Byla e2-5398-653/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl nuomos sutarčių termino atnaujinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl nuomos sutarčių termino atnaujinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo,

Nustatė

2

  1. ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo: 1) pripažinti nuomininko UAB „Gintarinė vaistinė“ pirmumo teisę prieš kitus asmenis atnaujinti 2008-04-03 Sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), nuomos ir 2015-1125 Sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), nuomos; 2) pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybė (Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus miesto savivaldybės taryba), nepratęsdama 2008-04-03 Sutarties ir 2015-11-25 Sutarties, nesudarydama sąlygų UAB „Gintarinė vaistinė“ pasinaudoti pirmenybės teise bei paskelbdama ir vykdydama viešąjį konkursą dėl negyvenamųjų patalpų nuomos, pažeidė 2008-04-03 Sutarties ir 2015-11-25 Sutarties 16 p. bei LR CK 6.482 str.; 3) pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės viešąjį konkursą (įskaitant sprendimą jį skelbti) dėl negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), ir ( - ), nuomos neteisėtu ir negaliojančiu; 4) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybą atnaujinti su UAB „Gintarinė vaistinė“ sudarytas 2008-04-03 Sutartį ir 2015-11-25 Sutartį bei ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pasirašyti atnaujintas nuomos sutartis; 5) priteisti solidariai iš atsakovių ieškovės UAB „Gintarinė vaistinė“ naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.
  2. Taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visų Vilniaus miesto savivaldybės viešojo konkurso dėl negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), ir ( - ), nuomos procedūrų (įskaitant pasiūlymų priėmimą) vykdymą bei uždrausti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ir (ar) apsunkinti UAB „Gintarinė vaistinė“ teisę naudotis 2008-04-03 Sutartyje ir 2015-11-25 Sutartyje nurodytomis patalpomis, esančiomis adresu

    3K. ( - ), ir ( - ). Pagrįsdamas šį prašymą, ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja ginčo patalpų nuomos konkursą, kuris pasibaigs 2016-07-28. Iki minimo termino pasibaigimo ši byla tikrai nebus išnagrinėta, o užbaigus konkurso procedūras ir sudarius naujas nuomos sutartis su trečiaisiais asmenimis Ieškovas būtų priverstas išsikelti iš patalpų ir nebegalėtų jose vykdyti vaistinės veiklos. Jei ieškinys būtų patenkintas, ieškovas įgytų teisę sugrįžti. Tačiau akivaizdu, kad Vilniaus miesto savivaldybei sudarius naujas nuomos sutartis su trečiaisiais asmenimis ir jiems įsikėlus į ginčo patalpas, Ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas komplikuotųsi - naujų nuomos sutarčių su trečiaisiais asmenimis (sąžiningais nuomininkais) sudarymas iš esmės užkirstų kelią atnaujinti 2008-04-03 bei 2015-11-25 nuomos sutartis, ieškovui tektų inicijuoti papildomus teisminius procesus, kas sąlygotų papildomą šalių bylinėjimąsi ir finansinius kaštus. Be to, nesiėmus prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, būtų iš esmės pažeistas viešasis interesas, nes būtų sutrikdyta ginčo patalpose veikiančios vaistinės veikla.

4Prašymas tenkintinas.

  1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagrindinis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas - užtikrinti ieškinį, būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Jos taikomos tada, kai jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK

    5144 straipsnis). Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

  2. Teismas sprendžia, kad iš ieškinio turinio ir prie jo pridėtų dokumentų galima daryti išvadą, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ieškovas pagrindė ir motyvavo, jog nagrinėjamu atveju būtinas skubus laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, teismas sprendžia, jog vadovaujantis protingumo ir ekonomiškumo principais yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti efektyvų teismo sprendimo įvykdymą pareikštų reikalavimų patenkinimo atveju, nes jų nepritaikius galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos teismai jau yra nagrinėję analogiško pobūdžio bylas. Atitinkamai Lietuvos apeliacinis teismas yra suformavęs nuoseklią ir vieningą teismų praktiką dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tokių ginčų atveju (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-424-236/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2016-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-618-186/2016).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144-145 straipsniais,

7148 straipsniu, teismas

Nutarė

8ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti:

  1. iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti visų Vilniaus miesto savivaldybės viešojo konkurso dėl negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), ir ( - ), nuomos procedūrų vykdymą;
  2. iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ir (ar) apsunkinti UAB „Gintarinė vaistinė“ teisę naudotis 2008-04-03 Sutartyje ir 2015-11-25 Sutartyje nurodytomis patalpomis, esančiomis adresu ( - ), ir ( - ).

9Nutarties nuorašus išsiųsti šalims žiniai bei vykdymui.

10Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai