Byla 2-1308/2009
Dėl teismo įsakymo išdavimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavienienės, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko AB „Agrowill group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-6128-392/2009 dėl skolos priteisimo pagal kreditorės D. B. pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, ir

Nustatė

2Kreditorė D. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo (b. l. 1-3), prašydama priteisti iš skolininko AB „Agrowill group“ 195 600 Lt skolą už neišpirktus AB „Agrowill group“ ISIN kodas LT00 0040 1549 vertybinius popierius, 23 472 Lt palūkanų (12 procentų už vertybinių popierių metinį pajamingumą), 1 584,36 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Kreditorė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/arba nekilnojamąjį turtą, taip pat pinigines lėšas, neviršijant priteistinos sumos – 220 656,36 Lt.

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi (b. l. 11-12) patenkino kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo 220 656,36 Lt vertės skolininkui AB „Agrowill group“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o nesant ar nepakankant skolininko nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto - skolininko pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, leisdamas iš areštuotų piniginių lėšų mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

4Skolininkas AB „Agrowill group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009-08-24 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 15-18). Skundui pagrįsti apeliantas nurodo šiuos argumentus:

  1. Kreditorė, kaip skolininko išleistų ir neišpirktų obligacijų savininkė, neturėjo teisės tiesiogiai kreiptis į teismą, kadangi pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 55 straipsnio 6 dalį bei skolininko 2008-05-19 sudarytą Obligacijų savininkų interesų gynimo sutartį Nr. AVG-200080519-1, ginti obligacijų savininkų teises bei dėl to kreiptis į teismą gali tik vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas – šiuo atveju UAB finansų maklerio įmonė „Orion Securities“.
  2. Skolininko įsipareigojimai kreditorei jau buvo užtikrinti sutartinio įkeitimo lakštu Nr. 01/2/2008/0025336, įregistruotu Hipotekos skyriuje prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo (reg. Nr. 24722).

5Kreditorė atsiliepime į skolininko atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą, nurodydama, jog nesuteikė jokių įgaliojimų atstovauti jos interesus nagrinėjamu klausimu kitiems asmenims, tarp jų ir UAB finansų maklerio įmonei „Orion Securities“, todėl apelianto teiginys, kad kreditorė negalėjo pati tiesiogiai kreiptis į teismą, prieštarauja CPK 5 straipsnio nuostatoms.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

8Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui (kreditoriui) palankaus teismo sprendimo (įsakymo) realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo ieškovui (kreditoriui) palankaus teismo sprendimo (Įsakymo) įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

9Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas areštavo skolininko turtą konstatavęs, jog skolininkas ilgą laiką nevykdo sutartinės prievolės išpirkti obligacijas, o reikalavimo suma yra didelė. Apeliantas atskiruoju skundu neginčija šių teismo išvadų, o aplinkybės, kuriomis skolininkas įrodinėja žemesnės instancijos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą, nesudaro pagrindo paneigti teismo nutarties išvadų bei kreditoriaus teiginių apie egzistuojančią realią grėsmę, jog, nepritaikius skolininko turto arešto, galimo kreditoriui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str.).

10Apeliantas nepateikė teismui pakankamai duomenų, patvirtinančių jo atskirojo skundo teiginį apie tai, kad kreditoriaus reikalavimo įvykdymas yra užtikrintas skolininko turto įkeitimu (CPK 178 str., 314 str.). Apeliaciniam teismui skolininko pateiktas sutartinio įkeitimo lakštas Nr. 01/2/2008/0025336, sudarytas tarp jo ir viešosios apyvartos tarpininko UAB finansų maklerio įmonės „Orion Securities“, o ne kreditorės D. B., kuriame nėra duomenų apie tai, kad šis įkeitimas yra skirtas užtikrinti skolininko įsipareigojimams pagal obligacijų pasirašymo sutartis su kreditore D. B. (b. l. 27-29). Todėl taip pat nėra pagrindo panaikinti teismo pritaikyto skolininko turto arešto.

11Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bylos šalies tinkamumo ar netinkamumo klausimas sprendžiamas ne nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o pasirengimo bylos nagrinėjimui ar teisminio nagrinėjimo metu (CPK 45 str.), todėl teisėjų kolegija nenagrinėja skolininko argumentų, susijusių su kreditoriaus reikalavimo teisės (ne)buvimu (CPK 320 str., 338 str.).

12Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra pagrįsta ir teisėta (CPK 338 str., 329 str.).

13Pažymėtina, kad skolininkas įstatymo nustatyta tvarka gali prašyti teismo pakeisti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę kita, o įmokėjęs reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikęs banko garantiją arba įrodymus, paneigiančius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, prašyti panaikinti laikinąją apsaugos priemonę. Be to, pagrindęs įrodymais galimų nuostolių pobūdį ir preliminarų dydį, skolininkas gali kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str., 147 str. 1 d.). Be to, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys (pareiškimas) būtų atmestas, skolininkas gali reikalauti nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo (CPK 147 str. 3 d.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai