Byla 2-5314-828/2012
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovo AB DNB banko atstovui advokato padėjėjui Vaidui Jurgelioniui, atsakovei Daivai Ožalinskaitei, jos atstovui advokatui Algimantui Kolpertui, nedalyvaujant atsakovo UAB „Daivilda“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovams UAB „Daivilda“, Daivai Ožalinskaitei dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas reikalauja priteisti solidariai iš atsakovų 70 365,68 Lt skolą, kurią sudaro 63 090,42 Lt negrąžintas kreditas, 6 812,31 Lt palūkanos, 462,95 Lt delspinigiai, t.p. 9,09 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad suteikė atsakovei UAB „Daivilda“ paskolą, kurios grąžinimą laidavimo sutartimi užtikrino atsakovė Daiva Ožalinskaitė. Paskola negrąžinta, todėl atsakovai atsako kaip solidarieji skolininkai. Reikalaujamos palūkanos ir delspinigiai atlieka skirtingas funkcijas, tai nėra dvigubos atsakomybės taikymas. Delspinigiai paskaičiuoti ieškinio senaties termino ribose, reikalavimui dėl palūkanų priteisimo ieškinio senatis nesuėjusi. Laidavimo sutartis galioja, jos nuostatos neprieštarauja įstatymui.

4Atsakovė UAB „Daivilda“ su ieškiniu sutinka iš dalies. Jos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad sutinka, jog iš jos būtų priteista skola, tačiau prieštarauja, kad būtų priteistos palūkanos ir delspinigiai. Nurodo, kad paskolos sutartis nutraukta. Tuo pačiu reikalauti ir palūkanų ir delspinigių negalima. Prašo taikyti ieškinio senatį ieškovo reikalavimams dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo.

5Atsakovė Daiva Ožalinskaitė prašo jos atžvilgiu ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, teismo posėdžio metu ji ir jos atstovas paaiškino, kad, sudarant laidavimo sutartį, atsakovė buvo individualios įmonės „Daivilda“, ieškovo skolininkės pagal paskolos sutartį, savininkė, t.y. asmuo, kuris privalėtų atsakyti, jei įmonės prievolėms įvykdyti nepakaktų įmonės turto. Tokiu būdu atsakovė laidavo pati už save. Todėl laidavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms yra niekinė ir nesukelia jokių teisių ir pareigų. Be to individuali įmonė „Daivilda“ buvo pertvarkyta į UAB „Daivilda“, t.y. juridinį asmenį, kurios dalyviai neatsako už jos prievoles, tokiu būdu padidėjo atsakovės kaip laiduotojos atsakomybė be jos sutikimo bei atsirado kitos laiduotojai nepalankios pasekmės, o tai yra pagrindas pasibaigti laidavimui (CK 6.87 str. 4 d.). Prašo taikyti ieškinio senatį ieškovo reikalavimams dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo.

6Atsakovės Daivos Ožalinskaitės atstovas prašo ieškinį atsakovės atžvilgiu atmesti.

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Byloje nustatyta, kad 2007-08-10 ieškovas ir individuali įmonė „Daivilda“ sudarė kreditavimo sutartį Nr. K-1700-2007-111 (b.l. 6-9). IĮ „Daivilda“ įsipareigojimų pagal minėtą sutartį vykdymas buvo užtikrintas 2007-08-10 tarp ieškovo ir atsakovės Daivos Ožalinskaitės sudaryta laidavimo sutartimi Nr. 1 (b.l. 14). IĮ „Daivilda“, kurios dalyvė buvo atsakovė Daiva Ožalinskaitė, 2009-03-09 buvo pertvarkyta į UAB „Daivilda“, kurios dalyviu (vieninteliu akcininku) ir vadovu po pertvarkymo tapo Vilius Malinauskas (b.l. 48-55). 2010-05-05 ieškovo ir įmonės „Daivilda“ 2007-08-10 sudaryta kreditavimo sutartis Nr. K-1700-2007-111 buvo pakeista, padidinant kredito sumą, pakeičiant palūkanas, kredito gavėjo įsipareigojimus papildomai užtikrinant įkeitimu (b.l. 10-13). Kreditavimo sutarties pakeitimą kaip laiduotoja pasirašė ir atsakovė Daiva Ožalinskaitė, patvirtindama, kad jos anksčiau pasirašyta laidavimo sutartis galioja ir šiam kreditavimo sutarties pakeitimui. 2011-06-13 ieškovas nutraukė kreditavimo sutartį, kadangi skolininkas nevykdė įsipareigojimų pagal ją (b.l. 17). Taigi šalių santykius reglamentuoja nurodytos sutartys bei CK 6.79 – 6.89, 6.870 – 6.885 str.

9Atsakovės Daivos Ožalinskaitės atstovo argumentai apie tai, kad laidavimo sutartis negalioja, nes laiduotoja laidavo už save, nepagrįsti. 2007-08-10 kreditavimo sutartis sudaryta su IĮ „Daivilda“, t.y. savo pavadinimą, savarankiškus civilinį teisnumą bei veiksnumą bei civilinį procesinį veiksnumą bei teisnumą turinčiu juridiniu asmeniu (CK 2.33, 2.50, 2.74 ir kt. str.). Laidavimo sutartis sudaryta su kitu teisinių santykių subjektu – fiziniu asmeniu atsakove Daiva Ožalinskaite (CK 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 ir kt. str.). Aplinkybė, jog atsakovė D.Ožalinskaitė sutarčių sudarymo metu buvo juridinio asmens IĮ „Daivilda“ dalyvė, o tuo pačiu ir asmuo, kuris pagal įstatymą, neesant pakankamai juridinio asmens turto, privalo atsakyti pagal juridinio asmens prievoles, atsižvelgiant į minėtas CK bei į CK 2.45, 2.50 str., Individualių įmonių įstatymo 2, 8 ir kt. str. nuostatas, nėra pagrindas sutapatinti šiuos skirtingus civilinių teisinių santykių subjektus, sprendžiant dėl laidavimo galiojimo. Minėtuose teisės aktuose įtvirtintas visiškas šių asmenų savarankiškumas, turto atskirumas. Pažymėtina, kad individualios įmonės dalyvis savo turtu pagal įmonės prievoles atsako subsidiariai, t.y. tik tuo atveju, kai nebepakanka įmonės turto. Taigi išieškojimas pagal įmonės prievoles visų pirma turi būti nukreipiamas į įmonės turtą ir tik jo neesant į dalyvio turto. Todėl negali būti pripažįstama, kad atsakovė Daiva Ožalinskaitė, 2007-08-10 sudarydama laidavimo sutartį, laidavo pati už save. Individualios įmonės savininko galimybę laiduoti už individualią įmonę, skirtingus jo, kaip individualios įmonės dalyvio, bei fizinio asmens, kaip savarankiško civilinių teisinių santykių subjekto, prievolių, atsakomybės pagal jas pobūdį, skirtingus tokių prievolių pasibaigimo pagrindus pripažįsta ir kasacinis teismas (2006-10-30 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-428/2006, 2007-11-10 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-508/2007, 2011-07-18 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-331/2011 ir kt.).

10Pažymėtina, kad 2010-05-05, pakeitus kreditavimo sutartį, šį pakeitimą kaip laiduotoja pasirašė ir atsakovė Daiva Ožalinskaitė, tokiu būdu įsipareigodama atsakyti ir už jau pertvarkyto juridinio asmens – UAB „Daivilda“ – prievolių pagal pakeistą kreditavimo sutartį įvykdymą. Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, teismas daro išvadą, kad, nors ir pripažinus, jog 2007-08-10 sudaryta laidavimo sutartis negalioja, atsakovės pasirašymas 2010-05-05 kreditavimo sutarties pakeitime, laiduojant už UAB „Daivilda“ įsipareigojimų vykdymą, įvertinus ieškovo, atsakovės Daivos Ožalinskaitės, kaip IĮ „Daivilda“ dalyvės, V.Malinausko, kaip IĮ „Daivilda“ atstovo, UAB „Daivilda“ dalyvio bei vadovo, santykių pobūdį, turi būti laikomas savarankiška laidavimo sutartimi, pagal kurią atsakovei kaip pagrindinės skolininkės laiduotojai kyla atsakomybė, skolininkei neįvykdžius savo įsipareigojimų (CK 6.76, 6.79 str.). Ši išvada daroma, taikant kasacinio teismo suformuotą teisės taikymo ir aiškinimo taisyklę, pagal kurią, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Kiekviena sutartis turi būti teisingai teisiškai kvalifikuojama, t. y. jai turi būti taikomos tos teisės normos, kuriose reglamentuojami pagal sutarties esmę ir tikslą būtent iš tokios rūšies sutarčių atsirandantys civiliniai teisiniai santykiai. Taigi teismai, vertindami ir aiškindami sutartis, visada turi nustatyti tikruosius sandoryje dalyvaujančių civilinių teisinių santykių subjektų ketinimus ir pagal juos kvalifikuoti konkrečią sutartį. Tai, kad sutartis gali būti sudaryta iš kelių sudėtinių dokumentų, ar jos pavadinimas kitoks negu nustatyta įstatyme, neturi įtakos teismų pareigai teisingai aiškinti sutartį pagal pirmiau nurodytas taisykles (2009-05-18 LAT nutartis byloje Nr. 3K-7-229/2009, 2011-05-30 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-257/2011 ir kt.). Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką bylos aplinkybėmis yra pagrįsta pripažinti, kad atsakovė D.Ožalinskaitė, pasirašydama kreditavimo sutarties pakeitime kaip laiduotoja, laidavimu užtikrino UAB „Daivilda“ įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį bei jos pakeitimą ieškovui įvykdymą.

11Dėl nurodytų priežasčių (atsakovė D.Ožalinskaitė pati buvo IĮ „Daivilda“ dalyvė, 2010-05-05 ji laisva valia raštu laidavo ir už UAB „Daivilda“, pakeitus kreditavimo sutartį) atmetami ir atsakovės D.Ožalinskaitės atstovo argumentai apie tai, kad, 2009-03-09 pertvarkius IĮ „Daivilda“ į UAB „Daivilda“, dėl pasikeitusios pagrindinio skolininko teisinės formos, o tuo pačiu ir jo dalyvių atsakomybės, padidėjo atsakovės kaip laiduotojos atsakomybė be jos sutikimo bei atsirado kitos laiduotojai nepalankios pasekmės, kas pagal įstatymą būtų pagrindas pasibaigti laidavimui.

12Todėl, galiojant laidavimui, laiduotoja D.Ožalinskaitė atsako ieškovui tiek pat kaip ir pagrindinis skolininkas UAB „Daivilda“, ir ieškovo reikalavimai dėl solidariosios šių asmenų atsakomybės pagal kreditavimo sutartį pagrįsti (CK 6.78, 6.81 str.).

13Kredito gavėjui, neįvykdant įsipareigojimo sutartyje nustatytais terminais grąžinti kreditą, kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti visą likusią kredito sumą, kredito gavėjas be to iki visiško kredito sugrąžinimo privalo mokėti visas palūkanas, netesybas, vykdyti kitus mokėjimus (kreditavimo sutarties 38-43 p., CK 6.213, 6.258, 6.873, 6.881 str.). Atsakovai pripažįsta, kad negrąžino 63 090,42 Lt kredito dalies. Todėl ieškovo reikalavimas dėl šios dalies priteisimo pagrįstas.

14Atsakovų argumentai apie ieškinio senaties termino suėjimą ieškovo reikalavimams dėl 6 812,31 Lt palūkanų bei 462,95 Lt delspinigių priteisimo taip pat nepagrįsti. Reikalavimams dėl palūkanų išieškojimo taikomas penkerių metų ieškinio senaties terminas, dėl netesybų – šešių mėnesių (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 9 d.). Ieškovo pateiktas reikalaujamų palūkanų bei delspinigių paskaičiavimas patvirtina, kad reikalavimai dėl jų pateikti, nepraleidus nurodytų terminų (b.l. 18).

15Atsakovų argumentai apie dvigubos atsakomybės jų atžvilgiu taikymą, ieškovui reikalaujant ir palūkanų, ir netesybų taip pat atmetami. Tiek tarp šalių sudarytoje kreditavimo sutartyje, tiek įstatyme numatyta, kad kredito gavėjas privalo mokėti sutartyje nustatytas palūkanas už naudojimąsi paskolos suma (kreditavimo sutarties 5 p., CK 6.872 str.). Šios palūkanos atlieka mokėjimo funkciją. Reikalaudamas 6 812,31 Lt palūkanų, ieškovas reikalauja įvykdyti prievolę natūra (CK 6.213 str.). Taip pat tiek tarp šalių sudarytoje kreditavimo sutartyje, tiek įstatyme numatyta, paskolos davėjo teisė reikalauti netesybų, paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo terminus, kas laikoma minimalių kreditoriaus nuostolių padengimu (kreditavimo sutarties 34-36 p., CK 6.71, 6.258 str.). Delspinigiai šiuo atveju atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. Reikalaudamas 462,95 Lt delspinigių, ieškovas reikalauja taikyti sutartinę civilinę atsakomybę (CK 6.258 str.). Be to tiek tarp šalių sudarytoje sutartyje, tiek įstatyme numatytos ir palūkanos, kurias skolininkas privalo mokėti nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (kreditavimo sutarties 16 p., CK 6.37, 6.210 str.). Šios palūkanos atlieka skatinamąją bei kompensavimo funkcijas, t.y. skatina skolininką greičiau įvykdyti prievolę, kad kreditoriui netektų kreiptis į teismą, o jam pasikreipus, greičiau įvykdyti teismo sprendimą. Todėl ieškovo reikalavimas dėl 9,09 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo t.p. pagrįstas. Tokią praktiką dėl palūkanų bei netesybų išieškojimo formuoja ir kasacinis teismas (2003-09-18 LAT nutartis byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2006-09-12 LAT nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, 2011-05-23 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-227/2011 ir kt.).

16Todėl ieškinys visiškai tenkinamas.

17Byloje susidarė šios bylinėjimosi išlaidos : 2 111 Lt ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, 2 783 Lt ieškovo išlaidos už advokato teisinę pagalbą, 16 Lt valstybės išlaidos procesinių dokumentų įteikimui. Nustatydamas pagrįstas ieškovo išlaidas advokato teisinei pagalbai, teismas atsižvelgia į bylos sudėtingumą, joje sprendžiamų klausimų naujumą, advokato darbo vietą, kt. aplinkybes (byla nesudėtinga, joje nesprendžiami nauji teisės taikymo ir aiškinimo klausimai, advokato darbo vieta yra kitame mieste, byla išnagrinėta per vieną posėdį ir kt.) bei vadovaudamasis CPK 98 str., LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos rekomendacijos „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą“ nuostatomis, sprendžia, kad ieškovo nurodytos ir sumokėtos šios rūšies išlaidos yra nepagrįstai didelės ir turi būti mažinamos 50 proc. iki 1 391,50 Lt. Ieškinį patenkinus visiškai, visos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovų (CPK 93 str. 1 d.). Išlaidos, priteistinos valstybei, yra mažesnės nei teisės aktuose nustatytas minimalus jų dydis, todėl jos iš atsakovų nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Daivilda“, k. 300577421, ir Daivos Ožalinskaitės, a.k. 47004250637, 70 365,68 Lt (septyniasdešimties tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų 68 centų) skolą bei 9,09 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012 m. birželio 12 d. (bylos iškėlimo teisme) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat iš kiekvieno atsakovo po 2 447 Lt (du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB DNB bankas, k. 112029270, naudai.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Ieškovas reikalauja priteisti solidariai iš atsakovų 70 365,68 Lt skolą,... 4. Atsakovė UAB „Daivilda“ su ieškiniu sutinka iš dalies. Jos atstovas į... 5. Atsakovė Daiva Ožalinskaitė prašo jos atžvilgiu ieškinį atmesti.... 6. Atsakovės Daivos Ožalinskaitės atstovas prašo ieškinį atsakovės... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Byloje nustatyta, kad 2007-08-10 ieškovas ir individuali įmonė... 9. Atsakovės Daivos Ožalinskaitės atstovo argumentai apie tai, kad laidavimo... 10. Pažymėtina, kad 2010-05-05, pakeitus kreditavimo sutartį, šį pakeitimą... 11. Dėl nurodytų priežasčių (atsakovė D.Ožalinskaitė pati buvo IĮ... 12. Todėl, galiojant laidavimui, laiduotoja D.Ožalinskaitė atsako ieškovui tiek... 13. Kredito gavėjui, neįvykdant įsipareigojimo sutartyje nustatytais terminais... 14. Atsakovų argumentai apie ieškinio senaties termino suėjimą ieškovo... 15. Atsakovų argumentai apie dvigubos atsakomybės jų atžvilgiu taikymą,... 16. Todėl ieškinys visiškai tenkinamas.... 17. Byloje susidarė šios bylinėjimosi išlaidos : 2 111 Lt ieškovo sumokėtas... 18. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Daivilda“, k. 300577421, ir Daivos... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...