Byla e2-3896-934/2019
Dėl skolos pagal laidavimo sutartį priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi žemės ūkio bendrija „Kraštovaizdis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios akcinės bendrovės bankas „SNORAS“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Savas ūkis“ dėl skolos pagal laidavimo sutartį priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi žemės ūkio bendrija „Kraštovaizdis“,

Nustatė

31.

4Ieškovas BAB bankas „SNORAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Savas ūkis“, kuriuo prašo nagrinėti ieškinį dokumentinio proceso tvarka, priteisti iš atsakovo UAB „Savas ūkis“ ieškovo BAB banko SNORAS naudai 863 320,34 Eur skolą; 6,96 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; BAB banko SNORAS patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį patvirtinantys dokumentai bus pateikti papildomai.

52.

6Ieškovas nurodė, kad 2011 m. spalio 7 d. Bankas ir BŽŪB „Kraštovaizdis“, atstovaujama direktoriaus K. A., sudarė kredito sutartį Nr. 031-76541. Kredito sutartimi Bankas kredito gavėjui BŽŪB „Kraštovaizdis“ suteikė 3 528 300 Lt kreditą. Vėlesniais papildomais susitarimais Nr. 1-2 bei patikslinimais prie Kredito sutarties, kredito limitas buvo keičiamas. Kredito sutarties 6.51 punkte buvo sutarta, kad kredito gavėjas BŽŪB „Kraštovaizdis“ kredito grąžinimą užtikrins, be kita ko, atsakovo UAB „Savas ūkis“ laidavimu. 2011 m. spalio 12 d. atsakovas ir Bankas sudarė laidavimo sutartį Nr. L2011-12, kuria bei jos vėlesniais pakeitimais atsakovas įsipareigojo užtikrinti BŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių pagal Kredito sutartį vykdymą. 2011 m. spalio 7 d. BŽŪB „Kraštovaizdis“, atstovaujamas direktoriaus K. A., ir Bankas sudarė antrą Kredito sutartį Nr. 031-76542. Kredito sutartimi Bankas kredito gavėjui BŽŪB „Kraštovaizdis“ suteikė 882 000 Lt kreditą. Vėlesniais papildomais susitarimais Nr. 1-2 bei patikslinimais prie Kredito sutarties kredito limitas buvo keičiamas. Kredito sutarties 6.39 p. buvo sutarta, kad kredito gavėjas BŽŪB „Kraštovaizdis“ kredito grąžinimą užtikrins be kita ko ir atsakovo laidavimu. 2011 m. spalio 12 d. atsakovas ir Bankas sudarė antrą laidavimo sutartį Nr. L2011-16, kuria atsakovas įsipareigojo užtikrinti BŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių pagal Kredito sutartį vykdymą.

73.

8Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-5196-562/2016, iškėlė bankroto bylą BŽŪB „Kraštovaizdis“. Teismo nutartis įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 14 d. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1955-562/2017, BŽŪB „Kraštovaizdis“ yra pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto. Bankas, remdamasis aukščiau nurodytomis Laidavimo sutartimis, kreipėsi į atsakovą su reikalavimu padengti įsiskolinimus. 2018 m. balandžio 10 d. pranešimu Nr. SL-2028 Bankas informavo atsakovą apie 1 273 697,54 Eur įsiskolinimą Bankui pagal Kredito sutartį Nr. 1 ir Kredito sutartį Nr. 2. UAB „Intrum Lietuva“ 2019 m. kovo 8 d. pažymos Nr. SL-2461 ir Nr. SL-2462 patvirtina, kad Atsakovas yra skolingas Bankui iš viso 863 320,34 Eur.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

104.

11Byloje esantys duomenys patvirtina, jog 2011 m. spalio 7 d. tarp ieškovo BAB bankas „SNORAS“ ir trečiojo asmens BŽŪB „Kraštovaizdis“ buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 031-76541, kuria ieškovas trečiajam asmeniui suteikė 3 528 300 Lt kreditą. 2011 m. spalio 12 d. atsakovas ir Bankas sudarė laidavimo sutartį Nr. L2011-12, kuria atsakovas įsipareigojo užtikrinti BŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių pagal Kredito sutartį Nr. 031-76541 vykdymą. 2011 m. spalio 7 d. BŽŪB „Kraštovaizdis“ ir Bankas sudarė Kredito sutartį Nr. 031-76542, pagal kurią ieškovas trečiajam asmeniui suteikė 882 000 LT kreditą. 2011 m. spalio 12 d. atsakovas ir Bankas sudarė laidavimo sutartį Nr. L2011-16, kuria atsakovas įsipareigojo užtikrinti BŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių pagal Kredito sutartį Nr. 031-76542 vykdymą.

125.

13Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-5196-562/2016, iškėlė bankroto bylą BŽŪB „Kraštovaizdis“. 2018 m. balandžio 10 d. pranešimu Nr. SL-2028 Bankas informavo atsakovą apie 1 273 697,54 Eur įsiskolinimą Bankui pagal Kredito sutartį Nr. 031-76541 ir Kredito sutartį Nr. 031-76542. 2019 m. kovo 8 d. UAB „Intrum Lietuva“ pažymose Nr. SL-2461 ir Nr. SL-2462 nurodyta, kad atsakovas yra skolingas Bankui iš viso 863 320,34 Eur.

146.

15CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnis 1 dalis). Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnis 2 dalis). Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas (CK 6.76 straipsnis 2 dalis).

167.

17Byloje pateiktos laidavimo sutartys patvirtina, kad atsakovas atsako solidariai už skolininko BŽŪB „Kraštovaizdis“ įsipareigojimus pagal kredito sutartį nevykdymą, suteikto kredito negrąžinimą, banko taikomų sankcijų ir visų kitų privalomų mokėti pagal kredito sutarties sąlygas sumų, įmokų nesumokėjimą savo lėšomis, esančiomis sąskaitose banke ir visose kredito įstaigose, bei visu kitu atsakovui priklausančiu turtu, turimu sutarties pasirašymo dieną ir įsigyjamu ateityje (Laidavimo sutarčių 2 punktas).

188.

19Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad trečiasis asmuo BŽŪB „Kraštovaizdis“ pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad laiduotojo prievolės apimtis yra tokia pati, kaip ir užtikrintos skolininko prievolės apimtis, nepaisant to, į ką nukreipiamas reikalavimas, t. y. į skolininką bankroto procese ar į laiduotoją atskiroje civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011; 2014 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 248/2014; 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-467-611/2015). Taigi, BŽŪB „Kraštovaizdis“ neatsiskaičius su ieškovu ir 2016 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi jam iškėlus bankroto bylą, ieškovas pagrįstai nukreipė reikalavimą į laiduotoją – atsakovą UAB „Savas ūkis“ tokia apimtimi, kokią turėjo į pagrindinį skolininką, nes laiduotojas ir kreditorius susitarė, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo.

209.

21CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Ieškovė savo pareigą suteikti kreditą trečiajam asmeniui, BŽŪB „Kraštovaizdis“ įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas nevykdo savo prievolės pagal laidavimo sutartis, t. y. neatsiskaito su ieškove (CK 6.76 straipsnio 1 dalis, 6.81 straipsnio 1 ir 2 dalys). Preliminariai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas UAB „Savas ūkis“, kaip solidarus laiduotojas už BŽŪB „Kraštovaizdis“ liko skolingas ieškovui 863 320,34 Eur.

22Dėl procesinių palūkanų priteisimo

2310.

24Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų 6,96 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

2511.

26Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti ir ieškinys tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-11 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2014).

2712.

28Ieškovas ir atsakovas Laidavimo sutarčių 6.6 punktu susitarė, kad Bankui kreipusis į teismą dėl bet kurios sumos pagal Kredito sutartį išieškojimo, atsakovas įsipareigoja mokėti Bankui palūkanas, kurių norma apskaičiuojama taip: prie paskutinę Kredito sutarties galiojimo dieną galiojusios palūkanų normos pridedami 2 procentiniai punktai. Papildomo susitarimo prie Kredito sutarties Nr. 1 3.3 punktas ir Papildomo susitarimo prie Kredito sutarties Nr. 2 3.3. punktas įtvirtinta paskutinė galiojusi palūkanų norma – 4,96 proc. Taigi, iš atsakovo prašoma priteisti 6,96 proc. dydžio procesinę paskirtį atliekančias palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, šios sutarčių sąlygos atsakovui yra galiojančios ir vykdytinos, todėl ieškovo prašymas tenkinamas ir ieškovui iš atsakovo priteistinos 6,96 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

2913.

30Ieškovas ieškiniu prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), visiškai patenkinus ieškinį, už kurį mokėtinas 3 725 Eur žyminis mokestis, iš atsakovo priteisiama 3 725 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 8 punktas, 7 dalis).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429 straipsniais,

Nutarė

32Ieškinį patenkinti visiškai.

33Priteisti ieškovui BAB bankas „SNORAS“, juridinio asmens kodas 112025973, iš atsakovo UAB „Savas ūkis“, juridinio asmens kodas 304813381, 863 320,34 Eur skolos ir 6,96 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (863 320,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019-08-02 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Savas ūkis“, juridinio asmens kodas 304813381, 3 725 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, kurios turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660.

35Atsakovas privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

36Sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo CPK 430 str. nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

37Preliminaraus teismo sprendimo kopiją kartu su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo dienos.

38Per tris darbo dienas po preliminaraus sprendimo įsiteisėjimo šio sprendimo kopiją išsiųsti ieškovui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. 1.... 4. Ieškovas BAB bankas „SNORAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. 2.... 6. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. spalio 7 d. Bankas ir BŽŪB... 7. 3.... 8. Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi,... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. 4.... 11. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog 2011 m. spalio 7 d. tarp ieškovo BAB... 12. 5.... 13. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo... 14. 6.... 15. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 16. 7.... 17. Byloje pateiktos laidavimo sutartys patvirtina, kad atsakovas atsako solidariai... 18. 8.... 19. Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad trečiasis asmuo BŽŪB... 20. 9.... 21. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 22. Dėl procesinių palūkanų priteisimo ... 23. 10.... 24. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų 6,96 procentų dydžio... 25. 11.... 26. Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas... 27. 12.... 28. Ieškovas ir atsakovas Laidavimo sutarčių 6.6 punktu susitarė, kad Bankui... 29. 13.... 30. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429... 32. Ieškinį patenkinti visiškai.... 33. Priteisti ieškovui BAB bankas „SNORAS“, juridinio asmens kodas 112025973,... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Savas ūkis“, juridinio asmens kodas 304813381,... 35. Atsakovas privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą... 36. Sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt... 37. Preliminaraus teismo sprendimo kopiją kartu su ieškinio bei jo priedų... 38. Per tris darbo dienas po preliminaraus sprendimo įsiteisėjimo šio sprendimo...