Byla 2-1336/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4538-881/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“, akcinė bendrovė „Kauno tiltai“).

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo UAB „VAATC“ 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. 1.12-452 „Dėl gautos pretenzijos“, kuriuo buvo atmesta ieškovo 2014 m. balandžio 18 d. pretenzija Nr. 639 „Dėl pirkimo Nr. 147650“, ir tenkinti ieškovo pretenzijoje nurodytą reikalavimą – panaikinti atsakovo 2014 m. balandžio 9 d. raštą Nr. 1.12-383, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo pasiūlymą supaprastintame atvirame viešajame konkurse „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbai“ (pirkimo Nr. 147650), sudaryti pasiūlymų eilę įtraukiant ieškovo pasiūlymą ir pripažinti ieškovą šio konkurso laimėtoju. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo konkurso „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbai“ (pirkimo Nr. 147650) procedūras, uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį su atsakovo pripažintu šio konkurso laimėtoju, o sutarčiai esant sudarytai – sustabdyti šios sutarties vykdymą. Ieškovas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, ieškovo teisėto intereso teisminė gynyba netektų prasmės, be to, nebūtų užtikrintas racionalus valstybės ir Europos Sąjungos lėšų panaudojimo principas, būtų pažeistas viešasis interesas.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi ieškovo UAB „Kamesta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

5Teismas nurodė, kad ginčijamą viešąjį pirkimą atsakovas vykdo norėdamas įsigyti Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbus. Pagal šio pirkimo dokumentus rangovas turės uždaryti penkis sąvartynus, pastatyti tris žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (ŽAKA) ir pastatyti keturias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DGASA) (Konkurso sąlygų 1.1 p., 2.1 punktai). Ginčijamas pirkimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančios sanglaudos veiksmų skatinimo programos priemonės VP-3-3.2-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ valstybės projektą Nr. 19 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“. Šio projekto tikslas – sukurti ir plėsti šiuolaikišką Europos aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Vilniaus apskrityje, be kita ko, uždaryti Vilniaus apskrityje nebeveikiančius sąvartynus, kurie neatitinka aplinkosaugos reikalavimų ir yra pavojingi arba potencialiai pavojingi aplinkai ir žmonių sveikatai („Trumpas projekto aprašymas“). Šios aplinkybės, teismo nuomone, patvirtina, kad vykdomas viešasis pirkimas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu turėti saugią ir švarią aplinką. Pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, šis pirkimas užsitęstų ir numatomi įsigyti darbai iki 2014 m. spalio 1 d. (darbų atlikimo terminas) nebūtų atlikti, kiltų grėsmė dėl projekto įgyvendinimo. Dėl to teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju reikštų viešojo intereso pažeidimą, o tai yra pagrindas ieškovo prašymą atmesti.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

6Apeliantas (ieškovas) UAB „Kamesta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį, kuria netenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir byloje pritaikyti ieškovo prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas priėmė nemotyvuotą nutartį ir vadovavosi tik atsakovo bei trečiųjų asmenų išsakytomis pozicijomis, nesistengdamas įsigilinti į klausimui išnagrinėti svarbias aplinkybes bei iš esmės nutartyje aiškiai įvardydamas savo išankstinį nusistatymą dėl bylos baigties.
 2. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkėtų, nes, tikėtina, darbai būtų pradėti ir ieškovas patirtų nuostolių.
 3. Ieškovas yra stambi, daug metų veiklą vykdanti ir turinti reikiamą patirtį įmonė, todėl yra kompetentingas atlikti viešuoju pirkimu norimus įsigyti darbus, be to, ieškovo pasiūlymas yra racionaliausias, jame nurodyta mažiausia kaina. Racionalus valstybės bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas yra vienas iš pagrindinių viešųjų pirkimų principų, kurio įgyvendinimas kartu užtikrina ir viešąjį interesą. Būtent viešasis interesas racionaliai panaudoti lėšas yra dominuojantis.
 4. Teismas nepagrįstai sprendime akcentavo tik projekto įgyvendinimo terminus, tačiau nevertino to, kad byloje yra persipynę du viešieji interesai, t. y. operatyvus viešojo pirkimo įvykdymas ir racionalus lėšų panaudojimas.
 5. Viešuoju pirkimu ketinamus įsigyti darbus nėra būtina atlikti nedelsiant, todėl viešasis interesas nebus pažeistas. Priešingai, atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones realiai pakenktų viešajam interesui, nes nebūtų užtikrintas racionalaus valstybės bei Europos Sąjungos lėšų panaudojimo principas. Viešasis interesas visų pirma reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą.
 6. Teismas neteisingai vertino atsakovo ir trečiųjų asmenų nurodytas aplinkybes, kad šiuo atveju darbų atlikimo terminai yra labai trumpi ir dėl to iškiltų grėsmė įsisavinti Europos Sąjungos paramos lėšas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau - CPK) taip pat nustato trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, todėl byla bus išnagrinėta operatyviai. Teismas neišsireikalavo bei sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą neanalizavo tarp atsakovo ir Aplinkos projektų valdymo agentūros prie Aplinkos ministerijos sudarytos projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ finansavimo ir administravimo sutarties, kurioje paprastai projektui įgyvendinti yra papildomai skiriami dar šeši mėnesiai, todėl teismas turėjo ir įvertinti, ar atlikimo terminas visgi nebūtų toks, kokį klaidinančiai nurodė atsakovas.

7Atsakovas UAB „VAATC“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Byloje neegzistuoja nei viena iš būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą yra nepagrįstas, ieškovas nenurodė jokių realių ar bent tikėtinų grėsmių, kad esant tikėtinai palankiam teismo sprendimui jo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą bei sukeltų žymiai didesnę žalą, nei tuo atveju, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos.
 2. Viešasis pirkimas yra vykdomas Vilniaus apskrities mastu, projektas yra ypatingai svarbus visai bendruomenei. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galutinį projekto rezultatą nukeltų į vėlesnį neapibrėžtą laiką, o dėl grėsmės prarasti Europos Sąjungos finansavimą tikėtina taptų nebeįgyvendinamas. Ginčijamas pirkimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančios sanglaudos veiksmų skatinimo programos priemonės VP-3-3.2-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ valstybės projektą Nr. 19 „Vilniaus apskrities vidutinių sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas pagal atsakovo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2010 m. lapkričio 26 d. pasirašytą Projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017. Šio projekto veiklai skirta Europos Sąjungos fondų parama – 32 021 438,98 Lt. Šia parama atsakovas visuomenės interesais galės pasinaudoti tik tokiu atveju, jei projekto veiklos bus įgyvendintos ne vėliau kaip iki Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyto Projekto veiklų įgyvendinimo termino pabaigos – 2014 m. lapkričio 26 d. Todėl akivaizdu, kad šiuo metu egzistuoja reali grėsmė, jog iki nustatyto termino nespėjus įgyvendinti projekto, atsakovas neteks Europos Sąjungos finansavimo bei turės grąžinti visas tam skirtas lėšas. Laiku neįsisavinus lėšų, perkančioji organizacija patirtų didelių nuostolių, o tai pažeistų viešąjį interesą. Sustabdžius pirkimo procedūras, būtų stabdomas didelės vertės bei reikšmingo visuomenei projekto įgyvendinimas, pats pirkimo projektas yra ypatingai svarbus visam Vilniaus regionui.

8Trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Šiuo atveju didesnė žala atsirastų, jeigu ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, nes iškiltų reali grėsmė dėl projektui skirto finansavimo praradimo. Projektui įgyvendinti skirtos lėšos bus skiriamos iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo. Trečiojo asmens žiniomis, visi projektai, finansuojami iš šio finansavimo periodo, turi būti baigti iki 2015 metų vidurio, tam, kad būtų tinkamai atliktos administracinės procedūros ir įsisavintos paramos lėšos. Jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, būtų užkirstas kelias bet kokiai galimybei tinkamai ir laiku įvykdyti konkurso darbus bei tinkamai įsisavinti skiriamą finansavimą.
 2. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų sudarytos prielaidos išimtinai komercinio pobūdžio ieškovo turtinių interesų tariamai gynybai, būtų suteiktas prioritetas ieškovo privatiems interesams.
 3. Egzistuoja viešasis interesas ne tik operatyviai užbaigti pirkimą dėl numatytų projekto įgyvendinimo trumpų terminų, bet ir viešasis interesas įsigyti perkamus darbus, kurie padės užtikrinti visuomenės saugumą, aplinkos apsaugą.
 4. Ieškovas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tuo atveju, jei jo ieškinys būtų tenkintas, nepraranda galimybės ginti savo pažeistas teises pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, tačiau konkurso procedūrų sustabdymas, t. y. projekto vykdymo sustabdymas neabejotinai gali sukelti realią žalą visuomenei, viešajam interesui, kurios atlyginimas būtų neįgyvendinamas.

9Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Didesnė žala atsirastų tuo atveju, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, nes kiltų grėsmė dėl projektui įgyvendinti skirtų lėšų praradimo. Negalima suteikti prioriteto vienintelio subjekto interesams prieš viešąjį interesą užtikrinti projekto lėšų įsisavinimą itin svarbiam aplinkosauginiam projektui. Vykdomas projektas svarbus ne tik perkančiajai organizacijai, bet visai Vilniaus regiono bendruomenei. Šiuo metu veikiantys sąvartynai neatitinka aplinkosaugos reikalavimų bei yra vienas iš aplinkos taršos šaltinių, todėl yra būtinybė nedelsiant įvykdyti viešąjį pirkimą ir užtikrinti sąlygas dėl švaresnės bei teisės aktų reikalavimus atitinkančios atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo. Viešasis interesas egzistuoja ne tik operatyviai užbaigti pirkimą dėl nustatytų griežtų projekto įgyvendinimo terminų, bet ir viešasis interesas įsigyti perkamus darbus, kurie padės užtikrinti sveikos ir švarios aplinkos suformavimą. Atsakovo numatytų darbų pirkimas tiek dėl savo pobūdžio, tiek ir dėl masto yra susijęs su viešuoju interesu – visuomenės teise į saugią aplinką. Esant pirmiau paminėtų saugomų teisinių vertybių konkurencijai, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas leidžia išvengti didesnių numatomų nuostolių, kurie gali atsirasti jas pritaikius, nei tie nuostoliai, kurie, tikėtina, atsirastų, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos.
 2. Ieškovo argumentas dėl ieškovo pasiūlytos kainos yra ne tik nepagrįstas, bet ir nesusijęs su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindais.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

10Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacijos objekto nagrinėjimo ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose reglamentuojančio CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Ieškovas byloje pareikštu ieškiniu prašo panaikinti atsakovo UAB „VAATC“ 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. 1.12-452 „Dėl gautos pretenzijos“, kuriuo buvo atmesta ieškovo 2014 m. balandžio 18 d. pretenzija Nr. 639 „Dėl pirkimo Nr. 147650“, ir tenkinti ieškovo pretenzijoje nurodytą reikalavimą – panaikinti atsakovo 2014 m. balandžio 9 d. raštą Nr. 1.12-383, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo pasiūlymą supaprastintame atvirame viešajame konkurse „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbai“ (pirkimo Nr. 147650), sudaryti pasiūlymų eilę su ieškovo pasiūlymu ir ieškovą pripažinti šio konkurso laimėtoju. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo konkurso procedūras, uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį su atsakovo pripažintu šio konkurso laimėtoju, o esant sutarčiai su viešojo pirkimo laimėtoju jau sudarytai – sustabdyti šios sutarties vykdymą. Atsakovas į bylą kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2014 m. gegužės 23 d. rangos sutartį Nr. 60, sudarytą tarp UAB „VAATC“ ir UAB „Fegda“, veikiančia kartu su AB „Kauno tiltai“, t. y. pateikė duomenis, kad viešojo pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju jau yra sudaryta (b. l. 113-118). Pirmosios instancijos teismui netenkinus ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos ir iki atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paaiškėjo, kad viešojo pirkimo procedūros yra baigtos ir viešojo pirkimo sutartis sudaryta su laimėtoju – ūkio subjektų grupe, veikiančia 2014 m. kovo 10 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir AB „Kauno tiltai“ (2014 m. gegužės 23 d. rangos sutartis Nr. 60). Įvertinus šią naują aplinkybę, darytina išvada, jog viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas nebesukeltų realių padarinių, nes šios procedūros jau yra pasibaigusios (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Esant tokiai situacijai, viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių siekiamiems tikslams, jų paskirčiai, kadangi nebeužtikrintų realios ieškovo pažeistų teisių apsaugos, jeigu jo ieškinys būtų patenkintas. Dėl šios priežasties aptariamu atveju aktualus tik ieškovo prašymas sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą.

12Atskirajame skunde teigiama, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkėtų, nes, tikėtina, darbai būtų pradėti ir ieškovas patirtų nuostolių. Skunde akcentuojama, kad racionalus valstybės bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas yra vienas iš pagrindinių viešųjų pirkimų principų, kurio įgyvendinimas kartu užtikrina ir viešąjį interesą.

13Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinta viešojo intereso apsauga ir tik po to reikėtų siekti ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros. Jeigu teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus ir / arba sutrukdyti valstybei vykdyti visuomenės apsaugos funkcijas, teismas turi atsisakyti jas taikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-246/2007; 2009 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1212/2009). Galiojantys įstatymai viešojo intereso sampratos nepateikia. Teismų praktikoje nurodoma, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą, kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimo procedūrų vykdymo operatyvumui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

14Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „VAATC“ paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbai“. Šiuo pirkimu siekiama įgyvendinti projektą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“, t. y. uždaryti penkis sąvartynus; pastatyti tris žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (ŽAKA); pastatyti keturias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DGASA). Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 37 968 860,02 Lt, projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 33 315 767,03 Lt, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos – 32 021 438,98 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 1 294 328,05 Lt (b. l. 48-52). Darbų atlikimo terminas – 2014 m. spalio 1 d. (b. l. 113-116 b. l.). Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, pagal atsakovo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2010 m. lapkričio 26 d. pasirašytą Projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir jos pakeitimus, turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 26 d., projekto finansavimo pabaiga – 2015 m. sausio 26 d. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. (b. l. 20-58, 89-90).

15Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad viešasis pirkimas neatsiejamai susijęs su visuomenės suinteresuotumu, jog pirkimo lėšos būtų naudojamos racionaliai, būtų užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tiekėjų konkurencija, efektyvumo ir ekonomiškumo principai. Tačiau šioje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai pirmenybę suteikė operatyviam viešojo pirkimo procedūrų vykdymui užtikrinti. Apeliacinio teismo įsitikinimu, šioje byloje racionaliau ir ekonomiškiau yra netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir taip prioritetą suteikti viešojo pirkimo procedūrų tęsimui, nes akivaizdu, kad nurodyto viešojo pirkimo rezultatas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, t. y. pirkimo objektas pagal savo pobūdį yra susijęs su svarbių visuomenės poreikių užtikrinimu. Neabejotina, kad Vilniaus regiono gyventojų interesas yra turėti švaresnę bei teisės aktų reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą. Projekto tikslas – sukurti ir plėsti šiuolaikišką Europos Sąjungos aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Šalčininkų, Elektrėnų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus rajonuose ir Vilniaus mieste (b .l. 36-37). Be to, dėl ieškovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali kilti grėsmė atsakovui prarasti projektui paskirtą valstybės ir Europos Sąjungos finansavimą, atsakovo vykdomas projektas nustatytais terminais gali likti neįgyvendintas, o tokiu būdu galėtų būti pažeisti ne tik UAB „VAATC“, vykdančios šį projektą, interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai gyventi saugesnėje ir sveikesnėje aplinkoje (CPK 144 straipsnis, 4237 straipsnio 1-2 dalys). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra nei faktinių, nei teisinių prielaidų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes galimos jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą (CPK 178 ir 185 straipsniai).

16Nors apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas priėmė nemotyvuotą nutartį ir vadovavosi tik atsakovo bei trečiųjų asmenų išsakytomis pozicijomis, nesistengdamas įsigilinti į kitas svarbias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas su tokiu apelianto argumentu sutikti negali. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai nustatė ir įvertino teisiškai svarbias faktines aplinkybes, nurodė skundžiamoje nutartyje motyvus ir teisinius pagrindus, dėl kurių byloje netaikė laikinųjų apsaugos priemonių ir kuriems apeliacinės instancijos teismas pritaria.

17Kadangi pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą n u s t a t y t a : 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kamesta“... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi ieškovo UAB... 5. Teismas nurodė, kad ginčijamą viešąjį pirkimą atsakovas vykdo norėdamas... 6. Apeliantas (ieškovas) UAB „Kamesta“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 7. Atsakovas UAB „VAATC“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 8. Trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 9. Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 10. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 11. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 12. Atskirajame skunde teigiama, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinta... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „VAATC“ paskelbė supaprastintą... 15. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad viešasis pirkimas... 16. Nors apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas priėmė nemotyvuotą... 17. Kadangi pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 19. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą....