Byla 2-1245-736/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui E. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu (b. l. 1-3) prašo priteisti iš atsakovo E. B. 748,86 Eur skolą, 426,85 Eur palūkanas, 584,89 Eur delspinigius, 88,41 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 9,25 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2015-04-28 viešo paskelbimo būdu CPK 130 str. numatyta tvarka (b. l. 26-27), per nustatytą 14 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui (b. l. 1-3), priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2006-04-12 pradinis kreditorius AB „SEB bankas“ ir atsakovas E. B. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1650618050267-03, remiantis kuria AB „SEB bankas“ atsakovui suteikė 4000,00 Lt (1158,48 Eur) kreditą su 9,25 procentų metinėmis palūkanomis, o atsakovas įsipareigojo pagal nustatytą grafiką iki 2008-04-11 dalimis grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas, o praleidęs mokėjimų terminus, atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną nuo nesumokėto kredito ar jo dalies (b. l. 12-16). Atsakovui tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje nustatytu laiku ir dalimis grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas, 2008-11-13 raštu bankas pranešė atsakovui, kad per 15 kalendorinių dienų neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų – padengti esamą 2757,31 Lt (798,57 Eur) skolą, kredito sutartis bus nutraukta (b. l. 17). 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.11/09-20-83 pradinis kreditorius AB „SEB bankas“ reikalavimo teisę į atsakovo 3845,97 Lt (1113,87 Eur) (kredito likutis, palūkanos ir delspinigiai 2009-11-06 datai) skolą perleido ieškovei UAB „Gelvora“ (b. l. 5, 18-20). Iš 2009-11-19 pranešimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovei apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino per tris dienas sumokėti skolą, delspinigius, palūkanas ir skolos išieškojimo išlaidas (b. l. 21). Ieškovas UAB „Gelvora“ už laikotarpį nuo 2009-11-06 iki 2010-11-01 paskaičiavo 269,59 Eur delspinigius bei už laikotarpį nuo 2009-11-06 iki 2015-03-20 – 377,13 Eur palūkanas (b. l. 6-7). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai atsiskaitęs su pirminiu kreditoriumi ar ieškove.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos CK 6.881 str. 1 d.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu, <...> jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta (Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1, 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir remiantis tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties 2.1 ir 2.4 punktais, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus AB „SEB bankas“ reikalavimo teisės įgijėjui, iš atsakovo priteistina 748,86 Eur skola, 426,85 Eur palūkanos ir 9,25 procentų sutartinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (skaičiuojant nuo 748,86 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.101 str., 6.213 str. 1 d., CK 6.872 str. 1, 2 d., 6.881 str. 1 d.).

7CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta anksčiau, nustatytu laiku praleidęs mokėjimų terminus, atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną nuo nesumokėto kredito ar jo dalies, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovui priskaičiavo: už laikotarpį iki 2009-11-06 (iki reikalavimo teisių perleidimo) 1088,66 Lt (315,30 Eur) delspinigių (b. l. 5), už laikotarpį nuo 2009-11-06 iki 2010-11-01 – 269,59 Eur delspinigių (b. l. 6). Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, ir paskaičiuota delspinigių suma (584,89 Eur) beveik siekia neįvykdytos pagrindinės skolos dydį (748,86 Eur), todėl, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esančių delspinigių skaičiavimo lentelių matyti, kad ieškovė prašo priteisti delspinigius viso už 781 d. (421 d. iki reikalavimo teisių perleidimo, 360 d. po reikalavimo teisių perleidimo), tačiau byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius AB ,,SEB bankas“, kol 2009-11-09 perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek vėliau pati ieškovė būtų ėmusi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateiktas vienas pirminio kreditoriaus raginimas dėl skolos apmokėjimo ir vienas ieškovės pranešimas atsakovui dėl įsiskolinimo. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovės buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Teismo vertinimu šiuo atveju 0,025 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,025 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovei iš atsakovo priteistini 146,22 Eur (748,86 Eur x 0,025 proc. x 781 d. = 146,22 Eur) delspinigiai. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 88,41 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, darbo priemonės ir užklausos (b. l. 5). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovė realiai patyrė 1,05 Eur (su PVM) išlaidas, išsiųsdama atsakovui vieną 2009-11-19 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 21). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, išlaidas už užklausas Nekilnojamojo turto registrui, išlaidas už užklausas Gyventojų registro tarnybai, ieškovė nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas – darbo priemonės – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovė užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jos ūkinės – komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Kita vertus, ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (be 2009-11-19 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimo) būtų ėmusi kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 1,05 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

9Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovė patyrė 55,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 40 Eur ((748,86 Eur + 426,85 Eur + 146,22 Eur + 1,05 Eur) * 3 proc.) žyminis mokestis.

11Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo E. B., a. k. ( - ), 748,86 Eur (septynių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų 86 ct) skolą, 426,85 Eur (keturių šimtų dvidešimt šešių eurų 85 ct) palūkanas, 146,22 Eur (vieno šimto keturiasdešimt šešių eurų 22 ct) delspinigius, 1,05 Eur (vieno euro 05 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 9,25 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (skaičiuojant nuo 748,86 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834.

14Likusią ieškinio dalį atmesti.

15Atsakovui apie priimtą sprendimą už akių pranešti ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 18 d. civilinėje byloje Nr. 2-1245-736/2015 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė priteisti iš atsakovo E. B., gim. ( - ), 748,86 Eur (septynių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų 86 ct) skolą, 426,85 Eur (keturių šimtų dvidešimt šešių eurų 85 ct) palūkanas, 146,22 Eur (vieno šimto keturiasdešimt šešių eurų 22 ct) delspinigius, 1,05 Eur (vieno euro 05 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 9,25 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (skaičiuojant nuo 748,86 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834. Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo“.

16Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai