Byla e2-25072-545/2019
Dėl servituto nustatymo, kompensacijos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

12019 m. 12 mėn. 11 d.

2Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

3sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

4dalyvaujant ieškovo UAB „SKOMĖ“ atstovui advokatui Povilui Juzikiui,

5atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei Jolitai Bučienei,

6teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pagal ieškovo UAB „SKOMĖ“ patikslintą ieškinį atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl servituto nustatymo, kompensacijos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

7ieškovas UAB „SKOMĖ“, į. k. 122574319, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su patikslintu ieškiniu (b. l. 18-19), reiškiamu atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ į. k. 304151376, prašydamas:

8- patalpose, unikalus Nr. 1097-5014-1016:0006, esančiose Konstitucijos pr. 12, Vilnius, nustatyti atlygintinį 187,78 kv. m. ploto servitutą, patalpose, pažymėtose indeksais (R-171)-11,69 kv. m; (R-172)-9,75 kv. m; (R-173)-7,40 kv. m; (R-174)-16,89 kv. m; (R-175)-4,91 kv. m; (R-176)-11,37 kv. m; (R-177)-11,26 kv. m; (R-178)-10,86 kv. m; (R-179)-17,01 kv. m; (R-180)-8,82 kv. m; (R-181)-30 kv. m ir koridoriui (R-170)-47,82 kv. m, suteikiantį teisę elektros tinklų operatoriams prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančių ar jų eksploatuojamų elektros tinklų, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų;

9- nustatyti, kad kompensacija už nustatomą servitutą yra periodinė, mokama iki einamųjų metų sausio 31 dienos, periodinės metinės kompensacijos dydis yra 7 865,76 Eur + PVM;

10- priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas: 75 Eur žyminio mokesčio bei 2783 Eur advokato atstovavimo išlaidų (b. l. 44). .

11Nurodo, kad UAB „SKOMĖ“ nuosavybės teise valdo 7 676,37 kv. m. ploto patalpas, unikalus Nr. 1097-5014-1016:0006 (toliau – Patalpos), esančias pastate, unikalus Nr. 1097-5014-1016, adresu Konstitucijos pr. 12, Vilnius (toliau – Pastatas). Patalpose yra atskiros patalpos, kuriomis ūkinėms komercinėms reikmėms naudojasi AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – atsakovas arba ESO), o konkrečiai ESO naudojasi transformatorinės patalpomis: (R-171)-11,69 kv. m; (R-172)-9,75 kv. m; (R-173)-7,40 kv. m; (R-174)-16,89 kv. m; (R-175)-4,91 kv. m; (R-176)-11,37 kv. m; (R-177)-11,26 kv. m; (R-178)-10,86 kv. m; (R-179)-17,01 kv. m; (R-180)-8,82 kv. m; (R-181)-30 kv. m; (R-144)-18,26 kv. m ir koridoriumi (R-170)-47,82 kv. m. Ieškovas reikalauja šiose patalpose nustatyti atlygintinį servitutą.

12Šalių atstovai buvo susitikę aptarti servituto nustatymo galimybių. Susitikimas vyko ieškovui priklausančiose Patalpose, kuriose ir yra sumontuota atsakovui priklausanti elektros inžinerinė įranga, šios patalpos buvo apžiūrėtos ir įvertintos galimybės ir būtinybė joms nustatyti servitutą.

13Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad pradiniame ieškinyje pastebėtas netikslumas, dėl kurio per klaidą į atsakovo naudojamų patalpų sąrašą nebuvo įtraukta patalpa, kadastro byloje pažymėta indeksu R-180, o jos plotas yra 8,82 kv. m. Ieškovo teigimu, šią patalpą atsakovas taip pat naudoja transformatorinės eksploatacijai, ji yra užrakinta ir apstatyta atsakovui priklausančia inžinerine įranga. Todėl yra būtinybė ir nurodytai patalpai R-180 (8,82 kv. m. ploto) nustatyti servitutą.

14Antra, susitikus su atsakovu vietoje (Patalpose), paaiškėjo, kad patalpoje, pažymėtoje indeksu R-144 (18,26 kv. m. ploto) yra sumontuoti elektros inžineriniai prietaisai, kurie pagal atsakovo paaiškinimus yra skirti tik ieškovui priklausančių Patalpų ir Pastato aprūpinimui elektra. Atsižvelgiant į tai, siekiant nestabdyti pradėto teisminio proceso ieškovas tikslina reikalavimą nustatyti servitutą dalyje ir patalpą, pažymėtą indeksu R-144 (18,26 kv. m. ploto) pakeičia reikalavimu nustatyti servitutą patalpai R-180, o jos plotas yra 8,82 kv. m.

15Trečia, susitikimo vietoje su atsakovo atstovais metu, buvo nustatyta, kad koridoriumi, pažymėtu indeksu R-170 (47,82 kv. m. ploto) formaliai iš esmės dalinai gali naudotis ir ieškovas, tačiau jis vis tiek yra būtinas atsakovo, kaip elektros energijos tiekėjo ir Transformatorinės savininko, teisėms ir pareigoms užtikrinti. Atsižvelgiant į tai, buvo priimtas sprendimas patikslinti reikalavimą dėl servituto nustatymo dalyje taip, kad koridoriui, pažymėtam indeksu R-170, servitutas būtų nustatomas visam plotui, tačiau kadangi šiuo koridoriumi dalinai naudotis išlieka galimybė ir ieškovui, todėl už šios patalpos servituto nustatymą yra reikalaujama tik pusė rinkos vertės užmokesčio, t. y. 2 Eur/ kv. m per mėn. kompensacija už servituto nustatymą.

16Ieškovas nurodė, kad patikslintu ieškiniu, prašant nustatyti ginčo patalpų servitutą: (1) papildomai pridedama patalpa, pažymėta indeksu R-180, 8,82 kv. m ploto, vietoje patalpos, pažymėtos indeksu R-144, 18,26 kv. m ploto; ir (2) per pusę sumažinamas už patalpai, pažymėtai indeksu R-170, 47,82 kv. m ploto, prašomos kompensacijos dydis.

17Taigi, servitutą prašoma nustatyti šioms patalpoms: (R-171)-11,69 kv. m; (R-172)-9,75 kv. m; (R-173)-7,40 kv. m; (R-174)-16,89 kv. m; (R-175)-4,91 kv. m; (R-176)-11,37 kv. m; (R-177)-11,26 kv. m; (R-178)-10,86 kv. m; (R-179)-17,01 kv. m; (R-180)-8,82 kv. m; (R-181)-30 kv. m ir koridoriui (R-170)-47,82 kv. m. Bendras patalpų, kurioms prašoma nustatyti servitutą plotas yra 187,78 kv. m. (iš kurių 139,96 kv. m. užimtos patalpos ir 47,82 kv. m. ploto koridorius R-170).

18Ieškovas yra apskaičiavęs, kad už naudojimąsi tokio tipo patalpomis vidutiniškai rinkoje yra mokamas 4 Eur + PVM ar net didesnio dydžio mokestis už 1 kv. m. Už naudojimąsi patalpomis, kuriose yra atsakovui ESO priklausanti inžinerinė įranga (139,96 kv. m. bendro ploto) reikalaujama 4 Eur už kv. m. per mėn. kompensacijos už naudojimąsi servitutu, taigi, ši kompensacijos dalis yra 559,84? Eur + PVM per mėn. (apskaičiavimas: 4 Eur x 139,96 kv. m. = 559,84? Eur/mėn.). Tuo tarpu už naudojimąsi koridoriumi R-170 (47,82 kv. m. ploto), reikalaujama pusė anksčiau nurodytos sumos, t.y. 2 Eur už kv. m per mėn. kompensacijos už naudojimąsi servitutu, kompensacijos dalis yra 95,64 Eur + PVM per mėn. (apskaičiavimas: 2 Eur x 47,82 kv. m. = 95,64 ? Eur/mėn.).

19Taigi, iš viso prašomos kompensacijos dydis per mėnesį sudaro 655,48 Eur + PVM (apskaičiavimas: 559,84? Eur + 95,64 Eur = 655,48 Eur), kas per metus sudarytų 7 865,76 ?Eur + PVM sumą (apskaičiavimas: 655,48 Eur x 12 mėn. = 7 865,76? Eur).

20Nors atsakovas nesutinka, kad servitutas būtų nustatomas ir patalpoms, pažymėtoms indeksais R-173 bei R-175, nes neva šių patalpų jis nenaudoja ir jam šios patalpos nėra reikalingos, ieškovas su nurodytais atsakovo argumentais nesutuko.

21Pirma, dėl atsakovo sumontuotos didelės įtampos elektros inžinerinių tinklų, transformatorinės patalpose būti ir vykdyti bet kokią veiklą yra pavojinga. Tai, jog nurodytose patalpose R-173 ir R-175 ir papildomai šiuo pareiškimu nurodomai patalpai R-180, pasak atsakovo, šiuo metu jokie tinklai nėra įrengti, nepaneigia aplinkybės, jog dėl aplink esančių atsakovo aukštos įtampos elektros įrenginių šios patalpėlės yra faktiškai nepanaudojamos – jose negalima jokia, netgi, pavyzdžiui, sandėliavimo, veikla, nes šios patalpos yra apsuptos aukštos įtampos elektros įrenginiais ir juose būti ar verstis kokia nors veikla yra tiesiog pavojinga ir iš esmės neįmanoma. Kitaip tariant, formaliai šiuo metu atsakovas nurodytomis patalpomis taip pat naudojasi, kadangi jos yra funkciškai neatsiejamos nuo kitų patalpų, kuriomis naudojasi atsakovas, o savarankiško šių patalpų panaudojimo galimybė yra neįmanoma.

22Antra, atsižvelgiant į atsakovo argumentus, ieškovas pateikė papildomus įrodymus: kadastrinių matavimų bylas, kurių duomenys fiksuoti 1992, 2001 ir 2004 metais. Visuose pateikiamuose kadastrinių, matavimų bylose ginčo patalpos buvo žymimos kaip viena patalpa R8-43 (146,92 kv.m) – Transformatorinė. Akcentuojama, kad nors buvo atliekami vis nauji kadastriniai matavimai, tačiau šios patalpos pavadinimas „Transformatorinė“ ir plotas – 146,92 kv. m, išliko per visus, tiek 1992 m., tiek 2001 m., tiek 2004 m. kadastrinius matavimus, kas patvirtina, jog atsakovas nurodyta visa patalpa (ir vėliau iš jos suformuotomis patalpomis (R-171)-11,69 kv. m; (R-172)-9,75 kv. m; (R-173)-7,40 kv. m; (R-174)-16,89 kv. m; (R-175)-4,91 kv. m; (R-176)-11,37 kv. m; (R-177)-11,26 kv. m; (R-178)-10,86 kv. m; (R-179)-17,01 kv. m; (R-180)-8,82 kv. m ir (R-181) 30 kv.m) naudojasi ir jas valdo mažiausiai dvidešimt metų ir už tai patalpų savininkui jokio atlyginimo nemoka. Šios aplinkybės patvirtina, kad transformatorinė visuomet buvo vienas bendras objektas – patalpa R8-43 (nors ir buvo sudaryta iš atskirų patalpėlių kaip ir šiuo metu), nes tai yra bendras elektros inžinerinis tinklas, kurio tinkamam funkcionavimui yra būtinos visos šios patalpos. Tuo tarpu tik atlikus paskutiniuosius, 2011 m. kadastrinius matavimus, transformatorinės patalpos buvo suskaidytos atskiromis patalpėlėmis, kurioms visoms ieškovas ir prašo nustatyti servitutą.

232019-09-26 d. ieškovas UAB „SKOMĖ“, į.k. 122574319, pateikė su prašymu ir papildomus įrodymus (b. l. 15), paneigiančius atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytą teiginį, jog atsakovas nesinaudoja tam tikromis ieškinyje nurodytomis patalpomis. Ieškovas pateikė teismui nuotraukas apie ginčo patalpose sumontuotą atsakovo įrangą:

24-Nuotraukos 1 ir 2. Šiose nuotraukose užfiksuotas bendras patalpos R-144 vaizdas su joje sumontuota atsakovo įranga (elektros spintomis), taip pat ant spintos užrakto uždėta atsakovo plomba. Į šią patalpą ieškovas gali patekti tik tam tikrų elektros sunaudojimo rodmenų nurašymui;

25-Nuotrauka 3. Šioje nuotraukoje užfiksuotos durys į patalpą R-171, esančios patalpoje R-170;

26-Nuotrauka 4 ir 5. Šiose nuotraukose užfiksuotos durys į patalpą R-181, esančios patalpoje R-170;

27-Nuotrauka 11. Šiose nuotraukose užfiksuotos durys į patalpą R-174, esančios patalpoje R-170;

28-Nuotrauka 6 ir 7. Šiose nuotraukose užfiksuota patalpa R-174. Šiose patalpose yra tik atsakovo įranga;

29-Nuotrauka 8 ir 9. Šiose nuotraukose užfiksuota patalpa R-180, kurioje yra tik atsakovui priklausanti įranga;

30-Nuotrauka 10. Šioje nuotraukoje užfiksuoti įėjimai į patalpas R-176 – R-178;

31-Nuotrauka 12. Šioje nuotraukoje užfiksuoti įėjimai į patalpas R-172 – R-173.

32Atsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, pateikė teismui atsiliepimą į ieškovo ieškinį (b.l. 6-13) bei patikslintą ieškinį (b.l. 35-43), kuriuose prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, nes ieškovas nesilaikė šios kategorijos byloms Elektros energetikos įstatymo nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir ja dar galima pasinaudoti arba pripažinti ieškovo teisę gauti iš atsakovo vienkartinę kompensaciją už skirstomųjų tinklų eksploatavimui įstatymu nustatytus servitutus, kompensacijos dydį apskaičiuojant Elektros energetikos įstatymo 75 str. 3 d. nustatyta tvarka, nurodant, kad kompensacijos dydis bus apskaičiuotas priėmus Metodikos pakeitimą, arba priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 2 026,21 Eur dydžio vienkartinę kompensaciją.

33Tuo atveju, jei teismas spręstų, kad kompensacijos priteisimo ir jos dydžio nustatymo klausimas turėtų būti sprendžiamas, nesivadovaujant Metodika, atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

34Atsiliepime į ieškinį bei patikslintą ieškinį (b. l. 6-13, 35-43) bei atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu nurodo, kad atsakovas neginčija fakto, kad ieškovui nuosavybės teise priklausančiame pastate yra įrengti atsakovui nuosavybės teise priklausantys elektros įrenginiai, o taip pat neneigia servituto atlygintinumo prezumpcijos ir savo, kaip viešpataujančio daikto savininko, pareigos atlyginti už įstatymu ar sutartimi nustatytus servitutus žemės ir kitų nekilnojamų daiktų savininkams, kompensacijos dydį apskaičiuojant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – EEĮ) 75 str. 3 d. nustatyta tvarka.

35Tačiau atsakovas nesutiko su ieškinyje išdėstytais teisiniais ir faktiniais argumentais bei ieškinio reikalavimais, t.y. su ieškovo reikalavimu dėl servituto nustatymo teismo sprendimu, taip pat, su reikalavimu priteisti periodinę kompensaciją už nustatomą servitutą ir jos dydžio paskaičiavimu, kadangi:

36-ieškovas nepagrįstai teigia, jog atsakovas naudojasi ieškovo pastate esančiomis patalpomis, kuriose yra įrengti atsakovo elektros įrenginiai, be jokio teisėto pagrindo. Ieškovo Pastate įrengtiems atsakovo elektros įrenginiams yra nustatytas įstatyminis servitutas, todėl ieškovo prašymas nustatyti servitutą teismo sprendimu yra perteklinis ir negali būti tenkinamas;

37-ieškovo reikalavimas priteisti periodinę kompensaciją už nustatomą servitutą yra nepagrįstas, kadangi dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.129 str.), o nuostolių už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu, atlygintinumo klausimai sureguliuoti pakeitus EEĮ 75 str., kurio 3 dalyje, be kitų sąlygų nustatyta, kad tinklų operatoriai nekilnojamųjų daiktų savininkams išmoka vienkartines kompensacijas nuostoliams dėl servituto nustatymo atlyginti, kurių maksimalus dydis yra apskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką;

38-ieškovas, pats ieškinio reikalavimus grįsdamas EEĮ 75 str. 3 d., nesilaikė šios kategorijos byloms EEĮ nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir ja dar galima ir turi būti pasinaudota, todėl ieškovo ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu;

39-ieškiniu reikalaujamos priteisti kompensacijos dydis yra nepagrįstas, nes (i) ne visose ieškovo įvardintose patalpose yra įrengti atsakovo elektros įrenginiai; (ii) ieškovas neįrodė patirtų nuostolių – dėl servituto patirtų netekimų, nuostolių dydžio ir priežastinio ryšio su servitutu; (iii) kompensacijos dydis turi būti paskaičiuotas EEĮ 75 str. 3 d. nustatyta tvarka pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką;

40-nesant pagrindo tenkinti pagrindinio reikalavimo dėl servituto nustatymo teismo sprendimu, turi būti atmestinas su juo tiesiogiai susijęs išvestinis reikalavimas dėl kompensacijos priteisimo. Ieškovui nepalankaus sprendimo šioje byloje priėmimas neužkirs ieškovui kelio kreiptis į atsakovą dėl kompensacijos išmokėjimo EEĮ 75 str. 3 d. nustatyta tvarka.

41Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jam nuosavybės teise priklausančiose Patalpose yra įrengti atsakovui priklausantys elektros įrenginiai. Atsakovui nuosavybės teise priklausantys elektros įrenginiai: transformatorinė TR-761 su keturiais transformatoriais (T1, T2, T3 ir T4) bei joje esančiomis šynų sekcijomis, 10 kV ir 0,4 kV elektros kabeliais ir kitais elektros įrenginiais (toliau – Transformatorinė arba Elektros įrenginiai) yra įrengti ieškovui priklausančiose patalpose, pažymėtose indeksais R-171, R-172, R-174, R-176, R-177, R-178, R-179, R-181 ir R-170 (koridoriuje), tuo tarpu patalpose, pažymėtose indeksais R-173, R-175 ir R-144 atsakovui priklausančių elektros įrenginių nėra. Be to, tiek patalpose R-170 (koridoriuje), tiek patalpose R-174 elektros kabelinės linijos yra pravestos techniniuose kabelių kanaluose, esančiuose po grindimis, abi šios patalpos yra bendrojo naudojimo, todėl, atsakovo nuomone, nustatant kompensacijos dydį, šių patalpų plotas negali būti vertinamas. Patalpose R-180 yra įrengti ieškovui nuosavybės teise priklausantys abonentiniai elektros įrenginiai, kurie yra prijungti prie atsakovo Elektros įrenginių, iš kurių elektros energija yra tiekiama ieškovo įrenginiams.

42Transformatorinė su didžiąja dalimi joje esančių elektros įrenginių, tame tarpe su visais keturiais transformatoriais (T1, T2, T3 ir T4) buvo sumontuota 1975 m., atliekant tuo metu Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės rekonstrukciją pagal Miestų statybos projektavimo instituto projektą, kurio užsakovas buvo Susivienijimas „Buitis“. Pagal pateikiamą minėto projekto patalpų planą matyti, jog minėti Elektros įrenginiai buvo įrengti šiuo metu ieškovui priklausančiose patalpose, pažymėtose indeksais R-171, R-172, R-176, R-177, R-178, R-179, R-181. Faktines aplinkybes, kad Transformatorinė buvo sumontuota 1975 m. patvirtina ir kiti pateikiami dokumentai: 1991-12-19 d. Aktas Nr. Ok-3565, pasirašytas tarp tuo metu buvusios VĮ „Vilniaus elektros tinklai“ (kurių teisių ir pareigų perėmėja buvo AB Rytų skirstomieji tinklai, vėliau – AB LESTO, o šiuo metu – ieškovas) ir VĮ „Juzė“, kuriame nurodyta prieš tai pasirašyto nuosavybės ribų atsakomybės akto data – 1975-05-04 d., ir Transformatorinės TR-761 schema, kurioje nurodyti duomenys apie Transformatorinės pastatymo metus – 1975 m. Transformatorinė 1975-05-04 d. aktu buvo perduota į atsakovo balansą.

43Taigi, visi keturi transformatoriai buvo sumontuoti 1975 m. Transformatorinės TR-761 schemoje nurodyta, jog transformatoriai T-1 ir T-2 buvo įrengti 1975 m. ir nuo to laiko keičiami ar rekonstruojami nebuvo; transformatorius T-3 1979 m. buvo rekonstruojamas, pakeičiant jį į didesnio galingumo, pritrūkus vartotojams suteikiamos galios; o transformatorius T-4 2015 m. dėl gedimo buvo pakeistas į naują.

44Iš pateiktų dokumentų matyti, kad visi aukščiau nurodyti Elektros tinklai patalpose R-171, R-172, R-176, R-177, R-178, R-179, R-181 buvo įrengti iki 2004 m. Papildomai 2016 m. buvo įrengtas kabelių skydas KS-25093 pagal užsakovo UAB „Versola“ techninį projektą „KS/KAS skydo įrengimas Konstitucijos pr. 12, Vilniaus m., Vilniaus miesto sav.“. Projektas buvo parengtas remiantis AB LESTO 2015-02-09 d. UAB „Versola“ išduotomis Prijungimo sąlygomis dėl negyvenamosios patalpos – Administracinių patalpų su kavinės patalpomis elektros įrenginių prijungimo prie Atsakovo elektros tinklų. Šio kabelių skydo įrengimui ieškovas 2015-05-26 d. išdavė sutikimą, kuriuo patvirtino, kad neprieštarauja parengtam KS/KAS skydo įrengimo techniniam projektui ir sutiko, kad įgyvendinant šio techninio projekto sprendinius, Ieškovui priklausančiose patalpose būtų atliekami montavimo darbai. Minėto kabelių skydo KS-25093 įrengimo darbai buvo vykdomi ieškovo patalpose, pažymėtose indeksu R-179, t. y. kuriose yra įrengta Transformatorinė 1975 m.

45Taip pat 2017 m. buvo įrengta kabelių spinta su apskaitos moduliu KS-25959 pagal užsakovo UAB „Berghoff Baltija“ techninį projektą „Elektros įvadas viešojo maitinimo patalpoms Konstitucijos pr. 12-1, Vilnius, Vilniaus m. sav.“. Projektas buvo parengtas remiantis Atsakovo 2016-08-08 d. UAB „Berghoff Baltija“ išduotomis Prijungimo sąlygomis dėl viešojo maitinimo patalpos elektros įrenginių prijungimo prie atsakovo elektros tinklų. Šios kabelių spintos įrengimui ieškovas 2016-08-08 d. išdavė sutikimą, kuriuo patvirtino, jog sutinka, kad UAB „Berghoff Baltija“ į savo patalpas įsivestų ir nusitiestų elektros kabelį per ieškovui priklausančias patalpas pagal minėtas išduotas atsakovo prijungimo sąlygas. Minėtos kabelių spintos KS-25959 įrengimo darbai buvo vykdomi Ieškovo patalpose, pažymėtose indeksu R-174, t. y. kuriose yra įrengti Elektros tinklai 1975 m.

461975 m. įrengiant Transformatorinę ir Vartotojo įrenginius, Pastatas ir jame esančios Patalpos priklausė valstybei. Tuo metu galiojusios teisės normos, esant tik vienai nuosavybės formai, nedraudė valstybiniams ūkio subjektams sudaryti turto perdavimo iš vienos valstybės įmonės į kitos valstybės įmonės balansą sandorių (1964 m. CK 40 str.).

471994-08-26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 787 „Dėl valstybinių ir valstybinių akcinių įmonių reorganizavimo į akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves“, kurio pagrindu 1995-08-11 d. Energetikos ministerija priėmė įsakymą Nr. 176 „Dėl VĮ „Lietuvos valstybinė energetikos sistema“ reorganizacijos į AB „Lietuvos energija“. Šių dokumentų pagrindu VĮ „Vilniaus elektros tinklai“ tapo AB „Lietuvos energija“ filialu, kuriam buvo suteikta nuosavybės teisė į Elektros įrenginius.

48Atitinkamai 1991-10-16 d. įsteigta Valstybinė drabužių siuvimo ir mezgimo įmonė „Juzė“, kuri Pastatą valdė Valstybės nuosavybės patikėjimo teise nuo 1992-11-30 d., 1994-01-23 d. buvo išregistruota, o jos teises ir pareigas perėmė 1994-01-26 d. įregistruota UAB „SKOMĖ“. Akcionavus valstybės įmonės turtą, ieškovas įgijo nuosavybės teises į Pastatą bei į Vartotojo įrenginius nuo 1995-01-04 d.

49Taigi, Transformatorinė įrengta ir pradėta eksploatuoti 1975 m. Transformatorinė buvo įrengta tikslu aprūpinti elektros energija visą Pastatą. Šiuo metu atsakovo Elektros įrenginiais skirstoma bei tiekiama elektros energija tiek ieškovui, kuris tiekia elektros energiją savo subabonentams, tiek kitiems komerciniams vartotojams.

50Vienas iš ieškovo ieškinio reikalavimų yra teismo sprendimu Patalpose nustatyti atlygintiną 187,78 kv. m ploto servitutą atsakovo Elektros įrenginių eksploatavimui, tačiau patalpose, kuriose yra įrengti atsakovui priklausantys Elektros įrenginiai, jau yra nustatytas servitutas įstatymo pagrindu. Pagal CK 4.124 str. 1 d. servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais - administracinis aktas.

512004-07-01 d. Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-2307, įsigaliojusio nuo 2004-07-10 d., 50 str. 2 d. (2012 m. pakeitus EEĮ ir šiuo metu galiojančios redakcijos 75 str. 3 d.) imperatyviai nustato, jog elektros energetikos objektų ir įrenginių, esančių elektros energetikos objektus ir įrenginius valdančiai elektros energetikos įmonei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų ir įrenginių teisės aktuose nustatytų apsaugos zonų ribose. Šia EEĮ nuostata, įsigaliojusia nuo 2004-07-10 d., įstatymo leidėjas preziumavo, kad visi iki šios datos įrengti elektros tinklai buvo įrengti teisėtai ir jų apsaugos zonų ribose šiuo įstatymu nustatomas įstatyminis servitutas.

52Ieškovas nevertino faktinių aplinkybių, kad Transformatorinė buvo įrengta iki 2004 m., atitinkamai klaidingai aiškino EEĮ 75 str. 3 d. nuostatas dėl servituto nustatymo pagrindų, ir todėl pareiškė visiškai nepagrįstą reikalavimą nustatyti servitutą teismo sprendimu ieškovo patalpoms, kuriose (dalyje jų, kur įrengti atsakovo Elektros įrenginiai) jau yra nustatytas įstatyminis servitutas.

53Energetikos įmonėms priklausantiems energetikos objektams teisės aktais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-29 d. įsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis) nustatytos apsaugos zonos. Patalpose, kuriose yra elektros įrenginių apsaugos zona, atitinkami reikalavimai buvo taikomi dar iki to momento, kai jas nuosavybės teise įsigijo ieškovas. Ieškovas Pastatą nuosavybės teise įgijo jau su jame buvusiais atsakovo Elektros įrenginiais bei per visą laikotarpį iki 2018-10-05 d. atsakovui jokių pretenzijų, kad būtų suvaržytos jo nuosavybės teisės, nereiškė.

54Atsakovo nuomone, ieškovui nuosavybės teise priklausančiose Patalpose įrengtiems atsakovo Elektros įrenginiams jų apsaugos zonos ribose servitutas yra nustatytas EEĮ 75 str. pagrindu, remiantis CK 4.124 str. 2 d., kurioje nurodyta, kad iš servituto kylančios teisės ir pareigos subjektams atsiranda tik įregistravus servitutą, išskyrus atvejus, kai servitutą nustato įstatymai, galima daryti išvadą, kad įstatymu nustatytas servitutas subjektams sukelia teises ir pareigas, nepriklausomai nuo to, ar jis įregistruotas, ar ne.

55Atsakovas nuo 1975 m. teisėtai naudojasi ieškovo įsigyto Pastato dalimi įstatyminio servituto pagrindu pagal EEĮ 75 str. Atsakovo nuomone, ieškovo reikalavimas teismo sprendimu nustatyti servitutą, kai patalpose jau yra nustatytas įstatyminis servitutas, yra perteklinis ir teismo nenagrinėtinas.

56Atsakovas nesutiko ir su kitu ieškinio reikalavimu ir jį pagrindžiančiais argumentais, t. y. yra nustatyti periodinę kompensaciją už nustatomą servitutą Patalpose, kuriomis naudojasi atsakovas. Ieškovas teigia, kad negali atsakovo Elektros įrenginiais užimamų patalpų naudoti kitam tikslui, tačiau yra priverstas kaip patalpų savininkas šias patalpas išlaikyti, jomis rūpintis. Ieškovo teigimu, tai, kad jis negali naudotis pastato dalimi – Transformatorine, pažeidžia ieškovo kaip savininko teises ir interesus; atsakovas naudodamasis neva 187,78 kv. m. ploto ieškovui priklausančiomis patalpomis, daro jam žalą – užkerta galimybę gauti pajamų iš patalpų nuomos.

57Atsakovas nesutikimą grindžia argumentais, kad bendroji nuostata dėl servituto nustatymo atsiradusių nuostolių atlyginimo yra įtvirtinta CK 4.129 str., kuriame nustatyta, kad dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančio daikto savininko prievolė mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui.

58Nuostolių už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu atlygintinumo klausimai sureguliuoti įstatymu. EEĮ 75 str. 3 d. (2017-07-04 d. įstatymo Nr. XIII-604 redakcija, įsigaliojusi nuo 2017-11-01 d.), be kitų sąlygų, nustatyta, kad tinklų operatoriai, sudarę sutartis su žemės ar kito nekilnojamojo turto savininkais dėl žemės ar kito nekilnojamojo turto servitutų nustatymo elektros tinklams įrengti tinklų operatoriams nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose, žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkams išmoka vienkartines kompensacijas nuostoliams dėl servituto nustatymo atlyginti, o jų maksimalus dydis yra apskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką. Žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkams atlyginama sunaikintų sodinių, pasėlių, iškirsto miško rinkos vertė bei nuostoliai, atsiradę dėl galimybės naudoti žemės sklypą, jo dalį ar kitą nekilnojamąjį turtą pagal pagrindinę žemės ar kito nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį praradimo.

592017-07-04 d. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo Nr. XIII-604 (toliau – EEĮPPĮ) 29 str. 4 d. nustatyta, kad vienkartinės kompensacijos išmokamos ir žemės bei kitų nekilnojamųjų daiktų savininkams bus kompensuojama ir už jau esamus pagal įstatymą nustatytus servitutus, jeigu už juos dar nebuvo atlyginta. Šiame straipsnyje įtvirtinta, kad Vyriausybė iki 2018-05-01 d. nustato tvarką, pagal kurią bus išmokamos kompensacijos šioje straipsnio dalyje nurodytų žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų savininkams.

60Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018-07-25 d. nutarimu Nr. 725 patvirtino Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatoriaus naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodiką (toliau – Metodika), kuri įsigaliojo nuo 2018-07-31 d. Metodikoje nebuvo nustatyta konkreti kompensacijos už servitutus kituose nekilnojamuose daiktuose apskaičiavimo formulė, t. y. Vyriausybė, patvirtinusi kompensacijos nustatymo žemės servituto atveju tvarką, nepatvirtino kompensacijos dėl kitų nekilnojamųjų daiktų servitutų nustatymo tvarkos, todėl šiuo metu yra inicijuotas Metodikos pakeitimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-25 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl Minimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ parengtas projektas yra patalpintas teisės aktų registre (2019-03-07 d., Nr. 19-2460) ir šiuo metu yra derinimo stadijoje.

61Nors šiuo metu dar nėra priimtas Metodikos pakeitimas, kuriuo būtų nustatyta kompensacijos už servitutus kituose nekilnojamuose daiktuose apskaičiavimo tvarka, atsakovas turėtų atlyginti ieškovui dėl nustatyto servituto kylančius nuostolius pagal EEĮ 75 str. 3 d. vadovaujantis Metodika (ją pakeitus), kadangi ši atsakovo pareiga įtvirtinta įstatymu.

62Ieškovas nurodo, kad 2018-10-05 d. prašymu kreipėsi į atsakovą, siūlydamas sudaryti nuomos sutartį dėl naudojimosi patalpų dalimi arba sutartimi nustatyti atlygintiną servitutą dėl dalies patalpų naudojimo, tačiau negavus atsakymo, laikytina, jog atsakovas atsisakė su šiomis siūlomomis sąlygomis. Atsakovas su šiomis siūlomomis sąlygomis ir negalėjo sutikti, nes tai prieštarautų aukščiau nurodytam teisiniam reglamentavimui dėl nuostolių už naudojimąsi įstatymu tinklų operatorių naudai nustatytu kito nekilnojamojo daikto servitutu atlygintinumo.

63EEĮPPĮ projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų aiškinamajame rašte (toliau – Aiškinamasis raštas) nurodyta, kad EEĮ projekto 28 str. siūloma reglamentuoti ir anksčiau įstatymu nustatytų servitutų kompensavimo tvarkos esmines nuostatas. Konkrečią tvarką nustatys Vyriausybė nutarimu, atsižvelgdama į preliminarų kompensacijų dydį ir jo įtaką elektros energijos tarifams. Šią tvarką ir kompensacijų mokėjimą per 2 metus siūloma nustatyti siekiant išvengti galimo staigaus lėšų, skirtų kompensacijoms, poreikio susidarymo, jei vienu metu dėl kompensacijų į elektros tinklų operatorius kreiptųsi didelė dalis žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų. Siūloma numatyti šios tvarkos parengimo ir įsigaliojimo atidėjimą, nes rengiant tvarką bus būtina atlikti preliminarų suminio kompensacijų dydžio vertinimą ir nustatyti, kokia apimtimi kompensacijos įtakos elektros energijos tarifus. Aiškinamajame rašte taip pat pažymėta, kad siekiant užtikrinti elektros vartotojų interesus, EEĮ projektu buvo siūloma riboti maksimalų kompensacijos dydį, tokiu būdu išvengiant nepagrįsto ir nekontroliuojamo elektros persiuntimo paslaugos brangimo.

64Taigi, iš Aiškinamajame rašte išdėstytų įstatymų leidėjo ketinimų ir juos realizuojančių atitinkamų EEĮ (2017-07-04 d. įstatymo Nr. XIII-604 redakcija) nuostatų matyti, kad žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų patirti praradimai dėl daiktinių teisių į žemę ar kitą nekilnojamąjį daiktą suvaržymų (servitutų) turi būti kompensuojami pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, t. y. elektros tinklų operatoriams priimant ir nagrinėjant savininkų prašymus, bet ne teismo tvarka.

65Atsakovas neneigia servituto atlygintinumo prezumpcijos ir savo, kaip viešpataujančio daikto savininko, pareigos atlyginti už EEĮ nustatytus servitutus žemės ir kitų nekilnojamų daiktų savininkams, tačiau šiai dienai Vyriausybei nepatvirtinus Metodikos pakeitimo dėl vienkartinių kompensacijų už servitutus kituose nekilnojamuose daiktuose atlyginimo tvarkos, dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių priežasčių, šiuo metu negali apskaičiuoti ir išmokėti ieškovui tokios piniginės kompensacijos.

66Atsižvelgiant į tai, kad:

67-CK 4.129 straipsnio, numatančio, kad dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka, prasme EEĮ 75 str. 3 d. yra lex specialis:

68-EEĮ yra nustatyta atsakovo pareiga šio įstatymo lydimuosiuose aktuose, kuriuos priimti pavesta Vyriausybei, įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti ieškovui dėl servitutų patirtus praradimus, bet Vyriausybė laiku, t. y. iki 2018-05-01 d., neužpildė šios teisės spragos, o Metodikos pakeitimas šiuo metu yra dar nepriimtas;

69-į teismą ieškovas kreipėsi nepateikęs atsakovui paraiškos dėl vienkartinės kompensacijos išmokėjimo EEĮ 75 str. 3 d. ir šio įstatymo lydimuosiuose aktuose nustatyta tvarka ir dar nesant EEĮ nustatyta tvarka išreikštai atsakovo pozicijai ir valiai dėl kompensacijos dydžio. Ieškovo pateiktas prašymas sudaryti nuomos sutartį ar nustatyti sutartinį servitutą nėra laikomas tinkamos, nustatytos formos paraiškos pateikimu;

70-paraiškų dėl vienkartinių kompensacijų išmokėjimo administravimo procesas prasidėjo 2018-05-01 d. ir pagal EEĮPPĮ 29 str. 4 d. kompensacijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip per 2 metus nuo prašymo dėl vienkartinės kompensacijos ar dėl kompensacijos peržiūrėjimo (padidėjus teisės aktais nustatomoms elektros tinklų apsaugos zonoms) pateikimo perdavimo sistemos ir (arba) skirstomųjų tinklų operatoriams dienos;

71-pripažintina, jog ieškovas neįrodė savo teisės ar įstatymo saugomo intereso pažeidimo, siejamo su atsakovo veiksmais (neveikimu), egzistavimo, todėl nėra faktinio ir teisinio pagrindo priteisti jam jo prašomą periodinę kompensaciją teismo sprendimu.

72Priešingas aiškinimas, kuriuo būtų paneigiamas EEĮ nustatytas savininkų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo veikimas, ne tik prieštarautų įstatymų leidėjo tikslams, kurių jis siekė EEĮPPĮ priėmimu, bet ir visos Lietuvos Respublikos teritorijos mastu įtrauktų elektros tinklų operatorius į teisminius ginčus, kas neproporcingai padidintų ne tik elektros tinklų operatorių ir teismų sistemos darbo krūvį, bet ir jų veiklos sąnaudas. Bylinėjimasis teisme yra sudėtingas, ilgas ir brangus procesas, todėl turėtų būti naudojamas kaip kraštutinė socialinio konflikto sprendimo priemonė, t. y. tik tais atvejais, kai savininkas mano, kad laikantis EEĮ 75 str. 3 d. sąlygų jam apskaičiuota kompensacija neužtikrina teisingos susikirtusių interesų pusiausvyros.

73Be to, atsakovo nuomone, ieškovas nesilaikė šios kategorijos byloms EEĮ nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir ja dar galima pasinaudoti, todėl ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu, nes nekilnojamojo turto savininkas nesikreipė dėl kompensacijos išmokėjimo į tinklų operatorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-06-13 d. nutartis civ. byloje Nr. e2A-104-516/2019).

74Atsakovo nuomone, nesant patvirtintai Metodikai dėl vienkartinės kompensacijos už Elektros tinklams įstatymu nustatytą servitutą, teismas turi nurodyti, kad vienkartinė kompensacija turės būti apskaičiuojama EEĮ 75 str. 3 d. nustatyta tvarka pagal Metodikos pakeitimo nuostatas.

75Atsakovas iš esmės nesutinka su ieškovo reikalavimu dėl periodinės kompensacijos, paskaičiuotas nesivadovaujant Metodika, priteisimo, kas prieštarauja EEĮ 75 str. 3 d. reglamentavimui. Atsakovo teigimu, kompensacijos už nekilnojamojo daikto servitutą dydis turi būti nustatomas remiantis bendrosiomis servitutų atlygintinumą reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 4.129 str.), o ieškovas nuostolius turi įrodyti

76Nagrinėjamoje byloje ieškovas neįrodė savo patirtų nuostolių, t. y. dėl 2004 m. nustatyto įstatyminio servituto patirtų netekimų, asmeninės veiklos suvaržymų, kurie turėtų būti kompensuojami ieškinyje nurodomomis negautomis pajamomis už patalpų nuomą.

77EEĮ 75 str. 3 d. nurodyta, kad nekilnojamųjų daiktų savininkams atlyginami nuostoliai, atsiradę dėl galimybės naudoti kitą nekilnojamąjį turtą pagal pagrindinę kito nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį praradimo. Pagrindas mokėti nuostolių kompensaciją dėl servituto nustatymo yra su nuosavybės teisės suvaržymu susiję tarnaujančiojo daikto savininko nuostoliai, turtiniai ar neturtiniai netekimai: galimybės naudotis daikto dalimi netekimas, nepatogumų atsiradimas dėl bendro naudojimosi daiktu ar jo dalimi ir kita, įvertinta pinigais (ekonomine prasme tai – žala, o žalos piniginė išraiška – nuostoliai). Nuostolių dydis nustatytinas vadovaujantis CK 6.249 str. 1 d.

78Bylos duomenimis:

79-transformatorinė Pastate buvo įrengta dar 1975 m. tikslu aprūpinti elektros energija visą Pastatą. Transformatorinė buvo įrengta ne atsakovo sprendimu, bet Susivienijimo „Buitis“ užsakymu. Jau įrengti Elektros įrenginiai 1975 m. buvo perduoti į atsakovo balansą. Taigi, patalpos, kuriose įrengta Transformatorinė, nebuvo priverstinai apribotos atsakovo Elektros įrenginiais, o atsakovas nuo 1975 m. įgijo teisėtą pagrindą naudotis svetimu daiktu (dalimi ieškovo nurodomų Patalpų). Elektros įrenginių apsaugos zonos reikalavimai yra taikomi jau nuo šių Elektros įrenginių eksploatavimo pradžios ir buvo taikomi kiekvienam subjektui, kuris teisėtu pagrindu valdė Pastatą. Ieškovas įgijo nuosavybės teises į Pastatą bei į Vartotojo įrenginius nuo 1995 m. su jau jame buvusiais atsakovo Elektros įrenginiais, žinodamas apie nustatytus apribojimus patalpose. Taigi, ieškovas nuo pat Pastato įsigijimo žinojo, jog jo nuosavybės teisė į negyvenamąsias patalpas negalės būti absoliuti, nes Elektros įrenginiams buvo taikomi teisės aktais nustatyti ribojimai elektros apsaugos zonoje. Įstatyminis servitutas patalpose, kuriose įrengta Transformatorinė, buvo nustatytas nuo 2004 m. Įstatymu nustačius servitutą, ieškovo kaip patalpų savininko, teisių ir pareigų (ribojimų) apimtis, lyginant ją su patalpų įsigijimo metu galiojusiais teisės aktais nustatytais ribojimais elektros apsaugos zonoje iš esmės nepasikeitė, todėl darytina išvada, kad ieškovas nepatyrė naujų, netikėtų, papildomų nuosavybės teisės suvaržymų ar nepatogumų dėl naudojimosi daikto dalimi, t. y. ieškovas dėl to nepatyrė jokių nuostolių. Be to, ieškovas niekada nereiškė atsakovui jokių pretenzijų nei Pastato įsigijimo nuosavybėn metu dėl nustatytų apsaugos zonų, nei įstatyminio servituto nustatymo metu iki 2018-10-05 d.;.

80-nustatant kompensacijos dydį, būtina įvertinti abiejų susijusių nekilnojamojo turto objektų savininkų interesus bei teisingą jų derinimą (šalių pusiausvyros principas). Nagrinėjamu atveju Pastate, tame tarpe ir patalpose, pažymėtose indeksais R-174 ir R-170, kuriose ieškovas prašo nustatyti servitutą teismo sprendimu, yra įrengti ne tik atsakovui priklausantys Elektros įrenginiai, bet ir ieškovui priklausantys Vartotojo įrenginiai. Be atsakovo Elektros įrenginių, kurie įrengti ieškovo Patalpose, ieškovas iš viso negalėtų vykdyti jokios veiklos, nes neturėtų galimybės vartoti elektros energijos nei pats, nei subabonentai. Šios nustatytos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, jog įgydama naudos viena šalis (atsakovas) yra suteikęs ekvivalentinę naudą kitai šaliai (ieškovui), nes ieškovas tik su atsakovo pagalba (t. y. viešpataujančiojo daikto pagalba) gali vykdyti savo veiklą bei užsiimti patalpų nuomos ūkine ir komercine veikla ir iš to gauti pelną. Tokiu būdu yra tinkamai ir teisingai suderinti abiejų šalių interesai, kurie visiškai atitinka interesų proporcingumo principą;

81-esminė aplinkybė, kuria iš esmės ir remiasi ieškovas, įrodinėdamas savo patirtus nuostolius dėl servituto, patalpų paskirtis. Patalpos, kuriose įrengta Transformatorinė (išskyrus R-170), nuo pat Elektros įrenginių įrengimo buvo naudojamos kaip transformatorinės patalpos. Ieškovo pateiktoje UAB „Kagema“ 2011-09-30 d. sudarytoje Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje (toliau – Kadastro duomenų byla) yra nurodyti duomenys apie patalpų paskirtį, o konkrečiai: patalpos, pažymėtos indeksu R-144, paskirtis – elektros skydinė; patalpos R-170 – koridorius; patalpų R-171, R-172, R-173, R-174, R-175, R-176, R-177, R-178, R-179 ir R-181 - transformatorinė. Iš nurodytų duomenų matyti, jog Patalpos, kuriose įrengta Transformatorinė, ir yra naudojamos pagal tiesioginę jų paskirtį. Taigi, ieškovo teiginiai, jog jis patyrė nuostolius dėl galimybės naudoti nekilnojamąjį daiktą (nagrinėjamu atveju – Patalpas) pagal pagrindinę paskirtį praradimo, neatitinka faktinių aplinkybių, yra klaidinantys ir nepagrįsti. Nustatytos aplinkybės dėl Patalpų naudojimo pobūdžio nuo pat Transformatorinės įrengimo dienos patvirtina faktą, jog jokių nuostolių, kurie pagal EEĮ 75 str. 3 d. nuostatą turėtų atsirasti dėl galimybės naudoti patalpas pagal pagrindinę jų naudojimo paskirtį praradimo, nustačius servitutą, ieškovas nepatyrė. Nesant EEĮ 75 str. 3 d. nurodytų pagrindų, ieškinio reikalavimai negali būti tenkinami;

82-patalpose nėra įmanoma jokia kita veikla, nei numatyta pagal Patalpų paskirtį, todėl nenumatyta galimybė tokias Patalpas nuomoti. Nėra jokio pagrindo pripažinti, jog įstatymu nustatant servitutą buvo pažeisti ir/ar šiuo metu yra pažeidžiami ieškovo teisėti lūkesčiai Patalpas naudoti kitam tikslui – jas išnuomoti. Ieškovas negalėjo pagrįstai tikėtis gauti nuomos mokestį už Patalpas bei numatyti gauti šias pajamas iš anksto, nes jau įgydamas nuosavybės teisę į jas, žinojo tikrąją padėtį – Elektros įrenginių, kurie sumontuoti įsigyjamosiose patalpose, paskirtį, ir su jų naudojimu susijusius šių patalpų naudojimo apsunkinimus. Pastato įsigijimo metu ieškovui buvo žinoma, kad dalyje Patalpų yra įrengta Transformatorinė, taigi ir faktas, kad šių patalpų jis negalės nuomoti. Dėl to nėra teisinių pagrindų teigti, kad negautos pajamos iš nuomos (nuostoliai) turi būti vertinamos kaip realiai galimos, tačiau negautos dėl atsakovo energetikos įmonės veiklos. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis ketina nuomoti Patalpas, keisti Transformatorinės patalpų paskirtį, niekada dėl to pretenzijų nereiškė, taip pat nenurodė, kokiu tikslu Patalpos galėtų būti nuomojamos. Ieškovo argumentai kelia abejonių, atsižvelgiant tiek į jau minėtą Patalpų paskirtį, tiek į jų naudojimo pobūdį bei individualias savybes. Patalpų, pažymėtų indeksais R-170 (koridorius) ir R-174 (transformatorinė), kurios yra bendrojo naudojimo patalpos, ieškovas iš vis neturėtų galimybės išnuomoti tretiesiems asmenims. Taigi ieškovo nurodomos pajamos yra tik tikėtinos, bet ne realios. Tuo tarpu negautos pajamos gali būti priteisiamos tik tuo atveju, jeigu ieškovas įrodo, kad jos realios, o ne tikėtinos, hipotetinės. Ieškovas neįrodė savo nuostolių negautų nuomos pajamų forma realumo, todėl ieškinį tenkinti nėra pagrindo.

83Tokiu būdu, atsakovas nurodė, kad ieškovas neįrodė jo patiriamų nuostolių už įstatymu nustatytą servitutą jam priklausančiose patalpose, kuriose yra įrengti atsakovo Elektros tinklai, atsiradusių dėl galimybės naudoti Patalpas pagal pagrindinę jų naudojimo paskirtį praradimo. Teigti, kad ieškovas patyrė nuostolių, negalėdamas šių Patalpų išnuomoti, nėra pagrindo, o pripažinus priešingai, tai prieštarautų EEĮ 75 str. 3 d. reglamentavimui.

84Atsakovas laikosi pozicijos, jog ieškovo ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti, o vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą servitutą galėtų būti apskaičiuota ir išmokėta EEĮ 75 str. 3 d. nustatyta tvarka pagal Metodikos pakeitimo nuostatas.

85Ieškovas patikslintu ieškiniu (b.l. 18-19) prašo priteisti iš atsakovo periodinę kompensaciją, mokamą iki einamųjų metų sausio 31 dienos, kurios dydis yra 7 865,76 Eur ir PVM. Ieškovas šį reikalavimą grindžia atliktais paskaičiavimais, taikydamas tokio tipo patalpų vidutinę nuomos kainą mėnesiui rinkoje (4 Eur plius PVM), nurodydamas, jog atsakovas naudojasi 187,78 kv. m. ploto Pastato dalimi. Be to, koridoriui, pažymėtam indeksu R-170, servitutas būtų nustatomas visam plotui, tačiau kadangi šiuo koridoriumi dalinai naudotis išlieka galimybė ir ieškovui, todėl už šios patalpos servituto nustatymą yra reikalaujama tik pusė rinkos vertės užmokesčio, t. y. 2 Eur/ kv. m per mėn. kompensacija už servituto nustatymą.

86Atsakovas nesutiko su tokiu skaičiavimu bei nurodė, kad ieškovas nepagrįstai prašo priteisti periodinę kompensaciją, kas prieštarauja EEĮ 75 str. 3 d. nuostatoms, kuriomis pats ieškovas grindžia savo ieškinio reikalavimus. Be to, ieškovas neteisingai nurodo Patalpas, kuriomis naudojasi atsakovas. Atsakovo įrenginiai nėra įrengti visose ieškovo nurodomose Patalpose. Patalpose, pažymėtose indeksais R-173, R-175 ir R-144 atsakovui priklausančių Elektros įrenginių nėra. Šį faktą patvirtina šie įrodymai:

87-patalpos R-173 yra naudojamos ne atsakovo bei atsakovas neturi jokių dokumentų, patvirtinančių, jog šiose patalpose yra įrengti jam priklausantys Elektros tinklai. 2019-07-22 d. atlikus Elektros įrenginių apžiūrą vietoje, nustatyta, kad šios patalpos užrakintos ne atsakovo spyna (pridedama patalpos R-173 nuotrauka);

88-patalpos R-175 yra naudojamos ne atsakovo bei atsakovas neturi jokių dokumentų, patvirtinančių, jog šiose patalpose yra įrengti jam priklausantys Elektros tinklai. 2019-07-22 d. atlikus Elektros įrenginių apžiūrą vietoje, nustatyta, kad šiose patalpose, kurios buvo neužrakintos, nėra įrengta jokių Elektros įrenginių, jose stovi tik tuščios lentynos (pridedama patalpos R-175 nuotrauka);

89- patalpos R-144, yra naudojamos ne atsakovo bei atsakovas neturi jokių dokumentų, patvirtinančių, jog šiose patalpose yra įrengti jam priklausantys Elektros tinklai. 2019-07-22 d. atlikus Elektros įrenginių apžiūrą vietoje, nustatyta, kad šios patalpos užrakintos ne atsakovo spyna.

90Ieškovas neteisingai nurodo Patalpų plotą, kuris galėtų būti vertinamas nustatant kompensacijos dydį už servitutą. Bendras patalpų, kuriose yra įrengti atsakovo Elektros tinklai, pažymėtų indeksais R-171, R-172, R-174, R-176, R-177, R-178, R-179, R-181 ir R-170 plotas sudaro 166,65 kv. m., tačiau, atsakovo nuomone, kompensacijos paskaičiavimui teisės aktų nustatyta tvarka turėtų būti vertinamas 110,39 kv. m. bendras patalpų plotas, minusuojant patalpos R-170 (koridorius) plotą (47,82 kv. m.) ir ½ patalpos R-174 (transformatorinė) plotą (8,44 kv. m.) ir, kadangi:

91-patalpos R-174 yra bendrojo naudojimo, jomis yra patenkama tiek į patalpas R-180, kuriose yra ieškovo Vartotojo tinklai, tiek į tuščias patalpas R-175. Šiose patalpose dalis atsakovo Elektros įrenginių yra sumontuoti ant sienos, o elektros tinklai – tiek atsakovo, tiek ieškovo – įrengti po grindimis kabelių kanaluose Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šių patalpų paskirtis yra ne koridorius, o transformatorinė, taip pat į tai, kad atsakovo Elektros įrenginiai yra įrengti ne tik po grindimis, bet ir pačiose patalpose (ant grindų ir ant sienų), atsakoo nuomone, apskaičiuojant vienkartinės kompensacijos dydį, turi būti vertinamas pusę šių patalpų plotas, kas sudaro 8,45 kv. m.;

92-patalpos R-170 yra bendrojo naudojimo, jų paskirtis – koridorius. Jomis iš lauko yra patenkama tiek į kitas patalpas R-182, R-183, R-184, tiek į kitą bendrojo naudojimo koridorių, kuriame yra įrengta daug kitos paskirties patalpų. Šiose patalpose R-170 visi atsakovui priklausantys Elektros tinklai (elektros kabeliai) yra įrengti po grindimis kabelių kanaluose. Be to, jose yra įrengta nemažai kitų inžinerinių tinklų bei abonentinių kabelių tiek ant sienų, tiek prie lubų (pridedamos patalpos R-170 nuotraukos). Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog neva susitikimo vietoje su atsakovo atstovais metu, buvo nustatyta, kad koridoriumi, pažymėtu indeksu R-170 (47,82 kv. m. ploto) formaliai iš esmės dalinai gali naudotis ir ieškovas, tačiau jis vis tiek yra būtinas atsakovo, kaip elektros energijos tiekėjo ir Transformatorinės savininko, teisėms ir pareigoms užtikrinti. Šie teiginiai visiškai neatitinka faktinės situacijos, kadangi šiomis patalpomis naudojasi praktiškai tik Ieškovas ir jo nuomininkai, o konkrečiai asmenys, kurie pastoviai naudojasi patalpomis R-182, R-183, R-184, taip pat juo patenkama į daugybę kitų patalpų. Atsakovas turi galimybę patekti į patalpas, kuriose įrengti Elektros įrenginiai ir pro kitą įėjimą, esantį patalpose R-179.

93Taigi akivaizdu, kad ieškovo reikalavimas nustatyti servitutą bendro naudojimo patalpose R-170 – ½ ploto ir patalpose R-174 – visam plotui, atsižvelgiant į Elektros įrenginių įrengimo vietą ir užimamą plotą, prieštarauja paties ieškovo nurodomai suformuotai teismų praktikai. Šios patalpos iš esmės net negalėtų būti ieškovo išnuomojamos tretiesiems asmenims, o patalpų R-170 paskirtis pagal ieškovo pateiktos Kadastro duomenų bylos duomenis yra koridorius. Likusios patalpos, kuriose yra įrengti atsakovo Elektros įrenginiai, pažymėtos indeksais R-171, R-172, R-176, R-177, R-178, R-179, R-181, nuo pat Transformatorinės įrengimo (t. y. 1975 m.) iki šio momento yra naudojamos pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Kadastro duomenų byloje, t. y. kaip transformatorinės patalpos.

94Atsakovo nuomone, ieškinyje nurodyti teiginiai, jog visą nurodomą Patalpų plotą – 187,78 kv. m., naudoja tik atsakovas (nors faktiškai šis plotas sudaro 110,39 kv. m.), tuo tarpu neva ieškovo teisė naudotis šia pastato dalimi yra visiškai apribota, nes ieškovas iš esmės visiškai negali naudotis šių patalpų vertingomis savybėmis, yra neatitinkantys tikrovės ir klaidinantys.

95Atsakovo nuomone, kompensacijos dydis turi būti apskaičiuotas pagal Metodiką ir šiuo metu jau yra parengtas bei pateiktas patvirtinti Metodikos pakeitimo projektas, kuriame papildomai nustatyta vienkartinės kompensacijos už įstatymu ar sutartimi nustatyto kito nekilnojamojo daikto servituto apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka. Nors šiai dienai Metodika nėra papildyta ir toks kompensavimo mechanizmas nėra patvirtintas, tačiau tai yra kompetetingos valstybinės institucijos suformuotos gairės, kurių pagrindu turėtų būti apskaičiuojamas mokėtinos kompensacijos dydis. Be to, siūlomas kompensacijos apskaičiavimo mechanizmas visiškai atitinka teismų praktikoje suformuotas taisykles, nes jame atsižvelgiama į nekilnojamojo turto objekto rinkos vertę, servitutu apsunkinamą plotą bei savininko galimybes apsunkinamą plotą naudoti pagal daikto tikslinę paskirtį. Teismui priimant sprendimą dėl kompensacijos priteisimo dar neįsigaliojus Metodikos pakeitimams, laikytina, jog kompetetingos institucijos siūlomas kompensacijos apskaičiavimo mechanizmas yra tinkamas, atitinkanti protingumo ir teisingumo kriterijus, taip pat abiejų šalių teisėtus interesus.

96Atsakovo paskaičiavimu, vienkartinės kompensacijos dydį už įstatymu nustatytą servitutą ieškovo patalpose pagal Metodikos pakeitimo/papildymo projekte siūlomą apskaičiavimo formulę (Metodikos projekto 32 p.), kuris sudaro 2 026,21 Eur. Atsakovas pateikia prijungimui prie bylos AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019-11-07 d. Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi įstatymu nustatytu kito nekilnojamojo daikto servitutu apskaičiavimo aktą, taip pat kompensacijos paskaičiavimą pagal formulę. Kompensacijos paskaičavimui, kaip nustatyta Metodikos projekte, buvo taikoma vidutinė 1 kv. m nekilnojamojo daikto ploto rinkos vertė 2017-1111-01 d., kurią nustatė VĮ Registrų centras (VĮ Registrų centras 2019-11-07 d. raštas Nr. S-75491 (14.1 E).

97Atsakovo nuomone, kompensacija turi būti vienkartinė, o ne periodine.

98Ieškinys tenkintinas iš dalies

99Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis, UAB „SKOME“ nuosavybės teise valdo 7 676,37 kv. m. ploto patalpas, kurių unikalus Nr. 1097-5014-1016:0006, esančias pastate, esančiame Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, kurių unikalus Nr. 1097-5014-1016.

100Ieškovo teigimu, Patalpose yra atskiros patalpos, kuriomis ūkinėms komercinėms reikmėms naudojasi atsakovas, o būtent: transformatorinės patalpomis: (R-171)-11,69 kv. m; (R-172)-9,75 kv. m; (R-173)-7,40 kv. m; (R-174)-16,89 kv. m; (R-175)-4,91 kv. m; (R-176)-11,37 kv. m; (R-177)-11,26 kv. m; (R-178)-10,86 kv. m; (R-179)-17,01 kv.m; (R-180)-8,82 kv.m; (R-181)-30 kv.m; (R-144)-18,26 kv.m ir koridoriumi (R-170)-47,82 kv. m. , t. y. viso 187,78 kv.m. ploto, iš kurio 139,96 kv.m. ploto užimtos atsakovo patalpos ir 47,82 kv. m. ploto sudaro koridorius, pažymėtas indeksu R-170).

101Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo šiose patalpose nustatyti atlygintinį servitutą bei priteisti 7 865,76 Eur + PVM. metinę periodinę kompensaciją, mokama iki einamųjų metų sausio 31 dienos.

102Atsakovas su ieškiniu nesutiko motyvuodamas nesutikimą su ieškiniu tuo, kad ieškovas nepasinaudojo ikiteismine tvarka ginčui spręsti, todėl ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtu; nustatyti teismo sprendimu įstatyminį servitutą nėra pagrindo; yra ginčas dėl naudojamų patalpų; kompensacija turi būti vienkartinė, o ne periodinė, be to, atsakovo apskaičiuota pagal š.m. dar nepriimtą Metodiką ir sudaro 2 026,21 Eur dėl 110,39 m2 ploto patalpų.

103Dėl ikiteisminės bylos išsprendimo tvarkos, įstatyminio servituto

104Atsakovas prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, nes ieškovas nesilaikė šios kategorijos byloms Elektros energetikos įstatymo nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir ja dar galima pasinaudoti.

105Teismas, svarstydamas atsakovo nurodytą argumentą, atsižvelgia į tai, kad pagal EEĮ 49 str. 4 d. elektros energijos vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę pagal kompetenciją vykdo Taryba ir Tarnyba. To paties įstatymo 78 str. 1 -2 d. d. Vartotojų ir elektros energetikos įmonių ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Skundų nagrinėjimas numato, kad vartotojų ir elektros energetikos įmonių ginčai bei asmenų skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

106Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau- EĮ) 34 str. 1 d. numato, kad vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Energetikos įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos (EĮ 34 str. 2 d.).

107Vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje ne teismo tvarka nagrinėja Taryba (EĮ 34 str. 3 d.).

108Buitinių vartotojų ir energetikos įmonių ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Kitų (ne buitinių) vartotojų ir energetikos įmonių ginčai nagrinėjami ne teismo tvarka pagal Tarybos nustatytas atitinkamų ginčų nagrinėjimo taisykles (EĮ 34 str. 4 d.). .

109Tarybos sprendimai, priimti nagrinėjant skundus, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (EĮ 341 str. 4 d.).

110Taigi, toks teisinis reglamentavimas suponuoja teismo išvadą, kad išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarka privaloma tik vartotojams/buitinėms vartotojams kilus ginčams dėl energetikos įmonės veiklos. Nagrinėjamu atveju kilęs tarp šalių ginčas yra susijęs su daiktine teise, nekilnojamojo turto suvaržymu-servitutu, todėl privaloma išankstinio bylos išsprendimo ne teisme tvarka netaikoma, ieškinys CPK 296 str. 1 d. 1 p. pagrindu negali būti paliktas nenagrinėtu, t. y. atsakovo prašymas netenkintinas.

111CK 4.111 str. 1 d. nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Taigi, servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybes jos turėtojui naudotis svetimu daiktu.

112Servitutas nustatomas savanoriškai arba priverstinai. Pagal CK 4.124 str. 1d. servitutas gali būti nustatytas įstatymais, sandoriais ir teismo sprendimais, o įstatymo nustatytais atvejais – administraciniais aktais.

113Kaip nustatyta byloje ir tarp šalių nėra ginčo, kad ginčo patalpų servitutas yra įstatyminis, nors ir neregistruotas VĮ „Registrų centras“ (CK 4,.124 str. 2 d.). Šiuo metu priklausančiose ieškovo nuosavybės teise pastate Transformatorinė įrengta ir pradėta eksploatuoti 1975 m tikslu aprūpinti elektros energija visą Pastatą. Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas skirsto bei tiekia elektros energiją ne tik ieškovui, kuris tiekia elektros energiją savo subabonentams, tačiau ir kitiems komerciniams vartotojams kitose statiniuose.

114CK 4.126 str. įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį.

115Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys (daikto savininkas-ieškovas) bei svetimo daikto naudotojas (atsakovas) nesutaria dėl servituto turinio, t. y. kokioms konkrečioms patalpoms yra nustatytas įstatyminis servitutas.

116Servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės (CK 4.112 str. 1d.).

117Servituto suteikiamos teisės turi būti įgyvendinamos pagal tikslinę paskirtį, kad būtų kuo mažiau nepatogumų tarnaujančiojo daikto savininkui (CK 4.113 str. 1d.).

118Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad sprendžiant dėl servitutu suteikiamų ar atimamų teisių apimties būtina įvertinti viešpataujančiojo daikto tikslinę paskirtį, nes tai lemia faktinius daikto naudojimo poreikius (LAT 2009-04-03 d. nutartis civ .byloje Nr. 3K-3-157/2009; 2013-07-05 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-390/2013). Servitutas nustatomas tada, kai nėra kito racionalaus būdo viešpataujantį daiktą naudoti pagal paskirtį (LAT 2009-11-23 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-527/2009, 2017-04-19 d. nutartis civ. byloje Nr. e3K-3-190-916/2017).

119Tokiu būdu, teismo vertinimu, ieškovas, remiantis CK 4.126 str. 1 d., turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl servituto turinio konkrečioms ginčo patalpoms nustatymo teismo sprendimu, dėl kurių tiek naudojimosi fakto, tiek kompensacijos priteisimo tarp šalių kilo ginčas. Kaip jau minėta, įstatyminis servitutas VĮ „Registrų centras“ konkrečioms ieškovo Patalpoms ginčo Pastate nėra įregistruotas, tarp šalių yra ginčas dėl naudojimosi konkrečiomis patalpomis.

120Ieškovas kilus tarp šalių ginčui, patikslino ieškinio reikalavimus ir prašo nustatyti servitutą 187,78 m2 ginčo patalpoms, iš kurių 139,96 m2 užima atsakovas, o 47,82 m2 sudaro koridorius, indeksu pažymėtas R-170 (b.l.18-19).

121Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį nesutiko, kad servitutas būtų nustatytas patalpoms, indeksu pažymėtomis R-173, R-175, R-180, nes nurodytose patalpose atsakovui priklausančių Elektros įrenginių nėra ir atsakovas šiomis patalpomis nesinaudoja, o koridoriumi ind. R-170 (47,82 m2), kas yra bendro naudojimo patalpa, naudojasi ieškovas ir galimai jo kitų patalpų nuomininkai (el.bylos t. 1 b.l. 114-115, 119, 112).

122Atsakovo teigimu, apžiūros metu buvo nustatyta, kad patalpa ind. R-173 (7,40 m2) užrakinta, spyna yra ne atsakovo, patalpoje nėra atsakovo įrenginių; patalpa ind.R-175 (4,91 m2 ) apžiūros metu buvo neužrakinta, joje nėra jokių atsakovo elektros įrenginių; patalpa, pažymėta ind. R-180 (8,82 m2) buvo apžiūrėta ir nustatyta, kad joje yra ieškovo įrenginiai, skirti tik ieškovui priklausančių patalpų ir Pastato aprūpinimu elektra, jos .atsakovas nesinaudoja.

123Tačiau teisminio nagrinėjimo metu ieškovo paaiškinimais buvo nustatyta, kad dėl atsakovo sumontuotos didelės įtampos elektros inžinierinių tinklų transformatorinės patalpose pavojinga vykdyti bet kokią veiklą, pvz. sandėliavimo.

124Atsakovas nepaneigė ieškovo nurodytos aplinkybės, kad dėl aplink esančių atsakovo auštos įtampos elektros įrenginių nurodytos atsakovo patalpos, indeksais pažymėtos R-173, R-175, R-180, yra faktiškai nenaudojamos, o bet kokią veiklą jose vykdyti pavojinga ir neįmanoma. Nurodytos patalpos funkciškai neatsiejamos nuo kitų patalpų, kuriomis naudojosi atsakovas, o savarankiško šių patalpų panaudojimo galimybės nėra. Ieškovas nurodė, kad nurodytose patalpose po grindimis pakloti aukštos įtampos kabeliai. Patalpa, pažymėta ind. R-180 (8,82 m2) atsakovas naudoja transformatorinės eksploatacijai, ji užrakinta ir apstatyta atsakovui priklausančia inžinierine įranga.

125Nurodytas ieškovo aplinkybes patvirtina ir ieškovo darytos nuotraukos (b.l. 15).

1262001-12-20 d. kadastrinių matavimo bylose ginčo patalpos buvo nurodytos kaip viena patalpa indeksu pažymėta R8-43 (146,92 m2) .

127Be to, teismas pažymi, kad kadastrinio matavimo bylos duomenimis (el.bylos t. 1 b.l. 24) patalpos ind. R-173 (7,40 m2) paskirtis yra transformatorinė, patalpos ind. R-175 (4,91 m2 ) paskirtis yra transformatorinė, patalpos ind. R-180 (8,82 m2) paskirtis yra transformatorinė, t.y. visas tris ginčo patalpas pagal paskirtį ieškovas naudoti negali, o jomis naudotis pagal paskirtį gali tik atsakovas, tinklų operatorius.

128VĮ “Registro centras“ duomenimis (el. bylos t. 1 b. l. 74) atsakovo veiklos tikslai ir rūšys yra patikimas ir saugus elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstomaisiais elektros tinklais; skirstomųjų elektros tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas; visuomenėmis elektros energijos tiekimas, garantinis elektros energijos tiekimas vartotojams; kitų elektros energijos vartotojų poreikių tenkinimas ir pan.

129Tuo tarpu ieškovo veiklos tikslai ir rūšys yra gamyba, prekyba, paslaugų teikimas, nuosavo turto eksploatavimas bei kita veikla, neprieštaraujanti Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams (VĮ “Registrų centras” duomenimis)..

130Teismas nesutinka ir dėl atsakovo nesutikimo nustatyti koridoriui ind. R-170 (47,82 m2) servitutą.

131Teismo vertinimu, koridorius, kaip bendroji patalpa, užtikrina atsakovo pateikimą į transformatorinės/elektros įrenginių naudojamas patalpas, užtikrina atsakovo teisių ir pareigų įgyvendinimą. Be to, atsakovas procesiniame dokumente-atsiliepime į patikslintą ieškinį (b. l. 41) teigia, kad patalpose R-170 visi atsakovui priklausantys elektros tinklai (elektros kabeliai) yra įrengti po grindimis kabelių kanaluose. Koridorius ribojosi su atsakovo transformatorinės patalpomis. Nors šiuo koridoriumi gali naudotis ieškovas, įtakos servituto nustatymui ši aplinkybė neturi, nes neginčitinai nustatyta, kad juo naudojasi ir atsakovas tikslu patekti į transformatorinės patalpas.

132Taigi, servitutas nustatomas visoms ieškovo nurodytoms patalpoms.

133Dėl servituto atlygintinumo

134Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo periodinę metinę kompensaciją už servitutą, mokama iki einamųjų metų sausio 31 dienos, kurios dydis yra 7 865,76 Eur + PVM

135Teismų praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant dėl savininko teisių suvaržymo ribų nustatymo, būtina laikytis Konstitucijos reikalavimo, garantuojančio savininko nuosavybės teisių apsaugą, atsižvelgiant į būtinumo ir proporcingumo reikalavimus (LAT 2009-05-29 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-2/2009; kt.). Apribojus savininko teises, turi būti sprendžiamas nuosavybės teisės apribojimui adekvačios kompensacijos priteisimo klausimas, kitu atveju tarnaujančiojo daikto savininko teisių apimtis būtų neproporcingai iškreipta, palyginti su viešpataujančiojo daikto savininko teisėmis.

136Servituto teisiniams santykiams būdingas atlygintinumo principas. Tai reiškia, kad įgydama naudos viena šalis turi suteikti ekvivalentinę naudą kitai šaliai, nebent šalių susitarimu būtų nustatyta kitaip (LAT 2011-11-04 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-419/2011; 2012-05-10 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-210/2012). Įstatyme įtvirtinta galimybė tarnaujančiojo daikto savininkui atlyginti jo patirtus nepatogumus ir praradimus, susijusius su servituto nustatymu. CK 4.129 str. nustatyta, kad dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančiojo daikto savininko prievolė mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui. Kasacinio teismo išaiškinta, kad civilinių teisinių santykių teisingumo ir interesų derinimo principai suponuoja servituto atlygintinumo prezumpciją – tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti kompensuojami dėl servituto patirti netekimai (LAT 2009-04-03 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-157/2009).

137Pagal bendrąsias taisykles, teismas, spręsdamas dėl kompensacijos dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: kokiam daiktui, visam ar jo daliai nustatomas servitutas; koks servituto turinys, pobūdis ir trukmė; kokio pobūdžio ir apimties asmeniniai ar veiklos bei kitokio pobūdžio suvaržymai tenka tarnaujančiojo daikto savininkui; ar jam tenka turtinių nuostolių dėl servituto nustatymo; ar jie atlygintini ir ar galimi visiškai atlyginti; kokią naudą turėjo ar įgyja viešpataujančiojo daikto savininkas dėl servituto nustatymo; ar teisės aktuose nereglamentuojamas nuostolių dėl servituto nustatymo apskaičiavimas ir ar juos visus numatyta kompensuoti; į kitas svarbias aplinkybes (LAT 2009-02-17 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-69/2009; 2011-05-03 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-217/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2018-07-27 d. nutartis civ. byloje Nr. e2A-420-381/2018.).

138Taigi, byloje nėra ginčo, kad įstatyminis servitutas turi būti atlygintinas. Apie tai pasisakyta ir naujausiojoje teismų praktikoje (LAT 2019-02-05 d. nutartis civ. byloje Nr. e3K-7-2-1075/2019, nors šios kolegijos išvadai teisėjo Algirdo Taminsko atskirojoje nuomonėje nepritarta).

139Teisminio nagrinėjimo metu tarp šalių kilo ginčas dėl kompensacijos būdo: ieškovo teigimu, kompensacija turi būti periodinė, metine ir tai įstatymai nedraudžia; atsakovo teigimu- už servitutą gali būti priteista tik vienkartinė kompensacija EEĮ 75 str. 3 d. pagrindu.

140Teismas, svarstydamas šalių argumentus dėl kompensacijos būdo, atsižvelgia į tai, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog sprendžiant dėl servituto atlygintinumo remiasi, pirma, kompensacijos proporcingumo tarnaujančiojo daikto savininko teisių apribojimams ir kompensavimo realumo principais, t. y. atlyginimas už nustatytą servitutą tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti proporcingas jo patiriamiems turtiniams praradimams, ir, antra, ar dėl nustatytos vienkartinės ar periodinės kompensacijos dydžio nesusidarys sąlygos vienai iš šalių nepagrįstai praturtėti. Atkreiptinas dėmesys, kad kompensacijos būdas (periodinė ar vienkartinė) nagrinėjamoje byloje ypač aktualus, kadangi viešpataujančiojo daikto savininkas yra pelno siekiantis juridinis asmuo, kurio deklaruojamas tikslas yra ateityje parduoti viešpataujantįjį daiktą ( LAT nutartis civ. byloje Nr. e3K-3-190-916/2017).

141Taigi, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei susiformavusią teismo praktiką, teismo vertinimu, kompensacija už servitutą gali būti ir periodinė ir vienkartinė.

142Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo patalpų servitutas yra įstatyminis, ginčui spręsti aktualu yra EEĮ 75 str. 3 d., t. y. 2004-07-01 d. Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-2307, įsigaliojusio nuo 2004-07-10 d., 50 str. 2 d. (2012 m. pakeitus EEĮ ir šiuo metu galiojančios redakcijos 75 str. 3 d.) nustatė, jog elektros energetikos objektų ir įrenginių, esančių elektros energetikos objektus ir įrenginius valdančiai elektros energetikos įmonei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų ir įrenginių teisės aktuose nustatytų apsaugos zonų ribose. Tinklų operatoriai tiesti perdavimo, skirstomuosius tinklus ar įrengti kitus elektros įrenginius tinklų operatoriui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose turi teisę tik įstatymų nustatyta tvarka su žemės ar kito nekilnojamojo turto savininku išsprendę žemės ar kito nekilnojamojo turto naudojimo klausimą. Tinklų operatoriai, sudarę sutartis su žemės ar kito nekilnojamojo turto savininkais dėl žemės ar kito nekilnojamojo turto servitutų nustatymo elektros tinklams įrengti tinklų operatoriams nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose, žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkams išmoka vienkartines kompensacijas nuostoliams dėl servituto nustatymo atlyginti, kurių maksimalus dydis yra apskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką. Žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkams atlyginama sunaikintų sodinių, pasėlių, iškirsto miško rinkos vertė bei nuostoliai, atsiradę dėl galimybės naudoti žemės sklypą, jo dalį ar kitą nekilnojamąjį turtą pagal pagrindinę žemės ar kito nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį praradimo.

143Vadovaujantis 2017 07 04 d. įstatymu Nr. XIII-604 (TAR, 2017, Nr. 2017-12305) nustatyta, kad 75 str. 3 d. nuostatos dėl vienkartinių kompensacijų dydžio apskaičiavimo už servitutus, perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriams tiesiant perdavimo, skirstomuosius tinklus ar įrengiant kitus elektros įrenginius tinklų operatoriui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose taikomos ir atlyginant nuostolius dėl servitutų, nustatytų įstatymu Nr. XIII-604 iki įstatymo Nr. XIII-604 įsigaliojimo (2017-11-01), skirtų elektros energetikos objektų ir įrenginių, esančių elektros energetikos objektus ir įrenginius valdančiai elektros energetikos įmonei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti, jeigu šie nuostoliai nebuvo atlyginti iki įstatymo Nr. XIII-604 įsigaliojimo dienos. Vyriausybė, atsižvelgdama į preliminarų vienkartinių kompensacijų už nuostolius dėl iki įstatymo Nr. XIII-604 įsigaliojimo nustatytų servitutų dydį ir nuomonę apie jo įtaką elektros energijos tarifams, kuriuos Vyriausybei po konsultacijų su perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriais pateikia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, iki 2018-05-01 nustato tvarką, pagal kurią bus išmokamos kompensacijos šioje straipsnio dalyje nurodytų žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų savininkams. Nurodytos vienkartinės kompensacijos pradedamos mokėti 2018-05-01 ir žemės bei kitų nekilnojamųjų daiktų savininkams išmokamos ne vėliau kaip per 2 metus nuo prašymo dėl vienkartinės kompensacijos ar dėl kompensacijos peržiūrėjimo (padidėjus teisės aktais nustatomoms elektros tinklų apsaugos zonoms) pateikimo perdavimo sistemos ir (arba) skirstomųjų tinklų operatoriams dienos.

144Taigi, šis teisinis reglamentavimas suponuoja teismo išvadą, kad EEĮ 75 str. 3 d. imperatyviai nurodo, kad nekilnojamųjų daiktų savininkams, nagrinėjamu atveju-ieškovui tinklų operatoriai išmoka vienkartines kompensacijas nuostoliams dėl servituto nustatymo atlyginti, kurių maksimalus dydis yra apskaičiuojamas pagal iki 2018-05-01 d. Vyriausybės patvirtintą metodiką per 2 metus nuo prašymo dėl vienkartinės kompensacijos pateikimo perdavimo sistemos ir (arba) skirstomųjų tinklų operatoriams dienos.

145Kaip vienas iš kriterijų kompensacijai apskaičiuoti yra teisės aktuose reglamentuojama nuostolių dėl konkretaus servituto nustatymo apskaičiavimo metodika. Nustatant kompensacijos dydį, teismas nesaistomas tarnaujančiojo daikto savininko pageidavimų ar viešpataujančio daikto savininko pasiūlymų, vadovaujasi jam suteikta nuožiūros teise, remiasi konkrečiomis bylos aplinkybėmis (LAT 2009-02-17 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-69/2009, 2015-11-20 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-608-701/2015).

146Tokiu būdu, teismas nesutinka su ieškovo prašymu priteisti kompensaciją už patalpų servitutą metinėmis periodinėmis išmokomis, t. y. dėl kompensacijos būdo, nes tai prieštarauja EEĮ 75 str. 3 d. imperatyviam teisiniam reglamentavimui, kuris numato ne periodinę, o vienkartinę kompensaciją įstatyminiam nekilnojamojo turto servitutui, todėl tokio kompensacijos būdo, kaip nurodo ieškovas, teismas teismo sprendimu patenkinti negali ir atmeta.

147Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymo nuostatas dėl savininko teisių ribojimo, yra nurodęs, kad, sprendžiant dėl savininko teisių suvaržymo ribų nustatymo, būtina laikytis Konstitucijos reikalavimo, garantuojančio savininko nuosavybės teisių apsaugą, atsižvelgiant į būtinumo ir proporcingumo reikalavimus (LAT 2009-05-29 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-2/2009.). Apribojus savininko teises, turi būti sprendžiamas nuosavybės teisės apribojimui adekvačios kompensacijos priteisimo klausimas, kitu atveju tarnaujančiojo daikto savininko teisių apimtis būtų neproporcingai iškreipta, palyginti su viešpataujančiojo daikto savininko teisėmis.

148Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad EEĮ 75 str. 3 d. įvykdyta dalyje dėl kompensacijos priteisimo negali būti, nes iki 2018-05-01 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nepatvirtino tvarkos (Metodikos), pagal kurią turėtų būti išmokamos kompensacijos nekilnojamųjų daiktų savininkams (yra nustatyta tvarka tik dėl žemės servituto). Atsakovo paskaičiavimu, pagal nepatvirtintą Metodiką vienkartinės kompensacijos dydis už atsakovo faktiškai naudojamą 110,39 m2 patalpų plotą turėtų sudaryti 2026,21 Eur (b. l. 42).

149Teismo vertinimu, ši suma yra neadekvati, neproporcingai iškreipta, nes patalpos yra sostinės centre, adresu Konstitucijos pr. 12 Vilniuje, kur įsikūrė daug verslo ir kt. įstaigų, yra didelė patalpų bei jų nuomos paklausa. Ir nors ginčo patalpų vertė nagrinėjamoje byloje nėra ginčo objektas, ieškovo atstovo teigimu išsakytu teisminio nagrinėjimo metu, ginčo patalpų vertė remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis, 2017 metais sudarė apie 34500 Eur. Atsakovas ginčo patalpomis neatlygintinai naudojasi apie 20 metų.

150Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-02-05 d. nutartyje civ. byloje Nr. e3K-7-2-1075/2019 vienkartinės kompensacijos dydis buvo susietas su patalpų, esančių Laisvės pr. 60 Vilniuje, verte. Taip, už 53,87 m2 ploto patalpų nurodytu adresu servitutą buvo priteista 4800 Eur (50 proc. nuo 9558,74 Eur patalpų vertės) vienkartinė kompensacija.

151Taigi, akivaizdu, kad nagrinėjamoje byloje atsakovo nurodytas ir pripažintas vienkartinės kompensacijos 2026,21 Eur dydis yra apytiksliai keturis kartus mažesnis už servituto pagrindu naudojamą patalpų plotą (110,39 m2), neįskaitant kitų kompensacijos didinimo aplinkybių (patalpų vertės. dislokacijos, paklausimo ir kt.), todėl, teismo vertinimu, negali būti pagrįstu ir teisingu.

152Teismas, užtikrindamas proceso šalių lygiateisiškumą (CPK 17 str.), negali pakeisti ieškovo nurodyto ieškinio faktinio pagrindo ir dalyko, tą padaryti, kaip ir didinti ar mažinti ieškinio reikalavimus arba visiškai jų atsisakyti, gali tik pats ieškovas, spręsdamas dėl savo teisių gynimo būdo ir apimties, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (pvz., CPK 376, 405 str.).

153Teismo prerogatyva yra teisinė ginčo kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo teisiniam santykiui. Teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ir taiko ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, nepriklausomai, ar jomis remiasi ieškovas ir kiti proceso dalyviai (LAT 2012-12-21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-589/2012).

154Proceso šalis, kuriai pareikštas ieškinys, atsižvelgdama į ieškinyje suformuluotus reikalavimus ir juos pagrindžiančias aplinkybes, teikia atsikirtimus, gali visiškai arba iš dalies pripažinti ieškinį, taip pat pareikšti priešieškinį. Taigi ieškinyje suformuluotas reikalavimas lemia bylos proceso eigą (LAT 2013-05-23 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-299/2013).

155Nagrinėjamoje byloje pareikštas ieškovo reikalavimas dėl metinės periodinės kompensacijos priteisimo negali būti patenkintas, nes tokio kompensacijos būdo nenumato EEĮ 75 str. 3 d., o vienkartinės kompensacijos ieškovas priteisti neprašo. Kitą vertus, EEĮ 75 str. 3 d. imperatyviai numato, kad atlyginami nuostoliai, atsiradę dėl galimybės naudoti kitą nekilnojamąjį turtą pagal pagrindinę paskirtį praradimo, t.y. nuostoliai gali būti susieti su patalpų verte, tačiau ne su ginčo patalpų galima nuomos kaina.

156Pažymėtina ir tai, kad ginčo patalpų paskirtis yra transformatorine/elektros įrenginiai, tačiau ieškovas nurodė rūsio patalpų nuomos kainą -4 Eur už 1 m2, neatsižvelgiant į šią patalpų paskirtį. Kaip jau minėta, ginčo patalpomis pagal paskirtį (transformatorinė/elektros įrenginiai) naudojasi atsakovas, t.y. tinklų operatorius, tokiu būdu, ieškovas nepakankamai motyvavo ginčo patalpų nuomos kainą -4 Eur už 1 m2, nes nepateikė įrodymų dėl panašių/analogiškų transformatorinės patalpų nuomos kainų, kurias moka kiti tinklų operatoriai (CPK 178 str.). CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

157Tokiu būdu, byloje yra pakankamas ir pagrįstas pagrindas konstatuoti, kad ieškovas turi teisę į vienkartinę piniginę kompensaciją už ginčo patalpų servitutą, susieta su šių patalpų verte. Tačiau nurodytos kompensacijos priteisimas būtų ieškinio ribų peržengimas, nes teismas būtų priverstas nagrinėti daugiau reikalavimų nei pareiškė ieškovas bei keisti ieškinio pagrindą. Akivaizdu, kad piniginės kompensacijos būdo pakeitimas (ne periodinės, o vienkartinės), be to, ieškinio pagrindo pakeitimas (kompensacija grindžiama ne nuostoliais, kildintinais iš nuomos santykių, o ne susieta su patalpų verte) būtų civilinės bylos nagrinėjimo ribų peržengimas.

158Dėl šių sprendime išdėstytų motyvų ieškovo reikalavimas nustatyti, kad kompensacija už nustatomą servitutą yra periodinė, mokama iki einamųjų metų sausio 31 dienos, periodinės metinės kompensacijos dydis yra 7 865,76 Eur + PVM yra atmestinas.

159Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2007-03-23 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-140/2007).

160Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT 2008-03-14 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-252/2010 ir kt).

161Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

162CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

163Patikslintą ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas sumokėtas elektroninių ryšio priemonėmis žyminis mokestis -75 Eur (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 93 str. 1 d.).

164Teikiant ieškinį teismui bei bylą nagrinėjant teisme ieškovas patyrė 2783 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidų (b. l. 44).

165Teismų praktikoje išaiškinta, kad CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas.

166Taigi, teisę į advokato išlaidų priteisimą garantuoja įstatymas. Nagrinėjamu atveju ieškovo patikslintas ieškinys yra tenkintinas iš dalies, todėl UAB „SKOMĖ“ turi teisę į bylinėjimosi išlaidų priteisimą.

167Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos advokatų Tarybos 2004-03-26 nutarimu bei LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, 2015-03-19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, numato maksimalaus dydžio darbo užmokestį advokatams. Nagrinėjamu atveju 2783 Eur advokato išlaidos už procesinių dokumentų surašymą (ieškinį, patikslintą ieškinį), atstovavimą teisme neviršija nustatyta Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus (Lietuvos CPK 88 str. 1 d. 6 p., 94 str. 1 d.), todėl ieškinį patenkinus iš dalies, patenkinus vieną (dėl servituto nustatymo) iš dviejų (dėl kompensacijos priteisimo) ieškinio reikalavimų, teismas priteisia 1392 Eur ( 50 % nuo 2783 Eur) advokato išlaidų iš atsakovo ieškovo naudai.

168Atsakovas nurodė, kad bylinėjimosi išlaidų šioje civilinėje byloje nepatyrė.

169Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, byloje nėra, nes civilinė byla yra elektroninė.

170Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 str.,-

Nutarė

171ieškinį patenkinti iš dalies.

172Nustatyti patalpose, kurių unikalus Nr. 1097-5014-1016:0006, esančiose Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, priklausančiose UAB „SKOMĖ“ į. k. 122574319, atlygintinį 187,78 m2 ploto servitutą, patalpose, pažymėtose indeksais R-171 (11,69 m2 ), R-172 (9,75 m2 ), R-173 (7,40 m2 ), R-174 (16,89 m2 ), R-175 (4,91 m2 ), R-176 (11,37 m2 ), R-177 (11,26 m2 ), R-178 (10,86 m2 ), R-179 (17,01 m2 ), R-180 (8,82 m2 ), R-181 (30 m2 ) ir R-170 (47,82 m2 ), suteikiantį teisę elektros tinklų operatoriams (tame skaičiuje ir atsakovui AB „Energijos skirstymo operatoriui“ į.k. 304151376) prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančių ar jų eksploatuojamų elektros tinklų, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų.

173Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

174Priteisti iš atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, 75 Eur (septyniasdešimt penkis Eur) žyminio mokesčio, 1392 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt du Eur) advokato išlaidoms apmokėti ieškovo UAB „SKOMĖ“ į. k. 122574319, naudai.

175Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2019 m. 12 mėn. 11 d.... 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 3. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 4. dalyvaujant ieškovo UAB „SKOMĖ“ atstovui advokatui Povilui Juzikiui,... 5. atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei Jolitai Bučienei,... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pagal ieškovo UAB... 7. ieškovas UAB „SKOMĖ“, į. k. 122574319, kreipėsi į Vilniaus miesto... 8. - patalpose, unikalus Nr. 1097-5014-1016:0006, esančiose Konstitucijos pr. 12,... 9. - nustatyti, kad kompensacija už nustatomą servitutą yra periodinė, mokama... 10. - priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas: 75 Eur žyminio mokesčio bei... 11. Nurodo, kad UAB „SKOMĖ“ nuosavybės teise valdo 7 676,37 kv. m. ploto... 12. Šalių atstovai buvo susitikę aptarti servituto nustatymo galimybių.... 13. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad pradiniame ieškinyje... 14. Antra, susitikus su atsakovu vietoje (Patalpose), paaiškėjo, kad patalpoje,... 15. Trečia, susitikimo vietoje su atsakovo atstovais metu, buvo nustatyta, kad... 16. Ieškovas nurodė, kad patikslintu ieškiniu, prašant nustatyti ginčo... 17. Taigi, servitutą prašoma nustatyti šioms patalpoms: (R-171)-11,69 kv. m;... 18. Ieškovas yra apskaičiavęs, kad už naudojimąsi tokio tipo patalpomis... 19. Taigi, iš viso prašomos kompensacijos dydis per mėnesį sudaro 655,48 Eur +... 20. Nors atsakovas nesutinka, kad servitutas būtų nustatomas ir patalpoms,... 21. Pirma, dėl atsakovo sumontuotos didelės įtampos elektros inžinerinių... 22. Antra, atsižvelgiant į atsakovo argumentus, ieškovas pateikė papildomus... 23. 2019-09-26 d. ieškovas UAB „SKOMĖ“, į.k. 122574319, pateikė su prašymu... 24. -Nuotraukos 1 ir 2. Šiose nuotraukose užfiksuotas bendras patalpos R-144... 25. -Nuotrauka 3. Šioje nuotraukoje užfiksuotos durys į patalpą R-171,... 26. -Nuotrauka 4 ir 5. Šiose nuotraukose užfiksuotos durys į patalpą R-181,... 27. -Nuotrauka 11. Šiose nuotraukose užfiksuotos durys į patalpą R-174,... 28. -Nuotrauka 6 ir 7. Šiose nuotraukose užfiksuota patalpa R-174. Šiose... 29. -Nuotrauka 8 ir 9. Šiose nuotraukose užfiksuota patalpa R-180, kurioje yra... 30. -Nuotrauka 10. Šioje nuotraukoje užfiksuoti įėjimai į patalpas R-176 –... 31. -Nuotrauka 12. Šioje nuotraukoje užfiksuoti įėjimai į patalpas R-172 –... 32. Atsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, pateikė... 33. Tuo atveju, jei teismas spręstų, kad kompensacijos priteisimo ir jos dydžio... 34. Atsiliepime į ieškinį bei patikslintą ieškinį (b. l. 6-13, 35-43) bei... 35. Tačiau atsakovas nesutiko su ieškinyje išdėstytais teisiniais ir faktiniais... 36. -ieškovas nepagrįstai teigia, jog atsakovas naudojasi ieškovo pastate... 37. -ieškovo reikalavimas priteisti periodinę kompensaciją už nustatomą... 38. -ieškovas, pats ieškinio reikalavimus grįsdamas EEĮ 75 str. 3 d.,... 39. -ieškiniu reikalaujamos priteisti kompensacijos dydis yra nepagrįstas, nes... 40. -nesant pagrindo tenkinti pagrindinio reikalavimo dėl servituto nustatymo... 41. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jam nuosavybės teise priklausančiose... 42. Transformatorinė su didžiąja dalimi joje esančių elektros įrenginių,... 43. Taigi, visi keturi transformatoriai buvo sumontuoti 1975 m. Transformatorinės... 44. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad visi aukščiau nurodyti Elektros tinklai... 45. Taip pat 2017 m. buvo įrengta kabelių spinta su apskaitos moduliu KS-25959... 46. 1975 m. įrengiant Transformatorinę ir Vartotojo įrenginius, Pastatas ir jame... 47. 1994-08-26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 787... 48. Atitinkamai 1991-10-16 d. įsteigta Valstybinė drabužių siuvimo ir mezgimo... 49. Taigi, Transformatorinė įrengta ir pradėta eksploatuoti 1975 m.... 50. Vienas iš ieškovo ieškinio reikalavimų yra teismo sprendimu Patalpose... 51. 2004-07-01 d. Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo pakeitimo... 52. Ieškovas nevertino faktinių aplinkybių, kad Transformatorinė buvo įrengta... 53. Energetikos įmonėms priklausantiems energetikos objektams teisės aktais... 54. Atsakovo nuomone, ieškovui nuosavybės teise priklausančiose Patalpose... 55. Atsakovas nuo 1975 m. teisėtai naudojasi ieškovo įsigyto Pastato dalimi... 56. Atsakovas nesutiko ir su kitu ieškinio reikalavimu ir jį pagrindžiančiais... 57. Atsakovas nesutikimą grindžia argumentais, kad bendroji nuostata dėl... 58. Nuostolių už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai... 59. 2017-07-04 d. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881... 60. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018-07-25 d. nutarimu Nr. 725 patvirtino... 61. Nors šiuo metu dar nėra priimtas Metodikos pakeitimas, kuriuo būtų... 62. Ieškovas nurodo, kad 2018-10-05 d. prašymu kreipėsi į atsakovą,... 63. EEĮPPĮ projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų aiškinamajame... 64. Taigi, iš Aiškinamajame rašte išdėstytų įstatymų leidėjo ketinimų ir... 65. Atsakovas neneigia servituto atlygintinumo prezumpcijos ir savo, kaip... 66. Atsižvelgiant į tai, kad:... 67. -CK 4.129 straipsnio, numatančio, kad dėl servituto nustatymo atsiradę... 68. -EEĮ yra nustatyta atsakovo pareiga šio įstatymo lydimuosiuose aktuose,... 69. -į teismą ieškovas kreipėsi nepateikęs atsakovui paraiškos dėl... 70. -paraiškų dėl vienkartinių kompensacijų išmokėjimo administravimo... 71. -pripažintina, jog ieškovas neįrodė savo teisės ar įstatymo saugomo... 72. Priešingas aiškinimas, kuriuo būtų paneigiamas EEĮ nustatytas savininkų... 73. Be to, atsakovo nuomone, ieškovas nesilaikė šios kategorijos byloms EEĮ... 74. Atsakovo nuomone, nesant patvirtintai Metodikai dėl vienkartinės... 75. Atsakovas iš esmės nesutinka su ieškovo reikalavimu dėl periodinės... 76. Nagrinėjamoje byloje ieškovas neįrodė savo patirtų nuostolių, t. y. dėl... 77. EEĮ 75 str. 3 d. nurodyta, kad nekilnojamųjų daiktų savininkams atlyginami... 78. Bylos duomenimis:... 79. -transformatorinė Pastate buvo įrengta dar 1975 m. tikslu aprūpinti elektros... 80. -nustatant kompensacijos dydį, būtina įvertinti abiejų susijusių... 81. -esminė aplinkybė, kuria iš esmės ir remiasi ieškovas, įrodinėdamas savo... 82. -patalpose nėra įmanoma jokia kita veikla, nei numatyta pagal Patalpų... 83. Tokiu būdu, atsakovas nurodė, kad ieškovas neįrodė jo patiriamų... 84. Atsakovas laikosi pozicijos, jog ieškovo ieškinio reikalavimai yra... 85. Ieškovas patikslintu ieškiniu (b.l. 18-19) prašo priteisti iš atsakovo... 86. Atsakovas nesutiko su tokiu skaičiavimu bei nurodė, kad ieškovas... 87. -patalpos R-173 yra naudojamos ne atsakovo bei atsakovas neturi jokių... 88. -patalpos R-175 yra naudojamos ne atsakovo bei atsakovas neturi jokių... 89. - patalpos R-144, yra naudojamos ne atsakovo bei atsakovas neturi jokių... 90. Ieškovas neteisingai nurodo Patalpų plotą, kuris galėtų būti vertinamas... 91. -patalpos R-174 yra bendrojo naudojimo, jomis yra patenkama tiek į patalpas... 92. -patalpos R-170 yra bendrojo naudojimo, jų paskirtis – koridorius. Jomis iš... 93. Taigi akivaizdu, kad ieškovo reikalavimas nustatyti servitutą bendro... 94. Atsakovo nuomone, ieškinyje nurodyti teiginiai, jog visą nurodomą Patalpų... 95. Atsakovo nuomone, kompensacijos dydis turi būti apskaičiuotas pagal Metodiką... 96. Atsakovo paskaičiavimu, vienkartinės kompensacijos dydį už įstatymu... 97. Atsakovo nuomone, kompensacija turi būti vienkartinė, o ne periodine.... 98. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 99. Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis, UAB „SKOME“... 100. Ieškovo teigimu, Patalpose yra atskiros patalpos, kuriomis ūkinėms... 101. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo šiose patalpose nustatyti atlygintinį... 102. Atsakovas su ieškiniu nesutiko motyvuodamas nesutikimą su ieškiniu tuo, kad... 103. Dėl ikiteisminės bylos išsprendimo tvarkos, įstatyminio servituto... 104. Atsakovas prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, nes ieškovas nesilaikė... 105. Teismas, svarstydamas atsakovo nurodytą argumentą, atsižvelgia į tai, kad... 106. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau- EĮ) 34 str. 1 d. numato,... 107. Vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų,... 108. Buitinių vartotojų ir energetikos įmonių ginčai nagrinėjami Lietuvos... 109. Tarybos sprendimai, priimti nagrinėjant skundus, gali būti skundžiami... 110. Taigi, toks teisinis reglamentavimas suponuoja teismo išvadą, kad... 111. CK 4.111 str. 1 d. nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą... 112. Servitutas nustatomas savanoriškai arba priverstinai. Pagal CK 4.124 str. 1d.... 113. Kaip nustatyta byloje ir tarp šalių nėra ginčo, kad ginčo patalpų... 114. CK 4.126 str. įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas... 115. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys (daikto savininkas-ieškovas) bei... 116. Servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu... 117. Servituto suteikiamos teisės turi būti įgyvendinamos pagal tikslinę... 118. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad sprendžiant dėl servitutu suteikiamų... 119. Tokiu būdu, teismo vertinimu, ieškovas, remiantis CK 4.126 str. 1 d., turi... 120. Ieškovas kilus tarp šalių ginčui, patikslino ieškinio reikalavimus ir... 121. Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį nesutiko, kad servitutas būtų... 122. Atsakovo teigimu, apžiūros metu buvo nustatyta, kad patalpa ind. R-173 (7,40... 123. Tačiau teisminio nagrinėjimo metu ieškovo paaiškinimais buvo nustatyta, kad... 124. Atsakovas nepaneigė ieškovo nurodytos aplinkybės, kad dėl aplink esančių... 125. Nurodytas ieškovo aplinkybes patvirtina ir ieškovo darytos nuotraukos (b.l.... 126. 2001-12-20 d. kadastrinių matavimo bylose ginčo patalpos buvo nurodytos kaip... 127. Be to, teismas pažymi, kad kadastrinio matavimo bylos duomenimis (el.bylos t.... 128. VĮ “Registro centras“ duomenimis (el. bylos t. 1 b. l. 74) atsakovo... 129. Tuo tarpu ieškovo veiklos tikslai ir rūšys yra gamyba, prekyba, paslaugų... 130. Teismas nesutinka ir dėl atsakovo nesutikimo nustatyti koridoriui ind. R-170... 131. Teismo vertinimu, koridorius, kaip bendroji patalpa, užtikrina atsakovo... 132. Taigi, servitutas nustatomas visoms ieškovo nurodytoms patalpoms.... 133. Dėl servituto atlygintinumo... 134. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo periodinę... 135. Teismų praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant dėl savininko teisių... 136. Servituto teisiniams santykiams būdingas atlygintinumo principas. Tai... 137. Pagal bendrąsias taisykles, teismas, spręsdamas dėl kompensacijos dydžio,... 138. Taigi, byloje nėra ginčo, kad įstatyminis servitutas turi būti... 139. Teisminio nagrinėjimo metu tarp šalių kilo ginčas dėl kompensacijos būdo:... 140. Teismas, svarstydamas šalių argumentus dėl kompensacijos būdo, atsižvelgia... 141. Taigi, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei susiformavusią teismo... 142. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo patalpų servitutas yra... 143. Vadovaujantis 2017 07 04 d. įstatymu Nr. XIII-604 (TAR, 2017, Nr. 2017-12305)... 144. Taigi, šis teisinis reglamentavimas suponuoja teismo išvadą, kad EEĮ 75... 145. Kaip vienas iš kriterijų kompensacijai apskaičiuoti yra teisės aktuose... 146. Tokiu būdu, teismas nesutinka su ieškovo prašymu priteisti kompensaciją už... 147. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos... 148. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad EEĮ 75 str. 3 d. įvykdyta dalyje... 149. Teismo vertinimu, ši suma yra neadekvati, neproporcingai iškreipta, nes... 150. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 151. Taigi, akivaizdu, kad nagrinėjamoje byloje atsakovo nurodytas ir pripažintas... 152. Teismas, užtikrindamas proceso šalių lygiateisiškumą (CPK 17 str.), negali... 153. Teismo prerogatyva yra teisinė ginčo kvalifikacija, teisės normų... 154. Proceso šalis, kuriai pareikštas ieškinys, atsižvelgdama į ieškinyje... 155. Nagrinėjamoje byloje pareikštas ieškovo reikalavimas dėl metinės... 156. Pažymėtina ir tai, kad ginčo patalpų paskirtis yra... 157. Tokiu būdu, byloje yra pakankamas ir pagrįstas pagrindas konstatuoti, kad... 158. Dėl šių sprendime išdėstytų motyvų ieškovo reikalavimas nustatyti, kad... 159. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad... 160. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį... 161. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 162. CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 163. Patikslintą ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai... 164. Teikiant ieškinį teismui bei bylą nagrinėjant teisme ieškovas patyrė 2783... 165. Teismų praktikoje išaiškinta, kad CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai,... 166. Taigi, teisę į advokato išlaidų priteisimą garantuoja įstatymas.... 167. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar... 168. Atsakovas nurodė, kad bylinėjimosi išlaidų šioje civilinėje byloje... 169. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, byloje nėra, nes... 170. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 str.,-... 171. ieškinį patenkinti iš dalies.... 172. Nustatyti patalpose, kurių unikalus Nr. 1097-5014-1016:0006, esančiose... 173. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 174. Priteisti iš atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k.... 175. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per...