Byla 2-674/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: D. G., Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties, kuria ieškovo uždarosios akcinės bendrovės V. B. vaistinė reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso procedūrų vykdymo sustabdymas civilinėje byloje Nr. 2-1488-601/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės V. B. vaistinė ieškinį atsakovui Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešajai įstaigai Kauno klinikoms dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties termino atnaujinimo ir sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB V. B. vaistinė kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) įpareigoti atsakovą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę VšĮ Kauno klinikos tomis pačiomis sąlygomis iki 2017-05-27 atnaujinti su ieškovu 2002-03-01 sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį dėl 60,06 kv. m. ploto negyvenamųjų patalpų, skirtų vaistinės veiklai, esančių Volungių g. 16, Kaune, nuomos ir įpareigoti atsakovą atnaujintą sutartį pasirašyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo; 2) pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą dėl viešo konkurso dėl 60,06 kv. m. ploto negyvenamųjų patalpų, skirtų vaistinės veiklai, esančių Volungių g. 16, Kaune, nuomos paskelbimo.

5Ieškinyje nurodė, kad šalių pasirašyta nuomos sutartis numato nuomos sutarties atnaujinimo galimybę, Civilinio kodekso 6.482 straipsnio 1 dalis numato nuomininko teisę atnaujinti sutartį, Civilinio kodekso 6.482 straipsnio 2 dalis numato nuomotojo pareigą pranešti nuomininkui apie šio teisę sutartį atnaujinti. Nuomininko teisę atnaujinti valstybinio turto nuomos sutarties terminą numato ir LR Vyriausybės 2001-12-14 nutarimo Nr. 1524 nuostatos. Ieškovo manymu, atsakovas neteisėtai paskelbė viešą konkursą patalpoms išnuomoti ir toks jo sprendimas patvirtina, kad atsakovas neketina atnaujinti nuomos sutarties su ieškovu, tuo pažeisdamas ieškovo teises.

6Siekiant užtikrinti teismo sprendimo vykdymą, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti visų bet kokių atsakovo paskelbto viešo 60,06 kv. m. ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Volungių g. 16, Kaune, nuomos konkurso procedūrų vykdymą, įskaitant nuomos sutarties su šio konkurso laimėtoju pasirašymą; 2) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ir/ar apsunkinti ieškovo teisę naudotis 60,06 kv. m. ploto negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis Volungių g. 16, Kaune, įskaitant šių patalpų atlaisvinimą ar reikalavimo dėl jų atlaisvinimo ieškovui pateikimą, ieškovui priklausančio turto ar jo dalies iškraustymą iš nurodytų patalpų, o taip pat šių patalpų perdavimą tretiesiems asmenims. Prašyme ieškovas nurodė, kad būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei grėsmę, kad šių priemonių nepritaikius ieškovui galimai palankaus teismo sprendimas šioje byloje gali likti neįvykdytas, realumą patvirtina pridedami įrodymai apie atsakovo paskelbtą viešą Patalpų nuomos konkursą, pagal kurį konkurso vokai atplėšiami ir laimėtojas skelbtinas 2012-01-10 11.00 val. Atsakovui sudarius naują sutartį su trečiuoju asmeniu dėl patalpų nuomos, gali būti nebeįmanoma tinkamai įvykdyti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo, nes naujos nuomos sutarties sudarymas iš esmės užkirstų kelią atnaujinti tarp šalių nuomos sutartį. Tuomet ieškovui tektų iniciuoti papildomus teisminius procesus dėl naujai su konkurso laimėtoju sudarytos sutarties panaikinimo, o tai sąlygotų papildomą šalių bylinėjimąsi ir finansinius kaštus bei sukurtų papildomą darbo krūvį teismams. Be to, naujos sutarties sudarymas galėtų sąlygoti ieškovo nepatogumus ir nuostolius, kadangi atsakovui užbaigus konkurso procedūras ir sudarius naują nuomos sutartį ieškovas būtų priverstas išsikraustyti ir patalpų ir negalėtų vykdyti jose komercinės veiklos, tokiu atveju, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, ieškovas būtų priverstas kreiptis dėl žalos atlyginimo. Be to, teismui pripažinus atsakovo sprendimą paskelbti viešą Patalpų nuomos konkursą negaliojančiu, neigiamas pasekmes patirtų ir konkursą laimėjęs tretysis asmuo, kadangi jis netektų dėl neteisėtų atsakovo veiksmų atsiradusių teisių.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Teismas Nutarė 1) sustabdyti visų bet kokių atsakovo paskelbto viešo 60,06 kv. m. ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Volungių g. 16, Kaune, nuomos konkurso procedūrų vykdymą, įskaitant nuomos sutarties su šio konkurso laimėtoju pasirašymą; 2) uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ir/ar apsunkinti ieškovo teisę naudotis 60,06 kv. m. ploto negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis Volungių g. 16, Kaune, įskaitant šių patalpų atlaisvinimą ar reikalavimo dėl jų atlaisvinimo ieškovui pateikimą, ieškovui priklausančio turto ar jo dalies iškraustymą iš nurodytų patalpų, o taip pat šių patalpų perdavimą tretiesiems asmenims.

9Teismas nurodė, kad iš ieškinio turinio ir prie jo pridėtų dokumentų galima daryti išvadą, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais. Ieškovas pagrindė ir motyvavo, kad nagrinėjamu atveju būtinas skubus laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, kadangi konkursas dėl ginčo patalpų nuomos bus užbaigtas jau 2012-01-10 11.00 val. ir paskelbtas naujas laimėtojas, su kuriuo bus sudaryta sutartis. Sutarties sudarymas apsunkins ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą bei gali sąlygoti ieškovo ir trečiųjų asmenų nepatogumus ir nuostolius. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti efektyvų teismo sprendimo įvykdymą pareikštų reikalavimų patenkinimo atveju, nes jų nepritaikius galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu apeliantas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, atlikdamas preliminarų ieškinio pagrįstumo vertinimą, vadovavosi teisiškai nepagrįstais ieškovo argumentais dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, taikymo, kuriais ieškovas motyvuoja savo ieškinio reikalavimus.
  2. Laikinosios apsaugos priemonės varžo normalią atsakovo ūkinę veiklą ir neužtikrina tinkamo ir skaidraus valstybės turto panaudojimo.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB V. B. vaistinė prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantas nenurodė jokių argumentų ar motyvų, nepateikė jokių įrodymų, kad šiuo atveju nėra grėsmės galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui. Taip pat apeliantas nenurodė, kokiu kitu būdu šioje byloje galėtų būti užtikrinti ieškovo reikalavimai.
  2. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės geriausiai užtikrina tiek ieškovo, tiek atsakovo interesus, nes toliau mokamas nuomos mokestis, todėl jokių esminių nuostolių atsakovas nepatiria.
  3. Apeliantas netinkamai aiškina „preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo“ sąvoką, nepagrįstai ją siedamas su teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimais, kurie sudaro bylos nagrinėjimo iš esmės dalyką ir kurie negali būti vertinami sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra preliminarus reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimas, siekiant nustatyti, ar yra tikimybė, kad ieškinio reikalavimai gali būti patenkinti, o ne teisės normų (šiuo atveju - teisės vienašališkai reikalauti atnaujinti nuomos sutartį) vertinimas. Teismas pagrįstai laikė, kad ieškovo pateikti įrodymai tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 dalis, 338 str.).

15Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), todėl apeliacijos dalyką sudaro nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumas bei pagrįstumas tiek faktiniu, tiek teisiniu aspektais.

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, tam, kad teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones, jas taikyti prašantis asmuo turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra būsimo teismo sprendimo, kuriuo išsprendžiamas tarp šalių kilęs teisminis ginčas, įvykdymo galimybės užtikrinimas, siekiant išvengti situacijų, kai teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali komplikuotis nuo jo įvykdymo pasunkėjimo iki tapimo visiškai neįvykdomu.

17Nagrinėjamu atveju teismas ieškovo prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo paskelbto viešo nuomos konkurso procedūrų vykdymą ir uždraudė atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ir/ar apsunkinti ieškovo teisę naudotis ginčo patalpomis. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, kad būtinumas užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamo tikslo įgyvendinimą, nustatyti šių priemonių taikymo pagrindą bei vadovautis ekonomiškumo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygybės principais suponuoja teismui pareigą, sprendžiant dėl konkrečios laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo ir jos taikymo masto, preliminariai (lot. prima facie) įvertinti ieškiniu pareikštus reikalavimus, pateiktus įrodymus ir patį teismo sprendimą, kuris būtų priimtas ieškinio tenkinimo atveju, vykdytinumo prasme (2010 m. gruodžio 8 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011 m. balandžio 28 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011).

18Teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentus, jog teismas, atlikdamas preliminarų ieškinio pagrįstumo vertinimą, vadovavosi teisiškai nepagrįstais ieškovo argumentais dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, taikymo ir todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nevertindamas ieškinio dalyko – ieškovo teisės vienašališkai reikalauti atnaujinti ginčo patalpų nuomos sutartį ir atsakovo teisės skelbti patalpų nuomos konkursą pagrįstumo ir teisėtumo, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pagrįstai analizavo, ar iš ieškinio turinio ir prie ieškinio pridėtų įrodymų galima daryti išvadą, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimą, ar prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės susijusios su pareikštais reikalavimais bei ar egzistuoja reali grėsmė, kad jų netaikius teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomu. Byloje pareikštas reikalavimas pripažinti atsakovo sprendimą dėl patalpų nuomos konkurso negaliojančiu ir įpareigoti atsakovą atnaujinti šių patalpų nuomos sutartį su ieškovu, kuris šiuo metu patalpomis naudojasi nuomos pagrindu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į ieškovo reikalavimus, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, t.y. nesustabdžius konkurso procedūrų vykdymo ir neuždraudus atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ieškovo teisę naudotis ginčo patalpomis, egzistuoja reali grėsmė, jog atsakovui sudarius patalpų nuomos sutartį su konkurso laimėtoju, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų bei sąlygotų tiek ieškovo, tiek trečiųjų asmenų nuostolius. Sutiktina su ieškovo argumentu, kad apeliantas nenurodė, kokiu kitu būdu šioje byloje galėtų būti užtikrintas ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimus, teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su pareikštais reikalavimais, jos atitinka jų paskirčiai keliamus tikslus, ekonomiškumo, proporcingumo, šalių pusiausvyros principus.

19Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB V. B. vaistinė kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) įpareigoti... 5. Ieškinyje nurodė, kad šalių pasirašyta nuomos sutartis numato nuomos... 6. Siekiant užtikrinti teismo sprendimo vykdymą, ieškovas prašė taikyti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 9. Teismas nurodė, kad iš ieškinio turinio ir prie jo pridėtų dokumentų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu apeliantas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB V. B. vaistinė prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad nesiėmus... 17. Nagrinėjamu atveju teismas ieškovo prašymu taikė laikinąsias apsaugos... 18. Teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentus, jog teismas, atlikdamas... 19. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....