Byla eB2-718-357/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos East China Automobile Association LTD pareiškimą atsakovei ECAA EUROPE uždarajai akcinei bendrovei dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėja East China Automobile Association LTD kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti ECAA Europe UAB bankroto bylą. Papildomais paaiškinimais nesutiko su atsakovės prašymu sustabdyti civilinę bylą. Nurodo, kad East China Automobile Association LTD yra įmonės ECAA Europe uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) kreditorė. Mano, kad atsakovė yra nemoki ir negali vykdyti įsipareigojimų, todėl atsakovei keltina bankroto byla. Atsakovė nevykdo jokios veiklos ir nėra jokios tikimybės, kad tokią veiklą vykdys toliau, o tuo tarpu atsakovės finansiniai įsipareigojimai vis didėja. Atsakovė 2018 m. gruodžio 12 d. procesiniame dokumente (priedas NR. 2) nurodė, kad „nors ieškovo turto balansinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis sudarė 1 127 1 75,00 Eur, tačiau ieškovas iš esmės negali disponuoti šiuo turtu (2017 m. ieškovo apyvarta buvo tik 8 246,00 Eur, be to, ši apyvarta vyko pagal Generalinės taikos sutarties sąlygas). Šiuo metu Turto arešto aktų registre registruoti iš viso 6 turto arešto aktai. Ieškovė šiuo metu net neturi banko sąskaitos. Sudėjus atsakovės įsiskolinimus, bendra atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma sudaro ne mažiau kaip 642 854,84 Eur (541 007,18 Eur + 101 847,66 Eur), ir tai reiškia, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinus visas šias aplinkybes, ir tai, kad įmonė realiai nevykdo veiklos, neturi net banko sąskaitos, ir nepadengia įsiskolinimų nuo 2014 metų, akivaizdu, kad įmonė ECAA Europe UAB yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

62.

7Atsakovė ECAA EUROPE UAB pateiktu atsiliepimu prašo sustabdyti civilinę bylą, kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ECAA Europe UAB, atmesti; prie bylos prijungti Šiaulių apygardos teismo civilinę bylą Nr. eB2-516-440/2019; ECAA Europe UAB iš East China Automobile Association LTD priteisti bylinėjimosi išlaidas.

83.

9Atsakovė nurodo, kad pareiškimas paliktinas nenagrinėtu, kadangi pateiktas neįgalioto asmens. Pažymi, kad tuo atveju, jeigu pareiškimas nebūtų paliktas nenagrinėtu, pareiškimas atmestinas, kadangi yra nepagrįstas iš esmės. Nesutinka, kad yra pagrindas konstatuoti atsakovės nemokumo būseną. Atsakovė teikia 2019 m. spalio 31 d. balansą, kuriame nurodyta, kad atsakovė turi 1 249 624,00 Eur vertės turto. Tokiu atveju ½ sudaro 624 812,00 Eur (1 249 624,00 Eur : 2). per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimais sudaro 103 195,00 Eur arba 8,26 proc. viso atsakovo turto, t. y. atsakovė yra moki ir gali tęsti savo veiklą bei vykdyti savo įsipareigojimus. Nei pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo metu, nei šiuo metu pareiškėja nebuvo ir nėra atsakovės kreditorė. Pareiškėja savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2015 m. gegužės 26 d. Lietuvos arbitražo teismo sprendimo byloje Nr. 1-1/2013, kuriuo iš atsakovės buvo priteista 390 732,91 Eur įsiskolinimo ir 9,5 proc. metinės procesinės palūkanos. Tačiau po šio Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo priėmimo šalių valia buvo sudaryti susitarimai bei įvyko reikšmingi pasikeitimai, po kurių pareiškėjos kreditoriniai reikalavimai pasibaigė. Šalys 2016 m. birželio 7 d. sudarė Generalinę taikos sutartį. Atsakovė tinkamai vykdė Generalinę taikos sutartį, įvykdydavo visus pareiškėjos užsakymus ir kitus reikalavimus. Ieškovė iš dalies vykdė Generalinę taikos sutartį, užsakydavo prekes ir prekių pavyzdžius ir kt., tačiau vykdė ją netinkamai, neužsakė didžiosios dalies prekių. Iš 1 022 877,31 Eur vertės prekių liko neužsakytas 922 995,00 Eur prekių likutis, todėl ieškovei nebuvo sumokėtas 320 691,31 Eur likutis. Generalinė taikos sutartis buvo nutraukta nuo 2018 m. birželio 29 d. Kadangi pareiškėja nepripažino, kad atsakovė tinkamai įvykdė Generalinę taikos sutartį ir kad atsakovės prievolės pareiškėjai pasibaigė, atsakovė kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti, kad Generalinė taikos sutartis yra įvykdyta, o prievolės yra pasibaigusios (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-344-856/2019). Nors Šiaulių apygardos teismas nurodytoje byloje 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu atsakovės ieškinį atmetė, šis teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, kadangi atsakovas šį teismo sprendimą skundo apeliaciniu skundu, kuris nėra išnagrinėtas (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. e2A-1036-XX/2019).

104.

11Nurodo, kad pagal 2019 m. spalio 31 d. balansą atsakovė turi 1 249 624,00 Eur vertės turto, o ½ atsakovės turto vertės sudaro 624 812,00 Eur. Pareiškėja deklaruoja 541 007,18 Eur kreditorinį reikalavimą. Pagal atsakovės 2019 m. spalio 31 d. balansą atsakovės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 30 878,97 Eur (722,29 Eur skola UAB „Insolita“, 2509,68 Eur skola UAB „Gelna“ ir 27 647,00 Eur skola UAB „Spedman“). Tai reiškia, kad net įskaitant pareiškėjos kreditorinį 541 007,18 Eur reikalavimą kaip pradelstą įsipareigojimą (su tuo atsakovė nesutinka), atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 571 886,15 Eur (541 007,18 Eur + 30 878,97 Eur), t. y. mažiau, nei ½ (624 812,00 Eur) atsakovo turto vertės. Taigi nėra ĮBĮ 9 str. 7 d. 1, 2 p. p. numatytų bankroto bylos iškėlimo pagrindų.

12Dėl pareiškėjos East China Automobile Association LTD teisės paduoti pareiškimą dėl ECAA Europe UAB bankroto bylos iškėlimo

135.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai). Teismas vertina, kad nagrinėjamu atveju dėl bankroto bylos iškėlimo suinteresuotam asmeniui ECAA Europe UAB kreipėsi jos kreditorius East China Automobile Association LTD, t. y. asmuo, kuriam įstatymas suteikia teisę inicijuoti bankroto bylą.

156.

16Atsakovė ECAA Europe UAB teigia, kad nei pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo metu, nei šiuo metu pareiškėja nebuvo ir nėra atsakovės kreditorė. Pažymi, kad pareiškėja savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2015 m. gegužės 26 d. Lietuvos arbitražo teismo sprendimo byloje Nr. 1-1/2013, kuriuo iš atsakovės buvo priteista 390 732,91 Eur įsiskolinimo ir 9,5 proc. metinės procesinės palūkanos, tačiau po šio Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo priėmimo šalių valia buvo sudaryti susitarimai bei įvyko reikšmingi pasikeitimai, po kurių pareiškėjos kreditoriniai reikalavimai pasibaigė. Mano, kad šalių 2016 m. birželio 7 d. sudaryta Generalinė taikos sutartis ir jos nutraukimas nuo 2018 m. birželio 29 d. paneigia East China Automobile Association LTD reikalavimo teisę į atsakovę ECAA Europe UAB.

177.

18Teismas pažymi, kad pareiškėja East China Automobile Association LTD savo reikalavimo teisę į atsakovę ECAA Europe UAB pagrindė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 16 d. vykdomuoju raštu.

198.

20Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019 ieškovės ECAA Europe UAB ieškinio netenkino, t. y. atmetė ieškovės reikalavimus pripažinti, kad ji tinkamai įvykdė prievoles pagal 2018 m. liepos 1 d. nutrauktą 2016 m. birželio 7 d. Generalinę taikos sutartį tarp ECAA Europe UAB ir Seišelių Respublikos įmonės East China Automobile Association Ltd. ir šios sutarties priedus bei papildymus, pripažinti, kad ECAA Europe UAB prievolės pagal šią sutartį yra pasibaigusios. Minėtas sprendimas nėra įsiteisėjęs, nes ECAA Europe UAB jį apskundė (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. e2A-1036-XX/2019).

219.

22Teismas sprendžia, kad aplinkybės, jog sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019 nėra įsiteisėjęs, nesudaro pagrindo teismui spręsti, kad pareiškėja East China Automobile Association LTD nėra atsakovės ECAA Europe UAB kreditorė.

23Dėl bylos sustabdymo

2410.

25Atsakovė ECAA EUROPE UAB pateiktu atsiliepimu prašo sustabdyti civilinę bylą, kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019 ECAA Europe UAB v. East China Automobile Association Ltd. (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. e2A-1036-XX/2019).

2611.

27Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 163 straipsnyje įtvirtinti privalomi bylos sustabdymo pagrindai. Teismas sprendžia, kad šioje byloje nėra 163 straipsnyje įtvirtintų privalomų bylos sustabdymo pagrindų. Šiuo metu pareiškėja East China Automobile Association LTD yra atsakovės ECAA Europe UAB kreditorė. Atsižvelgiant į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ)9 straipsnio 6 dalis numato sutrumpintą pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo terminą.Teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį, o šiuo metu pareiškėja East China Automobile Association LTD turi reikalavimo teisę į atsakovę ECAA Europe UAB, atsakovės prašymas dėl bylos sustabdymo atmetamas.

28Dėl tinkamo atstovavimo

2912.

30Atsakovė teigia, kad pareiškimas paliktinas nenagrinėtu, kadangi pateiktas neįgalioto asmens. Pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo pateikė pareiškėjos atstovu prisistatęs advokatas D. V., tačiau byloje nėra duomenų, kad advokatas D. V. yra pareiškėjos vienasmenis valdymo organas, kitas organas ir/ar kito organo narys ir/ar dalyvis, veikiantis įstatymuose ar steigimo dokumentuose nustatyta tvarka. Nurodo, kad nėra duomenų, kad advokatas D. V. yra įgaliotas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymi, kad neaišku, kas sudarė 2014 m. liepos 16 d. sutartį dėl teisinių paslaugų pareiškėjos vardu su advokatu D. V., kadangi nei šios sutarties preambulėje grafoje „Klientas“, nei sutarties rekvizitų grafoje „Klientas“ nenurodytas joks fizinis asmuo, galimai pasirašęs 2014 m. liepos 16 d. teisinių paslaugų sutartį ieškovo vardu. Nors 2014 m. liepos 16 d. sutarties dėl teisinių paslaugų rekvizitų grafoje „Klientas“ matyti trys grafiniai elementai, primenantys kinų, japonų, korėjiečių ar kt. kalbos hieroglifus, tačiau ką šie hieroglifai galėtų reikšti, visiškai neaišku. Nurodo, kad abejonių tokios sutarties sudarymu kelia ir aplinkybė, kad 2014 m. liepos 16 d. sutartis surašyta lietuvių kalba, nors visiškai neįtikėtina, kad pareiškėjos registracijos vietoje Seišelių Respublikoje ar veiklos vietoje Kinijos Liaudies Respublikoje būtų vartojama lietuvių kalba (pavyzdžiui, atsakovo bendravimas su pareiškėja vykdavo rusų arba anglų kalba). 2014 m. liepos 16 d. sutartyje dėl teisinių paslaugų rekvizitų grafoje „Klientas“ nėra ir pareiškėjos antspaudo. Mano, kad, visiškai neaišku, su kuo advokatas D. V. galimai sudarė 2014 m. liepos 16 d. sutartį dėl teisinių paslaugų.

3113.

32Atsakovė taip pat nurodo, kad prie pareiškimo dar pridėta 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutartis taip pat nepatvirtina, kad advokatas D. V. turėjo teisę pateikti pareiškimą pareiškėjos vardu. Nors 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutarties grafoje „Klientas/Įgaliotas asmuo“ nurodoma, kad pareiškėjos įgaliotas asmuo yra Z. G. D.. Tačiau neaišku, kokios Z. G. D. pareigos pas pareiškėją, nėra duomenų, kad šis asmuo yra pareiškėjos atstovas, nėra įrodymų, kad šis asmuo turėjo teisę perįgalioti kitą asmenį, t. y. advokatą D. V.. Pastebi, kad 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutartis, kaip nurodoma, sudaryta Šiauliuose, tačiau jokių duomenų apie tai, kad Z. G. D. 2014 m. liepos 16 d. lankėsi ( - ), nėra. Be to abejonių kelia ir tai, kad 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutarties paskutinėje pastraipoje nurodyta, kad esant neatitikimams tarp lietuviško ir angliško sutarties variantų, lietuviškas tekstas turi viršenybę, nors visiškai neįtikėtina, kad pareiškėjos registracijos vietoje Seišelių Respublikoje ar veiklos vietoje Kinijos Liaudies Respublikoje būtų vartojama lietuvių kalba. Neaišku, kodėl 2014 m. liepos 16 d. galimai buvo sudarytos dvi skirtingos sutartys – 2014 m. liepos 16 d. sutartis dėl teisinių paslaugų ir 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutartis, kuriose iš esmės sutampa atstovo advokato įgaliojimų apimtis. Be to, neaišku, kodėl 2014 m. liepos 16 d. atstovavimo sutartyje pareiškėjos atstovas Z. G. D. nurodytas, o 2014 m. liepos 16 d. sutartyje dėl teisinių paslaugų pareiškėjos atstovas nenurodytas.

3314.

34Pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti ir advokatai, advokatų padėjėjai, kurių teisės ir pareigos bei jų apimtis patvirtinami su klientu sudaryta atstovavimo sutartimi (CPK 56 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 2 dalis, 57 straipsnio 3 dalis). Advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje ir 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad klientas su advokatu dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį, o atlikdamas pavedimus pagal sutartį advokatas pateikia sutartį dėl teisinių paslaugų ar jos išrašą. Šios teisės normos įtvirtina advokato atstovavimo kliento interesams du aspektus: vidinį, t. y. kliento ir atstovo (advokato) tarpusavio santykius, bei išorinį – advokato atstovavimą kliento interesams prieš trečiuosius asmenis. Atlikdamas procesinius veiksmus byloje atstovaujamo kliento vardu teisme advokatas yra atstovas pagal pavedimą, kurio teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi (CPK 56 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 dalis, 57 straipsnio 3 dalis) (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1472/2013). Teismas pažymi, kad atstovavimo klausimas jau buvo įšspręstas Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-516-440/2019. Minėtoje nutartyje teismas sprendė, kad ieškovės atstovavimo santykiai yra tinkamai įforminti ir advokatas D. V. turi teisę veikti ieškovės vardu. Teismas taip pat pažymėjo, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog advokatas D. V. East China Automobile Association Ltd atstovavo ne vienoje byloje (Šiaulių apylinkės teisme, civilinės bylos Nr. 2-65-291/2014; Šiaulių apygardos teisme, civilinės bylos Nr. 2-382-124/2014, Šiaulių apygardos teisme, civilinės bylos Nr. 2-115-883/2016), todėl nėra pagrindo spręsti, kad D. V. East China Automobile Association Ltd nelaiko savo atstovu.

3515.

36Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytus argumentus, sprendžia, kad atsakovė turėtų pateikti įrodymus, kad Atstovavimo sutartis ir Sutartis dėl teisinių paslaugų yra nebegaliojančios, tačiau tokių įrodymų į bylą nėra pateikta (CPK 178 straipsnis).

37Prašymas dėl ECAA Europe UAB bankroto bylos iškėlimo netenkintas.

3816.

39Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis). Teismas, spręsdamas klausimą, ar bendrovei turi būti keliama bankroto byla ir vertindamas jos mokumo (nemokumo) klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl bendrovės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas bendrovei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog bendrovė faktiškai yra nemoki (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1214-330/2018).

4017.

41Vienas iš pagrindų bankroto bylos iškėlimui įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės mokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis, taip pat turi remtis ir kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Tai reiškia, kad į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti ir turi būti nustatyta tikroji jo vertė (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1492-241/2017).

4218.

43Teismas, vertindamas įmonės (ne)mokumą, remiasi teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, valstybinės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras, VĮ „Regitra“ pateikta informacija (CPK 179 straipsnio 3 dalis), suinteresuoto asmens ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų pateikta informacija bei kitais byloje turimais duomenimis.

4419.

45Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė ECAA Europe UAB Juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. vasario 15 d., įmonės vadovas nuo 2012 m. vasario 15 d. J. D.. Iš viešai skelbiamų duomenų matyti, kad ECAA Europe UAB turi tik du darbuotojus, nuo 2019-11-14 iki 2019-11-21 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo. Pagal atsakovės pateiktą 2019 m. spalio 30 d. balansą atsakovė turi 1 249 624 Eur vertės turto, iš jo trumpalaikis turtas – 1 224 841 Eur (atsargos sudaro 1 080 451 Eur, kitas trumpalaikis turtas sudaro 144 390 Eur), ilgalaikis – 4480 Eur. Atsakovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 820 930 Eur, iš jų po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 717 735 Eur, o per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimais sudaro 103 195,00 Eur sumą. Iš 2019 m. spalio 31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad ECAA Europe UAB gavo 307 Eur pelno. Pažymėtina, kad nustatinėjant įmonės finansinę padėtį, reikšmingi yra pradelsti įsipareigojimai. Pati atsakovė nurodo, kad ECAA Europe UAB 2019 m. spalio 31 d. sudaro 30 827,17 Eur.

4620.

47Teismas pažymi, kad pareiškėja į bylą yra pateikusi Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą 2019-04-16, iš kurio matyti, kad išieškotina priteista suma – 390 732,91 Eur bei 9,5 procento metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo Lietuvos arbitražo teisme dienos (2013 m. balandžio 17 d.) iki Lietuvos arbitražo teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė nurodė, kad pagal šį vykdomąjį raštą skolos dalinis grąžinimas buvo pradėtas vykdyti nuo 2016 m. liepos 1 d., todėl ieškovė atliko 9,5 proc. metinių palūkanų skaičiavimus ir bendra skola ieškovei šiai dienai sudaro ne mažesnę kaip 541 007,18 Eur (320 691,31 Eur + 220 315,87 Eur) sumą. Atsižvelgiant į išdėstytą, sutiktina su ieškove, kad šiai dienai bendra skola sudaro ne mažesnę kaip 541 007,18 Eur sumą.

4821.

49Teismas pažymi, kad pagal atsakovės 2019 m. spalio 31 d. balansą atsakovės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 30 878,97 Eur (722,29 Eur skola UAB „Insolita“, 2509,68 Eur skola UAB „Gelna“ ir 27 647,00 Eur skola UAB „Spedman“). Nors atsakovė šios skolos nepripažįsta, tačiau Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimas yra įsiteisėjęs, vykdomasis raštas yra galiojantis ir vykdytinas, bylos duomenys patvirtina, kad šią skolą dengti atsakovė atsisakė, todėl yra pagrindo spręsti, kad atsakovė nepagrįstai šios skolos neįtraukė prie pradelstų įmonės įsipareigojimų. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad atsakovė yra pateikusi ieškinį ieškovei dėl prievolės pripažinimo įvykdyta ir pasibaigusia, kuria atsakovė teismo prašė pripažinti 2016-06-07 Generalinės taikos sutartį įvykdyta ir prievolės pagal ją pasibaigimą (Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-344-856/2019 ieškinys atmestas, tačiau sprendimas neįsiteisėjęs, nes paduotas apeliacinis skundas). Tačiau šios aplinkybės nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad skolos pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą 2019-04-16 nebėra. Šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomasis raštas 2019-04-16 yra galiojantis ir vykdytinas. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai pagal pateiktus duomenis sudaro 571 834,35 Eur (541 007,18 Eur + 30 827,17 Eur) sumą.

5022.

51Teismas pažymi, kad įskaitant pareiškėjos kreditorinį 541 007,18 Eur reikalavimą kaip pradelstą įsipareigojimą, atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 571 834,35 Eur, kas yra mažiau nei ½ (624 812,00 Eur) atsakovės turto vertės. Taigi, pagal šiuos duomenis atsakovės negalima laikyti nemokia.

5223.

53Byloje nėra duomenų, kad ECAA Europe UAB įsiskolinimas darbuotojams 2019 m. spalio 31 d. būtų pradelsti, kaip nurodo atsakovė, mokėjimo terminas nėra suėjęs. Kaip teisingai pažymi atsakovė, jos 70,00 Eur įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir 46,16 Eur įsiskolinimas SODRA 2019 m. spalio 31 d. būklei buvo sumokėtas 2019 m. lapkričio 14 d. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 m. lapkričio 15 d. „Mano VMI“ duomenis atsakovė turi 47,42 Eur mokesčių permoką, kurią 2019 m. lapkričio 19 d. prašymu paprašė grąžinti (įskaityti). Taigi, atsakovė neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir SODRA.

5424.

55Teismas sprendžia, kad nėra jokio pagrindo atsakovės 120 921,47 Eur kreditorinį reikalavimą 2019 m. spalio 31 d. duomenimis debitoriui „Universal auto“ UAB vertinti ne kaip realiai egzistuojantį turtą. Kaip nurodo pati atsakovė, ji 2019 m. spalio 31 d. turėjo 325,91 Eur kreditorinį reikalavimą Ukrainos įmonei „Drive“ (grąžinimo terminas suėjo 2014 m. vasario 23 d.) ir 830,18 Eur kreditorinį reikalavimą Baltarusijos įmonei „Monlibon“ (grąžinimo terminas suėjo 2013 m. spalio 22 d d.), iš viso 1156,09 Eur. Atsakovė pripažįsta, kad tikimybės atgauti šią skolą praktiškai nėra, o priverstinis išieškojimas ekonomiškai netikslingas. Teismas sprendžia, kad 1156,09 Eur suma atsakovės mokumo kontekste yra nereikšmingai maža, nes net šia suma sumažinus atsakovės turto vertę, pradelsti atsakovės įsipareigojimai, įskaitant pareiškėjos 541 007,18 Eur kreditorinį reikalavimą, nesudarytų daugiau kaip ½ atsakovės turto vertės).

5625.

57Vertinant suinteresuoto asmens pateiktus VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės duomenis, teismas pažymi, kad už pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytų duomenų teisingumą atsako dokumentus parengę asmenys. Pagrindinės vienasmenio juridinio asmens valdymo organo pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ( toliau-CK) 2.82 straipsnio 3 dalyje, kurioje reglamentuojama, kad vadovas atsako už juridinio asmens dalyvių susirinkimo sušaukimą, pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, juridinio asmens veiklos organizavimą, juridinio asmens dalyvių apskaitą, dokumentų ir informacijos saugojimą ir kt. Be to, vadovo pareigos detalizuojamos Akcinių bendrovių įstatymo normose, pagal kurias bendrovės vadovas privalo rūpintis įmonės finansine atskaitomybe (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2, 3, 4 punktai), atsako už informacijos apie įmonę pateikimą įvairiems subjektams (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 5–9 punktai). Kitas vadovo pareigas gali nustatyti specialieji su įmonių veikla susijusius teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai, pavyzdžiui, bendrovės vadovas atsako už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą bendrovėje (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – ir BAĮ) 21 straipsnio 1 dalis), bankroto bylos inicijavimą laiku (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis), bendrovės dokumentų ir turto perdavimą bankroto administratoriui (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis) ir pan. Šioje proceso stadijoje nėra pagrindo abejoti suinteresuoto asmens pateiktų finansinių duomenų (neskaitant skolos pareiškėjai, kurią atsakovė ginčija ir kurią teismas įskaičiavo į pradelstus atsakovės kreditorinius reikalavimus), šiuo atveju pateiktų balansų, išsamumu, ir pagrįstumu. Konkrečiu atveju byloje nėra pateikta duomenų sudarančių pagrindo spręsti apie nesąžiningą suinteresuoto asmens elgesį, neteisingų duomenų pateikimą ir kita, todėl spręstina, kad nurodytos administratoriaus prielaidos nesuteikia pagrindo abejoti atsakovės pateiktų duomenų patikimumu. (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

5826.

59Teismo vertinimu, aplinkybės, kad atsakovė nepripažįsta skolos pareiškėjai, kad turi tik du darbuotojus, nereiškia, kad ECAA Europe UAB yra nemoki. Atsakovė nurodo, kad jai pakanka dviejų darbuotojų, kadangi ji vykdo tik didmeninę prekybą automobilių detalėmis, prekės parduodamos retai, tačiau didesniais kiekiais, paprastai už Europos Sąjungos ribų, iš muitinės sandėlio, todėl didesnis darbuotojų skaičius objektyviai nėra reikalingas. Pažymi, kad taip atsakovė veikia jau ne vienerius metus ir su tokiu darbuotojų skaičiumi beveik visą laiką atsakovė dirba pelningai. Teismas neturi pagrindo abejoti šiais atsakovės argumentais.

6027.

61Teismas pažymi, kad atsakovė neneigia tos aplinkybės, kad ji kurį laiką neturėjo banko sąskaitos, tačiau nurodo, kad buvo pateiktas prašymas ( - ) dėl sąskaitos atidarymo, nurodyti naudos gavėjai, ir atsakovės sąskaita ( - ) buvo atidaryta ( - ). Šias aplinkybes paneigiančių duomenų byloje nėra.

6228.

63Teismas taip pat atsižvelgia į atsakovės nurodytą aplinkybę, kad ECAA Europe UAB bankroto bylą inicijavo vienintelė pareiškėja East China Automobile Association LTD, o tuo tarpu didžiausia atsakovės kreditorė, trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“, kurios kreditorinis reikalavimas pagal 2012 m. vasario 24 d. paskolos sutartį šiuo metu yra 691 050,17 Eur ir kuris nėra pradelstas, pasisako prieš bankroto bylos iškėlimą atsakovei. Sutiktina su atsakovės pozicija, kad aplinkybė, jog trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ domisi atsakovės veikla, taip pat domisi pareiškėjos teikiamais pareiškimais dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, neturėtų stebinti, kadangi būtent trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ yra didžiausias atsakovės kreditorius su 691 050,17 Eur kreditoriniu reikalavimu.

6429.

65Teismas sprendžia, kad ECAA Europe UAB neatitinka nemokios įmonės, kaip tai apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, būsenos. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad skubotas bankroto bylos iškėlimas įmonei, kai nenustatytas jos nemokumas neatitiktų bankroto proceso tikslo ir paskirties iš rinkos pašalinti tik nemokius dalyvius, taip pat bankroto bylos iškėlimo, kaip ultima ratio (paskutinė priemonė), teisių gynybos būdo pasirinkimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1069-370/2018).

6630.

67Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1121-370/2018). Apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad netgi nustačius, kad formalus įmonės turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykis iš esmės atitinka įstatyme įtvirtintus nemokumo kriterijus (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), tačiau netgi tuo atveju, nėra absoliutaus pagrindo konstatuoti akivaizdaus nemokumo ir tuo pagrindu iškelti bankroto bylą. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tai itin aktualu tuomet, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams tik nežymiai viršija pusę jos turimo turto. Kitaip tariant, bankroto proceso pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne) mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui. Todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-2114-330/2017).

6831.

69Kaip minėta, bankroto byla keliama kai egzistuoja bent vienas ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytas pagrindas, kurių nenustačius, aplinkybė, jog atsakovė turi skolų, negali būti pagrindu bankroto bylai iškelti. Be to, konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau galimai pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę.

7032.

71Taigi, nors konkrečiu atveju yra pagrindo spręsti, kad įmonės finansinė padėtis nėra labai gera, tačiau vertinant, kad įmonė dengia įsiskolinimus, tęsia veiklą, įsiskolinimų darbuotojams neturi, nėra pagrindo daryti išvados, kad įmonė negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Todėl veikiančio ūkio subjekto pašalinimas iš rinkos šiuo metu būtų neproporcinga priemonė. Atsižvelgiant į išdėstytą, atsisakytina kelti bankroto bylą ECAA Europe UAB. Taigi, tikėtina, kad įmonė susiduria su laikinais sunkumais, nėra nemoki, vykdydama veiklą turi galimybę padengti įsiskolinimus (CPK 185 straipsnis).

72Dėl trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ prašymo

7333.

74Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašo įpareigoti ieškovą East China Automobile Association LTD per penkias darbo dienas į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 10 000,00 Eur užstatą galimų trečiųjų asmenų UAB „Vaivorykštė“ ir A. V. bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

7534.

76Teismui atmetus pareiškėjos East China Automobile Association LTD pareiškimą dėl ECAA EUROPE UAB bankroto bylos iškėlimo, teismas atmeta trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo.

77Dėl bylinėjimosi išlaidų

7835.

79Atsakovė ECAA Europe UAB prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Byloje yra 2019 m. lapkričio 14 d. PVM sąskaita faktūra ir 2019 m. lapkričio 28 d. debetinė PVM sąskaita faktūra, abi sąskaitos išrašytos 1787,33 Eur sumai, tačiau byloje nėra įrodymų, kad atsakovė šią sumą sumokėjo, todėl teismas šių bylinėjimosi išlaidų nepriteisia. Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašo priteisti iš pareiškėjos East China Automobile Association LTD 2102,74 Eur bylinėjimosi išlaidų, pateikė į bylą 2019 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą 2102,74 Eur sumai, sąskaitos išrašą, kad nurodyta suma yra apmokėta, todėl teismas priteisia šią sumą trečiojo asmens naudai iš pareiškėjos East China Automobile Association LTD.

80Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu,

81Teismas

Nutarė

82Atsisakyti iškelti bankroto bylą ECAA Europe UAB, įmonės kodas 302726974, adresas Vytauto g. 122 ,76340 Šiauliai.

83Netenkinti trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo.

84Priteisti iš pareiškėjos East China Automobile Association LTD, juridinio asmens kodas 080014, 2102,74 Eur (du tūkstančius šimtą du eurus 74 ct) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“, juridinio asmens kodas 144050881, naudai.

85Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

86Nutarties kopijas išsiųsti šalims, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėja East China Automobile Association LTD kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Atsakovė ECAA EUROPE UAB pateiktu atsiliepimu prašo sustabdyti civilinę... 8. 3.... 9. Atsakovė nurodo, kad pareiškimas paliktinas nenagrinėtu, kadangi pateiktas... 10. 4.... 11. Nurodo, kad pagal 2019 m. spalio 31 d. balansą atsakovė turi 1 249 624,00 Eur... 12. Dėl pareiškėjos East China Automobile Association LTD teisės paduoti... 13. 5.... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –... 15. 6.... 16. Atsakovė ECAA Europe UAB teigia, kad nei pareiškimo dėl bankroto bylos... 17. 7.... 18. Teismas pažymi, kad pareiškėja East China Automobile Association LTD savo... 19. 8.... 20. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu civilinėje... 21. 9.... 22. Teismas sprendžia, kad aplinkybės, jog sprendimas civilinėje byloje Nr.... 23. Dėl bylos sustabdymo... 24. 10.... 25. Atsakovė ECAA EUROPE UAB pateiktu atsiliepimu prašo sustabdyti civilinę... 26. 11.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 163... 28. Dėl tinkamo atstovavimo... 29. 12.... 30. Atsakovė teigia, kad pareiškimas paliktinas nenagrinėtu, kadangi pateiktas... 31. 13.... 32. Atsakovė taip pat nurodo, kad prie pareiškimo dar pridėta 2014 m. liepos 16... 33. 14.... 34. Pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba... 35. 15.... 36. Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytus argumentus, sprendžia, kad... 37. Prašymas dėl ECAA Europe UAB bankroto bylos iškėlimo netenkintas.... 38. 16.... 39. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 40. 17.... 41. Vienas iš pagrindų bankroto bylos iškėlimui įstatyme yra įtvirtintas... 42. 18.... 43. Teismas, vertindamas įmonės (ne)mokumą, remiasi teismų informacinės... 44. 19.... 45. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė ECAA Europe UAB Juridinių... 46. 20.... 47. Teismas pažymi, kad pareiškėja į bylą yra pateikusi Vilniaus miesto... 48. 21.... 49. Teismas pažymi, kad pagal atsakovės 2019 m. spalio 31 d. balansą atsakovės... 50. 22.... 51. Teismas pažymi, kad įskaitant pareiškėjos kreditorinį 541 007,18 Eur... 52. 23.... 53. Byloje nėra duomenų, kad ECAA Europe UAB įsiskolinimas darbuotojams 2019 m.... 54. 24.... 55. Teismas sprendžia, kad nėra jokio pagrindo atsakovės 120 921,47 Eur... 56. 25.... 57. Vertinant suinteresuoto asmens pateiktus VĮ Registrų centrui finansinės... 58. 26.... 59. Teismo vertinimu, aplinkybės, kad atsakovė nepripažįsta skolos... 60. 27.... 61. Teismas pažymi, kad atsakovė neneigia tos aplinkybės, kad ji kurį laiką... 62. 28.... 63. Teismas taip pat atsižvelgia į atsakovės nurodytą aplinkybę, kad ECAA... 64. 29.... 65. Teismas sprendžia, kad ECAA Europe UAB neatitinka nemokios įmonės, kaip tai... 66. 30.... 67. Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad bankroto įstatymo normos yra... 68. 31.... 69. Kaip minėta, bankroto byla keliama kai egzistuoja bent vienas ĮBĮ 9... 70. 32.... 71. Taigi, nors konkrečiu atveju yra pagrindo spręsti, kad įmonės finansinė... 72. Dėl trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ prašymo... 73. 33.... 74. Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašo įpareigoti ieškovą East... 75. 34.... 76. Teismui atmetus pareiškėjos East China Automobile Association LTD... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 78. 35.... 79. Atsakovė ECAA Europe UAB prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 80. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291... 81. Teismas... 82. Atsisakyti iškelti bankroto bylą ECAA Europe UAB, įmonės kodas 302726974,... 83. Netenkinti trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ prašymo dėl bylinėjimosi... 84. Priteisti iš pareiškėjos East China Automobile Association LTD, juridinio... 85. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti... 86. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, Juridinių asmenų registrui ir Audito,...