Byla AS-492-173-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virgilijaus Valančiaus, Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, A. S., UAB „Vita luci“ bankroto administratoriui UAB „Admivita“, J. T., R. S., UAB „Lakis ir ko“, BUAB „Statybos ir projektavimo centras“ administratoriui UAB „Valeksa“, UAB „Kuršių kaimas“, M. Ž., G. K., E. S., A. V., V. Š., R. Š., R. Š., A. N., D. N., UAB „Baltijos pirkliai“ bankroto administratoriui UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, D. R., L. V., A. V., UAB „JU2“ bankroto administratoriui UAB „Bankroto administratorių biuras“, S. B., E. B., R. J., E. J., D. S., R. P., V. I., I. M., V. K., UAB „Baltijos energija“, UAB „Eidvaras“, UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, AB „Baltic Research“, UAB „Kuršasta“, UAB „Erstuva“, AB SEB bankui, AB bankui „Snoras“, Akcinei bendrovei bankui „Swedbank“, Danske Bank A/S Lietuvos filialui, A. K., L. P., UAB „Agmedas“, G. Č., P. K., A. P., R. D., Ž. Ž., J. S., UAB „Vilgersta“, J. T. R., D. P., UAB „Vakarų ikoda“, L. U., V. N., O. K. (O. K.), V. Š., M. Z., UAB „Eugvilsta“, I. S., UAB „Gondalga“, J. S. (J. S.), UAB „Kesvalda“, IĮ „Gustina“, V. D., D. N., A. B., D. A., A. Š., A. B., R. K., T. A., L. N., M. N., A. R., M. B., UAB „Kauno šilas“, M. Č., R. Ž., K. Ž., A. Č., J. V. K., A. K., UAB „Diduva“, D. V., G. S., A. M., R. P., M. M., J. N., D. Z., UAB „Baltchem“, UAB „Valbis“, I. K., N. P., R. K., R. B., R. B., S. B., M. Č., M. Č., V. R., A. R., UAB „Stabili kryptis“, G. K. dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42008 m. birželio 3 d. pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su prašymu (I t., b. l. 3–18), kurį tikslino (2008 m. liepos 17 d. (III t., b. l. 93–109), 2009 m. kovo 19 d. (VI t., b. l. 2–19), 2010 m. vasario 8 d. (VIII t., b. l. 5–16), 2010 m. balandžio 23 d. (VIII t., b. l. 142–48), 2011 m. vasario 18 d. (IX t., b. l. 143–156), 2011 m. kovo 22 d. (XI t., b. l. 60–73), 2011 m. rugpjūčio 20 d. (XII t., b. l. 82–87), 2011 m. liepos 28 d. (XII t., b. l. 102–112)).

5Po paskutinio prašymo patikslinimo 2011 m. liepos 28 d., yra reiškiami tokie reikalavimai (toliau – ir prašymo reikalavimai):

61) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 254 „Dėl Šventosios pietvakarinės dalies (teritorija tarp ( - ) Palangoje detaliojo plano patvirtinimo“ dalį, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui Nr. 7;

72) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2005 m. lapkričio 15 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 241 komplekso „Elija“ – poilsio pastatų, vandens sveikatingumo centro, viešbučio, barų, restoranų, Mokyklos g. ( - ), Palangoje, statybai;

83) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2005 m. rugsėjo 12 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 210 sublokuotų apartamentų poilsiui, Mokyklos g. ( - ), Palangoje statybai;

94) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotą 2006 m. sausio 4 d. statybos leidimą Nr. 5 viešbučių, apartamentų poilsiui komplekso su komercinėmis patalpomis „Elija“ (9 pastatai) statybai ir 2006 m. balandžio 27 d. statybos leidimą Nr. 5/1 viešbučio, poilsio apartamentų komplekso „Elija“ statybai (9 pastatai);

105) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotą 2005 m. spalio 12 d. statybos leidimą Nr. 187 sublokuotų apartamentų poilsiui statybai, panaikinti 2006 m. gruodžio 6 d. išduotą statybos leidimą Nr. 293/1 sublokuotų apartamentų poilsiui statybai (2 blokai – 13-os ir 4-erių vienbučių pastatų blokai);

116) panaikinti komisijos, paskirtos Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4-5646-(1.3), 2008 m. sausio 14 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. 4;

127) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 13.6-4457 3.1.1 punktą, kuriuo N. A. M. atkūrus nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį Mokyklos g. ( - ), Palangoje, šiam žemės sklypui nustatytas architektūrinis urbanistinis apribojimas – statinių aukštis iki 30 m. iki stogo kraigo, iki 9 aukštų;

138) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-4.1-800 4 punktą, kuriuo patvirtintas žemės sklypo planas, dydis, ribos bei apribojimai, žemės sklype, esančiame Mokyklos g. ( - ), Palanga;

149) panaikinti Palangos savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 16 d. išduotą statybos leidimą Nr. 180 viešbučio, poilsio apartamentų komplekso „Elija“ (9 pastatai) naujai statybai (projekto korektūrai), panaikinti 2009 m. kovo 9 d. išduotą statybos leidimą Nr. 43 poilsio apartamentų komplekso „Elija“ (9 pastatai) naujai statybai, techninio projekto korektūrai dalijant į atskirus statybos etapus;

1510) panaikinti Palangos savivaldybės administracijos 2010 m. liepos 8 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-33-100708-00108 (Nr. 116), panaikinti Palangos savivaldybės administracijos 2010 m. liepos 30 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-33-100730-00130 (Nr. 137);

1611) panaikinti komisijos, paskirtos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010 m. lapkričio 3 d. potvarkiu Nr. P3-4341, statinių pripažinimo tinkamu naudoti aktą 2011 m. sausio 26 d. Nr. PTN-30-110126-00001.

17II.

18Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi netenkino pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, 2008 m. gruodžio 1 d. prašymo Nr. 10.6-11 (teisme gauto 2008 m. gruodžio 3 d.) dėl termino atnaujinimo prašymui paduoti ir administracinę bylą nutraukė.

19Teismas nustatė, kad pagal patikslintą 2011 m. liepos 28 d. pareiškėjo prašymą Nr. 11-57(10.6-6/2008) (XII t., b. l. 102–112) byloje iš esmės spręstinas administracinis ginčas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 254 „Dėl Šventosios pietvakarinės dalies (teritorija tarp ( - )) detaliojo plano patvirtinimo“ dalies, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui Nr. 7, panaikinimo ir šio detaliojo plano pagrindu atsiradusių teisinių pasekmių panaikinimo.

20Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2008 m. kovo 3 d. gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2008 m. vasario 28 d. raštas Nr. 6-163 (I t., b. l. 19–23), kuriame pateikti duomenys apie teisės aktų pažeidimus Palangos miesto savivaldybės tarybai 2004 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 254 patvirtinus Šventosios pietvakarinės dalies (teritorija tarp ( - )) detalųjį planą.

21Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas pirmą kartą šioje administracinėje byloje kreipėsi į teismą 2008 m. birželio 3 d. su prašymu Nr. 10.6-6 (I t., b. l. 3–18). Pareiškėjas nurodė, kad duomenys pakankami spręsti apie viešojo intereso pažeidimą Klaipėdos apygardos prokuratūroje gauti 2008 m. birželio 2 d., todėl terminas prašymui dėl viešojo intereso gynimo paduoti skaičiuotinas nuo šios datos. Nepaisant to, pareiškėjas 2008 m. gruodžio 1 d. prašymu Nr. 10.6-11 (teisme gautas 2008 m. gruodžio 3 d.) dėl termino atnaujinimo (V t., b. l. 1–8) kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad terminas paduoti prašymą teismui dėl Palangos savivaldybės 2004 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 254 dalies, kuria patvirtintas detalusis planas sklypams Nr. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16, panaikinimo ir kitų prašyme nurodytų reikalavimų praleistas dėl svarbių priežasčių ir jį atnaujinti.

22Įvertinęs tai, kad pareiškėjo 2008 m. birželio 2 d. gautame Inspekcijos 2008 m. gegužės 9 d. rašte Nr. 6-1.10-1656, nuo kurio gavimo datos, anot pareiškėjo, turėjo būti skaičiuojamas prašymo padavimo terminas, naujos informacijos apie ginčijamų administracinių aktų neteisėtumą ar nepagrįstumą nėra pateikiama, teismas nutarė laikyti, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto vieno mėnesio termino eiga prašymui paduoti dėl ginčijamų administracinių aktų vėliausiai prasidėjo 2008 m. balandžio 25 d. Atitinkamai paskutinė diena iškelti bylą administraciniame teisme buvo 2008 m. gegužės 25 d. Teismas nurodė, kad jam pagrįstų abejonių kelia tai, kad pareiškėjas, 2008 m. birželio 2 d. gavęs Inspekcijos 2008 m. gegužės 29 d. raštą, nuo kurio gavimo datos, anot pareiškėjo, turėjo būti skaičiuojamas prašymo padavimo terminas, tą pačią dieną, t. y. 2008 m. birželio 2 d., paruošė teismui prašymą dėl administracinių aktų panaikinimo.

23Įvertinęs pareiškėjo nurodytas termino praleidimo priežastis, teismas padarė išvadą, kad Inspekcijos 2008 m. vasario 28 d. raštas Nr. 6-163, 2008 m. balandžio 4 d. raštas Nr. 6-873 bei su jais pateikti dokumentai sudarė pakankamą pagrindą pareiškėjui nustatyti, ar priimant raštuose nurodomus sprendimus galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl galimo viešojo intereso gynimo. Teismas akcentavo, jog su pareiškėjo 2008 m. birželio 2 d. gautu Inspekcijos 2008 m. gegužės 29 d. raštu Nr. 6-1.10-1656 nėra pateikiama jokių naujų duomenų ar dokumentų. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas neįrodė, kad nuo 2008 m. balandžio 25 d., kai gavo Inspekcijos 2008 m. balandžio 21 d. raštą Nr. 2-1.6-269 iki 2008 m. birželio 3 d., kai prašymu kreipėsi į teismą, gavo kokių nors papildomų įrodymų dėl ginčijamų administracinių aktų ir kurie sudarytų pagrindą nustatyti ginčijamų administracinių aktų nepagrįstumą ar neteisėtumą. Teismas nurodė, kad jam pagrįstų abejonių kelia tai, kad pareiškėjas 2008 m. kovo 3 d. gavęs pirmąjį Inspekcijos 2008 m. vasario 28 d. raštą Nr. 6-163 tik po 11 kalendorinių dienų, t. y. 2008 m. kovo 14 d. kreipėsi į Inspekciją dėl papildomų duomenų pateikimo, kai terminas prašymą pateikti teismui yra vienas mėnuo. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašyme atnaujinti prašymo padavimo teismui terminą paminėtos priežastys nėra objektyvios ir svarbios, todėl negali pateisinti procesinio termino praleidimą.

24III.

25Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, padavė atskirąjį skundą (XIV t., b. l. 48–55), kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

26Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

271. Paaiškina, kad 2008 m. kovo 3 d. gavęs Inspekcijos informaciją apie pažeidimus vykdant teritorijų planavimą, ją tikrino, savo iniciatyva atliko tyrimą, reikalavo papildomos medžiagos, pagrindžiančios teisės aktų pažeidimus ir patikslinančias faktines aplinkybes. Kadangi šių duomenų prokuratūra neturėjo ir objektyviai turėti negalėjo, pagrįstai kreipėsi į įvairias institucijas, prašydama reikalingą medžiagą pateikti per protingą terminą.

282. Teigia, kad medžiagos rinkimas ir tyrimas dėl Palangos miesto savivaldybės priimtų administracinių aktų teisėtumo ir viešojo intereso pažeidimo buvo baigtas 2008 m. birželio 2 d., gavus Inspekcijos 2008 m. gegužės 29 d. raštą Nr. 6-1.10-1656, todėl mano, kad į teismą kreipėsi per įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą.

293. Paaiškina, kad 2008 m. gegužės 16 d. Klaipėdos apygardos prokuratūroje buvo gautas Palangos generalinio plano vieno iš rengėjų S. M. paaiškinimas, kuriuo remiantis buvo suformuluotas prokuroro prašyme vienas iš pažeidimų. Pažymi, jog šio pažeidimo (numatomų statinių aukščių sklype Nr. 7 neatitikimas Palangos kurorto Generalinio plano sprendiniams) nenustatė savo pažymose Inspekcija. Be to, minimos institucijos pirminėje pažymoje nurodyti pažeidimai nebuvo pakankamai aiškūs, paprašius papildomo paaiškinimo, Inspekcija pati kreipėsi į Palangos kurorto Generalinio plano rengėjus, prašydami paaiškinti Generalinio plano sprendinius, kas įrodo, jog situacija teisinio vertinimo prasme buvo sudėtinga ir reikalaujanti papildomo laiko.

304. Pažymi, jog 2008 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 2-1.6-269 pateiktame Klaipėdos apskrities viršininko administracijos patikrinimo akte kai kurie nurodyti pažeidimai nėra pagrįsti, todėl 2008 m. balandžio 30 d. raštu paprašyta Inspekcijos pateikti specialistų poziciją dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos patikrinimo akte nurodomų pažeidimų. Kaip matyti iš Inspekcijos 2008 m. gegužės 29 d. rašto Nr. 6-1.10-1656 ne visi patikrinimo akte nurodyti pažeidimai prieštaravo teisės aktams, todėl prokuroro pateiktame prašyme nebuvo ir nurodomi.

315. Pažymi, kad nepagrįstas teismo argumentas, jog nuo 2008 m. balandžio 25 d. iki 2008 m. birželio 3 d. pareiškėjas negavo papildomų įrodymų dėl ginčijamų administracinių aktų. Paaiškina, kad duomenys apie 2008 m. sausio 14 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktą gauti iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos tik 2008 m. gegužės 30 d.

326. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS525-501/2008 ir pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjas aktyviai rinko duomenis, reikalingus viešojo intereso gynimui pagrįsti ir tuo pačiu skubiai rengė prašymą teismui.

337. Nesutinka su teismo išsakyta abejone dėl kreipimosi į Inspekciją dėl papildomų duomenų tik po 11 kalendorinių dienų. Pažymi, kad iš pažymos turinio ir apimties bei nurodomų pažeidimų matyti, kad prokuroras pirmiausiai turėjo skirti laiko įsigilinimui į Palangos kurorto Generalinio plano bei Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinius ir nustatęs, jog pažyma nėra pakankama prokurorui, neturinčiam specialiųjų žinių teritorijų planavimo srityje akivaizdiems teisės aktų pažeidimams konstatuoti, prašė duomenis patikslinti. Akcentuoja, kad gavęs pirminę pažymą nedelsdamas rinko kitus duomenis: 2008 m. kovo 5 d. raštais kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl Šventosios gyvenvietės pietvakarinės dalies detaliojo plano (prie pažymos pridėtos tik ištraukos) pateikimo ir kt.

348. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007 ir 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi administracinėje byloje AS146-145/2011 ir kt. ir pažymi, kad jei teismas nesutiko su pareiškėjo pateiktais argumentais dėl termino prašymui paduoti pradžios momento, išdėstytos aplinkybės sudarė pagrindą pripažinti, jog terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl buvo pagrindas praleistą terminą atnaujinti.

35Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir tretieji suinteresuoti asmenys Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys ir bankrutavusios UAB „Ju2“ administratorius UAB „Bankroto administratorių biuras“ prašo atskirojo skundo tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

36Atsakovas Inspekcija ir trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Statybos ir projektavimo centras“ administratorius UAB „Valeksa“ atsiliepimuose nurodo, kad sutinka su atskiruoju skundu ir prašo jį tenkinti.

37Atsakovas Palangos miesto savivaldybės administracija ir trečiasis suinteresuotas asmuo R. B. atsiliepimuose nurodo, kad su juo nesutinka. Teigia, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais.

38Tretieji suinteresuoti asmenys RUAB „Baltijos pirkliai“ administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, AB SEB bankas atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodo, kad taip pat su juo nesutinka.

39RUAB „Baltijos pirkliai“ administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ atsiliepime atkreipia dėmesį į tai, kad šioje byloje pareiškėjas ginčija ne individualių administracinių aktų „paketą“, bet konkrečius savarankiškus administracinius aktus, todėl kiekvieno jų atžvilgiu skundo padavimo termino eiga turėtų būti nagrinėjama individualiai. Sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nuo 2008 m. kovo 3 d. turi būti skaičiuojamas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas reikalavimui dėl detaliojo plano panaikinimo reikšti. Mano, kad 2008 m. sausio 25 d. aktą, kurį pareiškėjas gavo 2008 m. balandžio 25 d., galima laikyti pakankamu pagrindu kreiptis dėl išduodant statybos leidimus padarytų teisės aktų (ir viešojo intereso) pažeidimų. Teigia, kad pareiškėjo atskirojo skundo argumentai dėl papildomos informacijos ir dokumentų rinkimo galėtų būti teisiškai reikšmingi, jei pareiškėjui būtų buvę būtina rinkti duomenis apie jau įvykusius statybos darbus, statinių pašalinimo ar pertvarkymo galimybes. Tačiau tokių reikalavimų šioje byloje pareiškėjas nereiškia, todėl ir su jais susijusių aplinkybių aiškinimasis buvo atliekamas beprasmiškai ir negali pateisinti termino kreiptis į teismą praleidimo ar būti pagrindu terminą atnaujinti.

40AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą teigia, kad terminas pareiškimui pateikti buvo praleistas. Nurodo, kad prokuroras atskirajame skunde nurodomus dokumentus galėjo rinkti ir po prašymo teismui pateikimo dienos. Aiškina, jog priešingai nei teigia prokuroras, nei S. M. 2008 m. gegužės 16 d. paaiškinimas, nei 2008 m. gegužės 30 d. gautas pripažinimo tinkamu naudoti aktas, nei kiti prokuroro po 2008 m. kovo 3 d. Inspekcijos rašto gavimo dienos surinkti dokumentai nebuvo būtini siekiant nustatyti, ar nagrinėjamu atveju buvo pažeistas viešasis interesas. Aiškina, kad nė viena iš prokuroro nurodomų termino praleidimo priežasčių negali būti laikoma išskirtine ar sudariusia kliūtis laiku kreiptis į teismą.

41Teisėjų kolegija konstatuoja:

42IV.

43Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

44Pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama nutartimi konstatavo, kad pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymas buvo priimtas praleidus nustatytą padavimo terminą, atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti praleistą terminą ir vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu bylą nutraukė.

45ABTĮ 56 straipsnio 1 dalis, nustatanti prokuroro teisę ginant viešąjį interesą įstatymų nustatytais atvejais kreiptis su pareiškimu į teismą, nenumato specialaus termino, per kurį prokuroras galėtų paduoti skundą teismui dėl viešojo intereso gynimo. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra vieningai pripažįstama, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas, per kurį prokuroras turi kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, prasideda nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tampa suvokiama apie šio intereso pažeidimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginančių subjektų prašymus apibendrinimas, Administracinė jurisprudencija Nr. 6 (16), 2008, p. 325–363).

46Visų pirma, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad paskutiniu (2011 m. liepos 28 d. pateiktu) patikslintu prašymu pareiškėjo reiškiami reikalavimai, teismui buvo pareikšti trimis skirtingais laikotarpiais: 1–8 prašymo reikalavimai (pirminio prašymo – 1–7 ir 15 reikalavimai) teismui buvo pareikšti 2008 m. birželio 3 d. pateiktu prašymu (I t., b. l. 3–18), 9 prašymo reikalavimas teismui buvo pareikštas 2010 m. balandžio 23 d. pateiktu patikslintu prašymu (VIII t., b. l. 142–148), o 10–11 prašymo reikalavimai buvo pareikšti 2011 m. vasario 21 d. pateiktu patikslintu prašymu (IX t., b. l. 153–156). Atitinkamai buvo pateikti du prašymai atnaujinti prašymo padavimo terminą: 2008 m. gruodžio 3 d. teisme pateiktu prašymu pareiškėjas prašė atnaujinti prašymo padavimo terminą 1–8 prašymo reikalavimams pareikšti (V t., b. l. 1–8), o 2010 m. balandžio 23 d. teismui pateiktu prašymu pareiškėjas prašė atnaujinti terminą 9 prašymo reikalavimui pateikti (VIII t., b. l. 158–164).

47Įvertinusi atskiruoju skundu skundžiamos teismo nutarties turinį, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas sprendė klausimą tik dėl 1–8 reikalavimų pateikimo termino ir vertino pareiškėjo nurodytas termino dėl šių reikalavimų pareiškimo praleidimo aplinkybes, tačiau vėlesniais patikslintais prašymais reikštų reikalavimų pateikimo teismui termino klausimo pirmosios instancijos teismas apskritai nenagrinėjo ir 9–11 reikalavimus atsisakė priimti tais pačiais argumentais kaip ir pirminiu prašymu reikštus reikalavimus, nors šie reikalavimai buvo pareikšti vėliau ir termino jiems pareikšti pradžia yra skirtinga, todėl atskiruoju skundu skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria buvo nutraukta bylos dalis dėl 9–11 reikalavimų vien dėl aptarto proceso teisės nuostatų pažeidimo negali būti laikoma pagrįsta bei teisėta.

48Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo nutraukta administracinė byla dėl 1–8 prašymo reikalavimų

49Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis bylos faktinėmis aplinkybėmis, teisingai nustatė, kad kreipimosi į teismą termino eigos pradžia dėl 1–8 prašymo reikalavimų šiuo atveju laikytina 2008 m. balandžio 25 d.

50Minėta, jog atsižvelgiant į teismų praktiką prašymo padavimo terminas pareiškėjui turi būti pradedamas skaičiuoti nuo tada, kada pagal surinktą medžiagą prokurorui pakako duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008 m. kovo 3 d. Klaipėdos apygardos prokuratūra iš Inspekcijos gavo duomenis apie galimą viešojo intereso pažeidimą: Inspekcijos 2008 m. vasario 28 d. d. rašte Nr. 6-163 (I t., b. l. 19–23) prašoma ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 7 d. sprendimu patvirtinto Šventosios gyvenvietės pietvakarinės dalies (teritorija tarp ( - ) Palangoje) detaliojo plano bei jo pagrindu išduotų dokumentų (Palangos miesto savivaldybės administracijos 2005 m. lapkričio 15 d. išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 241 ir 2006 m. sausio 4 d. išduoto statybos leidimo Nr. 5) panaikinimo. Šiame rašte taip pat buvo nurodyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2008 m. sausio 3 d. raštu Nr. (1-19)-D8-64 „Dėl Ministro Pirmininko pavedimo“ paprašė Klaipėdos apskrities viršininko patikrinti statinių, esančių minėtu detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje, projektavimo ir statybos leidimų išdavimo teisėtumą, tačiau atsakymas dėl patikrinimo rezultatų iš Klaipėdos apskrities viršininko dar nėra gautas. 2008 m. balandžio 25 d. Klaipėdos apygardos prokuratūroje buvo gautas Inspekcijos 2008 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 2-1.6-269 (I t., b. l. 33) siųstas 2008 m. sausio 25 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos surašytas Objekto „Viešbučių apartamentų kompleksas su komercinėmis patalpomis „Elija“ mokyklos g. ( - ), Palanga“ projektavimo sąlygų rengimo, jų sąvado išdavimo, statinio projekto rengimo ir statybos leidimo išdavimo atitikties aktų reikalavimams patikrinimo aktas (toliau – ir 2008 m. sausio 25 d. Aktas) (I t., b. l. 34–40). Vadinasi kreipdamasi į pareiškėją, Inspekcija pažymėjo, kad nėra gauti visi duomenys, susiję su gintinu viešuoju interesu, nes nėra gautas atsakymas dėl ginčo detaliojo plano pagrindu išduotų dokumentų teisėtumo. Įvertinusi tai, kad 2008 m. vasario 28 d. d. raštu Nr. 6-163 pareiškėjui nepateikta informacija buvo pateikta Inspekcijos 2008 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 2-1.6-269 (2008 m. sausio 25 d. Aktas), apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad būtent 2008 m. sausio 25 d. Akto, kuriame užfiksuoti ginčo detaliojo pagrindo išduotų administracinių aktų pažeidimai, gavimo dieną, pareiškėjas turėjo pakankamai duomenų ir apie ginčijamą detalųjį planą, ir apie jo pagrindu išduotus dokumentus, kad galėtų kreiptis dėl viešojo intereso gynimo. Todėl 2008 m. sausio 25 d. Akto gavimo diena Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje (2008 m. balandžio 25 d.) laikytina ABTĮ nustatyto vieno mėnesio termino eigos pradžia.

51Nustačius, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas teisę kreiptis į teismą įstatyme numatytais terminais galėjo realizuoti nuo 2008 m. balandžio 25 d. iki 2008 m. gegužės 26 d. (2008 m. gegužės 25 d. buvo poilsio diena), tačiau to nepadarė ir į Klaipėdos apygardos administracinį teismą kreipėsi tik 2008 m. birželio 3 d., laikytina, kad jis aštuoniomis dienomis praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą prašymui paduoti.

52Pažymėtina, kad terminas pareiškimui dėl viešojo intereso gynimo paduoti nėra naikinamasis. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundo (prašymo) padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu bus pripažinta, kad jis praleistas dėl svarbios priežasties. Terminas, per kurį, ginant viešąjį interesą, pažeistą institucijos priimtais sprendimais, paduodamas prokuroro pareiškimas, gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, kai prokuroras surinkęs pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą, nedelsia kreiptis į teismą ir prašo panaikinti ginčijamą administracinį aktą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-162/2005).

53Visų pirma, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas prašymą dėl termino prašymui pateikti atnaujinimo buvo pareiškęs 2008 m. gruodžio 3 d. (V t., b. l. 1–8), tačiau teismas šį prašymą išnagrinėjo ir jį atmetė praėjus daugiau nei ketveriems metams – 2012 m. gruodžio 21 d. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija tokį pirmosios instancijos teismo delsimą nagrinėti prašymą atnaujinti terminą laiko neteisėtu, pažeidžiančiu bylų nagrinėjimo teismuose pagrindinius – operatyvumo, ekonomiškumo – principus. ABTĮ 101 straipsnio, nustatančio bylos nutraukimo pagrindus 6 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą. Vadinasi įstatymų leidėjas nustatė teismui pareigą administracinę bylą nutraukti tada, kai paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą nustatė, kad abejonės, jog pareiškėjas prašymą padavė praleidęs nustatytą terminą, buvo iškeltos 2008 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautame UAB „Baltijos pirkliai“ atskirajame skunde (III t., b. l. 127–133), 2008 m. rugpjūčio 25 d. AB SEB banko atsiliepime į atskirąjį skundą (III t., b. l. 155–160), 2008 m. rugpjūčio 8 d. teisme gautame UAB „Miesto modernizavimo realijos“ atskirajame skunde (III t., b. l. 166–172), UAB „Baltijos pirkliai“, A. K., AB SEB banko, UAB „Miesto modernizavimo realijos“, Palangos miesto savivaldybės administracijos, D. D., A. D., G. Č., UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ atsiliepimuose į prašymą (IV t., b. l. 80–90, 98–109, 115–121, 130–132, 134–139, 143–149, 151–172). Todėl esant abejonių ir 2008 m. gruodžio 3 d. gavus pareiškėjo prašymą atnaujinti prašymo padavimo terminą, šis prašymas turėjo būti išspręstas nedelsiant po to, kai jis buvo gautas teisme.

54Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti, jog terminas prašymui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių. Teismas padarė išvadą, jog pareiškėjas neįrodė, kad nuo 2008 m. balandžio 25 d., kai gavo Inspekcijos 2008 m. balandžio 21 d. raštą Nr. 2-1.6-269, kuriuo buvo pateiktas 2008 m. sausio 25 d. Aktas, iki 2008 m. birželio 3 d., kai prašymu kreipėsi į teismą, gavo kokių nors papildomų įrodymų dėl ginčijamų administracinių aktų ir kurie sudarytų pagrindą nustatyti ginčijamų administracinių aktų nepagrįstumą ar neteisėtumą.

55Įvertinusi pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriais buvo atmestas pareiškėjo prašymas dėl termino prašymui paduoti atnaujinimo, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai išnagrinėjo šį pareiškėjo prašymą ir nepagrįstai jį atmetė.

56Kaip matyti iš pareiškėjo 2008 m. gruodžio 3 d. prašymo, taip pat iš atskirojo skundo argumentų, svarbiomis priežastimis, objektyviai sukliudžiusiomis jam per įstatyme numatytą terminą kreiptis į teismą pareiškėjas nurodo skundo medžiagos sudėtingumą, būtinumą surinkti papildomus įrodymus. Taip pat prašė teismo sprendžiant termino atnaujinimo klausimą atsižvelgti į ginčo esmę, t. y., į tai, kad pareikštu prašymu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, bei įvertinti pareiškėjo sąžiningą procesinį elgesį.

57Pažymėtina, kad ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialinės teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą, konkrečioje byloje susiklosčiusių materialinių teisinių santykių faktinė sudėtis gali lemti tai, jog teisingumo vykdymas, inter alia viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą gali nusverti interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520–2736/2012).

58Taip pat teisėjų kolegija remdamasis teismų praktika pažymi, kad sprendžiant prokurorų prašymų padavimo ir priėmimo nagrinėti administraciniuose teismuose klausimus dėl ABTĮ 33 ir 34 straipsnių nustatytų terminų praleidimo ir šių terminų atnaujinimo, be kita ko turi būti vertinamas ir laiko tarpsnis nuo sužinojimo apie akto priėmimą iki teisės kreiptis į teismą realizacijos, jo adekvatumas informacijos apimčiai ir sudėtingumui teisiškai įvertinant esamą situaciją, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais (2004 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-426/2004, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginančių subjektų prašymus apibendrinimas, Administracinė jurisprudencija Nr. 6 (16), 2008). Šiuo aspektu pažymėtina, kad prašymų dėl viešojo intereso gynimo specifika, išplaukianti iš paties skundo (prašymo) dalyko, t. y. reikalavimo, pasižymi tuo, kad pareiškėjas gina ne jam pačiam priklausančią subjektinę teisę, o Konstitucijos saugomą interesą, priklausantį visuomenei ar jos daliai, tai yra viešąjį interesą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-330-08, publikuotą Administracinėje jurisprudencijoje Nr. 4(14), 109–124 p.). Skirtingai nei privatūs subjektai, prokuroras Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų pažeidimą, ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti, kad aktas pažeidžia viešąjį interesą ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Pirmiausia jis turi nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešąjį interesą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008). Taigi pareiškėjui, kuris kreipėsi į administracinį teismą su prašymu ginti viešąjį interesą, tenka pareiga savo skunde (prašyme) nurodyti ne tik atitinkamus teisės aktų pažeidimus, bet ir kuo pasireiškia viešojo intereso pažeidimai ir kaip jo pareikšti reikalavimai leistų šį interesą apginti. Akivaizdu, kad tokio pobūdžio kreipimosi parengimas reikalauja atitinkamų laiko sąnaudų. Iš bylos matyti, kad pareiškėjas, gavęs Inspekcijos pateiktą medžiagą, rinko papildomus duomenis: 2008 m. kovo 14 d. raštu Nr. 3-1361 kreipėsi į Inspekciją (I t., b. l. 24–25) dėl pateiktos informacijos patikslinimo, į kurį atsakė 2008 m. balandžio 4 d. raštu Nr. 6-873 (I t., b. l. 28–29), kuris Klaipėdos apygardos prokuratūroje gautas 2008 m. balandžio 11 d. Gavusi 2008 m. sausio 25 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos surašytą aktą, Klaipėdos apygardos prokuratūra 2008 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 3-2207 (I t., b. l. 41) kreipėsi į Inspekciją dėl šiame akte pateiktos informacijos patikslinimo ir 2008 m. birželio 2 d. gavo Inspekcijos 2008 m. gegužės 29 d. atsakymą Nr. 6-1.10-1656 (I t., b. l. 44–46). Šiuose iš Inspekcijos gautuose raštuose pateikta informacija, kaip teigia pareiškėjas, padėjo apibrėžti teiktino prašymo ribas.

59Nors ši aplinkybė nesustabdo termino kreiptis į teismą skaičiavimo eigos, tačiau, teisėjų kolegijos manymu, ji turi būti įvertinta, atsižvelgiant į aplinkybių visumą inter alia į informacijos apimtį ir sudėtingumą teisiškai įvertinant esamą situaciją. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo atlikto papildomų duomenų rinkimo dėl galimo viešojo intereso pažeidimo eiga patvirtina, jog šis duomenų rinkimas buvo atliktas iš esmės tinkamai – pareiškėjas papildomus, jo nuomone, viešajam interesui ginti būtinus duomenis surinko per pakankamai trumpą laikotarpį – tris mėnesius nuo pirminės informacijos apie viešojo intereso pažeidimą gavimo dienos, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog pareiškėjas vilkino duomenų rinkimo procesą. Atsižvelgus į šios konkrečios bylos faktines aplinkybes, įvertinus medžiagos apimtį, bylos sudėtingumą, bei vadovaujantis teisingumo ir proporcingumo kriterijais, darytina išvada, kad 8 dienų laikotarpis, kurį pareiškėjas pavėlavo kreiptis į teismą ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies prasme ir kuris yra aktualus bylą priėmus nagrinėti administraciniame teisme, yra labai nežymus ir, kaip minėta, yra pagrįstas įrodymais, jog pareiškėjas rinko papildomą medžiagą. Byloje nėra duomenų dėl pareiškėjo nesąžiningo elgesio, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Kolegijos vertinimu, visų aptartų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog prašymas teismui anksčiau nebuvo paduotas dėl objektyvių priežasčių. Todėl prašymo padavimo terminas dėl 1–8 prašymo reikalavimų pateikimo atnaujintinas.

60Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo nutraukta administracinė byla dėl 9–11 prašymo reikalavimų

61Kaip buvo nustatyta, pirmosios instancijos teismas apskritai nesprendė klausimo, ar 9–11 prašymo reikalavimai buvo paduoti laikantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno mėnesio termino. Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinės šį klausimą iš esmės.

62Nustatyta, kad 9 reikalavimas dėl 2008 m. birželio 16 d. statybos leidimo Nr. 180 ir 2009 m. kovo 9 d. statybos leidimo Nr. 43 panaikinimo buvo pareikštas 2010 m. balandžio 23 d. teismui pateiktu prašymo patikslinimu (VIII t., b. l. 142–148). Kartu buvo pateiktas prašymas atnaujinti praleistą terminą (VIII t. b. l. 158–164), kuriame pareiškėjas nurodė, kad nurodytus statybos leidimus gavo 2010 m. kovo 25 d. faksu ir 2010 m. kovo 31 d. buvo pateikti šių dokumentų originalai. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas duomenis apie 9 prašymo reikalavimu prašomus panaikinti administracinius aktus gavo 2010 m. kovo 25 d., o į teismas su reikalavimu šiuos aktus panaikinti kreipėsi 2010 m. balandžio 23 d., nesant duomenų, kad apie šiuos aktus pareiškėjui buvo žinoma ankščiau, darytina išvadą, kad terminas aptariamam reikalavimui pareikšti nebuvo praleistas.

63Nustatyta, kad 10–11 reikalavimai panaikinti 2010 m. liepos 8 d. statybos leidimą Nr. LNS-33-100708-00108 (Nr. 116), 2010 m. liepos 30 d. statybos leidimą Nr. LNS-33-100730-00130 (Nr. 137) ir 2011 m. sausio 26 d. statinių pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. PTN-30-110126-00001 buvo pareikšti 2011 m. vasario 21 d. teismui pateiktu prašymo patikslinimu (IX t., b. l. 143–156). Taip pat nustatyta, kad pareiškėjui nurodyti administraciniai aktai buvo pateikti 2011 m. vasario 14 d. raštu Nr. 2D-1635(16.19) (X t., b. l. 1), kuris Klaipėdos apygardos prokuratūroje buvo gautas 2011 m. vasario 18 d., todėl atsižvelgusi į tai, kad į teismą su reikalavimu šiuos aktus panaikinti pareiškėjas kreipėsi 2011 m. vasario 21 d. ir nesant duomenų, kad apie šiuos aktus pareiškėjui buvo žinoma ankščiau, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad terminas aptariamiems reikalavimams pareikšti nebuvo praleistas.

64Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti laikoma pagrįsta bei teisėta, nes priimta pažeidžiant proceso teisės nuostatas, netinkamai įvertinus byloje surinktus įrodymus ir nukrypus nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos. Todėl tokia nutartis naikintina, tenkinant pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl reikalavimų, kurie buvo pateikti praleidus ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, paduoti.

65Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

66Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą tenkinti.

67Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį panaikinti.

68Atnaujinti pareiškėjui Klaipėdos apygardos vyriausiajam prokurorui, ginančiam viešąjį interesą, terminą 2011 m. liepos 28 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gauto patikslinto prašymo 1–8 reikalavimams pateikti.

69Grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

70Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2008 m. birželio 3 d. pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis... 5. Po paskutinio prašymo patikslinimo 2011 m. liepos 28 d., yra reiškiami tokie... 6. 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 7 d.... 7. 2) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2005 m. lapkričio... 8. 3) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2005 m. rugsėjo 12... 9. 4) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotą 2006 m.... 10. 5) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotą 2005 m.... 11. 6) panaikinti komisijos, paskirtos Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m.... 12. 7) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2004 m. gruodžio 21 d.... 13. 8) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004... 14. 9) panaikinti Palangos savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 16 d.... 15. 10) panaikinti Palangos savivaldybės administracijos 2010 m. liepos 8 d.... 16. 11) panaikinti komisijos, paskirtos Valstybinės teritorijų planavimo ir... 17. II.... 18. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi... 19. Teismas nustatė, kad pagal patikslintą 2011 m. liepos 28 d. pareiškėjo... 20. Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2008 m. kovo 3 d.... 21. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas pirmą kartą šioje... 22. Įvertinęs tai, kad pareiškėjo 2008 m. birželio 2 d. gautame Inspekcijos... 23. Įvertinęs pareiškėjo nurodytas termino praleidimo priežastis, teismas... 24. III.... 25. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį... 26. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:... 27. 1. Paaiškina, kad 2008 m. kovo 3 d. gavęs Inspekcijos informaciją apie... 28. 2. Teigia, kad medžiagos rinkimas ir tyrimas dėl Palangos miesto... 29. 3. Paaiškina, kad 2008 m. gegužės 16 d. Klaipėdos apygardos prokuratūroje... 30. 4. Pažymi, jog 2008 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 2-1.6-269 pateiktame... 31. 5. Pažymi, kad nepagrįstas teismo argumentas, jog nuo 2008 m. balandžio 25... 32. 6. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d.... 33. 7. Nesutinka su teismo išsakyta abejone dėl kreipimosi į Inspekciją dėl... 34. 8. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartimi... 35. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir... 36. Atsakovas Inspekcija ir trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Statybos ir... 37. Atsakovas Palangos miesto savivaldybės administracija ir trečiasis... 38. Tretieji suinteresuoti asmenys RUAB „Baltijos pirkliai“ administratorius... 39. RUAB „Baltijos pirkliai“ administratorius UAB „Klaipėdos... 40. AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą teigia, kad terminas... 41. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 42. IV.... 43. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 44. Pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama nutartimi... 45. ABTĮ 56 straipsnio 1 dalis, nustatanti prokuroro teisę ginant viešąjį... 46. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia... 47. Įvertinusi atskiruoju skundu skundžiamos teismo nutarties turinį,... 48. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo nutraukta... 49. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą,... 50. Minėta, jog atsižvelgiant į teismų praktiką prašymo padavimo terminas... 51. Nustačius, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas teisę kreiptis į teismą... 52. Pažymėtina, kad terminas pareiškimui dėl viešojo intereso gynimo paduoti... 53. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia... 54. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad nėra... 55. Įvertinusi pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriais buvo atmestas... 56. Kaip matyti iš pareiškėjo 2008 m. gruodžio 3 d. prašymo, taip pat iš... 57. Pažymėtina, kad ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino... 58. Taip pat teisėjų kolegija remdamasis teismų praktika pažymi, kad... 59. Nors ši aplinkybė nesustabdo termino kreiptis į teismą skaičiavimo eigos,... 60. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo nutraukta... 61. Kaip buvo nustatyta, pirmosios instancijos teismas apskritai nesprendė... 62. Nustatyta, kad 9 reikalavimas dėl 2008 m. birželio 16 d. statybos leidimo Nr.... 63. Nustatyta, kad 10–11 reikalavimai panaikinti 2010 m. liepos 8 d. statybos... 64. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, apeliacinės... 65. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 66. Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį... 67. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį... 68. Atnaujinti pareiškėjui Klaipėdos apygardos vyriausiajam prokurorui,... 69. Grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.... 70. Nutartis neskundžiama....