Byla 2AT-74-942/2016
Dėl ATPK 30211 straipsnyje numatytų nuostatų taikymo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aurelijaus Gutausko (kolegijos pirmininkas), Eligijaus Gladučio ir Vytauto Masioko (pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens E. V. prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

41. E. V. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 5 d. nutarimu pagal ATPK 129 straipsnį nubaustas 1300 Eur bauda su transporto priemonės BMW X5 ( - ) konfiskavimu už tai, kad 2011 m. lapkričio 25 d. būdamas baustas pagal ATPK 127 straipsnio 3 dalį teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trejiems metams ir neįvykdęs sąlygų vairuotojo pažymėjimui susigrąžinti, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, 2015 m. spalio 25 d., apie 20.15 val., Radviliškio r., Alksniupių k., Algirdo g., vairavo automobilį BMW X5 ( - ) ir vengė neblaivumo patikrinimo, taip pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 ir 18 punktų reikalavimus. Vadovaujantis ATPK 250 straipsnio 1 punktu, administracinių teisės pažeidimų bylos teisena pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį ir 1241 straipsnio 8 dalį E. V. nutraukta, nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

52. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartimi E. V. apeliacinis skundas tenkintas iš dalies ir Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 5 d. nutarimas pakeistas, E. V. veiką iš ATPK 129 straipsnio perkvalifikuojant į ATPK 1302 straipsnį ir paskiriant 1300 Eur baudą su transporto priemonės BMW X5 ( - ) konfiskavimu. Kita nutarimo dalis palikta nepakeista.

63. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2016 m. birželio 13 d. nutartimi priimtas administracinėn atsakomybėn patraukto asmens E. V. prašymas ir administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

74. Pareiškėjas, vadovaudamasis ATPK 30217, 30221 straipsnių nuostatomis, prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 5 d. nutarimą bei Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį ir bylą nutraukti arba perduoti ją nagrinėti apylinkės arba apygardos teismui.

84.1. Pareiškėjas nurodo, kad abiejų instancijų teismai padarė esminių materialiosios ir proceso teisės pažeidimų, kurie turėjo įtakos neteisėtų nutarimo ir nutarties priėmimui.

94.2. Pasak pareiškėjo, apeliacinės instancijos teismas, perkvalifikuodamas jo veiką iš ATPK 129 straipsnio į 1302 straipsnį ir paskirdamas administracinę nuobaudą, nors apeliaciniame skunde jis to neprašė, peržengė apeliacinio skundo ribas ir pablogino jo padėtį, taip pažeidė ATPK 30211 straipsnio 2 dalį. Be to, apeliacinės instancijos teismui atsisakius bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir nesuteikus pareiškėjui galimybės teikti naujus įrodymus bei paaiškinimus, buvo pažeistas ATPK 272 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje įtvirtina asmens teisė į gynybą.

104.3. Pareiškėjas teigia, kad byloje nesilaikyta įrodymų rinkimo, tyrimo ir vertinimo reikalavimų, taip padaryta esminių ATPK 248, 257, 284 straipsnių pažeidimų. Anot pareiškėjo, abiejų instancijų teismai nepagrįstai didesnę įrodomąją reikšmę byloje suteikė policijos pareigūnų surašytam administracinio teisės pažeidimo protokolui, tarnybiniams pranešimams ir jų parodymams, o visas abejones vertino jo nenaudai. Pareiškėjo manymu, policijos pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose ir parodymuose pateikta informacija prieštaringa, neatitinka tikrovės ir nepatvirtina, kad būtent E. V. įvykio metu vairavo automobilį. Teismai nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad policijos pareigūnai yra suinteresuoti bylos baigtimi, nes pareiškėjas prieš juos naudojo smurtą. Pareiškėjas pažymi, kad teismai netinkamai ir neobjektyviai išanalizavo bei įvertino vaizdo registratoriaus medžiagą ir padarė nepagrįstas išvadas, jog minėta medžiaga patvirtina policijos pareigūnų surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą, tarnybinius pranešimus ir jų parodymus. Pasak pareiškėjo, antstolio A. B. 2016 m. birželio 3 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 0025/16/00016 nustatytos faktinės aplinkybės iš esmės prieštarauja teismų išvadoms. Pareiškėjas mano, kad teismai taip pat nepagrįstai atmetė liudytojų D. M., A. P., A. K. (A. K.) ir A. V. parodymus, kurie, anot pareiškėjo, yra labai svarbūs ir patvirtina, jog jis įvykio metu automobilio nevairavo.

115. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato laikinai einantis viršininko pareigas Saulius Malatokas atsiliepimu į pareiškėjo prašymą prašo jį atmesti.

125.1. Atsiliepime nurodoma, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinius teisės pažeidimus padariusiems asmenims nubausti ir siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (ATPK 20 straipsnis). Administracine nuobauda siekiama ir nubaudimo, ir prevencijos tikslų. Taigi, įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, siekiant užtikrinti nepriekaištingą teisės aktų laikymąsi, o ne asmens, padariusio teisės pažeidimą, asmeninį ar jo šeimos interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su pažeidimu.

136. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens E. V. prašymas tenkintinas iš dalies.

14Dėl ATPK 30211 straipsnyje numatytų nuostatų taikymo

157. Pareiškėjo argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą tik pagal jo apeliacinį skundą, perkvalifikuodamas veiką iš ATPK 129 straipsnio į 1302 straipsnį ir paskirdamas administracinę nuobaudą, peržengė skundo ribas, nes jis to neprašė, ir pablogino jo padėtį, taip pažeidė ATPK 30211 straipsnio 2 dalies nuostatas, yra pagrįstas.

167.1. Iš bylos medžiagos matyti, kad E. V. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariate (toliau – Institucija) buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį, 1302 straipsnį ir 1241 straipsnio 8 dalį. Nagrinėdamas šią bylą Radviliškio rajono apylinkės teismas 2016 m. sausio 5 d. nutarimu E. V. veiką iš ATPK 1302 straipsnio perkvalifikavo į 129 straipsnį ir nutarė už šio pažeidimo padarymą skirti jam 1300 Eur baudą su transporto priemonės BMW X5 ( - ) konfiskavimu. Administracinių teisės pažeidimų bylos teisena pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį ir 1241 straipsnio 8 dalį nutraukta, nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 5 d. nutarimo dalį dėl pažeidimo, numatyto ATPK 129 straipsnyje, E. V. apskundė Šiaulių apygardos teismui. Pažymėtina, kad minėto apylinkės teismo nutarimo Institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, neskundė. Taigi apygardos teisme byla buvo nagrinėjama tik pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti apylinkės teismo nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti arba grąžinti bylą nagrinėti iš naujo. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi dalį apylinkės teismo nutarimo pakeitė, E. V. veiką iš ATPK 129 straipsnio perkvalifikavo į 1302 straipsnį ir paskyrė 1300 Eur baudą su transporto priemonės BMW X5 ( - ) konfiskavimu. Vadinasi, susidarė tokia teisinė situacija, kai tik E. V. apskundus Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 5 d. nutarimo dalį dėl jo pripažinimo kaltu pagal ATPK 129 straipsnį (apskritai nesant Institucijos skundo dėl šio nutarimo), Šiaulių apygardos teismo jis buvo pripažintas kaltu pagal ATPK 1302 straipsnį.

177.2. Sprendžiant klausimą, ar E. V. Šiaulių apygardos teismo teisėtai pripažintas kaltu pagal ATPK 1302 straipsnį, nebloginant jo teisinės padėties, būtina palyginti ATPK 129 ir 1302 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų sudėtis ir jų sankcijose numatytas administracines nuobaudas. Pažeidimo padarymo metu galiojusios ATPK 129 ir 1302 straipsnių (2014 m. spalio 16 d. įstatymo Nr. XII-1236 redakcija) dispozicijos Nustatė

18ATPK 129 straipsnis: „Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemones, arba neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo“;

19ATPK 1302 straipsnis: „Transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų arba vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vairuotojų, arba vartojusių alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo vairuotojų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 1242 straipsnio trečiojoje ar ketvirtojoje dalyje, 126 straipsnyje, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus.“

20ATPK 1302 straipsnyje numatytas pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų arba vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vairuotojų ir būtent ši aplinkybė lemia pažeidėjo veikos kvalifikavimą pagal šį straipsnį. Minėta, kad būtina palyginti ATPK 129 ir 1302 straipsnių sankcijose numatytas administracines nuobaudas. Apylinkės teismas E. V. paskyrė baudą su transporto priemonės konfiskavimu, todėl tikslinga palyginti tik šias sankcijas: už ATPK 129 straipsnyje nustatyto pažeidimo padarymą, be kitų nuobaudų, numatyta bauda su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo. Tuo tarpu už ATPK 1302 straipsnyje nustatyto pažeidimo padarymą, be kitų nuobaudų, numatyta tokio pat dydžio bauda, tačiau su privalomu transporto priemonės konfiskavimu. Akivaizdu, kad ATPK 1302 straipsnyje numatyta administracinė nuobauda yra griežtesnė už tą, kuri numatyta ATPK 129 straipsnio sankcijoje. Vadinasi, nors E. V. apeliaciniu skundu ginčijo padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 129 straipsnyje, tačiau apygardos teismas pripažino jį padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1302 straipsnyje, t. y. taikė griežtesnę administracinę atsakomybę numatančią normą ir paskyrė E. V. jos sankcijoje numatytą administracinę nuobaudą. Taigi Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis E. V. pripažinti kaltu pagal ATPK 1302 straipsnį iš esmės reiškia tai, kad E. V. teisinė padėtis buvo pabloginta nagrinėjant jo paduotą apeliacinį skundą.

217.3. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal teismų praktiką asmens, patraukto administracinėn atsakomybėn, padėtis negali būti bloginama dėl jo paties paduoto skundo; procesas turi vykti taip, kad būtų garantuotos administracinėn atsakomybėn patrauktajam asmeniui įstatymuose bei tarptautiniuose aktuose numatytos teisės, tarp jų – ir teisė skųsti, jo manymu, neteisėtus ir nepagrįstus teismo sprendimus; dėl skundo padavimo jam negali kilti jokios neigiamos pasekmės – asmens padėtis dėl jo paties paduoto skundo negali būti pabloginama (priešingu atveju, vykstantis procesas negalėtų būti laikomas teisingu (sąžiningu) ir būtų pažeidžiamas kiekvienoje demokratinėje valstybėje įtvirtintas draudimo keisti sprendimą į blogąją pusę principas – lot. non reformatio in peius) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-23-2013, 2AT-44-895/2015). Pažymėtina ir tai, kad ATPK 30211straipsnyje yra įtvirtintos nuostatos dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimo ribų apygardos teisme. Antai pagal ATPK 30211straipsnį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą (1 dalis); pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį apygardos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, skundas arba nukentėjusiojo skundas; administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde (2 dalis).

227.4. Taigi Šiaulių apygardos teismas, 2016 m. kovo 3 d. nutartimi E. V. veiką iš ATPK 129 straipsnio perkvalifikuodamas į ATPK 1302 straipsnį, nesilaikė minėtų reikalavimų, pagal kuriuos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padėtis negali būti pabloginama dėl jo paties paduoto skundo. Pažymėtina, kad šis teismas, skirdamas E. V. administracinę nuobaudą, iš esmės pripažino, kad perkvalifikuodamas veiką iš ATPK 129 straipsnio į 1302 straipsnį blogina jo teisinę padėtį, todėl paskyrė analogišką administracinę nuobaudą kaip ir apylinkės teismas. Apylinkės teismo padarytą veikos kvalifikavimo klaidą apygardos teismas galėjo ištaisyti tik gavęs Institucijos skundą. Dėl to darytina išvada, kad minėto apygardos teismo nutarties dalis dėl E. V. veikos perkvalifikavimo į ATPK 1302 straipsnį yra neteisėta, todėl naikintina.

238. Tokiu atveju teisėjų kolegija pasisako dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 5 d. nutarimo, kuriuo E. V. nubaustas pagal ATPK 129 straipsnį, teisėtumo.

248.1. E. V. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad jis 2015 m. spalio 25 d., apie 20.15 val., Radviliškio r., Alksniupių k., Algirdo g., neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones (ji buvo atimta nuo 2011 m. lapkričio 25 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d.) vairavo automobilį BMW X5 ( - ) ir vengė neblaivumo patikrinimo, taip padarė ATPK 1302 straipsnyje numatytą administracinį teisės pažeidimą. E. V. teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta 2011 m. lapkričio 25 d. nutarimu už ATPK 127 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymą. Apylinkės teismas, nagrinėdamas E. V. administracinio teisės pažeidimo bylą, jo veiką iš ATPK 1302 straipsnio perkvalifikavo į 129 straipsnį, tačiau apie tokią galimybę posėdyje jam iš anksto nebuvo pranešta. Tokiu atveju kyla klausimas, ar nebuvo pažeista E. V. teisė į gynybą.

258.2. Teisėjų kolegija pažymi, kad ATPK 249 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio kodekso nereglamentuojamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos santykių atvejais teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui. Tai reiškia, kad nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas turi būti laikomasi pagrindinių principų, kurių laikomasi ir baudžiamajame procese, taip pat bylos tiesioginio nagrinėjimo teisme bei rungimosi principų; ir asmeniui, patrauktam administracinėn atsakomybėn, turi būti garantuojamos iš esmės tos pačios teisės, kuriomis baudžiamajame procese gali naudotis įtariamasis ir kaltinamasis

26(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose

27Nr. 2AT-20-2013, 2AT-45-2014, 2AT-11-2015 ir kt.).

28Pagal BPK 255 straipsnio 2 dalį kaltinamasis negali būti nuteistas dėl nusikalstamos veikos, kuri buvo perkvalifikuota, arba dėl nusikalstamos veikos, kurios faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų, jeigu apie tokią galimybę teisiamajame posėdyje jam iš anksto nebuvo pranešta. Nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės BPK 255, 256 straipsnių prasme yra nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės, kurios individualizuoja kaltinamojo padarytą veiką, sudaro pagrindą ją kvalifikuoti kaip nusikalstamą ar turi reikšmės skiriant bausmę (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-94/2014, 2K-102/2014). Kokios reikšmingos faktinės aplinkybės turi būti nustatytos, sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju tiriant nusikalstamą veiką ir nagrinėjant bylą teisme.

29Aiškinant BPK 255 straipsnio 2 dalies nuostatą „faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų“, pažymėtina, kad tokia situacija gali susiklostyti, kai nagrinėjant bylą teisme nustatoma, jog nusikalstama veika padaryta kitu laiku, kitoje vietoje, kitokiu būdu, ji sukėlė kitokius padarinius ar padaryta kitomis aplinkybėmis, nei nurodyta kaltinamajame akte. Teismas, nustatęs kitokias nusikalstamos veikos faktines aplinkybes nei nurodytosios kaltinamajame akte, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar šios naujos aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nurodytųjų kaltinamajame akte, ar skiriasi ne iš esmės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse aiškinama, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų tada, kai prisideda tos pačios nusikalstamos veikos epizodai, iš esmės pasikeičia nusikalstamų veikų apimtis, nusikalstamos veikos padarymo laikas, vieta, būdas ir pan., jeigu tai turi įtakos veikos kvalifikavimui, bausmei ar kitaip suvaržo teisiamojo teisę į gynybą; tai, ar keičiant nusikalstamos veikos faktines aplinkybes kaltinamojo teisė į gynybą būtų suvaržyta, sprendžiama atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir įvertinant, ar yra pagrindas manyti, kad gynyba dėl pasikeitusių nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių galėtų būti kitokia (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-13/2006, 2K-233/2008, 2K-381/2011, 2K-651/2012,

302K-282/2013, 2K-262/2014, 2K-526/2014, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas).

318.3. Iš teismų sprendimų turinio matyti, kad šioje byloje teismai nustatė tas pačias faktines aplinkybes, kurios buvo nurodytos ir E. V. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole, jog jis, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones (ji buvo atimta 2011 m. lapkričio 25 d. nutarimu už ATPK 127 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymą) 2015 m. spalio 25 d., apie 20.15 val., Radviliškio r., Alksniupių k., Algirdo g., vairavo automobilį BMW X5 ( - ) ir vengė pasitikrinti neblaivumą.

32Tuo tarpu E. V. tiek apylinkės teisme, tiek savo apeliaciniame skunde iš esmės kėlė tą pačią gynybos versiją, susijusią su nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, teigdamas, jog automobilio jis nevairavo. Ši E. V. versija paneigta byloje surinktais įrodymais, kurie išsamiai išanalizuoti teismų sprendimuose. Apylinkės teismas, perkvalifikuodamas E. V. veiką iš ATPK 1302 straipsnio į 129 straipsnį, tačiau apie tokią galimybę posėdyje jam iš anksto nepranešdamas, jo teisinę padėtį palengvino ir teisės į gynybą nesuvaržė, nes: naujų faktinių aplinkybių neinkriminavo; ATPK 1302 ir 129 straipsniuose numatytų pažeidimų sudėčių objektyvieji ir subjektyvieji požymiai analogiški, išskyrus objektyvųjį požymį – pakartotinį transporto priemonių vairavimą neblaivių vairuotojų, kuris numatytas ATPK 1302 straipsnyje, todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad gynyba galėjo būti kitokia.

339. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Šiaulių apygardos teismas, nagrinėdamas administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens apeliacinį skundą, padarė esminį proceso teisės pažeidimą (ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktas), kuris turėjo įtakos neteisėtos nutarties priėmimui, todėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis keistina, panaikinant jos dalį dėl E. V. veikos perkvalifikavimo iš ATPK 129 straipsnio į 1302 straipsnį ir šioje dalyje paliekant galioti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 5 d. nutarimą be pakeitimų. Kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

34Dėl ATPK 257 straipsnio taikymo

3510. ATPK 257 straipsnyje nustatyta – Organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone.

36Nors pareiškėjas teigia, kad faktinė aplinkybė, jog jis įvykio metu vairavo automobilį, nepagrįstai grindžiama policijos pareigūnų Ž. S. ir O. E. parodymais, kurie, pasak pareiškėjo, yra prieštaringi ir neatitinka tikrovės, tačiau minėtos aplinkybės nustatymas teisėjų kolegijai nekelia abejonės. Apylinkės ir apygardos teismai išsamiai pasisakė dėl policijos pareigūnų parodymų patikimumo ir padarė pagrįstą išvadą, kad jų parodymai yra nuoseklūs, tapatūs, atitinka byloje nustatytas faktines aplinkybes, vieni kitiems neprieštarauja. Teismai taip pat nenustatė liudytojų policijos pareigūnų suinteresuotumo bylos baigtimi, todėl pagrįstai jais rėmėsi. Kartu teismai išsamiai pasisakė dėl paties E. V. ir liudytojų D. M., A. P., A. K. bei A. V. parodymų patikimumo ir vertinimo, todėl pagrįstai juos atmetė. E. V. versija, kad įvykio metu automobilio nevairavo, tik sėdėjo keleivio vietoje, o automobilį vairavo D. M., motyvuotai paneigta. Teismai taip pat pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad E. V. administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo metu paaiškinimą rašyti atsisakė, o versiją, kad automobilį vairavo D. M., iškėlė tik teisme, nors įvykio vietoje policijos pareigūnams teigė, kad automobilį vairavo jo sesuo A. V., kuri teismo posėdžio metu tokią versiją paneigė. Taigi, priešingai nei teigia pareiškėjas, teismai, išsamiai ištyrė bylos aplinkybes ir surinktų įrodymų visumos pagrindu padarė pagrįstas išvadas, jog E. V., neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, įvykio metu vairavo automobilį ir atsisakė neblaivumo patikrinimo.

37Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai išsamiai ištyrė bylos aplinkybes ir, vertindami šioje byloje surinktus duomenis, esminių proceso teisės normų pažeidimų nepadarė.

38Dėl nenagrinėtinų argumentų

3911. Iš prašymo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą turinio matyti, kad daug jo argumentų skirta teismų atlikto įrodymų vertinimo kritikai. Prašyme nurodoma, kad teismai nepagrįstai didesnę įrodomąją reikšmę suteikė policijos pareigūnų surašytam administracinio teisės pažeidimo protokolui, tarnybiniams pranešimams ir jų parodymams. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą, priimtus nutarimus ir nutartis, kurių teisėtumas ginčijamas, patikrina teisės taikymo aspektu (ATPK 30221 straipsnio 13 dalis). Teismas yra saistomas toje administracinio teisės pažeidimo byloje įsiteisėjusiu nutarimu ar nutartimi nustatytų aplinkybių. Tai reiškia, kad, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas iš naujo įrodymų netiria ir jų nevertina (pateikto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo), faktinių aplinkybių nenustatinėja, o remiasi apylinkės ir apygardos teismų atliktu įrodymų vertinimu, patikrindamas, ar nebuvo padaryta esminių proceso teisės pažeidimų, ar buvo tinkamai pritaikytos materialiosios teisės normos. Todėl pareiškėjo teiginiai, kuriais iš esmės neigiamos teismų nustatytos faktinės aplinkybės ir išvados dėl įrodymų vertinimo, paliekami nenagrinėti.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 4 punktu,

Nutarė

41Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties dalį dėl E. V. veikos perkvalifikavimo iš ATPK 129 straipsnio į 1302 straipsnį ir šioje dalyje palikti galioti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 5 d. nutarimą be pakeitimų.

42Kitą Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn... 3. Teisėjų kolegija... 4. 1. E. V. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 5 d. nutarimu... 5. 2. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartimi E. V. apeliacinis... 6. 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 7. 4. Pareiškėjas, vadovaudamasis ATPK 30217, 30221 straipsnių nuostatomis,... 8. 4.1. Pareiškėjas nurodo, kad abiejų instancijų teismai padarė esminių... 9. 4.2. Pasak pareiškėjo, apeliacinės instancijos teismas, perkvalifikuodamas... 10. 4.3. Pareiškėjas teigia, kad byloje nesilaikyta įrodymų rinkimo, tyrimo ir... 11. 5. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono... 12. 5.1. Atsiliepime nurodoma, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės... 13. 6. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens E. V. prašymas tenkintinas... 14. Dėl ATPK 30211 straipsnyje numatytų nuostatų taikymo... 15. 7. Pareiškėjo argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 16. 7.1. Iš bylos medžiagos matyti, kad E. V. Šiaulių apskrities vyriausiojo... 17. 7.2. Sprendžiant klausimą, ar E. V. Šiaulių apygardos teismo teisėtai... 18. ATPK 129 straipsnis: „Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar... 19. ATPK 1302 straipsnis: „Transporto priemonių vairavimas neblaivių arba... 20. ATPK 1302 straipsnyje numatytas pakartotinis transporto priemonių vairavimas... 21. 7.3. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal teismų praktiką asmens, patraukto... 22. 7.4. Taigi Šiaulių apygardos teismas, 2016 m. kovo 3 d. nutartimi E. V.... 23. 8. Tokiu atveju teisėjų kolegija pasisako dėl Radviliškio rajono apylinkės... 24. 8.1. E. V. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta,... 25. 8.2. Teisėjų kolegija pažymi, kad ATPK 249 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog... 26. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų... 27. Nr. 2AT-20-2013, 2AT-45-2014, 2AT-11-2015 ir kt.).... 28. Pagal BPK 255 straipsnio 2 dalį kaltinamasis negali būti nuteistas dėl... 29. Aiškinant BPK 255 straipsnio 2 dalies nuostatą „faktinės aplinkybės iš... 30. 2K-282/2013, 2K-262/2014, 2K-526/2014, Lietuvos Respublikos Konstitucinio... 31. 8.3. Iš teismų sprendimų turinio matyti, kad šioje byloje teismai nustatė... 32. Tuo tarpu E. V. tiek apylinkės teisme, tiek savo apeliaciniame skunde iš... 33. 9. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Dėl ATPK 257 straipsnio taikymo... 35. 10. ATPK 257 straipsnyje nustatyta – Organas (pareigūnas) įvertina... 36. Nors pareiškėjas teigia, kad faktinė aplinkybė, jog jis įvykio metu... 37. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 38. Dėl nenagrinėtinų argumentų ... 39. 11. Iš prašymo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą turinio... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 41. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties dalį dėl E.... 42. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties dalį palikti...