Byla e2-318-241/2020
Dėl atsakovės ECAA Europe uždarosios akcinės bendrovės bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“, A. V., J. D

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės East China Automobile Association LTD, atsakovės ECAA Europe uždarosios akcinės bendrovės ir trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“, A. V., J. D. atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-563-883/2019 pagal ieškovės East China Automobile Association LTD pareiškimą dėl atsakovės ECAA Europe uždarosios akcinės bendrovės bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“, A. V., J. D.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė East China Automobile Association LTD kreipėsi į teismą, prašydama atsakovei ECAA Europe UAB iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad East China Automobile Association LTD yra atsakovės kreditorė. Atsakovė ECAA Europe UAB yra nemoki ir negali vykdyti įsipareigojimų, nevykdo jokios veiklos ir nėra jokios tikimybės, kad tokią veiklą vykdys ateityje. Atsakovė šiuo metu neturi net banko sąskaitos, jos finansiniai įsipareigojimai vis didėja. 2017 m. gruodžio 31 d. atsakovės turto balansinė vertė sudarė 1 127 1 75,00 Eur, tačiau atsakovė negali disponuoti šiuo turtu, nes atsakovės atžvilgiu registruoti 6 turto arešto aktai. Atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma sudaro ne mažiau kaip 642 854,84 Eur ir tai reiškia, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinus šias aplinkybes, akivaizdu, kad ECAA Europe UAB yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

82.

9Atsakovė ECAA Europe UAB su bankroto bylos iškėlimo nesutiko, prašė pareiškimą palikti nenagrinėtą arba prašymą iškelti bankroto bylą atmesti; sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019; prie bylos prijungti Šiaulių apygardos teismo civilinę bylą Nr. eB2-516-440/2019.

103.

11Atsakovė nurodė, kad pareiškimas paliktinas nenagrinėtas, kadangi pateiktas neįgalioto asmens. Pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo pateikė pareiškėjos atstovu prisistatęs advokatas D. V., tačiau byloje nėra duomenų, kad advokatas D. V. yra pareiškėjos vienasmenis valdymo organas, kitas organas ir (ar) dalyvis, veikiantis įstatymuose ar steigimo dokumentuose nustatyta tvarka. Nėra duomenų, kad D. V. yra įgaliotas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Neaišku, kas ieškovės vardu sudarė 2014 m. liepos 16 d. sutartį dėl teisinių paslaugų su advokatu D. V., kadangi nei šios sutarties preambulėje, nei sutarties rekvizitų grafoje nenurodytas joks fizinis asmuo, galimai pasirašęs teisinių paslaugų sutartį ieškovės vardu. Pažymėjo, kad šiuo metu ieškovė apskritai nėra atsakovės kreditorė. Ieškovė savo reikalavimą kildina iš Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo byloje Nr. 1-1/2013, kuriuo iš atsakovės buvo priteistas 390 732,91 Eur įsiskolinimas ir procesinės palūkanos, tačiau po arbitražo teismo sprendimo priėmimo šalių valia buvo sudaryti susitarimai bei įvyko reikšmingi pasikeitimai, po kurių ieškovės reikalavimai pasibaigė. 2016 m. birželio 7 d. sudaryta generalinė taikos sutartis ir 2018 m. birželio 29 d. jos nutraukimas paneigia ieškovės reikalavimo atsakovei ECAA Europe UAB teisę.

124.

13Atsakovė ECAA Europe UAB nurodė, kad tuo atveju, jeigu pareiškimas nebūtų paliktas nenagrinėtas, pareiškimas atmestinas, kadangi yra nepagrįstas. Atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimais sudaro 103 195,00 Eur arba 8,26 procento viso atsakovės turimo turto (1 249 624,00 Eur pagal 2019 m. spalio 31 d. balansą), todėl atsakovė yra moki ir gali tęsti savo veiklą bei vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

145.

15Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašė įpareigoti ieškovę East China Automobile Association LTD per penkias darbo dienas į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 10 000 Eur užstatą galimų trečiųjų asmenų UAB „Vaivorykštė“ ir A. V. bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Nurodė, kad ieškovė yra užsienio valstybės – Seišelių Respublikos, esančios salose Indijos vandenyne, juridinis asmuo. Byloje nėra duomenų apie tai, kokia yra ieškovės veiklos forma, kokia valdymo organų kompetencija ir kt. Byloje net nėra duomenų apie tai, ar ieškovė šiuo metu apskritai egzistuoja ir vykdo veiklą. Tai reiškia, kad galimai ieškovei East China Automobile Association LTD nepalankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, tretieji asmenys neturėtų galimybės gauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

186.

19Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi pareiškimą atmetė – atsisakė iškelti atsakovei ECAA Europe UAB bankroto bylą; atsisakė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019; netenkino trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų užtikrinimo; priteisė iš ieškovės trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ 2 102,74 Eur bylinėjimosi išlaidų.

207.

21Teismas nurodė, kad ieškovės atstovavimo klausimas jau yra išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-516-440/2019. Minėtoje nutartyje teismas sprendė, kad ieškovės atstovavimo santykiai yra tinkamai įforminti ir advokatas D. V. turi teisę veikti ieškovės vardu. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, jog advokatas D. V. ieškovei East China Automobile Association Ltd atstovavo ne vienoje byloje (Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-65-291/2014; Šiaulių apygardos teismo civilinėse bylose Nr. 2-382-124/2014, 2-115-883/2016), todėl nėra pagrindo spręsti, kad ieškovė East China Automobile Association LTD nelaiko advokato D. V. savo atstovu. Atsakovė turėtų pateikti įrodymus, kad atstovavimo sutartis ir sutartis dėl teisinių paslaugų yra nebegaliojančios, tačiau tokių įrodymų nėra pateikta.

228.

23Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo reikalavimo teisę pagrindė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 16 d. vykdomuoju raštu.

24Be to, Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019 atmetė ieškovės ECAA Europe UAB ieškinio reikalavimus pripažinti, kad ji tinkamai įvykdė prievoles pagal 2018 m. liepos 1 d. nutrauktą 2016 m. birželio 7 d. generalinę taikos sutartį, sudarytą tarp ECAA Europe UAB ir East China Automobile Association Ltd., pripažinti, kad ECAA Europe UAB prievolės pagal šią sutartį yra pasibaigusios. Teismas nurodė, kad sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019 nėra įsiteisėjęs, todėl negalima spręsti, jog ieškovė nėra atsakovės kreditorė.

259.

26Teismas sprendė, kad privalomų bylos sustabdymo pagrindų nėra. Įstatymas numato sutrumpintą pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo terminą. Teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Kadangi šiuo atveju ieškovė turi reikalavimo teisę į atsakovę, todėl atsakovės prašymą dėl bylos sustabdymo teismas atmetė.

2710.

28Teismas nustatė, kad pagal 2019 m. spalio 30 d. balansą atsakovė turėjo 1 249 624 Eur vertės turto, iš jo trumpalaikio – 1 224 841 Eur (1 080 451 Eur atsargos, 144 390 Eur kitas turtas), ilgalaikio – 4 480 Eur. Atsakovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 820 930 Eur, iš jų po vienų metų mokėtinos sumos – 717 735 Eur, per vienus metus – 103 195,00 Eur. Pagal 2019 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą ECAA Europe UAB gavo 307 Eur pelno. Atsakovė nurodė, kad 2019 m. spalio 31 d. turėjo 30 827,17 Eur pradelstų įsipareigojimų.

2911.

30Teismas nustatė, kad pagal atsakovės 2019 m. spalio 31 d. balansą atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudarė 30 878,97 Eur (722,29 Eur skola UAB „Insolita“, 2 509,68 Eur skola UAB „Gelna“ ir 27 647,00 Eur skola UAB „Spedman“). Nors atsakovė nepripažįsta 541 007,18 Eur įsipareigojimo (320 691,31 Eur pagrindinė skola + 220 315,87 Eur palūkanos) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 16 d. išduotą vykdomąjį raštą, tačiau Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimas yra įsiteisėjęs, vykdomasis raštas yra galiojantis ir vykdytinas, ieškinys dėl šios prievolės pripažinimo tinkamai įvykdyta atmestas, todėl atsakovė nepagrįstai šios skolos neįtraukė prie pradelstų įsipareigojimų. Tokiu atveju atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro bendrą 571 834,35 Eur sumą (541 007,18 Eur + 30 827,17 Eur).

3112.

32Teismas sprendė, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai (571 834,35 Eur) neviršija pusės atsakovės turimo turto vertės (1 249 624 Eur), todėl atsakovės negalima laikyti nemokia. Atsakovė neturi pradelstų įsiskolinimų darbuotojams ir valstybei. Nėra jokio pagrindo atsakovės 120 921,47 Eur reikalavimą debitorei Universal auto UAB vertinti kaip realiai neegzistuojantį turtą. Atsakovės reikalavimai debitoriams Ukrainos ir Baltarusijos įmonėms dėl bendros sumos dydžio (1 156,09 Eur) laikytini nereikšmingais atsakovės nemokumo vertinimui. Šioje proceso stadijoje nėra pagrindo abejoti atsakovės pateiktų finansinių duomenų išsamumu ir pagrįstumu.

3313.

34Teismo vertinimu, aplinkybės, kad atsakovė turi tik du darbuotojus, nereiškia, jog ECAA Europe UAB yra nemoki. Atsakovė nurodė, kad jai pakanka dviejų darbuotojų, kadangi ji vykdo tik didmeninę prekybą automobilių detalėmis, prekės parduodamos retai, tačiau didesniais kiekiais, paprastai už Europos Sąjungos ribų, iš muitinės sandėlio, todėl didesnis darbuotojų skaičius nėra reikalingas. Atsakovė pateikė prašymą AB Šiaulių bankui dėl sąskaitos atidarymo.

3514.

36Teismas pažymėjo, kad didžiausia atsakovės kreditorė UAB „Vaivorykštė“, kurios nepradelstas reikalavimas pagal 2012 m. vasario 24 d. paskolos sutartį yra 691 050,17 Eur, pasisakė prieš bankroto bylos iškėlimą atsakovei. Nors atsakovės finansinė padėtis nėra labai gera, tačiau vertinant tai, kad įmonė dengia įsiskolinimus, tęsia veiklą, įsiskolinimų darbuotojams neturi, nėra pagrindo daryti išvados, kad įmonė negali vykdyti įsipareigojimų savo kreditoriams. Teismo vertinimu, veikiančio ūkio subjekto pašalinimas iš rinkos šiuo metu būtų neproporcinga priemonė.

3715.

38Teismas sprendė, kad atmetus pareiškimą dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo, atmestinas ir trečiojo UAB „Vaivorykštė“ asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo.

39III.

40Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4116.

42Atskirajame skunde atsakovė ECAA Europe UAB, tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“, A. V., J. D. prašo: 1) Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutartį panaikinti ir ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei palikti nenagrinėtą bei trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ iš atsakovės priteisti 2 107,74 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme; 2) nepatenkintus reikalavimo palikti pareikšimą nenagrinėtą, skundžiamą nutartį pakeisti ir iš nutarties motyvuojamosios dalies pašalinti argumentus, kad ieškovė yra atsakovės kreditorė, turinti 541 007,18 Eur reikalavimą; 3) pakeisti skundžiamos nutarties dalį, kuria atsisakyta įpareigoti ieškovę į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 10 000 Eur užstatą galimų trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, ir įpareigoti ieškovę įmokėti užstatą. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

4316.1.

44Pareiškimas turėjo būti palikta nenagrinėtas, nes jį ieškovės vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. Nors advokatas D. V. pateikė 2014 m. liepos 16 d. sutartį dėl teisinių paslaugų, kurioje jo klientu nurodoma ieškovė, tačiau ši sutartis nepatvirtina, kad D. V. pareiškimo padavimo metu buvo tinkamai įgaliotas ieškovės atstovas ir kad jis turėjo teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

4516.2.

46Neaišku, kas ieškovės vardu sudarė 2014 m. liepos 16 d. sutartį dėl teisinių paslaugų su advokatu D. V., kadangi nei šios sutarties preambulėje, nei sutarties rekvizitų grafoje nenurodytas joks fizinis asmuo, galimai pasirašęs teisinių paslaugų sutartį ieškovės vardu. Nors 2014 m. liepos 16 d. sutarties dėl teisinių paslaugų rekvizitų grafoje matyti trys grafiniai elementai, primenantys kinų ar kitos kalbos hieroglifus, tačiau neaišku, ką šie hieroglifai reiškia, t. y. nežinoma, ar tai asmens vardas, pavardė, ar pareigos, ar įmonės pavadinimas. Abejonių tokios sutarties sudarymu kelia ir aplinkybė, kad sutartis surašyta lietuvių kalba, nors visiškai neįtikėtina, kad ieškovės registracijos vietoje ar veiklos vietoje Kinijos Liaudies Respublikoje būtų vartojama lietuvių kalba.

4716.3.

482014 m. liepos 16 d. sutartyje dėl teisinių paslaugų nustatyta, kad ši sutartis įsigalioja nuo avanso sumokėjimo, t. y. šalys šios sutarties įsigaliojimą siejo ne su jos sudarymo kalendorine data, bet su įvykiu – avanso sumokėjimu. Taigi neaišku, ar sutartis dėl teisinių paslaugų iš viso įsigaliojo, o jeigu įsigaliojo, tai neaišku, kada. Nurodyta, kad ši sutartis galioja iki pavedimo įvykdymo, tačiau iš sutarties neaišku, koks pavedimas galimai buvo duotas advokatui D. V., o jeigu toks pavedimas buvo duotas, tai ar šis pavedimas nebuvo įvykdytas, ar sutarties galiojimas nepasibaigė. Ši aplinkybė reikšminga, kadangi sutartis sudaryta daugiau nei prieš penkerius metus.

4916.4.

50Prie pareiškimo pridėta 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutartis taip pat nepatvirtina, kad advokatas D. V. turėjo teisę pateikti pareiškimą ieškovės vardu. Nors atstovavimo sutartyje nurodoma, kad ieškovės įgaliotas asmuo yra Z. G. D., tačiau neaišku, kokios Z. G. D. pareigos yra ieškovės įmonėje. Nėra įrodymų, kad šis asmuo turėjo teisę perįgalioti kitą asmenį, t. y. advokatą D. V. Abejonių tokios sutarties sudarymu kelia ir aplinkybė, kad 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutartis sudaryta Šiauliuose, tačiau nėra jokių duomenų, kad Z. G. D. lankėsi Šiauliuose.

5116.5.

52Teismo motyvai, kad atstovavimo klausimas jau buvo išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-516 440/2019, yra nepagrįsti, kadangi teismas prejudicinę ir (ar) res judicata (reikalas išspręstas) galią suteikė kitoje byloje priimtai teismo nutarčiai, kuri neegzistuoja. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1125-407/2019 Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutartį panaikino. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 18 d. nutartyje dėl ieškovės atstovavimo tinkamumo niekaip nepasisakė, kadangi ieškovės pareiškimas buvo paliktas nenagrinėtas. Tai reiškia, kad ieškovės atstovavimo tinkamumo klausimas nebuvo išspręstas, todėl teismas negalėjo remtis neegzistuojančia nutartimi.

5316.6.

54Kitos skundžiamoje nutartyje paminėtos Šiaulių apylinkės ir apygardos teismų bylos buvo iškeltos 2013 m., t. y. iki 2014 m. liepos 16 d. sutarties dėl teisinių paslaugų ir atstovavimo sutarties sudarymo, todėl tose civilinėse bylose negalėjo būti sprendžiama dėl advokato D. V. atstovavimo tinkamumo. Be to, D. V. 2013 m. dar nebuvo advokatas, į praktikuojančių advokatų sąrašą įrašytas 2014 m. gegužės 14 d. Teismas neanalizavo paminėtose bylose priimtų procesinių sprendimų, nenurodė, kad juose iš viso kaip nors būtų pasisakyta dėl ieškovės atstovavimo tinkamumo, o tik apsiribojo ieškovės atstovo rašytinių paaiškinimų pakartojimu, kurie yra klaidinantys.

5516.7.

56Aplinkybė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2VP-15725-466/2019 išdavė vykdomąjį raštą dėl 390 732,91 Eur įsiskolinimo ir 9,5 procento metinių palūkanų išieškojimo iš atsakovės pagal Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimą, nepaneigia aplinkybės, kad ieškovė nėra atsakovės kreditorė. Po arbitražo teismo sprendimo šalys sudarė naujas sutartis (generalinės taikos sutartį) bei įvyko reikšmingi veiksmai (neveikimas), po kurių ieškovės reikalavimai atsakovei pasibaigė. Kadangi ieškovė nepripažino, kad atsakovė tinkamai įvykdė generalinę taikos sutartį ir kad atsakovės prievolės ieškovei pasibaigė, atsakovė kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydama pripažinti, jog Generalinė taikos sutartis yra įvykdyta, o prievolės yra pasibaigusios. Nors Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019 atsakovės ieškinį atmetė, šis teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, kadangi apskųstas. Todėl ieškovės 541 007,18 Eur reikalavimas ne tik neturėjo, bet ir negalėjo būti įtrauktas į atsakovės apskaitą, atitinkamai į kreditorių sąrašą.

5716.8.

58Vertinant bendrovės mokumo situaciją, ginčijami bendrovės kreditorių reikalavimai nėra įtraukiami į pradelstų įsipareigojimų masę, o sprendžiama pagal kitus duomenis. Tai nurodyta ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1858-330/2015, kuria buvo palikta nepakeista Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eB2-836-372/2015, kuria atsakovei atsisakyta iškelti bankroto bylą pagal vieną iš daugelio ieškovės pakartotinių pareiškimų.

5916.9.

60Teismas trečiųjų asmenų prašymo dėl ieškovės įpareigojimo į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti bylinėjimosi išlaidų užstatą atmetimą motyvavo tuo, kad atmetamas ieškovės pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau tokie teismo motyvai neturi pagrindo, kadangi proceso įstatymas imperatyviai numato, kad užsienio subjektas, reikšdamas ieškinį, privalo sumokėti užstatą. Tai, kad teismas atmetė ieškovės pareiškimą, kaip tik reiškia, kad buvo pagrindas įpareigoti ieškovę sumokėti užstatą, kadangi pareiškimo atmetimas suponuoja ieškovės pareigą atlyginti kitų asmenų bylinėjimosi išlaidas. Susidarė paradoksali situacija, kai teismas trečiajam asmeniui UAB ,,Vaivorykštė“ iš ieškovės priteisė 2 102,74 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, tačiau ieškovės neįpareigojo sumokėti užstatą. Tai reiškia, kad trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos nebus atlygintos, kadangi ieškovė jokio turto neturi ir neaišku, ar iš viso egzistuoja.

6117.

62Atskirajame skunde ieškovė East China Automobile Association LTD prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

6317.1.

642019 m. spalio 31 d. pažymoje apie turimą turtą atsakovė nurodė, kad bendra turimų automobilių detalių vertė yra 1 080 451,20 Eur. Su tuo sutikti negalima, nes detalės buvo įsigytos 2011 – 2012 m., didžioji jų dalis skirta 1990 – 2000 m. gamybos automobiliams, todėl šių detalių vertė, praėjus 8 metams, ženkliai krito. Nėra įvertintas ir detalių nusidėvėjimas. Taigi nurodomų automobilių detalių reali vertė yra gerokai mažesnė, o atsakovės nurodyta vertė yra nepagrįstai tapatinama su prekių įsigijimo kaina, buvusia prieš kelerius metus. Teismas privalėjo įpareigoti atsakovę teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti įmonės turtą, tačiau to nepadarė.

6517.2.

66Atsakovės pateiktame 2019 m. lapkričio 14 d. balanse nurodyta, kad mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų bendra suma sudaro 820 930 Eur. Tačiau į šią sumą nėra įtraukta atsakovės ECAA Europe UAB pradelsta skola ieškovei, kuri yra ne mažesnė kaip

67541 007,18 Eur. Todėl bendra atsakovės mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų suma yra 1 361 937,18 Eur. Taigi atsakovės įsipareigojimai ženkliai viršija prekių kainą, buvusią prieš kelerius metus. Net tuo atveju, jei atsakovei pavyktų prekes parduoti už kainą, buvusią įsigijimo metu, gautų lėšų nepakaktų visų kreditorių reikalavimams patenkinti.

6817.3.

69Kaip matyti iš atsakovės 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitų, jose nėra įtrauktos įmonės patiriamos sąnaudos: patalpų nuoma, turto nusidėvėjimas, palūkanos kreditoriams. Vien ieškovei per metus palūkanos padidėjo 30 000 Eur suma, tačiau tai buhalteriniuose dokumentuose nenurodoma, dėl to klaidingai išvedamas 219 Eur ir 307 Eur grynasis pelnas. Be to, įmonės pelnas už 2018 m. gautas iš atsargų likučio pokyčio. Šis manipuliavimas duomenimis buhalteriniuose dokumentuose sudaro pagrįstą pagrindą inicijuoti tyrimą dėl atsakovės apgaulingos apskaitos tvarkymo.

7018.

71Atsakovė ECAA Europe UAB prašo atmesti ieškovės East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

7218.1.

73Atskirojo skundo argumentai dėl atsakovės turto vertės neturi pagrindo. Atsakovė 2011 m. automobilių detalių neįsigijo ir negalėjo įsigyti, kadangi buvo įsteigta tik 2012 m. Ieškovė klaidina teismą, esą detalės skirtos 1990 – 2000 m. gamybos automobiliams, kadangi atsakovės turimos automobilių detalės skirtos įvairiais metais gamintiems automobiliams, net iki 2014 m. Įvertinant Lietuvoje ir kitose šalyse esamo automobilių parko amžių, visos automobilių detalės yra ir dar kurį laiką bus paklausios.

7418.2.

75Atskirojo skundo teiginiai, esą nebuvo skaičiuojamas automobilių detalių nusidėvėjimas, yra nepagrįsti, kadangi automobilių detalės yra naujos, todėl nusidėvėjimas joms neskaičiuojamas. Verslo apskaitos 9-ojo standarto „Atsargos“ 6 straipsnyje nustatyta, kad apskaitoje registruojant atsargas, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Tai reiškia, kad atsakovė ne tik gali, bet ir privalo savo apskaitoje automobilių detales įvertinti pagal jų įsigijimo savikainą. Be to, automobilių detalės parduodamos su 10 – 30 procentų antkainiu, todėl nebuvo pagrindo perkainuoti detales. Pati ieškovė 2018 m. iš atsakovės pirko automobilių detales su 10 procentų antkainiu ir tuo metu jos buvo tinkamos.

7618.3.

77Pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles būtent ieškovė, nesutikdama su atsakovės buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyta turto – naujų automobilių detalių verte, turėjo interesą pateikti tai paneigiančius įrodymus, tačiau ieškovė tokių įrodymų neteikė, apsiribodama abstrakčiais samprotavimais apie neva nusidėvėjusias detales.

7818.4.

79Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad į atsakovės buhalterinę apskaitą neįtrauktos sąnaudos – patalpų nuoma, turto nusidėvėjimas, palūkanos kreditoriams. Patalpos, esančios muitinės sandėlyje (duomenys neskelbtini), šiuo metu atsakovei yra suteiktos neatlygintinai. Didžiausia atsakovės kreditorė UAB „Vaivorykštė“ šiuo metu palūkanų atsakovei neskaičiuoja, kadangi yra suinteresuota, kad atsakovė ECAA Europe UAB tęstų veiklą ir atsiskaitytų su kreditoriais, dėl to prieštarauja atsakovės bankrotui.

80Teismas

konstatuoja:

81IV.

82Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8319.

84Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo peržengti atskirųjų skundų ribas.

8520.

86Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ) ir neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). Pagal JANĮ 155 straipsnio 1 dalį iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams JANĮ nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio straipsnio 1 – 5 punktuose nustatytas išimtis.

8721.

88Kadangi bankroto bylos iškėlimo procedūra pradėta ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta galiojant ĮBĮ, todėl šio įstatymo nuostatos taikomos ir apeliaciniam procesui.

89Dėl atstovavimo civiliniame procese

9022.

91Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys ir (arba) per atstovus (CPK 51 straipsnio 1 dalis). Bylos vedimas pirmiausia reiškia ieškinio ar kito procesinio dokumento, kuriuo inicijuojamas civilinės bylos pradėjimas, pateikimą (CPK 5 straipsnio 3–4 dalys). Prie ieškinio ar kito procesinio dokumento, jeigu tokį dokumentą dalyvaujančio byloje asmens vardu pateikia atstovas, turi būti pridėtas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas (CPK 111 straipsnio 5 dalis). Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, ex officio privalo patikrinti, ar atstovas turi teisę veikti suinteresuoto asmens vardu (suinteresuotumas pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį).

9223.

93CPK 56 straipsnyje yra įtvirtintas asmenų, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą, sąrašas. Juridinio asmens atstovais pagal pavedimą, be kitų asmenų, gali būti advokatai, advokatų padėjėjai, paties juridinio asmens darbuotojai (CPK 56 straipsnio 1 ir 2 dalys). CPK 57 straipsnio 1 dalis nustato, kad atstovo pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime; trečioji šio straipsnio dalis nurodo, kad advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu. Įgaliojimas atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime (CPK 59 straipsnis).

9424.

95Atstovavimo teisiniai santykiai yra (pirmiausia) materialiosios teisės institutas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.132–2.151, 6.756–6.765 straipsniai). Atstovo teisė vesti bylą atstovaujamojo vardu, be kita ko, pareikšti ieškinį būtent ir išplaukia iš materialiųjų atstovavimo teisinių santykių (CK 6.757 straipsnio 1 dalis). Todėl atstovo įgalinimams vesti bylą atstovaujamojo vardu patikrinti pirmiausia ir taikytinos nurodytos materialiosios teisės normos, reglamentuojančios atstovavimo teisinius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-155-695/2018 21 punktas).

9625.

97Užsienio juridinių asmenų civilinis teisnumas nustatomas pagal valstybės, kurioje šie juridiniai asmenys yra įsteigti, teisę (CK 1.19 straipsnio 1 dalis). Įsteigimo vietos valstybės teisė, inter alia (be kita ko), reglamentuoja juridinio asmens atstovavimą (CK 1.20 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Įgaliojimo formai taikoma valstybės, kurioje jis išduotas, teisė. Įgaliojimo galiojimo terminas, jeigu nenurodytas įgaliojime, atstovo teisės ir pareigos, atstovo ir atstovaujamojo tarpusavio atsakomybė bei jų atsakomybė tretiesiems asmenims yra nustatoma pagal valstybės, kurioje atstovas veikia, teisę (CK 1.40 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

982018 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-155-695/2018 22, 23 punktai).

9926.

100Nagrinėjamoje byloje ieškovės East China Automobile Association LTD atstovas advokatas D. V. kartu su pareiškimu dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo pateikė atstovavimo santykius pagrindžiančius dokumentus – 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutartį ir tos pačios dienos sutartį dėl teisinių paslaugų. Sutartyse nurodyta, kad advokatui pavedama atstovauti kliento interesams visose valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, antstolių kontorose, atlikti kitus veiksmus. Advokatas turi teisę pareikšti ieškinį visų kategorijų bylose, susipažinti su bylos medžiaga, pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką, apskųsti sprendimą arba nutartį, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti išieškojimui, kt. Atstovavimo sutartis sudaryta Šiauliuose, pasirašyta advokato D. V. ir East China Automobile Association LTD įgalioto asmens Z. G. D., sutarties galiojimo terminas nenustatytas. Teisinių paslaugų sutarties sudarymo vieta nenurodyta, pasirašyta tuo pačiu parašu kaip ir atstovavimo sutartis, sutarties galiojimas nustatytas nuo kliento avanso sumokėjimo dienos iki pavedimo įvykdymo.

10127.

102Atsižvelgus į byloje esančius duomenis, nėra pagrindo teigti, kad advokatas D. V. neturi teisės atstovauti ieškovei šioje civilinėje byloje. Įsteigimo vietos (užsienio) valstybės teisei reglamentuojant juridinio asmens atstovavimą, o atsakovei neįrodinėjant aplinkybių, kas pagal Seišelių Respublikos teisę gali atstovauti įmonei ir jos vardu sudaryti pavedimo sutartis su teisines paslaugas teikiančiu asmeniu (advokatu), nėra pagrindo abejoti 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo ir teisinių paslaugų sutartis pasirašiusio Z. G. D. įgaliojimais. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. e3K-3-365-969/2016, kurioje buvo sprendžiamas tų pačių šalių ginčas dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo galiojimo, teisinių paslaugų sutartį East China Automobile Association LTD vardu sudarė tas pats asmuo Z. G. D. Nurodytoje byloje teisinių paslaugų sutartis buvo laikoma galiojančia, teismui nekilo abejonių dėl Z. G. D. teisės veikti šios užsienio įmonės vardu.

10328.

104Nėra pagrindo sutikti ir su atsakovės bei jos pusėje dalyvaujančių trečiųjų asmenų argumentais, kad 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo ir teisinių paslaugų sutartys yra negaliojančios. CK 2.142 straipsnis reglamentuoja įgaliojimo terminą. Šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos. Nagrinėjamu atveju advokato D. V. įgaliojimų terminas apibrėžtas – iki pavedimo įvykdymo. Pažymėtina, kad ieškovės pavedime nėra nurodyta konkreti byla, kurioje D. V. pavesta atstovauti ieškovei. Svarbu tai, kad šių atstovavimo ir teisinių paslaugų sutarčių pagrindu advokatas D. V. atstovavo ir atstovauja ieškovei įvairiose bylose, kurios išimtinai susijusios su ECAA Europe UAB. Teismas neturi duomenų, kad ieškovė būtų atšaukusi pavedimą D. V. atstovauti ginčuose su atsakove, todėl laikytina, jog ji sutinka su įmonės interesus atstovaujančio advokato veikla.

10529.

106Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad, priešingai negu nurodyta atskirajame skunde, ieškovė šios civilinės (bankroto) bylos procese yra tinkamai atstovaujama (teisėtumo aspektu).

107Dėl naujų įrodymų priėmimo

10830.

1092020 m. sausio 15 d. ieškovė East China Automobile Association LTD Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė naujus rašytinius įrodymus (automobilių detalių gamintojo raštą su vertinimu į lietuvių kalbą ir detalių vertės paskaičiavimo lentelę), kuriuos prašo prijungti prie šios bylos.

11031.

1112020 m. sausio 22 d. atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškovės prašymą priimti naujus įrodymus. Atsakovė nurodė, kad pateiktas automobilių detalių gamintojo raštas buvo sudarytas daugiau nei prieš dešimtmetį, todėl ieškovė turėjo galimybę šį įrodymą pateikti pirmosios instancijos teismui. Be to, atsakovės teigimu, yra pagrindas abejoti rašto tikrumu, kadangi tiek ant paties rašto, tiek ant jo vertimo yra uždėtas rašto sudarytojo Acemark Enterprises LTD antspaudas ir pasirašiusio atstovo parašas. Nėra pagrindo remtis rašto turiniu, kadangi jame nėra jokių konkrečių nuorodų į užsienio valstybių ar tarptautinius teisės aktus, kuriais būtų nustatytas automobilių detalių maksimalus laikymo terminas, kuriam pasibaigus jų nebūtų galima naudoti pagal paskirtį.

11232.

113Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagristai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis).

11433.

115Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad draudimas priimti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus. Pagal kasacinio teismo praktiką apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą. Apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje išvardytas išimtis, ir šį įrodymą priimti. Teismas turi taikyti įstatymus, tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatomas fakto klausimas, gali būti priimami nauji sužinoti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartis Nr. e3K-3-237-684/2019).

11634.

117Taigi, taikydamas CPK 314 straipsnyje nustatytas išimtis ir spręsdamas dėl naujai pateikiamų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teismas patikrina: ar buvo objektyvi galimybė pateikti juos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; ar vėlesnis įrodymo pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo; ar naujai prašomas priimti įrodymas (-ai) turės įtakos sprendžiant šalių ginčą; ar nepiktnaudžiaujama įrodymo vėlesnio pateikimo apeliacinės instancijos teismui teise.

11835.

119Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsnio norma ir ją aiškinančia kasacinio teismo praktika, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas atsisakyti priimti ieškovės pateiktus naujus rašytinius įrodymus. Kaip teisingai nurodė atsakovė, ieškovės pateiktas automobilių detalių gamintojo raštas buvo sudarytas prieš daugiau nei dešimt metų. Ieškovė nepateikė jokių paaiškinimų, kodėl raštas nebuvo teikiamas pirmosios instancijos teismui, kodėl nebuvo teikiamas su 2019 m. gruodžio 13 d. atskiruoju skundu, o buvo pateiktas tik bylos nagrinėjimo išvakarėse (2020 m. sausio 15 d.). Nesant ieškovės paaiškinimų, ar buvo objektyvi galimybė šį įrodymą pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, įvertinus vien jo sudarymo ir pateikimo laiką, teigtina, kad ieškovė akivaizdžiai piktnaudžiauja įrodymo vėlesnio pateikimo apeliacinės instancijos teismui teise.

12036.

121Nors rašte nurodoma, kad automobilių detalių trukmė nustatyta pagal Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos taisykles ir rekomendacijas, tačiau pačiame rašte nėra įvardintos jokios konkrečios taisyklės, kurios tokius kriterijus nustato. Iš rašto turinio negalima teigti, kad kriterijai būtų nustatyti pagal paties gamintojo techninius bandymus ar kitais objektyviais pagrindais, niekuo nėra pagrįsti ir rašte nurodyti detalių atpirkimo kainos nustatymo kriterijai.

12237.

123Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo priimti ieškovės East China Automobile Association LTD pateiktus naujus rašytinius įrodymus – automobilių detalių gamintojo raštą su vertinimu į lietuvių kalbą ir jo pagrindu pačios ieškovės parengtą detalių vertės paskaičiavimo lentelę.

12438.

125Apeliacinės instancijos teismas taip pat atsisako priimti ir vertinti bylos nagrinėjimo dieną (2020 m. sausio 28 d.) ieškovės pateiktus rašytinius paaiškinimus ir naują įrodymą (automobilių detalių gamintojo rašto originalią elektroninę versiją). Pažymėtina, kad civilinio proceso normos (CPK 323 straipsnis) draudžia pildyti tiek apeliacinį skundą, tiek atsiliepimą į jį, o teismas nebuvo suteikęs ieškovei galimybės atsikirsti į 2020 m. sausio 22 d. atsakovės atsiliepimą dėl ieškovės pateiktų naujų įrodymų prijungimo ir vertinimo. Be to, ieškovės teikiami rašytiniai paaiškinimai nepaneigia šios nutarties 35 – 36 punktuose nurodytų išvadų, t. y. ieškovė vis vien nepaaiškino aplinkybių ir nepateikė jokių įrodymų, ar buvo objektyvi galimybė šį įrodymą (gamintojo raštą) pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nepagrindė paties rašto turinio įrodomosios reikšmės.

126Dėl ieškovės (ne)pripažinimo kreditore

12739.

128Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įmonės bankroto bylos iškėlimo stadijoje teismas kreditoriaus reikalavimo pagrįstumą vertina tik preliminariai, pirmiausia siekdamas nustatyti ne kreditoriaus reikalavimo dydį, o kreditoriaus statusą. Jei kreditorius pateikia pakankamų jo reikalavimo pagrįstumo įrodymų, iš kurių teismas gali susidaryti nuomonę, jog yra labiau tikėtina, kad kreditorius reikalavimo teisę į skolininką turi, tokio kreditoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo turi būti nagrinėjamas iš esmės. Jei skolininkas ginčija kreditoriaus statusą ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus, teismas situaciją turėtų vertinti vadovaudamasis civiliniame procese galiojančiu tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Nepripažinti kreditoriaus statuso ir jo teisės prašyti skolininkui iškelti bankroto bylą teismas turėtų tik tada, kai yra didelė tikimybė, jog atsakovas nėra skolingas ieškovui. Asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti tokiai įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1760-381/2017).

12940.

130Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šioje bankroto bylos stadijoje visiškai pakanka duomenų teigti, kad ieškovė yra atsakovės kreditorė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjo pareiškėjos pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovės reikalavimo teisė į atsakovę kildinama Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu pagrindu, kuriuo ieškovei iš atsakovės priteistas 390 732,91 Eur įsiskolinimas ir 9,5 procento metinės palūkanos. Pažymėtina, kad nurodytas arbitražo teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir galiojantis, jo pagrindu Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 16 d. išdavė vykdomąjį raštą dėl įsiskolinimo išieškojimo (civilinės bylos Nr. e2VP-15725-466/2019). Tai, kad atsakovė kitoje civilinėje byloje siekia paneigti savo prievolę ieškovei – pripažinti, jog ji tinkamai įvykdė prievoles pagal 2018 m. liepos 1 d. nutrauktą 2016 m. birželio 7 d. generalinę taikos sutartį, sudarytą tarp ECAA Europe UAB ir East China Automobile Association Ltd, neleidžia daryti priešingos išvados. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019 šiuos ECAA Europe UAB ieškinio reikalavimus atmetė kaip nepagrįstus. Nors teismo sprendimas nėra įsiteisėję (dėl jo paduotas apeliacinis skundas), tačiau iš teismo sprendimo motyvų matyti, kad ECAA Europe UAB reikalavimai atmesti remiantis aplinkybe, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. liepos 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-365-969/2016 atsisakė tvirtinti 2016 m. birželio 7 d. generalinę taikos sutartį, konstatavęs imperatyvių įstatymo normų pažeidimus, todėl taikos sutartis neįsigaliojo ir nesukėlė jokių teisinių pasekmių, o šalys neturėjo pareigos ją vykdyti.

13141.

132Atsižvelgiant į tai, negalima teigti, kad yra didelė tikimybė, jog atsakovė nėra skolinga ieškovei East China Automobile Association Ltd, ir ieškovė neturėjo teisės inicijuoti atsakovės bankroto bylos iškėlimo.

133Dėl bankroto bylos iškėlimo

13442.

135Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų.

13643.

137Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi realia į balansą įrašyto turto verte. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1441-823/2018, kt.).

13844.

139Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė ECAA Europe UAB atitinka mokios įmonės kriterijų. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, ECAA Europe UAB turtą sudaro 1 249 624 Eur (4 480 Eur ilgalaikis ir 1 224 841 Eur trumpalaikis turtas), pradelsti įsipareigojimai siekia 571 834,35 Eur, t. y. neviršija pusės atsakovės turimo turto vertės. Pažymėtina, kad atskiruoju skundu ieškovė iš esmės ginčija tik atsakovės turimo trumpalaikio turto – atsargų vertę (1 080 451 Eur), teigdama, kad ji yra ženkliai mažesnės vertės nei nurodė atsakovė. Tačiau ieškovė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių reikšmingų įrodymų, kurie leistų abejoti atsakovės turimo turto verte (CPK 178 straipsnis). Ieškovės pateiktus įrodymus – automobilių detalių gamintojo raštą ir turto vertės perskaičiavimo lentelę atsisakyta priimti (šios nutarties 29 – 36 punktai). Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad atsakovės turimos atsargos (automobilių detalės) yra skirtos senesnės gamybos automobiliams nėra pagrįstos įrodymais, todėl laikytinos deklaratyviomis. Kadangi automobilių detalės yra naujos (nenaudotos), nėra pagrindo teigti, kad jų vertė turėjo būti skaičiuojama įvertinus nusidėvėjimą. Verslo apskaitos 9-ojo standarto „Atsargos“ 6 straipsnyje nustatyta, kad apskaitoje registruojant atsargas, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Kito atsakovės turimo ilgalaikio ir trumpalaikio turto ieškovė neginčija, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad atsakovė jo neturi ar tikroji vertė neatitinka nurodytosios.

14045.

141Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019 50 punktą).

14246.

143Bylos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad nagrinėjimu atveju atsakovė neatitinka nurodytų nemokios įmonės požymių, kuriems esant, juridiniam asmeniui turėtų būti keliama bankroto byla. Kaip nustatyta, atsakovė ECAA Europe UAB savo veiklą vykdo nuo 2012 m., šiuo metu įmonėje dirba 2 darbuotojai, pagal 2019 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. atsakovė turėjo 307 Eur pelno. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė sistemiškai nevykdytų savo įsipareigojimų kreditoriams. Priešingai, įmonė atlieka einamuosius mokėjimus valstybei, moka darbo užmokestį darbuotojams. Byloje nustatyti tik pradelsti įsipareigojimai trečios eilės kreditoriams (UAB „Insolita“ UAB „Gelna“ UAB „Spedman“, East China Automobile Association Ltd), kuriems padengti pakanka įmonės turto.

14447.

145Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti ieškovės atskirojo skundo argumentams, kad atsakovės pelno (nuostolių) ataskaita yra sudaryta sąmoningai klaidingai, siekiant nuslėpti patiriamą nuostolį. Tai, kad į pelno (nuostolių) ataskaitą nėra įtrauktos atsakovės patiriamos sąnaudos (patalpų nuoma, turto nusidėvėjimas, kt.) nereiškia, kad ataskaita savaime yra klaidinga. Kaip paaiškino atsakovė, šiuo metu tokių sąnaudų ji neturi, kadangi patalpas naudoja neatlygintinai, be to didžiajai turto daliai (atsargoms) netaikomas nusidėvėjimas. Byloje nėra duomenų, kurie paneigtų šiuos teiginius ir leistų spręsti, kad pelno (nuostolių) ataskaita yra neteisinga. Be to, nurodytos aplinkybės nebuvo įrodinėjamos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

146Dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimui

14748.

148CPK 794 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškovas kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo atsakovo prašymu privalo CPK nustatyta tvarka sumokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. CPK 794 straipsnio 2 dalyje numatyti atvejai, kai ši pareiga netaikoma: jeigu ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turto, kurio pakanka bylinėjimosi išlaidoms padengti; neturtinio pobūdžio šeimos bylose, bylose pagal pareikštą priešieškinį bei bylose, kuriose prašoma išduoti teismo įsakymą; bylose, kuriose šalys susitarė dėl to, kad ginčai bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose; jeigu užstato institutą draudžia tarptautinė sutartis.

14949.

150Tam, kad būtų galima teisingai išspręsti užstato taikymo klausimą, reikia išsiaiškinti, ar egzistuoja bent viena CPK 794 straipsnio 2 dalyje numatytą pagrindą sudaranti aplinkybė, kuriai esant galiotų draudimas reikalauti sumokėti užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Tą teismas privalo daryti ex officio nepriklausomai nuo to, ar šalys ginčija jų buvimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-21-178/2017.

15150.

152Teismų praktikoje sprendžiant dėl CPK 794 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo yra pasisakyta, kad nustatant, ar ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turto, kurio pakanka bylinėjimosi išlaidoms padengti, svarbu įvertinti galimybės atlyginti antrosios šalies bylinėjimosi išlaidas realumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1569-943/2015; 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-960-464/2016, kt.).

15351.

154Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai (turtinės teisės) yra turtas, iš kurio gali būti atlyginamos atsakovo bylinėjimosi išlaidos, jeigu įsitikinama, kad turimas turtas yra realus ir jo pakanka bylinėjimosi išlaidoms padengti. Tokiu atveju taikytinas CPK 794 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytas draudimas nustatyti užstatą. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-21-178/2017).

15552.

156Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju egzistuoja CPK 794 straipsnio 2 dalyje numatytas draudimas iš ieškovės reikalauti sumokėti užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, kadangi ieškovė Lietuvos Respublikoje turi turto. Ieškovė disponuoja 541 007,18 Eur reikalavimo teise į atsakovę. Kaip minėta, nurodyta reikalavimo teisė nėra paneigta, todėl yra galiojanti ir vykdytina. Šioje byloje įvertinus atsakovės (ne)mokumą nėra pagrindo teigti, kad ieškovės reikalavimo teisė neatitinka realumo kriterijaus. Taigi pirmosios instancijos teismas, nors ne šiais motyvais, tačiau iš esmės pagrįstai nusprendė netenkinti trečiųjų asmenų prašymo dėl ieškovės įpareigojimo sumokėti 10 000 Eur užstatą.

157Dėl bylos procesinės baigties

15853.

159Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bankroto bylos iškėlimo klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, iš esmės teisingai aiškino ir taikė byloje nagrinėtiems klausimams taikytinas ĮBĮ bei CPK normas, todėl pagrįstai atmetė ieškovės pareiškimą dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo, pagrįstai atsisakė tenkinti prašymus nutraukti civilinę bylą, įpareigoti ieškovę sumokėti užstatą bylinėjimosi išlaidomas atlyginti. Todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

160Dėl bylinėjimosi išlaidų

16154.

162Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

16355.

164Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ patyrė iš viso 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už bendro su atsakove ir kitais trečiaisiais asmenimis atskirojo skundo (484 Eur) ir bendro atsiliepimo į ieškovės atskirąjį skundą (423,50 Eur) parengimą. Nurodytas bylinėjimo išlaidas pagrindžia į bylą pateikta 2019 m. gruodžio 19 d. PVM sąskaitą faktūra AVB Nr. 2019-066 ir 2019 m. gruodžio 20 d. mokėjimo nurodymas.

16556.

166Atsakovės ECAA Europe UAB, trečiųjų asmenų UAB „Vaivorykštė“, A. V. ir J. D. atskirąjį skundą atmetus, taip pat atmetus ieškovės East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą, trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ įgijo teisę tik į bylinėjimosi išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į ieškovės atskirąjį skundą, atlyginimą. Nurodytos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintų rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“ 8.16 punkte nustatytų maksimalių dydžių, todėl šios 423,50 Eur išlaidos trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ yra priteisiamos iš ieškovės.

16757.

168Duomenų apie kitų byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje, nėra. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,88 Eur), neviršija minimalios 5 Eur sumos, todėl jos valstybei nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

169Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

170Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

171Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vaivorykštė“, juridinio asmens kodas 144050881, iš ieškovės East China Automobile Association LTD, juridinio asmens kodas 080014, 423,50 Eur (keturių šimtų dvidešimt trijų eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė East China Automobile Association LTD kreipėsi į teismą,... 8. 2.... 9. Atsakovė ECAA Europe UAB su bankroto bylos iškėlimo nesutiko, prašė... 10. 3.... 11. Atsakovė nurodė, kad pareiškimas paliktinas nenagrinėtas, kadangi pateiktas... 12. 4.... 13. Atsakovė ECAA Europe UAB nurodė, kad tuo atveju, jeigu pareiškimas nebūtų... 14. 5.... 15. Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašė įpareigoti ieškovę East... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 6.... 19. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi pareiškimą... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad ieškovės atstovavimo klausimas jau yra išspręstas... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo reikalavimo teisę pagrindė Vilniaus... 24. Be to, Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu... 25. 9.... 26. Teismas sprendė, kad privalomų bylos sustabdymo pagrindų nėra. Įstatymas... 27. 10.... 28. Teismas nustatė, kad pagal 2019 m. spalio 30 d. balansą atsakovė turėjo 1... 29. 11.... 30. Teismas nustatė, kad pagal atsakovės 2019 m. spalio 31 d. balansą atsakovės... 31. 12.... 32. Teismas sprendė, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai (571 834,35 Eur)... 33. 13.... 34. Teismo vertinimu, aplinkybės, kad atsakovė turi tik du darbuotojus,... 35. 14.... 36. Teismas pažymėjo, kad didžiausia atsakovės kreditorė UAB... 37. 15.... 38. Teismas sprendė, kad atmetus pareiškimą dėl atsakovės bankroto bylos... 39. III.... 40. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 41. 16.... 42. Atskirajame skunde atsakovė ECAA Europe UAB, tretieji asmenys UAB... 43. 16.1.... 44. Pareiškimas turėjo būti palikta nenagrinėtas, nes jį ieškovės vardu... 45. 16.2.... 46. Neaišku, kas ieškovės vardu sudarė 2014 m. liepos 16 d. sutartį dėl... 47. 16.3.... 48. 2014 m. liepos 16 d. sutartyje dėl teisinių paslaugų nustatyta, kad ši... 49. 16.4.... 50. Prie pareiškimo pridėta 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutartis taip pat... 51. 16.5.... 52. Teismo motyvai, kad atstovavimo klausimas jau buvo išspręstas Šiaulių... 53. 16.6.... 54. Kitos skundžiamoje nutartyje paminėtos Šiaulių apylinkės ir apygardos... 55. 16.7.... 56. Aplinkybė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.... 57. 16.8.... 58. Vertinant bendrovės mokumo situaciją, ginčijami bendrovės kreditorių... 59. 16.9.... 60. Teismas trečiųjų asmenų prašymo dėl ieškovės įpareigojimo į teismo... 61. 17.... 62. Atskirajame skunde ieškovė East China Automobile Association LTD prašo... 63. 17.1.... 64. 2019 m. spalio 31 d. pažymoje apie turimą turtą atsakovė nurodė, kad... 65. 17.2.... 66. Atsakovės pateiktame 2019 m. lapkričio 14 d. balanse nurodyta, kad mokėtinų... 67. 541 007,18 Eur. Todėl bendra atsakovės mokėtinų sumų ir kitų... 68. 17.3.... 69. Kaip matyti iš atsakovės 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. spalio 31 d.... 70. 18.... 71. Atsakovė ECAA Europe UAB prašo atmesti ieškovės East China Automobile... 72. 18.1.... 73. Atskirojo skundo argumentai dėl atsakovės turto vertės neturi pagrindo.... 74. 18.2.... 75. Atskirojo skundo teiginiai, esą nebuvo skaičiuojamas automobilių detalių... 76. 18.3.... 77. Pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles būtent ieškovė, nesutikdama su... 78. 18.4.... 79. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad į atsakovės buhalterinę... 80. Teismas... 81. IV.... 82. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 83. 19.... 84. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 85. 20.... 86. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos... 87. 21.... 88. Kadangi bankroto bylos iškėlimo procedūra pradėta ir skundžiama pirmosios... 89. Dėl atstovavimo civiliniame procese... 90. 22.... 91. Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys ir (arba) per atstovus (CPK 51... 92. 23.... 93. CPK 56 straipsnyje yra įtvirtintas asmenų, kurie gali būti teisme atstovais... 94. 24.... 95. Atstovavimo teisiniai santykiai yra (pirmiausia) materialiosios teisės... 96. 25.... 97. Užsienio juridinių asmenų civilinis teisnumas nustatomas pagal valstybės,... 98. 2018 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-155-695/2018... 99. 26.... 100. Nagrinėjamoje byloje ieškovės East China Automobile Association LTD atstovas... 101. 27.... 102. Atsižvelgus į byloje esančius duomenis, nėra pagrindo teigti, kad advokatas... 103. 28.... 104. Nėra pagrindo sutikti ir su atsakovės bei jos pusėje dalyvaujančių... 105. 29.... 106. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad, priešingai negu nurodyta... 107. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 108. 30.... 109. 2020 m. sausio 15 d. ieškovė East China Automobile Association LTD Lietuvos... 110. 31.... 111. 2020 m. sausio 22 d. atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškovės prašymą... 112. 32.... 113. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie... 114. 33.... 115. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad draudimas... 116. 34.... 117. Taigi, taikydamas CPK 314 straipsnyje nustatytas išimtis ir spręsdamas dėl... 118. 35.... 119. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsnio norma ir... 120. 36.... 121. Nors rašte nurodoma, kad automobilių detalių trukmė nustatyta pagal... 122. 37.... 123. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo priimti ieškovės East China Automobile... 124. 38.... 125. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atsisako priimti ir vertinti bylos... 126. Dėl ieškovės (ne)pripažinimo kreditore... 127. 39.... 128. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įmonės bankroto... 129. 40.... 130. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šioje bankroto bylos... 131. 41.... 132. Atsižvelgiant į tai, negalima teigti, kad yra didelė tikimybė, jog... 133. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 134. 42.... 135. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 136. 43.... 137. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 138. 44.... 139. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė ECAA Europe UAB atitinka... 140. 45.... 141. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens... 142. 46.... 143. Bylos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad nagrinėjimu atveju... 144. 47.... 145. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti ieškovės atskirojo... 146. Dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimui... 147. 48.... 148. CPK 794 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškovas kitos valstybės fizinis... 149. 49.... 150. Tam, kad būtų galima teisingai išspręsti užstato taikymo klausimą, reikia... 151. 50.... 152. Teismų praktikoje sprendžiant dėl CPK 794 straipsnio 2 dalies 1 punkto... 153. 51.... 154. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo patvirtinti finansiniai... 155. 52.... 156. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju egzistuoja CPK... 157. Dėl bylos procesinės baigties... 158. 53.... 159. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 160. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 161. 54.... 162. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 163. 55.... 164. Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ patyrė iš viso 907,50 Eur... 165. 56.... 166. Atsakovės ECAA Europe UAB, trečiųjų asmenų UAB „Vaivorykštė“, A. V.... 167. 57.... 168. Duomenų apie kitų byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidas,... 169. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 170. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.... 171. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vaivorykštė“,...