Byla 2A-92/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Egidijaus Žirono, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. J. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-120-198/2011 pagal ieškovų R. J., Z. S., A. P., E. R. ieškinį atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Viktauga“, V. M., S. D., Viešosios įstaigos Registrų centro Panevėžio filialui, akcinei bendrovei „Ūkio bankas“, tretiesiems asmenims V. K. architektūros firmai, uždarajai akcinei bendrovei „SPKT“ dėl įpareigojimo atkurti nuosavybės teises grąžinant žemę natūra ir restitucijos taikymo, dėl niekinių sandorių teisinių pasekmių – valdybos potvarkių, valstybinės žemės pirkimo sutarties, teisinio registravimo, statybos leidimo, hipotekos panaikinimo, lygių konkurencijos sąlygų užtikrinimo panaikinant detaliojo plano sprendimų dalį, žalos už neteisėtą pasinaudojimą nuosavybe atlyginimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl reiškiamų reikalavimų tapatumo jau išnagrinėtiems kitoje byloje, taip pat dėl tikslingumo sustabdyti bylą.

4Ieškovai nurodo, kad ginčas yra dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra į ginčo teritorijas Nr. l (sklypas adresu ( - )) ir teritorija Nr. 2 (sklypas pagal Kniaudiškių II -ojo m/r komercinės zonos detaliojo plano korektūros projektą numatytas automobilių parkavimui, esantis greta sklypo adresu ( - )), kurioms nėra visuomenės poreikio (teritorijos atitinka laisvos neužstatytos žemės statusą, nėra priskirtos valstybės išperkamai žemei).

5Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-87-280/2009 išnagrinėtas ieškinys netapatus ieškiniui šioje byloje, skiriasi ieškinio pagrindas, nes byloje remiamasi aplinkybe, kad su ieškovais už ginčo teritoriją neatsiskaityta nei vienu įstatymo nustatytu būdu. Be to, šioje byloje ginčijami visi žemės perleidimo sandoriai, kuriuos nuginčijus ir įrodžius, kad sklypo užstatymas nėra teisėtas, žemė laikytina laisva, galimas restitucijos taikymas.

6Ieškovai R. J., Z. S., A. P., E. R. ieškiniu prašė:

71. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją nuosavybės teises atkurti natūra į 0,064 ha ploto žemės sklypą ( - ), suformuoti bei patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje, esančioje pagal Kniaudiškių II -ojo mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūrą numatytą automobilių parkavimui prie ( - ), 0,1164 ha ploto žemės sklypo planą ir jo nuosavybės teises atkurti natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties), G. J. M. (po mirties) pagal pridedamą ginčo schemą nurodytose teritorijose:

81.1 teritorijai Nr.l, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-2-3-4-5-6;

91.2 teritorijai Nr.2, ploto 0,1124 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-6-7-8.

102. Panaikinti niekinių sandorių teisines pasekmes:

112.1. panaikinti 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. III-7300 ir taikyti restituciją 0,064 ha žemės sklypo ( - ) atžvilgiu:

122.1.1. panaikinti 1998-06-08 pirkimo pardavimo sutartį tarp V. M. S. ir S. D. (reg. Nr.3775) ir priteisti iš V. M. S. D. - 25000Lt.

132.1.2. panaikinti 2005-01-14 pirkimo-pardavimo sutartį tarp S. D. ir UAB „Viktauga“ (reg.Nr.VK-518) ir priteisti iš S. D. UAB „Viktaugai“ 250000 Lt.

142.2. Panaikinti 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v 2.4.6. punktą.

152.3.Panaikinti 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.595v 7 punktą.

162.4.Panaikinti 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį“ tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“.

172.5.Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-04-20 išduotą UAB „Viktauga“ projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 183.

182.6.Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-11-22 išduotą UAB „Viktauga“ statybos darbų leidimą Nr.45.390.

192.7.Panaikinti hipoteką žemės sklypui ( - ).

202.8.Įpareigoti Valstybės įmonės „Registrų centras“ Panevėžio filialą panaikinti nekilnojamo turto registre Nr.35/77614 skyriuje 2. „Nekilnojamieji daiktai“ poskyryje 2.1. visus nepagrįstus įrašus.

212.9. Įpareigoti Valstybės įmonės „Registrų centras“ Panevėžio filialą panaikinti nekilnojamo turto registre Nr.27/34 skyriuje 2. „Nekilnojamieji daiktai“ poskyryje 2.1. „Žemės sklypas“ grafoje „Užstatyta teritorija“ nepagrįstą įrašą „0,0640 h“.

222.10. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-19 surašytą reikalavimą Nr.2.

232.11. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-05 statinio statybos sustabdymo aktą Nr.02.

242.12.Panaikinti UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio ( - ) statinio projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 aktą Nr.49/1-07.

252.14.Panaikinti V. K. įmonės atliktą komercinės paskirties statinio ( - ) statinio projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros galiojimą.

262.15.Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB „Viktauga“ įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius ( - ) - nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį.

273. Panaikinti Panevėžio miesto tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr.4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, kuriais numatytos automobilių stovėjimo aikštelės 0,1856 ha ploto valstybinėje žemėje prie ( - ) ir 0,012 ha valstybinės žemės priskyrimas sklypui ( - ).

284. Priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už neteisėtą ieškovų žemės ( - ) naudojimą atlyginimą - 4000 Lt.

295.Taikyti Civilinio kodekso 1.78 straipsnio 5 dalį atžvilgiu šių niekinių sandorių:

305.1.1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkis Nr. 84 v p. 2.4.6 (teisę naudotis sklypu sandoriu suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių).

315.2. 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkis Nr.595v p.7. (teisę nupirkti sklypą suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių).

325.3.1992-11-23 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. III-7300 (teisę naudotis sklypu sandoriu suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių).

335.4. 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartis“ tarp Panevėžio savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“ (teisę naudotis sklypu sandoriu suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių).

34Ieškovai taip pat prašė sustabdyti civilinę bylą iki Panevėžio apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr.1-10-252/2011, kurioje pareikštas reikalavimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos UAB „Viktauga“ 2007-11-05 išduoto statybos leidimo Nr.45.400 panaikinimo, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

35II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

36Panevėžio apygardos teismas 2011-05-30 sprendimu:

37atmetė ieškovų prašymą sustabdyti civilinę bylą 2-120-198/2011 iki Panevėžio apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr.1-10-252/2011;

38ieškinį dalyje dėl hipotekos žemės sklypui ( - ) panaikinimo, dėl įpareigojimo VĮ Registrų centras Panevėžio filialą panaikinti nekilnojamojo turto registre Nr.35/77614 skyriuje 2.“Nekilnojamieji daiktai“ poskyryje 2.1. visus nepagrįstus įrašus ir panaikinti nekilnojamojo turto registre Nr.27/34 skyriuje 2.„Nekilnojamieji daiktai“ poskyryje 2.1.„Žemės sklypas“ grafoje „Užstatyta teritorija“ nepagrįstą įrašą „0,0640 ha“ atmetė;

39kitoje dalyje civilinę bylą 2-120-198/2011 nutraukė;

40priteisė iš ieškovų R. J., Z. S., A. P., E. R. po 1000 Lt advokato pagalbos išlaidų UAB „Viktauga“ naudai.

41Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovų pareikštas ieškinys dėl dalies reikalavimų yra tapatus ieškiniui, išspręstam civilinėje byloje 2-87-280/2009, kurioje 2009-04-14 yra priimtas teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-09 nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-131/2010 paliktas nepakeistas, kasacine tvarka neapskųstas).

42Išnagrinėto ieškinio civilinėje byloje 2-87-280/2009 ir nagrinėjamoje byloje šalys tapačios. Ieškovė Z. S. yra G.J. M. materialinių ir procesinių teisių perėmėja (nenauja šalis). VĮ „Registrų centras“ reiškiami reikalavimai nėra savarankiški. Į bylą ieškovų įtrauktam AB Ūkio bankas ieškovai reikalavimų nepalaikė.

43Ieškinio reikalavimai, kurie buvo išspręsti civilinėje byloje 2-87-280/2009 yra tapatūs 2009-06-25 ieškinio, nagrinėjamo šioje byloje reikalavimams (lyginamoji lentelė sprendime):

44Reikalavimas Nr.2.1 nagrinėjamoje byloje yra tapatus reikalavimui 2.3. išnagrinėtoje byloje. Reikalavimas panaikinti 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 111-7300 siejamas su restitucijos taikymu. Išnagrinėtoje civilinėje byloje buvo prašoma taikyti restituciją ex officio, o nagrinėjamoje byloje ieškovai restitucijos taikymą detalizuoja, prašydami panaikinti 1998-06-08 pirkimo pardavimo sutartį tarp V. M. S. ir S. D. ir priteisti iš V. M. S. D. – 25 000 Lt (2.1.1) ir panaikinti 2005-01-14 pirkimo pardavimo sutartį tarp S. D. ir UAB „Viktauga“ bei priteisti iš S. D. UAB „Viktauga“ 250 000 Lt (2.1.2). Tiek teisinio nagrinėjimo objektas, tiek ir ieškovų pasirinktas gynybos būdas abiem atvejais sutampa. Reikalavimai (2.1 nagrinėjamoje byloje ir 2.3 išnagrinėtoje civilinėje byloje) laikytini tapačiais, nepaisant to, jog nagrinėjamoje byloje ieškovų reikalavimas formaliai yra daugiau detalizuotas negu išnagrinėtame ieškinyje. Dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties tarp V. M. ir S. D. bei žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties tarp S. D. ir UAB „Viktauga“ teismas pasisakė priimdamas 2009-04-14 sprendimą civilinėje byloje 2-87-280/2009.

45Išnagrinėto ieškinio civilinėje byloje 2-87-280/2009 ir šioje byloje nagrinėjamo 2009-06-25 ieškinio aplinkybės, kuriomis ieškovai grindžia tapačius reikalavimus, yra tos pačios. Abiejose bylose ieškovų siekis buvo atkurti nuosavybės teises į ginčo teritoriją pagal pridėtą schemą natūra, o ne kitais įstatymo numatytais būdais, todėl atmestinas ieškovų atstovų aiškinimas, kad šioje byloje kaip nauja aplinkybė yra ta, kad ginamos ieškovų teisės, nes su jais už ginčo teritoriją nėra atsiskaityta nei vienu įstatymo nustatytu būdu.

46Byla nutraukta (CPK 293 str. 1 d. 3 p.) toje dalyje, kurioje sutampa išnagrinėto ieškinio civilinėje byloje 2-87-280/2009 ir nagrinėjamo 2009-06-25 ieškinio reikalavimai bei su jų pagrįstumu susijusios faktinės aplinkybės (reikalavimai, kurie ieškinyje pažymėti numeriais nuo 1 iki 2.6 ir nuo 2.10 iki 5.4 imtinai).

47Šioje byloje nagrinėti (civilinėje byloje 2-87-280/2009 neišnagrinėti) šie reikalavimai:

48- Nr. 2.7.Panaikinti hipoteką žemės sklypui ( - ) (Ieškinyje pažymėtas numeriu 2.7.);

49- Nr. 2.8.Įpareigoti Valstybės įmonės „Registrų centras“ Panevėžio filialą panaikinti nekilnojamo turto registre Nr. 35/77614 skyriuje 2. „Nekilnojamieji daiktai“ poskyryje 2.1. visus nepagrįstus įrašus“.

50- Nr. 2.9.Įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centras Panevėžio filialą panaikinti nekilnojamo turto registre Nr. 27/34 skyriuje 2. „Nekilnojamieji daiktai poskyryje 2.1. „Žemės sklypas“ grafoje „Užstatyta teritorija“ nepagrįstą įrašą „0,0640 ha“.

51Šiuos reikalavimus Nr. 2.7., 2.8. ir 2.9. teismas atmetė, kadangi jie galėtų būti tenkinti, jei ieškovų ieškinyje nurodyti sandoriai būtų pripažinti niekiniais, tačiau reikalavimai dėl sandorių pripažinimo niekiniais atmesti įsiteisėjusiu sprendimu, o ši byla atitinkamoje dalyje nutrauktina.

52Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-131/2010 jau pasisakė dėl ieškovų teisės ginčyti lokalinius teisės aktus ir sandorius, dėl valstybinės žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir dėl subjektinės ieškovų teisės kreiptis į teismą. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad ieškovai neturėjo subjektinės teisės pretenduoti į ginčo sklypą (0,064 ha) iki 2002 metų, todėl atsižvelgiant į įstatymų negaliojimo atgal principo turinį, jie negalėjo ir negali ginčyti nei 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v, nei 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.595v, nei 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties. Nenuginčijus pirminių žemės sklypo įsigijimo sandorių, ieškovai neteko teisinio ir materialinio pagrindo, t. y. pirminių sandorių negaliojimo pagrindu ginčyti vėlesnių sandorių, tai yra V. M. S. ir S. D. 1998-06-08 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties bei 2005-01-14 atsakovų UAB „Viktauga“ ir S. D. sudarytos privataus žemės sklypo su pastatais pirkimo-pardavimo sutarties. Šiuo metu žemės sklypas priklauso UAB „Viktauga“, todėl negali būti sprendžiamas jo grąžinimo natūra ieškovams klausimas, nes žemės sklypas valstybei nebepriklauso, jis nėra laisvas (neužstatytas). Taip pat konstatuota, kad , kad 0,1856 ha žemės sklypui, esančiam šalia žemės sklypo ( - ), buvo nustatytas būtinasis visuomenės poreikis. Ieškovai neturi materialiojo pobūdžio teisės kvestionuoti 2006-08-16 susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“, Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-04-20 išduoto UAB „Viktauga“ projektavimo sąlygų sąvado Nr. 183, Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-11-22 išduoto UAB „Viktauga“ statybos darbų leidimo Nr. 45.390, Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-05 statinio statybos sustabdymo akto Nr. 02, Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-19 reikalavimo Nr.2, kuriuo įpareigojama UAB „Viktauga“ atlikti bendrąją projekto ekspertizę, UAB „SPKT“ parengto komercinės paskirties statinio ( - ) projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 akto Nr.49/1-07, V. K. įmonės atliktos komercinės paskirties statinio ( - ) statinio projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros galiojimo, prašyti įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB ,,Viktauga“ įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius ( - ) – nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį, nes ieškovai nebuvo šių sandorių dalyviai ar kiti suinteresuoti asmenys, kurių teisės galėjo būti pažeistos.

53III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

54R. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011-05-30 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-120-198/2011 ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

551. Ieškinio dalykas ir pagrindas netapatūs ieškinio dalykui ir pagrindui išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-87-280/2009, kurioje patikslintą (tapatų) 2009-01-20 ieškinį Panevėžio apygardos teismas protokoline 2009-02-02 nutartimi atsisakė priimti motyvu, kad yra keičiamas ieškinio dalykas ir pagrindas. Panevėžio apygardos teismas 2009-02-05 nutartimi išnagrinėtoje byloje nurodė požymius, dėl kurių sutikslintas ieškinys keičia ieškinio dalyką ir pagrindą, o Lietuvos apeliacinis teismas 2009-03-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-324/2009 pirmosios instancijos teismo argumentus pripažino pagrįstais.

56Lietuvos apeliacinis teismas 2009-03-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-297/2009 nustatė, kad 2009-01-20 pateiktas ieškinys yra kitu dalyku bei pagrindu nei nagrinėjamas.

57Panevėžio apygardos teismas 2009-03-31 nutartimi civilinėje byloje 2-443-212/2009 atsisakė priimti ieškovų 2009-01-20 ieškinį, o Lietuvos apeliacinis teismas 2009-06-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-582/2009 Panevėžio apygardos teismo 2009-03-31 nutartį panaikino.

582. Nepagrįstas ginčijamo sprendimo argumentas, jog dėl žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties tarp V. M. ir S. D. bei žemės sklypo tarp S. D. ir UAB „Viktauga“ teismas pasisakė priimdamas 2009-04-14 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-87-280/2009. Atitinkamai nepagrįstai nutraukta dalis bylos ir tinkamai neargumentuota sprendimo dalis dėl pareikštų reikalavimų Nr. 2.7 ; Nr.2.8 ir Nr.2.9.

59Panevėžio apygardos teismo 2009-04-14 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-87-280/2009 konstatuota, jog ieškovai ginčijo tik V. M. ir Panevėžio m. savivaldybės sandorius ir aktus ir nereagavo į atsakovo atsiliepime nurodytus pagrindus, kad neginčijami vėlesni sandoriai.

603. Nepagrįsta teismo išvada, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuota, jog 0,1856 ha žemės sklypui, esančiam šalia sklypo ( - ), buvo nustatytas būtinasis visuomenės poreikis (Panevėžio apygardos administracinio teismo 2003-01-22 sprendimu, kurį paliko galioti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003-03-25 nutartimi administracinėje byloje Nr. An-263-03). Šiose administracinėse bylose nebuvo įrodinėjamos aplinkybės dėl sklypo ( - ) bei šalia jų detaliuoju planu numatytų automobilių parkavimo aikštelių statuso bei sandorių kuriais buvo keičiamas minėtos žemės statusas, panaikinimo.

61Be to, iki šiol detaliuoju planu numatytoms automobilių parkavimo aikštelėms, esančioms šalia sklypo ( - ), nėra suformuotos sklypų ribos. Kol detaliuoju planu numatytos automobilių parkavimo aiktelės nėra suformuotos kaip konkretūs nuosavybės objektai, tol negali būti priskirti valstybės išperkamai žemei.

62Ieškovams į dalį detaliuoju planu numatytų iki tol buvusių nesuformuotų automobilių parkavimo aikštelių buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra adresu ( - ); (išnagrinėta byla 4 t.,2 dalis b.1.66-67-68), bei įsiteisėjusiu Panevėžio apylinkės teismo 2010-02-12 sprendimu įpareigota atkurti šalia sklypo adresu ( - ).

634. Teismas nepagrįstai atsisakė sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-120-198/2011 iki Panevėžio apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. 1-10- 252/2011. Nutartis sustabdyti administracinę bylą Nr. 1-10-252/201 dar buvo neįsiteisėjusi.

64Administracinėje byloje Nr. 1-10-252/201 pareikštas reikalavimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos UAB „Viktauga“ 2007-11-05 išduoto statybos leidimo Nr. 45.400 panaikinimo, o statybos leidimo projekto korektūra, kurios pagrindu išduotas leidimas, ginčijama šioje byloje.

655. Atsakovui priteistų išlaidų dydis nepakankamai motyvuotas ir neadekvatus bylos nagrinėjimo metu atliktiems darbams. Atsakovo advokatui atsiliepimą į ieškinį surašyti pakanka 1 valandos, vyko 3 teismo posėdžiai, todėl maksimalus atsakovo atstovo apmokėjimo dydis galėjo būti iki 1000 Lt. Be to, pinigų paėmimo kvite Nr. 151532 nėra nurodyta pinigų mokėjimo paskirtis, taigi neįrodytas išlaidų faktas. UAB „Viktauga“ 2010-06-04 mokėjimo nurodymas Nr. 380 atliktas kitoms paslaugoms apmokėti nei nurodoma teismui pateiktoje 2011-04-29 PVM sąskaitoje faktūroje DP Nr. 110429-001.

66Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyrius atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad ieškovai analogiškus reikalavimus buvo pateikę civilinėje byloje Nr. 2-87-280/2009. Ginčo objektas - 0,064 ha žemės sklypas, esantis ( - ), yra privati UAB „Viktauga“ nuosavybė, kuriame yra nebaigtas statyti statinys.

67Valstybės įmonė „Registrų centras“ atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad registre įrašai daromi pagal dokumentus, jų pakanka, nebūtinas teismo įpareigojimas.

68Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

691. Ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko išnagrinėtas Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2-87-280/2009. Ginčo sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Viktauga“. Bendrovė ginčijamą sklypą nusipirko iš S. D., kuris žemės sklypą pirko iš V. M., o ji ginčijamą žemės sklypą įsigijo iš savivaldybės. Šie asmenys yra sąžiningi žemės sklypo įgijėjai, kurių teisėti interesai būtų pažeisti patenkinus ieškinį.

70Naujų faktinių aplinkybių, kuriomis ieškovai grįstų ieškinį, byloje nėra.

712. Ieškovai neturėjo subjektinės teisės pretenduoti į 0,064 ha sklypą iki 2002 metų, o nenuginčijus pirminių žemės sklypo įsigijimo sandorių, ieškovai neteko teisinio ir materialinio pagrindo ginčyti vėlesnių sandorių

723. 0,1856 ha sklypui, esančiam šalia žemės sklypo ( - ), buvo nustatytas būtinasis visuomenės poreikis ir ieškovai neturi teisės kvestionuoti ieškinyje nurodytų su šiuo sklypu susijusių administracinių sprendimų.

734. Naujus ieškinio reikalavimus teismas pagrįstai ir tinkamai motyvavęs atmetė.

74Atsakovas UAB „Viktauga“ atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

751. Teismas pagrįstai sprendė, kad dauguma ieškinio reikalavimų tapatūs (tik labiau detalizuoti) reikalavimams jau išnagrinėtoje byloje.

76Ankstesnėje byloje ieškinį tikslinti ieškovams teismas neleido ne dėl naujų reikalavimų, o dėl to, kad ieškovai buvo praleidę terminą patikslinti ieškinį.

772. Reikalavimas pripažinti 1998-06-08 ir 2005-01-14 pirkimo - pardavimo sutartis negaliojančiomis priklauso nuo to, ar bus patenkintas ieškovų reikalavimas dėl 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, o pastarasis reikalavimas atmestas išnagrinėtoje byloje.

783. Dėl automobilių aikštelės visuomenės poreikio apeliantas klaidina teismą, nes skundžiamame sprendime nesiremta administracinio teismo sprendimu. Be to, automobilių aikštelių visuomeninio poreikio klausimas jau yra išspręstas išnagrinėtoje byloje.

794. Neegzistavo pagrindas sustabdyti bylą iki bus išnagrinėta administracinė byla Nr. 1-10-252/2011. Ieškovų reikalavimas dėl 2006-11-22 statybos leidimo panaikinimo Panevėžio apygardos teismo įsiteisėjusiu sprendimu buvo atmestas išnagrinėtoje byloje, todėl administracinėje byloje Nr. 1-10-252/2011 nustatytos aplinkybės neturėtų prejudicinės reikšmės.

805. Atsakovas pateikė tiek PVM sąskaitą (8000 Lt be PVM), tiek pinigų paėmimo kvitą (4000Lt) ir bankinio pavedimo kopiją (4000 Lt), todėl pagrindė turėtas bylinėjimosi išlaidas.

81IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

82Apeliacinis skundas netenkintinas

83Ieškovai 2009-06-25 ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovus Panevėžio miesto savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos įstatymo nustatyta tvarka suformuluoti ir atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį ( - ), bei prie jo Kniaudiškių antrojo mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūras sprendiniuose numatytų automobilių parkavimo aikštelę pagal ginčo teritorijos schemą Nr. 1- 0,064 ha ir Nr. 2 – 0,1124 ha. Kadangi šie sklypai pagal pirkimo-pardavimo sandorius perleisti kitiems asmenims, kurie juos perleido tretiesiems asmenims – šiuos sandorius panaikinti ir taikyti restituciją, taip pat panaikinti niekinių sandorių teisines pasekmes – panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės (valdybos) administracijos potvarkius, suteikiančius teises atsakovams ir tretiesiems asmenims valdyti, naudotis ir disponuoti ginčo žemės sklypais, Panevėžio apskrities viršininko administracijos ir jos departamentų dėl šių sklypų naudojimo priimtus teisės aktus bei kitų asmenų sudarytus sandorius, hipoteką, projektus, ekspertizės aktus ir kt. Ieškovai taip pat reikalauja iš ginčo žemės sklypų naudotojų priteisti 4000 Lt už neteisėtą žemės naudojimą.

84Apeliantas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškovų ieškinys dėl hipotekos žemės sklypui, dėl įpareigojimo VĮ Registrų centras Panevėžio filialui panaikinti nekilnojamojo turto registre darytus įrašus dėl 0,064 ha žemės sklypo, atmestas, o kitoje dalyje civilinė byla nutraukta, nesutinka ir nurodo, jog teismas be pagrindo laikė, kad šioje byloje reiškiami reikalavimai dėl visų sandorių, dėl ginčo žemės sklypų perleidimo panaikinimo buvo išnagrinėti Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-87-280/2009, nes minėtoje byloje teismas dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo tarp V. M. ir S. D. bei tarp S. D. ir UAB ,,Viktanga“ nepasisakė.

85Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Panevėžio apygardos teismo 2009-04-14 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-87-280/2009 nurodyta, kad ginčo sklypas 2002-04-19 atsakovei V. M. nepriklausė, nes 1998-06-08 pirkimo-pardavimo sutartimi ji šį žemės sklypą buvo perleidusi S. D.. Ieškovai reikalavimą nuginčyti V. M. ir S. D. sudarytą žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pareiškė praleidę ieškinio senaties terminą, o nenuginčijus pirminio žemės sklypo įgijimo sandorio ieškovai neteko teisinio ir materialinio pagrindo ginčyti vėlesnių sandorių, t. y. 2005-01-14 atsakovų UAB ,,Viktanga“ ir S. D. sudarytos privataus žemės sklypo su pastatais pirkimo-pardavimo sutarties. Šio sprendimo rezoliucinėje dalyje nuspręsta ieškovų ieškinį atsakovams Panevėžio m. savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, UAB ,,Viktanga“, V. M., S. D., tretieji asmenys V. K. architektūros firma, UAB ,,SPKT“ dėl sandorių dėl žemės sklypo ( - ) pripažinimo negaliojančiais, dėl statybos darbų leidimo galiojimo ir projektavimo sąlygų sąvado galiojimo panaikinimo, dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano sprendimų panaikinimo, dėl 2005-08-16 ,,Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties“ tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB ,,Viktanga“ panaikinimo ir kt., nuosavybės teisių į žemės sklypus ( - ) ir prie šio sklypo suprojektuotos automobilių parkavimo aikštelės atkūrimo, atmesti.

86Esant tokiam pirmosios instancijos teismo sprendimui apeliantų argumentai, kad teismas nepagrįstai jų reiškiamus reikalavimus laikė tapačiais civilinėje byloje Nr. 2-87-280/2009 išspręstiems ir bylą šioje dalyje nutraukė, atmestini, o teismo sprendimas šioje dalyje paliktinas nepakeistas.

87Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas sprendime išdėstytais motyvais teisingai išsprendė ir kitus ieškovų ieškinyje reiškiamus reikalavimus dėl hipotekos žemės sklypui ( - ) panaikinimo, dėl įpareigojimo VĮ registrų centras Panevėžio filialą panaikinti nekilnojamojo turto registre Nr. 35/77614 padarytus įrašus. Teismas savo sprendimą dėl šių reikalavimų pagrindė motyvais, su kuriais teisėjų kolegija sutinka ir jų nekartoja. Kiti apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nėra reikšmingi tarp šalių iškilusio ginčo nagrinėjimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

88Pirmosios instancijos teismas ieškovų prašymu nagrinėjamos bylos pagrįstai nesustabdė. Ieškovai mano, kad nagrinėjamoje byloje yra reikšmingos aplinkybės, kurios yra tiriamos Panevėžio apygardos administracinio teismo byloje Nr. I-10-252/2011, kurioje pareikštas reikalavimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos UAB ,,Viktanga“ 2007-11-05 išduoto statybos leidimo Nr. 45.400 panaikinimo. Kadangi statybos leidimo išdavimas UAB ,,Viktanga“ pastatui ( - ) statybai neturi prejudicinės reikšmės nagrinėjamoje byloje, todėl bylos stabdymas nėra privalomas, nes pagal šį leidimą statyba leidžiama žemės sklype, į kurį ieškovai nuosavybės teisių neturi.

89Pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos įrodytos ir pagrįstai buvo priteistos tik iš dalies, todėl apelianto argumentai dėl bylinėjimosi išlaidų taip pat atmestini.

90Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

91Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl reiškiamų reikalavimų tapatumo jau išnagrinėtiems... 4. Ieškovai nurodo, kad ginčas yra dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra į... 5. Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-87-280/2009... 6. Ieškovai R. J., Z. S., A. P., E. R. ieškiniu prašė:... 7. 1. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir... 8. 1.1 teritorijai Nr.l, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais... 9. 1.2 teritorijai Nr.2, ploto 0,1124 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais... 10. 2. Panaikinti niekinių sandorių teisines pasekmes:... 11. 2.1. panaikinti 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... 12. 2.1.1. panaikinti 1998-06-08 pirkimo pardavimo sutartį tarp V. M. S. ir S. D.... 13. 2.1.2. panaikinti 2005-01-14 pirkimo-pardavimo sutartį tarp S. D. ir UAB... 14. 2.2. Panaikinti 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v 2.4.6.... 15. 2.3.Panaikinti 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.595v 7 punktą.... 16. 2.4.Panaikinti 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo... 17. 2.5.Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir... 18. 2.6.Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir... 19. 2.7.Panaikinti hipoteką žemės sklypui ( - ).... 20. 2.8.Įpareigoti Valstybės įmonės „Registrų centras“ Panevėžio... 21. 2.9. Įpareigoti Valstybės įmonės „Registrų centras“ Panevėžio... 22. 2.10. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 23. 2.11. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 24. 2.12.Panaikinti UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio ( - )... 25. 2.14.Panaikinti V. K. įmonės atliktą komercinės paskirties statinio ( - )... 26. 2.15.Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir... 27. 3. Panaikinti Panevėžio miesto tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr.4-8 „Dėl... 28. 4. Priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už neteisėtą ieškovų... 29. 5.Taikyti Civilinio kodekso 1.78 straipsnio 5 dalį atžvilgiu šių niekinių... 30. 5.1.1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkis Nr. 84 v p. 2.4.6 (teisę... 31. 5.2. 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkis Nr.595v p.7. (teisę nupirkti... 32. 5.3.1992-11-23 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr.... 33. 5.4. 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartis“... 34. Ieškovai taip pat prašė sustabdyti civilinę bylą iki Panevėžio apygardos... 35. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 36. Panevėžio apygardos teismas 2011-05-30 sprendimu:... 37. atmetė ieškovų prašymą sustabdyti civilinę bylą 2-120-198/2011 iki... 38. ieškinį dalyje dėl hipotekos žemės sklypui ( - ) panaikinimo, dėl... 39. kitoje dalyje civilinę bylą 2-120-198/2011 nutraukė;... 40. priteisė iš ieškovų R. J., Z. S., A. P., E. R. po 1000 Lt advokato pagalbos... 41. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovų pareikštas ieškinys... 42. Išnagrinėto ieškinio civilinėje byloje 2-87-280/2009 ir nagrinėjamoje... 43. Ieškinio reikalavimai, kurie buvo išspręsti civilinėje byloje 2-87-280/2009... 44. Reikalavimas Nr.2.1 nagrinėjamoje byloje yra tapatus reikalavimui 2.3.... 45. Išnagrinėto ieškinio civilinėje byloje 2-87-280/2009 ir šioje byloje... 46. Byla nutraukta (CPK 293 str. 1 d. 3 p.) toje dalyje, kurioje sutampa... 47. Šioje byloje nagrinėti (civilinėje byloje 2-87-280/2009 neišnagrinėti)... 48. - Nr. 2.7.Panaikinti hipoteką žemės sklypui ( - ) (Ieškinyje pažymėtas... 49. - Nr. 2.8.Įpareigoti Valstybės įmonės „Registrų centras“ Panevėžio... 50. - Nr. 2.9.Įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centras Panevėžio... 51. Šiuos reikalavimus Nr. 2.7., 2.8. ir 2.9. teismas atmetė, kadangi jie... 52. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-131/2010 jau pasisakė... 53. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 54. R. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo... 55. 1. Ieškinio dalykas ir pagrindas netapatūs ieškinio dalykui ir pagrindui... 56. Lietuvos apeliacinis teismas 2009-03-19 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 57. Panevėžio apygardos teismas 2009-03-31 nutartimi civilinėje byloje... 58. 2. Nepagrįstas ginčijamo sprendimo argumentas, jog dėl žemės sklypo... 59. Panevėžio apygardos teismo 2009-04-14 sprendime civilinėje byloje Nr.... 60. 3. Nepagrįsta teismo išvada, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau... 61. Be to, iki šiol detaliuoju planu numatytoms automobilių parkavimo... 62. Ieškovams į dalį detaliuoju planu numatytų iki tol buvusių nesuformuotų... 63. 4. Teismas nepagrįstai atsisakė sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-120-198/2011... 64. Administracinėje byloje Nr. 1-10-252/201 pareikštas reikalavimas dėl... 65. 5. Atsakovui priteistų išlaidų dydis nepakankamai motyvuotas ir neadekvatus... 66. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio... 67. Valstybės įmonė „Registrų centras“ atsiliepimu prašo skundžiamą... 68. Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo skundžiamą... 69. 1. Ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko išnagrinėtas... 70. Naujų faktinių aplinkybių, kuriomis ieškovai grįstų ieškinį, byloje... 71. 2. Ieškovai neturėjo subjektinės teisės pretenduoti į 0,064 ha sklypą iki... 72. 3. 0,1856 ha sklypui, esančiam šalia žemės sklypo ( - ), buvo nustatytas... 73. 4. Naujus ieškinio reikalavimus teismas pagrįstai ir tinkamai motyvavęs... 74. Atsakovas UAB „Viktauga“ atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti... 75. 1. Teismas pagrįstai sprendė, kad dauguma ieškinio reikalavimų tapatūs... 76. Ankstesnėje byloje ieškinį tikslinti ieškovams teismas neleido ne dėl... 77. 2. Reikalavimas pripažinti 1998-06-08 ir 2005-01-14 pirkimo - pardavimo... 78. 3. Dėl automobilių aikštelės visuomenės poreikio apeliantas klaidina... 79. 4. Neegzistavo pagrindas sustabdyti bylą iki bus išnagrinėta administracinė... 80. 5. Atsakovas pateikė tiek PVM sąskaitą (8000 Lt be PVM), tiek pinigų... 81. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 82. Apeliacinis skundas netenkintinas... 83. Ieškovai 2009-06-25 ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovus Panevėžio... 84. Apeliantas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškovų... 85. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Panevėžio... 86. Esant tokiam pirmosios instancijos teismo sprendimui apeliantų argumentai, kad... 87. Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas sprendime... 88. Pirmosios instancijos teismas ieškovų prašymu nagrinėjamos bylos pagrįstai... 89. Pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos įrodytos ir... 90. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 91. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti...