Byla 2-115-883/2016
Dėl priverstinio akcijų pardavimo ir atsakovo East China Automobile Association Ltd priešieškinį dėl priverstinio akcijų pardavimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ECAA Europe, rašytinio proceso tvarka

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Vaivorykštė“ ir J. D. ieškinį atsakovui East China Automobile Association Ltd dėl priverstinio akcijų pardavimo ir atsakovo East China Automobile Association Ltd priešieškinį dėl priverstinio akcijų pardavimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ECAA Europe, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2ieškovai uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“ ir J. D. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydami įpareigoti Seišelių Respublikos įmonę East China Automobile Association Ltd parduoti ieškovams UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. už įstatymų nustatyta tvarka paskirtų ekspertų nustatytą priverstinio pardavimo kainą 35 vnt. paprastųjų vardinių ECAA Europe UAB akcijų; patenkinus ieškinį, paskirti ekspertus, kurie turi nustatyti 35 vnt. paprastųjų vardinių ECAA Europe UAB akcijų priverstinio pardavimo kainą; priteisti, bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas East China Automobile Association Ltd priešieškiniu prašė įpareigoti ieškovą J. D. parduoti atsakovui East China Automobile Association Ltd už įstatymų nustatyta tvarka ekspertų nustatytą kainą 64 vnt. paprastųjų vardinių ECAA Europe UAB akcijų; įpareigoti ieškovą UAB „Vaivorykštė” parduoti atsakovui East China Automobile Association Ltd už įstatymų nustatyta tvarka ekspertų nustatytą kainą 1 vnt. paprastųjų vardinių ECAA Europe UAB akcijų.

4Teismo proceso metu šalys siekė ginčą baigti taikos sutartimi ir 2016-06-07 pateikė šalių pasirašytą taikos sutartį, prašė taikos sutartį patvirtinti ir bylą nutraukti.

5Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

6Pagal LR CPK 42 straipsnio 1 dalies ir 140 straipsnio 3 dalies nuostatas, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. LR CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (LR CPK 13 str.).

7Šalių valia sudaryti taikos sutartį išreikšta raštu sudarytoje taikos sutartyje, pasirašytoje ieškovo UAB „Vaivorykštė“ prezidento A. V., ieškovo ir trečiojo asmens ECAA Europe UAB direktoriaus J. D., atsakovo East China Automobile Association Ltd atstovo advokato D. V., todėl teismui nekyla abejonių dėl šalių valios išraiškos tinkamumo.

8Šalys patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms yra išaiškintos ir žinomos (CPK 294 str.). Tai reiškia, kad šalims yra žinoma ir suprantama, jog teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

9Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų teisių, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p). Tvirtinamos sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje nutarties dalyje, tačiau tik tos sąlygos, kurios liečia šalių įsipareigojimus ir atitinka procesinį įstatymą.

10Ieškovai už ieškinį 2013-05-07 sumokėjo 1050 Lt (304,10 Eur) žyminį mokestį. Atsakovė East China Automobile Association LTD už priešieškinį sumokėjo 424 Eur žyminį mokestį.

11Vykdydami 2013-05-10 nutartį, ieškovai 2013 m. gegužės 16 d. mokėjimo nurodymu Nr. 05161147 į Šiaulių apygardos teismo sąskaitą pervedė 1000,00 Lt (289,62 Eur) užstatą vertimo ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidoms padengti. 2013-07-02 nutartimi iš UAB „Vaivorykštė“ sumokėtų 1000 Lt užstato už procesinių dokumentų vertimą į anglų kalbą individualiai įmonei „Ad Balticum“ pavesta sumokėti 241,60 Lt (69,97 Eur), 2014-01-28 nutartimi pavesta sumokėti 28 Lt (8,11 Eur), todėl ieškovei UAB „Vaivorykštė“ grąžintina likusi 211,54 Eur užstato suma.

12Taikos sutartį patvirtinus, šalims grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, (CPK 87 str. 2 d.).

13Žyminį mokestį pagal ieškinį ir užstatą sumokėjo UAB „Vaivorykštė"; ieškovų prašymu už ieškinį sumokėti 75 procentai žyminio mokesčio (228 Eur) ir užstatas grąžintini, pervedant sumas į mokėjimą atlikusios UAB „Vaivorykštė" atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000.

14Atsakovės prašymu už priešieškinį sumokėti 75 procentai žyminio mokesčio (318 Eur) grąžintini, pervedant sumą į VšĮ Nacionalinis teisės centras (įmonės kodas 302522854) banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke.

15Šalys taikos sutartyje nurodė, kad ieškovai ir atsakovas lieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų (bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos).

16Šalys susitarė, kad teismo pašto išlaidas atlygina ieškovai UAB „Vaivorykštė", J. D. ir atsakovas East China Automobile Association Ltd lygiomis dalimis. Pašto išlaidos byloje sudarė 36 Eur, todėl iš ieškovų UAB „Vaivorykštė“, J. D. ir atsakovės East China Automobile Association Ltd priteistina po 12 Eur bylinėjimosi išlaidų.

17Atlikus priešpriešinių reikalavimų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo įskaitymą, ieškovui UAB „Vaivorykštė“ grąžintina 216 Eur žyminio mokesčio, o atsakovei East China Automobile Association Ltd 306 Eur žyminio mokesčio.

18Ieškovai ir atsakovė prašo panaikinti civilinėje byloje Nr. 2-115-883/2016 taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi. Konkrečiu atveju spręstina, kad šalims sudarius taikos sutartį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebetikslingas, todėl teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 149 str.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. 983 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579 - 582 str.,

Nutarė

20Prašymą patenkinti.

21Patvirtinti ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė" (į. k. 144050881, Vytauto g. 122, LT-76340, Šiauliai) atstovaujamos prezidento A. V., veikiančio pagal bendrovės įstatus, J. D. (a. k. ( - ), atsakovės Seišelių Respublikos įmonės East China Automobile Association Ltd, kodas 080014, 303 Aarti Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika, atstovaujamos advokato D. V., ir trečiojo asmens ECAA Europe UAB (į. k. 302726974, Vytauto g. 122, Šiauliai) atstovaujamos generalinio direktoriaus J. D., veikiančio pagal bendrovės įstatus, 2016-06-07 sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. Ieškovai UAB „Vaivorykštė" ir J. D. pareiškia, kad nuo šios sutarties pasirašymo momento atsisako ieškinio, pareikšto civilinėje byloje Nr. 2-115-883/2016, nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teisme, ir prašo nutraukti civilinę bylą. Ieškovams yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, numatytos CPK 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 3 ir 5 p. Šalys patvirtina, kad sutinka su ieškovų ieškinio atsisakymu.
  2. Atsakovas East China Automobile Association Ltd pareiškia, kad nuo šios Sutarties pasirašymo momento atsisako priešieškinio, pareikšto civilinėje byloje Nr. 2-115-883/2016, nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teisme, ir prašo nutraukti civilinę bylą. Atsakovui (ieškovui pagal priešieškinį) yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, numatytos CPK 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 3 ir 5 p. Šalys patvirtina, kad sutinka su atsakovo priešieškinio atsisakymu.
  3. Trečiasis asmuo ECAA Europe UAB sutinka su visomis šios taikos sutarties sąlygomis ir neprieštarauja, kad ši civilinė byla būtų nutraukta patvirtinus taikos sutartį, ir ECAA Europe UAB sutinka, kad patirtos bylinėjimosi išlaidos lieka šalims (bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos).

22Grąžinti ieškovei UAB „Vaivorykštė" 216 Eur (du šimtai šešiolika eurų) žyminio mokesčio, sumokėto 2013 m. gegužės 7 d. mokėjimo nurodymu Nr. 05071130 Valstybinei mokesčių inspekcijai, pinigus pervedant į UAB „Vaivorykštė" atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000.

23Grąžinti ieškovei UAB „Vaivorykštė" 2013 m. gegužės 16 d. mokėjimo nurodymu Nr. 05161147 į Šiaulių apygardos teismo sąskaitą pervesto užstato vertimo ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidoms padengti nepanaudotą dalį - 211,54 Eur (du šimtai vienuolika eurų 54 ct), pinigus pervedant į UAB „Vaivorykštė" atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000.

24Grąžinti atsakovei East China Automobile Association Ltd 306 Eur (trys šimtai šeši eurai) žyminio mokesčio, sumokėto 2015 m. sausio 21 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai, pinigus pervedant VšĮ Nacionalinis teisės centras (įmonės kodas 302522854) banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke.

25Priteisti iš ieškovo J. D. (a. k. ( - ) valstybei 12 Eur (dvylika eurų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

26Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones: ECAA Europe UAB (į. k. 302726974, Vytauto g. 122, Šiauliai) akcijų areštą, taikytą 2013-06-12 ir 2015-10-21 nutartimis (turto arešto akto identifikavimo kodai 2013033006 ir 2015046979)

27Civilinę bylą Nr. 2-115-883/2016 nutraukti.

28Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

29Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, šalių atstovams, nutarčiai įsiteisėjus - Centrinei hipotekos įstaigai ir Šiaulių apygardos teismo finansų skyriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė civilinėje byloje... 2. ieškovai uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“ ir J. D. kreipėsi į... 3. Atsakovas East China Automobile Association Ltd priešieškiniu prašė... 4. Teismo proceso metu šalys siekė ginčą baigti taikos sutartimi ir 2016-06-07... 5. Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.... 6. Pagal LR CPK 42 straipsnio 1 dalies ir 140 straipsnio 3 dalies nuostatas, bet... 7. Šalių valia sudaryti taikos sutartį išreikšta raštu sudarytoje taikos... 8. Šalys patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo... 9. Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti... 10. Ieškovai už ieškinį 2013-05-07 sumokėjo 1050 Lt (304,10 Eur) žyminį... 11. Vykdydami 2013-05-10 nutartį, ieškovai 2013 m. gegužės 16 d. mokėjimo... 12. Taikos sutartį patvirtinus, šalims grąžintini 75 procentai sumokėto... 13. Žyminį mokestį pagal ieškinį ir užstatą sumokėjo UAB „Vaivorykštė";... 14. Atsakovės prašymu už priešieškinį sumokėti 75 procentai žyminio... 15. Šalys taikos sutartyje nurodė, kad ieškovai ir atsakovas lieka prie savo... 16. Šalys susitarė, kad teismo pašto išlaidas atlygina ieškovai UAB... 17. Atlikus priešpriešinių reikalavimų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 18. Ieškovai ir atsakovė prašo panaikinti civilinėje byloje Nr. 2-115-883/2016... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. 983 str. 1... 20. Prašymą patenkinti.... 21. Patvirtinti ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė" (į. k.... 22. Grąžinti ieškovei UAB „Vaivorykštė" 216 Eur (du šimtai šešiolika... 23. Grąžinti ieškovei UAB „Vaivorykštė" 2013 m. gegužės 16 d. mokėjimo... 24. Grąžinti atsakovei East China Automobile Association Ltd 306 Eur (trys... 25. Priteisti iš ieškovo J. D. (a. k. ( - ) valstybei 12 Eur (dvylika eurų)... 26. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones: ECAA Europe UAB (į. k. 302726974,... 27. Civilinę bylą Nr. 2-115-883/2016 nutraukti.... 28. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam... 29. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, šalių atstovams,...