Byla 2-87-280/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovų atstovui R. J., adv. A. Aleknai, atsakovo Panevėžio m. savivaldybės administracijos atstovei D. Noreikienei, Panevėžio apskrities viršininko administracijos atstovei A. Tvaskienei, atsakovo UAB „Viktauga“ atstovui adv. P. Dockai, atsakovui S. D., trečiajam asmeniui V. K.,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų R. J., A. P., E. R., G. J. M. ieškinį atsakovams Panevėžio m. savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, UAB „Viktauga“, V. M., S. D., tretieji asmenys V. Klimavičiaus architektūros firma, UAB „SPKT“, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dėl statybos darbų leidimo galiojimo ir projektavimo sąlygų sąvado galiojimo panaikinimo ir kt., ir

Nustatė

3Ieškovas R. J., veikdamas savo ir kitų ieškovų vardu pagal įgaliojimą bei CPK 44 str. 2 d. pagrindu, pateikė Panevėžio apygardos teismui ieškinio pareiškimą (sutikslintas), į vieną procesinį dokumentą surašė savo reikalavimus, pareikštus Panevėžio miesto apylinkės teisme, per laiką nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2008 m., ir ieškiniu prašo:

41. Taikyti teisės normas, apibrėžtas Civilinio kodekso 1.78 str. 5 d., atžvilgiu šių niekinių sandorių:

51.1. Valstybinės žemės neatlygintino suteikimo sandorio – 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v p. 2.4.6, pažeidusio 1991 m. birželio 18 d. įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" 1 str. 2d. l p., (kuriuo nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo būdai ir taisyklė, kad nuosavybės teisė į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkuriama grąžinant nusavintą turtą natūra).,Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr. 89 p. 10.6.1, Žemės įstatymo 7 str. l d., 8 str. 3 d. 2 p., CK 2.48 str., 4.20 str. 4.106 str. (teisę naudotis sklypu sandoriu suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių).

  1. . 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.595v p.7. – pažeidusio Žemės įstatymo 7 str. l d., 8 str. 3 d. 2 p., CK 2.48 str., 4.20 str., 4.106 str. (teisę nupirkti sklypą suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių – valstybė nedisponuoja neišpirkta žeme),

61.3.

71992-11-23 valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 111-7300, pažeidusios Vyriausybes 1992-02-07 nutarimo Nr. 89 p. 4.2., Žemes įstatymo 7 str. l d., 8 str. 3 d. 2 p., CK 2.48 str., 4.20 str., 4,106 str. (teisę naudotis sklypu sandoriu suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių, valstybė nedisponuoja neišpirkta žeme),

81.4. 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties tarp Panevėžio savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“, pažeidusios Žemės įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 3 d .2 p., CK 2.48 str., 4.20 str., 4.106 str. (teisę naudotis sklypu sandoriu suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių – valstybė kuri, nedisponuoja neišpirkta žeme, savivaldybė nedisponuoja jai neperduota valdyti patikėjimo teise žeme).

92. Panaikinti niekinių sandorių teisines pasekmes:

 1. Panaikinti 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr. 84v 2.4.6. punktą.
 2. Panaikinti 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr. 595v 7 punktą.
 3. Panaikinti 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 111-7300 ir taikyti restituciją 0,064 ha žemės sklypo ( - ), kad. Nr. 2701/0021:1 Panevėžio m. k. v. atžvilgiu.

102.4 Panaikinti 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį“ tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“.

112.5 Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. balandžio 20 d. išduotą UAB „Viktauga“ projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 183;

122.6 Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. lapkričio 22 dieną išduotą UAB „Viktauga“ statybos darbų leidimą Nr. 45.390;

132.7 Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-05 statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 02;

 1. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-19 surašytą reikalavimą Nr. 2, kuriuo įpareigojama UAB „Viktauga“ atlikti bendrąją projekto ekspertizę,
 2. Panaikinti UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio ( - ), Panevėžyje, projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 aktą Nr. 49/1-07.
 1. Panaikinti V. Klimavičiaus įmonės atliktą komercinės paskirties statinio ( - ) Panevėžyje statinio projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros galiojimą;

142. 11. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB „Viktauga“ įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius ( - ) – nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį;

152.12. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje, esančioje prie ( - ) sklypo Panevėžio mieste (teritorija Nr. 2) ir šiame sklype (teritorija Nr. 1), žemės sklypo planą ir atkurti nuosavybės teises natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties). G. J. M. pagal pridedamą schemą nurodytose teritorijose:

16– teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-2-3-4-5-6;

17– teritorijai Nr. 2, ploto 0,1 124 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-6-7-8.

 1. Panaikinti Panevėžio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, kuriais numatytos automobilių stovėjimo aikštelės 0,1856 ha ploto valstybinėje žemėje prie ( - ) Panevėžyje ir 0.012 ha valstybinės žemės priskyrimas sklypui ( - ).
 2. Priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už neteisėtą ieškovų žemės ( - ) naudojimą atlyginimą – 4000 Lt.
 3. Skirti atsakovams UAB „Viktauga", Panevėžio m. savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 4. Skirti atsakovams UAB „Viktauga“ ir Panevėžio m. savivaldybės administracijai baudas už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą.
 5. Priteisti iš atsakovų teismo ir bylinėjimosi išlaidas.

18Ieškinio pagrindu nurodė, kad ieškovai yra pretendentai į L. J., D. s. turėtos nuosavybės teise žemės 33,56 ha Panevėžio m. nuosavybės teisių atkūrimą. Jiems neatkuriamos nuosavybės teisės į žemės sklypus ( - ) (0,640 ha) ir prie šio sklypo esančiam žemės plotui, kuris yra valstybinė žemė, pagal detaliojo plano korektūrą skirta naudoti visuomenės poreikiams, ir kuri paskirta UAB „Viktauga“ įrengti automobilių parkavimo aikštelę.

19Šiuo metu ginčo sklypas ( - ) nuosavybės teisėmis priklauso UAB „Viktauga“. Ši bendrovė žemės sklypą 2005 m. sausio 14 d. pirkimo–pardavimo sandoriu įgijo už 250 tūkstančių litų iš atsakovo S. D. S. D. šį žemės sklypą 1998-06-08 pirkimo–pardavimo sandoriu pirko iš atsakovės V. M.. V. M. pirkimo–pardavimo sandoriu su Panevėžio m. savivaldybe nupirko valstybinę žemę. R. J. ieškiniu ginčija tik Panevėžio m. savivaldybės potvarkius suteikti ir parduoti žemės sklypą atsakovei M. ir su V. M. sudarytą žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, prašo taikyti restituciją, jos nedetalizuodamas, tačiau nurodo, kad sklypas turi būti perduotas savivaldybei (reikalavimai 1.1–1.3; 2.1–2.3). Ieškovas tvirtina, kad žemės sklypas V. M. negalėjo būti parduotas, nes tuo metu 1992 m. vasario 7 d. LR Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“ pagal 10.6.1 str. nuo nutarimo priėmimo dienos miestų ir rajonų valdyboms buvo nurodyta nutraukti žemės sklypų skyrimą ne konkurso tvarka Respublikos miestų teritorijose. Pretendentas L. J. tuo metu jau buvo padavęs prašymą atkurti jam nuosavybės teises. V. M. kitokių neteisėtų veiksmų ieškovai nedetalizuoja, išskyrus tvirtinimą, kad ji žinojo, turėjo žinoti, kad negali pirkti jai skirto žemės sklypo pagal teisinių aktų reikalavimus. Minimas Vyriausybės nutarimas Nr. 89 buvo paskelbtas 1992-05-10.

20Nežiūrint į nutarimo reikalavimus, Panevėžio m. valdyba 1992-11-09 potvarkio Nr. 595v 7 punktu leido V. M. suteiktą sklypą nusipirkti, 1992-11-23 buvo su ja sudaryta valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis. V. M. 1992-07-24 gavo statybos leidimą Nr. 13. 1998-06-02 iš V. M. žemės sklypą su pradėtais statyti statiniais nupirko atsakovas S. D., kuris 2005-01-14 pardavė atsakovui UAB „Viktauga“, kuri nupirktus statinius nugriovė ir iki 2007-01-30 vykdė statybas pagal naują projektą ir išduotą leidimą.

21R. J. tvirtina, kad valstybės neišpirkta žemė nėra valstybės nuosavybė (neišpirkta iš ieškovų), todėl jos perleidimo sandoriai yra niekiniai. V. M. ir institucijos, išdavusios jai statybos leidimus bei kitus aktus, kurių pagrindu ji realizavo niekiniu sandoriu įsigytos nuosavybės suteikiamas teises, žinojo apie tai, kad jai nebebuvo galima suteikti žemės sklypo, todėl 1992-02-24 sandoris yra niekinis. Vėliau V. M. privalėjo informuoti, o žemės sklypą su statiniais įgyjantys asmenys privalėjo išsiaiškinti visas aplinkybes apie įsigyjamą objektą. S. D. ir UAB „Viktauga“ turėjo galimybę žinoti pagal sklypo ir statinių kadastrinių duomenų bylos duomenis, kad 1992-02-24 dienos sandoris niekinis. Visi žemės sklypo ( - ) įgijėjai dėl šios priežasties nėra sąžiningi įgijėjai.

22Ieškovai tvirtina, kad ieškinio senaties termino šiam reikalavimui nepraleido, nes subjektinė teisė pretenduoti į žemės sklypą ( - ) natūra atsirado nuo 2002-04-19, kai buvo pakeistas Atkūrimo įstatymo 5 str. 2 dalies 1 punktas, suteikiantis teisę atkurti nuosavybės teises į žemės plotą iki 1 ha.

23Atsakovai UAB „Viktauga“, Panevėžio m. savivaldybės administracija ir Panevėžio apskrities viršininko administracija nesutinka su ieškovų reikalavimais dėl žemės sklypo ( - ), sandorių pripažinimo negaliojančiais, prašo juos atmesti, nes ieškovai praleido iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusį 3 m. ieškinio senaties terminą ginčyti potvarkiams ir jų pagrindu sudarytoms sutartims. Tvirtina, kad visi žemės sklypo įgijėjai yra sąžiningi. Be to, iki 2002 m. balandžio mėnesio ieškovai neturėjo subjektinės teisės ginčyti žemės sklypo įgijimo sandorių, nes jie negalėjo pretenduoti į šį konkretų ginčo žemės sklypą. Panevėžio m. savivaldybės administracijos atstovė papildomai nurodė, kad ieškovų minimas 1992-02-07 dienos LRV nutarimas Nr. 89 leido V. M. privatizuoti žemės sklypą ne konkurso tvarka (Nutarimo 6.4 p.).

24Atsakovė V. M. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutinka. Tvirtina , kad žemės sklypas jai suteiktas ir parduotas teisėtai. Ji, įgydama žemės sklypą siekė užsiimti verslu, t. y. įsteigti įmonę bei atidaryti gydomosios kosmetikos kabinetą ir fitobarą. Po pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo buvo jai išduotas leidimas statyboms. Dėl pablogėjusios finansinės būklės sustabdė statybas, nutraukė įmonės veiklą. Po to pardavė ir įgytą žemės sklypą. Tvirtina, kad elgėsi sąžiningai.

25Atsakovas S. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu dalyje taikyti restituciją nesutinka, elgėsi sąžiningai, už sklypą V. M. sumokėjo to meto realią kainą, planavo vykdyti statybas. Kai sklypą realizavo, jam nebuvo taikyti jokie ribojimai. Sklypą pardavęs iš UAB „Viktauga“ gavo 250 tūkst. litų, kurių jau nebeturi ir neturi galimybės jų grąžinti. Sklypą su nebaigta statyba pardavė už to meto realią kainą. Su ieškiniu šioje dalyje nesutinka ir UAB „Viktauga“.

26Ieškovai prašo pripažinti negaliojančia 2005-08-16 UAB „Viktauga“ su Panevėžio m. savivaldybės administracija sudarytą „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį“, nes ši sutartis sudaryta pažeidžiant Panevėžio m. tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr. 4-8 patvirtinto Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo projekto korektūrą, pagal kurią šia sutartimi UAB „Viktauga“ perduotas žemės sklypas skirtas tenkinti visuomenės poreikius, automobilių stovėjimo aikštelėms. Ginčijama sutartimi žemė suteikiama ne visuomenės poreikiams tenkinti, o konkretiems verslininkams jų reikmėms tenkinti. Tuo pačiu šia sutartimi ieškovams priklausantys komercinės paskirties žemės sklypai neturės galimybės naudotis automobilių stovėjimo aikštelėmis, tokias aikšteles turės numatyti nuosavybės teisėmis priklausančiuose sklypuose arba jas išsipirkti iš savivaldybės. Nurodytą sutartį vertina kaip sąlygą atsakovui UAB „Viktauga“ ateityje sutartimi suteiktą naudoti žemės sklypą privatizuoti. Šia sutartimi pažeidžiamas konstitucinis lygių verslo konkurencijos sąlygų principas.

27Atsakovas Panevėžio m. savivaldybės administracija su reikalavimu nesutinka. Tvirtinama, kad ginčijama sutartimi siekiama užtikrinti visuomeninį interesą, nes sutarties 2 ir 3 punktuose nustatyta statytojo pareiga įrengti ir eksploatuoti automobilių stovėjimo aikštelę, skirtą bendram naudojimui be apribojimų, nenaudoti aikštelės pasipelnymo tikslu ir t. t. Sutarties 12 p. nustatyta, kad baigus įrengti aikštelę, ji turi būti perduodama savivaldybės nuosavybėn.

28Atsakovas UAB „Viktauga“ nesutiko su šiuo reikalavimu, tvirtindamas, kad nepasikeitė žemės sklypo naudojimo paskirtis, nurodyta patvirtintame ir galiojančiame detaliajame plane, nes sutartyje nurodyta, kad automobilių stovėjimo aikštelė skirta bendram naudojimui be apribojimų. Visuomenės poreikiai gali būti tenkinami ir perduodant žemės sklypą eksploatuoti privačiam asmeniui. Ieškovams natūra šis žemės sklypas negali būti grąžintas. Jeigu ieškovai būtų pradėję komercinių pastatų statybas, su jais būtų buvusi galimybė sudaryti tokią sutartį, bet neperduoti nuosavybėn ginčo žemės sklypą.

29Ieškovai, atstovaujami R. J., prašo panaikinti Panevėžio m. tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, kuriais numatytos automobilių stovėjimo aikštelės 0,1856 ha ploto valstybinėje žemėje prie ( - ) Panevėžio m. ir 0,012 ha žemės sklypo priskyrimo sklypui ( - ). Šis prašymas pagrįstas tuo, kad pasikeitė Teritorijų planavimo įstatymas, sprendiniai nagrinėjamu klausimu neatitinka STR 2.06.01:1999 „Miestų ir gyvenviečių susisiekimo sistemos“ 10 lentelės, p. 1.1, nes susisiekimo sprendiniai galioja ne ilgiau kaip 5 metus, galiojančiais sprendiniais nenumatyti įvažiavimai į požeminius garažus. Ieškovai prarado galimybę įsirengti tokiomis sąlygomis, kaip UAB „Viktauga“, 345 automobilių stovėjimo vietų, kurios užimtų 1,3 ha teritoriją.

30Atsakovai nesutinka su šiuo reikalavimu, tvirtindami, kad ieškovai praleido 1 mėnesio senaties terminą ginčyti nurodytam aktui, kuris yra viešas administracinis aktas. Ieškovai praleido įstatymuose numatytus terminus detaliojo plano sprendiniams ginčyti. Detalusis planas yra administracinis aktas, kurio apskundimui taikomas LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio po paskelbimo dienos apskundimo terminas. Ieškovai apie detaliojo plano sprendinius žinojo, tai patvirtina sprendimai Panevėžio apygardos administracinio teismo ir Panevėžio m. apylinkės teismo bylose, kuriose šalimi buvo ieškovai. Prašo taikyti ieškinio senatį. Norminių aktų vėlesnis pasikeitimas negali būti pagrindu pripažinti negaliojančiu detalųjį planą, nes įstatymai atgal negalioja.

31Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu 2006-11-22 dienos statybos leidimą Nr. 45.390, išduotą UAB „Viktauga“ ir projektavimo sąlygų sąvadą 2006-04-20, leidžiantį projektuoti statinį ( - ). Tvirtina, kad UAB „Viktauga“ ginčo žemės sklypo, kuriame numatyta automobilių stovėjimo aikštelė, nevaldo ir nenaudoja įstatymų numatytais pagrindais, ginčijama teritorija nėra savivaldybei perduota naudoti patikėjimo teise, valdytojas yra Panevėžio apskrities administracija, projektui neatlikta projekto ekspertizė, be ko nebuvo galima tvirtinti projekto. Be to, projekte numatoma įrengti 27 stovėjimo vietos automobiliams, kai pagal projektą turi būti įrengta ne mažiau, kaip 32 stovėjimo vietos. Pagal projektą statomas ypatingas statinys, todėl buvo privaloma projekto ekspertizė. Stovėjimo aikštelės suprojektuotos ne statomo visuomeninio pastato sklype, kaip numato Statybos įstatymo 20 str.

32Atsakovai su šiais reikalavimais nesutinka. Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija 2007 m. vasario 21 d. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2006 m. balandžio 20 d. projektavimo sąlygų sąvadas ir 2006 m. lapkričio 22 d. leidimas Nr. 45.390 atsakovui UAB „Viktauga“ išduoti tik komercinio pastato, adresu ( - ), Panevėžyje, statybai, nors Panevėžio m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus, Aplinkos apsaugos departamento išduotose sąlygose minima ir automobilių stovėjimo aikštelė, be kurios minėtas pastatas funkcionuoti negali. Trijų aukštų komerciniame pastate numatoma įrengti biurų patalpas. Bendras patalpų plotas 1112 kv. m. Pagal technologinį patalpų išplanavimą darbuotojų su lankytojais skaičius neviršija 100 (projektinis 95), nors pagal galiojančias normas lankytojų skaičius gali būti žymiai didesnis ir pastatas gali būti priskirtas ypatingų statinių kategorijai. Statytojui UAB „Viktauga“ 2007 m. vasario 19 d. surašytas reikalavimas Nr. 2, kuriuo įpareigojama iki 2007 m. balandžio 2 d. atlikti bendrąją projekto ekspertizę. Po ekspertizės atlikimo bus sprendžiama, ar teisėtai išduotas projektavimo sąlygų sąvadas ir leidimas statyti. Teismo posėdyje atstovė tvirtino, kad nustatyta, kad projekto ekspertizė nebuvo būtina, nes pastatas nepriskirtas ypatingų statinių kategorijai. Tik dėl ieškovo R. J. pretenzijų buvo pareikalauta atlikti projekto ekspertizę.

33UAB „Viktauga“ nesutinka su šiais reikalavimais ir tvirtina, kad statybos leidimas Nr. 45.390 išduotas statyti atsakovui nuosavybės teise priklausančiame sklype ( - ). Susisiekimo ir komunikacijų sutartis yra kaip priedas prie sąvado ir leidimo kad pritaikyti statomą pastatą susisiekimo reikmėms ir poreikis išspręsti automobilių stovėjimo problemą Panevėžio m.. Leidimas išduotas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir nepažeidžia, negali pažeisti ieškovų teisių ir teisėtų interesų. Tvirtina, kad minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype ( - ) turėtų būti 25, pagal projekto korektūrą – 29.

34Ieškovai prašo panaikinti V. Klimavičiaus. įmonės atliktą komercinės paskirties statinio ( - ), Panevėžyje, projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros galiojimą. Šį reikalavimą grindžia tuo, kad buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Viktauga“, kuri neturėjo teisės patvirtinti pataisyto projekto. Be to, korektūroje pateikti melagingi ir suklastoti duomenys, nes korektūroje įsegtas 2006-11-22 Nuolatinės statybos komisijos protokolas Nr. 544/06. Tvirtina, kad ginčijama korektūra yra naujas projektas, nes atsirado naujas rūsio aukštas, kaip ieškovai nurodo, nepagrįsti vadinamas cokoliniu aukštu, gręžtiniai pamatai pakeisti į rūsio blokines sienas, suprojektuotos naujos, su rūsiu susijusios laikančios konstrukcijos, laiptai, kolonos, atraminės sienos, perdangos. Tai rodo, kad korektūra turėjo būti nustatyta tvarka pateikta Nuolatinei statybos komisijai, kuri turėjo iš naujo įvertinti jos atitikimą sąlygų sąvadui ir spręsti dėl naujo leidimo išdavimo. Nurodo, kad naujas Nuolatinės statybos komisijos 2007-10-16 protokolas patvirtina, kad buvo suderinta ir projekto korektūra ir priimtas naujas sprendimas išduoti leidimą. Nauji brėžiniai korektūroje daryti 2007-02-01. Tvirtina, kad atsakovai visomis priemonėmis slėpė nuo teismo ir ieškovų statinio projektą, kad nepaaiškėtų savavališkos rūsio statybos faktas, todėl ieškovai iki 2007-09-20 nereiškė reikalavimų, susijusių su statybos leidimo galiojimu pastatui sklype ( - ) iš esmės. Iki tol statybos leidimas buvo ginčijamas tiek, kiek jo sprendiniai įtakojo išorinės teritorijos užstatymą: jeigu automobilių stovėjimo aikštelės būtų buvusios suprojektuotos ( - ) sklypo viduje po žeme ir kt.), neužstatant išorinės ginčo teritorijos, šis reikalavimas nebūtų buvęs reiškiamas.

35Atsakovai su šiuo reikalavimu nesutinka. Tvirtina, kad korektūra atlikta prisilaikant norminių reikalavimų, statytojas turi teisę keisti projektą, po ko atitinkamai yra keičiamas ir leidimas. Projekto korektūrą darė V. Klimavičiaus įmonė, kuri ruošė ir pirminį projektą, kuriam buvo išduotas 2006-11-22 leidimas.

36Ieškovai prašo panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-19 surašytą reikalavimą Nr. 2, kuriuo UAB „Viktauga“ įpareigojama atlikti bendrąją projekto ekspertizę ir UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio ( - ), Panevėžyje, projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 aktą Nr.49/1-07. Tvirtina, kad statinio ekspertizė turėjo būti atlikta tarp statinio projekto tvirtinimo ir statinio projekto derinimo Nuolatinėje statybos komisijoje. Kadangi reikalavimas atlikti bendrąją projekto ekspertizę surašytas po leidimo išdavimo, todėl statybos leidimas negali būti laikomas galiojančiu. Šie veiksmai reiškia ir teismo nutartimi nustatyto draudimo vykdyti projektavimą ir projekto tvirtinimą. Šiomis aplinkybėmis ieškovai konstatuoja, kad UAB „Viktauga“ neteisėtai gavo statinio ( - ) projekto architektūrinės statybinės dalies ekspertizę.

37Ieškovai prašo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB „Viktauga“ įstatymu nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius ( - ) ir nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį.

38Atsakovai nepripažįsta, kad UAB „Viktauga“ pradėtas statyti statinys yra teisėtas, vykdomas pagal nustatyta tvarka patvirtintą projektą ir išduotą leidimą. Be to, ginčijama statyba ieškovų subjektinės teisės nepažeidžiamos.

39Ieškovai prašo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio m. savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje, esančioje prie ( - ) sklypo ir šiame sklype žemės sklypo planą ir atkurti nuosavybės teises natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties), G. J. M. pagal jų pridedamą schemą teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha ir teritorijai Nr. 2, ploto 0,1124 ha.

40Atsakovai su šiuo reikalavimu nesutinka, tvirtindami, kad į nurodytas teritorijas ieškovams negali būti atkurtos nuosavybės teisės natūra, nes žemės sklypas ( - ) nėra laisvas, o prie jo esantis yra skirtas visuomenės poreikiams tenkinti.

41Ieškovai prašo priteisti iš UAB „Viktauga“ žalos atlyginimą už neteisėtą ieškovų žemės ( - ) naudojimą atlyginimą – 4000 Lt, skirti atsakovams UAB „Viktauga“ ir Panevėžio m. savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai baudas už piktnaudžiavimą procesu ir laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą. Ieškovai nurodo, kad susipažinus 2007-09-07 su pirminio statinio projekto brėžiniais, paaiškėjo tikrosios įrodymų slėpimo ir neteisėto spaudimo teismui priežastys- savavališkos statybos faktas. Atsakovai teisminio nagrinėjimo metu siekė parengti projekto korektūrą, pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir gauti naują statybos leidimą, kuriuo atgaline tvarka siekia įteisinti jau pastatytą savavališką statinį, nuslėpdami šį faktą nuo teismo ir ieškovų. Atsakovai šių veiksmų metu žinojo apie tai, kad valstybės neišpirkta žemė buvo privatizuota niekinio sandorio pagrindu ir šiuo pagrindu UAB „Viktauga“ įgyta teisė statyti yra neteisėta, siekis šia teise pasinaudoti laikytinas piktnaudžiavimu prieš teisėtus ieškovų interesus. Projekto korektūrą UAB „Viktauga“ paruošė ir leidimas Nr. 45.400 pagal šį projektą 2007-11-05 paruošti ir išduoti galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms: sklypo areštui ir draudimams išduoti statybos leidimus.

42Ieškinys atmestinas (CPK 270 str.).

43Nustatytos faktinės aplinkybės ir įrodymai

44Ieškovai yra pretendentai į L. J., s. D., iki žemės nacionalizacijos Panevėžio m. valdytos 33,56 ha žemės nuosavybės teisių atkūrimą. Žemės savininkas L. J. D., yra E. P., G. J. M. ir L. J., s. L., tėvas. Po L. J., s. L., ir jo žmonos I. P. J. mirties (atitinkamai ( - ) ir ( - )) jų teisių perėmėjas pagal 1999-10-15 ir 2005-01-31 paveldėjimo teisės liudijimą yra ieškovas R. J.

45Po E. P. mirties (2005-11-14) jos teises perėmė J. P., o po šio mirties 2007 m. lapkričio 7 d. teises pagal 2008-02-08 paveldėjimo teisės liudijimą perėmė E. R. ir A. P. Ieškovas pagal įgaliojimus bei CPK 43–44 str. tvarka atstovauja visus ieškovus. (t. 8, b. l. 73, 76–82, b. l. 146).

46Prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą paduotas 1991-12-30. Iki 2003-04-01 valia dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdų, t. y. dėl to, kad nuosavybės teisės būtų atkuriamos natūra, pareikšta. Dėl šių aplinkybių byloje ginčo nėra. Nustatyta, kad ieškovams iš žemės savininko L. J. turėtos 33,56 ha žemės jau atkurtos nuosavybės teisės į 25,196 ha žemės. Neatkurtos nuosavybės teisės į 8,3644 ha žemės. Nuo 2002-04-02 ieškovai įgijo subjektinę teisę reikalauti atkurti nuosavybės teises į miesto žemę natūra, kai buvo priimtos LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisos, jeigu žemė yra laisva ir neužstatyta. Nuo 2004-12-31 ieškovams jau atkuriamos nuosavybės teisės į žemės sklypus natūra. R. J. pateikė šio proceso sprendimų sąrašą. Byloje (t. 6, 23–40, 65–67 lape) pateiktos Panevėžio apskrities viršininko sprendimų kopijos.

47Ieškovai šioje byloje pretenduoja atkurti natūra nuosavybės teises į žemės sklypus ( - ), 0,064 ha, kadastrinis Nr. 2701/0021:1, kuris nuo 2005 m. sausio 14 pirkimo pardavimo sutarties su atsakovu S. D. pagrindu priklauso atsakovui UAB „Viktauga“, ir į šalia šio sklypo esantį žemės sklypą, detaliajame plane, patvirtintame Panevėžio m. tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“, numatytą automobilių stovėjimo aikštelei, R. J. tvirtinimu 0,1856 ha ir 0,012 ha ploto. Byloje pateiktas patvirtintas detalusis planas, sprendimas jį patvirtinti, be to, Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2000-03-21 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. 241 (t. 1, b. l. 109 106-107). Šiuos žemės sklypus šiuo metu valdo: UAB „Viktauga“ nuosavybės teisėmis (0.064 ha), o šalia jo esantį – Panevėžio m. savivaldybė, kuri pavedė UAB „Viktauga“ įrengti automobilių parkavimo aikštelę. Pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą nėra žemės savininkai, nors ieškovas R. J. tvirtina, kad ginčo žemės sklypo savininkais laikytini pretendentai.

48Dėl žemės sklypo 0,1856 ha ploto Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktorius su UAB „Viktauga“ 2005 m. rugpjūčio 16 d. sudarė „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį“, pagal kurią rekonstruojamo pastato adresu ( - ) Panevėžyje pritaikymo transporto ir pėsčiųjų susisiekimo reikmėms tikslu perdavė žemės sklypą UAB „Viktauga“, kuri įsipareigojo savo lėšomis įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, skirtą bendram naudojimui be apribojimų, atlikti objekto išpildomąją geodezinę nuotrauką, <...>, gauti leidimą ją eksploatuoti ir eksploatuoti neterminuotai. Sutartyje nurodyta, kad nustojus aikštelę eksploatuoti, be papildomų sąlygų jos įrenginius ir aikštelę perduoti savivaldybei. Nors sutartyje data nurodyta 2005-08-16, galima daryti išvadą, kad ji sudaryta 2006-08-16, nes tokia data ji užregistruota Panevėžio m. savivaldybės priimamajame (t. 1, b. l. 15). Tiesa, šioje sutartyje konkretūs duomenys apie žemės sklypą nenurodyti. Kad kalbama apie ginčo žemės sklypą, galima spręsti pagal sutartyje nurodytą objektą: rekonstruojamo pastato adresu ( - ), Panevėžyje, pritaikymas transporto ir pėsčiųjų susisiekimo reikmėms bei pagal minėtą detalųjį Kniaudiškių II mikrorajono planą. Savivaldybės administracija pagal sutartį pavedė „statytojui išplėtoti vietos savivaldos institucijai priklausančios susisiekimo komunikacijų dalį prie statytojui skirto žemės sklypo“ (t. 1, b. l. 15).

49Kniaudiškių II mikrorajono detalusis planas yra galiojantis, iš esmės juo suplanuotų žemės sklypų paskirtis lieka komerciniai pastatai. Po 2000 m. pasikeitė tik šių sklypų savininkai, dalis žemės sklypų priklauso ieškovams, nes jiems atkurtos nuosavybės teisės į žemę.

50Ieškovai ginčija žemės sklypo 0.064 ha ploto ( - ), unikalus Nr. ( - ), Panevėžio m. įgijimo teisėtumą nuo 1992 m. vasario mėn.. Nustatyta, kad šis žemės sklypas 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkiu Nr. 84 v, 2.4.6 punktu suteiktas atsakovei V. M. S., tiksliau M. įmonei gydomosios kosmetikos kabineto ir fitobaro statybai – 0,60 ha. Potvarkiu nurodyta, kad projektuoti smulkioms individualioms įmonėms leista Panevėžio m. valdybos 1991-06-17 dienos potvarkiu Nr. 306v. (t. 7., b. l. 26). 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkiu 595v (potvarkio 7 p.) leista nusipirkti privatinės nuosavybės teise V. M. įmonei Kniaudiškių II mikrorajono komerciniame komplekse 0,064 ha plotą už 139942 talonus, 1992-11-23 sudaryta notarinė žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis (t. 12, b. l. 15), o 1993-07-24 V. M. individualiai įmonei išduotas leidimas šiame sklype gydomosios kosmetikos kabineto ir fitobaro statybai pagal paruoštą projektą (t. 7, b. l. 131–133). Šias aplinkybes patvirtina išrašai iš potvarkių, pirkimo–pardavimo sutartis. Tuo metu ieškovai neturėjo teisės pretenduoti į šį ginčo žemės sklypą pagal galiojusio LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str., kuris leido natūra neatlygintinai nuosavybės teisėmis įgyti žemės sklypą ne didesnį, kaip 0,2 ha Panevėžio m., už likusį žemės sklypo plotą valstybė galėjo atlyginti kitais būdais (Įstatymo 16 str.) arba išpirkti (Įstatymo 12 str.).

51Atsakovė V. M. pagal jos įmonei išduotą leidimą gydomosios kosmetikos kabineto ir fitobaro nebaigė statyti. Įmonės veikla, kaip ji tvirtina atsiliepimu į ieškinį, buvo nutraukta, o žemės sklypas su pradėtu statyti statiniu jame parduotas atsakovui S. D. Tai patvirtina privačios komercinės paskirties žemės su pastatais pirkimo–pardavimo 1998-06-08 sutartis tarp S. D. ir V. S., pagal kurią S. D. pardavėjai V. M. S. sumokėjo 25 tūkst. litų. Panevėžio apskrities viršininko administracija, patikrinusi statomą komercinį pastatą ( - ) 1998-06-01 nustatė, kad darbai atliekami be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto (t. 12, b. l. 3,5).

52Atsakovas S. D. 2005-01-14 pirkimo–pardavimo sutartimi 0,0640 ha žemės sklypą ( - ), Panevėžio m., unikalus Nr. ( - ), kuriam Nekilnojamojo turto registre yra suteiktas įrašo Nr. ( - ), su jame esančiu komerciniu pastatu ( - ) (baigtumas 14 procentų) (unikalus Nr. ( - )) 276,81 kv. m bendro ploto, už 250 tūkstančių litų pardavė atsakovui UAB „Viktauga“ (t. 12, b. l. 4).

53Ieškovai pareiškė reikalavimus nuginčyti sklypo įgijimo teisėtumą 2007-10-16 ieškiniu (t. 7,.b. l. 138), bet tik ginčijo V. M. ir Panevėžio m. savivaldybės sandorius ir aktus. Ieškovai nereagavo į atsakovo atsiliepime nurodytus pagrindus, kad neginčijami vėlesni sandoriai. Šį reikalavimą bandė pareikšti tik 2008 m. lapkričio mėn. po parengiamojo posėdžio, kai bylos nagrinėjimas buvo nepagrįstai užsitęsęs, nes ieškovai vis reiškė naujus reikalavimus, bet ne dėl šių sandorių pripažinimo negaliojančiais. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 28 d. nutartimi siūlė iki bylos nagrinėjimo pradžios šiame teisme sutikslinti reikalavimus, tačiau ir šia teise ieškovai tinkamai nepasinaudojo, tik surašė visus reikalavimus į vieną procesinį dokumentą, dar bandydami įrašyti naujus, tik ne tuos, kurie būtini kad tinkamai išspręsti jau pareikštus materialinius reikalavimus.

54UAB „Viktauga“ 2006-06-19 Panevėžio m. savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriui pateikė prašymą leisti nugriauti pastatą, t. y. demontuoti komercinio pastato ( - ) pamatus (t. 6., b. l. 133), o 2006 m. liepos 14 d. atsakovui UAB „Viktauga“ buvo išduotas leidimas Nr. 45.208 demontuoti komercinio pastato ( - ) (unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 276,81 kv. m, įregistruoto 1993-12-09) pamatus (b. l. 140, t. 6). Leidimas galioja iki 2009-07-14.

55UAB „Viktauga“ 2006-04-20 gavo pagal 2006-02-09 prašymą projektavimo sąlygų sąvadą reg. Nr. 183 komercinio pastato ( - ) statybai, 2006-11-22 išduotas leidimas Nr. 45.390 statyti komercinės paskirties pastatą, kurio bendras plotas 1112 kv. m, su gręžtiniais pamatais ( - ) pagal 2006 m. V. Klimavičiaus įmonės paruoštą projektą, kuris svarstytas Nuolatinėje statybos komisijoje 2006-11-22 (t. 6., b. l. 156). Leidimo galiojimo data iki 2016 m. Ieškovai pareiškė reikalavimus nuginčyti šiuos aktus 2007-01-22 (t. 1, b. l. 4).

562007-11-05 išduotas naujas leidimas Nr. 45.400 UAB „Viktauga“ 2007-10-18 (t. 8, b. l. 153) prašymu, kai buvo padaryta V. Klimavičiaus įmonės galiojančio projekto korektūra, paruošta 2007 m. vasario mėn., pateikta Panevėžio savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai, kuri projektą suderino 2007-10-16 protokolu Nr. 650/07. (b. l. 154, t. 8). Iš esmės šiuo leidimu pakeistas 2006-11-22 leidimas komerciniam pastatui ( - ) statyti, suprojektavus rūsį, kuris projekte įvardintas cokoliniu aukštu ir kuris nebuvo numatytas 2006 m. pirminiame komercinio pastato projekte. Ieškovai šį leidimą ginčija kitoje administracinėje byloje, o projekto korektūrą – šioje byloje.

57Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Panevėžio miesto ir rajono statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė G. M. 2007 m. lapkričio 12 d. projektavimo ir statybos leidimo išdavimo patikrinimo aktu Nr. 40, patikrinusi statomo komercinės paskirties pastatą ( - ), nurodė, kad pagal 2007-11-22 statybos leidimą Nr. 45.390 statomas ne ypatingas statinys (t. 8, b. l. 156), kai tuo metu galiojo ne 2007-11-22 leidimas Nr. 45.390, o 2007-11-05 leidimas Nr. 45.400, kuriuo jau leista statyti ne 1112 kv. m. ploto, o 1474 kv. m ploto statinys. Pagal šiuos netikslumus ir antstolio S. Ramanausko faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus ieškovai vertina UAB „Viktauga“ ir kitų atsakovų veiksmus, kad neva buvo susitarimas dėl neteisėtų statybų, dėl faktinės padėties slėpimo.

58Leidimai atsakovui UAB „Viktauga“ statyti komercinį pastatą ( - ) išduoti tik po to, kai buvo sudaryta „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartis“ pagal kurią rekonstruojamas-naujai statomas pastatas adresu ( - ), Panevėžyje, pritaikomas transporto ir pėsčiųjų susisiekimo reikmėms ir šiuo tikslu Panevėžio m. savivaldybė perdavė žemės sklypą UAB „Viktauga“, kuri įsipareigojo savo lėšomis įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, skirtą bendram naudojimui be apribojimų, atlikti objekto išpildomąją geodezinę nuotrauką, <...>, gauti leidimą aikštelę eksploatuoti ir eksploatuoti neterminuotai. Kitu atveju UAB „Viktauga“ negalėjo ir negalėtų statyti komercinio pastato pagal paruoštą V. Klimavičiaus įmonės projektą dėl tos priežasties, kad prie komercinio pastato nėra įrengtos reikiamo dydžio automobilių parkavimo aikštelės.

59Ieškovai savo ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Panevėžio m. apylinkės teismas, priėmęs ieškinius šioje byloje, taikė laikinąsias apsaugos priemones: Panevėžio m. apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. nutartimi, kuri galiojo iki uždraudė atlikti veiksmus, kuriais būtų keičiamas žemės sklypo, esančio ( - ), teisinis statusas, derinti ir tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus, tvirtinti statinių projektus ir išduoti leidimus statiniams statyti, išduoti leidimus atlikti žemės kasinėjimo darbus, o jei tokie leidimai išduoti – sustabdyti jų galiojimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos, taip pat uždrausta atlikti kasinėjimo darbus, statyti bet kokius statinius, perleisti sklypus. Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija, kaip nurodo, vykdydama šią nutartį, 2007 m. vasario 5 d. atsakovui UAB „Viktauga“ surašė statinio sustabdymo aktą Nr. 02, kuriuo įpareigojo atsakovą UAB „Viktauga“ nutraukti komercinio pastato ( - ) statybos darbus, atlikti statinio konservavimo darbus (t. 2, b. l. 49), kurie ir buvo atliekami (t. 3, b. l. 6–7–8), surašytas 2007-02-19 konservavimo aktas, konstatavus, kad sumontuoti pastato pamatai, užpiltos tranšėjos apie pamatus, apšiltintos pamato konstrukcijos, sumontuotos gelžbetonio perdangos plokštės. Šių darbų ir rūsio stulpinių pamatų hidroizoliacija bei rūsio langų ir durų užtaisymas medinėmis lentomis patvirtina atsakovo UAB „Viktauga“ pateikta lokalinė konservavimo darbų sąmata (t. 3, b. l. 117). Tuo metu UAB „Viktauga“ dar nebuvo gavusi 2007-11-05 leidimo statyboms, galiojo 2006-11-22 leidimas.

60Panevėžio m. apylinkės teismas 2007 m. kovo 21 d. nutartimi (t. 2, b. 11–12) ieškovų 2007-03-19 prašymu papildomai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, uždrausdamas Panevėžio apskrities viršininko administracijai, Panevėžio m. savivaldybės administracijai ir UAB „Viktauga“ žemės sklype ( - ) atlikti veiksmus, susijusius su statinio projekto ekspertizės ir statinio projekto derinimo darbų vykdymu po to, kai Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2007-02-19 (t. 1, b. l 76). UAB „Viktauga“ pateikė reikalavimą Nr. 02 atlikti bendrąją projekto ekspertizę ir 2007-03-08 UAB „SPKT“ bendrosios ekspertizės aktu atliko bendrąją projekto ekspertizę ir pateikė išvadą (t. 3, b. l. 10–11). Jame nurodyta, kad techninis projektas pataisytas pagal privalomas pastabas bendrosios ekspertizės metu ir pateikė išvadą tvirtinti komercinio pastato projekto korektūrą, pagal kurį statybos leidimas dar nebuvo išduotas, galiojo 2006-11-22 leidimas, išduotas pirminiam projektui be rūsio patalpų. Šiuo ekspertizės aktu padaryta išvada dėl projekto korektūros tinkamumo iki jo nagrinėjimo Nuolatinės statybos komisijos posėdyje.

612007-05-25 atsakovas UAB „Viktauga“ pateikė prašymą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, prašė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – apribojimus žemės sklypui ( - ), Panevėžio m., nes pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesusiję su teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu, dėl to, kad ieškinyje dar nebuvo reiškiamas reikalavimas atkurti nuosavybės teises ieškovams į šį sklypą. 2007 m. birželio 15 d. nutartimi Panevėžio m. apylinkės teismas, kurio žinioje buvo ši byla, panaikino šio teismo 2007-01-30 ir 2007-03-21 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones sklypui ( - ) ir

Nutarė

62taikyti galiojusias laikinąsias apsaugos priemones tik sklypui, kuriame pagal Panevėžio m. tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ numatytas prie ( - ) sklypo automobilių stovėjimo aikštelėms (t. 3, b. l. 90–91), o laikinąsias apsaugos priemones sklypui ( - ) panaikino. Nutartis įsiteisėjo po 2007 m. spalio 15 d. Panevėžio apygardos teismo nutarties paskelbimo (t. 5, b. l. 96). Po to ieškovas R. J. 2007 m. spalio 16 d. pateikė ieškinį, kuriuo pradėjo ginčyti UAB „Viktauga“ žemės nuosavybės teises į sklypą ( - ) Panevėžio m. (reikalavimai dėl žemės sklypo įgijimo teisėtumo), todėl jo prašymu buvo vėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sklypui ( - ) Panevėžio m. apylinkės teismo 2007 m. spalio 30 d. nutartimi: areštuotas žemės sklypas ir jame esantys statiniai (t. 7, b. l. 38, civ. byla 2-6573-452-2007) be draudimo atsakovams rengti, derinti ir tvirtinti planavimo dokumentus, statinių projektus, gauti ir duoti leidimus statyti, atlikti kasinėjimo ar griovimo darbus ir kt., areštas įregistruotas Turto areštų aktų registre, nurodęs, kad šie draudimai jau pritaikyti ankstesnėmis nutartimis, ko iš tiesų nebebuvo. Kaip matyti, laikinosios apsaugos priemonės iš esmės nebuvo pažeidinėjamos, nes ieškovų reikalavimas iki 2007 m. spalio 16 d. taikyti laikinąsias apsaugos priemones sklypui ( - ), į kurį jis nepretendavo, neatitiko CPK 144 str., dėl ko teismas 2007 m. birželio 15 d. nutartimi, po to, kai buvo atlikta vietos apžiūra, jas panaikino. Ieškovų reikalavimai buvo nukreipti tik į šalia šio sklypo numatytą pagal galiojantį detalųjį planą įrengti automobilių saugojimo aikštelę. Iki tol ieškovai tvirtino, kad statybos vykdomos abiejuose sklypuose ir dėl šių statybų keisis aikštelės statusas. Statybos abiejose sklypuose turėjo prasidėti pagal vieną leidimą, kaip numato LR Statybos įstatymo 23 str. 15 p.

63Ieškovas, pateikęs teismui pirmą ieškinį 2007-01-16 ir jame nurodęs savo reikalavimus: pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį, panaikinti 2006-11-22 leidimo galiojimą kaip pažeidžiantį Statybos įstatymų reikalavimus, panaikinti 2006-04-20 projektavimo sąlygų sąvadą, pripažinti, kad detaliuoju planu numatytai ginčo automobilių parkavimo aikštelei prie Sklypo ( - ) nėra nustatytas būtinasis visuomenės poreikis bei įpareigoti atkurti nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą, prašė teismo išreikalauti iš atsakovo Panevėžio savivaldybės administracijos ne tik dokumentus, kurie patvirtintų aplinkybes, reikšmingas pareikštų reikalavimų išsprendimui, bet ir įrodymus, kurie neturi tiesioginio ryšio su pareikštais reikalavimais: pvz., atsakovo UAB „Viktauga“ nuosavybės į sklypą bei jame esančius statinius ( - ) įsigijimo, teisinės registracijos dokumentų kopijas. Kai teismas prašymo netenkino, ieškovas R. J. jam reiškė nušalinimą. Po to, 2007-04-11 pateikė ieškinio pareiškimo papildymą, papildydamas ieškinį naujomis aplinkybėmis bei reikalavimais, tebeprašydamas teismo išreikalauti iš atsakovų dokumentus dėl UAB „Viktauga“ teisių į sklypą ( - ), priklausančio asmeninės nuosavybės teisėmis, tų teisių neginčydamas, įgyvendinimą, nenurodant ir nepaaiškinant konkrečiai, kokias aplinkybes jais nori įrodyti ir kaip šie individualūs aktai pažeidžia ieškovų teisės ir kiek tas teisių pažeidimas susijęs su reikalavimo atkurti nuosavybės teises į automobilių parkavimo aikštelę prie ( - ) žemės sklypo tenkinimu. Ieškovai, tik vienu ar kitu būdu išsiaiškinę statybų ( - ) aplinkybes, su antstolio S. Ramanausko, kuris vykdė Panevėžio m apylinkės teismo 2007-01-30 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pagalba, pareiškė tik 2007-10-16 reikalavimus dėl šio sklypo ( - ) įsigijimo teisėtumo ir prašymą atkurti jiems nuosavybės teises į žemės sklypą ( - ), pripažinus statybos darbus savavališkais. Nurodo, kad apie teisių pažeidimą sužinojo tik 2007 m. rugsėjo mėn., kai gavo konkrečius dokumentus apie tai, kokiomis aplinkybėmis pradėtos statybos sklype. Sujungus dvi civilines bylas tapo akivaizdu, kad ieškovas, reikšdamas pirminius reikalavimus ir prašydamas išreikalauti dokumentus- rašytinius įrodymus, tai darė iš dalies ne pateikto ieškinio nurodytų aplinkybių ir pareikštų reikalavimų pagrįstumui įrodyti, kaip reikalauja CPK 135 str., CPK 178 str., o siekdamas nustatyti naujas aplinkybes, jų pagrindu reikšti naujus reikalavimus, ką patvirtina ieškovo R. J. netrūkstamas ieškinio pildymas naujomis aplinkybėmis ir reikalavimais, įrodymais nurodant savo pateiktus vertinimus. Šiomis aplinkybėmis nenustatyta, kad atsakovai piktnaudžiavo procesu ir dėl to yra pagrindas taikyti sankcijas, nes šioje byloje ieškovai pasirinko aukščiau aptartą sudėtingą savo teisių gynimo būdą, įrodymų naštą palikdamas atsakovams.

64Teisiniai argumentai

65Dėl V. M. įmonei žemės sklypo suteikimo teisėtumo, restitucijos taikymo ir įpareigojimo atkurti nuosavybės teises į sklypą ( - )

66Ieškovas R. J. nurodo, kad teisė atkurti nuosavybės teisę grąžinant žemę natūra atsirado 2001-04-02 Konstitucinio teismo nutarimo pagrindu nuo 2002-04-02, kai buvo priimtos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisos. 2002 m. balandžio 2 d. įstatymas Nr. IX-832 (įsigaliojęs 2002-04-19) nustato, kad žemė išperkama valstybės ir už ją atlyginama įstatymo 16 str. nustatyta tvarka, jeigu ji iki 1995-06-01 buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų, kitų naudojamų ar naujų infrastruktūros objektų – įvairių veiklos sričių, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, užtikrinančių krašto, gyventojų saugumą, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą, komplekso (energetika, transportas, ryšiai, statyba, švietimas, sveikatos apsauga, rekreacija bei turizmas, gamtos ir kultūros vertybių apsauga bei atliekų sutvarkymas, krašto, civilinė ir priešgaisrinė sauga) teritorijų; žemės sklypų, numatomų naudoti <... > bendroms gyventojų reikmėms <...>, kurių svarbą vietos bendruomenei savo sprendimu pripažįsta savivaldybės taryba.

672002-04-19 šis žemės sklypas atsakovei V. M. nebepriklausė, nes 1998-06-08 dienos pirkimo–pardavimo sutartimi buvo žemės sklypą perleidusi atsakovui S. D. Ieškinio senaties trijų metų terminas, kurį nustatė 1964 m. galiojusio CK 84 str. 1 d., atsakovės V. M. žemės sklypo įsigijimui ginčyti pasibaigė 1995 m. lapkričio 13 d. Ieškovai pareiškė reikalavimą nuginčyti V. M. žemės sklypo ( - ) įgijimui praleidę 3 m. ieškinio senaties terminą, UAB „Viktauga“, Panevėžio m. savivaldybės administracija prašo taikyti ieškinio senatį, todėl ieškinio senaties termino pasibaigimas yra pagrindas reikalavimus : panaikinti 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr. 84 v 2.4.6. punktą, panaikinti 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr. 595v 7 punktą, panaikinti 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 111-7300 ir taikyti restituciją 0,064 ha žemės sklypo ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Panevėžio m. k. v. atžvilgiu atmesti (tuo metu galiojusio CK 90 str.). Nauji ieškinio senaties terminai, numatyti šiuo metu galiojančiame LR Civiliniame kodekse, negali būti taikomi dėl tos priežasties, kad ieškinio senaties terminas nurodytiems reikalavimams pasibaigė dar iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, t. y. iki 2001-07-01 (LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 str.).

68Atsakovo S. D. ir V. M. sudarytą sandorį ieškovai galėjo ginčyti iki 2001-06-08 dienos, taigi ieškovai praleido senaties terminą ir šiam sandoriu nuginčyti. Kadangi ieškovai iki 2002-04-19, kaip patys pripažįsta, neturėjo subjektinės teisės ginčyti minėtų sandorių, nes neturėjo teisės atkurti nuosavybės teisių į ginčijamais sandoriais suteiktą žemės sklypą natūra, o įstatymas atgal negalioja, tai ieškovai bet kokiu atveju nebegali pretenduoti nuginčijant jo suteikimo pagrindą į ginčo žemės sklypą, kuris subjektinės teisės atsiradimo metu jau buvo perleistas trečiajam asmeniui teisėtai sudaryto sandorio pagrindu.

69Nenuginčijus pirminių žemės sklypo įsigijimo sandorių, ieškovai neteko teisinio ir materialinio pagrindo, t. y. pirminių sandorių negaliojimo pagrindu ginčyti vėlesnių sandorių, t. y. 2005-01-14 atsakovų UAB „Viktauga“ ir S. D. sudarytos privataus žemės sklypo su pastatais pirkimo–pardavimo sutarties. Kito teisinio pagrindo šiam sandoriui nuginčyti ieškovai nenurodė, o vien sąžiningumo ar nesąžiningumo fakto, kai pirminiai sandoriai nenuginčyti, sutarčiai pripažinti negaliojančia nepakanka.

70Kadangi žemės sklypas privačios nuosavybės teisėmis priklauso atsakovui UAB „Viktauga“, nepriklausomai nuo to, kokiomis aplinkybėmis ši bendrovė griovė įgytus statinius sklype, gavo leidimą naujoms statyboms ir pan., negali būti sprendžiamas jo grąžinimo natūra ieškovams klausimas, nes žemės sklypas valstybei nebepriklauso, jis nėra laisvas (neužstatytas). Ieškovai nereiškė tinkamai reikalavimo iki 2008 m. pabaigos nuginčyti savarankišku pagrindu UAB „Viktauga“ ir S. D. sudaryto sandorio. Bandymas tai padaryti tik po parengiamojo posėdžio šioje byloje buvo pavėluotas, nes buvo jau užvilkintas bylos nagrinėjimas, atsakovas UAB „Viktauga“ atsiliepime į ieškovo R. J. 2007-10-16 ieškinį jau nurodė, kad ieškovai šio sandorio neginčija, todėl nėra pagrindo taikyti restituciją, bet į šį argumentą ieškovas nereagavo. Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas sutikslinti ieškinio reikalavimus, ieškovai vėl šia teise tinkamai nesinaudojo. Teismas negalėjo konkrečiai nurodyti, kokius reikalavimus reikšti, o kokių nereikšti, nes tai yra ieškovų diskrecija. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ginčo žemės sklypas iki 2006 m. liepos 14 d. žemės sklype ( - ) buvo įteisinta nebaigta statyba. Dėl šios priežasties ieškovai iki tol pagal nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 12 str. negalėjo pretenduoti į šį žemės sklypą, nes jis nebuvo laisvas (neužstatytas) (Įstatymo 12 str. 3 p.). UAB „Viktauga“ užstato ne laisvą valstybei priklausantį sklypą ( - ), šis sklypas užstatytas nuo 1993 m.

71Dėl detaliojo plano sprendinių pripažinimo negaliojančiais

72Ieškovų nurodytų argumentų pagrindu negalima daryti išvados, kad Panevėžio m. tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniai, kuriais numatytos automobilių stovėjimo aikštelės 0,1856 ha ploto valstybinėje žemėje prie ( - ), Panevėžio m., ir 0,012 ha žemės sklypo priskyrimo sklypui ( - ) nebegalioja. Šiuo metu galiojantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 226 str. 6 dalis nustato, kad detaliųjų planų sprendiniai galioja neterminuotai, jeigu tvirtinant detalųjį planą nebuvo nustatytas konkretus galiojimo laikas. Ieškovai neįrodė, kad Detaliojo plano sprendiniai susisiekimo komunikacijai ir infrastruktūrai nuo patvirtinimo neteisėti, nes prieštarauja STR 2.06.01:1999 „Miestų ir gyvenviečių susisiekimo sistemos“ 10 lentelės p. 1.1, p. 1.6, o nuo 2004-03-01 prieštarauja ir STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ p. 14 normoms. Ieškovai tvirtina, kad numatytas per mažas automobilių stovėjimo vietų skaičius. Nurodytų argumentų pagrindu ieškovai jau kreipėsi į Panevėžio m. savivaldybės administraciją ir Panevėžio apskrities viršininko administraciją, prašydami nedelsiant pakeisti detaliojo plano sprendinius, bet buvo atsisakyta pradėti šį procesą. Ieškovų šis reikalavimas nebuvo tenkintas ir administraciniame teisme. Kaip matyti, ieškovai šioje byloje tik kitaip suformulavo reikalavimą nei administraciniame teisme, nurodydami tą patį pagrindą, t. y. tas pačias aplinkybes (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008-11-07 nutartis adm. byloje Nr. A525 -1820/2008).

73Patvirtintas detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos). Detalusis planas paruoštas teritorijų planavimo specialistų, nenustatyta, kad priimant sprendinius buvo pažeistos rengimo, svarstymo ir derinimo procedūros. Esant ir šiems detaliojo plano sprendiniams neužkirstas kelias statyti požemines aikšteles konkretiems komerciniams pastatams skirtuose žemės sklypuose (Statybos įstatymo 20 str. 6 d.). Iš ieškovų argumentų turinio matyti, kad ieškovai siekia atkurti nuosavybės teises į automobilių parkavimui skirtą aikštelę, kad ją galėtų naudoti tik privačiais interesais. Taigi tokiu ieškovų tikslu paneigiamas argumentas, kad netinkamai suplanuotos automobilių parkavimo aikštelės dėl to, kad jos numatytos ne visai komercinei zonai, nes siekiama konkrečią aikštelę priskirti tik ieškovams priklausančiam komerciniam sklypui. Ginčijamu detaliuoju planu numatyta automobilių parkavimo aikštelė, skirta bendrom reikmėm, ne tik konkretaus komercinio pastato valdytojo reikmėms. Tai konstatuota ir Panevėžio apygardos administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje 1-07-01/2003, kurioje pareiškėjai buvo pretendentai į L. J. išlikusį nekilnojamąjį turtą, todėl kitaip vertinti detaliojo plano sprendinius vargiai ar begalima. Atsakovas UAB „Viktauga“ negali šios parkavimo aikštelės naudoti tik savo interesais, kita paskirtimi ar aikštelės sąskaita gauti papildomų pajamų, ką įtaria ieškovai ir ką galėtų daryti patys po nuosavybės teisių į šį žemės sklypą atkūrimo. Sprendžiant šį reikalavimą, tenka atkreipti dėmesį į tai, kad pretenduojantieji į nuosavybės teisių atkūrimą pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą nėra žemės savininkai, juo numatyta ribota restitucija. Priėmus sprendimus ir grąžinus atitinkamus žemės sklypus pretendentams, detaliuoju planu nustatytos žemės sklypų ribos, paskirtis nesikeičia.

74Ieškovai praleido ieškinio senaties sutrumpintą vieno mėnesio terminą viešam administraciniam aktui ginčyti, nes nenustatyta, kad jie apie detaliojo plano sprendinius nežinojo iki ieškinio pareiškimo. Atvirkščiai, ieškovai juos ginčijo tik ne ieškinio teisena. Atsakovas UAB „Viktauga“ prašo ieškinio senaties terminą taikyti.

75Dėl reikalavimo panaikinti 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį“ tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“.

76LR statybos įstatymo 20 str. 7 dalyje nustatyta, kad projektavimo sąlygose draudžiama nustatyti reikalavimą, kad statytojas(užsakovas) atliktų esamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų remonto ar rekonstravimo darbus. Jei dėl suprojektuoto statinio būtina išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, sudaroma sutartis, kurioje nurodoma susisiekimo komunikacijų statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybės teisės užbaigus statybą. Ji pridedama prie statinio projektavimo sąlygų sąvado. Tai reiškia, kad galima atskiru susitarimu su atitinkamu subjektu susitarus gauti leidimą ir įrengti numatytas susisiekimo komunikacijas, kurios skirtos bendram naudojimui, neišskiriant ir statomo objekto, įrengti ir nuosavybės teisėmis nepriklausančiame pastate (šio str. 15 p.) Automobilių parkavimo aikštelė – numatomas statinys. Susisiekimo komunikacijos yra visų rūšių transporto (biotransporto, geležinkelio, automobilių, jūrų, vidaus vandenų, oro, miestų elektrinio transporto) bei pėsčiųjų judėjimo vietos (keliai, gatvės) Kaip matyti, Panevėžio savivaldybės administracija susisiekimo komunikacijomis įvardijo ir automobilių parkavimo aikštelę, kuriai įrengti ir eksploatuoti ir sudaryta ginčijama sutartis. Kaip matyti iš paminėtų LR statybos įstatymo normų, ginčijama sutartis nėra draudžiama, o atvirkščiai, yra leidžiama. Iš ieškovų pateiktų šios sutarties nuginčijimo pagrindų negalima daryti vienareikšmės išvados, kad UAB „Viktauga“ šią aikštelę įgys privačion nuosavybėn ir ją eksploatuos tik savo interesais, kad bus pažeidinėjami ieškovų interesai. Juk detaliajame plane ir ginčijamojoje sutartyje nurodyta, kad šia atsakovo UAB „Viktauga“ įrengiama aikštele statomas pastatas adresu ( - ), Panevėžyje, pritaikomas transporto ir pėsčiųjų susisiekimo reikmėms ir šiuo tikslu Panevėžio m. savivaldybė perdavė žemės sklypą UAB „Viktauga“, kuri įsipareigojo savo lėšomis įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, skirtą bendram naudojimui be apribojimų, atlikti objekto išpildomąją geodezinę nuotrauką, gauti leidimą ją eksploatuoti ir eksploatuoti neterminuotai. Nėra savivaldybės įsipareigojimo įrengtą aikštelę perduoti UAB „Viktauga“ nuosavybėn, kad pakeisti jos naudojimo paskirtį, t. y. paversti išskirtinai privačia teritorija. Tai draudžia ir Žemės reformos įstatymo 13 str. 2 p. Be to, to neleistų daryti ir galiojantis detalusis planas. Nenustatyta, kad pagal šią sutartį UAB „Viktauga“ netinkamai įrengs automobilių stovėjimo vietas, nes ieškovas R. J. savo skaičiavimus atliko pagal normas, skirtas ypatingų visuomeninių pastatų kategorijai, kuomet reikia rengti didesnį kiekį automobilių parkavimo vietų.

77Dėl reikalavimų

78 panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. balandžio 20 d. išduotą UAB „Viktauga“ projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 183;

79panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. lapkričio 22 dieną išduotą UAB „Viktauga“ statybos darbų leidimą Nr. 45.390.

80panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-05 statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 02,

81panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-19 surašytą reikalavimą Nr. 2, kuriuo įpareigojama UAB „Viktauga“ atlikti bendrąją projekto ekspertizę,

82panaikinti UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio ( - ) Panevėžyje projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 aktą Nr. 49/1-07.

83panaikinti V. K. įmonės atliktą komercinės paskirties statinio Kniaudiškių ( - ) statinio projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros galiojimą.

84LR statybos įstatymo 20 str. nustato, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas savivaldybės administracijai pateikia prašymą su atitinkamais duomenimis. Savivaldybės administracija tik šio prašymo ir dokumentų pagrindu pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, t. y. privalomiems reikalavimams jei jie nenustatyti ar nepakankamai išsamiai nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose: tiesti komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus, prijungti sistemas prie statinio <...> nutiesti susisiekimo komunikacijas, prie jų prijungti sklypo susisiekimo komunikacijas ir kt. Kai visos projektavimo sąlygos suderinamos, išduodamas savivaldybės administracijos patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo reikalavimų ir sąlygų, įvardytų LR Statybos įstatymo 2 str. 32 dalyje, bendrasis dokumentas. Šį bendrąjį dokumentą ieškovai laiko neteisėtu dėl jau aptartos „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties“. Taigi šio reikalavimo tenkinimas priklauso nuo to, ar bus nuginčyta minėta sutartis. Ieškovai tvirtina, kad Panevėžio m. savivaldybė nevaldo patikėjimo teise automobilių parkavimui prie ( - ) numatyto žemės sklypo, nes nesikreipė dėl šio žemės sklypo perdavimo. Tačiau pagal faktinę padėtį, pagal tai, kad jau patvirtintas Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detalusis planas, negalima daryti išvados, kad savivaldybės administracija negali šio žemės sklypo valdyti. Formalaus reikalavimo pažeidimas nekeičia esmės, nes miesto teritorijose esančius ir neperduotus nuosavybėn kitiems asmenims žemės sklypus patikėjimo teise gali valdyti tik savivaldybė.

85Statybos įstatymo 23 str., jo 5 dalies 2 punktas nustato, kad statybos leidimą išduoda savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) pagal statytojo prašymą su statinio projektu, statinio ekspertizės išvada tuo atveju, kai ekspertizė pagal Statybos įstatymo 29 str. 1 dalį yra privaloma ir kt. reikalingais dokumentais. Prašymas su visais dokumentais perduodamas Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) ir projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus. Svarstymo rezultatai įforminami protokole ir išduodama rekomendacija išduoti ar neišduoti leidimą. LR statybos įstatymo 29 str. nustato, kad ekspertizė yra privaloma ypatingam statiniui. STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ nustato, kad ypatingai statinių kategorijai priskiriamas statinys visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių (5 str. 5.4 p.). Nei UAB „Viktauga“ pastato projektuotojai, nei savivaldybės administracija nenurodė, kad statomas pastatas ( - ), kuriame numatyta įrengti biurų patalpos, priskiriamas ypatingų statinių kategorijai, nes 4 priede prie nurodyto STR nurodyta visuomeninio pastato paskirtis, lemianti tai, ar pastatas ypatingos kategorijos, jame biurų patalpos nėra įtrauktos, įtraukti viešbučiai, parduotuvės, mokyklos, ligoninės, sporto, religinės paskirties pastatai. Taigi ieškovai nenuginčijo atsakovų tvirtinimo, kad UAB „Viktauga“ statomas visuomeninės paskirties pastatas ( - ) yra priskirtas ypatingų statinių kategorijai ir prieš gaunant statybos leidimą buvo būtina atlikti privalomą šio pastato projekto ekspertizę. Tai nustačius, negalima daryti išvados, kad 2006-11-22 leidimas yra neteisėtas ir dėl to naikintinas. Dar atkreiptinas dėmesys į tai, kad šis leidimas galiojo iki 2007-11-05, kai atliktus projekto, pagal kurį išduotas šis leidimas, korektūrą, buvo išduotas šį leidimą pakeičiantis 2007-11-05 leidimas Nr. 45.400. Nenustatyta, kad pažeistos statybos leidimo išdavimo procedūros, dėl kurių galima tvirtinti, kad leidimas išduotas neteisėtai, dėl ko gali būti naikinamas.

86Ieškovai prašo panaikinti leidimo galiojimo metu atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos reikalavimą po to, kai ieškovai iškėlė ginčą, atlikti projekto ekspertizę, statybos sustabdymo aktą ir UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio ( - ) Panevėžyje projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 aktą Nr. 49/1-07, nes šis aktas parengtas statinio projekto korektūrai, jame ir projekto korektūroje esantys duomenys neatitinka įstatymų ir norminių aktų reikalavimų, suklastoti, skirti gauti naują leidimą galiojant teismo nustatytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Kaip minėta, laikinosios apsaugos priemonės buvo 2007 m. birželio 15 d. nutartimi sklypui ( - ) panaikintos tuo pagrindu, kad ieškovai nereiškė reikalavimo nuginčyti atsakovo UAB „Viktauga“ ( - ) valdymo nuosavybės teisėmis. Be to, laikinosiomis apsaugos priemonėmis, skirtomis Panevėžio m. apylinkės teismo 2007-01-30 nutartimi, nebuvo draudimų stabdyti statybas, reikalauti ir atlikti projekto ekspertizę. Galų gale, nurodytų procedūrų atlikimas visiškai nepažeidė ieškovų teisių, atvirkščiai, jomis buvo siekiama išsiaiškinti, ar leidimai ir statyba teisėta, nepažeidžia kitų asmenų teisių. Tik nustačius, kad yra pažeidimai, galima kalbėti apie ieškovų teisių pažeidimą. Sunkiai suvokiama tai, kokia ieškovų teisė ginama reikalavimu panaikinti statybos sustabdymo aktą, reikalavimą atlikti ekspertizę bei bendrosios ekspertizės aktas. Tiesa, teismas jau nurodė, kad ekspertizės aktas atliktas ne pirminiam projektui, o jo korektūrai prieš išduodant 2007-11-05 leidimą. Juk patys ieškovai savo procesiniuose dokumentuose tvirtina, kad projekto ekspertizė būtina, o po to, kai ji atlikta, tvirtina, kad ekspertizė atlikta neteisėtai.

87Statytojui įstatymai nedraudžia statybų eigoje keisti, koreguoti statinio projekto. Pakeitus projektą, turi būti keičiamas ir leidimas statyboms, nes leidimas išduodamas konkrečiam projektui. Pakeistas ( - ) projektas buvo svarstomas Nuolatinės statybos komisijoje, išduota rekomendacija išduoti leidimą naujam statinio projektui. Konkretūs projekto pataisymai ieškovų teisių nepažeidžia, nes statybos numatytos vykdyti nuosavybės teisėmis priklausančiame sklype, esant galiojančiam detaliajam planui ir nenuginčytai Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarčiai. Tenka pripažinti, kad visos procedūros nebuvo atliekamos idealiai pagal norminių aktų reikalavimus, nes, kaip matyti, praktiškai vienu metu buvo pradėti griovimo ir statybos darbai, dar vykstant projektavimo darbams, o po to sumanyta keisti projektą.

88Teisminės gynybos esmė – ginčijamų ar pažeistų teisių arba įstatymų saugomo intereso apgynimas. Tinkamas įstatymų taikymas yra vienas iš teisinės visuomenės interesų, tačiau šio intereso pažeidimas, pasireiškęs nustatytų procedūrų pažeidimu, neturėjusių įtakos priimto administracinio akto teisėtumui ar pagrįstumui, negali būti ginami teisminiu būdu. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme 89 str. 1 dalies 3 punkte yra įtvirtinta principinė procedūrinių pažeidimų įtakos akto teisėtumo vertinimui taisyklė: skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Ši įstatyminė nuostata reiškia, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti priimtą administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo priimtas nepagrįstas sprendimas.

89 Dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB „Viktauga“ įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius ( - ) – nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį.

90Pagal Statybos įstatymo 2 str. 7 d. savavališka statinio statyba – statinio (jo dalies) statyba be šio Įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo arba statybos darbų vykdymas, kai statybos leidimas jau netekęs galios (nesudėtingo statinio atveju - neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios), taip pat kai teismas statybos leidimą pripažino neteisėtu; statinio (jo dalies) statyba turint galiojantį statybos leidimą (nesudėtingo statinio atveju – turint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytą privalomąjį dokumentą), tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, t. y. keičiama nustatyta statinio vieta sklype, sklypo, statinio ar jo dalių paskirtis, leistinas sklypo užstatymo tankis, leistinas statinio aukštis, nesilaikoma saugomos teritorijos apsaugos reglamento ar kultūros paveldo statinio laikinojo apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat paveldosaugos reikalavimų.

91To paties įstatymo 28 str. numato, jog apskrities viršininko administracijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją, vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, nustatę, kad statinio statyba vykdoma pažeidžiant šį Įstatymą ir kitus teisės aktus nedelsdami surašo savavališkos statybos aktą pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus ir įteikia jiems aktą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos jį pateikia pagal priklausomybę apskrities viršininkui arba valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Vyriausybės įgaliotos institucijos viršininkui. Apskrities viršininko administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima vieną iš šių sprendimų: 1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ar savavališkai pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę; kreiptis į teismą jeigu nepriimamas šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas. Jei statytojas per nustatytą terminą neįvykdo šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto reikalavimo, apskrities viršininko administracija ar Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją teikia teismui prašymą (pareiškimą) dėl įpareigojimų vykdymo.

92CK 4.103 str. 2 d. nustato, kad asmenys, kurių teisės ir interesai pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl neteisėtos statybos turi teisę kreiptis į teismą, kuris gali įpareigoti statytoją statinį pertvarkyti ar nugriauti per nustatytą terminą. CK 4.103 str. nustatytos neteisėtos statybos civilinės teisinės pasekmės, diferencijuojant jas pagal neteisėtos statybos pobūdį: jei statinys statomas ar pastatytas savavališkai arba pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus, toks statinys turi būti nugriaunamas nepaliekant galimybės įteisinti savavališką statybą; tuo atveju, kai statant ar pastačius statinį yra pažeisti kiti, ne esminiai, statinio projekto sprendimai, teismas sprendimu gali įpareigoti statytoją įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka padaryti reikiamus statinio projekto pakeitimus ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, arba įpareigoti statytoją per teismo nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Statybos įstatymo 28 str. 2 dalies 1 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civ. byloje 3K-3-492/2008) .

93Atsižvelgiant į tai, jog nenustatyta, kad UAB „Viktauga,“ pradėdama griovimo ir statybos darbus sau nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype ( - ) tuo pažeidė ieškovų teises ir interesus, konstatavus, kad žemės sklypą nuosavybės teisėmis valdo teisėtai, kad atsakovas UAB „Viktauga“ gavo leidimą nebaigtą statinį griauti, kad statyba buvo pradėta pagal vieną leidimą statybai, po to, pakoregavus projektą, išduotas leidimas statinį statyti su rūsiu, nėra pagrindo statinį vertinti savavališka statyba ir įpareigoti UAB „Viktauga“ jį nugriauti.

94Dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje, esančioje prie ( - ) sklypo Panevėžio mieste (teritorija Nr. 2) ir šiame sklype (teritorija Nr. 1), žemės sklypo planą ir atkurti nuosavybės teises natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties). G. J. M. pagal pridedamą schemą nurodytose teritorijose:

95teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-2-3-4-5-6;

96teritorijai Nr. 2, ploto 0,1124 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-6-7-8.

97Kadangi ieškovai pagal aukščiau nurodytus argumentus nenuginčijo ir netenkinti reikalavimai dėl UAB „Viktauga“ žemės sklypo ( - ) valdymo nuosavybės teisėmis, šis sklypas lieka UAB „Viktauga“ nuosavybė, palikta galioti detaliojo plano korektūra ir Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartis, nėra materialinio ir teisinio pagrindo tenkinti šį reikalavimą.

98Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už neteisėtą ieškovų žemės ( - ) naudojimą atlyginimą – 4000 Lt.

99Ieškovai tvirtina, kad atsakovai neteisėtai be ieškovų sutikimo pasinaudojo ieškovų sklypais statybos darbų vykdymui: pasinaudojo sklypu ( - ), nes dalis sklypo užimta statybviete ir aptverta tvora, dalyje šio sklypo pagal ginčijamą statinio techninį projektą numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikšteles ir prieigas (šaligatvius). Ieškovų sklypas ( - ) buvo užimtas statybviete beveik visas ir aptvertas, po 2007-05-25 sklypas buvo atlaisvintas. Tvirtina, kad abiejuose sklypuose buvo kasomos duobės (atkasami seni rūsio pamatai, išardomi, sandėliuojami pamatų blokai, perdengimo plokštės, dirbo sunkioji technika, vykdomi montavimo, betonavimo, konstrukcijų hidroizoliacijos ir kiti statybos darbai tiek iškasoje, tiek greta jos). Vėliau žemė buvo sustumta į iškasą ir sulyginta. Pripažįsta, kad statinio projekto rengimo metu sklypo ( - ) nuosavybė ieškovams dar nebuvo atkurta. Žala pasireiškia tuo, kad pasinaudota žeme ir užteršta statybos atliekomis. Ieškovai turės savo lėšomis atkasti pamatus, tikrinti sumontuotas konstrukcijas, išsiaiškinti, ar nėra neleistinų daiktų (sprogmenų, telekomunikacinių trukdžių, sekimo įtaisų ir pan.) tam reikalingos išlaidos pagal jų vidutines kainas Panevėžio mieste.

100Žala priteisiama, kai nustatomi kalti neteisėti veiksmai, nuostoliai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir padarytų nuostolių. (CK 6.245–249). Nuostoliais pripažįstamos ir patirtos išlaidos. Išlaidų neišvengiamumam ir dydžiui pagrįsti ieškovai nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.). Nėra jokių įrodymų, patvirtinančių žalos ieškovams padarymo faktą. Vien tuo, kad teritorija buvo aptverta ir tuo, kad joje buvo laikomos statybinės medžiagos, kai žemės sklypas buvo sutvarkytas, nepakanka konstatuoti žalos padarymo fakto. Todėl reikalavimas priteisti žalos atlyginimą, neįrodžius žalos padarymo, atmestinas.

101Tenkinti kitus ieškovų procesinius reikalavimus pagal byloje nustatytas aplinkybes nėra pagrindo. Nenustatyta, kad atsakovai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, pagal rungtyniškumo principą ir ieškovų nurodytas aplinkybes teikė jų manymu reikalingus duomenis. Nenustatyta, kad pažeidė laikinąsias apsaugos priemones. Vien to fakto, kad UAB „Viktauga“ nepripažino sumanymo keisti projektą, įrengti rūsį, negalima daryti išvados, kad tai buvo daroma piktnaudžiavimo teisėmis ar pažeisti nustatytus ribojimus tikslu. Atsakovai procesinių teisių ir pareigų tvarka gynėsi nuo reiškiamų kaltinimų ir jų pagrindu reiškiamų materialinių teisinių reikalavimų, kurie buvo reiškiami nenurodžius visų jas pagrindžiančių aplinkybių. Savo procesinėmis teisėmis ne visai sąžiningai naudojosi, kaip nustatyta, ir ieškovas R. J.

102Ieškovai ir atsakovas UAB „Viktauga“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ir ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal bylos išnagrinėjimo rezultatus atsakovas UAB „Viktauga“ turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Prašo priteisti 8850 Lt advokato pagalbos išlaidų. Pateikė įrodymus, kad atsakovas UAB „Viktauga sumokėjo 9558 Lt. advokatui Mariui Devyžiui, kurio klientus atstovauja adv. Paulius Docka. Kadangi reikalavimą dėl potvarkių panaikinimo (ieškinio, paduoto 2007 m. spalio 16 dieną, dėl sklypo ( - ) (t. 7, b. l. 140) iki šios dalies bylos prijungimo pareiškė tik ieškovas R. J., kiti ieškovai tik vėlesniais procesiniais dokumentais šiuos reikalavimus tik palaikė, tai atitinkamai didesnė dalis bylinėjimosi išlaidų (½ dalis plius 1/3 nuo likusios sumos) atsakovui UAB „Viktauga“ priteistina iš atsakovo R. J.

103Kitos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovų valstybei nepriteistinos, nes ieškovai nuo jų atleisti (CPK 96 str.).

104Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268–270 str.

105N U S P R E N D Ž I A :

106Ieškovų R. J., G. J. M., E. R. ir A. P. ieškinį atsakovams Panevėžio m. savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, UAB „Viktauga“, V. M., S. D., tretieji asmenys V. Klimavičiaus architektūros firma, UAB „SPKT“, dėl sandorių dėl žemės sklypo ( - ) pripažinimo negaliojančiais, dėl statybos darbų leidimo galiojimo ir projektavimo sąlygų sąvado galiojimo panaikinimo, dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano sprendinių panaikinimo, dėl 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties“ tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“ panaikinimo ir kt., nuosavybės teisių į žemės sklypus ( - ) ir prie šio sklypo suprojektuotos automobilių parkavimo aikštelės atkūrimo, atmesti.

107Priteisti iš ieškovo R. J. (a. k. ( - )) atsakovui UAB „Viktauga“ (įm. kodas 300064835) 5900 Lt, o iš G. J. M. (a. k. ( - )) 1475 Lt, E. R. (a. k. ( - )) ir A. P. (a. k. ( - )) po 737,5 Lt iš kiekvieno atstovavimo išlaidų.

108Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų R.... 3. Ieškovas R. J., veikdamas savo ir kitų ieškovų vardu pagal įgaliojimą bei... 4. 1. Taikyti teisės normas, apibrėžtas Civilinio kodekso 1.78 str. 5 d.,... 5. 1.1. Valstybinės žemės neatlygintino suteikimo sandorio – 1992-02-24... 6. 1.3.... 7. 1992-11-23 valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties Nr.... 8. 1.4. 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties... 9. 2. Panaikinti niekinių sandorių teisines pasekmes:
  10. 2.4 Panaikinti 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo... 11. 2.5 Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir... 12. 2.6 Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir... 13. 2.7 Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 14. 2. 11. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir... 15. 2.12. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir... 16. – teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais... 17. – teritorijai Nr. 2, ploto 0,1 124 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais... 18. Ieškinio pagrindu nurodė, kad ieškovai yra pretendentai į L. J., D. s.... 19. Šiuo metu ginčo sklypas ( - ) nuosavybės teisėmis priklauso UAB... 20. Nežiūrint į nutarimo reikalavimus, Panevėžio m. valdyba 1992-11-09... 21. R. J. tvirtina, kad valstybės neišpirkta žemė nėra valstybės nuosavybė... 22. Ieškovai tvirtina, kad ieškinio senaties termino šiam reikalavimui... 23. Atsakovai UAB „Viktauga“, Panevėžio m. savivaldybės administracija ir... 24. Atsakovė V. M. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutinka. Tvirtina , kad... 25. Atsakovas S. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nurodė,... 26. Ieškovai prašo pripažinti negaliojančia 2005-08-16 UAB „Viktauga“ su... 27. Atsakovas Panevėžio m. savivaldybės administracija su reikalavimu nesutinka.... 28. Atsakovas UAB „Viktauga“ nesutiko su šiuo reikalavimu, tvirtindamas, kad... 29. Ieškovai, atstovaujami R. J., prašo panaikinti Panevėžio m. tarybos... 30. Atsakovai nesutinka su šiuo reikalavimu, tvirtindami, kad ieškovai praleido 1... 31. Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu 2006-11-22 dienos statybos leidimą... 32. Atsakovai su šiais reikalavimais nesutinka. Atsakovas Panevėžio apskrities... 33. UAB „Viktauga“ nesutinka su šiais reikalavimais ir tvirtina, kad statybos... 34. Ieškovai prašo panaikinti V. Klimavičiaus. įmonės atliktą komercinės... 35. Atsakovai su šiuo reikalavimu nesutinka. Tvirtina, kad korektūra atlikta... 36. Ieškovai prašo panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos... 37. Ieškovai prašo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją... 38. Atsakovai nepripažįsta, kad UAB „Viktauga“ pradėtas statyti statinys yra... 39. Ieškovai prašo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją... 40. Atsakovai su šiuo reikalavimu nesutinka, tvirtindami, kad į nurodytas... 41. Ieškovai prašo priteisti iš UAB „Viktauga“ žalos atlyginimą už... 42. Ieškinys atmestinas (CPK 270 str.).... 43. Nustatytos faktinės aplinkybės ir įrodymai... 44. Ieškovai yra pretendentai į L. J., s. D., iki žemės nacionalizacijos... 45. Po E. P. mirties (2005-11-14) jos teises perėmė J. P., o po šio mirties 2007... 46. Prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį... 47. Ieškovai šioje byloje pretenduoja atkurti natūra nuosavybės teises į... 48. Dėl žemės sklypo 0,1856 ha ploto Panevėžio m. savivaldybės... 49. Kniaudiškių II mikrorajono detalusis planas yra galiojantis, iš esmės juo... 50. Ieškovai ginčija žemės sklypo 0.064 ha ploto ( - ), unikalus Nr. ( - ),... 51. Atsakovė V. M. pagal jos įmonei išduotą leidimą gydomosios kosmetikos... 52. Atsakovas S. D. 2005-01-14 pirkimo–pardavimo sutartimi 0,0640 ha žemės... 53. Ieškovai pareiškė reikalavimus nuginčyti sklypo įgijimo teisėtumą... 54. UAB „Viktauga“ 2006-06-19 Panevėžio m. savivaldybės administracijos... 55. UAB „Viktauga“ 2006-04-20 gavo pagal 2006-02-09 prašymą projektavimo... 56. 2007-11-05 išduotas naujas leidimas Nr. 45.400 UAB „Viktauga“ 2007-10-18... 57. Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir... 58. Leidimai atsakovui UAB „Viktauga“ statyti komercinį pastatą ( - )... 59. Ieškovai savo ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias... 60. Panevėžio m. apylinkės teismas 2007 m. kovo 21 d. nutartimi (t. 2, b.... 61. 2007-05-25 atsakovas UAB „Viktauga“ pateikė prašymą dėl pritaikytų... 62. taikyti galiojusias laikinąsias apsaugos priemones tik sklypui, kuriame pagal... 63. Ieškovas, pateikęs teismui pirmą ieškinį 2007-01-16 ir jame nurodęs savo... 64. Teisiniai argumentai... 65. Dėl V. M. įmonei žemės sklypo suteikimo teisėtumo, restitucijos taikymo ir... 66. Ieškovas R. J. nurodo, kad teisė atkurti nuosavybės teisę grąžinant... 67. 2002-04-19 šis žemės sklypas atsakovei V. M. nebepriklausė, nes 1998-06-08... 68. Atsakovo S. D. ir V. M. sudarytą sandorį ieškovai galėjo ginčyti iki... 69. Nenuginčijus pirminių žemės sklypo įsigijimo sandorių, ieškovai neteko... 70. Kadangi žemės sklypas privačios nuosavybės teisėmis priklauso atsakovui... 71. Dėl detaliojo plano sprendinių pripažinimo negaliojančiais... 72. Ieškovų nurodytų argumentų pagrindu negalima daryti išvados, kad... 73. Patvirtintas detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame... 74. Ieškovai praleido ieškinio senaties sutrumpintą vieno mėnesio terminą... 75. Dėl reikalavimo panaikinti 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir... 76. LR statybos įstatymo 20 str. 7 dalyje nustatyta, kad projektavimo sąlygose... 77. Dėl reikalavimų... 78. panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir... 79. panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir... 80. panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 81. panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 82. panaikinti UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio ( - )... 83. panaikinti V. K. įmonės atliktą komercinės paskirties statinio... 84. LR statybos įstatymo 20 str. nustato, kad statinio projektavimo sąlygų... 85. Statybos įstatymo 23 str., jo 5 dalies 2 punktas nustato, kad statybos... 86. Ieškovai prašo panaikinti leidimo galiojimo metu atsakovo Panevėžio... 87. Statytojui įstatymai nedraudžia statybų eigoje keisti, koreguoti statinio... 88. Teisminės gynybos esmė – ginčijamų ar pažeistų teisių arba įstatymų... 89. Dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko... 90. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 7 d. savavališka statinio statyba – statinio... 91. To paties įstatymo 28 str. numato, jog apskrities viršininko administracijos,... 92. CK 4.103 str. 2 d. nustato, kad asmenys, kurių teisės ir interesai... 93. Atsižvelgiant į tai, jog nenustatyta, kad UAB „Viktauga,“ pradėdama... 94. Dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją... 95. teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais... 96. teritorijai Nr. 2, ploto 0,1124 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais... 97. Kadangi ieškovai pagal aukščiau nurodytus argumentus nenuginčijo ir... 98. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už... 99. Ieškovai tvirtina, kad atsakovai neteisėtai be ieškovų sutikimo pasinaudojo... 100. Žala priteisiama, kai nustatomi kalti neteisėti veiksmai, nuostoliai,... 101. Tenkinti kitus ieškovų procesinius reikalavimus pagal byloje nustatytas... 102. Ieškovai ir atsakovas UAB „Viktauga“ prašo priteisti bylinėjimosi... 103. Kitos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovų valstybei nepriteistinos, nes... 104. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268–270 str.... 105. N U S P R E N D Ž I A :... 106. Ieškovų R. J., G. J. M., E. R. ir A. P. ieškinį atsakovams Panevėžio m.... 107. Priteisti iš ieškovo R. J. (a. k. ( - )) atsakovui UAB „Viktauga“ (įm.... 108. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...