Byla 2AT-23-2013

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Aurelijaus Gutausko, Vladislovo Ranonio ir pranešėjo Gintaro Godos, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto M. V. ir jo įgaliotos atstovės advokatės Danutės Jaudegienės prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) vyresnysis specialistas D. L. 2012 m. vasario 16 d. M. V. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VR-7.5-49 pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį už tai, kad 2012 m. vasario 16 d. 21.00 val., būdamas „T.“ medžiotojų klubo medžioklės plote vykusioje medžioklėje medžioklės vadovu, medžiojo be galiojančio medžioklės lapo, t. y. jame nebuvo įrašyta medžioklės data, taip pat naudojo medžioklinį šautuvą, kuriame nebuvo ribotuvo, šautuvo apkaboje buvo trys šoviniai, taip pažeisdamas 2000 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – ir Medžioklės taisyklės, Taisyklės) 58.2, 58.10 punktų reikalavimus. Išnagrinėjusi bylą, Inspekcija 2012 m. vasario 21 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-7.5-49 AM 092978 M. V. pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį paskyrė administracinę nuobaudą – 500 Lt baudą.

4Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimu M. V. skundas atmestas; panaikintas Inspekcijos 2012 m. vasario 21 d. nutarimas bei Inspekcijos pradėta administracinio teisės pažeidimo teisena M. V. pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį už tai, kad jis 2012 m. vasario 16 d. 21.00 val. „T.“ medžiotojų klubo medžioklės plote vykusioje medžioklėje naudojo pusiau automatinį medžioklinį šautuvą, kuriame nebuvo šovinių dėtuve įtaisyto šovinių ribotuvo, neleidžiančio panaudoti medžioklės metu daugiau kaip du šovinius, taip pažeisdamas Medžioklės taisyklių 58.10 punkto reikalavimus, nutraukta suėjus šešių mėnesių administracinės nuobaudos skyrimo terminui.

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. nutarimu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento apeliacinis skundas patenkintas iš dalies: panaikinta Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimo dalis, kuria pripažinta, kad M. V. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 straipsnio 2 dalyje, įvykio ir sudėties, bei panaikintas Inspekcijos 2012 m. vasario 21 d. nutarimas, kuriuo M. V. pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį nubaustas 500 Lt bauda; priimtas naujas nutarimas – paliktas galioti Inspekcijos 2012 m. vasario 21 d. nutarimas, kuriuo M. V. nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį 500 Lt bauda už medžiojimą be galiojančio medžioklės lapo; taip pat Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimas pakeistas – panaikinta jo dalis, kuria administracinio teisės pažeidimo bylos teisena M. V. pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį nutraukta ATPK 250 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu (kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia šio kodekso 35 straipsnyje numatyti terminai), ir administracinio teisės pažeidimo teisena dėl ATPK 85 straipsnio 5 dalyje numatyto pažeidimo M. V. nutraukta nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (ATPK 250 straipsnio 1 punktas); kita nutarimo dalis palikta nepakeista.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2013 m. kovo 26 d. nutartimi priimtas administracinėn atsakomybėn patraukto M. V. ir jo įgaliotos atstovės advokatės D. Jaudegienės prašymas ir administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

7Pareiškėjai, vadovaudamiesi ATPK 30217, 30221 straipsnių nuostatomis, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą M. V. nutraukti.

8Pareiškėjai nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminių materialiosios teisės pažeidimų, turėjusių įtakos neteisėto skundžiamo nutarimo priėmimui. Nors apeliacinės instancijos teismas nutarimo motyvuojamojoje dalyje nustatė, kad A. V. medžioklės lapas buvo galiojantis, tačiau nutarimo rezoliucinėje dalyje vis tiek taikė administracinę atsakomybę ne už kitus pažeidimus, bet už medžiojimą su negaliojančiu medžioklės lapu pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį. Teismas nustatė, kad M. V. išduotas medžioklės lapas Nr. 473042 galiojo nuo 2012 m. sausio 24 d. iki 2012 m. kovo 23 d., kad medžioklė vyko medžioklės lapo galiojimo metu – 2012 m. vasario 16 d., tačiau medžioklės lapo antroje pusėje buvo klaidingai nurodyta medžioklės data – 2012 m. vasario 15 d. Medžioklės lapo negaliojimo pagrindai yra nurodyti Medžioklės taisyklių 20 punkte, pagal kurio nuostatas medžioklės lapas yra negaliojantis, jeigu jame nėra bent vieno iš šių taisyklių 19.1-19.4 punktuose nurodytų duomenų. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad visi Taisyklių 19.1-19.4 punktuose nurodyti duomenys M. V. medžioklės lape buvo nurodyti. Taigi apeliacinės instancijos teismas iš esmės konstatavo ne tai, kad pareiškėjas medžiojo su negaliojančiu medžioklės lapu, už ką atsakomybė numatyta ATPK 85 straipsnio 2 dalyje, bet kitą medžioklės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 5 dalyje.

9Taip pat apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad kaltei pagal formalią ATPK 85 straipsnio 2 dalies sudėtį konstatuoti pakanka netiesioginės tyčios ar nerūpestingumo. Tačiau tokia teismo išvada nesuderinama su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamu teisės aiškinimu. Padarant pažeidimus, kurių sudėtys yra formalios, tyčia gali būti tik tiesioginė. Tyčią skirtyti į tiesioginę ir netiesioginę galima tik kai veikos sudėtis yra materiali, nes tiesioginė ir netiesioginė tyčia skiriasi tik valiniu momentu (psichinio santykiu su padariniais turiniu). Esant formaliai pažeidimo sudėčiai, veika, padaryta tiesiogine tyčia, yra tada, kai asmuo, darydamas veiką, suvokė pavojingą jos pobūdį ir norėjo taip veikti. Šiuo atveju teismas turėjo nustatyti tik psichinio santykio su veika turinį. Tokį teisės aiškinimą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs 2012 m. birželio 19 d. nutartyje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-11-2012, 2011 m. spalio 4 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2A-4/2011.

10Apeliacinės instancijos teismas nustatė tai, kad M. V. medžiotojų namelyje saugomoje medžioklių registracijos knygoje prieš medžioklę įrašė teisingą medžioklės datą – 2012 m. vasario 16 d.; medžiotojų klubo „T.“ prezidentas taip pat paliudijo, kad klubo nuostatų nustatyta tvarka M. V. skambino 2012 m. vasario 16 d. pranešdamas apie rengiamą medžioklę, pastarąją aplinkybę patvirtino ir ryšio operatoriaus išrašas. Nustatydamas ir atskleisdamas teisės pažeidimo subjektyviuosius požymius – kaltės turinį, apeliacinės instancijos teismas nurodė aplinkybes, pagrindžiančias neatsargią kaltės formą, t. y. M. V. padarytą rašybos klaidą dėl medžioklės datos teismas įvardijo jo nerūpestingumu ir taikė atsakomybę už medžiojimą be galiojančio medžioklės lapo, taigi nenustatęs būtinojo ATPK 85 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo subjektyviojo požymio – tiesioginės tyčios, taip akivaizdžiai netinkamai pagal bylos faktines aplinkybes pritaikydamas administracinę atsakomybę. Iš teismo nustatytų aplinkybių galima daryti išvadą, kad M. V. veikoje galėjo būti ATPK 85 straipsnio 5 dalyje numatyto pažeidimo požymių, tačiau šis pažeidimas taip pat gali būti padaromas tik tiesiogine tyčia. Taigi teismas netinkamai taikė materialiąją teisę ir tai sudarė pagrindą netinkamai kvalifikuoti pažeidimą.

11Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Sigitas Mikėnas atsiliepimu į pareiškėjų prašymą prašo M. V. ir jo atstovės Danutės Jaudegienės prašymą atmesti.

12Pareigūnas nurodo, kad ATPK 85 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta atsakomybė už medžiojimą be galiojančio medžioklės lapo. Administracinio teisės pažeidimo byloje nustatytomis aplinkybėmis M. V., būdamas medžioklės vadovu „T.“ medžiotojų klubo medžioklės plote vykusioje medžioklėje, medžiojo medžioklės lape esant netinkamai įrašytai datai ir to, pareigūno nuomone, pakanka pripažinti M. V. neteisėtus veiksmus atitinkančiais ATPK 85 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį.

13Pareigūnas atkreipia dėmesį į tai, kad Medžioklės taisyklių 20 punkte nustatyta, kad, jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 19.1–19.4 punktuose nurodytų duomenų, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu, taigi medžioklės lapas laikomas negaliojančiu pagal 19.3 punktą, kai jame nėra nurodytas medžioklės lapo galiojimo laikas. Medžioklės taisyklių 21 punkte taip pat įtvirtinta nuostata, kad prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lapo antroje pusėje turi įrašyti datą.

14Institucijos atstovas sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad pirmoji medžioklės lapo pusė buvo užpildyta tinkamai, t. y. laikantis Medžioklės taisyklėse įtvirtintų reikalavimų, tačiau administracinėn atsakomybėn patraukto M. V. ir jo atstovės pozicija esą medžioklės lapo antroje pusėje nurodyta data buvo tik rašymo klaida, kuri turėtų būti vertinama pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį, yra visiškai nepagrįsta. Teismas aiškiai išdėstė, kodėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančias aplinkybes, nepagrįstai pripažino, jog pildant medžioklės lapą buvo padaryta rašybos klaida ir dėl to M. V. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 straipsnio 2 dalyje, įvykio bei sudėties. Taigi apeliacinės instancijos teismas taikė M. V. atsakomybę už medžioklę su negaliojančiu medžioklės lapu pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį, nes vien aplinkybė, kad buvo medžiojama su medžioklės dokumentu, kuris medžioklės datai nebuvo tinkamai užpildytas, yra pakankama patraukti medžioklės vadovą administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį, o ne kitus pažeidimus. Už M. V., kaip medžioklės vadovo, netinkamai užpildytą medžioklės lapą ATPK numatyta konkreti atsakomybė, todėl jo veiksmų negalima kvalifikuoti pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį, kurioje įtvirtinta atsakomybė už medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, pažeidimą, išskyrus pažeidimus, numatytus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse. Be to, ATPK 85 straipsnio 2 dalies dispozicijoje nėra įtvirtina kaltės forma, taigi nėra pagrindo nesutikti su teismo išvada, kad kaltei konstatuoti pakanka netiesioginės tyčios, nerūpestingumo. Pasak Institucijos atstovo, pareiškime dėstoma pozicija, kad apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog medžioklės lape buvo visi 19.1–19.4 punktuose nurodyti duomenys, yra iškreipiantys aiškiai išdėstytą apeliacinės instancijos teismo poziciją. Prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodyti argumentai, kad M. V. medžiotojų namelyje saugomoje medžioklės registracijos knygoje prieš medžioklę padarė įrašą, nurodydamas teisingą medžioklės datą – 2012 m. vasario 16 d., nesukelia jokių teisinių pasekmių, nes M. V. yra patrauktas atsakomybėn už konkretų ATPK nurodytą pažeidimą – medžiojimą be galiojančio medžioklės lapo. Be to, aplinkybės, kad jis teisingai pildė kitus dokumentus, leidžia daryti išvadą, jog M. V. tiksliai žinojo medžioklės datą. Tokiu atveju vertinti netinkamos datos įrašymą tik kaip rašybos klaidą būtų neobjektyvu. Taip pat pareigūnas atkreipia dėmesį į tai, kad tinkamas medžioklės lapų užpildymas lemia efektyvią sumedžiojamų gyvūnų kontrolę. Neįrašius vykdomos medžioklės datos medžioklės lapo antroje pusėje, atsiranda galimybė piktnaudžiauti šiuo medžioklės dokumentu bei vykdyti neteisėtas medžiokles, taip gali būti padaryta nepataisoma žala gamtai.

15Administracinėn atsakomybėn patraukto M. V. ir jo įgaliotos atstovės advokatės D. Jaudegienės prašymas tenkintinas iš dalies.

16Dėl administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimo pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį

17Pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį administracinę atsakomybę užtraukia medžiojimas be galiojančio medžioklės lapo. Šios teisės normos dispozicija blanketinė, t. y. nukreipianti į kitus teisės aktus. Koks medžioklės lapas yra negaliojantis, reglamentuojama 2000 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse. Pagal šių Taisyklių (redakcija, galiojusi teisės pažeidimo padarymo metu) 20 punktą medžioklės lapas laikomas negaliojančiu, jeigu jame nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 19.1-19.4 punktuose nurodytų duomenų, t. y. jeigu pirmoje medžioklės lapo pusėje neįrašyti medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti, arba medžioklės vadovo, kuriam leidžiama organizuoti medžioklę, vardas, pavardė; nenurodytas medžioklės plotų vieneto, kuriame leidžiama medžioti, pavadinimas; nenurodytas medžioklės lapo galiojimo laikas (medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui (datos nurodomos įskaitytinai), pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama); nenurodyti medžioklę leidžiančio asmens vardas, pavardė, pareigos, šis asmuo nepasirašė medžioklės lape nurodytoje vietoje bei medžioklės lapas nepažymėtas medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų naudotojas yra juridinis asmuo). Pagal Medžioklės taisyklių 16.2 punktą medžioklės metu privaloma turėti galiojantį medžioklės lapą, pagal 58.2 punktą – draudžiama būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu ginklu, kitais medžioklės įrankiais ar medžioklės produkcija vienam arba keliems turintiems teisę medžioti asmenims be būtinų ar teisingai užpildytų medžioklės dokumentų.

18Šioje administracinio teisės pažeidimo byloje priimtu apeliacinės instancijos teismo nutarimu buvo palikta galioti Institucijos nutarimo dalis, kuria M. V. buvo nubaustas už tai, kad 2012 m. vasario 16 d. 21.00 val., būdamas „T.“ medžiotojų klubo medžioklės plote vykusioje medžioklėje medžioklės vadovu, medžiojo be galiojančio medžioklės lapo. Pagal Institucijos nutarimą M. V. padarytas pažeidimas buvo kvalifikuotas pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį, o medžiojimas be galiojančio medžioklės lapo pasireiškė tuo, kad medžioklės lape nebuvo įrašyta medžiojimo data, taip pažeidžiant Medžioklės taisyklių 58.2 punkto nuostatas. Tiek apeliacinės instancijos teismas, tiek Institucija, kurios nutarimo dalį šis teismas paliko galioti, laikė, kad medžioklės datos medžioklės lapo antroje pusėje nenurodymas reiškia, jog medžioklės lapas yra negaliojantis. Tačiau pagal Medžioklės taisyklių 20 punktą medžioklės lapo negaliojimas siejamas su ne bet kokiais medžioklės lapo pildymo trūkumais, o tik su tam tikrų duomenų, būtent išdėstytų Taisyklių 19.1-19.4 punktuose, nenurodymu medžioklės lape. Taigi Medžioklės taisyklėse sąrašas rekvizitų, būtinų nurodyti medžioklės lapo pirmoje pusėje, kurių nenurodymas daro medžioklės lapą negaliojantį, yra išsamus ir negali būti plečiamai aiškinant siejamas su kitais medžioklės lapo trūkumais. Medžioklės taisyklių 21 punkte, be kita ko, nustatyta, kad prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lapo antroje pusėje turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius, tačiau šio punkto pažeidimas pagal Taisyklių 20 punktą nedaro medžioklės lapo negaliojančio. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad administracinė atsakomybė pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį gali būti taikoma tik tada, kai turintis teisę medžioti asmuo medžioklės metu apskritai neturi medžioklės lapo arba medžiojama su medžioklės lapu, kurio pirmoje pusėje nenurodyti Medžioklės taisyklėse 19.1-19.4 punktuose išdėstyti duomenys.

19M. V. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį, tačiau nė vienas iš Medžioklės taisyklių 19.1-19.4 punktų pažeidimų jam nebuvo inkriminuotas, taip pat tiek Institucijos nutarime, tiek apeliacinės instancijos teismo nutarime nebuvo nurodyta šių punktų reikalavimų pažeidimus pagrindžiančių faktinių aplinkybių. Administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga patvirtina, kad M. V. išduoto medžioklės lapo Nr. 473042, kurį 2012 m. vasario 16 d. medžioklės metu jis turėjo, pirmoje pusėje buvo įrašyti visi pagal Medžioklės taisyklių 19.1-19.4 punktus reikalaujami duomenys, be kita ko, nurodytas ir medžioklės lapo galiojimo laikas – nuo 2012 m. sausio 24 d. iki 2012 d. kovo 23 d. Taigi M. V. 2012 m. vasario 16 d. faktinės medžioklės metu medžiojo turėdamas galiojantį medžioklės lapą, todėl apeliacinės instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo daryti priešingos išvados ir M. V. patraukti administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį už medžiojimą be galiojančio medžioklės lapo.

20Bylos duomenimis, M. V. medžiojant 2012 m. vasario 16 d. jam išduoto medžioklės lapo Nr. 473042 antroje pusėje nebuvo nurodyta medžioklės data. Pareigą nurodyti teisingą medžioklės datą pagal Medžioklės taisyklių 21 punktą turi medžioklės vadovas, kuriuo šiuo atveju buvo M. V. Nors, kaip minėta, šios pareigos neįvykdymas pagal Taisyklių 20 punktą nedaro medžioklės lapo negaliojančio, tačiau pažeidžia ne tik Taisyklių 21 punktą, bet ir 58.2 punktą, kuriame, be kitų draudimų, numatytas ir draudimas būti medžioklės plotuose be teisingai užpildytų medžioklės dokumentų. Taisyklių 58.2 punktas M. V. buvo inkriminuotas Institucijos surašytame protokole, o vėliau jis nubaustas dėl šio punkto pažeidimo Institucijos nutarimu. Tokiomis faktinėmis aplinkybėmis pasireiškęs M. V. padarytas pažeidimas atitinka ne ATPK 85 straipsnio 2 dalies, o 85 straipsnio 5 dalies normos dispoziciją, pagal kurią asmuo administracinėn atsakomybėn traukiamas už Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, pažeidimus, išskyrus pažeidimus, numatytus šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse.

21Taigi tiek Institucijos, tiek apeliacinės instancijos teismo nutarimuose M. V. padarytas pažeidimas buvo neteisingas kvalifikuotas pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį – pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes jis turėjo būti kvalifikuotas pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį. Teismui, nagrinėjančiam administracinio teisės pažeidimo bylą, suteikta teisė pakeisti veikos kvalifikaciją pritaikant tinkamą ATPK straipsnį (jo dalį) ar kitą teisės aktą, jeigu administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta administracinio teisės pažeidimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, numatantį atsakomybę už padarytą administracinį teisės pažeidimą (ATPK 284 straipsnio 2 dalis). Kita vertus, pagal teismų praktiką asmens, patraukto administracinėn atsakomybėn, padėtis negali būti bloginama dėl jo paties paduoto skundo; procesas turi vykti taip, kad būtų garantuotos administracinėn atsakomybėn patrauktajam asmeniui įstatymuose bei tarptautiniuose aktuose numatytos teisės, tarp jų – ir teisė skųsti, jo manymu, neteisėtus ir nepagrįstus teismo sprendimus; dėl skundo padavimo jam negali kilti jokios neigiamos pasekmės – asmens padėtis dėl jo paties paduoto skundo negali būti pabloginama (priešingu atveju, vykstantis procesas negalėtų būti laikomas teisingu (sąžiningu) ir būtų pažeidžiamas kiekvienoje demokratinėje valstybėje įtvirtintas draudimo keisti sprendimą į blogąją pusę principas – lot. non reformatio in peius).

22ATPK 85 straipsnio 2 dalyje aprašyto teisės pažeidimo padarymas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu, pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį – įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų penkiasdešimties litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimą iki vienerių metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo. Palyginus šių teisės normų sankcijas matyti, kad ATPK 85 straipsnio 5 dalyje aprašyta veika nėra sunkesnė už to paties straipsnio 2 dalyje nurodytą, todėl M. V. padarytas pažeidimas, pasireiškęs tuo, kad jis 2012 m. vasario 16 d. 21.00 val., būdamas „T.“ medžiotojų klubo medžioklės plote vykusioje medžioklėje medžioklės vadovu, medžiojo su medžioklės lapu Nr. 473042, kurio antroje pusėje nebuvo įrašęs medžioklės datos – 2012 m. vasario 16 d., ir taip pažeidė Medžioklės taisyklių 58.2 punkto reikalavimus, perkvalifikuotinas pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį.

23Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra jokio pagrindo pritarti pareiškime daromai išvadai, kad pagal ATPK 85 straipsnį administracinėn atsakomybėn asmenys gali būti traukiami tik už tyčinius teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, pažeidimus. Taisyklių 58.2 punkte numatytas draudimas būti medžioklės plotuose be būtinų ar teisingai užpildytų medžioklės dokumentų gali būti pažeidžiamas tiek tyčia, tiek neatsargiai. Taigi darytina išvada, kad M. V. padarytas teisės pažeidimas atitinka tiek objektyviuosius, tiek subjektyviuosius ATPK 85 straipsnio 5 dalies sudėties požymius.

24Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal šioje administracinio teisės pažeidimo byloje nustatytas faktines aplinkybes M. V. padarytas teisės pažeidimas turėjo būti kvalifikuotas ne pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį, o pagal 85 straipsnio 5 dalį, todėl apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė įstatymą – M. V. neteisėtus veiksmus kvalifikavo ne pagal tą ATPK straipsnį, pagal kurį reikėjo. Pripažinus M. V. kaltu padarius ATPK 85 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą, jam buvo taikyta švelniausia ATPK 85 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta administracinė atsakomybė. Iš dalies tenkinant patraukto administracinėn atsakomybėn asmens ir jo atstovės pareiškimą bei padarytą administracinį teisės pažeidimą, kvalifikuotą pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį, perkvalifikuojant pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį, nėra pagrindo daryti išvados, jog turi būti keičiamas ir sprendimas taikyti švelniausią iš sankcijoje numatytų nuobaudų, todėl M. V. už ATPK 85 straipsnio 5 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymą skirtinas įspėjimas.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 6 punktu,

Nutarė

26Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. nutarimo dalį, kuria paliktas galioti Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2012 m. vasario 21 d. nutarimas, kuriuo M. V. nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį 500 Lt bauda už medžiojimą be galiojančio medžioklės lapo. M. V. padarytą administracinį teisės pažeidimą, kvalifikuotą pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį, perkvalifikuoti pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį ir paskirti jam įspėjimą.

27Kitą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. nutarimo dalį palikti galioti nepakeistą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 4. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarimu M. V.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. nutarimu Lietuvos Respublikos... 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 7. Pareiškėjai, vadovaudamiesi ATPK 30217, 30221 straipsnių nuostatomis, prašo... 8. Pareiškėjai nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminių... 9. Taip pat apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad kaltei pagal formalią... 10. Apeliacinės instancijos teismas nustatė tai, kad M. V. medžiotojų namelyje... 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos... 12. Pareigūnas nurodo, kad ATPK 85 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta atsakomybė už... 13. Pareigūnas atkreipia dėmesį į tai, kad Medžioklės taisyklių 20 punkte... 14. Institucijos atstovas sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad... 15. Administracinėn atsakomybėn patraukto M. V. ir jo įgaliotos atstovės... 16. Dėl administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimo pagal ATPK 85 straipsnio... 17. Pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį administracinę atsakomybę užtraukia... 18. Šioje administracinio teisės pažeidimo byloje priimtu apeliacinės... 19. M. V. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 straipsnio 2... 20. Bylos duomenimis, M. V. medžiojant 2012 m. vasario 16 d. jam išduoto... 21. Taigi tiek Institucijos, tiek apeliacinės instancijos teismo nutarimuose M. V.... 22. ATPK 85 straipsnio 2 dalyje aprašyto teisės pažeidimo padarymas užtraukia... 23. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra jokio pagrindo pritarti pareiškime... 24. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 26. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. nutarimo dalį, kuria... 27. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. nutarimo dalį palikti...