Byla 2A-1806/2012
Dėl vykdant viešąjį pirkimą priimtų sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atnaujinti viešojo pirkimo procedūras

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-1548-153/2012 pagal ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Smulkus urmas“ dėl vykdant viešąjį pirkimą priimtų sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atnaujinti viešojo pirkimo procedūras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė:

51. Panaikinti atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos sprendimus, priimtus vykdant supaprastintą viešąjį pirkimą „Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 114726): 1) sprendimą, kuriuo trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus; 2) sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo tą dalį, kurioje trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas eilėje įrašytas pirmuoju; 3) sprendimą dėl laimėtojo nustatymo ir pirkimo sutarties sudarymo, kuriuo nuspręsta laimėjusiu pasiūlymu laikyti pasiūlymų eilėje pirmuoju įrašytą UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą bei pirkimo sutartį sudaryti su šiuo tiekėju; 4) sprendimą, kuriuo ieškovui buvo neleista susipažinti su dalimi UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo;

62. Įpareigoti atsakovą Kazlų Rūdos savivaldybės administraciją atnaujinti ginčo viešojo pirkimo konkurso procedūras, iš naujo apsvarstyti tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę;

73. Priteisti iš atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos bylinėjimosi išlaidas ieškovui.

8Atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2011 m. lapkričio 30 d. paskelbė supaprastintą viešąjį pirkimą „Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 114726). Atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ su ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ reikalavimu nesutiko, prašė ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ reikalavimus atmesti ir priteisti iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui ir valstybei. Ieškovas nurodė, kad UAB „Smulkus urmas“ su pasiūlymu nepateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymos apie atsiskaitymą su socialinio draudimo biudžetu, todėl šio tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų 10.4 punkto reikalavimų, o taip pat UAB „Smulkus urmas“ pasiūlyta paslaugų kaina, kurią sudaro trys skaičiai po kablelio neatitinka Lietuvos Respublikos pinigų įstatymo ir yra neįmanoma sumokėti kas sudaro savarankišką pagrindą šio tiekėjo pasiūlymo atmetimui. Ieškovo nuomone perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus, o tai prieštarauja viešajam interesui.

9Atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovo ieškinyje nurodyti argumentai yra nepagrįsti, todėl ieškinys negali būti tenkinamas.

10Trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ turėjo teisę pateikti lygiaverčius dokumentus ar informaciją pagal pirkimo sąlygų 10.4 punkto reikalavimus, kurie įrodytų turimą tiekėjo kvalifikaciją. Trečiojo asmens nuomone, jo pasiūlytas paslaugų įkainis yra pagrįstas ekonominiais skaičiavimaisi atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimu ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį dėl perkančios organizacijos priimtų sprendimų vykdant viešojo pirkimo konkursą atmetė ir priteisė iš atsakovo Všį „Kretingos maistas“ 6892,50 Lt bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui UAB „Smulkus urmas“. Teismas pasisakydamas dėl konkurso sąlygų 10.4 p. įvykdymo nurodė, kad ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinio pareiškime nurodė, jog trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pateiktas dokumentas „Informacija apie draudėjo įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui“ neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų – tai nėra valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas. Teismas nurodė, kad Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665/ V.Ž Nr.139-5742) taisyklių 34 punkte nurodyta, jog portalo draudėjo srityje teikiama informacija iš Fondo valdybos informacinės sistemos prilygsta rašytine forma išduotai pažymai.UAB „Smulkus urmas“ Kazlų Rūdos savivaldybei UAB „Smulkus urmas“ Todėl teismas sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais, kad pasiūlyme pateiktas išrašas apie įsiskolinimo VSDF nebuvimą yra pakankamas įrodyti tiekėjos UAB „Smulkus urmas“ kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygų 10.4 punkte keliamam reikalavimui, todėl ieškovo motyvas, kad dokumentas neatitiko Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 10.4 punkte nustatyto reikalavimo, buvo atmestas kaip nepagrįstas.

13Teismas nesutiko su ieškovo teiginiu, kad atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2011-12-13 negalėjo prašyti patikslinti trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlyme pateiktų kvalifikacijos duomenų (2 t., b. l. 22–25). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 33 straipsnio 4 dalies nuostatą, jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jei reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės nei perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas. Todėl teismas sprendė, kad atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija turėjo teisę paprašyti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ papildyti duomenis, pagrindžiančius jos atitiktį Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 10.4 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi).

14Teismas taip pat atmetė ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ argumentus, kad perkančioji organizacija iš pateiktų dokumentų galėjo matyti UAB „Smulkus urmas“ atsiskaitymo su Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu būklę, buvusią 2011 m. gruodžio 14 d., t. y. praėjus dviem dienoms po vokų atplėšimo (2 t., b. l. 25). Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių (patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665/ V.Ž Nr.139-5742) 33 punkte nurodyta, kad portalo draudėjo srityje yra pateikiama ta informacija, kuri Fondo valdybos informacinėje sistemoje buvo registruota ne vėliau kaip prieš 48 valandas nuo užklausos portalo draudėjo srityje pateikimo momento. Portalo draudėjo srityje informacija pateikiama tik už einamąjį ir du praėjusius kalendorinius ketvirčius. Kaip nustatyta anksčiau, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Smulkus urmas“ atsakovui papildomai pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2011 m. gruodžio 14 d. raštą Nr. (8.79) 3-77380, kuris parengtas 2011 m. gruodžio 14 d., tačiau jame pateikta suformuota informacija pagal 2011 m. gruodžio 9 d. duomenis, paaiškėjus, kad duomenys, pateikti iki vokų procedūros atplėšimo, buvo visiškai tapatūs duomenims, pateiktiems po vokų atplėšimo procedūros, tad atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija pagrįstai laikė ginčo dokumentus tinkamos formos ir turinio.

15Teismas pasisakydamas dėl UAB ,,Smulkus urmas“ kainos atitikties konkurso sąlygoms, nurodė, kad sutinka su atsakovo UAB „Smulkus urmas“ motyvais, kad pirkimo sąlygų 19 punktas nustato (1 t., b. l. 28), jog tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal Pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą formą, kurioje nurodyta (1 t., b. l. 69), kad vertinama ir lyginama bus bendra pasiūlymo kaina. Pirkimo sąlygų 53 punkte nustatyta (1 t., b. l. 32), kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. Trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ užpildytoje pasiūlymo formoje nurodyta bendra pasiūlymo kaina yra išreikšta litais – bendra pasiūlymo kaina yra 2713500 Lt su PVM (2 t., b. l. 135, 166–167, 1 t., b. l. 28, 32, 37, 69). Teismo nuomone, taip pat pagrįstas yra atsakovo motyvas, kad trečiojo asmens gamybos išlaidų kainos vienai porcijai su trimis skaičiais po kablelio yra galimos ir realiai atitinkančios padarytus apskaičiavimus. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 15 punktas (1 t., b. l. 37) nustato mažiausią galimą gamybos išlaidų dydį procentais, t. y. kad įkainis patiekalų gamybos išlaidoms padengti vienai porcijai su PVM skiriamas ne mažiau kaip 25 procentai ir ne daugiau kaip 30 procentų nuo įkainio maisto produktams įsigyti vienai porcijai su PVM. Todėl teismas laikė, kad teisingai trečiojo asmens nurodyta, jog ieškovo teiginiai dėl to, kad kainos nepagrįstai žemos, nėra teisingi, nes nei trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlyta bendra paslaugų kaina, nei atskiri paslaugų įkainiai neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio, reguliuojančio neįprastai mažos kainos institutą, nuostatų ir nepatenka į Viešųjų pirkimų tarnybos 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo (Žin., 2009, Nr. 119-5131) pateiktą neįprastai mažos kainos apibrėžimą. Išanalizavęs šios bylos medžiagą teismas konstatavo, kad atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kaip perkančioji organizacija, nepiktnaudžiavo VPĮ jai suteikta diskrecijos teise vertinti trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimą ir pagrįstai, remdamasi šio asmens pateiktais kainos pagrindimo įrodymais bei trečiojo asmens pateiktais kainos pagrįstumo paaiškinimais (1 t., b. l. 117–120), pripažino, jog šis konkurso dalyvis bus patikimas ir pajėgus kontrahentas tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartį. Teismas laikė, kad pagrįstas yra atsakovo ir trečiojo asmens motyvas, kad remiantis Pirkimo sąlygų 67.3 punktu, už teikiamas paslaugas atsiskaitys ne mokiniai tiesiogiai, o perkančioji organizacija (1 t., b. l. 34), todėl ir vienos porcijos įsigijimo vaikams apmokėjimo klausimas taip pat neiškils. Taip pat teismas atmetė ieškovo motyvą dėl tariamo negalėjimo tinkamai atsiskaityti su atsakovu pagal PVM sąskaitas faktūras (1 t., b. l. 34), nes tai yra tik ieškovo prielaidos, nepagrįstos jokiais objektyviais įrodymais. Teismas pažymėjo, kad VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2004-05-26 įsakyme Nr. VA-106 yra numatytas prekių akcizų tarifų nurodymas tūkstantosios lito dalies tikslumu. Todėl tai, kad trečiasis asmuo įtraukė į ginčo kainos sumą tūkstantąsias piniginio vieneto dalis, nesudaro pagrindo pripažinti, kad kainos suma yra netiksli mokėjimo prasme ir praktiškai nenaudojama. Teismas sprendė, kad atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vertindamas trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlyme pateiktos kainos pagrįstumą, padarė teisingas išvadas dėl trečiojo asmens patikimumo įvykdyti sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą, nepažeidė viešųjų pirkimų principų, o užtikrindama trečiajam asmeniui teisės į veiksmingą pasiūlytos kainos pagrindimą, tinkamai vykdė VPĮ 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas perkančiosios organizacijos pareigas.

16Teismas pasisakydamas dėl leidimo susipažinti su visa trečiojo asmens pasiūlymo medžiaga, nurodė, kad perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti konfidencialios informacijos pati savaime nereiškia viešųjų pirkimų skaidrumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimo. Be to, įstatymas nenumato perkančiosios organizacijos pareigos savo iniciatyva atlikti analizę, kuri pateikto pasiūlymo dalis turėtų būti konfidenciali. Bylos duomenimis, ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ 2011-12-21 prašė pateikti konkurso pasiūlymų eilėje pirmuoju numeriu įrašytos UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo nekonfidencialios medžiagos kopiją (1 t., b. l. 107 ). Atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija pirkimo komisijos 2011-12-22 posėdyje (3 t., b. l. 18–19) nutarė pasiaiškinti dėl galimumo pateikti ieškovui visą trečiojo asmens pasiūlymo medžiagą, todėl atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija raštu pateikė paklausimą trečiajam asmeniui dėl esančios pasiūlyme konfidencialios informacijos nurodymo. Trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ 2011-12-29 nurodė, jog pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (3t., b. l. 20–21). Atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija raštu informavo ieškovą, kad ieškovo atstovai su medžiaga, kuri nėra konfidenciali, gali susipažinti 2011-12-30 10 val. 30 min. (1 t., b. l. 108). Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581.). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Smulkus urmas“ raštu aiškiai nurodė, kad informacija laikytina konfidencialia, atsakovas, neatskleisdamas trečiojo asmens nurodytos konfidencialios informacijos ieškovui, VPĮ reikalavimų nepažeidė.

17Teismas nurodė, kad ieškovo rašytiniuose 2012-03-21 paaiškinimuose (reg. Nr. E-1-10465) nurodyti motyvai dėl ieškovo ir atsakovo susirašinėjimo dėl ginčo konkurso sąlygų pakeitimo (2 t., b. l. 123–133) šiam ginčui nėra teisiškai reikšmingi. Ieškovo išvados dėl tariamai trečiajam asmeniui žinomos informacijos apie ieškovo pasiūlymą yra tik prielaidos, todėl laikomos visiškai neįrodytomis (CPK185 str.).

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

19Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą Kauno apygardos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį tenkinti ir iš atsakovo priteisti apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. UAB „Smulkus urmas“ su pasiūlymu nepateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymos apie atsiskaitymą su socialinio draudimo biudžetu (pateikė tik savo paties patvirtintą raštą), todėl šio tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų 10.4 punkto reikalavimų.

212. Teismo argumentas, kad perkančioji organizacija turėjo teisę prašyti patikslinti neaiškius kvalifikacijos pagrindimo duomenis, yra nepagrįstas, nes tikslinti galima tik tai, kas jau buvo pateikta, tuo tarpu, kaip aukščiau minėta, UAB „Smulkus urmas“ pasiūlyme reikalaujamo „VSDFV išduoto dokumento“ nebuvo pateikta apskritai. Perkančioji organizacija, šiuo atveju prašydama „patikslinti“ netikslius duomenis, iš esmės pažeidė LR VPĮ 39 str. 1 d., kadangi leido UAB „Smulkus urmas“ pateikti dokumentą, kuris nebuvo pateiktas su pasiūlymu ir kurio nepateikimas su pasiūlymu darė visą pasiūlymą negaliojančiu.

223. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kuriais teismas atmetė ieškovo argumentus dėl UAB „Smulkus urmas“ pasiūlytos kainos netinkamumo. Teismas, nurodydamas, kad pasiūlymai vertinami tik pagal bendrą pasiūlymo kainą (kurią UAB „Smulkus urmas“ nurodė su dviem skaičiais po kablelio), Konkurso sąlygas vertino formaliai ir nesistemiškai, ignoruodamas tų pačių Konkurso sąlygų 65 punktą. Vienos porcijos kaina su trimis skaičiais po kablelio (kuri bus perkelta į pirkinio sutartį, remiantis Konkurso sąlygų 65 punktu), bus objektyviai neįmanoma sumokėti (nes Lietuvoje galiojantis piniginis vienetas litas turi tik šimtąsias dalis, bet neturi tūkstantųjų dalių) ir todėl neišvengiamai turės būti apvalinama, kas savaime suponuoja pažeidimus.

234. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo motyvus dėl pažeistų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimo, susijusius su neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimu leisti UAB „Smulkus urmas“ pakeisti savo pasiūlymo konfidencialumo statusą.

24Atsiliepimu į ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ prašo, ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad

25Atsiliepimu į ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinį skundą atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybė prašė

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

27teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas netenkintinas.

29Byloje ginčas kilo dėl atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo, o konkrečiai dėl trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ atitikimo pirkimo sąlygose keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, dėl UAB „Smulkus urmas“ pasiūlytos kainos netinkamumo bei dėl pasiūlymo konfidencialumo.

30Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ dalyvavo atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2011 m. lapkričio 30 d. paskelbtame supaprastintame viešajame pirkime „Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 114726). Konkursui pasiūlymus pateikė du tiekėjai: ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ ir trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“, kuris tapo šio konkurso laimėtoju.

31Dėl atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams

32VšĮ „Kretingos maistas“ nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu kreipėsi į teismą. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad UAB „Smulkus urmas“ su pasiūlymu nepateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymos apie atsiskaitymą su socialinio draudimo biudžetu ir tokiu būdu nesilaikė Konkurso sąlygų 10.4 punkte numatytų reikalavimų. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Konkurso sąlygų 10.4. punkte yra numatyta vienas iš tiekėjui keliamų reikalavimų, t.y. tiekėjas turi būti

33Bylos duomenimis trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ kaip dokumentą, patvirtinantį jo atitikimą konkurso sąlygų 10.4 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui, pateikė išrašą iš Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, kuriame buvo nurodyta, kad draudėjas UAB „Smulkus urmas“, Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2011 m. lapkričio 29 d. duomenimis, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neskolingas.

34Pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (pvz., dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, išplaukiančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (pvz., siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant inter alia į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3, 32, 39 straipsniai) (žr. nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-25/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Lemminkainen Lietuva“ v. VĮ „Kauno aerouostas“, bylos Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Mindoza“ v. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-119/2011). Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija laiko, kad nagrinėjamos bylos atveju, konkurso sąlygų 10.4 punkte nurodytas reikalavimas buvo keliamas tam, kad įsitikinti jog tiekėjas būtų sąžiningas ir nebūtų skolingas Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665/ V.Ž Nr.139-5742) taisyklių 34 punkte nurodyta, jog portalo draudėjo srityje teikiama informacija iš Fondo valdybos informacinės sistemos prilygsta rašytine forma išduotai pažymai, todėl pagrįstai pasiūlyme pateiktas išrašas apie įsiskolinimo VSDF nebuvimą yra pakankamas įrodyti tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygų 10.4 punkte keliamam reikalavimui, todėl tikslas įsitikinti ar tiekėjas nėra skolingas turi viršenybę prieš formalumus. Išdėstytų motyvų pagrindu taip pat laikytinas nepagrįstas apelianto argumentas, kad perkančioji organizacija, prašydama patikslinti netikslius duomenis, pažeidė LR VPĮ 39 str. 1 d., kadangi leido UAB „Smulkus urmas“ pateikti dokumentą, kuris nebuvo pateiktas su pasiūlymu ir kurio nepateikimas su pasiūlymu darė visą pasiūlymą negaliojančiu.

35Dėl UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo kainos

36Apeliantas skunde nurodė, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kuriais teismas atmetė ieškovo argumentus dėl UAB „Smulkus urmas“ pasiūlytos kainos netinkamumo. Apelianto manymu, Teisėjų kolegija šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Techninės specifikacijos 15 punkte nurodyta, kad įkainis patiekalų gamybos išlaidoms padengti vienai porcijai su PVM skiriamas ne mažiau kaip 25 procentai ir ne daugiau kaip 30 procentų nuo įkainio maisto produktams įsigyti vienai porcijai su PVM. Kaip teisingai nurodo atsakovas, tai buvo vienintelė sąlyga saistanti konkurso dalyvius šiems nustatant pasiūlymuose siūlomus įkainius. Konkurso sąlygose nebuvo nuostatų, draudžiančių pasiūlyme nurodyti įkainius su trimis ženklais po kablelio, kas reiškia, kad nėra pagrindo laikyti jog UAB „Smulkus urmas“ pasiūlyme nurodytas įkainis patiekalų gamybos išlaidoms padengti vienai porcijai neatitinka pirkimo sąlygų. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vertindama trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlyme pateiktos kainos pagrįstumą, padarė teisingas išvadas dėl pastarojo patikimumo įvykdyti sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą ir nepažeidė viešųjų pirkimų principų bei kitų įstatymų nuostatų.

37Dėl konfidencialumo principo

38Apeliantas skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo motyvus dėl pažeistų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimo, susijusius su neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimu leisti UAB „Smulkus urmas“ pakeisti savo pasiūlymo konfidencialumo statusą. Teisėjų kolegijos nuomone šio skundo argumento nėra pagrindo laikyti pagrįstu. Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią (VPĮ 6 str. 1 d.).

39Nagrinėjamos bylos atveju trečiajam asmeniui nurodžius, kuri pasiūlymo dalis yra konfidenciali, atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija nurodė, kad ieškovo atstovai su medžiaga, kuri nėra konfidenciali gali susipažinti paskirtu laiku, todėl vertintina, kad perkančioji organizacija tinkamai laikėsi pareigos užtikrinti konfidencialumą. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti konfidencialios informacijos pati savaime nereiškia viešųjų pirkimų skaidrumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimo.

40Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

41Bylos duomenimis ieškovas už ieškinį yra sumokėjęs 1392 Lt dydžio žyminį mokestį (153 b.l., t. 1) ir prašo grąžinti 392 Lt permokėtą dalį. Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktą už ieškinį ieškovas turėjo sumokėti 1000 Lt žyminį mokestį, todėl 392 Lt permokėta žyminio mokesčio dalis ieškovo prašymu grąžintina.

42Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jam naikinti.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Grąžinti ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ atstovui NORDIA BAUBLYS & PARTNERS advokatų profesinei bendrijai į.k. 300044462 permokėtą 392 Lt žyminio mokesčio dalį (2012 m. sausio 19 d. mokėjimo nurodymas Nr. 7782, paliekamas byloje).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 5. 1. Panaikinti atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos sprendimus,... 6. 2. Įpareigoti atsakovą Kazlų Rūdos savivaldybės administraciją atnaujinti... 7. 3. Priteisti iš atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos... 8. Atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2011 m. lapkričio 30 d.... 9. Atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį... 10. Trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ atsiliepimu į ieškinį prašė jį... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimu ieškovo VšĮ „Kretingos... 13. Teismas nesutiko su ieškovo teiginiu, kad atsakovas Kazlų Rūdos... 14. Teismas taip pat atmetė ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ argumentus, kad... 15. Teismas pasisakydamas dėl UAB ,,Smulkus urmas“ kainos atitikties konkurso... 16. Teismas pasisakydamas dėl leidimo susipažinti su visa trečiojo asmens... 17. Teismas nurodė, kad ieškovo rašytiniuose 2012-03-21 paaiškinimuose (reg.... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą... 20. 1. UAB „Smulkus urmas“ su pasiūlymu nepateikė Valstybinio socialinio... 21. 2. Teismo argumentas, kad perkančioji organizacija turėjo teisę prašyti... 22. 3. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kuriais... 23. 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo motyvus dėl... 24. Atsiliepimu į ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinį skundą... 25. Atsiliepimu į ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinį skundą... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 27. teisiniai argumentai ir išvados... 28. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 29. Byloje ginčas kilo dėl atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso dėl... 30. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“... 31. Dėl atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams... 32. VšĮ „Kretingos maistas“ nesutikdamas su perkančiosios organizacijos... 33. Bylos duomenimis trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ kaip dokumentą,... 34. Pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose... 35. Dėl UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo kainos... 36. Apeliantas skunde nurodė, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 37. Dėl konfidencialumo principo... 38. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo motyvus... 39. Nagrinėjamos bylos atveju trečiajam asmeniui nurodžius, kuri pasiūlymo... 40. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 41. Bylos duomenimis ieškovas už ieškinį yra sumokėjęs 1392 Lt dydžio... 42. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 45. Grąžinti ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ atstovui...