Byla 2S-1269-253/2019
Dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., uždaroji akcinė bendrovė ,,EGROUP EU“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, skundą dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., uždaroji akcinė bendrovė ,,EGROUP EU“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio J. P. 2019 m. kovo 20 d. raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S19-7185.

72.

8Skundo pagrindu nurodė aplinkybes, kad:

92.1.

102019 m. kovo 26 d. gavo antstolio 2019 m. kovo 20 d. patvarkymą Nr. S-19-172-1642 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S19-7186 bei vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S19-7185, suma 114,98 Eur. Teigia, jog po skolininko R. B. mirties valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), paveldėjo 586,97 Eur. Taip pat nurodė, kad paveldėjimo teisės liudijime minimos transporto priemonės nebuvo perimtos: jos yra išregistruotos, jų buvimo vieta nėra žinoma.

112.2.

122018 m. rugpjūčio 9 d. paveldėtoja (pareiškėja) į išieškotojos sąskaitą pervedė 601 Eur bylinėjimosi išlaidų, o 2018 m. rugpjūčio 28 d. į valstybės biudžetą – 58,41 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Mano, jog nurodytos aplinkybės, kad paveldėjo tik 586,97 Eur, išieškotojai pervedė 601 Eur, o į valstybės biudžetą 58,41 Eur, leidžia teigti, kad paveldėtoja iš esmės neviršydama paveldėto turto vertės atsiskaitė su išieškotoja ir valstybe. Darė išvadą, kad antstolio patvarkymai yra pertekliniai ir todėl naikintini.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

143.

15Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. gegužės 20 d. nutartimi pareiškėjos valstybės, atstovaujamos VMI prie FM, skundą atmetė.

164.

17Pagrindiniai pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai:

184.1.

19Nurodė, kad antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, parengė raginimą įvykdyti teismo sprendimą, kurį kartu su kitais procesiniais dokumentais išsiuntė skolininkei (pareiškėjai). Pažymėjo, kad duomenų, jog vykdomasis raštas pateiktas vykdyti ne pirmą kartą, byloje nėra. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, jog byloje nėra duomenų, kad egzistuoja CPK 661 straipsnyje įtvirtinti pagrindai nesiųsti raginimo skolininkui, o vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos numato, jog skolininkui raginimas įvykdyti sprendimą siunčiamas įstatymo nustatytais atvejais, sutiko su antstolio pozicija, jog raginimą įvykdyti sprendimą antstolis priimti privalėjo.

204.2.

21Nurodė, jog antstolio vykdymo veiksmų atlikimo momentu (vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti bei raginimo įvykdyti sprendimą priėmimo metu) antstoliui duomenys apie tai, kad skolininkė išieškotojai teismo priteistas bylinėjimosi išlaidas yra sumokėjusi, t. y. dalį teismo sprendimo įvykdė, nebuvo žinomi, tokių duomenų per raginime įvykdyti teismo sprendimą nurodytą terminą antstoliui neteikė ir pareiškėja.

224.3.

23Nurodė, kad šioje byloje pareiškėja nekelia klausimo dėl vykdymo išlaidų dydžio pagrįstumo, apskaičiuotų vykdymo išlaidų neginčija, tai nėra šios civilinės bylos dalykas, todėl šių išlaidų pagrįstumo teismas nevertino ir dėl jų nepasisakė.

24III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

255.

26Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

276.

28Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

296.1.

30Nurodė, kad, gavusi antstolio 2019 m. kovo 20 d. patvarkymą Nr. S-19-172-1642 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2019 m. kovo 20 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S19-7186 ir vykdydama CPK 643,644 straipsnių nuostatas, pareiškėja telefonu informavo antstolį, kad pateikti procesiniai dokumentai neatitinka teismo priimto sprendimo rezoliucinės dalies. Teigia, jog, pagrįsdama šį teiginį, pateikė antstoliui Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-829-889/2019 kopiją, kurios rezoliucinėje dalyje konstatuota, kad atsakovė valstybė, atstovaujama VMI prie FM, ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „EGROUP Eu“ bei valstybei atsako dėl skolos, delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo tik neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės, o šios nuostatos nebuvo vykdomajame dokumente. Mano, jog antstolio veiksmai teismo galėjo būti pripažinti teisėtais, kol antstoliui nebuvo žinomas tikrasis įsiteisėjusio teismo sprendimo turinys.

316.2.

32Nurodė, kad antstolis telefonu buvo informuotas, kad pareiškėja sumokėjo 601 Eur ieškovei UAB „EGROUP Eu“, 58,41 Eur išlaidų į valstybės biudžetą, t. y. teigia, jog pareiškėja įvykdė teismo sprendimą dar iki antstoliui pateikiant raginimą. Mano, kad antstolio reikalavimas atlyginti 114,98 Eur vykdymo išlaidų yra perteklinis ir todėl naikintinas.

337.

34Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis prašo palikti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. gegužės 20 d. nutartį nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

358.

36Pagrindiniai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

378.1.

38Nurodė, kad pareiškėja atskirąjį skundą grindžia ginčydama kaip nepagrįstą, pareiškėjo nuomone, jau tik antstolio 2019 m. kovo 20 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S19-7185 ir klaidina teismą apskaičiavime nurodytas būtinąsias, papildomas vykdymo išlaidas ir antstolio tretiesiems asmenims sumokėtas išlaidas įvardydama kaip atlygį antstoliui (teigia, jog minimame antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavime apie atlygį antstoliui visiškai nekalbama).

398.2.

40Nurodė, kad skolininko pareiga domėtis vykdymo procesu apima jo pareigą informuoti antstolį apie atsiradusias ir turinčias įtakos vykdymo procesui aplinkybes. Teigia, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja, gavusi 2019 m. kovo 20 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S19-7186, pareigos pateikti antstoliui rašytinius įrodymus apie galimą teismo sprendimo ar jo dalies geranorišką vykdymą visiškai nevykdė ir pradėjo įrodinėti visiems žinomas ir antstolio neginčijamas tiesas – CK 5.62 straipsnio 3 dalies teisės normą, kad valstybė atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės.

418.3.

42Nurodė, kad pareiškėja 2018 m. rugpjūčio 9 d. mokėjimo nurodyme, kuriuo į išieškotojos UAB „EGROUP EU“ sąskaitą pervesta 601 Eur suma, mokėjimo paskirtyje įrašė „318-1803/2-829-889/2018KLAIP“, t. y. visiškai neaišku, kurią dalį 2018 m. gegužės 28 d. teismo sprendimo skolininkė vykdė: 1) ar dengė dalį priteistos skolos, 2) ar atlygino priteistas bylinėjimosi išlaidas. Teigia, jog jeigu dengė dalį priteistos skolos, tai neaišku, kodėl išieškotojai pervedė ne 586,97 EUR (CK 5.62 str. 3 d.), o 601 Eur sumą, kuri viršija valstybei perėjusio paveldėto turto tikrąją vertę. Mano, jog yra tikėtina, kad 601 Eur suma išieškotojai pervesta kaip 2018 m. gegužės 28 d. teismo sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos. Teigia, jog bylinėjimosi išlaidos nesietinos su valstybei perėjusio paveldėto turto tikrąja verte, kadangi tai yra konkrečioje byloje patirtos ir CPK nustatyta tvarka atlygintinos sumos.

43Teismas

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

45Atskirasis skundas netenkintinas.

469.

47Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

4810.

49Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.

5011.

51Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją), o bet koks veikimas ne pagal ją gali būti vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

5212.

53Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio J. P. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0172/19/00338, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 12 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-829-889/2018 dėl 7 501,41 Eur skolos, palūkanų ir 601 Eur bylinėjimosi išieškojimo iš skolininkės VMI prie FM išieškotojos UAB ,,EGROUP EU“ naudai. Antstolis 2019 m. kovo 20 d. priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-172-1642, raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S19-7186 bei vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S19-7185, kuriuos išsiuntė skolininkei registruotąja pašto siunta bei elektroniniu paštu. 2019 m. balandžio 3 d. patvarkymu dėl informacijos pateikimo Nr. S19-8598 antstolis VMI prie FM pateikė duomenis, jog solidarusis skolininkas sumokėjo visą civilinėje byloje Nr. 2-829-889/2018 teismo priteistą solidariąją skolą ir palūkanas, nurodė, jog pareiškėjai liko sumokėti 601 Eur bylinėjimosi išlaidas išieškotojai bei 114,98 Eur vykdymo išlaidų antstoliui.

5413.

55Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pareiškėja nesutinka su antstolio 2019 m. kovo 20 d. raginimu įvykdyti sprendimą, t. y. šioje byloje keliamas klausimas dėl antstolio veiksmų priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti teisėtumo, todėl teismas, neišeidamas iš skundo ribų, pasisako šiuo aspektu.

5614.

57CPK 586 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 straipsnis ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija) 4 punktas numato, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 straipsnio 2 dalyje, vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolis turi patikrinti: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 straipsnis); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 straipsnis); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 straipsnio 5 dalis); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 straipsnis); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar Valstybinė mokesčių inspekcija administracinių nusižengimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Akivaizdžiomis kliūtimis laikomos labai aiškios, gerai matomos aplinkybės, kurių pagrindu antstolis savo patvarkymu atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui. Nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 straipsnio 3 dalis).

5815.

59Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad suinteresuotas asmuo UAB „EGROUP EU“ 2019 m. kovo 15 d. pateikė antstoliui J. P. prašymą dėl vykdymo veiksmų pradėjimo. Nors pareiškėja atskirajame skunde nurodo, jog vykdomajame rašte nebuvo nurodyta, kad valstybė atsako ieškovei dėl skolos, delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo tik neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios aplinkybės teisinės reikšmės teisingam skundo išnagrinėjimui neturi, kadangi vykdomojo rašto priėmimo metu skolininko atsakomybės ribų klausimas nesprendžiamas. Kitų sąlygų, numatytų CPK 651 straipsnio 2 dalyje, kurios sudarytų kliūtis priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nenustatyta. Antstolis, nustatė, kad vykdomasis dokumentas atitinka jam nustatytus įstatymų reikalavimus, jis buvo pateiktas vykdyti nepraleidus įstatymuose nustatyto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti, pateiktas antstoliui, kuris turi įgaliojimus atlikti vykdymo veiksmus atitinkamoje teritorijoje, vykdomasis raštas išduotas dėl sprendimo, kuriuo išspręstas turtinio pobūdžio ginčas, priteista skola, todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolis neturėjo pagrindo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

6016.

61CPK 655 straipsnyje nustatyta, jog raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir, kad jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad CPK 655 straipsnio norma yra imperatyvaus pobūdžio. Vykdydamas šios teisės normos reikalavimus, teismo antstolis, iki pradėdamas priverstinio vykdymo procedūras, privalo paraginti skolininką įvykdyti teismo sprendimą geruoju. Šios teisės normos reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui, nors ir žinančiam, kad dėl jo yra priimtas teismo sprendimas, turintis įpareigojamojo ar draudžiamojo pobūdžio elementų, pranešama apie tai, jog yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Kadangi konkreti vykdomoji byla pradedama konkretaus vykdomojo dokumento pagrindu, tai dėl konkretaus pateikto vykdomojo dokumento turi būti atliekami vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose nustatyti konkretūs veiksmai, tarp jų – raginimo įvykdyti teismo sprendimą skolininkui įteikimas arba išsiuntimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-192/2005). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad antstolis, 2019 m. kovo 20 d. priėmęs patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-172-1642, turėjo pareigą išsiųsti raginimą įvykdyti teismo sprendimą.

6217.

63Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs kitus atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad kiti argumentai teisingam skundo išnagrinėjimui teisinės reikšmės neturi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

6418.

65Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. gegužės 20 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų

6619.

67Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. prašo priteisti iš pareiškėjos 90 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų už advokato pagalbą surašant ir pateikiant atliepimą į atskirąjį skundą teismui.

6820.

69Šiuo aspektu svarbu tai, jog kasacinio teismo praktika formuojama taip, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. T. v. antstolis R. V. ir kt., bylos 3K-3-36/2008; 2009 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis G. B. v. L. B., bylos Nr. 3K-3-78/2009; kt.); išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteisiamos antstoliui iš skundą padavusio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. S. v. antstolis R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-417/2008). Kitas aspektas tas, jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad antstolio, kaip teisininko profesionalo, statusas savaime negali būti laikomas ribojančiu jo teisę naudotis advokato ar advokato padėjėjo pagalba bylose dėl antstolių vykdomų funkcijų. Tai reiškia, kad tokiose bylose antstolio patirtos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti savaime nelaikytinos nebūtinomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-443-969/2017).

7021.

71Atsižvelgiant į tai, kad pateikti įrodymai, patvirtinantys išlaidų dydį, ir į tai, kad išlaidos už advokato paslaugas neviršija priteistino maksimalaus užmokesčio už advokato pagalbą dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, antstoliui J. P. iš pareiškėjos priteistina 90 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl advokato pagalbos apmokėjimo.

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

73Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

74Priteisti antstoliui J. P. iš pareiškėjos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 90 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė... 7. 2.... 8. Skundo pagrindu nurodė aplinkybes, kad:... 9. 2.1.... 10. 2019 m. kovo 26 d. gavo antstolio 2019 m. kovo 20 d. patvarkymą Nr.... 11. 2.2.... 12. 2018 m. rugpjūčio 9 d. paveldėtoja (pareiškėja) į išieškotojos... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 3.... 15. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. gegužės 20 d.... 16. 4.... 17. Pagrindiniai pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai:... 18. 4.1.... 19. Nurodė, kad antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, parengė... 20. 4.2.... 21. Nurodė, jog antstolio vykdymo veiksmų atlikimo momentu (vykdomojo dokumento... 22. 4.3.... 23. Nurodė, kad šioje byloje pareiškėja nekelia klausimo dėl vykdymo išlaidų... 24. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 25. 5.... 26. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 27. 6.... 28. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:... 29. 6.1.... 30. Nurodė, kad, gavusi antstolio 2019 m. kovo 20 d. patvarkymą Nr. S-19-172-1642... 31. 6.2.... 32. Nurodė, kad antstolis telefonu buvo informuotas, kad pareiškėja sumokėjo... 33. 7.... 34. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis prašo palikti Klaipėdos... 35. 8.... 36. Pagrindiniai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 37. 8.1.... 38. Nurodė, kad pareiškėja atskirąjį skundą grindžia ginčydama kaip... 39. 8.2.... 40. Nurodė, kad skolininko pareiga domėtis vykdymo procesu apima jo pareigą... 41. 8.3.... 42. Nurodė, kad pareiškėja 2018 m. rugpjūčio 9 d. mokėjimo nurodyme, kuriuo... 43. Teismas... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 45. Atskirasis skundas netenkintinas.... 46. 9.... 47. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 48. 10.... 49. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 50. 11.... 51. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų sprendimų vykdymo... 52. 12.... 53. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio J. P. žinioje yra vykdomoji byla... 54. 13.... 55. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pareiškėja nesutinka... 56. 14.... 57. CPK 586 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo... 58. 15.... 59. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad suinteresuotas asmuo UAB... 60. 16.... 61. CPK 655 straipsnyje nustatyta, jog raginimas įvykdyti sprendimą yra... 62. 17.... 63. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs kitus atskirojo skundo... 64. 18.... 65. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 66. 19.... 67. Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. prašo priteisti iš pareiškėjos 90 Eur... 68. 20.... 69. Šiuo aspektu svarbu tai, jog kasacinio teismo praktika formuojama taip, kad... 70. 21.... 71. Atsižvelgiant į tai, kad pateikti įrodymai, patvirtinantys išlaidų dydį,... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 73. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. gegužės 20 d.... 74. Priteisti antstoliui J. P. iš pareiškėjos valstybės, atstovaujamos...