Byla 2A-106/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų Lietuvos centrinės kredito unijos, Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2673-232/2012 pagal ieškovų Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“, Lietuvos centrinės kredito unijos ieškinį atsakovui Kredito unijai „Centrinė taupomoji kasa“ dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, juridinio asmens pavadinimo pripažinimo klaidinamai panašiu, įpareigojimo pakeisti juridinio asmens pavadinimą ir kt., trečiasis asmuo valstybės įmonė Registrų centras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, Lietuvos centrinė kredito unija ieškiniu prašė pripažinti, kad atsakovo pavadinimas Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ yra klaidinamai panašus į juridinių asmenų pavadinimus Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ ir Lietuvos centrinė kredito unija; įpareigoti atsakovą Kredito uniją „Centrinė taupomoji kasa“ pasikeisti savo pavadinimą tokiu būdu, kad jame jokia forma nebūtų naudojamas žodžių junginys „taupomoji kasa“ ir „Centrinė kredito unija“ ir ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo įregistruoti Juridinių asmenų registre pakeistą juridinio asmens pavadinimą; pripažinti, kad atsakovo prašomas registruoti prekės ženklas „Kredito unija centrinė taupomoji kasa“ yra klaidinančiai panašus į ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pagal licencinę sutartį naudojamą prekės ženklą ir uždrausti registruoti prekės ženklą 36 klasei pagal Nicos klasifikaciją [Civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 2.42 straipsnis, Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnis].

5Nurodė, jog ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pavadinimas VĮ „Registrų centre“ įregistruotas 1997 m., 2006-05-14 atlikta minėto ženklo registracija Valstybiniame patentų biure. Ieškovo Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ pavadinimas VĮ „Registrų centre“ įregistruotas 2005 m., 2007-07-05 atlikta minėto ženklo registracija Valstybiniame patentų biure. Ieškovo „Lietuvos centrinė kredito unija“ pavadinimas VĮ „Registrų centras“ įregistruotas 2002 m. Atsakovas yra kredito unija, įregistruota Juridinių asmenų registre tik 2011-02-19, ieškovams tapo žinoma, kad atsakovas taip pat siekia savo vardu įregistruoti Valstybiniame patentų biure prekės ženklą „Kredito unija Centrinė taupomoji kasa“. Atsakovo Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“ pavadinimas yra klaidinančiai panašus į ieškovų ankščiau registruotus pavadinimus, todėl tokie atsakovo veiksmai pažeidžia ieškovų kaip pavadinimo, o ieškovų Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ ir prekės ženklų savininkų bei naudotojų išimtines teises. Neteisėtas prekių ženklų „Mėmelio taupomoji kasa“ ir „Vilniaus taupomoji kasa“ naudojimas klaidins vartotojus ir visuomenę, kadangi įsteigtas juridinis asmuo Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ vykdys tą pačią veiklą, kuriai priskiriamos jau įregistruotais prekių ženklais žymimos ieškovų teikiamos paslaugos ir piniginės operacijos. Be to, vartotojams sudaromas klaidingas įspūdis, kad naujai įsteigtas juridinis asmuo yra susijęs su jau žinomais ieškovų juridiniais asmenimis. Atsakovo juridinio asmens pavadinimo panašumą su ieškovų juridinių asmenų pavadinimais lemia tai, kad pavadinime yra naudojami žodžiai „taupomoji kasa“. Žodžių junginį „taupomoji kasa“ naudoja tik ieškovai. Atsakovo juridinio asmens pavadinimo panašumą su ieškovo Lietuvos centrinės kredito unijos pavadinimu lemia tai, kad pavadinime yra naudojami žodžiai „Centrinė kredito unija“. Pažymėjo, jog nėra jokių objektyvių priežasčių, lemiančių ir pateisinančių tapataus žodžių junginio naudojimą. Atsakovui įregistravus kredito uniją pavadinimu kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ neabejotinai manoma, jog ieškovai Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bei „Mėmelio taupomoji kasa“ yra tik atsakovo teritoriniai padaliniai, tai pat ieškovams padaryta didelė žala dėl klientų, suklaidintų konkurentų panašiu pavadinimu, netekimo, kenkimo reputacijai.

6Nors atsakovas Valstybiniame patentų biure yra įregistravęs kol kas tik žodinį prekės ženklą kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“, tačiau ieškovai pastebėjo, jog atsakovas naudoja internetinę svetainę ne tik panašiu į ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pavadinimą adresu www.taupomojiunija.lt, bet ir panašų svetainės dizainą - panašų grafinį vaizdą, šriftą ir spalvų gamą.

7Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime nurodė, jog nustatyti, ar pavadinimas gali būti laikomas klaidinančiai panašus, nėra Juridinių asmenų registro tvarkytojo kompetencija. 2010-11-19 juridinio asmens pavadinimas Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, kadangi vadovaujantis Juridinių asmenų tvarkymo taisyklėmis nebuvo nustatyta, jog šis pavadinimas yra tapatus ieškovų pavadinimams.

8Atsakovas Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ atsiliepime nurodė, jog ieškovai nepateikė įrodymų, kad suinteresuotas vartotojas yra klaidinamas esamu atsakovo juridinio asmens pavadinimu ir prekės ženklu. Aiškiai matyti, jog atsakovo juridinio asmens pavadinimas nėra tapatus ieškovų nurodytiems juridinių asmenų pavadinimams ar prekių ženklams, vertinant kiekvieno ieškovo pavadinimą atskirai neegzistuoja joks tapatumas su atsakovo pavadinimu. Žodžiai „kredito unija“ yra tiesioginę veiklos rūšį nurodantys bendriniai žodžiai, neturintys individualaus skiriamojo pobūdžio, tokių žodžių vartojimas tiek atsakovo, tiek ieškovo pavadinimuose yra sąlygotas įstatyminio reglamentavimo. Paprastų kredito unijų ir vienos valstybėje esančios centrinės kredito unijos statusas ir paskirtis kredito unijų sistemoje skiriasi, kaip skiriasi Lietuvos banko ir kitų komercinių bankų statusas. Ieškovo pavadinime žodis „centrinė“ reiškia ypatingą Centrinės kredito unijos padėtį kitų kredito unijų atžvilgiu, tuo tarpu atsakovo pavadinime žodis centrinė yra derinamasis pažyminys, reiškiantis kredito unijos dislokacijos vietą – miesto centre ir įgauna simbolinę reikšmę. Centrinės kredito unijos funkcijos skiriasi nuo atsakovo funkcijų, ji vykdo tam tikras kontrolines funkcijas savo narių kredito unijų atžvilgiu. Pažymėjo, jog juridiniai asmenys – licenzijuotos kredito įstaigos, būdamos susipažinusios ir savo veikloje vadovaudamosios jų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, sugeba atskirti, jog jie yra vienintelės Lietuvoje esančios pagal Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymą įsteigtos institucijos nariai, o ne Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“ nariai. Žodžių junginys „taupomoji kasa“ nėra tik išimtinai ieškovus identifikuojantis skiriamasis žodžių junginys, tai yra bendrinis pavadinimas, tokį junginį naudoja ne tik ieškovai, bet ir kiti juridiniai asmenys. Ieškovai neįrodinėja ir nepagrindžia, į kokius konkrečius saugomus prekės ženklų elementus yra klaidinančiai panašūs atsakovo prašomo įregistruoti prekės ženklo elementai. Atsakovo prašomas registruoti prekės ženklas – Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ yra žodinis, neturintis papildomų išskirtinių požymių, todėl nepažeidžia nė vieno iš ieškovų saugomų prekės ženklų elementų ar jų visumos.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.

11Teismas sprendime pažymėjo, kad šalys Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ yra analogiška veikla užsiimantys juridiniai asmenys - kredito unijos. Kredito unijų įstatymas, reglamentuojantis tokių unijų ir jų padalinių steigimo, licencijavimo, veiklos, pabaigos ir priežiūros tvarką, kredito uniją apibrėžia kaip kredito įstaigą, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi licenciją verstis bei verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš šiame įstatyme nustatytų neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų šiame įstatyme nustatytų finansinių paslaugų teikimu įstatymo nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Abi šalys veikia toje pačioje rinkoje ir yra laikomos konkurentėmis pagal Konkurencijos įstatymą, tai žymiai padidina galimybę suklaidinti vartotojus, todėl šiuo požiūriu ieškovų prekės ženklas turėtų būti ginamas labiau.

12Teismas, atsižvelgdamas į Centrinės kredito unijos įstatymo 3 straipsnyje numatytą draudimą kituose pavadinimuose vartoti žodžius „Centrinė kredito unija“ ar kitokius šių žodžių junginius, iš esmės reiškiantį, kad draudžiama žodį centrinė vartoti su įstaigos pobūdį (rūšį) apibūdinančiais žodžiais, nustatė, kad atsakovo pavadinime žodis „centrinė“ siejamas ne su įstaigos rūšį, veiklos pobūdį apibūdinančiu žodžių junginiu, bet įeina į simbolinę atsakovo pavadinimo dalį ir siejamas su žodžiais „taupomoji kasa“, taigi atsakovo pavadinimas prasideda žodžių seka Kredito unija „Centrinė...“, ir padarė išvadą, kad toks žodžių vedinys atsakovo pavadinime neprieštarauja ieškovo minėtam Lietuvos centrinės kredito unijos įstatymui, nes žodis „centrinė“ pavadinime siejamas ne su žodžiais kredito unija, apibūdinančiais kredito įstaigos pobūdį, bet su žodžiais „taupomoji kasa“ ir sudaro pavadinimo simbolinę dalį. Pažymėjo, kad žodžiai, „kredito unija“ ir „taupomoji kasa“ iš esmės reiškia įstaigą, kuri eilinio vartotojo sąmonėje siejasi su įstaiga veikiančia kreditų ir indėlių sferoje, galimybė vartotojui supainioti, dėl panašios pavadinimų konstrukcijos, šias dvi įstaigas išliktų. Sprendžiant, ar pavadinimai yra klaidinamai taip panašūs, kad būtina uždrausti vieno jų naudojimą, taip pat būtina atsižvelgti ir į skirtingą Kredito unijų ir Lietuvos centrinės kredito unijos veiklos pobūdį, dėl kurio galimybė, jog vartotojas gali supainioti šias dvi įstaigas, praktiškai lygi nuliui, kadangi Lietuvos centrinės kredito unijos nariais gali būti tik kitos kredito unijos arba šių kredito unijų (narių) nariai fiziniai asmenys. Lietuvos centrinė kredito unija vienija 63 kredito unijas ir būtent tik šių unijų nariai gali būti ir Lietuvos centrinės kredito unijos nariais, manytina, kad šie asmenys yra pakankamai informuoti ir negali klysti, kuriai unijai ir unijų susivienijimui priklauso.

13Teismas taip pat visiškai sutiko su atsakovo argumentais, kad žodžių junginys „taupomoji kasa“ pats savaime neturi skiriamosios vertės, nes yra tapęs bendrinių žodžių junginiu, reiškiančiu praeityje egzistavusių kredito įstaigų rūšį, tai atsispindi ir šių žodžių vartojime pavadinimuose praktikoje. Šis žodžių junginys įgyja pavadinimui būdingas savybes tik pavartotas su kitu žodžiu, pats ieškovas savo pavadinimą susikonstravo taip pat prie žodžių „taupomoji kasa“ pridėdamas geografinę nuorodą (miesto pavadinimą). Žodžiai „taupomoji kasa“ sudaro tik dalį tiek ieškovo, tiek atsakovo pavadinimų simbolinės dalies, todėl, vartojant šiuos žodžius simbolinėje pavadinimo dalyje su kitais žodžiais geografine ar kitokia nuoroda, šie pavadinimai skiriasi.

14Ieškovas Kredito unija „Vilniaus Taupomoji kasa“ 2007-05-14 taip pat yra įregistravęs savo figūrinį prekių ženklą, galiojantį iki 2016-06-21, ieškovo Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ ženklas registruotas 2006-07-05 apsauga galioja iki 2014-07-28. Abiejų ženklų apsaugotos spalvos pirmojo ženklo atveju raudona, pilka, antrojo: ruda, smėlio, balta. Atsakovas yra registravęs tik žodinį prekės ženklą Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“, todėl prekės ženklai nepripažintini panašiais.

15Nagrinėjamu atveju šalys teikia finansines paslaugas priima indėlius ir teikia kreditavimo paslaugas neprofesionaliems vartotojams. Be to, teikiamų paslaugų ypatybė yra ir ta, kad paslaugos teikiamos tik kredito unijos nariams, pajininkams, pagal gyvenamąją ar darbo vietą. Taigi, norėdamas gauti atitinkamą finansinę paslaugą, asmuo turi tapti pajininku, sumokėti stojimo mokestį, pasirašyti atitinkamai indėlio ar kreditavimo sutartį. Teismas tokį asmenį pripažino labiau atidžiu vartotoju nei asmenį, perkantį, pvz. plataus vartojimo prekes, todėl pažymėjo, kad suklaidinimo galimybė itin sumažėja. Ieškovas kaip galimą klaidinimą nurodė tai, kad potencialūs klientai pajininkai gali būti suklaidinti tuo aspektu, jog manys, kad Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ yra Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“ filialas, padalinys, nes žodis „centrinis (ė)“ lietuvių kalboje reiškia „vadovaujantį, kontroliuojantį, vyresnį“. Tačiau reikia pažymėti, jog žodis „centrinis“ vartotinas ne tik ieškovo nurodytomis prasmėmis, bet ir kaip pažyminys, apibrėžiantis daikto vietą, reiškiantis daikto buvimą kieno nors centre. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad įstatyme nenustatyta absoliutaus draudimo skirtingiems juridiniams asmenims turėti panašius pavadinimus, bet draudžiama tuo pačiu metu veikiantiems juridiniams asmenims turėti tokius panašius pavadinimus, kad tai klaidintų visuomenę.

16Ieškovai, siekdami įrodyti klaidinamą žodžio „centrinė“ poveikį, yra pateikę Vilniaus gyventojų reprezentatyvios apklausos duomenis, iš kurių matyti, kad netgi į klausimą „ar manote, kad Vilniaus taupomoji kasa yra Centrinės taupomosios kasos padalinys“, teigiamai atsakė tik nuo 17,3 iki 26,4 procentų apklaustųjų, neigiamai nuo 56,5 iki 69,3 procentų. Tačiau teismas nustatė, jog klausimas buvo užduotas nekorektiškai, iškraipant šalių pavadinimus, nurodant tik simbolines pavadinimų dalis be kabučių, kas be abejo padidino galimybę suklysti. Teismo įsitikinimu, klausime nurodžius pilnus abiejų kredito unijų pavadinimus Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ ir Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ simbolines pavadinimų dalis parašant kabutėse, suklydusiųjų skaičius būtų žymiai mažesnis, o turint omenyje, kad potencialūs pajininkai pagal teikiamos paslaugos pobūdį yra žymiai atidesni už atsitiktinius apklausos dalyvius, suklydimo galimybė iš viso sumenksta.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

18Apeliaciniu skundu ieškovas Lietuvos centrinė kredito unija prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

19Apeliacinis skundas argumentuojamas tuo, kad teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas, padarė procesinės teisės normų pažeidimus, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

20Teismas motyvuojamojoje dalyje visiškai nepasisakė dėl ieškovo Lietuvos centrinės kredito unijos pateikto įrodymo ir jo vertinimo – apklausos, kuri buvo atlikta 2011 m. liepos mėn. Šios apklausos duomenys patvirtino, kad daugiau nei 30 proc. respondentų ieškovo ir atsakovo kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“ pavadinimai klaidintų ir juos būtų galimybė supainioti. Tai, kad atsakovo pavadinimas klaidina visuomenę, sustiprina atsakovo prekiniame ženkle, kurį atsakovas naudoja savo reklamoje, internete (www.taupomojiunija.lt), ant buveinės esantis pavadinimas ir pan. teisinė forma „kredito unija“ rašoma labai mažomis raidėmis, o išryškinami gerokai didesnės formos žodžiai „centrinė taupomoji kasa“, taip sudarant įspūdį, kad tai yra pagrindinė, vadovaujanti įstaiga. Teismui šių aplinkybių nevertinus, tai sąlygojo nepakankamą bylos atskleidimą.

21Apeliantas nesutinka su teismo motyvais, kad atsakovo naudojamas žodžių vedinys kredito unija “Centrinė...“ pavadinime neprieštarauja Lietuvos centrinės kredito unijos įstatymui, nes žodis centrinė pavadinime siejamas ne su žodžiais kredito unija, apibūdinančiais kredito įstaigos pobūdį, o su žodžiais „taupomoji kasa“ ir sudaro pavadinimo simbolinę reikšmę <...>“. Pasak apelianto, vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis, žodžius „centrinė kredito unija“ galima vartoti tik tuo atveju, kai šių žodžių vartojimas nesusijęs su licencinių finansinių paslaugų teikimu, o atsakovas yra finansinių paslaugų teikėjas, todėl savo pavadinime, reklamoje ar kitais tikslais negali naudoti minėtų žodžių junginio ar kitokių šių žodžių junginių arba vedinių. Atsakovas nurodo, kad savo pavadinime privalo naudoti žodžius „kredito unija“ kaip nusakančius juridinio asmens teisinę formą, tačiau niekaip nepagrindžia žodžio „centrinė“ naudojimo pavadinime būtinumo, teismas taip pat niekaip nemotyvavo, kodėl atsakovas turi (gali) naudoti savo pavadinime žodį „centrinė“, o ne pvz., „centro“. Teismas nevertino, kokį svorį turi žodis „centrinė“ pavadinimo visumoje.

22Skirtingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, ieškovo ir atsakovo veiklos yra analogiškos (lyginant su finansinių licencinių ir nelicencinių paslaugų teikimu) ir nėra skirtingos. Todėl akivaizdu, kad dėl panašaus pavadinimo naudojimo vartotojams (ar potencialiems klientams) susidaro klaidinantis įspūdis, tai iškreipia sąžiningą konkurenciją, pažeidžia Lietuvos centrinės kredito unijos įstatymo 3 straipsnyje nustatytą draudimą.

23Apeliaciniu skundu ieškovai Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ prašo iš dalies panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pripažinti, kad atsakovo Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“ pavadinimas yra klaidinamai panašus į ieškovų Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pavadinimus bei prekės ženklus VILNIAUS TAUPOMOJI KASA KREDITO UNIJA, Mėmelio taupomoji kasa Kredito unija; įpareigoti atsakovą pasikeisti savo pavadinimą tokiu būdu, kad jame jokia forma nebūtų naudojamas žodžių junginys „taupomoji kasa“ ir ne vėliau kaip per 60 dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įregistruoti Juridinių asmenų registre pakeistą juridinio asmens pavadinimą.

24Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias reikalavimus juridinio asmens pavadinimui (CK 2.39 str.). Teismas atsakovo pavadinimo klaidinančio panašumo požymį neteisingai įvertino kaip fakto klausimą. Atsakovo pavadinimu sukuriamas įspūdis, kad šis juridinis asmuo yra susijęs su apeliantais, priklauso tai pačiai juridinių asmenų grupei, kontroliuoja juos, nors iš tiesų taip nėra.

25Skundžiamame sprendime atsakovo pavadinimo klaidinančio panašumo požymis neteisingai įvertintas ir kaip teisės klausimas. Nors teismas sprendime akcentavo didesnę ieškovų prekės ženklų apsaugą, tačiau atsakovo pavadinimo klaidinančio panašumo požymio nenustatė. Tiek ieškovai, tiek atsakovas yra artimi konkurentai, veikiantys tapačioje prekių (paslaugų) rinkoje, ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir atsakovo veikimo teritorija yra ta pati, t. y. Vilniaus miestas. Atsakovo pavadinimo formuluotė sudaro pagrindą manyti, kad ieškovai priklauso tai pačiai juridinių asmenų grupei, todėl visuomenė klaidinama dėl tikrosios atsakovo teikiamų paslaugų kilmės. Priimdamas sprendimą, teismas nevertino vieno iš atsakovo steigėjų – J. N. – parodymų, kuriais jis patvirtino, kad panašus į ieškovų pavadinimas buvo sugalvotas sąmoningai, siekiant lengviau įsitvirtinti rinkoje. Taigi atsakovo nesąžiningumas yra įrodytas, tokiu būdu pažeidė CPK 183, 185 straipsnius.

26Teismas taip pat neatsižvelgė į atsakovo vykdomus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, pasireiškusius taip pat ir per klaidinančiai panašaus interneto svetainės adreso naudojimą. Ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ internetinės svetainės adresas yra www.taupomojikasa.lt, o atsakovo – www.taupomojiunija.lt.

27Objektyviai negalima suabsoliutinti fakto, kad visi kredito unijų klientai pripažintini atidesniais vartotojais.

28Atsiliepimais į apeliacinius skundus atsakovas Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinius skundus atmesti.

29Atsiliepimu į ieškovo Lietuvos centrinės kredito unijos apeliacinį skundą kiti ieškovai nurodo, kad sutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jį tenkinti.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

32Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pavadinimas VĮ Registrų centre įregistruotas 1997-09-04 (t. 1, b. l. 66), ieškovo Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pavadinimas VĮ Registrų centre įregistruotas 2005-02-10 (t. 1, b. l. 67). Atsakovo kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“ pavadinimas įregistruotas Juridinių asmenų registre 2011-02-19 (t. 1, b. l. 140). 2011-04-13 paduota paraiška registruoti prekės ženklą „KREDITO UNIJA „CENTRINĖ TAUPOMOJI KASA“, o 2012-04-11 Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Prekių ženklų ir dizaino skyrius priėmė sprendimą neregistruoti šio prekės ženklo, kadangi žymuo neturi jokio skiriamojo požymio (t. 3, b. l. 56-57).

33Byloje kilo ginčas dėl teisės į juridinio asmens pavadinimą, taip pat prekės ženklą pažeidimo. Dėl ieškovų teisės į juridinio asmens pavadinimą gynimo

34Teisės subjektas – juridinis asmuo – savo veikloje (ūkinėje apyvartoje) veikia tam tikru vardu. Paryžiaus konvencijoje dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija) vartojamas terminas „firmos vardas“, o CK normose – sąvoka „juridinio asmens pavadinimas“. Savo esme tai yra tapačios sąvokos. Iš juridinio asmens sąvoką apibrėžiančios teisės normos teksto matyti, kad juridinis asmuo yra pavadinimą turintis teisės subjektas – įmonė, įstaiga ar organizacija (CK 2.33 straipsnis). Įpareigojimas juridiniam asmeniui turėti savo pavadinimą grindžiamas poreikiu (būtinumu) asmenį individualizuoti, t. y. atskirti jį nuo kitų juridinių asmenų ar jų padalinių. Pavadinimas (firmos vardas) identifikuoja teisės subjektą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Juridinio asmens pavadinimui nustatyti tam tikri reikalavimai, iš kurių vieni yra skirti tam, kad pavadinimas atitiktų lietuvių kalbos bendrines normas, o kitų paskirtis – užtikrinti viešąją tvarką, gerą moralę bei visuomenės neklaidinimą.

35Apeliantas Lietuvos centrinė kredito unija ginčija teismo sprendimą tuo pagrindu, kad teismas netinkamai įvertino atsakovo pavadinimo klaidinamą panašumą į šio ieškovo pavadinimą, tuo pažeisdamas CK 2.39 straipsnio nuostatas, taip pat, kad netinkamai aiškino Centrinės kredito unijos įstatyme nustatytą draudimą vartoti žodį „centrinė“ kartu su įstaigos pobūdį (rūšį) apibūdinančiais žodžiais. Teisėjų kolegija su nurodytais argumentais sutinka.

36Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymą, be kitų klausimų apibrėžiantį 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žodžius „Centrinė kredito unija“ ar kitokius šių žodžių junginius arba vedinius Lietuvos Respublikoje gali vartoti savo pavadinime, reklamoje ar kitais tikslais tik pagal šį įstatymą veikianti Centrinė kredito unija, išskyrus atvejus, kai akivaizdu, kad šių žodžių vartojimas nesusijęs su licencinių finansinių paslaugų teikimu, o šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje vienu metu gali veikti tik viena Centrinė kredito unija. Taigi, kaip matyti iš minėtame įstatyme įtvirtintų nuostatų, minėti žodžiai „Centrinė kredito unija“, taip pat šių žodžių junginiai arba vediniai yra saugomi specialaus įstatymo, todėl nagrinėjamu atveju ieškovui kreipusis į teismą dėl šių pažeistų teisių gynimo, pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, susijusias ne tik su teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimu, kurią reglamentuoja Civilinio kodekso II knygos normos, tačiau ir su šio juridinio asmens pavadinimo atitikimu minėto įstatymo reikalavimams.

37Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo atveju ginčas kilęs tarp vienodos teisinės formos juridinių asmenų (Lietuvos centrinės kredito unijos ir Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“, kuriomis tiek pagal Centrinės kredito unijos įstatymo, tiek pagal Kredito unijų įstatymo 3 str. 2 d. gali būti tik kooperatinės bendrovės) ir teismų praktikoje laikomasi taisyklės, kad tais atvejais, kai tenka lyginti tą pačią teisinę formą turinčių juridinių asmenų pavadinimus, žodžiai ar jų santrumpos, nusakantys juridinio asmens teisinę formą, pavadinimo funkcijai – atskirti vieną juridinį asmenį nuo kitų – iš esmės nedaro įtakos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Balionų šalis“ v. UAB „Vilbalas“, bylos Nr. 3K-3-408/2004) ir jie nėra vertinami savarankiškai ir izoliuotai. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į specialiame įstatyme numatytą draudimą naudoti žodžius „Centrinė kredito unija“, jų junginius arba vedinius, nustatant, ar nebuvo pažeista ieškovo teisė į juridinio asmens pavadinimą, ypač svarbu vertinti teisinę (veiklos) formą nusakančius žodžius kartu su juridinio asmens pavadinimu kaip elementų visumą, kadangi tik tokiu būdu galima objektyviai nustatyti, ar juridinio asmens pavadinimas atitinka CK jam keliamus bendrus reikalavimus bei specialius reikalavimus, numatytus specialiame įstatyme.

38Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad minėtas įstatymas iš esmės draudžia žodį „centrinė“ vartoti su įstaigos pobūdį (rūšį) apibūdinančiais žodžiais, ir, teismo nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovo pavadinime žodis „centrinė“ siejamas ne su įstaigos rūšį, veiklos pobūdį apibūdinančiu žodžių junginiu, bet įeina į simbolinę atsakovo pavadinimo dalį bei siejamas su žodžiais „taupomoji kasa“, todėl įstatyme numatytas draudimas nėra pažeidžiamas. Su tokia teismo padaryta išvada teisėjų kolegija nesutinka, kadangi teismas neįvertino žodžio „centrinė“ vartojimo minėto įstatymo prasme reikšmės bei paskirties. Atsižvelgiant į Centrinei kredito unijai įstatymu suteiktas funkcijas ir teises, matyti, kad žodis „centrinė“ vartojamas kaip „vyriausias, vadovaujantis, pagrindinis“, „aptarnaujantis visą sistemą“ (www.lkz.lt/startas.htm), todėl atsižvelgiant į specialiu įstatymu šiai kredito įstaigai suteiktas funkcijas ir teises, kurių nevykdo ir neturi atsakovas, nes Centrinės kredito unijos bei kitų kredito unijų funkcijos bei teisės sutampa tik iš dalies, kadangi be finansinių paslaugų teikimo Centrinė kredito unija atlieka ir kitas priežiūros, reguliavimo, stebėjimo funkcijas, t. y. palaiko kredito unijų Centrinės kredito unijos narių likvidumą, mokumą, stebi kredito unijų Centrinės kredito unijos narių veiklą ir, kai būtina, tikrina šias kredito unijas bei teikia informaciją priežiūros institucijai dėl nustatytų pažeidimų; dalyvauja Lietuvos Respublikos ir kitų šalių įvairių institucijų inicijuotose programose bei projektuose, skirtuose kredito unijoms, ir priima su tomis programomis bei projektais susijusias lėšas, turtą, taip pat prisiima įsipareigojimus; organizuoja kredito unijų darbuotojų mokymus kooperatinės bankininkystės klausimais ir teikia metodinę pagalbą kredito unijoms Centrinės kredito unijos narėms, darytina išvada, kad tokio pavadinimo naudojimas pažeidžia ieškovo teisę į pavadinimą, todėl ieškovo reikalavimas pripažintinas pagrįstu, nes tokio pavadinimo naudojimą draudžia specialus įstatymas.

39Dėl Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ teisių į juridinio asmens pavadinimą bei teisių į prekių ženklus pažeidimo

40CK 2.39 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad juridinio asmens pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ar organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika orientuoja į tai, kad vertinant juridinio asmens pavadinimo atitiktį CK 2.39 straipsnio 3 dalyje įtvirtintiems reikalavimams dėl jo panašumo į kitą juridinio asmens pavadinimą, lemianti aplinkybė yra ne tai, jog tarp lyginamųjų juridinių asmenų pavadinimų egzistuoja panašumas, bet tai, ar tas panašumas yra klaidinantis. Įstatyme nenustatyta absoliutaus draudimo skirtingiems juridiniams asmenims turėti panašius pavadinimus, bet draudžiama tuo pačiu metu veikiantiems juridiniams asmenims turėti tokius panašius pavadinimus, kad tai klaidintų visuomenę. Visuomenės klaidinimo įvertinimas pagal savo pobūdį ir esmę apima tiek teisinio, tiek faktinio pobūdžio veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2007, 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2009). Juridinio asmens pavadinimo panašumas turi būti klaidinantis visuomenę, kad susidarytų sunkumų vieną juridinį asmenį atskirti nuo kito ar iškreiptų konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-632/2005).

41Apeliantai nesutinka su teismo priimtu sprendimu argumentuodami tuo, kad teismas nepagrįstai nenustatė atsakovo pavadinimo klaidinančio panašumo į ieškovų pavadinimus, kadangi atsakovo pavadinimu sukuriamas įspūdis, kad šis juridinis asmuo yra susijęs su ieškovais, priklauso tai pačiai juridinių asmenų grupei, kontroliuoja ieškovus ir teisėjų kolegija pritaria šiems argumentams.

42Kaip matyti iš šalių sudarytų pavadinimų, žodžiai „taupomoji kasa“, esantys atsakovo pavadinime, yra tapatūs ieškovų Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pavadinimuose vartojamiems žodžiams, šis žodžių junginys yra sudarytas iš bendrinių žodžių, neturinčių skiriamojo požymio, bet, kaip matyti iš 2012 m. kovo mėn. atliktos viešos apklausos duomenų (t. 2, b. l. 10-18), dažniausiai šis žodžių junginys asocijuojasi su Tarybų valdžios laikotarpiu šalyje veikusiomis Taupomosiomis kasomis Taupomojo banko padaliniais, kitiems asocijuojasi su įvairių finansinių paslaugų teikimu, indėlių priėmimu, paskolų išdavimu, su bankais ir jų veikla, ir jis yra dalis ieškovų pavadinimo simbolinės dalies. Be šių tapačių žodžių šalys vartoja ir jų pavadinimus skiriančius žodžius, t. y. ieškovai – žodžius, sudarančius geografinę nuorodą – „Vilniaus“, „Mėmelio“ (senasis vokiškas Klaipėdos pavadinimas), o atsakovas - bendrinį žodį „centrinė“, kuris lietuvių kalboje turi kelias semantines reikšmes: 1) esantis centre, viduryje, priklausantis centrui; 2) vyriausias, vadovaujantis, pagrindinis; 3) aptarnaujantis visą sistemą (Lietuvių kalbos žodynas, elektroninis variantas http://www.lkz.lt/startas.htm). Atsižvelgiant į tai, kad šalių sudaryti pavadinimai skiriasi vienu žodžiu, jie pripažintini skirtingais. Šalys pavadinimų panašumo neginčija. Nagrinėjamu atveju apeliantai atsakovo pavadinimo klaidinamą panašumą tapatina su pavadinime vartojamais tapačiais žodžiais „taupomoji kasa“, todėl sprendžiant dėl pavadinimo klaidinančio panašumo, kai lyginamų juridinių asmenų pavadinimuose, be pasikartojančių bendrinių žodžių, yra ir kitų, skirtingą reikšmę turinčių žodžių, turi būti įvertinta pavadinimo visuma, t. y. šios visumos, o ne atskirų elementų panašumas, taip pat ar šių žodžių vartojimas viso pavadinimo kontekste, atsižvelgiant į pavadinimo funkciją, taip pat į juridinio asmens rūšį, teisinę formą bei vykdomą veiklą, yra suprantamas klaidinamai.

43Pirmosios instancijos teismas sprendime, nesutikdamas su ieškovo pozicija, kad žodžio „centrinė“ vartojimas gali klaidinti potencialius klientus tuo aspektu, kad jie manys, jog Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ yra Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“ filialas, padalinys, konstatavo, kad žodis „centrinis“ vartotinas ne tik kaip „vadovaujantis, kontroliuojantis, vyresnis“, bet ir kaip pažyminys, apibrėžiantis daikto vietą, reiškiantis daikto buvimą kieno nors centre. Tačiau šiuo atveju, kaip teisingai pažymi apeliantai, pirmosios instancijos teismas nepakankamai įvertino, kad žodis „centrinis“ gali būti vartojamas abiem prasmėmis. Būtent dėl to, kad nei šis žodis, nei kiti pavadinimą sudarantys žodžiai neturi jokio išskirtinumo, tačiau atsižvelgiant į tai, jog anksčiau savo pavadinimus įregistravę ieškovai, juos sudarė būtent bendrinių žodžių junginio „taupomoji kasa“ pagalba, vieną nuo kito pavadinimo atskirdami pagal geografinę nuorodą ir tokiu būdu sukurdami pavadinimus, leidžiančius juos identifikuoti kaip savarankiškus, atskirus juridinius asmenis, tuo tarpu atsakovas sudarė pavadinimą vien tik bendrinių žodžių pagalba, iš kurių žodis „centrinė“ pavartotas su žodžių junginiu „taupomoji kasa“, sukuria tam tikrą painiavą dėl šio juridinio asmens buveinės bei veiklos tikslo, todėl darytina išvada, kad tai yra vienas iš pagrindų konstatuoti juridinio asmens pavadinimo prieštaravimui CK 2.39 straipsnio 3 dalyje keliamiems reikalavimams.

44Pirmosios instancijos teismas, vertindamas, ar šalių pavadinimai nėra klaidinamai panašūs, pagrįstai atsižvelgė į šių juridinių asmenų teikiamas paslaugas ir kas gali naudotis šiomis paslaugomis, taip pat pagrįstai nustatė, kad abi šalys veikia toje pačioje rinkoje ir yra laikomos konkurentėmis pagal Konkurencijos įstatymą, tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantai, teismas neįvertino šioje byloje reikšmingų aplinkybių, susijusių su nesąžiningos konkurencijos veiksmais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad neteisėtas kito juridinio asmens pavadinimo naudojimas gali pasireikšti įvairiomis formomis, ir nebūtinai tik pavartojant jį antrojo juridinio asmens pavadinime (žr., 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Balionų šalis“ v. UAB „Vilbalas“, bylos Nr. 3K-3-408/2004; 2005 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. N. IĮ „( - )“ v. UAB „Namėja“, S. P., bylos Nr. 3K-3-472/2005). Taigi teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimas, nors ir būdamas savarankiškas teisės pažeidimas, gali įgyti tam tikrą išraiškos formą per nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Kaip teisės į vardą pažeidimas turi būti traktuojamas siekimas panaudoti vardą savanaudiškais tikslais, kurie suprantami plačiai – kaip piniginė, ekonominė, populiarumo ar kitokia komercinė ir nekomercinė nauda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2006). Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme vienas iš atsakovo steigėjų J. N. apklaustas liudytoju patvirtino, kad panašus į ieškovų pavadinimas buvo sugalvotas sąmoningai, siekiant lengviau įsitvirtinti rinkoje, kadangi ieškovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ yra lyderis šioje rinkoje. Toks byloje esantis įrodymas yra pakankamas pripažinti, kad teisė į juridinio asmens pavadinimą pažeista siekiant jį panaudoti savanaudiškais tikslais ir sudarant klaidingą įspūdį suklaidinti visuomenę, todėl ieškovai turi teisę reikalauti uždrausti teisę pažeidžiančius veiksmus (CK 2.42 str.). Tuo tarpu teismo nustatytos aplinkybės dėl nedidelio visuomenės suklaidinimo atsakovo pasirinktu pavadinimu, lyginant jį su ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pavadinimu, nors ir pagrįstos į bylą pateiktomis Vilniaus gyventojų reprezentatyvios apklausos duomenimis (t. 2, b. l. 34), tačiau nagrinėjamu atveju neturi lemiamos reikšmės sprendžiant ieškovų teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimo faktą esant nustatytiems atsakovo nesąžiningiems veiksmams, pasireiškusiems jo sąmoningu, tyčiniu ketinimu suklaidinti visuomenę pasinaudojant panašiu į ieškovų pavadinimu vykdomoje analogiškoje komercinėje veikloje.

45Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovų reikalavimą, susijusį su teisės į prekės ženklą pažeidimu, o apeliantai savo apeliaciniu skundu skundžia šią sprendimo dalį. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, siekiant nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes, buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas iš esmės ir pareikalauta iš Valstybinio patentų biuro duomenų apie atsakovo paraiškos įregistruoti prekės ženklą išsprendimo rezultatus, kadangi patikrinus www.vpb.lt duomenų bazę, joje buvo paskelbta, kad prekės ženklas KREDITO UNIJA „CENTRINĖ TAUPOMOJI KASA“ yra neregistruotinas. Valstybinis patentų biuras pateikė į bylą 2012-04-11 sprendimą dėl paraiškos Nr. 2011 0673, kuriuo Kredito unijai „Centrinė taupomoji kasa“ pranešta, kad pareikštas registruoti ženklas neatitinka Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio reikalavimų ir todėl priimtas sprendimas ženklo neregistruoti, kadangi žymuo neturi jokio skiriamojo požymio. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Prekių ženklų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį

46Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose

47Panaikinus teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo ieškinys iš esmės yra patenkintas, taip pat naikintina sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų iš ieškovų atsakovui priteisimo (CPK 93 str. 5 d.), o šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos perskirstomos, jas priteisiant ieškovams iš atsakovo. Ieškovai, tiksliau Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, už ieškinį sumokėjo 139 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 139), taip pat turėjo 9 680 Lt išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti (t. 2, b. l. 96-97), todėl turėtos bylinėjimosi išlaidos atlygintinos iš atsakovo ieškovui kaip mokėjimo dokumentuose nurodytam mokėtojui. Vadovaudamasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatytais kriterijais bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ teisėjų kolegija daro išvadą, kad teisingas bylinėjimosi išlaidų dydis atsižvelgiant į turėtas darbo ir laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, atstovavimą teismo posėdžiuose, yra 5 000 Lt, todėl iš viso priteistina iš atsakovo ieškovui 5 139 Lt bylinėjimosi išlaidų.

48Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas pažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normas, todėl yra naikintinas ir ieškinys yra tenkintinas iš dalies, o dalis civilinės bylos nutrauktina (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 5 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

49Apeliacinės instancijos teisme apeliantai, t. y. Lietuvos centrinė kredito unija ir Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ už apeliacinį skundą sumokėjo po 144 Lt žyminio mokesčio, todėl šios jų patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“ (CPK 93 str. 1, 3 d.).

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

51Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. sprendimą panaikinti.

52Ieškinį tenkinti iš dalies.

53Ieškinio reikalavimą dėl uždraudimo atlikti veiksmus, pažeidžiančius ieškovų teisę į juridinio asmens pavadinimą, patenkinti ir įpareigoti atsakovą Kredito uniją „Centrinė taupomoji kasa“ pasikeisti savo pavadinimą, kuris yra klaidinamai panašus į ieškovų juridinių asmenų pavadinimus Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ ir Lietuvos centrinė kredito unija, tokiu būdu, kad jame jokia forma nebūtų naudojamas žodžių junginys „taupomoji kasa“ ir „Centrinė kredito unija“, ir pakeistą juridinio asmens pavadinimą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo įregistruoti Juridinių asmenų registre.

54Bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo uždrausti registruoti prekės ženklą „Kredito unija centrinė taupomoji kasa“, kuris yra klaidinančiai panašus į ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pagal licencinę sutartį naudojamą prekės ženklą, 36 klasei pagal Nicos klasifikaciją, nutraukti.

55Priteisti iš Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 302595471, Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 112040690, 5 139 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą trisdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

56Priteisti iš Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 302595471, Lietuvos centrinei kredito unijai, juridinio asmens kodas 110086034, 144 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2012-11-29 mokėjimo nurodymą Nr. 0000003209, Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 112040690, 144 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2012-12-03 mokėjimo nurodymą Nr. 0000001457.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, Kredito unija... 5. Nurodė, jog ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pavadinimas... 6. Nors atsakovas Valstybiniame patentų biure yra įregistravęs kol kas tik... 7. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime nurodė, jog nustatyti, ar... 8. Atsakovas Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ atsiliepime nurodė, jog... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Teismas sprendime pažymėjo, kad šalys Kredito unija „Vilniaus taupomoji... 12. Teismas, atsižvelgdamas į Centrinės kredito unijos įstatymo 3 straipsnyje... 13. Teismas taip pat visiškai sutiko su atsakovo argumentais, kad žodžių... 14. Ieškovas Kredito unija „Vilniaus Taupomoji kasa“ 2007-05-14 taip pat yra... 15. Nagrinėjamu atveju šalys teikia finansines paslaugas priima indėlius ir... 16. Ieškovai, siekdami įrodyti klaidinamą žodžio „centrinė“ poveikį, yra... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 18. Apeliaciniu skundu ieškovas Lietuvos centrinė kredito unija prašo... 19. Apeliacinis skundas argumentuojamas tuo, kad teismas netinkamai pritaikė ir... 20. Teismas motyvuojamojoje dalyje visiškai nepasisakė dėl ieškovo Lietuvos... 21. Apeliantas nesutinka su teismo motyvais, kad atsakovo naudojamas žodžių... 22. Skirtingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, ieškovo ir atsakovo... 23. Apeliaciniu skundu ieškovai Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir... 24. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas netinkamai taikė... 25. Skundžiamame sprendime atsakovo pavadinimo klaidinančio panašumo požymis... 26. Teismas taip pat neatsižvelgė į atsakovo vykdomus nesąžiningos... 27. Objektyviai negalima suabsoliutinti fakto, kad visi kredito unijų klientai... 28. Atsiliepimais į apeliacinius skundus atsakovas Kredito unija „Centrinė... 29. Atsiliepimu į ieškovo Lietuvos centrinės kredito unijos apeliacinį skundą... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji... 33. Byloje kilo ginčas dėl teisės į juridinio asmens pavadinimą, taip pat... 34. Teisės subjektas – juridinis asmuo – savo veikloje (ūkinėje apyvartoje)... 35. Apeliantas Lietuvos centrinė kredito unija ginčija teismo sprendimą tuo... 36. Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymą, be kitų klausimų... 37. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo atveju ginčas kilęs tarp vienodos... 38. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad minėtas įstatymas iš... 39. Dėl Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Kredito unijos „Mėmelio... 40. CK 2.39 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad juridinio asmens pavadinimas neturi... 41. Apeliantai nesutinka su teismo priimtu sprendimu argumentuodami tuo, kad... 42. Kaip matyti iš šalių sudarytų pavadinimų, žodžiai „taupomoji kasa“,... 43. Pirmosios instancijos teismas sprendime, nesutikdamas su ieškovo pozicija, kad... 44. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas, ar šalių pavadinimai nėra... 45. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovų reikalavimą, susijusį su... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios ir apeliacinės instancijos... 47. Panaikinus teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo ieškinys... 48. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 49. Apeliacinės instancijos teisme apeliantai, t. y. Lietuvos centrinė kredito... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. sprendimą panaikinti.... 52. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 53. Ieškinio reikalavimą dėl uždraudimo atlikti veiksmus, pažeidžiančius... 54. Bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo uždrausti registruoti prekės ženklą... 55. Priteisti iš Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“, juridinio asmens... 56. Priteisti iš Kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa“, juridinio asmens...