Byla 2-153/2012
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1151-372/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Intrac Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria atmestas nurodyto pareiškėjo prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-492-368/2012 pagal paminėto pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1151-372/2011,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Intrac Lietuva“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1151-372/2011, kurioje, pareiškėjo teigimu, įsiteisėjęs teismo sprendimas už akių pažeidė jo, kaip neįtraukto į procesą asmens, teises ir įstatymų saugomus interesus, prašydamas, atnaujinus procesą šioje civilinėje byloje, nurodyti pareiškėją trečiuoju asmeniu, panaikinti apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimą už akių ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinį arba patenkinti jį iš dalies, netaikant restitucijos, arba pakeičiant jos būdą, taip pat prašė iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (1-3 b. l.).

4Nurodė, kad už prašymą dėl proceso atnaujinimą pareiškėjas sumokėjo dalį žyminio mokesčio – 500 Lt, tačiau objektyviai negali sumokėti visos sumos dėl įmonės sunkios finansinės padėties. Pareiškėjo teigimu, bendrovės veikla nuostolinga, be to, nėra tikimybės, kad pelningumas ateityje pasikeis, beveik visas įmonės nekilnojamasis turtas yra įkeistas, o kilnojamasis turtas reikalingas kasdieninėje įmonės veikloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „Intrac Lietuva“ prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir nustatė pareiškėjui terminą iki 2011 m. lapkričio 28 d. prašymo trūkumams pašalinti – pateikti teismui įrodymus apie 8 022 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą (90-92 b. l.).

7Nurodė, kad pareiškėjo finansiniai duomenys patvirtina, jog įmonės turtinė padėtis yra sunki, tačiau ji nėra tokia sunki, kad pareiškėjas negalėtų sumokėti viso žyminio mokesčio šioje byloje. Teismo teigimu, įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo sieja ne tik su įmonės turtine padėtimi, bet su įmonės finansiniu pajėgumu apskritai, o pareiškėjas naudojasi profesionalių advokatų paslaugomis ne tik šioje, bet ir kitose civilinėse bylose, be to, įkeista tik dalis bendrovės nekilnojamojo turto (kilnojamasis turtas neįkeistas), bendrovės turtas sudaro 12 914 263 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 10 368 158 Lt, tarp jų - 7 597 765 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Pažymėjo, kad įmonės padėtis gerėja: praėjusiais finansiniais metais jos nuostoliai sudarė 10 980 078 Lt, o 2011 m. balandžio 19 d. sumažėjo iki 853 941 Lt, be to, bendrovė nėra nutraukusi veiklos, o pardavimo pajamos šiais finansiniais metais padidėjo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Intrac Lietuva“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio dalies (95-96 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Apygardos teismas be pagrindo vertino pareiškėjo naudojimąsi profesionalaus atstovo paslaugomis kaip įrodymą, kad pareiškėjo turtinė padėtis nėra bloga.

112. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog įkeistas iš esmės visas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, o neįkeistas turtas, tarp jo nekilnojamojo turto objektai – sandėliai ir pastatas – garažas, kurių rinkos vertė yra labai nedidelė, reikalingas vykdyti pareiškėjo veiklą, be to, jų realizavimas būtų praktiškai neįmanomas.

123. Sumažėję nuostoliai nesuteikia pagrindo spręsti, kad pareiškėjo finansinė padėtis yra gera, kadangi jie vis tiek yra labai dideli (853 941 Lt), o tai rodo sunkią įmonės finansinę padėtį. Pareiškėjo veikla yra nuostolinga, nėra prielaidų, jog ši padėtis artimiausiu metu pasikeis; per vienerius metus gautos sumos sudaro tik 3 187 218 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 7 597 765 Lt.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (104-107 b. l.). Suinteresuoto asmens teigimu, jeigu asmuo nesikreipia dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, o pagal atlygintiną atstovavimo sutartį jam atstovauja advokatas, asmuo turi galimybę susimokėti žyminį mokestį. Be to, apygardos teismas pagrįstai sprendė, jog nėra pagrindo atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio dalies, o 8 022 Lt žyminio mokesčio suma negali būti laikoma užkertančia kelią juridiniam asmeniui kreiptis į teismą. Juolab kad pareiškėjas prašo atleisti jį nuo beveik visos žyminio mokesčio sumos, o tai iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

17Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis ir CPK 5 straipsnis suteikia teisę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui (CPK 5 str. 1 d., 3 d., 13 str.). Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią būtina sumokėti už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 str.).

18Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos imperatyviai įtvirtintos CPK. Pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį, asmens prašymu, teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę jį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo; nurodytas prašymas turi būti motyvuotas, o prie jo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Taigi asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami dokumentai, įrodantys jo sunkią turtinę padėtį, dėl kurios asmuo negali sumokėti viso byloje mokėtino žyminio mokesčio, be to, nėra duomenų apie ateityje galimą iš esmės pagerėsiančią jo turtinę padėtį (CPK 83 str. 3 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 178 str.).

19Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs byloje esančių įrodymų apie pareiškėjo finansinę padėtį visumą, padarė teisingą išvadą, jog pareiškėjas gali sumokėti likusią dalį (8 022 Lt) žyminio mokesčio, tinkamai pritaikydamas civilinio proceso taisykles.

20Apygardos teismas tinkamai įvertino pareiškėjo finansinius dokumentus bei kitus bylos duomenis ir turėjo pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjo finansinė padėtis nėra tokia bloga, kad jis negalėtų sumokėti trūkstamos žyminio mokesčio dalies (8 022 Lt), be to, pagrįstai nurodė, jog į bylą pateikti įrodymai pagrindžia gerėjančią pareiškėjo finansinę padėtį, dėl ko teisėtai ir pagrįstai netenkino jo prašymo dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Antai, bylos duomenimis, 2011 m. balandžio 19 d. pareiškėjas turėjo 12 914 263 Lt turto, tarp jo – 560 218 Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų, kurių 2010 metų pabaigoje buvo ženkliai mažiau (221 610 Lt), be to, įmonės po vienerių metų mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 770 393 Lt, beje, 2011 m. balandžio 19 d. įmonė turėjo tik 853 941 Lt nuostolių, o 2010 metais jie sudarė net 10 980 078 Lt (5-9, 13-15 b. l.).

21Nesudaro pagrindo panaikinti apygardos teismo nutartį ir apelianto argumentas, kad įkeista didžioji dalis įmonės nekilnojamojo turto. Juolab kad pagrįsta apygardos teismo išvada, jog pareiškėjo naudojimasis profesionalaus atstovo paslaugomis sudaro pagrindo teigti, kad pareiškėjo turtinė padėtis nėra tokia bloga, jog jis negalėtų sumokėti nurodytos dalies žyminio mokesčio. Tokios nuomonės laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje 2-2352/2011).

22Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

23Nustatytinas apeliantui naujas terminas prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumui pašalinti, t. y. sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį – 8 022 Lt ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus pirmosios instancijos teismui (CPK 80 str. 4 d., 302 str., 338 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį.

26Nustatyti pareiškėjui UAB „Intrac Lietuva“, į. k. 111713162, terminą iki 2012 m. kovo 5 d. sumokėti 8 022 Lt (aštuonis tūkstančius dvidešimt du litus) žyminio mokesčio už paduotą prašymą dėl proceso atnaujinimo ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Intrac Lietuva“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą... 4. Nurodė, kad už prašymą dėl proceso atnaujinimą pareiškėjas sumokėjo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi atmetė... 7. Nurodė, kad pareiškėjo finansiniai duomenys patvirtina, jog įmonės... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Intrac Lietuva“ prašo panaikinti... 10. 1. Apygardos teismas be pagrindo vertino pareiškėjo naudojimąsi... 11. 2. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog įkeistas iš esmės visas... 12. 3. Sumažėję nuostoliai nesuteikia pagrindo spręsti, kad pareiškėjo... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis ir CPK 5 straipsnis suteikia... 18. Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs... 20. Apygardos teismas tinkamai įvertino pareiškėjo finansinius dokumentus bei... 21. Nesudaro pagrindo panaikinti apygardos teismo nutartį ir apelianto argumentas,... 22. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios... 23. Nustatytinas apeliantui naujas terminas prašymo dėl proceso atnaujinimo... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d.... 26. Nustatyti pareiškėjui UAB „Intrac Lietuva“, į. k. 111713162, terminą...