Byla e2-895-853/2015
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „(duomenys neskelbtini)“ ieškinį atsakovei R. Š. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3ieškovė UAB „(duomenys neskelbtini)“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės R. Š. priteisti 858,01 Eur skolos, 109,84 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, tai yra 57,92 Eur už teisinę pagalbą, parengiant ir surašant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo bei 19,00 Eur žyminį mokestį ir 202,73 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas už teisinę pagalbą surašant ieškinį.

4Atsakovei procesiniai dokumentai 2015 m. kovo 17 d. įteikti viešo paskelbimo būdu, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 straipsnis, 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2014-03-31 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 14122, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 1500,00 Lt kreditą, 15 mėnesių terminui. Numatyta, kad paskolos kaina yra 1313,10 Lt. Atsakovei laiku neįvykdant savo pareigos (laiku nemokėjo sutartinių įmokų), ieškovė 2014-06-06 kreipėsi į atsakovę su pretenzija, kurioje numatyta, kad nesumokėjus skolos, ieškovė kreipsis į teismą bei inicijuos priverstinį negrąžintos skolos išieškojimo procesą.

8Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

9Nagrinėjamoje byloje tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Ieškovė suteikė paslaugą (paskolino pinigų sumą), todėl atsirado atsakovės pareiga grąžinti skolą. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Ieškinyje nurodyta, kad 2015 m. vasario 12 d. atsakovės skola yra 858,01 Eur, kurią sudaro: 434,44 Eur negrąžintas kreditas, 327,54 Eur nesumokėta dalis paskolos kainos, 16,08 Eur kompensacinės palūkanos, 11,74 Eur delspinigių. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovė negrąžino 434,44 Eur kredito ir nesumokėjo 327,54 Eur paskolos kainos (sutartinių palūkanų). Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 434,44 Eur ir 327,54 Eur skolą, tenkintinas.

10Pagal 2014-03-31 sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. 14122 atsakovė, ieškovei pareikalavus, privalo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius (netesybas) į dieną už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir / ar nesumokėtų sumų iki atitinkamos sumos bus pilnai ir tinkamai sumokėtos ieškovei (Sutarties 7.4 punktas). Ieškovė paskaičiavo 11,74 Eur delspinigių. Kadangi atsakovė laiku prievolės neįvykdė, delspinigiai priteistini.

11Ieškovė dėl pavėluoto mokėjimo prašo priteisti iš atsakovės ir 16,08 Eur kompensacines palūkanas. Šioje dalyje ieškinys atmestinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012 išaiškinta, kad palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (CK 6.71 straipsnis). Iš ieškinio matyti, kad iš atsakovės dėl pavėluoto mokėjimo prašo priteisti ir netesybas ir palūkanas. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje bendriausiu atveju suteikia kredito davėjui teisę iš kredito grąžinimo terminą praleidusio skolininko reikalauti sutartyje numatyto dydžio mokėjimo palūkanų, tačiau ši nuostata vartojimo kreditui pilna apimtimi netaikoma, nes CK 6.881 straipsnio 2 dalis įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Specialiosios teisės normos, reglamentuojančios vartojimo kredito teisinius santykius, yra nustatytos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme (toliau – Įstatymas), kurio 11 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Šia Įstatymo norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito gavėjo civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę įstatyme nustatyta ir iš anksto žinoma pinigų suma. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė, kuri yra vartotoja, ir vartojimo kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 3 straipsnio 1 dalis), teismas daro išvadą, kad prašymas priteisti ir netesybas ir kompensacines palūkanas už pavėluotą mokėjimą negali būti tenkinamas, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatoms.

12Ieškovė prašo priteisti 109,84 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką netesybų ir palūkanų mažinimo klausimais (Teismų praktika Nr. 37, 439 psl.), negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Analizuojamu atveju ieškinyje reikalavimai kildinami iš vartojimo kredito teisinių santykių, atsakovė (vartotoja) yra fizinis asmuo, dėl to teismas ex officio turi užtikrinti, kad nebūtų pažeistos vartotojo teisės ar šalių interesų pusiausvyra. CK 6.37 straipsnyje nustatyta, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Akivaizdu, kad kreditoriaus prašomos priteisti 109,84 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos, pagal kreditoriaus reikalavimą skaičiuotinos nuo prašomų priteisti negrąžinto kredito, delspinigių bei palūkanų, yra aiškiai per didelės. Teismo vertinimu, kreditoriaus reikalavimas priteisti šias palūkanas prieštarauja sąžiningumo bei protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), sutartyje nustatytos neproporcingai didelės palūkanos, pažeidžiančios silpnesniosios sutarties šalies, vartotojo – šiuo atveju atsakovės – teises ir interesus, todėl mažintinos iki 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2015-02-13, iki teismo sprendimo įvykdymo visiško.

13Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 57,92 Eur už teisinę pagalbą, parengiant ir surašant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir 202,73 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas už teisinę pagalbą surašant ieškinį. Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2006 yra išaiškinęs, kad procesinio atstovavimo esmė yra ta, kad procesinis atstovas veikia procese atstovaujamojo vardu ir interesais, neperžengdamas suteiktų įgaliojimų ribų. Tačiau procesinis atstovavimas apima kelių subjektų tarpusavio teisinius santykius: atstovaujamojo ir atstovo (vidinis atstovavimo aspektas); atstovo ir teismo bei kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir kitų proceso dalyvių (išorinis atstovavimo aspektas). Atstovavimo civiliniame procese institutas suteikia galimybę, viena vertus, atstovui tam tikrais atvejais pakeisti atstovaujamąjį teismo procese, antra vertus, atstovas teikia atstovaujamajam teisinę pagalbą ir taip padeda jam tinkamai dalyvauti civiliniame procese, nes tam reikia specialių teisės žinių. Vienas iš svarbiausių atstovavimo civiliniame procese tikslų – teikti atstovaujamajam kvalifikuotą teisinę pagalbą, taip padedant ne tik jam vesti bylą, bet ir teismui vykdyti teisingumą. Dėl šių priežasčių įstatymų leidėjas, nustatydamas CPK 56 straipsnyje, kokie asmenys gali būti teisme atstovais pagal pavedimą, įtvirtino pagrindinę nuostatą, kad tai turi būti asmenys, turintys teisinį išsilavinimą, ir padarė tik kelias išimtis, kai šis reikalavimas netaikomas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šis aiškinimas atitinka teisės doktriną (antrą teisės šaltinį greta precedentų), – (E. L., V. M., V. N., – Civilinio proceso teisė I t. 284 p.), todėl būtent jis taikytinas. Ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų parengimą priskirtinos prie atstovavimo išlaidų, UAB „SE7“ rengdama teismui procesinius dokumentus atstovavo ieškovės interesus. Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimą, į CPK 56 straipsnio nuostatas, įvertinus, kad ieškovę atstovavo teisme kitas juridinis asmuo, neturintis teisės atstovauti, ir teismui nepateikta pavedimo sutartis, atitinkanti CPK 56 straipsnio nuostatas, prašymas priteisti 57,92 Eur už teisinę pagalbą, parengiant ir surašant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir 202,73 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas už teisinę pagalbą surašant ieškinį išlaidų už UAB „SE7“ suteiktas paslaugas negali būti tenkinamas.

14Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Iš dalies patenkinus ieškinį ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Byloje sumokėtas 19,00 Eur žyminis mokestis. Laikant, kad patenkinta 90,17 procentų visų reikalavimų, iš atsakovės priteistinas 17,13 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259–270, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Priimti sprendimą už akių.

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės R. Š., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovei UAB „(duomenys neskelbtini)“, j. a. k. ( - ):

19– skolą: 434,44 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 44 euro centus);

20– paskolos kainą: 327,54 Eur (trys šimtai dvidešimt septyni eurai 54 euro centai);

  • delspinigius: 11,74 Eur (vienuolika eurų 74 euro centus)

21– 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, tai yra 773,72 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2015-02-13, iki teismo sprendimo įvykdymo visiško;

22– bylinėjimosi išlaidas: 17,13 Eur (septyniolika eurų 13 euro centų) žyminio mokesčio.

23Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

24Atsakovė R. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė UAB „(duomenys neskelbtini)“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. ieškovė UAB „(duomenys neskelbtini)“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai 2015 m. kovo 17 d. įteikti viešo paskelbimo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2014-03-31... 8. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 9. Nagrinėjamoje byloje tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prievoliniai... 10. Pagal 2014-03-31 sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. 14122 atsakovė,... 11. Ieškovė dėl pavėluoto mokėjimo prašo priteisti iš atsakovės ir 16,08... 12. Ieškovė prašo priteisti 109,84 procentus metinių palūkanų nuo bylos... 13. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 57,92 Eur už teisinę pagalbą,... 14. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. Priimti sprendimą už akių.... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės R. Š., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovei UAB... 19. – skolą: 434,44 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 44 euro... 20. – paskolos kainą: 327,54 Eur (trys šimtai dvidešimt septyni eurai 54 euro... 21. – 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, tai yra 773,72... 22. – bylinėjimosi išlaidas: 17,13 Eur (septyniolika eurų 13 euro centų)... 23. Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.... 24. Atsakovė R. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 25. Ieškovė UAB „(duomenys neskelbtini)“ per trisdešimt dienų nuo šio...