Byla eB2-1339-657/2020

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „YIT Lietuva“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą,

Nustatė

2UAB „YIT Lietuva“ bankrutuojančiai UAB „Vitaterma“ pareiškė 18 179,01 Eur finansinį reikalavimą, kurį grindė UAB „YIT Lietuva“ 2019 m. rugsėjo 20 d. išrašytomis ir dalinai neapmokėtomis PVM sąskaitomis faktūromis Nr. 3311351 ir Nr. 3311352.

3Teismui 2020 m. vasario 18 d. pateiktame prašyme nemokumo administratorius prašė UAB „YIT Lietuva“ 18 179,01 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą atidėti iki administratoriaus 2020 m vasario 17 d. pateikto ieškinio atsakovei UAB „YIT Lietuva“ Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1307-260/2020 išnagrinėjimo.

4Kreditorė UAB „YIT Lietuva“ atsiliepime į administratoriaus nuomonę dėl jos pareikšto finansinio reikalavimo prašė patvirtinti 18 179,01 Eur sumos finansinį reikalavimą. Nurodė, kad šalys buvo sudariusios kelias sutartis dėl statybos darbų atlikimo: 2019 m. sausio 21 d. subrangos sutartį Nr. AGR_YIT-2019-KA-81 (statybos objektas „( - ) “ – administracinis pastatas ( - )) ir 2019 m. balandžio 19 d. subrangos sutartį Nr. AGR_YIT-2019-KA-838 (Statybos objektas „( - ) “ – ( - )) bei kelis susitarimus dėl medžiagų įsigijimo: 2019 m. rugpjūčio 5 d. Susitarimą Nr. AGR_YIT-2019-KA-1240 (statybos objektas „( - ) “ – administracinis pastatas ( - )) ir 2019 m. rugpjūčio 5 d. Susitarimą Nr. AGR_YIT-2019KA-1241 (Statybos objektas „( - )“ - ( - )). Sužinojus, kad teismui paduotas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Vitaterma“ iškėlimo, UAB „YIT Lietuva“ sutartis nutraukė. Sutartis nutraukus UAB „Vitaterma“ iš esmės pažeidus sutarčių sąlygas buvo pritaikyta 10 procentų sutarties kainos dydžio bauda, kurią rangovė turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių subrangovei mokėtinų sumų. Tuo pagrindu UAB „YIT Lietuva“ 2019 m. rugsėjo 20 d. pateikė UAB „Vitaterma“ baudų sąskaitas Nr. 3311351, kurios suma 95 795,98 Eur, ir Nr. 3311352, kurios suma 24 860,00 Eur, o 2019 m. rugsėjo 23 d. atliko baudų įskaitymą. Po įskaitymo UAB „Vitaterma“ yra skolinga UAB „YIT Lietuva“ 2 228,68 Eur pagal sąskaitą Nr. 3311351 ir 15 950,33 Eur pagal sąskaitą Nr. 3311352, viso – 18 179,01 Eur. Be to, UAB „YIT Lietuva“ turi 7 295,07 Eur sulaikytų sumų, skirtų UAB „Vitaterma“ garantinių įsipareigojimų užtikrinimui pagal rangos sutartis. Šių sumų įskaitymas nėra atliktas.

5UAB „YIT Lietuva“ 18 179,01 Eur finansinis reikalavimas tvirtintinas.

6Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 str.). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomos ĮBĮ nuostatos. Atsižvelgus, kad BUAB „Vitaterma“ bankroto procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau jos kreditorių reikalavimų tvirtinimo procedūra pradėta (administratoriaus prašymas pateiktas 2020 m. sausio 22 d.) bei kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas patvirtintas galiojant Juridinių asmenų nemokumo įstatymui, UAB „YIT Lietuva“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas spręstinas, vadovaujantis JANĮ nuostatomis (JANĮ 155 str. 2 d.).

7Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nemokumo administratorius patikrina kreditoriaus reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda kreditorių reikalavimus tvirtinti teismui ir prideda savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo. Teismas nemokumo administratoriaus prašymu gali pratęsti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą, bet ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui (JANĮ 41 str. 3 d.).

8Kreditorių reikalavimus tvirtina teismas (JANĮ 42 str. 1 d.). Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių reikalavimų gavimo dienos patvirtina kreditorių reikalavimus, kurie yra neginčijami.

9Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „Vitaterma“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Inovestus“ (civilinė byla Nr. eB2-800-657/2020). Nutartis įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 15 d.

10Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 3 d. nutartimi patvirtino BUAB „Vitaterma“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Tos pačios dienos, t. y. 2020 m. vasario 3 d., nutartimi UAB „YIT Lietuva“ finansinio reikalavimo perdavimo teismui tvirtinti terminas pratęstas keturiolikai dienų, šį terminą skaičiuojant nuo šios nutarties priėmimo dienos. 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi civilinė byla Nr. eB2-1339-657/2020 dėl UAB „YIT Lietuva“ finansinio reikalavimo tvirtinimo paskirta nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2020 m. balandžio 20 d. 8.30 val.

11Pažymėtina, kad kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų.

12Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-661/2009, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712-1/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1041/2009).

13Sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartis, nustatyti jose tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str.), o sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi šalys sutartimi gali susitarti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.).

14Nagrinėjamu atveju ieškovės 18 179,01 Eur finansinis reikalavimas kildinamas iš, nutraukus šalių sudarytas 2019 m. sausio 21 d. subrangos sutartį Nr. AGR_YIT-2019-KA-81 (statybos objektas „( - )“ – administracinis pastatas ( - )) ir 2019 m. balandžio 19 d. subrangos sutartį Nr. AGR_YIT-2019-KA-838, priskaičiuotų baudų ir tuo pagrindu 2019 m. rugsėjo 20 d. UAB „Vitaterma“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų Nr. 3311351, kurios suma 95 795,98 Eur, ir Nr. 3311352, kurios suma 24 860,00 Eur (sutarčių 13.6 p., 14.9 p.). 2019 m. rugsėjo 23 d. ieškovė atliko baudų įskaitymą 113 757,52 Eur sumai, po kurio BUAB „Vitaterma“ liko skolinga UAB „YIT Lietuva“ 2 228,68 Eur pagal sąskaitą Nr. 3311351 ir 15 950,33 Eur pagal sąskaitą Nr. 3311352, viso – 18 179,01 Eur.

15Susipažinus su šalių pateiktais procesiniais dokumentais ir juos pagrindžiančiais įrodymais, matyti, jog tarp šalių nėra ginčo dėl kreditorės prašomos patvirtinti 18 179,01 Eur sumos pagrįstumo, UAB „YIT Lietuva“ finansinį reikalavimą pagrindžia byloje patekti rašytiniai įrodymai (CPK 178 str.). Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1307-260/2020 pagal BUAB „Vitaterma“ ieškinį atsakovei UAB „YIT Lietuva“ tarp šalių vyksta ginčas dėl 2019 m. rugsėjo 23 d. 113 757,52 Eur sumos įskaitymo teisėtumo bei taikytų baudų dydžio. Tuo tarpu subrangos sutarčių nutraukimo, sutartinių netesybų taikymo teisėtumas nėra ginčijamas. Taigi, priklausomai nuo civilinės bylos Nr. e2-1307-260/2020 baigties, kreditorės UAB „YIT Lietuva“ finansinis reikalavimas galėtų būti tikslinamas.

16Esant tokioms aplinkybėms, UAB „YIT Lietuva“ finansinis reikalavimas 18 179,01 Eur sumai tvirtintinas (JANĮ 42 str. 1 d., 2 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42 straipsniu, 155 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

18Patvirtinti kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „YIT Lietuva“ 18 179,01 Eur finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Vitaterma“ bankroto byloje.

19Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

20Nutarties kopiją perduoti į uždarosios akcinės bendrovės „Vitaterma“ bankroto bylą.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. UAB „YIT Lietuva“ bankrutuojančiai UAB „Vitaterma“ pareiškė 18... 3. Teismui 2020 m. vasario 18 d. pateiktame prašyme nemokumo administratorius... 4. Kreditorė UAB „YIT Lietuva“ atsiliepime į administratoriaus nuomonę dėl... 5. UAB „YIT Lietuva“ 18 179,01 Eur finansinis reikalavimas tvirtintinas.... 6. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų... 7. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 8. Kreditorių reikalavimus tvirtina teismas (JANĮ 42 str. 1 d.). Juridinių... 9. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi UAB... 10. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 3 d. nutartimi patvirtino BUAB... 11. Pažymėtina, kad kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo... 12. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus... 13. Sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartis, nustatyti jose tarpusavio... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovės 18 179,01 Eur finansinis reikalavimas kildinamas... 15. Susipažinus su šalių pateiktais procesiniais dokumentais ir juos... 16. Esant tokioms aplinkybėms, UAB „YIT Lietuva“ finansinis reikalavimas 18... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42... 18. Patvirtinti kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „YIT Lietuva“ 18... 19. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 20. Nutarties kopiją perduoti į uždarosios akcinės bendrovės „Vitaterma“... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo suinteresuotiems asmenims...