Byla 2AT-44-895/2015
Dėl vadovaudamasis ATPK 284 straipsnio 2 dalimi apylinkės teismas, nepažeisdamas D. P. teisės gintis, turėjo galimybę teisingai nuspręsti dėl jo galbūt padaryto pažeidimo esmės ir kvalifikacijos, taip pat dėl atsakomybės pagal atitinkamą ATPK straipsnį, tačiau to nepadarė

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Aurelijaus Gutausko, Olego Fedosiuko ir pranešėjo Armano Abramavičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. P. prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3D. P. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad 2014 m. kovo 16 d., 05.18 val., Mažeikių mieste, ties Žemaitijos g. 36-uoju namu, buvo sustabdytas automobilis „BMW 530“ (valst. Nr. ( - ), kurio vairuotojai buvo rašomas ATPK protokolas. D. P., būdamas girtas (2,42 promilės), sėdėjo sustabdyto automobilio priekinėje keleivio vietoje ir be pareigūnų leidimo išlipo iš automobilio. Svirduliavo, iš burnos sklido stiprus alkoholio kvapas, nerišliai kalbėjo. D. P. buvo paprašytas grįžti į automobilį, bet jis kategoriškai atsisakė. Buvo įspėtas, kad už policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymą yra numatyta administracinė atsakomybė, tačiau D. P. į pareigūnų perspėjimus nereagavo bei nevykdė teisėtų policijos pareigūnų D. V. ir G. Ž. reikalavimų, tokiais savo veiksmais padarė veiką, numatytą ATPK 187 straipsnio 2 dalyje.

4Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylos teisena, kurioje D. P. kaltintas pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį, nutraukta, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties. Be to, nutarta apie D. P. 2014 m. kovo 16 d. galbūt padarytą Kelių eismo taisyklių 58 punkto pažeidimą informuoti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariatą.

5Išnagrinėjęs bylą pagal asmens, kuriam administracinio teisės pažeidimo teisena nutraukta, D. P. apeliacinį skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimo dalį, kuria nutarta apie D. P. 2014 m. kovo 16 d. galbūt padarytą Kelių eismo taisyklių 58 punkto pažeidimą informuoti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariatą, Šiaulių apygardos teismas 2014 m. liepos 1 d. nutartimi Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimą panaikino ir bylą grąžino iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui, motyvuodamas tuo, kad nagrinėjant bylą teismas turi būti aktyvus, o teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga yra pateikta teismui. Šiuo konkrečiu atveju visos faktinės D. P. inkriminuoto pažeidimo aplinkybės buvo nurodytos administracinio teisės pažeidimo protokole, todėl vadovaudamasis ATPK 284 straipsnio 2 dalimi apylinkės teismas, nepažeisdamas D. P. teisės gintis, turėjo galimybę teisingai nuspręsti dėl jo galbūt padaryto pažeidimo esmės ir kvalifikacijos, taip pat dėl atsakomybės pagal atitinkamą ATPK straipsnį, tačiau to nepadarė.

6Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu D. P. pripažino kaltu pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį ir paskyrė jam 300 Lt (86 Eur) baudą.

7Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. P. apeliacinis skundas netenkintas ir Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimas paliktas nepakeistas.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2015 m. vasario 17 d. nutartimi pareiškėjo D. P. prašymas atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimo ir Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutarties priimtas ir ši byla atnaujinta.

9Pareiškėjas, vadovaudamasis ATPK 30217, 30221 straipsnių nuostatomis, prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimą ir Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartį bei bylą nutraukti.

10Prašyme nurodoma, kad apygardos teismas nagrinėdamas bylą iš esmės pažeidė ATPK 30211 straipsnio 1 dalyje numatytą draudimą pabloginti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinę padėtį, kai dėl to nėra paduota institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, ar nukentėjusiojo skundo, taip pat draudimą, kad asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis nebūtų pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimu buvo nutarta administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną jam nutraukti ir informuoti instituciją apie galbūt jo padarytą Kelių eismo taisyklių 58 punkto pažeidimą. Šio apylinkės teismo nutarimo institucija neskundė, o byla apygardos teisme buvo nagrinėjama pagal jo skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti tik apylinkės teismo nutarimo dalį dėl pranešimo institucijai apie galbūt jo padarytą Kelių eismo taisyklių 58 punkto pažeidimą. Dėl to akivaizdu, kad apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimo dalis, kuria buvo nutarta nutraukti jam administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, nebuvo skundžiama. Apygardos teismas 2014 m. liepos 1 d. nutartyje taip pat nesprendė klausimo, ar administracinio teisės pažeidimo bylos teisena pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį jam nutraukta teisėtai, ir bylą grąžino apylinkės teismui tam, kad šis spręstų dėl jo atsakomybės už Kelių eismo taisyklių 58 punkto pažeidimą. Apylinkės teismui iš naujo išnagrinėjus bylą, 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu jis buvo pripažintas kaltu pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį, nors apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimo dalis dėl administracinio teisės pažeidimo teisenos dėl jo veikos, numatytos ATPK 187 straipsnio 2 dalyje, nutraukimo nebuvo apskųsta. Susidariusi situacija prieštarauja teisingumo principui ir pablogino jo, kaip asmens, kuriam administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutraukta, teisinę padėtį.

11Pareiškėjas nurodo, kad apylinkės ir apygardos teismai skundžiamuose nutarime ir nutartyje nenurodė teisės pažeidimo padarymo aplinkybių ir neatliko jų motyvuoto vertinimo, taip iš esmės pažeisdami ATPK 284, 286 straipsnių reikalavimus, nes administracinio teisės pažeidimo protokole nėra paminėti teisės aktai, kurie suteikia policijos pareigūnams teisę reikalauti, kad asmuo grįžtų į automobilį. Be to, pareiškėjas nurodo, kad byloje surinktais įrodymais nėra įrodyta, jog jis padarė ATPK 187 straipsnio 2 dalyje numatytą veiką. Pirmoji kaltinimo dalis, kad jis be leidimo išlipo iš automobilio, turi būti vertinama tuo aspektu, kad jis iš automobilio išlipo turėdamas tikslą ieškoti automobilio registracijos liudijimo, o policijos pareigūnai neprieštaravo, kad visi automobiliu vykę asmenys ieškotų šio dokumento, ir leido jiems taip elgtis, tuo tarpu antroji kaltinimo dalis visiškai neįrodyta, prieštarauja jo filmuotos medžiagos turiniui, juo labiau kad visiškai neaišku, kokių tiksliai pareigūnų reikalavimų ir kada išsakytų jis nevykdė, ar šie reikalavimai buvo teisėti. Sutikti su teismų argumentu, kad egzistuoja teisėto policijos pareigūnų elgesio prezumpcija, nėra pagrindo. Dėl to darytina išvada, kad skundžiami nutarimas ir nutartis yra priimti išsamiai ir nešališkai neišsiaiškinus bei motyvuotai neįvertintinus visų reikšmingų bylos aplinkybių, jie pagrįsti abejonėmis ir prielaidomis, todėl yra neteisėti bei nepagrįsti ir turi būti panaikinti.

12Paduotame prašyme pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjant bylą teisme nebuvo galima išplėsti kaltinimo ribų.

13Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas Imantas Motiejūnas atsiliepimu prašo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. P. prašymo netenkinti.

14Atsiliepime nurodoma, kad apylinkės ir apygardos teismai tinkamai ištyrė įrodymus ir padarė juos atitinkančias išvadas, o pareiškėjo D. P. argumentai, kad skundžiami nutarimas ir nutartis yra pagrįsti prielaidomis, prieštarauja byloje surinktiems įrodymams. Iš policijos pareigūnų tarnybinių pranešimų ir teisme duotų parodymų matyti, kad D. P. nevykdė policijos pareigūnų reikalavimų, t. y. negavo leidimo išlipti iš sustabdyto automobilio „BMW 530“ (valst. Nr. ( - ). Pateiktoje vaizdo medžiagoje matyti, kad D. P. vaikščioja prie policijos pareigūnų tarnybinio automobilio, prašo policijos pareigūnų patikrinti automobilio registracijos duomenis pagal duomenų bazę ir nerašyti administracinio teisės pažeidimo protokolo automobilio vairuotojai. Be to, prie tarnybinio automobilio bagažinės buvęs pareigūnas reikalauja uždaryti tarnybinio automobilio duris. Pažymėtina, kad vaizdo medžiagoje užfiksuoti D. P. veiksmai atliekami tuo metu, kai vairuotojai jau buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir jis buvo spausdinamas. Atsiliepime pažymima, kad vaizdo medžiaga yra nenuosekli, nes vaizdo įrašas prasideda ne nuo automobilio sustabdymo, o nuo to momento, kai baigiamas surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolas. Dėl to nėra pagrindo abejoti pareigūnų parodymais, kuriuos patvirtina kitų liudytojų ir paties pareiškėjo D. P. duoti parodymai, kad pastarasis dar prieš tai, kai pradėjo filmuoti policijos pareigūnų atliekamus veiksmus, buvo atėjęs prie policijos pareigūnų tarnybinio automobilio, elgėsi lygiai taip pat, kalbėjo su pareigūnais, neklausė jų nurodymų grįžti į savo automobilį. Policijos pareigūnai nėra suinteresuoti bylos baigtimi, byloje nėra jokių tai paneigiančių duomenų, todėl abejoti jų parodymais teismui nebuvo jokio pagrindo, juolab kad juos iš dalies patvirtina ir paties pareiškėjo D. P. paaiškinimai. Pažymėtina ir tai, kad teismo posėdžio metu D. P., taip pat liudytojai jo draugai, pripažino, kad žinojo, jog keleiviai turėjo likti policijos pareigūnų sustabdytame automobilyje.

15Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. P. prašymas tenkintinas.

16Dėl reikalavimų, įtvirtintų ATPK 30211 straipsnyje, laikymosi

17Iš bylos medžiagos matyti, kad D. P. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariate (toliau – Institucija) buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymą (ATPK 187 straipsnio 2 dalis). Nagrinėdamas šią bylą Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. gegužės 9 d. nutarimu nutarė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, kurioje D. P. buvo kaltinamas pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį, nutraukti, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties. Taip pat buvo nutarta informuoti Instituciją apie jo galbūt padarytą Kelių eismo taisyklių 58 punkto pažeidimą. D. P. Šiaulių apygardos teismui būtent ir apskundė apylinkės teismo nutarimo dalį dėl pranešimo Institucijai apie jo galbūt padarytą Kelių eismo taisyklių 58 punkto pažeidimą. Apylinkės teismo nutarimo dalis dėl administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos nutraukimo nebuvo jo skundžiama. Taip pat pažymėtina, kad dėl šio apylinkės teismo nutarimo nebuvo paduotas Institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, skundas arba nukentėjusiojo skundas. Taigi apygardos teisme buvo nagrinėjama byla pagal D. P. skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti tik apylinkės teismo nutarimo dalį dėl pranešimo institucijai apie jo galbūt padarytą Kelių eismo taisyklių 58 punkto pažeidimą. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. liepos 1 d. nutartimi panaikino minėtą Mažeikių rajono apylinkės nutarimą ir grąžino bylą iš naujo nagrinėti šiame teisme. Vadinasi, nors D. P. skunde buvo prašoma panaikinti tik dalį Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimo, tačiau apygardos teismas panaikino visą nutarimą, taip pat ir tą jo dalį, pagal kurią D. P. buvo nutraukta administracinio teisės pažeidimo bylos teisena pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį ir dėl kurios panaikinimo apeliacinis skundas nebuvo paduotas. Nagrinėdamas bylą iš naujo Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu D. P. pripažino kaltu pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį ir paskyrė jam 300 Lt (86 Eur) baudą. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. P. apeliacinis skundas netenkintas ir Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimas paliktas nepakeistas. Taigi susidarė tokia teisinė situacija, kai D. P. apskundus tik Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimo dalį dėl pranešimo Institucijai apie jo galbūt padarytą Kelių eismo taisyklių 58 punkto pažeidimą (apskritai nesant Institucijos skundo dėl šios nutarties), jis buvo pripažintas kaltu pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį, nors minėtu apylinkės teismo nutarimu administracinio teisės pažeidimo teisena dėl šio pažeidimo buvo nutraukta. Vadinasi, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimas D. P. pripažinti kaltu pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį ir Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis, pagal kurią jo apeliacinis skundas netenkintas iš esmės, reiškia tai, kad D. P. padėtis buvo pabloginta dėl jo paties paduoto skundo.

18Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal teismų praktiką asmens, patraukto administracinėn atsakomybėn, padėtis negali būti bloginama dėl jo paties paduoto skundo; procesas turi vykti taip, kad būtų garantuotos administracinėn atsakomybėn patrauktajam asmeniui įstatymuose bei tarptautiniuose aktuose numatytos teisės, tarp jų – ir teisė skųsti, jo manymu, neteisėtus ir nepagrįstus teismo sprendimus; dėl skundo padavimo jam negali kilti jokios neigiamos pasekmės – asmens padėtis dėl jo paties paduoto skundo negali būti pabloginama (priešingu atveju, vykstantis procesas negalėtų būti laikomas teisingu (sąžiningu) ir būtų pažeidžiamas kiekvienoje demokratinėje valstybėje įtvirtintas draudimo keisti sprendimą į blogąją pusę principas – lot. non reformatio in peius) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-23-2013). Pažymėtina ir tai, kad ATPK 30211 straipsnyje yra įtvirtintos nuostatos dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimo ribų apygardos teisme. Antai pagal ATPK 30211 straipsnį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą (1 dalis); pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį apygardos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, skundas arba nukentėjusiojo skundas; administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde (2 dalis).

19Taigi Mažeikių rajono apylinkės teismas, 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu D. P. pripažindamas kaltu pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį, ir Šiaulių apygardos teismas, 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi palikdamas šį apylinkės teismo nutarimą nepakeistą, nesilaikė minėtų reikalavimų, pagal kuriuos asmens padėtis negali būti pabloginama dėl jo paties paduoto skundo; be institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, skundo arba nukentėjusiojo skundo negalima pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį. Esant šiai teisinei situacijai, toks procesas negali būti laikomas atitinkančiu teisingumo, sąžiningumo reikalavimus. Dėl to jo sukelti padariniai (nagrinėjamu atveju D. P. pripažinimas kaltu pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį) naikintini.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 2 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimą bei Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylą D. P. nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. D. P. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai,... 4. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimu... 5. Išnagrinėjęs bylą pagal asmens, kuriam administracinio teisės pažeidimo... 6. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu D. P.... 7. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi administracinėn... 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 9. Pareiškėjas, vadovaudamasis ATPK 30217, 30221 straipsnių nuostatomis, prašo... 10. Prašyme nurodoma, kad apygardos teismas nagrinėdamas bylą iš esmės... 11. Pareiškėjas nurodo, kad apylinkės ir apygardos teismai skundžiamuose... 12. Paduotame prašyme pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjant... 13. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono... 14. Atsiliepime nurodoma, kad apylinkės ir apygardos teismai tinkamai ištyrė... 15. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. P. prašymas tenkintinas.... 16. Dėl reikalavimų, įtvirtintų ATPK 30211 straipsnyje, laikymosi... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad D. P. Telšių apskrities vyriausiojo... 18. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal teismų praktiką asmens, patraukto... 19. Taigi Mažeikių rajono apylinkės teismas, 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu D.... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 21. Panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimą...