Byla 2S-1063-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Jaržemskio

2kolegijos teisėjų Neringos Švedienės, Dalios Višinskienės

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvraka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjunga atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-05-22 nutarties, kuria civilinė byla perduota pagal teismingumą.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovas, Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga, kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: pripažinti jam nuosavybės teisę į adresu ( - ), esančius nekilnojamojo turto objektus: administracinį-gamybinį pastatą, ( - ), administracinį buitinį pastatą, ( - ), konditerijos cechą, ( - ), svarstykles, ( - ), stoginę, ( - ), transformatorinę, ( - ), kiemo statinius, ( - ); pripažinti negaliojančia aukščiau nurodytų nekilnojamojo turto objektų registraciją atsakovo kooperatinės bendrovės „Vaisių sultys“ vardu; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad Lietuvos kooperatyvų sąjunga yra kooperatinė bendrovė, vienijanti Lietuvos kooperatines bendroves, o atsakovas kooperatinė bendrovė „Vaisių sultys“ yra vienas iš Kooperatyvų sąjungos narių. Kooperatinės bendrovės „Vaisių sultys“ steigimo metu ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudotis (bet ne disponuoti) Kooperatyvų sąjungai priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), tačiau šis turtas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale buvo įregistruotas atsakovo vardu. Kilus ginčui dėl atsakovo atsisakymo mokėti Lietuvos kooperatyvų sąjungai už naudojimąsi aukščiau nurodytais nekilnojamojo turto objektais, ieškovas prašo pripažinus nuosavybės teisę į nurodytus nekilnojamuosius daiktus, panaikinti šių objektų teisinę registraciją kooperatinės bendrovės „Vaisių sultys“ vardu. Nurodė, jog ieškinio reikalavimai yra neturtinio pobūdžio.

8Atsakovas kooperatinė bendrovė „Vaisių sultys“ atsiliepime į ieškinį, nurodė, kad ieškovo pateikta disponavimo turtu 1996-11-06 sutartis Nr. 1, kuria ieškovas perdavė atsakovui patikėjimo teise disponuoti 7 718 950 Lt, buvo apsimestinis sandoris, nes realiai jokios lėšos atsakovui nebuvo perduotos. Sutartis atsakovui buvo primesta siekiant pateisinti lėšų trūkumą Kooperatyvų sąjungos balanse. Ieškovas ginčija tik aukščiau nurodytų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre, neprašydamas taikyti restitucijos ir keisti minėtų nekilnojamųjų daiktų valdytojo, todėl toks ginčas yra teismingas ne bendrosios kompetencijos teismui, o administraciniam teismui. Prašė spręsti teismingumo klausimą.

9Tretieji asmenys Valstybės įmonės Registrų centras ir AB DnB NORD bankas atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

10Paaiškino, kad atsakovo nuosavybės teisės į nurodytus nekilnojamuosius daiktus įregistruotos 1993-10-01 įmonės registravimo pažymėjimo Nr. KB 93-5 ir Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos 1995-02-17 potvarkio Nr. 30 pagrindu, kuriame aiškiai nurodyta, jog adresu ( - ), esantys pastatai nuosavybės teise priklauso atsakovui. Minėtas potvarkis buvo priimtas vadovaujantis Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento 1994-03-31 raštu Nr. 2-259 „Dėl pastatų ir statinių teisinio registravimo“, kuriame išaiškinta, jog privatizavus pastatus, kurių teisinė registracija nebuvo atlikta, nesant galimybės atkurti tuo metu galiojusioje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu patvirtintoje Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcijoje nurodytų dokumentų, užtenka steigėjo lokalaus teisės akto dėl teisinės registracijos įmonės vardu atlikimo. Be to, tretysis asmuo pažymėjo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001-09-12 nutartyje yra nurodęs, kad teisinė registracija gali būti panaikinta kaip atlikta be pakankamo pagrindo tik tuomet, kai registravimo pagrindu esantys dokumentai nenurodo nuosavybės teisės perėjimo iš vieno asmens kitam, tuo tarpu ieškovas neginčija nė vieno iš atsakovo nuosavybės teisių registravimo į nekilnojamuosius daiktus ( - ), pagrindų (dokumentų). Teismui nusprendus patenkinti Lietuvos kooperatyvų sąjungos ieškinį, prašė netaikyti restitucijos natūra, kad nebūtų pažeisti banko interesai pagal Kredito linijos 2008-05-23 sutartį.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-05-22 nutartimi civilinė byla buvo perduota pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui.

13Teismas pažymėjo, kad atsakovui iškėlus klausimą dėl ginčo teismingumo šis klausimas sprendžiamas iš esmės, nepradėjus bylos nagrinėti teismo posėdyje. Sprendžiant bylos teismingumo klausimą teismas nustatė žyminio mokesčio sumą. Remdamasis Civilinio proceso kodekso 85 straipsnio 1 dalies 9 punktu, teismas padarė išvadą, kad bylose dėl daiktinių teisių į turtą žyminis mokestis paskaičiuojamas pagal turto rinkos vertę.

14Nustatydamas ieškinio pobūdį, teismas rėmėsi teismų praktika ir įvertinęs tai, jog ieškovas siekia padidinti savo turimo turto kiekį, t. y. patenkinus ieškinį, jis įgytų daiktines – nuosavybės – teises į nurodytus aukščiau objektus (pozityvus ieškinys dėl pripažinimo), padarė išvadą, jog ieškinio suma turi būti laikoma visų prašomų pripažinti ieškovui nuosavybės teise objektų - nekilnojamųjų daiktų - vidutinių rinkos verčių suma, atskaitos tašku imant byloje esančius nekilnojamojo turto registro duomenų bazės pateikiamas nekilnojamųjų daiktų rinkos vertes (b. l. 16, 20-24). Pažymėjo, kad vien administracinio pastato – gamybinio pastato, kurio ( - ), vidutinė rinkos vertė pagal registro duomenis yra virš 1 mln. Lt.

15Teismas konstatavo, jog ieškinio suma viršija 100 000 Lt ir padarė išvadą, jog byla teisminga apygardos teismui, kaip pirmos instancijos teismui (CPK 26 str. 1 d., 27 str. 1 p., 34 str. 1 d., 2 d. 4 p.).

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

17Ieškovas, Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga, atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti.

18Nurodo, kad ieškovo keliamas reikalavimas dėl teisių pripažinimo yra neturtinio pobūdžio reikalavimas, nes nėra prašoma turto išreikalauti. Ieškinyje keliamas reikalavimas, patvirtinti teisių turėjimo faktą ir ieškiniai dėl teisių pripažinimo, jeigu neprašoma išreikalauti turto ar priteisti pinigų, pripažįstami neturtiniais ieškiniais. Todėl ieškovo reikalavimas pripažinti teises į septynis nekilnojamojo turto objektus turėtų būti apmokėtas 100 Lt žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d 2 p., 82 str.). Ieškovo keliamas reikalavimas dėl teisinės registracijos panaikinimo laikomas neturtiniu reikalavimu. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1005/2008). Nesutinka su teismo vertinimu, jog ieškinio suma turi būti apskaičiuota vertinant visų prašomų pripažinti, ieškovui nuosavybės teisę objektų, vidutine rinkos verčių suma, atskaitos tašku imant nekilnojamojo turto registro duomenų bazės pateikiamas daiktų rinkos vertes, kadangi ginčo objektu esantis turtas niekada atsakovo nuosavybėn perduotas nebuvo, o ieškovas niekada nebuvo praradęs nuosavybės teisių į ginčo turtą. Nustačius, kad ieškovo reikalavimai yra neturtinio pobūdžio, ieškinio sumos klausimas byloje negali būti keliamas, kadangi proporciškai žyminis mokestis yra apskaičiuojamas tik turtiniuose ginčuose. Nurodytų argumentų pagrindu ieškovas daro išvadą, kad pirmos instancijos teismo išvada, kad byla teisminga apygardos teismui, kaip pirmos instancijos teismui, nepagrįsta.

19Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą.

20Nurodo, kad atskiruoju skundu nesutinka. Ieškovo reiškiamas ieškinys yra turtinio pobūdžio, kadangi ginčas kilo dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kurio vertė didesnė nei 100 000 Lt. Ieškovo pareikštas reikalavimas, jo tenkinimo atveju sukeltų turtines pasekmes, vieno subjekto nuosavybės pasibaigimą ir kito subjekto nuosavybės įregistravimą.

21Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

22Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti atskirajame skunde nurdytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.).

23Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.).

24Iš bylos duomenų matyti, kad ieškiniu yra prašoma pripažinti ieškovo, kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjunga, nuosavybės teises į nekilnojamojo turto objektus, administracinį-gamybinį pastatą, unikalus Nr. 1095-8029-9014, administracinį buitinį pastatą, unikalus Nr. 1095-8029-9025, konditerijos cechą, unikalus Nr. 1095-8029-9136, svarstykles, unikalus Nr. 1095-8029-9147, stoginę, unikalus Nr. 1095-8029-9174, transformatorinę, unikalus Nr. 1095-8029-9190, kiemo statinius, unikalus Nr. 1095-8029-9225, esančius adresu Arimų g. 29, Vilniuje; pripažinti negaliojančia aukščiau nurodytų nekilnojamojo turto objektų registraciją atsakovo, kooperatinės bendrovės „Vaisių sultys“ vardu.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje kilo teisinis ginčas dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių rinkos vertė 3 429 110 Lt (b.l.16,20-23) bei teisių į juos. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 85 straipsnio 1 dalies 9 punktu, bylose dėl daiktinių teisių į turtą ieškinio suma nustatoma pagal turto rinkos vertę, kuri ir lemia rūšinį bylos teismingumą. Reikalavimas pripažinti negaliojančia pastatų teisinę registraciją laikytinas išvestiniu, neatsiejamai susijusiu su pagrindiniu reikalavimu, nes teisių į nekilnojamuosius daiktus pripažinimas sąlygotu ir atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto teisinės registracijos panaikinimą.

26Teisėjų kolegija atmeta, kaip nepagrįstus, atskirojo skundo argumentus, kad kilęs ginčas laikytinas neturtiniu, kadangi turtiniu ginču laikomas ginčas dėl turto arba ginčas tiesiogiai susijęs su turtu, tuo tarpu neįkainuotini turtiniai ieškiniai vertinami kaip ieškiniai, kuriuose turtinis interesas neišreiškiamas pinigų suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2008).

27Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 1 dalimi, bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, nagrinėja apygardos teismai, kaip pirmos instancijos teismai, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad ši civilinė byla nagrinėtina apygardos teisme.

28Nurodytų argumentų pagrindu atskirasis skundas atmestinas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1p., kolegija

Nutarė

30Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-05-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-620-816/2009 palikti nepakeistą, o ieškovo Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjunga į.k. 110054563 atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės, Dalios Višinskienės... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvraka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovas, Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga, kreipėsi į... 7. Nurodė, kad Lietuvos kooperatyvų sąjunga yra kooperatinė bendrovė,... 8. Atsakovas kooperatinė bendrovė „Vaisių sultys“ atsiliepime į ieškinį,... 9. Tretieji asmenys Valstybės įmonės Registrų centras ir AB DnB NORD bankas... 10. Paaiškino, kad atsakovo nuosavybės teisės į nurodytus nekilnojamuosius... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-05-22 nutartimi civilinė byla buvo... 13. Teismas pažymėjo, kad atsakovui iškėlus klausimą dėl ginčo teismingumo... 14. Nustatydamas ieškinio pobūdį, teismas rėmėsi teismų praktika ir... 15. Teismas konstatavo, jog ieškinio suma viršija 100 000 Lt ir padarė išvadą,... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 17. Ieškovas, Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga, atskiruoju... 18. Nurodo, kad ieškovo keliamas reikalavimas dėl teisių pripažinimo yra... 19. Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 20. Nurodo, kad atskiruoju skundu nesutinka. Ieškovo reiškiamas ieškinys yra... 21. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 22. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo bei... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškiniu yra prašoma pripažinti ieškovo,... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje kilo teisinis ginčas... 26. Teisėjų kolegija atmeta, kaip nepagrįstus, atskirojo skundo argumentus, kad... 27. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 1 dalimi, bylas, kuriose... 28. Nurodytų argumentų pagrindu atskirasis skundas atmestinas.... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1p., kolegija... 30. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-05-22 nutartį civilinėje byloje Nr....