Byla 2A-2243-553/2015
Dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Loretos Bujokaitės ir Dainiaus Rinkevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) G. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-28 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-5029-127/2015 pagal ieškovės T. P. ieškinį atsakovui G. P. dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama santuoką nutraukti dėl sutuoktinio G. P. kaltės; po santuokos nutraukimo palikti jai santuokinę pavardę P..

5Nurodė, kad šalys santuoką įregistravo 2007-02-22 Vilniaus miesto CM skyriuje (įrašo Nr. 468). Sutuoktiniai vaikų nesusilaukė. Nuo 2011 metų santykiai su atsakovu pašlijo, atsakovas negerbė jos, kaip sutuoktinės, nesirūpino šeima. Galiausiai, nuo 2013 08 09 bendras gyvenimas nutrūko, nes atsakovas išsikėlė gyventi pas savo tėvus. Jokių galimybių išsaugoti šeimą nėra, o buvimas formalioje santuokoje neturi prasmės.

6Atsakovas G. P. atsiliepime į ieškinį pripažino, kad santuoka galutinai iširo ir ji turi būti nutraukta, tačiau, atsakovo teigimu, santuokos iširimo priežastis yra abiejų sutuoktinių kaltė.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-01-28 sprendimu ieškinį patenkino visiškai: santuoką, įregistruotą 2007-02-22 Vilniaus miesto CM skyriuje (įrašo Nr. 468) tarp G. P. ir T. P. (ikisantuokinė pavardė L.), nutraukė. Pripažino kaltais dėl santuokos iširimo G. P. ir T. P.. Po santuokos nutraukimo paliko ieškovei santuokinę pavardę P.. Priteisė iš G. P. į valstybės biudžetą 134,96 EUR antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Priteisė iš G. P. į valstybės biudžetą 43,90 EUR žyminį mokestį ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

8Teismas nurodė, kad sutuoktiniai daugiau kaip metus kartu negyvena, bendrai ūkio netvarko. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, teismas manė, kad jokių galimybių išsaugoti santuoką nėra, todėl šalių santuoką nutraukė. Teismas nustatė, kad abu sutuoktiniai pažeidė savo, kaip sutuoktinių, pareigas, nes abu sutuoktiniai elgėsi neatsakingai, nebrangino savo santuokos, nepagarbiai elgėsi vienas kito atžvilgiu, konfliktavo, dėl to iširo jų santuoka. Tokiu atveju teismas pripažino, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas apeliaciniu skundu prašo: iš dalies pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-28 sprendimą ir visas bylinėjimosi išlaidas: antrinės teisinės pagalbos išlaidas, žyminį mokestį ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu priteisti iš ieškovės. Apeliantas taip pat prašo priimti nepatvirtintas dokumentų kopijas ir jas patvirtinti.

10Nurodo, kad byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant, todėl jis negalėjo išreikšti savo pozicijos žodžiu dėl procesinių išlaidų priteisimo, nors atsiliepime jis prašė teismo jų nepriteisti. Santuoką nutraukus dėl abiejų sutuoktinių kaltės, su bylinėjimusi teisme susijusias išlaidas atsakovas prašė priteisti solidariai su ieškove. Teismo posėdžio metu buvo gydomas ligoninėje. Atsakovas nurodo, kad jis negali sumokėti priteistų bylinėjimosi išlaidų, kadangi nuo 2011 metų yra bedarbis ir jokių bedarbio pašalpų negauna. Pažymi, kad ieškovė pati iniciavo skyrybų procesą. Ieškovė galėjo pasirinkti ir kitą santuokos nutraukimo būdą, o būtent santuoką nutraukti abipusiu šalių susitarimu.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

12Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

13Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

14Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

15Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

16Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bylinėjimosi išlaidų priteisimą reglamentuojančias teisės normas.

17Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria iš apelianto priteista į valstybės biudžetą antrinės teisinės pagalbos išlaidos, žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Apeliantas nesutikimą iš esmės grindžia vieninteliu argumentu, jog jis neturi finansinių galimybių sumokėti priteistų bylinėjimosi išlaidų.

18Apeliantas nurodo, kad teismas bylą išnagrinėjo jam nedalyvaujant, nors tokios kategorijos bylos turėtų būti nagrinėjamos žodinio proceso tvarka ir dalyvaujant tiek ieškovei, tiek atsakovui. Tokie atsakovo argumentai atmetami, kadangi atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Apeliantas taip pat nurodo, kad jis nuo 2011 metų yra bedarbis, todėl neturi galimybės sumokėti bylinėjimosi išlaidų. Patvirtindamas šią aplinkybę atsakovas pateikė 2015-02-05 Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriaus pažymą Nr. W/1-420 dėl bedarbio registravimo laikotarpių. Apeliacinės instancijos teismas tokius įrodymus nelaiko pakankamais, kadangi apeliantas nepateikė duomenų apie nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, pinigines lėšas, esančias bankuose ar pas trečiuosius asmenis ar kitų įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo sunkią finansinę padėtį. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas yra darbingo amžiaus, neturintis jokių sveikatos sutrikimų.

19CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal šio straipsnio nuostatas sprendžiama dėl bylinėjimosi išlaidų, kurias reglamentuoja CPK 79 ir kiti šio kodekso straipsniai, paskirstymo. Pagal CPK 79 straipsnį, bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80-87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88-92, 97- 99 straipsniai.

20CPK 99 straipsnis numato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir išlaidų atlyginimo tvarką. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad asmenims, turintiems teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, ši pagalba teikiama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka, o 2 dalis numato, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal CPK 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, nagrinėjant civilines bylas atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus CPK 88 str. 1 d. 6-8 p. nurodytas bylinėjimosi išlaidas). CPK 96 str. 1 d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

21Ieškovė ieškiniu prašė nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės ir po santuokos nutraukimo ieškovei palikti P. pavardę. Pirmosios instancijos teismas santuoką nutraukė dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir paliko ieškovei P. pavardę, todėl daroma išvada, kad teismas ieškinį tenkino iš dalies, t.y. tenkino tik 50% ieškovės reikalavimų. Byloje nustatyta, kad ieškovė T. P. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014-10-31 sprendimu Nr. (1.7.)-S-3655 nuo bylinėjimosi išlaidų 100% atleista. Nors atsakovas apeliaciniame skunde nekėlė reikalavimo sumažinti bylinėjimosi išlaidų, tačiau bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla, veikiant ex officio. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į CPK 96 straipsnio nuostatas bei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio nuostatas, sprendžia, kad patenkinęs ieškinį iš dalies, teismas nepagrįstai iš atsakovo priteisė 134,96 EUR antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 43,90 EUR žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ši sprendimo dalis keičiama ir iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisiama 67,48 EUR antrinės teisinės pagalbos išlaidų, 21,92 EUR žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

23Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškinį tenkino visiškai, pažeidė CPK 96 str. nuostatas ir netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų yra keičiamas.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 28 d. sprendimą pakeisti iš dalies ir išdėstyti jį sekančiai:

26„ieškinį patenkinti iš dalies.

27Santuoką, įregistruotą 2007-02-22 Vilniaus miesto CM skyriuje (įrašo Nr. 468) tarp G. P., asmens kodas ( - ) ir T. P., asmens kodas ( - ) (ikisantuokinė pavardė L.), nutraukti.

28Pripažinti kaltais dėl santuokos iširimo G. P. ir T. P..

29Po santuokos nutraukimo palikti ieškovei santuokinę pavardę P..

30Priteisti iš G. P. į valstybės biudžetą 67,48 EUR (šešiasdešimt septynis eurus, 48 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidas, sumokant jas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką - Swedbank AB (įmokos kodas 5630), mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

31Priteisti iš G. P. į valstybės biudžetą 21,92 EUR (dvidešimt vieną eurą, 92 ct) žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

32Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

34Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Vilniaus miesto CM skyriui, kad šis įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.“

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama santuoką nutraukti... 5. Nurodė, kad šalys santuoką įregistravo 2007-02-22 Vilniaus miesto CM... 6. Atsakovas G. P. atsiliepime į ieškinį pripažino, kad santuoka galutinai... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-01-28 sprendimu ieškinį patenkino... 8. Teismas nurodė, kad sutuoktiniai daugiau kaip metus kartu negyvena, bendrai... 9. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo: iš dalies pakeisti Vilniaus miesto... 10. Nurodo, kad byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant, todėl jis negalėjo... 11. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 12. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 13. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, privalo... 14. Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 15. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 16. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios... 17. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria... 18. Apeliantas nurodo, kad teismas bylą išnagrinėjo jam nedalyvaujant, nors... 19. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal... 20. CPK 99 straipsnis numato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą... 21. Ieškovė ieškiniu prašė nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės ir po... 22. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 23. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 28 d. sprendimą pakeisti iš... 26. „ieškinį patenkinti iš dalies.... 27. Santuoką, įregistruotą 2007-02-22 Vilniaus miesto CM skyriuje (įrašo Nr.... 28. Pripažinti kaltais dėl santuokos iširimo G. P. ir T. P..... 29. Po santuokos nutraukimo palikti ieškovei santuokinę pavardę P..... 30. Priteisti iš G. P. į valstybės biudžetą 67,48 EUR (šešiasdešimt... 31. Priteisti iš G. P. į valstybės biudžetą 21,92 EUR (dvidešimt vieną... 32. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 34. Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti...