Byla e2-4832-892/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Ieva Pluirienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Legal Balance“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

21. Ieškovas UAB „Legal Balance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo P. M. 2862,98 Eur negrąžinto kredito, 464,88 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų, paskaičiuotų iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos, 32,00 procento dydžio mokėjimo palūkanas už negrąžintą vartojimo kreditą nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos, 65,95 Eur administravimo mokesčio, 95,03 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

32. Ieškovo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, atsižvelgiant į ieškovo prašymą, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 424 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

53. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. pradinis kreditorius AB „BnP finance“ ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 2 955,88 Eur vartojimo kreditas 48 mėnesių laikotarpiui, atsakovui įsipareigojant grąžinti suteiktą kreditą ir sumokėti bendrą vartojimo kredito kainą (palūkanas ir administravimo mokestį), sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais, t.y. kiekvieno mėnesį sumokėti pradiniam kreditoriui konkrečią skolos dalį, palūkanas ir administravimo mokestį pagal patvirtintą mokėjimo grafiką. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, laiku nemokėjo mėnesinių įmokų, dėl ko pradinis kreditorius 2018 m. gegužės 11 d. nutraukė vartojimo kredito sutartį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi AB „BnP finance“ (CPK 178, 185 straipsniai). Pradinis kreditorius AB „BnP finance“ 2018 m. liepos 31 d. paskolų portfelio pardavimo sutartimi Nr. RP2018-08/01 perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą ieškovui.

64. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje,o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju apie reikalavimų perleidimą atsakovas buvo informuotas 2018 m. rugpjūčio 28 d. pranešimu, siųstu elektroniniu paštu (CK 6.109 straipsnio 1 dalis.).

75. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Kadangi atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito negrąžino, į siųstus raginimus grąžinti mokėtinas sumas nereagavo, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 862,98 Eur negrąžintą kreditą pagrįstas ir yra tenkintinas.

86. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 464,88 Eur palūkanų kaip atlyginimą už naudojimąsi kredito suma iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos, 32,00 proc. metines palūkanas už negrąžintą kreditą (2 862,98 Eur) nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos ir 65,95 Eur administravimo mokesčio. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškintos palūkanų funkcijos: pirma, tai yra mokestis už pinigų skolinimą; antra, tai yra minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensavimas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014). Taip pat atskirai įstatyme (CK 6.37 straipsnio 2 dalyje) numatytos vadinamosios procesinės palūkanos, tačiau šios palūkanos nėra laikomos savarankiška palūkanų rūšimi ir yra priskirtinos prie kompensuojamųjų palūkanų. Taigi matyti, jog šių palūkanų paskirtis ir funkcijos yra skirtingos. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Kaip yra pažymėjęs kasacinis teismas, pelno palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1. 37, p. 424–452). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Pagal šalių sudarytą sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutartyje numatyto dydžio metines palūkanas, metinė palūkanų norma – 32,00 procentai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 464,88 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 32,00 proc. metines palūkanas už negrąžintą kreditą (2 862,98 Eur) nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos ir 65,95 Eur administravimo mokesčio taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.872 straipsnio 1 dalis, sutarties 1.18 punktas).

97. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vartojimo kredito sutartimi (6.2 punktu) atsakovas įsipareigojo praleidęs mokėjimo terminus mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 95,03 Eur delspinigius pagal ieškovo pateiktą paskaičiavimą (skaičiuoti nuo 2018 m. rugsėjo 28 d. iki 2018 m. lapkričio 23 d.) taip pat pagrįstas, todėl tenkintinas.

108. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 3488,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

119. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 39,00 Eur žyminis mokestis ir 121,00 Eur už advokato teisinę pagalbą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 5, 7 dalys).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 427, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo P. M., a. k. ( - ) 2 862,98 Eur negrąžinto kredito, 464,88 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų, 65,95 Eur administravimo mokesčio, 95,03 Eur delspinigių, viso – 3 488,84 Eur (tris tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 84 ct) įsiskolinimo sumą, 32,00 procentų dydžio palūkanas už negrąžintą vartojimo kreditą (2862,98 Eur) nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos (2018 m. liepos 31 d.) iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 488,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 160,00 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB ,,Legal Balance“, j. a. k. 302528679, naudai.

15Atsakovas privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo CPK 430 straipsnyje nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminaraus teismo sprendimo kopiją kartu su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo dienos.

18Per tris darbo dienas po preliminaraus sprendimo įsiteisėjimo šio sprendimo kopiją išsiųsti ieškovui.

Proceso dalyviai
Ryšiai