojas informuojamas, kad dėl 4.3, 10 etapo vėlavimo skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2015-03-01 iki 2015-03-25 pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą Nr. 2(IES)-103, suma 9009,55 EUR;

6828) 2015-04-23 raštu Nr. 2(DI)-1037 projektuotojas informuojamas, kad yra perskaičiuoti delspinigiai laikotarpiu nuo 2012-07-18 iki 2015-03-25 ir priskaičiuota delspinigių suma yra 769764,87 EUR pagal delspinigių apskaičiavimo pažymą 2(IES)-123.

69Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal 2011 m. birželio 14 d. projektavimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. SP-220 „Projekto „Techninė pagalba susijusi su ruožo Jonava – Radviliškis – Šiauliai rekonstrukcija“, remiantis sutarties 10.4.4 punktu, nustatančiu, kad „Užsakovas turi teisę ne ginčo tvarka (pvz. taikydama vienašalį įskaitymą ar kt.) įskaityti iš pagal sutartį už paslaugas Projektuotojui mokėtinų sumų, taip pat ir iš sutarties įvykdymo užtikrinimo, visas netesybas (delspinigius ir baudas)“, e. bylos tomas 1, lapai 118-125 ir sutarties sąlygos, b.l. 135-151) atliko tokius vienašalius priešpriešinių prievolių įskaitymus:

701) 2012-11-26 raštu Nr. 2-5715 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-223, 2(IES)-287, delspinigių suma 423509,25 Lt, įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 147;

71- pažymoje Nr. 2(IES)-223 ir 2012-06-22 rašte Nr. 2-3118 nurodyta, kad skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-05-03 iki 2012-05-31 dėl 3.2 ir 3.3 etapo vėlavimo, delspinigių suma 134222,44 Lt.

72- pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2012-08-09 rašte Nr. 2-3862 nurodyta, kad skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2012-07-31 dėl 3.2, 3.3 ir 4 etapo vėlavimo, delspinigių suma 322176,56 Lt.

732) 2013-02-15 raštu Nr. 2-788 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-287, 2(IES)-371, 2(IES)-375, 2(IES)-433, 2(IES)-12, 2(IES)-13 delspinigių suma 69863,95 Lt, įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 157;

74- pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2012-08-09 rašte Nr. 2-3862 nurodyta, kad skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2012-07-31 dėl 3.2 ir 3.3 etapo vėlavimo, delspinigių suma 322176,56 Lt.

75- pažymoje Nr. 2(IES)-371, ir 2012-10-01 rašte Nr. 2-4771 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-07-31 iki 2012-08-31 dėl 3.2, 3.3, 4 ir 5 etapo vėlavimo, delspinigių suma 260300,80 Lt;

76- pažymoje Nr. 2(IES)-375 ir 2012-10-11 rašte Nr. 2-4995 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2012-09-30 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių ir 4 etapo vėlavimo ir už laikotarpį nuo 21012-09-01 iki 2012-09-10 dėl 5 etapo darbų vėlavimo, delspinigių suma 203099,60 Lt.

77- pažymoje Nr. 2(IES)-433 ir 2012-11-14 rašte Nr. 2-5549 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2012-10-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių ir 4 etapo vėlavimo, delspinigių suma 184653,98 Lt.

78- pažymoje Nr. 2(IES)-12 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2012-11-29 iki 2012-12-31 dėl 6 etapo vėlavimo, delspinigių suma 519503,12 Lt.

79- pažymoje Nr. 2(IES)-13 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-20 dėl 4.1 etapo vėlavimo, suma 20127,00 Lt.

803) 2013-05-09 raštu Nr. 2-2283 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-371, 2(IES)-375, 2(IES)-433, 2(IES)-12, 2(IES)-13, 2(IES)-27, 2(IES)-68, 2(IES)-102, delspinigių suma 368396,22 Lt įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 164;

81- pažymoje Nr. 2(IES)-375 ir 2012-10-11 rašte Nr. 2-4995 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2012-09-30 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių ir 4 etapo vėlavimo ir už laikotarpį nuo 21012-09-01 iki 2012-09-10 dėl 5 etapo darbų vėlavimo, delspinigių suma 203099,60 Lt.

82- pažymoje Nr. 2(IES)-433 ir 2012-11-14 rašte Nr. 2-5549 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2012-10-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių ir 4 etapo vėlavimo, delspinigių suma 184653,98 Lt.

83- pažymoje Nr. 2(IES)-12 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2012-11-29 iki 2012-12-31 dėl 6 etapo vėlavimo, delspinigių suma 519503,12 Lt.

84- pažymoje Nr. 2(IES)-13 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-20 dėl 4.1 etapo vėlavimo, suma 20127,00 Lt.

85- pažymoje Nr. 2(IES)-27 ir 2013-02-21 rašte Nr. 2-892 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 dėl 6 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-01-28 iki 2013-01-31 dėl 7 etapo vėlavimo, delspinigių suma 346310,72 Lt.

86- pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-26 dėl 3.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 6 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 7 etapo vėlavimo, delspinigių suma 335259,72 Lt.

87pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-27 dėl 6.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 7 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-29 iki 2013-03-31 dėl 8 etapo vėlavimo, delspinigių suma 310662,74 Lt.

884) 2013-06-05 raštu Nr. 2-2722 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-375, 2(IES)-433, 2(IES)-12, 2(IES)-13, 2(IES)-27, 2(IES)-68, 2(IES)-102, 2(IES)-136 delspinigių suma 371672,27 Lt, įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 166;

89- pažymoje Nr. 2(IES)-375 ir 2012-10-11 rašte Nr. 2-4995 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2012-09-30 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių ir 4 etapo vėlavimo ir už laikotarpį nuo 21012-09-01 iki 2012-09-10 dėl 5 etapo darbų vėlavimo, delspinigių suma 203099,60 Lt.

90- pažymoje Nr. 2(IES)-433 ir 2012-11-14 rašte Nr. 2-5549 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2012-10-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių ir 4 etapo vėlavimo, delspinigių suma 184653,98 Lt.

91- pažymoje Nr. 2(IES)-12 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2012-11-29 iki 2012-12-31 dėl 6 etapo vėlavimo, delspinigių suma 519503,12 Lt.

92- pažymoje Nr. 2(IES)-13 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-20 dėl 4.1 etapo vėlavimo, suma 20127,00 Lt.

93- pažymoje Nr. 2(IES)-27 ir 2013-02-21 rašte Nr. 2-892 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 dėl 6 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-01-28 iki 2013-01-31 dėl 7 etapo vėlavimo, delspinigių suma 346310,72 Lt.

94- pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-26 dėl 3.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 6 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 7 etapo vėlavimo, delspinigių suma 335259,72 Lt.

95pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-27 dėl 6.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 7 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-29 iki 2013-03-31 dėl 8 etapo vėlavimo, delspinigių suma 310662,74 Lt.

96- pažymoje Nr. 2(IES)-136 ir 2013-05-22 rašte Nr. 2-2499 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo.

975) 2013-10-08 raštu Nr. 2-4689 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-12, 2(IES)-13, 2(IES)-27, 2(IES)-68, 2(IES)-102, 2(IES)-136, 2(IES)-170, 2(IES)-190, 2(IES)-224, 2(IES)-287 delspinigių suma 336099,58 Lt, įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 175;

98- pažymoje Nr. 2(IES)-12 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2012-11-29 iki 2012-12-31 dėl 6 etapo vėlavimo, delspinigių suma 519503,12 Lt.

99- pažymoje Nr. 2(IES)-13 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-12-20 dėl 4.1 etapo vėlavimo, suma 20127,00 Lt.

100- pažymoje Nr. 2(IES)-27 ir 2013-02-21 rašte Nr. 2-892 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 dėl 3.2, 3.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-01-31 dėl 6 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-01-28 iki 2013-01-31 dėl 7 etapo vėlavimo, delspinigių suma 346310,72 Lt.

101- pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-26 dėl 3.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 6 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 7 etapo vėlavimo, delspinigių suma 335259,72 Lt.

102pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-27 dėl 6.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 7 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-29 iki 2013-03-31 dėl 8 etapo vėlavimo, delspinigių suma 310662,74 Lt.

103- pažymoje Nr. 2(IES)-136 ir 2013-05-22 rašte Nr. 2-2499 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo.

104- pažymoje Nr. 2(IES)-170 ir 2013-06-27 rašte Nr. 2-3123 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-28 iki 2013-05-31 dėl 9 etapo vėlavimo, delspinigių suma 597005,71 Lt;

105- pažymoje Nr. 2(IES)-190 ir 2013-07-17 rašte Nr. 2-3411 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 9 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-27 iki 2013-06-30 dėl 10 etapo vėlavimo, delspinigių suma 692247,20 Lt;

106- pažymoje Nr. 2(IES)-224 ir 2013-09-02 rašte Nr. 2-4083 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-07-31 dėl 3.3 etapo dalies, 4.2. ir 4.3 etapo dalių, 6.1 ir 6.3 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo, ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-07-30 dėl 7.2 etapo dalies ir 8.2 etapo vėlavimo, delspinigių suma 717950,69 Lt;

107- pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2013-09-20 rašte Nr. 2-4409 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-31 dėl 3.3 etapo dalies, 4.2. ir 4.3 etapo dalių, 6.1 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-08 dėl 6.3 etapo dalies vėlavimą, delspinigių suma 489920,99 Lt;

1086) 2013-12-02 raštu Nr. 2-5618 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-68, 2(IES)-102, 2(IES)-136, 2(IES)-170, 2(IES)-190, 2(IES)-224, 2(IES)-287, 2(IES)-362 delspinigių suma 84388,74 Lt, įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 185 (nuo 2013-10-31) ir delspinigių suma 156757,57 Lt įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 186 (nuo 2013-11-15);

109- pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-26 dėl 3.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 6 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 7 etapo vėlavimo, delspinigių suma 335259,72 Lt.

110pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-27 dėl 6.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 7 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-29 iki 2013-03-31 dėl 8 etapo vėlavimo, delspinigių suma 310662,74 Lt.

111- pažymoje Nr. 2(IES)-136 ir 2013-05-22 rašte Nr. 2-2499 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo.

112- pažymoje Nr. 2(IES)-170 ir 2013-06-27 rašte Nr. 2-3123 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-28 iki 2013-05-31 dėl 9 etapo vėlavimo, delspinigių suma 597005,71 Lt;

113- pažymoje Nr. 2(IES)-190 ir 2013-07-17 rašte Nr. 2-3411 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 9 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-27 iki 2013-06-30 dėl 10 etapo vėlavimo, delspinigių suma 692247,20 Lt;

114- pažymoje Nr. 2(IES)-224 ir 2013-09-02 rašte Nr. 2-4083 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-07-31 dėl 3.3 etapo dalies, 4.2. ir 4.3 etapo dalių, 6.1 ir 6.3 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo, ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-07-30 dėl 7.2 etapo dalies ir 8.2 etapo vėlavimo, delspinigių suma 717950,69 Lt;

115- pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2013-09-20 rašte Nr. 2-4409 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-31 dėl 3.3 etapo dalies, 4.2. ir 4.3 etapo dalių, 6.1 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-08 dėl 6.3 etapo dalies vėlavimą, delspinigių suma 489920,99 Lt;

116- pažymoje Nr. 2(IES)-362 ir 2013-10-28 rašte Nr. 2-5030 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2013-09-30 dėl 3.3 etapo dalies, 4.3 etapo dalies, 6.1 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2013-09-02 dėl 4.2 etapo dalies vėlavimo, delspinigių suma 412698,74 Lt;

1177) 2013-12-02 raštu Nr. 2-5619 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-68, 2(IES)-102, 2(IES)-136, 2(IES)-170, 2(IES)-190, 2(IES)-224, 2(IES)-287, 2(IES)-362 delspinigių suma 421943,70 Lt, įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 177 (nuo 2013-10-18) ir delspinigių suma 73679,25 Lt įskaityta pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 178 (nuo 2013-11-09);

118- pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-26 dėl 3.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 6 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-02-01 iki 2013-02-28 dėl 7 etapo vėlavimo, delspinigių suma 335259,72 Lt.

119pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-27 dėl 6.2 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 dėl 7 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-03-29 iki 2013-03-31 dėl 8 etapo vėlavimo, delspinigių suma 310662,74 Lt.

120- pažymoje Nr. 2(IES)-136 ir 2013-05-22 rašte Nr. 2-2499 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo.

121- pažymoje Nr. 2(IES)-170 ir 2013-06-27 rašte Nr. 2-3123 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-05-28 iki 2013-05-31 dėl 9 etapo vėlavimo, delspinigių suma 597005,71 Lt;

122- pažymoje Nr. 2(IES)-190 ir 2013-07-17 rašte Nr. 2-3411 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 3.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 4.2. ir 4.3 etapo dalių vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 6.1 ir 6.3 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 7 ir 8 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30 dėl 9 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-06-27 iki 2013-06-30 dėl 10 etapo vėlavimo, delspinigių suma 692247,20 Lt;

123- pažymoje Nr. 2(IES)-224 ir 2013-09-02 rašte Nr. 2-4083 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-07-31 dėl 3.3 etapo dalies, 4.2. ir 4.3 etapo dalių, 6.1 ir 6.3 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo, ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-07-30 dėl 7.2 etapo dalies ir 8.2 etapo vėlavimo, delspinigių suma 717950,69 Lt;

124- pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2013-09-20 rašte Nr. 2-4409 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-31 dėl 3.3 etapo dalies, 4.2. ir 4.3 etapo dalių, 6.1 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-08 dėl 6.3 etapo dalies vėlavimą, delspinigių suma 489920,99 Lt;

125- pažymoje Nr. 2(IES)-362 ir 2013-10-28 rašte Nr. 2-5030 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2013-09-30 dėl 3.3 etapo dalies, 4.3 etapo dalies, 6.1 etapo dalies, 7.1 ir 7.3. etapo dalių, 8.1 etapo dalies, 9 etapo ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2013-09-02 dėl 4.2 etapo dalies vėlavimo, delspinigių suma 412698,74 Lt;

1268) 2014-02-24 raštu Nr. 2-883 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-469, 2(IES)-518, 2(IES)-547, 2(IES)-39 delspinigių suma 52353,03 Lt, įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 190 (nuo 2013-12-16) ir delspinigių suma 31351,51 Lt įskaityta pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 194 (nuo 2013-12-31);

127- pažymoje Nr. 2(IES)-469 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-05-03 iki 2013-10-31, etapai nenurodyti, delspinigių suma 4571746,03 Lt (e. bylos priedo t. 2, b.l. 86).

128- pažymoje Nr. 2(IES)-518 ir 2014-01-06 rašte Nr. 2-36 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2013-11-30 dėl 3.3 etapo dalies, 4.3 etapo dalies, 7.1 etapo dalies, 8.1 etapo dalies, 9 etapo ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2013-11-14 dėl 6.1 etapo dalies vėlavimo, delspinigių suma 352923,16 Lt;

129- pažymoje Nr. 2(IES)-547 ir 2014-01-28 rašte Nr. 2-454 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2013-12-01 iki 2013-12-31 dėl 3.3 etapo dalies, 4.3 etapo dalies, 8.1 etapo dalies, 9.1. etapo ir 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-12-01 iki 2013-12-30 dėl 7.1 etapo dalies vėlavimo, už laikotarpį nuo 2013-12-01 iki 2013-12-11 dėl 9.2 etapo vėlavimo, delspinigių suma 326126,61 Lt;

130- pažymoje Nr. 2(IES)-39 ir 2014-02-14 rašte Nr. 2(DI)-430 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-01-31 dėl 3.3, 4.3, 8.1, 9.1, 10 etapo vėlavimo, delspinigių suma 308651,50 Lt;

1319) 2014-03-25 raštu Nr. 2-1266 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-92, 2(IES)-114 delspinigių suma 267621,43 Lt, įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 202 (nuo 2014-03-03);

132- pažymoje Nr. 2(IES)-92 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2012-05-03 iki 2014-01-31, etapai nenurodyti, delspinigių suma 4571746,03 Lt (e. bylos priedo t. 2, b.l. 88).

133- pažymoje Nr. 2(IES)-114 ir 2014-03-14 rašte Nr. 2(DI)-731 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2014-02-28 dėl 3.3, 4.3, 9.1, 10 etapo vėlavimo, už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2014-02-23 dėl 8.1, etapo vėlavimo, delspinigių suma 263361,90 Lt;

13410) 2015-06-04 raštu Nr. 2-2095 įskaityta suma pagal pažymą 2(IES)-123, delspinigių suma 60,14 EUR, įskaityta prievolė pagal ieškovo sąskaitą faktūrą SW Nr. 150326-1 (nuo 2015-06-04);

135- 2015-04-15 pažymoje Nr. 2(IES)-123 ir 2015-04-23 rašte Nr. 2(DI)-1037 nurodyta, kad yra perskaičiuojami delspinigiai, kurie buvo įskaityti laikotarpiu nuo 2012-07-18 iki 2015-03-25, perskaičiuota delspinigių suma yra 769764,87 EUR.

1362. Dėl ieškovo reikalavimų

137Ieškovai (konsorciumas) yra pareiškę alternatyvius reikalavimus ir juos suskirstę pagal jų procesinę ir materialinę svarbą ginčo dalykui, t.y. sutartiniams delspinigiams. Teismas sutinka su ieškovų argumentais, kad pirmiausiai turėtų būti išspręstas klausimas dėl to, ar sutartyje numatyta atsakovo teisė atlikti vienašalį įskaitymą apskritai neprieštarauja įstatymo imperatyvams ir ar ji buvo nustatyta teisėtai. Ir tik po to galėtų būti aktualus alternatyvių reikalavimų nagrinėjimas.

1382.1. Dėl pagrindinio ieškovų reikalavimo pripažinti negaliojančiomis Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punkto nuostatas

139Ieškovų ginčijamas Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punktas nustato, kad „užsakovas turi teisę ne ginčo tvarka (pvz., taikydamas vienašalį įskaitymą ar kt.) įskaityti iš pagal Sutartį už paslaugas Projektuotojui mokėtinų sumų, taip pat ir iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo, visas netesybas (delspinigius ir baudas).“

140Ieškovai prašydami panaikinti šią sutarties nuostatą remiasi tuo, kad tokia ši nuostata prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.) ir viešajai tvarkai (CK 1.81 str.), be to įtvirtina esminę šalių nelygybę (CK 6.228 str. 1 d.) ir todėl yra niekinė ir negalioja.

141Teismas su šiais argumentais nesutinka. Ieškovai nurodo, kad dalyvaudami viešame konkurse dėl atsakovo perkamų paslaugų negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, todėl sutarties sąlygos buvo nustatytos vienašališkai, aiškiai nenaudingai ieškovams. Tačiau teismo vertinimu, vien tai, kad sutartis buvo sudaryta ieškovams (konsorciumui) laimėjus viešą konkursą, neįrodo ieškovų išskirtinai nepalankios padėties. Ieškovams konkurso sąlygos buvo žinomos ir konkurse ieškovai dalyvavo savo apsisprendimu. Be to ieškovai, kaip jungtinės veiklos pagrindu veikianti įmonių grupė, yra komercinis subjektas ir todėl dalyvaudamas konkurse turėjo galimybę įvertinti visas su tuo susijusias rizikas, tame tarpe ir riziką praleisti paslaugos suteikimo terminus. Ieškovų atstovas teisme patvirtino, kad ieškovai konkurso vykdymo metu dėl konkurso sąlygų išaiškinimo į konkurso organizatorių (atsakovą) nesikreipė. Teismas neįžvelgia aplinkybių, dėl kurių būtų galima konstatuoti esminę šalių nelygybę derintis dėl sutarties ar įtvirtinant paminėtą sutarties nuostatą.

142Ieškovai ginčydami Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punkto nuostatas iš esmės ginčija atsakovo teisę ne apskirtai atlikti vienašalį įskaitymą, bet tai padaryti išskirtiniu sutartyje nurodytu būdu – ne ginčo tvarka. Tačiau teismas vertina, kad ieškovų ginčijamas Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punktas nesuteikia atsakovui jokių išskirtinių papildomų teisių, nei įprastai pagal įstatymą jų turi kiti prievolinių santykių dalyviai. Numatytas įskaitymas „ne ginčo tvarka“ taip pat nėra susijęs su kurios nors iš sutarties šalių atsisakymu teisės kreiptis į teismą. Priešpriešinių reikalavimų įskaitymas CK 6.130 str. yra numatytas kaip bendrasis prievolės pasibaigimo pagrindas, o CK 6.131 str. 1 d. nustato, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Todėl Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punkte numatyta atsakovo teisė vienašališkai įskaityti delspinigius, neprieštarauja nei įstatymui, nei viešajai tvarkai ar teisingumo ir protingumo principams. Sutartyje nėra numatyta atsakovo teisė atlikti įskaitymą, nepaisant CK 6.134 str. įtvirtintų imperatyvų, todėl teismas negali konstatuoti, kad susitarimas pažeidžia imperatyvus ir yra dėl to negaliojantis. Pažymėtina, kad sutartyje numatyta galimybė atlikti vienašalį priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, taip pat nereiškia, kad tokie įskaitymai kitos šalies negali būti ginčijami. Tokia teise ieškovai kaip tik ir naudojasi pateikdami ieškinį. Tai papildomai patvirtina, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punktas nesuteikia atsakovui jokio esminio pranašumo nei materialiniuose, nei procesiniuose santykiuose.

143Ieškovų keliamos abejonės dėl delspinigių dydžio ar dėl to, jog atsakovo pranešimai apie įskaitymą neatitiko aiškumo kriterijaus, nėra susijusios su pareikštu reikalavimu pripažinti negaliojančiu Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punktą, nes delspinigių dydis ir įskaitymo vykdymo tvarka nėra nustatyta šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punkte. Be to, delspinigių dydis, kuris taip pat ieškovų yra ginčijamas, nepaneigia atsakovo teisės atlikti vienašalį įskaitymą. Ieškovų keliamas klausimas, ar faktiškai pagal sutartį atsakovo įskaitytas delspinigių dydis nėra aiškiai per didelis, reiškia ne apeliaciją dėl Sutarties 10.4.4 punkto nuostatų galiojimo, bet apeliaciją dėl atsakovo veiksmų vykdant sutartį. Dėl to, ar sutartis buvo vykdoma sąžiningai, teismas pasisakys spręsdamas dėl kito alternatyvaus ieškovų reikalavimo šioje byloje.

1442.2. Dėl pirmo alternatyvaus reikalavimo: dėl atliktų įskaitymų teisėtumo.

145Kaip jau minėta, byloje yra nustatyta, jog atsakovas kelis kartus pasinaudojo teise įskaityti priešpriešinius reikalavimus. Dėl įskaitymų kiekio nesutariama. Teismas atsižvelgęs į pranešimų apie įskaitymus turinį, sprendžia, kad faktiškai atsakovas atliko 9 įskaitymus, t.y. 1) 2012-11-26 raštu Nr. 2-5715; 2) 2013-02-15 raštu Nr. 2-788; 3) 2013-05-09 raštu Nr. 2-2283; 4) 2013-06-05 raštu Nr. 2-2722; 5) 2013-10-08 raštu Nr. 2-4689; 6) 2013-12-02 raštu Nr. 2-5618; 7) 2013-12-02 raštu Nr. 2-5619; 8) 2014-02-24 raštu Nr. 2-883; 9) 2014-03-25 raštu Nr. 2-1266). Teismo vertinimu, atsakovo 2015-06-04 raštu Nr. 2-2095 atliktas įskaitymas reiškia ne savarankišką įskaitymą, bet anksčiau atliktų įskaitymų peržiūrėjimą ir jų sumažinimą.

1462.2.1. Dėl priešpriešinio atsakovo reikalavimo pagrįstumo (įskaitymo pagrindo)

147Ieškovų reikalavimas į atlyginimą už atliktus darbus pagal sutartį neginčijamas.

148Ieškovai nesutinka su atsakovo teise skaičiuoti sutartines netesybas (delspinigius) iš esmės.

149Visų pirma, ieškovai nesutinka, kad yra jų kaltė dėl praleisto termino ir todėl mano, jog nesant ieškovų kaltės dėl sutarties pažeidimo delspinigiai neturėjo būti skaičiuojami. Teismas pažymi, kad ieškovai ginčydami sutartinę atsakomybę, turi pareigą paneigti skolininko kaltės prezumpciją, tuo tarpu nei ieškinyje, nei teisme ieškovų atstovas nenurodė jokio konkretaus laikotarpio ar pradelsto projektavimo darbų etapo vertės, dėl kurio pradelsimo nebūtų galima įžvelgti ieškovų (projektuotojo) kaltės. Byloje yra pateikti įvykę šalių susitikimų protokolai, kuriuose buvo aptariamos pagal sutartį numatytų atlikti darbų vėlavimų priežastys ir pasiekti sutarimai dėl atsakomybės paskirstymo už termino praleidimą (2012-11-14, 2013-10-29, 2014-02-04, 2014-04-15, 2015-01-22, 2015-04-02 pasitarimų protokolai, e. bylos priedo II tomo, b.l. 70-84). Atsakovas patvirtino, kad į visus pasiektus susitarimus dėl termino praleidimo priežasčių yra atsižvelgta ir visi laikotarpiai, už kurių praleidimą yra atsakingai ieškovai, yra nurodyti atsakovo 2015-06-04 rašte Nr. 2-2095 ir delspinigių perskaičiavimo 2015-04-15 pažymoje 2(IES)-123. Konkrečių prieštaravimų dėl minėtoje pažymoje nurodytų terminų praleidimo ieškovai nesuformulavo nei ieškinyje, nei dublike, todėl teismas konstatuoja, kad ieškovų (Projektuotojo) kaltė dėl termino, nurodyto 2015-04-15 pažymoje 2(IES)-123, praleidimo nepaneigta.

150Antra, ieškovai ginčija įskaitymo teisės įgyvendinimą. Ieškovai ieškinyje ir dublike nurodo, kad atsakovas įskaitymus atliko remiantis dar neišrašytomis delspinigių paskaičiavimo pažymomis arba įskaitė delspinigius, kurie buvo apskaičiuoti, bet dar neturėjo būti sumokėti (e. bylos priedo II t., b.l. 160). Tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad sutartyje numatytas delspinigių skaičiavimo faktinis pagrindas yra ne atsakovo išrašytos delspinigių skaičiavimo pažymos, bet faktiškai pradelstas prievolės įvykdymo laikotarpis. Iš ieškovų nurodytų argumentų matyti, kad atsakovas neatliko tokių delspinigių įskaitymo, kurie būtų apskaičiuoti už dar nepraėjusį laikotarpį (pavyzdžiui, ieškovų nurodytas 2014-03-03 įskaitymas remiasi 2014-03-10 pažyma 2(IES)-114, kurioje delspinigiai apskaičiuoti laikotarpiu nuo 2014-02-01 iki 2014-02-28 (e. bylos priedo 2 t, b.l. 59). Be to, teismas nesutinka ir su ieškovų argumentais, kad atsakovo reikalavimas negali būti laikomas galiojančiu dėl to, jog įskaitymo metu nebuvo suėjęs 65 dienų delspinigių sumokėjimo terminas, numatytas sutarties bendrųjų sąlygų 10.5 punkte. Paminėtas sutarties punktas nustato, kad netesybos (delspinigiai ir baudos) turi būti sumokėtos per 65 dienas į sutartyje nurodytas šalių banko sąskaitas. Tai reiškia, kad šis terminas nustato ne prievolės sumokėti delspinigius galiojimo terminą, o šios prievolės įvykdymo konkrečiu būdu terminą – terminą per kurį netesybos turi būti sumokėtos į banko sąskaitą. Todėl teismas nesutinka su ieškovų pateikiamu sutarties aiškinimu, kad atsakovas negalėjo įskaityti delspinigių, apskaičiuotų už praėjusį laikotarpį dar nepasibaigus sutarties bendrųjų sąlygų 10.5 punkte numatytam terminui. Šiuo atveju CK 6.130 str. 1 d. aspektu, t.y. vertinant, ar priešpriešinės prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs, atsakovo reikalavimo sumokėti delspinigius terminas laikytinas suėjusiu ieškovams faktiškai praleidus pagrindinės projektavimo darbų prievolės įvykdymo terminą, o ne delspinigių sumokėjimo terminą.

151Trečia, teismas taip pat nesutinka su ieškovais, jog įskaitymai turi būti laikomi neaiškiais, nekonkrečiais ir dėl to negaliojančiais (pagal ieškovų nurodytą kasacinio teismo praktiką, pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2011 ir kt.). Byloje nustatyta, kad atsakovas iš tiesų po pranešimų apie įskaitymą keitė įskaitytų delspinigių apskaičiavimo laikotarpius. Tačiau vien dėl to, negalima pripažinti, kad priešpriešinė atsakovo prievolė į ieškovus nebuvo reali, nebuvo konkreti ar pagrįsta. Šiuo metu pagal pateiktus įrodymus, t. y. delspinigių apskaičiavimo ir perskaičiavimo pažymas, galima ne tik nustatyti faktinį įskaitymo pagrindą, bet ir patikrinti įskaitymo pagrįstumą įskaitymo momentu. Todėl teismas neturi pagrindo vadovautis ieškovo nurodyta kasacinio teismo praktika.

1522.2.1. Dėl senaties termino taikymo priešpriešiniam atsakovo reikalavimui

153Ieškovai remiasi senaties termino praleidimu, t.y. tuo, kad atsakovas įskaitė negaliojančius reikalavimus. Teismas konstatuoja, kad byloje surinkta medžiaga iš dalies patvirtina tokius ieškovų argumentus. Skirtingai nei teigia ieškovai, atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ pranešimuose apie įskaitymą, t.y. 2012-11-26 rašte Nr. 2-5715, 2013-02-15 rašte Nr. 2-788, 2013-05-09 rašte Nr. 2-2283, 2013-06-05 rašte Nr. 2-2722, 2013-10-08 rašte Nr. 2-4689, 2013-12-02 rašte Nr. 2-5618, 2013-12-02 rašte Nr. 2-5619, 2014-02-24 rašte Nr. 2-883, 2014-03-25 rašte Nr. 2-1266 ir 2015-06-04 rašte Nr. 2-2095 yra aiškiai nurodęs, kokios reikalavimų sumos už kokius konkrečiai priešpriešinius reikalavimus yra įskaitomos. Patikrinęs šiuos priešpriešinius reikalavimus, teismas sutinka su ieškovais, kad atsakovas dėl dalies savo reikalavimų, kuriuos įskaitė į ieškovų priešpriešines prievoles, įskaitymo metu jau buvo praleidęs ieškinio senaties terminą – sutrumpintą 6 mėnesių terminą, taikomą reikalavimams priteisti delspinigius (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Ieškovai pagrįstai remiasi teismų praktikoje suformuluotomis taisyklėmis, nustatančiomis, kad įskaityti galima tik galiojančias ir vykdytinas priešpriešines prievoles (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006 ir kt.). Jeigu nustatoma, kad yra pasibaigęs ieškinio senaties terminas reikalauti įvykdyti prievolę, tai įskaitymas pagal tokią prievolę negalimas, nes tokia prievolė nėra galiojanti ir vykdytina (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014 ir kt.). Tačiau teismas nesutinka su ieškovų nurodyta senaties termino taikymo tvarka (pagal ieškovus senaties terminas yra praleistas visiems reikalavimams, vaizdinė medžiaga – e. bylos priedo III tomo, b.l. 40). Prievolė mokėti delspinigius yra tęstinė ir todėl senaties terminas delspinigiams dėl kiekvienos pradelstos dienos skaičiuojamas atskirai, o ne visam periodui. Patikrinus atliktus įskaitymus ir jų faktinį pagrindą nustatyta, kad atsakovas tas pačias delspinigių apskaičiavimo pažymas, kuriose nurodytas tas pats delspinigių skaičiavimo laikotarpis, panaudojo keliems įskaitymams atlikti. Tačiau teismo vertinimu, tai savaime nedaro įskaitymo negaliojančiu, nes atsakovas gali pasirinkti, kurią būtent prievolę jis sudengia įskaitymo būdu, o atsakovas šioje byloje yra pareiškęs, kad jis pirmiausiai įskaitė vėliausias prievoles, skaičiuojant 6 mėnesių senaties terminą atgal nuo įskaitymo (CK 6.55 str. 2 d.). Vis tik net ir taikant tokį prievolių sudengimo modelį, iš atsakovo pateiktų rašytinių paaiškinimų matyti, kad atsakovui 2012-11-26 raštu Nr. 2-5715 atliekant įskaitymą, nebuvo galimybės nepraleidus 6 mėn. termino pagrįsti 27977,51 EUR sumos įskaitymo (e. bylos priedo III tomo, b.l. 131), o vėliau - atsakovui 2015-06-04 raštu Nr. 2-2095 perskaičiavus anksčiau įskaitytus delspinigius (atsižvelgiant į jų susidarymo priežastis) pagal 2015-04-15 pažymą 2(IES)-123 (e. bylos priedo II tomo b.l. 96), matyti, kad į faktinę atsakovo priešpriešinio reikalavimo sumą, nepraleidus 6 mėnesių senaties termino, gali būti įskaityta tik 529403,82 EUR dydžio ieškovo reikalavimo suma iš faktiškai įskaitytos 769704,73 EUR sumos (palyginus minėtoje pažymoje nurodytus delspinigių susidarymo laikotarpius (įskaityto laikotarpio pradžia nuo 2012-07-18) su atsakovo paaiškinimuose nurodytais įskaitymo laikotarpiais (įskaityto laikotarpio pradžia 2012-05-30), t.y. e. bylos priedo II tomo b.l. 96 palyginus su III tomo b.l. 131-134). Nepagrįstai įskaityta suma, atsižvelgiant į teismo iniciatyva apskaičiuotą delspinigių normą ir sumą, teismas pripažįsta 240300,91 EUR. Ši suma laikoma nepagrįstai įskaityta ir priteisiama ieškovams kaip skola už atliktus projektavimo darbus pagal sutartį.

1542.3. Dėl antro alternatyvaus reikalavimo: dėl netesybų mažinimo.

155Prašydami sumažinti netesybų dydį ieškovai remiasi tuo, kad: 1) sutartyje nustatyta 0,1 proc. (0,2 proc.) dydžio netesybų norma yra per didelė; 1) faktiškai apskaičiuotas netesybų dydis, kuris siekia 10 procentų sutarties vertės, yra per didelis; 3) netesybos turėjo būti mažinamos dėl to, kad jų skaičiavimo metu ieškovai iš dalies buvo įvykdę prievolę.

156Teismas nesutinka su ieškovų argumentais, kad delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, iškreipia šalių interesų balansą ir laikytinas nesąžiningu. Ar netesybos nėra aiškiai per didelės, sprendžiama, įvertinus visas konkrečias bylos aplinkybes, todėl ieškovų teiginys, kad delspinigių dydis yra absoliučiai (savaime) per didelis, yra nepriimtinas. Šiuo atveju, atsakovas pagrįstai pažymi, jog delspinigiai buvo esminė sutarties sąlyga, viešo konkurso metu dėl šios sąlygos konkurso dalyviai buvo uždavę paklausimus, į kuriuos užsakovas nurodė, kad ši sąlyga yra svarbi ir nebus keičiama (e. bylos I. tomo b.l. 131). Taigi ši sutarties sąlyga ieškovams (konsorciumui) kaip viešo konkurso dalyviui nebuvo siurprizinė ir apsisprendimo dėl dalyvavimo konkurse nenulėmė. Ieškovų atstovas teisme patvirtino, kad ieškovams buvo žinoma apie viešo konkurso sutarties sąlygas ir jos ieškovams buvo priimtinos. Teismas pažymi, kad abi sutarties šalys yra verslo subjektai ir terminų praleidimo riziką turėjo įvertinti, sudarydami verslo sandorį. Todėl sutartyje nustatyti delspinigiai nėra savaime nesąžiningi ar neprotingi, tuo labiau kad tokios pat netesybos už termino praleidimą yra numatytos abiem sutarties šalims. Teismų praktikoje pripažįstama, kad netesybos šalių susitarimu yra nustatomos siekiant kelių tikslų: siekiant sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius; siekiama sukurti teisinį atsakomybės aiškumą tarp šalių dėl atsakomybės apimties; ir netesybos yra skirtos skatinti skolininką tinkamai ir laiku įvykdyti savo įsipareigojimus. Šiuo atveju iš atsakovo paaiškinimų matyti, kad taikydamas sutartines netesybas atsakovas siekė ne tik nuostolių atlyginimo, bet ir principingai reikalavo laikytis sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo terminų. Atsakovas pagrįstai pažymi, kad sutarties objektas – geležinkelio infrastruktūros objektų projektavimas - yra reikšmingas valstybiniu mastu, o jo neįgyvendinimas laiku, yra susijęs ir su viešuoju interesu. Šiuo atveju atsižvelgiant į sutarties objektą, faktiškai atsakovo taikyta 0,1 dydžio delspinigių norma kaip netesybos, skatinančios ieškovus įvykdyti sutartį laiku, savaime nelaikytina neprotinga ar aiškiai neteisinga. Ieškovams taip pat buvo žinoma sutarties įvykdymo termino svarba ir kad terminai yra reikšmingi atsakovui siekiant gauti finansavimą projekto įgyvendinimui. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai žinojo apie atsakovo skaičiuojamus delspinigius, apie kuriuos atsakovas pranešdavo periodiškai delspinigių apskaičiavimo pažymomis, ir šios aplinkybės nelaikė esminiu nesąžiningumu, dėl ko sutartiniai santykiai negalėtų būti tęsiami. Delspinigių skaičiavimas truko ilgą laiką, bet ieškovai sutarties sąlygos, nustatančios delspinigių dydį, peržiūrėti nereikalavo ir įskaitymų neginčijo iki sutarties galutinio įvykdymo. Tokia situacija, nors tiesiogiai ir neatitinka atsakovo nurodytos CK 6.73 str. 2 d. ir CK 6.258 str. 3 d. įtvirtintos taisyklės, neleidžiančios mažinti sumokėtų delspinigių, tačiau rodo, kad ieškovo reikalavimas dėl delspinigių dydžio peržiūrėjimo praėjus ilgam laikui po jų įskaitymo, yra nesąžiningas kaip iš esmės apribojantis atsakovo galimybę reikalauti nuostolių atlyginimo.

157Taip pat teismas nesutinka su ieškovais, kad priskaičiuoti delspinigiai turi būti mažinami atsižvelgiant į dalinį prievolės įvykdymą (CK 6.258 str. 3 d.). Šiuo atveju delspinigiai buvo skaičiuojami ne nuo visos sutarties, bet nuo uždelsto sutarties įvykdymo etapo vertės, t.y. jau įvertinus dalinį prievolės įvykdymą, ir todėl dar labiau mažinti delspinigius atsižvelgiant į prievolės įvykdymo proporcingumą nėra pagrindo.

1582.4. Dėl ieškovų reikalavimo priteisti procesines palūkanas.

159Ieškovai prašo priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas (CK 6.210 str. 2 d.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (jeigu abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys) privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į šias nuostatas, ieškovų prašymas tenkinamas – nuo priteistos sumos priteisiamos ir procesinės 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-02-18 iki teismo sprendimo įvykdymo.

1603. Dėl ieškovų bendros reikalavimo teisės įgyvendinimo.

161Ieškovai ieškinyje nenurodė, kuo jie grindžia savo bendrą reikalavimo teisę į atsakovą. Atsakovų atstovas teisme prašė ieškovų reikalavimą laikyti solidariu.

162Remiantis CK 6.23 str. numatyta taisykle, esant kreditorių daugetui kiekvienas iš jų turi teisę reikalauti lygios dalies, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus. Šiuo atveju nėra įstatyme numatytų pagrindų ieškovų reikalavimą pripažinti solidariu (prievolės dalykas yra dalus, CK 6.18 str. 1 d.). Be to, Jungtinės veiklos sutarties, kurios pagrindu ieškovai veikia sutartiniuose santykiuose kaip konsorciumas, 3 straipsnio 6 punktas nustato jų įnašo į konsorciumą dalis, t.y. Scott Wilson (Aecom Infrastructure & Enviroment UK Limited), - 39,96 proc., Kelprojektas - 41,25 proc., Ardanuy - 18,79 proc. (2011 m. balandžio 22 d. Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutartis Nr. JV 1044, e. bylos I tomo b.l. 83, 87). Todėl teismas tokiomis dalimis ir tenkina ieškovų reikalavimą, kildinamą iš bendros veiklos (Aecom Infrastructure & Enviroment UK Limited, Lietuvoje veikiančiam per Aecom Infrastructure & Enviroment UK Limited, filialą, priteisiama 96024,24 EUR, UAB „Kelprojektas“ priteisiama 99124,13 EUR ir Ardanuy Ingeneria S.A priteisiama 45152,54 EUR nuo nurodytos 240300,96 EUR sumos).

1634. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

164Ieškinys yra patenkintas 35 procentais (patenkinta 240300,91 EUR dydžio dalis iš 677581,51 EUR dydžio pareikštų ieškinio reikalavimų). Atitinkamai teismas paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str. 2 d).

165Atsakovas prašymo ir įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

166Ieškovai nurodo jog byloje patyrė tokias išlaidas: 6641 EUR žyminio mokesčio ir 8765,28 EUR už advokato pagalbą byloje rengiant procesinius dokumentus (ieškinį, dubliką ir atliekant dokumentų vertimą (17,52 EUR), (e. bylos III tomo, b.l. 96-102). Žyminio mokesčio dalį teismas priteisia atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dydį (35 procentai nuo 6641 EUR sumos yra 2324,35 EUR), o ieškovų išlaidas už teisinę pagalbą teismas sumažina atsižvelgdamas tiek į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus rekomenduojamus dydžius (pagal advokato suteiktų teisinių paslaugų kiekį, teisinės pagalbos intensyvumą ir bylos sudėtingumą, taikant maksimalius koeficientus 771,9 EUR VDU x 4 (koeficientas už ieškinį ir dubliką) = 3087,60 EUR), tiek į patenkintų ieškinio reikalavimų proporciją (3087,60 EUR + 17,52 EUR x 35 proc. / 100 proc. = 1086,79 EUR). Iš viso ieškovams priteisiama 3411,14 EUR bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidos ieškovams priteisiamos lygiomis dalimis, t.y. po 1137,05 EUR kiekvienam ieškovui.

167Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos elektroninėje byloje nesusidarė.

168Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

169Ieškinį tenkinti iš dalies.

170Pripažinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012-11-26 raštu Nr. 2-5715; 2013-02-15 raštu Nr. 2-788; 2013-05-09 raštu Nr. 2-2283; 2013-06-05 raštu Nr. 2-2722; 2013-10-08 raštu Nr. 2-4689; 2013-12-02 raštu Nr. 2-5618; 2013-12-02 raštu Nr. 2-5619; 2014-02-24 raštu Nr. 2-883; 2014-03-25 raštu Nr. 2-1266 atliktus įskaitymus ir jų perskaičiavimą, atliktą 2015-06-04 raštu Nr. 2-2095, nepagrįstais dalyje dėl 240300,91 EUR sumos įskaitymo.

171Priteisti ieškovui Aecom Infrastructure & Enviroment UK Limited, juridinio asmens kodas 880328, buveinė Scott House, Alencon Link, Basingstoke, Hempšyras RG21 7PP, Anglija, Lietuvoje veikiančiam per Aecom Infrastructure & Enviroment UK Limited, filialą, juridinio asmens kodas 300104532, iš atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ juridinio asmens kodas 110053842, 96024,24 EUR (devyniasdešimt šeši tūkstančiai dvidešimt keturi eurai, 24 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-18) iki teismo sprendimo įvykdymo ir 1137,05 EUR (tūkstantį šimtą trisdešimt septynis eurus, 5 ct) bylinėjimosi išlaidų.

172Priteisti ieškovui UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, iš atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ juridinio asmens kodas 110053842, 99124,13 EUR (devyniasdešimt devynis tūkstančius šimtą dvidešimt keturis eurus, 13 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-18) iki teismo sprendimo įvykdymo ir 1137,05 EUR (tūkstantį šimtą trisdešimt septynis eurus, 5 ct) bylinėjimosi išlaidų.

173Priteisti ieškovui Ardanuy Ingeneria S.A., juridinio asmens kodas 80480759, buveinė Av. De Europa 34, Edificio B, Madridas, Ispanija, iš atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ juridinio asmens kodas 110053842, 45152,54 EUR (keturiasdešimt penkis tūkstančius šimtą penkiasdešimt du eurus, 54 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-18) iki teismo sprendimo įvykdymo ir 1137,05 EUR (tūkstantį šimtą trisdešimt septynis eurus, 5 ct) bylinėjimosi išlaidų.

174Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

175Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius... 2. Ieškovai ieškiniu reiškia alternatyvius reikalavimus, kuriuos nurodo kaip... 3. Pagrindiniu ieškinio reikalavimu ieškovai nurodo prašymą pripažinti... 4. Pirmu alternatyviu reikalavimu ieškovai prašo pripažinti atsakovo atliktus... 5. Antru alternatyviu reikalavimu ieškovai prašo sumažinti delspinigių dydį.... 6. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime nurodė, kad su... 7. Ieškovas dublike teigia, kad Atsakovas atsiliepime nepaneigė ieškinio... 8. Atsakovas triplike nurodo, kad nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad sutarties... 9. Teismas... 10. 1. Byloje nustatytos aplinkybės... 11. Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir ieškovai... 12. Sutartyje numatyti projektavimo darbų etapai, jų atlikimo terminai ir kaina... 13. 1 etapas. Gudžiūnų – Gimbogalos ir Radviliškio (Linkaičių kelynas) –... 14. 2 etapas Lukšių – Šilainių ir Kėdainių – Gudžiūnų ruožų... 15. 3 etapas. Techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė:... 16. 3.1. Gudžiūnų – Baisiogalos ruožo techninio projekto parengimas,... 17. 3.2. Baisiogalos – Gimbogalos ruožo techninio projekto parengimas,... 18. 3.3. Radviliškio (Linkaičių kelynas) – Šilėnų ruožo techninio projekto... 19. 4. etapas. Sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir... 20. 4.1. Gudžiūnų – Baisiogalos ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių... 21. 4.2. Baisiogalos – Gimbogalos ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos... 22. 4.3. Radviliškio (Linkaičių kelynas) – Šilėnų ruožo sąnaudų kiekių... 23. 5 etapas. Šilėnų – Šiaulių ir Jonavos – Žeimių ruožų statybiniai... 24. 6. etapas. Techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė:... 25. 6.1. Lukšių – Šilainių ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas,... 26. 6.2. Kėdainių – Dotnuvos ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas,... 27. 6.3. Dotnuvos – Gudžiūnų ruožo techninio projekto parengimas,... 28. 7. etapas. Sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir... 29. 7.1. Lukšių – Šilainių ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos... 30. 7.2. Kėdainių – Dotnuvos sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui... 31. 7.3. Dotnuvos – Gudžiūnų ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos... 32. 8. Techninio projekto parengimas, suderinimas, ekspertizė:... 33. 8.1. Šilėnų – Šiaulių ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas,... 34. 8.2. Jonavos – Žeimių ruožo techninio projekto parengimas, suderinimas,... 35. 9. etapas. Sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos konkursui parengimas ir... 36. 9.1. Šilėnų – Šiaulių ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos... 37. 9.2. Jonavos – Žeimių ruožo sąnaudų kiekių žiniaraščių rangos... 38. 10. etapas. R. J. – Šiauliai galutinė ataskaita, - 720 dienų, kaina... 39. Sutarties bendra trukmė 720 dienų, kaina su PVM 30455700,29 Lt.... 40. Byloje taip pat nustatyta, kad sutarties bendrųjų sąlygų 10.4 punkte... 41. 1) 2012-06-22 raštu Nr. 2-3118 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2 ir... 42. 2) 2012-08-09 raštu Nr. 2-3862 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3... 43. 3) 2012-10-01 raštu Nr. 2-4771 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2,... 44. 4) 2012-10-11 raštu Nr. 2-4995 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3... 45. 5) 2012-11-14 raštu Nr. 2-5549 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3... 46. 6) 2013-02-04 raštu Nr. 2-573 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3... 47. 7) 2013-02-21 raštu Nr. 2-892 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2, 3.3... 48. 8) 2013-03-18 raštu Nr. 2-1322 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.2... 49. 9) 2013-04-23 raštu Nr. 2-1975 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3... 50. 10) 2013-05-22 raštu Nr. 2-2499 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3... 51. 11) 2013-06-27 raštu Nr. 2-3123 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3... 52. 12) 2013-07-17 raštu Nr. 2-3411 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3... 53. 13) 2013-09-02 raštu Nr. 2-4083 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3... 54. 14) 2013-09-20 raštu Nr. 2-4409 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3... 55. 15) 2013-10-28 raštu Nr. 2-5030 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3... 56. 16) 2014-01-06 raštu Nr. 2-36 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3 etapo... 57. 17) 2014-01-28 raštu Nr. 2-454 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3... 58. 18) 2014-02-14 raštu Nr. 2(DI)-430 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3,... 59. 19) 2014-03-14 raštu Nr. 2(DI)-731 projektuotojas informuojamas, kad dėl 3.3,... 60. 20) ) 2014-04-17 raštu Nr. 2(DI)-1219 projektuotojas informuojamas, kad dėl... 61. 21) 2014-05-16 raštu Nr. 2(DI)-1596 projektuotojas informuojamas, kad dėl... 62. 22) 2014-06-13 raštu Nr. 2(DI)-2012 projektuotojas informuojamas, kad dėl... 63. 23) 2014-07-17 raštu Nr. 2(DI)-2378 projektuotojas informuojamas, kad dėl... 64. 24) 2014-08-20 raštu Nr. 2(DI)-2707 projektuotojas informuojamas, kad dėl... 65. 25) 2015-02-17 raštu Nr. 2(DI)-404 projektuotojas informuojamas, kad dėl 4.3,... 66. 26) 2015-03-17 raštu Nr. 2(DI)-635 projektuotojas informuojamas, kad dėl 4.3,... 67. 27) 2015-04-07 raštu Nr. 2(DI)-847 projektuotojas informuojamas, kad dėl 4.3,... 68. 28) 2015-04-23 raštu Nr. 2(DI)-1037 projektuotojas informuojamas, kad yra... 69. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal... 70. 1) 2012-11-26 raštu Nr. 2-5715 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-223,... 71. - pažymoje Nr. 2(IES)-223 ir 2012-06-22 rašte Nr. 2-3118 nurodyta, kad... 72. - pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2012-08-09 rašte Nr. 2-3862 nurodyta, kad... 73. 2) 2013-02-15 raštu Nr. 2-788 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-287,... 74. - pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2012-08-09 rašte Nr. 2-3862 nurodyta, kad... 75. - pažymoje Nr. 2(IES)-371, ir 2012-10-01 rašte Nr. 2-4771 nurodyta, kad... 76. - pažymoje Nr. 2(IES)-375 ir 2012-10-11 rašte Nr. 2-4995 nurodyta, kad... 77. - pažymoje Nr. 2(IES)-433 ir 2012-11-14 rašte Nr. 2-5549 nurodyta, kad... 78. - pažymoje Nr. 2(IES)-12 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad... 79. - pažymoje Nr. 2(IES)-13 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad... 80. 3) 2013-05-09 raštu Nr. 2-2283 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-371,... 81. - pažymoje Nr. 2(IES)-375 ir 2012-10-11 rašte Nr. 2-4995 nurodyta, kad... 82. - pažymoje Nr. 2(IES)-433 ir 2012-11-14 rašte Nr. 2-5549 nurodyta, kad... 83. - pažymoje Nr. 2(IES)-12 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad... 84. - pažymoje Nr. 2(IES)-13 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad... 85. - pažymoje Nr. 2(IES)-27 ir 2013-02-21 rašte Nr. 2-892 nurodyta, kad... 86. - pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad... 87. pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad... 88. 4) 2013-06-05 raštu Nr. 2-2722 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-375,... 89. - pažymoje Nr. 2(IES)-375 ir 2012-10-11 rašte Nr. 2-4995 nurodyta, kad... 90. - pažymoje Nr. 2(IES)-433 ir 2012-11-14 rašte Nr. 2-5549 nurodyta, kad... 91. - pažymoje Nr. 2(IES)-12 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad... 92. - pažymoje Nr. 2(IES)-13 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad... 93. - pažymoje Nr. 2(IES)-27 ir 2013-02-21 rašte Nr. 2-892 nurodyta, kad... 94. - pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad... 95. pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad... 96. - pažymoje Nr. 2(IES)-136 ir 2013-05-22 rašte Nr. 2-2499 nurodyta, kad... 97. 5) 2013-10-08 raštu Nr. 2-4689 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-12,... 98. - pažymoje Nr. 2(IES)-12 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad... 99. - pažymoje Nr. 2(IES)-13 ir 2013-02-04 rašte Nr. 2-573 nurodyta, kad... 100. - pažymoje Nr. 2(IES)-27 ir 2013-02-21 rašte Nr. 2-892 nurodyta, kad... 101. - pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad... 102. pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad... 103. - pažymoje Nr. 2(IES)-136 ir 2013-05-22 rašte Nr. 2-2499 nurodyta, kad... 104. - pažymoje Nr. 2(IES)-170 ir 2013-06-27 rašte Nr. 2-3123 nurodyta, kad... 105. - pažymoje Nr. 2(IES)-190 ir 2013-07-17 rašte Nr. 2-3411 nurodyta, kad... 106. - pažymoje Nr. 2(IES)-224 ir 2013-09-02 rašte Nr. 2-4083 nurodyta, kad... 107. - pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2013-09-20 rašte Nr. 2-4409 nurodyta, kad... 108. 6) 2013-12-02 raštu Nr. 2-5618 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-68,... 109. - pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad... 110. pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad... 111. - pažymoje Nr. 2(IES)-136 ir 2013-05-22 rašte Nr. 2-2499 nurodyta, kad... 112. - pažymoje Nr. 2(IES)-170 ir 2013-06-27 rašte Nr. 2-3123 nurodyta, kad... 113. - pažymoje Nr. 2(IES)-190 ir 2013-07-17 rašte Nr. 2-3411 nurodyta, kad... 114. - pažymoje Nr. 2(IES)-224 ir 2013-09-02 rašte Nr. 2-4083 nurodyta, kad... 115. - pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2013-09-20 rašte Nr. 2-4409 nurodyta, kad... 116. - pažymoje Nr. 2(IES)-362 ir 2013-10-28 rašte Nr. 2-5030 nurodyta, kad... 117. 7) 2013-12-02 raštu Nr. 2-5619 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-68,... 118. - pažymoje Nr. 2(IES)-68 ir 2013-03-18 rašte Nr. 2-1322 nurodyta, kad... 119. pažymoje Nr. 2(IES)-102 ir 2013-04-23 rašte Nr. 2-1975 nurodyta, kad... 120. - pažymoje Nr. 2(IES)-136 ir 2013-05-22 rašte Nr. 2-2499 nurodyta, kad... 121. - pažymoje Nr. 2(IES)-170 ir 2013-06-27 rašte Nr. 2-3123 nurodyta, kad... 122. - pažymoje Nr. 2(IES)-190 ir 2013-07-17 rašte Nr. 2-3411 nurodyta, kad... 123. - pažymoje Nr. 2(IES)-224 ir 2013-09-02 rašte Nr. 2-4083 nurodyta, kad... 124. - pažymoje Nr. 2(IES)-287 ir 2013-09-20 rašte Nr. 2-4409 nurodyta, kad... 125. - pažymoje Nr. 2(IES)-362 ir 2013-10-28 rašte Nr. 2-5030 nurodyta, kad... 126. 8) 2014-02-24 raštu Nr. 2-883 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-469,... 127. - pažymoje Nr. 2(IES)-469 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už... 128. - pažymoje Nr. 2(IES)-518 ir 2014-01-06 rašte Nr. 2-36 nurodyta, kad... 129. - pažymoje Nr. 2(IES)-547 ir 2014-01-28 rašte Nr. 2-454 nurodyta, kad... 130. - pažymoje Nr. 2(IES)-39 ir 2014-02-14 rašte Nr. 2(DI)-430 nurodyta, kad... 131. 9) 2014-03-25 raštu Nr. 2-1266 įskaityta suma pagal pažymas 2(IES)-92,... 132. - pažymoje Nr. 2(IES)-92 nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami už... 133. - pažymoje Nr. 2(IES)-114 ir 2014-03-14 rašte Nr. 2(DI)-731 nurodyta, kad... 134. 10) 2015-06-04 raštu Nr. 2-2095 įskaityta suma pagal pažymą 2(IES)-123,... 135. - 2015-04-15 pažymoje Nr. 2(IES)-123 ir 2015-04-23 rašte Nr. 2(DI)-1037... 136. 2. Dėl ieškovo reikalavimų... 137. Ieškovai (konsorciumas) yra pareiškę alternatyvius reikalavimus ir juos... 138. 2.1. Dėl pagrindinio ieškovų reikalavimo pripažinti negaliojančiomis... 139. Ieškovų ginčijamas Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punktas nustato, kad... 140. Ieškovai prašydami panaikinti šią sutarties nuostatą remiasi tuo, kad... 141. Teismas su šiais argumentais nesutinka. Ieškovai nurodo, kad dalyvaudami... 142. Ieškovai ginčydami Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.4 punkto nuostatas iš... 143. Ieškovų keliamos abejonės dėl delspinigių dydžio ar dėl to, jog atsakovo... 144. 2.2. Dėl pirmo alternatyvaus reikalavimo: dėl atliktų įskaitymų... 145. Kaip jau minėta, byloje yra nustatyta, jog atsakovas kelis kartus pasinaudojo... 146. 2.2.1. Dėl priešpriešinio atsakovo reikalavimo pagrįstumo (įskaitymo... 147. Ieškovų reikalavimas į atlyginimą už atliktus darbus pagal sutartį... 148. Ieškovai nesutinka su atsakovo teise skaičiuoti sutartines netesybas... 149. Visų pirma, ieškovai nesutinka, kad yra jų kaltė dėl praleisto termino ir... 150. Antra, ieškovai ginčija įskaitymo teisės įgyvendinimą. Ieškovai... 151. Trečia, teismas taip pat nesutinka su ieškovais, jog įskaitymai turi būti... 152. 2.2.1. Dėl senaties termino taikymo priešpriešiniam atsakovo reikalavimui... 153. Ieškovai remiasi senaties termino praleidimu, t.y. tuo, kad atsakovas... 154. 2.3. Dėl antro alternatyvaus reikalavimo: dėl netesybų mažinimo.... 155. Prašydami sumažinti netesybų dydį ieškovai remiasi tuo, kad: 1) sutartyje... 156. Teismas nesutinka su ieškovų argumentais, kad delspinigių dydis yra aiškiai... 157. Taip pat teismas nesutinka su ieškovais, kad priskaičiuoti delspinigiai turi... 158. 2.4. Dėl ieškovų reikalavimo priteisti procesines palūkanas.... 159. Ieškovai prašo priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos... 160. 3. Dėl ieškovų bendros reikalavimo teisės įgyvendinimo.... 161. Ieškovai ieškinyje nenurodė, kuo jie grindžia savo bendrą reikalavimo... 162. Remiantis CK 6.23 str. numatyta taisykle, esant kreditorių daugetui kiekvienas... 163. 4. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 164. Ieškinys yra patenkintas 35 procentais (patenkinta 240300,91 EUR dydžio dalis... 165. Atsakovas prašymo ir įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas... 166. Ieškovai nurodo jog byloje patyrė tokias išlaidas: 6641 EUR žyminio... 167. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos elektroninėje byloje nesusidarė.... 168. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str.,... 169. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 170. Pripažinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012-11-26 raštu Nr.... 171. Priteisti ieškovui Aecom Infrastructure & Enviroment UK Limited, juridinio... 172. Priteisti ieškovui UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210,... 173. Priteisti ieškovui Ardanuy Ingeneria S.A., juridinio asmens kodas 80480759,... 174. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 175. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...