Byla 2A-819-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Andžejaus Maciejevskio, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovui V. J., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Filago“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovui UAB „Filago“ dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas V. J. 2008-11-06 kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu (b.l. 18-19), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Filago“ 2157,02 Lt, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 65 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2008-06-27 šalių susitarimu buvo nutraukta darbo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo (DK 127 str. 1 d.). Atsakovas vengė išmokėti jam atlyginimą, motyvuodamas tuo, kad įmonės, kurioms atsakovas suteikė paslaugas pagal sudarytas krovinių pervežimo sutartis, tarpininkaujant ieškovui, neapmokėjo sąskaitų. Todėl atsakovui pasiūlius šalys sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas paskolino atsakovui 2157,02 Lt. Atleidimo dieną 2008-06-30 atsakovas įteikė ieškovui kasos išlaidų orderį, kuriame nurodoma, kad atsakovas sumokėjo jam darbo užmokestį už 2008 m. birželio mėnesį ir kasos pajamų orderio kvitą, kuriame nurodė, jog paėmė iš atsakovo 2157,02 Lt paskolą. Paskolos sutartyje nurodoma, jog atsakovas įsipareigoja grąžinti ieškovui paskolą, kai su atsakovu iki galo atsiskaitys įmonės skolininkės, tačiau ne vėliau kaip iki 2008-09-01, priešingu atveju, paskolos sutartis neteks galios. Tačiau 2008-09-01 atsakovas skolos jam negrąžino, o paragintas, grąžinti atsakė, nurodydamas, jog ne visos sutarties priede nurodytos sąskaitos yra apmokėtos. Pažymėjo, jog paskolos sutarties nuostata, kuria paskolos grąžinimas susiejamas su sąlyga, pagal kurią paskolos grąžinimas tiesiogiai priklauso nuo kreditoriaus ir skolininko pasibaigusių darbo santykių, yra nesąžininga, todėl ginčytina.

4Atsakovas UAB „Filago“ atsiliepimu į ieškinį (b.l.32-33) prašė ieškovo V. J. ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovui patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teigė, jog tarp šalių pasirašytame papildomame susitarime nurodyta data – 2008-09-01 šiuo atveju laikytina sutarties galiojimo termino pabaigos data, nes pagal susitarimą šią dieną sutartis baigiasi. Kadangi iki papildomame susitarime nurodytos dienos, t.y. 2008-09-01 įmonės skolininkės su atsakovu neatsikaitė, paskolos sutartis nustojo galioti, tuo pačiu pasibaigė ir atsakovo prievolė grąžinti, o ieškovo teisė reikalauti grąžinti 2147,02 dydžio paskolą.

5Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2009-03-17 sprendimu ieškovo ieškinį patenkino: priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 2157,02 Lt pagrindinio mokėjimo ir 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2008-09-29 iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo ir 65 Lt žyminio mokesčio. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ginčas tarp šalių kilo iš darbo teisinių santykių. Iš byloje esančios 2157,02 Lt paskolos sutarties matyti, kad ją sudarė darbdavys su atleistu darbuotoju – ieškovu. Teismas sprendė, jog pagrindo manyti, kad atsakovas grąžino pagal paskolą priimtus pinigus, nėra, nes byloje esančiame kasos išlaidų orderyje (b.l.20) nurodytas pinigų perdavimo ieškovui pagrindas yra ne paskolos grąžinimo ieškovui faktas, bet galutinis atsiskaitymas pagal darbo santykius. Iš atsakovo atstovės teismui duoti paaiškinimų vertino, jog paskolos sutarties priede numatytos sąlygos yra įvykdytos, kadangi sąskaitos faktūros Nr. 855, 875, 877, 882, 889 ir P20 yra apmokėtos, o dėl likusių neapmokėtų sąskaitų Nr. 860 ir 861 yra kreiptasi į teismą. Tuo pagrindu teismas padarė išvadą, kad atsakovas realizavo savo teisę gauti apmokėjimą, nes pasirinko kitokį priverstinį (teisminį) sąskaitų Nr. 860 ir 861 apmokėjimo būdą. Be to, dėl dviejų sąskaitų neapmokėjimo nėra pagrindo pripažinti paskolos sutarties negaliojančia (b.l. 65-66).

6Atsakovas UAB „Filago“ apeliaciniu skundu (b.l.70-72) prašo panaikinti Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2009-03-17 sprendimą ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Tvirtina, kad po darbo sutarties nutraukimo tarp šalių susiklostė sutartiniai santykiai. CK 6.880 str. numato, jog šalių susitarimu skola, kilusi iš pirkimo-pardavimo, nuomos ar kitokios sutarties, gali būti pakeičiama paskolos prievole pagal CK 6.141 str.- 6.144 str. nustatytas taisykles. Atsakovo manymu, teismas, priimdamas sprendimą, nenustatinėjo sutarties sudarymo aplinkybių, neįsigilino į jos turinį, iš esmės pasiremdamas tik ieškovo pateiktais įrodymais bei paaiškinimais, netinkamai įvertino atsakovo pateiktus dokumentus bei paaiškinimus ir dėl to, neištyręs bylos aplinkybių, susijusių su šalis siejančiais santykiais paskolos sutarties sudarymo ir nutraukimo laiku, priėmė ydingą sprendimą. Pažymi, jog bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta faktinė aplinkybė, kad atsakovo skolininkai nėra visiškai atsikaitę pagal pateiktas sąskaitas, t.y. nebuvo įvyksi paskolos grąžinimo sąlyga. Atsakovo nuomone, teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, nesilaikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje formuojamų įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-06 nutartis c.b. Nr. 3K-3-177/2006, 2006-06-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-398/2006, 2007-10-19 nutartis c.b. Nr. 3K-3-416/2007, 2008-09-19 nutartis c.b. Nr. 3K-3-427/2008), dėl to priėmė teisės aktų nuostatų neatitinkantį sprendimą, kuris CPK 327 str. 1 d. 2 p. pagrindu turi būti panaikintas, o byla perduoda iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

7Ieškovas V. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.77-78) prašo atsakovo apeliacinį skundą atmest. Pažymi, kad nors 2008-06-27 nutraukiant darbo sutartį šalys joje pažymėjo, kad neturi viena kitai pretenzijų, tačiau 2008-06-27 sudarytos paskolos sutarties priede nustatyta sąlyga paskolos grąžinimą sieja su buvusiais iki 2008-06-27 ieškovo ir atsakovo darbo santykiais. Nurodo, kad tikruosius atsakovo ketinimus sudarant paskolos sutartį atsakovo atstovė paaiškino teismo posėdyje, nurodydama, jog ieškovas dirbo prastai, jo surasti klientai nemokėjo už suteiktas paslaugas, todėl susitarė, kad 2157,02 Lt atsakovas sumokės ieškovui po sąskaitų apmokėjimo. Tvirtina, jog paskolos priede nustatytos sąlygos ir atsakovo atstovės paaiškinimai leidžia pagrįstai spręsti, jog ginčas kilo darbo teisinių santykių pagrindu. Teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir sprendime išdėstytus argumentus parėmė teisės normomis. Nesutinka su atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytu argumentu, jog teismas neatskleidė bylos esmės ir todėl yra pagrindas naikinti teismo sprendimą, bylą perduodant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, jeigu priešingo nereikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.).

10Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia civilinio kodekso ir civilinio proceso nuostatų pažeidimu, netinkamu faktinių bylos aplinkybių (sutarties sąlygų) traktavimu. Teisėjų kolegija negali sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais ir, išnagrinėjusi bylos medžiagą, skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai nustatė teisiškai reikšmingus faktus ir teisinių santykių pobūdį, kildindamas juos iš darbo teisinių santykių, padarė teisingas išvadas dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo ir jų patenkinimo (CPK 185 str.). Tačiau nors pati byla išspręsta teisingai, teismo išvadų teisinis pagrindimas nėra visiškai tinkamas. Todėl teisėjų kolegija, iš esmės nekeisdama sprendimo, nutartyje išdėsto kitus teisinius argumentus, sąlygojančius ieškovo reikalavimo patenkinimą, ir atitinkamai papildo skundžiamo teismo sprendimo rezoliucinę dalį (CPK 328 str.).

11Civilinėje byloje teismas turi įsitikinti, kurios ieškinyje nurodytos reikšmingos bylos aplinkybės yra nustatytos, o kurios nenustatytos. Taigi, bylos nagrinėjimo ribas apsprendžia būtent asmens, kuris inicijuoja civilinį ginčą – ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytas reikalavimų pagrindas ir dalykas (CPK 135 str. 1 d. 2 p. ir 4 p.). Įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje yra materialinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia ginčo šalių teisės ir pareigos. Nagrinėjamojoje byloje šalių ginčas kilo iš paskolos sutarties (b.l.4-5), todėl šalių santykius būtina įvertinti CK 6.870 str. aspektu, t..y. ar tarp apelianto ir ieškovo buvo susiklostę būtent paskoliniai teisiniai santykiai ir kokiomis sąlygomis, tokio pobūdžio teisinių santykių atsiradimo priežastys, apelianto pareigos sumokėti ieškovui ieškinyje įvardintą sumą buvimas ar nebuvimas ir kuriuo teisiniu pagrindu.

12CPK 12 str. nustato civilinių bylų teismuose nagrinėjimą laikantis rungimosi principo, o tai reiškią, kad kiekviena iš šalių leistinomis įrodinėjimo priemonėmis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 177 str. 4 d., 178 str.). Į bylą yra pateikti šie įrodymai: šalių sudaryta darbo sutartis (b.l. 37-40), iš kurios matyti, kad ieškovo darbo santykiai pas apeliantą pasibaigė nuo 2008-06-27, 2008-06-27 kasos išlaidų orderio kopija (b.l. 42), nurodanti apie 2157,02 Lt darbo užmokesčio ieškovui sumokėjimą 2008-06-30, 2008-06-27 paskolos sutarties ir jos priedo kopijos (b.l. 43-44), patvirtinančios tos pačios sumos – 2157,02 Lt skolinimą darbdaviui (apeliantui) ir šio įsipareigojimą (su išlygomis) grąžinti paskolą ieškovui tuomet, kai su bendrove atsiskaitys jos klientai, kasos pajamų kvito originalas (b.l. 42), pagal kurį iš transporto vadybininko (ieškovo) V. J. apeliantas 2008-06-27 priėmė tą pačią 2157,02 Lt sumą. Abi šalys teismo posėdyje nurodė jog ieškovo surasti darbdaviui klientai buvo nemokūs, laiku nesusimokėjo už paslaugas, todėl, kaip pripažino apelianto atstovė (b.l.63), kad neliktų neaiškumų dėl darbo išmokų, buvo susitarta 2157,02 Lt darbo užmokesčio sumos sumokėjimą įforminti paskolos sutartimi, susiejant galutinį atsiskaitymą su darbuotoju (ieškovu) su jo klientų apmokėtomis arba neapmokėtomis sąskaitomis. Analogiškus paaiškinimus teisme teikė ir pats ieškovas. Aptartų rašytinių įrodymų visumą – visiškas pinigų sumos ir datų tapatumas finansiniuose dokumentuose, kartu su šalių šių aplinkybių paaiškinimais, leidžia teisėjų kolegijai konstatuoti, kad nei viena šalis tikslo skolinti ir pasiskolinti, sudarydama minėtą susitarimą, neturėjo ir jo nesiekė, o pinigai nei apelianto ieškovui, nei pastarojo apeliantui nebuvo perduoti. Priešingai, ieškovui pagal 2008-06-27 kasos išlaidų orderį 2157,02 Lt darbo užmokesčio suma neva išmokėta tik 2008-06-30, todėl jos neturėdamas 2008-06-27, jis objektyviai šios sumos negalėjęs paskolinti darbdaviui pagal tos pačios dienos kasos pajamų kvitą.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad paskolos sandoris yra realinis ir laikomas sudarytu nuo pinigų (ar daiktų) perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.). Vien ši aplinkybė pati savaime leidžia tvirtinti, kad paskoliniai santykiai CK 6.870 str. 1 d. prasme tarp šalių nebuvo susiklostę, o toks raštu įformintas sandoris (2008-06-27 paskolos sutartis ir jos priedas) yra akivaizdžiai apsimestinis, siekiant šalims išspręsti su darbo užmokesčio apmokėjimu susijusius klausimus. Apsimestinis sandoris pats savaime yra niekinis (CK 1.87 str.). Jis vertinamas pagal tikrąją, o ne pagal išoriškai išreikštą jį sudariusių asmenų valią. Sandorio šalims tenka ir neigiamų padarinių rizika, galinti atsirasti sudarant apsimestinį sandorį. Teismas niekino sandorio teisines pasekmes bei niekino sandorio faktą konstatuoja ex officio (savo iniciatyva), neatsižvelgdamas į proceso dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.), ir tą ne vieną kartą savo praktikoje yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiaisiais Teismas.

14Esant tokiam teisniam reglamentavimui bei neabejotinai nustačius, kad ieškovui, atleidžiant jį iš darbo, nebuvo sumokėta būtent darbo užmokesčio dalis - 2157,02 Lt, o šio fakto neginčija ir pats apeliantas, pripažintina, kad šį suma jam priteistina DK 186 str. 2 d., 206 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Tokio teisinio pagrindo neatsiskaityti su darbuotoju ar neišmokėti jam darbo užmokesčio dalies, kaip tą traktuoja buvęs darbdavys - bendrovės klientų, kuriuos surado ieškovas, neatsiskaitymas (pavėluotas atsiskaitymas) už suteiktas bendrovės paslaugas nei darbo įstatymai, nei šalių sudaryta darbo sutartis nenumato. Jos pakeitime vartojama sąvoka „25 % nuo įplaukų už atliktą darbą“ negali būti tapatinama su bendrovės klientų mokumu ar finansinėmis galimybėmis, priešingas traktavimas neatitiktų DK 35 str. įtvirtinto darbo teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo principų.

15Teisėjų kolegija nesutinka ir su tokiais apeliacinio skundo motyvais, esą CK 6.880 str. nuostatos nedraudžia iš kitos sutarties atsiradusios skolos pakeisti paskolos sutartimi (novacijos). Viena vertus, darbo santykiuose tokiu atveju galėtų atsirasti tik vienos ar kitos darbo sutarties šalies vienašalis įsipareigojimas kitai šaliai grąžinti konkrečios tikslinės paskirties įsiskolinimą (įsipareigojimas tam tikrais terminais ir tvarka grąžinti nesumokėtą darbo užmokestį, delspinigius, materialines vertybes, atlyginti turtinę ar neturtinę žalą ir kiti panašūs atvejai), bet jokiu būdu ne sudaryti apsimestinį, dvišalį, tikrosios šalių valios ir ketinimų neatitinkantį sandorį.

16Kita vertus, darbo santykius reglamentuoja specialūs įstatymai, ir didžia dalimi CK normos darbo santykiams netaikomos (CK 1.1 str. 3 d.). Darbo užmokesčio apskaičiavimo, jo mokėjimo, išskaitų iš jo, žalos viena kitai šaliai atlyginimo klausimai yra reglamentuoti DK normomis, todėl CK normos su darbo užmokesčiu susijusių klausimų nereguliuoja ir, juo labiau, neleidžia darbo sutarties pakeitimo (novacijos) jokia kita civiline sutartimi.

17Vadovaudamas CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

19Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 17 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, ex officio konstatuojant, kad V. J. ir UAB „Filago“ 2008 m. birželio 27 d. sudaryta paskolos sutartis yra niekinė, o ieškovui V. J. minėtu sprendimu yra priteistas neišmokėtas 2157,02 Lt darbo užmokestis.

Proceso dalyviai
Ryšiai