Byla e2A-1178-450/2016
Dėl nuostolių už neteisėtą naudojimąsi kūriniu atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimos Gerasičkinienės, Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Neringos Švedienės,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „FlexiForma“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „FlexiForma“ ieškinį atsakovei UAB „Realinija“ dėl nuostolių už neteisėtą naudojimąsi kūriniu atlyginimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „FlexiForma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Realinija“ 5792,40 Eur nuostoliams dėl neteisėto naudojimosi kūriniu atlyginti, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinį grindė tuo, kad 2014 m. balandžio 1 d. atsakovė ieškovei pateikė kvietimą dalyvauti projektavimo konkurse, parengiant gyvenamųjų namų kvartalo Kaune, tarp Krėvos ir Totorių gatvių, projektinius pasiūlymus; jeigu konkurso laimėtoju būtų pripažinta ieškovė, parengus detalųjį planą, projektinių pasiūlymų pagrindu būtų rengiamas statinių techninis projektas. Šalys 2014 m. balandžio 22 d. pasirašė Projektinių pasiūlymų parengimo konkursui sutartį, kuria ieškovė perdavė, o atsakovė priėmė parengtus projektinius pasiūlymus, jų intelektines teises tiek, kiek reikia konkurso nugalėtojui išrinkti. UAB „FlexiForma“ 2014 m. gegužės 8 d. el. laišku pateikė UAB „Realinija“ komercinį pasiūlymą projektavimo darbams, o 2014 m. gegužės 20 d. atsakovė pranešė ieškovei, kad jos darbas pripažintas konkurso nugalėtoju. UAB „FlexiForma“ 2014 m. gegužės 26 d. pateikė savo pasiūlymus projektavimo rangos sutarčiai sudaryti, o UAB „Realinija“ pateikė sutarties projektą. Nuo 2014 m. birželio mėn. iki 2014 m. rugpjūčio mėn. UAB „FlexiForma“ dalyvavo susitikimuose su detaliojo plano rengėju, derino projektavimo strategiją. Vėliau paaiškėjo, kad 2014 m. balandžio 30 d. ieškovės parengtus projektinius pasiūlymus UAB „Realinija“ be jos žinios naudojo tikslams, nesusijusiems su konkurso nugalėtojo išrinkimu – projektiniai pasiūlymai buvo pristatyti valstybės institucijose, derinant teritorijų planavimo dokumentus, kaip rengiamo detaliojo plano koncepcija. UAB „Realinija“ 2014 m. rugsėjo 29 d. pranešė UAB „FlexiForma“, kad Projektavimo rangos sutartis su ja nebus sudaryta, nes pasirinkti kiti projektuotojai. Ieškovė pasiūlė, kad UAB „Realinija“ sumokėtų 2896,20 Eur (10 000 Lt) ir PVM už parengtus projektinius pasiūlymus, tačiau atsakovė atsisakė tai padaryti. 2014 m. spalio 1 d. ieškovei tapo žinoma, kad atsakovė savo interneto tinklapyje skelbia jos projektinių pasiūlymų medžiagą kaip savo, nepateikdama informacijos apie autorystę, todėl pareikalavo, kad informacija būtų nedelsiant pašalinta. 2014 m. gruodžio 9 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl nuostolių, atsiradusių pažeidus autoriaus teises, atlyginimo, tačiau UAB „Realinija“ 2015 m. sausio 14 d. raštu su pretenzija nesutiko, atsisakė atlyginti nuostolius. Mano, kad jos parengti projektiniai pasiūlymai laikytini autorių teisių objektu, kuriam taikoma speciali apsauga, t. y. teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą. UAB „FlexiForma“ negavo jokio atlyginimo ir dėl to patyrė žalą, lygią negautam atlygiui už projektinių pasiūlymų sukūrimą, o atsižvelgiant į tai, kad atsakovė tyčia pažeidė jos kaip autoriaus turtines teises, ji turi sumokėti du kartus didesnį atlyginimą. Atlyginimą už projektavimo darbus nustatė atsižvelgdama į kainas, kokiomis ji analogiškos apimties darbus yra atlikusi kitiems asmenims, bei prizines sumas, mokamas konkursų, skelbiamų Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje, nugalėtojams dydį. Mano, kad yra visos būtinos sąlygos taikyti atsakovei civilinę atsakomybę už autoriaus turtinių teisių pažeidimą.

6Atsakovė UAB „Realinija“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad viso konkurso metu atsakovė geranoriškai bendradarbiavo su ieškove, tačiau, šalims nesusitarus dėl esminių projekto vystymo sąlygų, tolesnis bendradarbiavimas nutrūko. Sutartyje nenustatytas konkretus terminas projektinių pasiūlymų dokumentacijai sunaikinti tuo atveju, kai nesudaroma rangos sutartis techniniam projektui rengti, todėl ieškovės projektiniai pasiūlymai buvo pašalinti iš atsakovės interneto tinklapio po ieškovės žodžiu pareikšto reikalavimo per objektyviai įmanomą trumpiausią laikotarpį – ieškovė 2014 m. rugsėjo 29 d. buvo informuota, kad techninio projekto rengimo sutartis su ja nebus sudaryta, o visi duomenys ir informacija, susiję su projektiniais pasiūlymais, buvo sunaikinti bei pašalinti iš interneto puslapio 2014 m. spalio 10 d. Be to, interneto tinklapyje buvo paskelbti ne projektiniai pasiūlymai, o tik jų fragmentai. Atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų ir nepažeidė ieškovės kaip autoriaus turtinių teisių, o organizuodama konkursą, siekė atrinkti geriausią projektinį pasiūlymą, kuris galėtų būti įgyvendintas. Gyvenamųjų namų zona būtų vertinama Kultūros ir paveldo departamento, rengiant techninį projektą, todėl, prieš išrinkdamas geriausią projektinį pasiūlymą, ji konsultavosi su departamento specialistu, nepažeisdama Sutarties 1.3 p., todėl toks elgesys nelaikytinas autoriaus turtinių teisų pažeidimu. Be to, nustatant patirtų nuostolių dydį, nėra objektyvaus pagrindo remtis ieškovės pateiktomis rangos sutartimis, nes skiriasi objektai, kuriems rengti projektiniai pasiūlymai, o Lietuvos architektų sąjungos konkursų ir atsakovės skelbto konkurso negalima lyginti vien dėl to, kad visiškai skiriasi tiek organizatoriai, tiek konkursų tikslai. Nors ieškovė dėl atsakovės veiksmų nepatyrė jokios žalos, atsakovė geranoriškai siūlė jai atlyginti už sugaištą laiką, tačiau ieškovė atsisakė. Atsakovė elgėsi atsargiai ir rūpestingai, kiek tai buvo įmanoma atitinkamomis sąlygomis, todėl nėra pagrindo konstatuoti atsakovės kaltės ir nesant būtinųjų sąlygų, nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 21 d. sprendimu ieškovės UAB „FlexiForma“ ieškinys atmestas ir iš ieškovės atsakovės UAB „Realinija“ naudai priteista 934,89 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Realinija“ (užsakovas) ir ieškovė UAB „FlexiForma“ (vykdytojas) 2014 m. balandžio 22 d. sudarė Projektinių pasiūlymų architektūriniam konkursui sutartį Nr. FLX PP 45/2014 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė pateikė atsakovės vykdomam konkursui Projektinius pasiūlymus teritorijai Kaune, tarp Krėvos ir Totorių g., užstatyti; Užsakovas įsipareigojo sudaryti projektavimo rangos sutartį techniniam projektui rengti su Konkurso nugalėtoju; šalys susitarė, kad pasiūlymo intelektinės teisės priklauso Vykdytojui, o Užsakovui perduodamos tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Konkurso nugalėtojui išrinkti; Užsakovas įsipareigojo Pasiūlymus naudoti tik šioje Sutartyje nurodytam tikslui, neperduoti jų jokiems tretiesiems su Konkursu nesusijusiems asmenims; tuo atveju, jeigu Konkurso nugalėtoju būtų paskelbtas ne Vykdytojas, Užsakovas įsipareigojo sunaikinti Vykdytojo perduotą Projektinių pasiūlymų dokumentaciją (Sutarties 1.1-1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 p.). UAB „Realinija“ 2014 m. gegužės 20 d. pranešė, kad UAB „FlexiForma“ pripažinta konkurso nugalėtoja, tačiau šalims nesusitarus dėl projekto finansavimo sąlygų, UAB „Realinija“ 2014 m. rugsėjo 29 d. pranešė UAB „FlexiForma“, kad nesudarys su ja sutarties dėl gyvenamųjų namų kvartalo techninio projekto rengimo. UAB „FlexiForma“ 2014 m gruodžio 9 d. pateikė UAB „Realinija“ pretenziją dėl nuostolių, atsiradusių pažeidus autoriaus teises, atlyginimo, tačiau UAB „Realinija“ 2015 m. sausio 14 d. raštu su pretenzija nesutiko, atsisakė atlyginti nuostolius. Antstolės Brigitos Palavinskienės 2014 m. spalio 10 d. Faktinių aplinkybių protokole Nr. 171-14-47 nurodyta, kad interneto tinklapiuose www.realinija.lt ir www.realinija.lt/lt/projektai/vykdomi-projektai/krevos-namai-6 skelbiama apie projektuojamą „Krėvos namų“ kvartalą, pateikiant UAB „FlexiForma“ parengtų projektinių pasiūlymų fragmentus.

10Teismo vertinimu atsakovei Konkurso laimėtoju pasirinkus ieškovę, vyko šalių derybos dėl rangos sutarties techniniam projektui rengti sudarymo, todėl atsakovė turėjo pagrindą kreiptis į valstybės instituciją, kuri dalyvauja rengiant teritorijos detalųjį planą, ir preliminariai aiškintis, ar pasirinkto projektinio pasiūlymo pagrindu gali būti rengiamas teritorijos užstatymo detalusis planas. Nagrinėjamu atveju atsakovės veiksmų, pateikiant ieškovės parengtus Projektinius pasiūlymus konsultuojantis su Kultūros paveldo departamento specialistais, nėra pagrindo vertinti kaip pažeidžiančių ieškovės turtines autoriaus teises. Nurodyti veiksmai buvo atlikti ieškovę pasirinkus Konkurso laimėtoja, vystant šalių deryboms dėl sutarties techniniam projektui rengti sudarymo, iki 2014 m. rugsėjo 29 d. pranešimo ieškovei, kad su ja tokia sutartis nebus sudaryta.

11Teismas dėl atsakovės veiksmų, naudojant ginčo Projektinių pasiūlymų fragmentus UAB „Realinija“ interneto puslapyje būsimam gyvenamųjų namų kvartalo projektui pristatyti, pažymėjo, kad po to, kai 2014 m. gegužės 20 d. atsakovė ieškovę pripažino Konkurso laimėtoja, iki 2014 m. rugsėjo 29 d. vyko šalių derybos dėl techninio projekto rengimo sutarties sudarymo. Šiuo laikotarpiu atsakovė turėjo tik laimėtoju pripažintos ieškovės projektinius pasiūlymus, kurių fragmentus panaudojo UAB „Realinija“ interneto puslapyje, pristatydama būsimą gyvenamųjų namų kvartalo „Krėvos namai“ projektą. Minėta, kad ginčo šalių derybos nutrūko 2014 m. rugsėjo 29 d. Atsakovė, priėmusi sprendimą nesudaryti su ieškove techninio projekto rengimo sutarties, neturėjo teisės naudotis šios parengtais Projektiniais pasiūlymais.

12Nagrinėjamos bylos aspektu teismas taip pat pažymėjo, kad ATGTĮ 83 str. 4 d. 1 p. vartojama formuluotė „vietoj faktiškai atsiradusios žalos (nuostolių)“ reiškia, jog autoriaus turtinių teisių turėtojas gali reikalauti licencinio atlyginimo tik tada, kai dėl teisės pažeidimo jam atsiranda nuostolių. Jeigu dėl nurodomo teisės pažeidimo nuostolių nepatirta, nėra pagrindo reikalauti licencinio atlyginimo. Pažeistos teisės gali būti ginamos kitais gynimo būdais. Taigi reikalaudama nuostolių, apskaičiuotų licencinio atlyginimo metodu, ieškovė neturi įrodinėti konkretaus dėl teisės pažeidimo atsiradusios žalos dydžio, tačiau žalos atsiradimo faktą privalo įrodyti. Įrodinėdama žalą, ieškovė teigia, kad UAB „FlexiForma“ už sukurtų Projektinių pasiūlymų neteisėtą naudojimą negavo jokio atlyginimo ir dėl to patyrė žalą, lygią negautam atlygiui už projektinių pasiūlymų sukūrimą. Minėta, kad ginčo objektu esantys Projektiniai pasiūlymai ieškovės atsakovei buvo parengti ir perduoti 2014 m. balandžio 22 d. Projektinių pasiūlymų architektūriniam konkursui sutarties Nr. FLX PP 45/2014 pagrindu, tačiau Sutartyje šalių nebuvo susitarta nei dėl atlyginimo už Projektinių pasiūlymų parengimą (sukūrimą), nei dėl atlyginimo už jų naudojimą. Ginčo Projektinių pasiūlymų parengimo tikslas – dalyvauti atsakovės paskelbtame Konkurse gyvenamųjų namų kvartalui projektuoti, siekiant, kad atsakovė pasirinktų ieškovę statinių techninio projekto rengėja. Šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu Konkurso nugalėtoju būtų paskelbta ne ieškovė, atsakovė sunaikins jai perduotą Projektinių pasiūlymų dokumentaciją. Teismo posėdyje ieškovės atstovai patvirtino, kad nebuvo šalių susitarimo dėl atlygio už parengtus Projektinius pasiūlymus. Byloje nėra įrodymų, kad dėl atsakovės veiksmų, pateikiant Projektinius pasiūlymus konsultuojantis su Kultūros paveldo departamento specialistais, ieškovei atsirado žalos. Ieškovė taip pat nenurodė konkrečių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kokie nuostoliai atsirado dėl to, jog ginčo projektinių pasiūlymų fragmentai panaudoti atsakovės internetiniame puslapyje, pristatant „Krėvos namų“ projektą.

13Teismas darė išvada, kad ieškovė neįrodė ir priežastinio ryšio tarp ieškovės įvardytų kaip neteisėtų atsakovės veiksmų, panaudojant Projektinius pasiūlymus, bei nurodomos žalos (negauto atlyginimo už Projektinių pasiūlymų parengimą). Ieškinyje išdėstyti argumentai, dėl kurių ieškovė prašo priteisti iš atsakovės nuostolių atlyginimą, leidžia teigti, kad ieškovė iš esmės siekia atlyginimo už Projektinių pasiūlymų parengimą, nes, nutrūkus toli pažengusioms šalių deryboms dėl techninio projekto rengimo, ieškovė neteko galimybės vykdyti projektą, kurio siekdama ir parengė Projektinius pasiūlymus, dėl kurių parengimo kaštų nebuvo numatyta sumokėti atskiro atlyginimo. Tokią išvadą patvirtina ieškovės pasirinktas atlyginimo apskaičiavimo būdas (pagal projektavimo darbų kainą projektavimo rangos sutarčių pagrindu), jos argumentai, kad į ginčo projektinės medžiagos parengimą ji investavo maksimalius laiko ir finansinius resursus, nepriimdama tuo metu kitų užsakovų pasiūlymų, taip pat pridėti įrodymai apie UAB „FlexiForma“ darbuotojų darbo ir laiko sąnaudas. Atkreipė dėmesį į tai, kad, nutrūkus šalių deryboms, 2014 m. spalio 28 d. el. laiške atsakovė ieškovei nurodė, jog nesutinka mokėti atlyginimo už Projektinių pasiūlymų parengimą, nes dėl tokio atlyginimo nebuvo sutarta, tačiau siūlė sumokėti 5000 Lt (1448,10 Eur) kompensaciją už ikisutartinėse derybose sugaištą laiką. Atsižvelgiant į tai, ieškovė neįrodė būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, todėl teismas ieškinį dėl nuostolių, apskaičiuotų pagal licencinio atlyginimo metodą, priteisimo netenkino ir nurodė, kad ieškovė, manydama, jog atsakovė, nutraukusi derybas dėl techninio projekto rengimo sutarties, pažeidė jos teises, gali jas ginti kitais galimais teisių gynimo būdais.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 93 str., 98 str. bei Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytais rekomendaciniais dydžiais, atsakovei iš ieškovės priteisė iš viso 934,89 Eur bylinėjimosi išlaidų.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „FlexiForma“ prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - UAB FlexiForma ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

17Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad UAB „Realinija“ nuo to momento, kai paskelbė ieškovę konkurso laimėtoja (2014 m. gegužės 20 d.) iki pat 2014 m. rugsėjo 29 d. pranešimo apie sutarties nesudarymą, turėjo teisę naudoti ginčo Projektinių pasiūlymų fragmentus interneto puslapyje, nes tai prieštarauja Sutarties 1.3 p., kuriame numatyta, kad UAB „FlexiForma“ UAB „Realinija“ perduoda savo parengtus Projektinius pasiūlymus su intelektinėmis teisėmis tik tokia apimtimi kiek reikalinga konkurso nugalėtojui išrinkti, kas reiškia, jog atsakovei buvo perduotos ribotos laike (iki konkurso pabaigos) ir ribotos apimties autorių turtinės teisės. Konkursas baigėsi 2014 m. gegužės 20 d. ir nuo šios datos prasidėjo šalių ikisutartinių santykių (dėl kitos sutarties sudarymo) etapas, todėl po pripažinimo, kad UAB FlexiForma yra konkurso nugalėtoja, atsakovė nebeturėjo jokių teisių naudotis Projektiniais pasiūlymais ir su jais susijusiomis intelektinėmis teisėmis. Todėl teismas netinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus ir pažeisdamas sutarčių aiškinimo principus, skundžiamu sprendimu pažeidė CPK 185 str. 1 d. ir CK 6.193 str.

192) Pirmos instancijos teismas apribojo apeliantės, kaip autorių turtinių teisių subjekto teisę, numatytą ATGĮ 83 str. 3 d., pasirinkti atlyginimo už patirtą žalą metodą, o būtent alternatyvų žalos atlyginimą (licencijos analogijos metodą), kurio pagrįstumo apskaičiavimui apeliantė ir pateikė duomenis tiek apie savo sąnaudas, tiek apie rinkoje ir savo komercinėje veikloje taikomus atlyginimų dydžius už panašių kūrinių sukūrimą. Ieškovės patirta žala yra negautos pajamos, kurios būtų gautos tuo atveju, jeigu UAB „Realinija“ būtų atlyginusi jas sutarties pagrindu, t. y. teisėtai pasinaudojusi apeliantės kūriniu. UAB „Realinija“ yra verslininkas, dirbantis nekilnojamojo turto vystymo srityje, todėl žinojo ir suprato, kad be ieškovės sutikimo savo interneto svetainėje publikuodama Projektinių pasiūlymų ištraukas veikia neteisėtai, tačiau nesunaikino ginčo medžiagos, kaip tai numatė Sutarties 2.1.4 p., t. y. tyčia neteisėtai naudojosi UAB „FlexiForma“ Projektiniais pasiūlymais už tai nemokėdama jokio autorinio atlyginimo.

203) Teismas nepagrįstai pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovė privalėjo įrodyti žalos atsiradimo faktą, tačiau to neįrodė. Po konkurso pabaigos UAB „Realinija“ neteisėtai, be ieškovės žinios tęstas Projektinių pasiūlymų naudojimas savo reikmėms sukėlė žalą, susijusią ne su sutartine, bet su deliktine atsakomybe, kadangi atsakovė pažeidė savo pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Pagal įstatymą preziumuojant UAB „Realinija“ kaltę, ji turėjo pareigą ją paneigti, tačiau jos nepaneigė, priešingai - pripažino, kad neatlygintinai naudojosi Projektiniais pasiūlymais po Sutarties pasibaigimo. Be to, žalos padarymo metu šalių nesiejo jokie sutartiniai santykiai, todėl teismas nepagrįstai ginčą sprendė remdamasis sutartinės, o ne deliktinės civilinės atsakomybės principais ir tokiu būdu padarė esminių teisės taikymo klaidų.

21Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Realinija“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

22Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

231) Pirmosios instancijos teismo sprendimas niekaip neužkirto kelio ieškovei ginti savo interesų ir reikalauti žalos už projektinių pasiūlymų sukūrimą, nes ieškovė ieškiniu aiškiai buvo suformulavusi savo reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, teismas vertino žalos atsiradimo aplinkybes ir ar ieškovės argumentai bei pateikti rašytiniai įrodymai suponavo galimą žalos atsiradimą dėl projektinių pasiūlymo fragmentų panaudojimo. Tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde ieškovė reikalauja kompensuoti jos patirtas sąnaudas kuriant projektinius pasiūlymus, o ne atlygio už projektinių pasiūlymų naudojimą, šią aplinkybę teismas ne kartą aiškinosi ir bylos nagrinėjimo metu, todėl priėjo motyvuotos išvados, kad ieškovė siekia prisiteisti nuostolius, kuriuos sudaro jos patirtos išlaidos už projektinių pasiūlymų sukūrimą, bet ne už projektinių pasiūlymų panaudojimą.

242) Vien tik faktas, kad atsakovė naudojo ieškovės parengtus projektinius pasiūlymus siekiant įvertinti parengtų projektinių pasiūlymų įgyvendinimo perspektyvas, nereiškia, kad dėl to ji patyrė nuostolius, kurie turi būti įkainojami projektinių pasiūlymų parengimo (sukūrimo) kaštais. Byloje nėra įrodymų, kad dėl atsakovės veiksmų, pateikiant projektinius pasiūlymus konsultuojantis su Kultūros paveldo departamento specialistais, ieškovei atsirado žalos. Ieškovė taip pat nenurodė konkrečių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kokie nuostoliai atsirado dėl to, jog ginčo projektinių pasiūlymų fragmentai panaudoti atsakovės internetiniame puslapyje. Nagrinėjamu atveju ieškovė, neįrodžiusi žalos atsiradimo fakto, bet aiškiai įvardinusi konkretų patirtos žalos dydį, prarado teisę pasirinkti ATGTĮ 83 str. 4 d. nurodytus vieną iš teisių gynimo būdų, nes ji turėjo pateikti rašytinius įrodymus, kurie pagrįstų žalos atsiradimo faktą už projektinių pasiūlymų panaudojimą, bet ne sukūrimą ir įrodyti, kad ji įgijo teisę reikalauto šio atlygio kaip atlyginimo už projektinių pasiūlymų panaudojimą.

253) Nepriklausomai nuo to, ar sutartinė ar deliktinė civilinė atsakomybė turi būti taikoma, ieškovė turi įrodyti visas privalomas civilinės atsakomybės sąlygas - neteisėtus veiksmus, kaltę, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, tačiau ieškovė neįrodė nei žalos fakto, nei priežastinio ryšio tarp atsakovės galimai neteisėtų veiksmų ir tariamos žalos. Ieškovės nurodomas žalos pagrindimas yra kildinimas iš projektinių pasiūlymų sukūrimo kaštų, kurie būtų buvę patirti nepriklausomai nuo to ar atsakovė būtų naudojusi projektinius pasiūlymų fragmentus ar ne. Be to, ieškovė buvo įsipareigojusi projektinius pasiūlymus parengti neatlygintinai.

26Apeliacinis skundas atmestinas.

27Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

28Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl nuostolių, kildinamų iš atsakovės neteisėto naudojimosi apeliantės parengtais Projektiniais pasiūlymais, atlyginimo.

29Pagal ATGTĮ 4 str. 1 d. autorių teisės objektai yra originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas, o pagal ATGTĮ 4 str. 2 d. 9 p. architektūros kūriniai – pastatų ir kitų statinių objektai, brėžiniai, eskizai, modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai yra pripažįstami autorių teisės objektais, o jų sudarytojai – autoriais. Byloje ginčo, kad konkursui dėl teritorijos Kaune, tarp Krėvos ir Tototrių g., užstatymo apeliantės parengti Projektiniai pasiūlymai yra autorių teisės saugomas objektas ar kad būtent apeliantė yra Projektinių pasiūlymų autoriaus turinių teisių turėtoja, nėra.

30ATGTĮ 15 str. 1 d. nustato, kad autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu; išleisti kūrinį; versti kūrinį; platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant ir kt. Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus ATGTĮ numatytus atvejus) (ATGTĮ 15 str. 2 d.). Autorius turi teisę gauti atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, susijusį su nurodytomis autorių turtinėmis teisėmis (ATGTĮ 15 str. 3 d.).

31Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad atsakovė UAB „Realinija“ (užsakovas) ir apeliantė UAB „FlexiForma“ (vykdytojas) 2014 m. balandžio 22 d. sudarė Projektinių pasiūlymų architektūriniam konkursui sutartį Nr. FLX PP 45/2014, pagal kurią ieškovė pateikė atsakovės vykdomam konkursui Projektinius pasiūlymus teritorijai Kaune, tarp Krėvos ir Totorių g., užstatyti; Užsakovas įsipareigojo sudaryti projektavimo rangos sutartį techniniam projektui rengti su Konkurso nugalėtoju; šalys susitarė, kad pasiūlymo intelektinės teisės priklauso Vykdytojui, o Užsakovui perduodamos tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Konkurso nugalėtojui išrinkti; Užsakovas įsipareigojo Pasiūlymus naudoti tik šioje Sutartyje nurodytam tikslui, neperduoti jų jokiems tretiesiems su Konkursu nesusijusiems asmenims; tuo atveju, jeigu Konkurso nugalėtoju būtų paskelbtas ne Vykdytojas, Užsakovas įsipareigojo sunaikinti Vykdytojo perduotą Projektinių pasiūlymų dokumentaciją (Sutarties 1.1-1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 p.). UAB „Realinija“ 2014 m. gegužės 20 d. pranešė, kad UAB „FlexiForma“ pripažinta konkurso nugalėtoja, tačiau šalims nesusitarus dėl projekto finansavimo sąlygų, UAB „Realinija“ 2014 m. rugsėjo 29 d. pranešė UAB „FlexiForma“, kad nesudarys su ja sutarties dėl gyvenamųjų namų kvartalo techninio projekto rengimo. UAB „FlexiForma“ 2014 m gruodžio 9 d. pateikė UAB „Realinija“ pretenziją dėl nuostolių, atsiradusių pažeidus autoriaus teises, atlyginimo, tačiau UAB „Realinija“ 2015 m. sausio 14 d. raštu su pretenzija nesutiko, atsisakė atlyginti nuostolius. Antstolės Brigitos Palavinskienės 2014 m. spalio 10 d. Faktinių aplinkybių protokole Nr. 171-14-47 nurodyta, kad interneto tinklapiuose www.realinija.lt ir www.realinija.lt/lt/projektai/vykdomi-projektai/krevos-namai-6 skelbiama apie projektuojamą „Krėvos namų“ kvartalą, pateikiant UAB „FlexiForma“ parengtų projektinių pasiūlymų fragmentus.

32Apeliantės UAB „FlexiForma“ teigimu, 2014 m. gegužės 20 d. pasibaigus konkursui prasidėjo šalių iki sutartinių santykių (dėl kitos sutarties sudarymo) etapas, todėl po pripažinimo, kad ji yra konkurso nugalėtoja, atsakovė nebeturėjo jokių teisių naudotis Projektiniais pasiūlymais ir su jais susijusiomis intelektinėmis teisėmis, o priešingas aplinkybių traktavimas pažeistų Sutarties 1.3 p., CPK 185 str. 1 d. ir CK 6.193 str. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliantės argumentais ir sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad po to, kai 2014 m. gegužės 20 d. atsakovė apeliantę pripažino konkurso laimėtoja, iki 2014 m. rugsėjo 29 d., kai ieškovei buvo pranešta, jog su ja sutartis sudaryta nebus, vyko šalių derybos dėl techninio projekto rengimo sutarties sudarymo, kurių metu atsakovė turėjo teisę naudotis UAB „FlexiForma“ parengtais Projektiniais pasiūlymais. CK 6.193 str. 1 d. nustatyta, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys, o 2 d. numatyta, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos. Pagal CK 6.193 str. 5 d. aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200-219/2015; 2015 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278-684/2015).

33Nagrinėjamu atveju šalys 2014 m. balandžio 22 d. sudarė Projektinių pasiūlymų architektūriniam konkursui sutartį Nr. FLX PP 45/2014, pagal kurią ieškovė pateikė atsakovės vykdomam konkursui Projektinius pasiūlymus teritorijai Kaune, tarp Krėvos ir Totorių g., užstatyti, o atsakovė įsipareigojo sudaryti projektavimo rangos sutartį techniniam projektui rengti su Konkurso nugalėtoju; šalys taip pat susitarė, kad pasiūlymo intelektinės teisės priklauso Vykdytojui, o Užsakovui perduodamos tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Konkurso nugalėtojui išrinkti; Užsakovas įsipareigojo Pasiūlymus naudoti tik šioje Sutartyje nurodytam tikslui, neperduoti jų jokiems tretiesiems su Konkursu nesusijusiems asmenims; tuo atveju, jeigu Konkurso nugalėtoju būtų paskelbtas ne Vykdytojas, Užsakovas įsipareigojo sunaikinti Vykdytojo perduotą Projektinių pasiūlymų dokumentaciją (Sutarties 1.1-1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 p.). Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tarp šalių sudarytos sutarties turinį ir esmę, jos sudarymo aplinkybes, pagrindinis apeliantės tikslas buvo dalyvauti atsakovės paskelbtame konkurse, siekiant, kad ji būtų pasirinkta statinių techninio projekto rengėja, o atsakovės UAB „Realinija“ - išsirinkus konkurso laimėtoją su juo sudaryti projektavimo rangos sutartį techninio projekto parengimui (Sutarties 1.1. p. - 1.3. p.), dėl kurios sudarymo sąlygų tarp šalių nuo 2014 m. gegužės 20 d. apeliantę pripažinus konkurso laimėtoja, vyko derybos, kurios baigėsi 2014 m. rugsėjo 29 d., kai apeliantei buvo pranešta, jog su ja sutartis dėl techninio projekto rengimo sudaryta nebus. Aplinkybes, kad šalis nurodytu laikotarpiu siejo iki sutartiniai derybiniai santykiai patvirtina ir šalių tarpusavio susirašinėjimo medžiaga.

34Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovei turint tik laimėtoja pripažintos UAB „FlexiForma“ Projektinius pasiūlymus ir tarp šalių nuo 2014 m. gegužės 20 d., kai atsakovė apeliantę pripažino konkurso laimėtoja, iki 2014 m. rugsėjo 29 d., kai ieškovei buvo pranešta, jog su ja sutartis sudaryta nebus, vykstant deryboms dėl projektavimo rangos sutarties techniniam projektui rengti, atsakovė turėjo teisę naudotis UAB „FlexiForma“ parengtais Projektiniais pasiūlymais, kurių fragmentus ji naudojo UAB „Realinija“ interneto puslapyje, pristatydama kvartalo „Krėvos namai“ projektą, ir tokių atsakovės veiksmų nurodytu laikotarpiu nėra pagrindo vertinti kaip pažeidžiančių apeliantės turtines autoriaus teises. Kita vertus, sutiktina su pirmos instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovė, 2014 m. rugsėjo 29 d. priėmusi sprendimą nesudaryti su apeliante techninio projekto rengimo sutarties, nebeteko teisės naudotis šios parengtais Projektiniais pasiūlymais, tačiau iš antstolės Brigitos Palavinskienės 2014 m. spalio 10 d. Faktinių aplinkybių protokolo Nr. 171-14-47 matyti, kad interneto tinklapiuose www.realinija.lt ir www.realinija.lt/lt/projektai/vykdomi-projektai/krevos-namai-6 iki 2014 m. spalio 10 d. ji vis tiek skelbė informaciją apie projektuojamą „Krėvos namų“ kvartalą, pateikdama UAB „FlexiForma“ parengtų projektinių pasiūlymų fragmentus. Pažymėtina, kad šalys 2014 m. balandžio 22 d. Projektinių pasiūlymų architektūriniam konkursui sutarties 2.1.4. p. buvo susitarusios, kad tuo atveju jei juo būtų paskelbta ne apeliantė, atsakovė privalo sunaikinti jai perduotą Projektinių pasiūlymų dokumentaciją, t. y. konkretus terminas nebuvo numatytas, todėl sutiktina su atsakove, kad duomenys turėjo būti sunaikinti per protingą terminą. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantės Projektiniai pasiūlymai buvo pašalinti iš atsakovės interneto tinklapio per protingą laikotarpį – 2014 m. rugsėjo 29 d. priėmus sprendimą nesudaryti su apeliante techninio projekto rengimo sutarties, duomenys ir informacija, susijusi su apeliantės Projektiniais pasiūlymais, buvo pašalinti iš interneto puslapio 2014 m. spalio 10 d., t. y. per 12 kalendorinių dienų.

35ATGTĮ 77 str. 1 d. 7 p. nustatyta, kad autorių teisių subjektai, gindami savo teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti sumokėti kompensaciją. ATGTĮ 83 str. 4 d. įtvirtinta, kad vietoj dėl šio įstatymo saugomų teisių pažeidimo faktiškai atsiradusios žalos (nuostolių) atlyginimo šio įstatymo 77 str. 1 d. nurodyti asmenys gali reikalauti: 1) kompensacijos, kurios dydį iki 1000 minimalių gyvenimo lygių (MGL) nustato teismas, atsižvelgdamas į pažeidėjo kaltę, jo turtinę padėtį, neteisėtų veiksmų priežastis ir kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus; arba 2) atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai naudojęsis kūriniais ar kitais šio įstatymo saugomų teisių objektais (tai yra gavęs leidimą), o kai yra pažeidėjo tyčia ar didelis neatsargumas, – iki dviejų kartų didesnio šio atlyginimo.

36Apeliantė, prašydama atlyginti žalą, pasirinko alternatyvų jos apskaičiavimo būdą – licencijos analogiją. Šio būdo esmė yra ta, kad vietoj faktiškai atsiradusios žalos atlyginimo asmuo gali reikalauti atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai naudojęsis kūriniu, o kai yra pažeidėjo tyčia ar didelis neatsargumas – iki dviejų kartų didesnio atlyginimo. Taigi žalos atlyginimas licencijos analogijos pagrindu remiasi tam tikra fikcija, kad teisių turėtojas būtų suteikęs pažeidėjui licenciją, o pastarasis už tai būtų sumokėjęs įprastą licencijos mokestį. Kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, reikalaujant nuostolių, apskaičiuotų licencinio atlyginimo metodu, ieškovė neturi įrodinėti konkretaus dėl teisės pažeidimo atsiradusios žalos dydžio, tačiau ji privalo įrodyti žalos atsiradimo faktą. Nagrinėjamu atveju apeliantė, įrodinėdama žalą, nurodo, kad ji už sukurtų Projektinių pasiūlymų neteisėtą naudojimą negavo jokio atlygio, todėl jos patirta žala lygi negautam atlygiui už projektinių pasiūlymų sukūrimą, tačiau pažymėtina, kad ginčo dėl to, jog 2014 m. balandžio 22 d. Sutartyje nebuvo susitarta nei dėl atlyginimo už Projektinių pasiūlymų sukūrimą, nei dėl jų naudojimo, nėra. UAB „FlexiForma“ taip pat nei pirmos instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų ir nenurodė aplinkybių, kokių nuostolių ji patyrė dėl jos Projektinių pasiūlymų fragmentų panaudojimo, pristatant gyvenamųjų namų kvartalą, o ne dėl jų sukūrimo. Apeliantei teigiant, kad net tais atvejais, kai ji tam tikrame kūrinio ruošimo etape nusprendžia dirbti neatlygintinai, šis sprendimas visuomet yra susijęs su tikslu vėlesniuose kūrinio rengimo etapuose ar gavus rezultatą gauti pelną, ji savo teises turėtų ginti kitais teisių gynimo būdais, o ne reikšdama ieškinį dėl nuostolių, apskaičiuotų pagal licencinio atlyginimo metodą. Juo labiau, kad atsakovė jai siūlė sumokėti 1448,10 Eur kompensaciją už derybose sugaištą laiką. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintą bei į tai, kad apeliantė įrodymų, pagrindžiančių žalos atsiradimo faktą už Projektinių pasiūlymų panaudojimą, bet ne už jų sukūrimą, nepateikė, teisėjų kolegija kritiškai vertina apeliantės argumentą, kad pirmos instancijos teismas apribojo jos, kaip autorių turtinių teisių subjekto teisę, numatytą ATGĮ 83 str. 3 d., pasirinkti atlyginimo už patirtą žalą metodą, o būtent alternatyvų žalos atlyginimą (licencijos analogijos metodą), kurio pagrįstumo apskaičiavimui apeliantė ir pateikė duomenis tiek apie savo sąnaudas, tiek apie rinkoje ir savo komercinėje veikloje taikomus atlyginimų dydžius už panašių kūrinių sukūrimą.

37Taip pat atmestinas apeliantės nurodomas argumentas, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai ginčą sprendė remdamasis sutartinės, o ne deliktinės civilinės atsakomybės principais ir tokiu būdu padarė esminių teisės taikymo klaidų. Pažymėtina, kad byloje esančius įrodymus vertinti kitaip, negu tai padarė pirmos instancijos teismas, teisėjų kolegija neturi pagrindo, o apeliantė tik savaip interpretuoja teismo nustatytas aplinkybes ir su tuo susijusius įrodymus, tačiau apskųsto pirmos instancijos teismo sprendimo turinys suponuoja išvadą, kad pirmos instancijos teismas ginčą išsprendė tinkamai, taikydamas bendruosius civilinės atsakomybės pagrindus, todėl esminių teisės taikymo klaidų nepadarė.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi proceso teisės normose įtvirtintomis įrodymų vertinimo taisyklėmis ir minėtu teisniu reglamentavimu, atsižvelgusi į faktinius šios bylos duomenis bei procesinių dokumentų turinį, konstatuoja, kad apeliantė nagrinėjamu atveju neįrodė būtinų civilinės atsakomybės sąlygų - žalos fakto, priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų, panaudojant Projektinius pasiūlymus, ir nurodomos žalos už Projektinių pasiūlymų parengimą, o pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, įvertino visas reikšmingas bylai aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino materialiosios bei proceso teisės normas, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo.

39Dėl bylinėjimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

40Atmetus apeliacinį skundą, apeliantės (ieškovės) UAB „FlexiForma“ patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d., 3 d.).

41Atsakovė UAB „Realinija“ prašė jos naudai priteisti 977,08 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų už atsiliepimą į apeliacinį skundą surašymą, ir pateikė prašymą pagrindžiančius dokumentus. Teisėjų kolegija įvertinusi atsakovės atstovo byloje parengto procesinio dokumento apimtį, byloje nagrinėjamų klausimų sudėtingumą bei teismų formuojamą praktiką šiais klausimais, taip pat atsižvelgusi į tai, kad apeliacinės instancijos teisme atsakovės interesus atstovauja tas pats atstovas, kuris atstovavo pirmosios instancijos teisme, todėl bylos aplinkybės jam buvo žinomos, vadinasi, ir darbo laiko sąnaudos neturėjo būti didesnės nei įprastinės tokio pobūdžio procesinio dokumento parengimui, bei remdamasi 2015 m. kovo 19 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius 2 p., 8.11 p., sprendžia, kad yra pagrindas bylinėjimosi išlaidas mažinti, priteisiant iš apeliantės (ieškovės) atsakovės naudai 480 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

42Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Priteisti iš apeliantės (ieškovės) UAB „FlexiForma“ (į. k. 303058595) 480 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB „Realinija“ (į. k. 302528330) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „FlexiForma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Ieškinį grindė tuo, kad 2014 m. balandžio 1 d. atsakovė ieškovei pateikė... 6. Atsakovė UAB „Realinija“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad viso... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 21 d. sprendimu ieškovės... 9. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Realinija“ (užsakovas) ir ieškovė... 10. Teismo vertinimu atsakovei Konkurso laimėtoju pasirinkus ieškovę, vyko... 11. Teismas dėl atsakovės veiksmų, naudojant ginčo Projektinių pasiūlymų... 12. Nagrinėjamos bylos aspektu teismas taip pat pažymėjo, kad ATGTĮ 83 str. 4... 13. Teismas darė išvada, kad ieškovė neįrodė ir priežastinio ryšio tarp... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 93 str., 98 str. bei Rekomendacijose dėl... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „FlexiForma“ prašo panaikinti pirmos... 17. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 18. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad UAB... 19. 2) Pirmos instancijos teismas apribojo apeliantės, kaip autorių turtinių... 20. 3) Teismas nepagrįstai pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovė... 21. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Realinija“ su apeliaciniu... 22. Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:... 23. 1) Pirmosios instancijos teismo sprendimas niekaip neužkirto kelio ieškovei... 24. 2) Vien tik faktas, kad atsakovė naudojo ieškovės parengtus projektinius... 25. 3) Nepriklausomai nuo to, ar sutartinė ar deliktinė civilinė atsakomybė... 26. Apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 28. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl nuostolių, kildinamų iš atsakovės... 29. Pagal ATGTĮ 4 str. 1 d. autorių teisės objektai yra originalūs... 30. ATGTĮ 15 str. 1 d. nustato, kad autorius turi išimtines teises leisti arba... 31. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad atsakovė UAB... 32. Apeliantės UAB „FlexiForma“ teigimu, 2014 m. gegužės 20 d. pasibaigus... 33. Nagrinėjamu atveju šalys 2014 m. balandžio 22 d. sudarė Projektinių... 34. Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovei turint tik... 35. ATGTĮ 77 str. 1 d. 7 p. nustatyta, kad autorių teisių subjektai, gindami... 36. Apeliantė, prašydama atlyginti žalą, pasirinko alternatyvų jos... 37. Taip pat atmestinas apeliantės nurodomas argumentas, kad pirmos instancijos... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi proceso teisės normose įtvirtintomis... 39. Dėl bylinėjimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 40. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantės (ieškovės) UAB „FlexiForma“... 41. Atsakovė UAB „Realinija“ prašė jos naudai priteisti 977,08 Eur... 42. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326... 43. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimą palikti... 44. Priteisti iš apeliantės (ieškovės) UAB „FlexiForma“ (į. k. 303058595)...