Byla 2A-628/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės SEB lizingas (teisių perėmėjas akcinė bendrovė SEB bankas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-289-881/2013 pagal ieškovo akcinės bendrovės SEB lizingas ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Auto 1“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Auto 1 Logistics“, R. V., uždarajai akcinei bendrovei ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, BTA Insurance Company, SE, dalyvaujant trečiajam asmeniui K. S., dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje kilęs dėl lizingo gavėjo nuostolių atlyginimo lizingo bendrovei.

5Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 5 404 250,02 Lt nuostolių atlyginimui: iš šios sumos priteisti iš atsakovo BUAB ,,Auto 1“ solidariai kartu su atsakovais UAB ,,Auto 1 Logistics“ ir R. V. – 4 176 841,43 Lt žalos atlyginimo; iš šios sumos priteisti iš atsakovo UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ solidariai kartu su atsakovais UAB ,,Auto 1 Logistics“, R. V. ir BUAB ,,Auto 1“ – 3 670 414,52 Lt; iš šios sumos iš atsakovo BTA Insurance Company, SE solidariai kartu su atsakovais UAB ,,Auto 1 Logistics“, R. V., BUAB ,,Auto 1“ bei UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ – 200 000 Lt. Nurodo, kad ieškovas ir UAB ,,Auto 1“, vienasmeniškai vadovaujama jos direktoriaus R. V., sudarė 15 finansinio lizingo sutarčių. Šių lizingo sutarčių pagrindu ieškovas perdavė UAB ,,Auto 1“ naudotis administracines patalpas, esančias Kareivių g. 19, Vilniuje, 66 automobilius ir 10 priekabų. Ieškovas liko viso lizinguojamo turto savininku. Nuo 2009 metų vasario mėnesio UAB ,,Auto 1“ nevykdant lizingo sutartyse numatytų įsipareigojimų, 2009 m. birželio 9 d. ieškovas nutraukė lizingo sutartis ir pareikalavo UAB ,,Auto 1“ grąžinti lizinguojamą turtą. UAB ,,Auto 1“ neįvykdė ieškovo reikalavimo ir lizinguoto turto negrąžino. UAB ,,Auto 1“ 2009 m. liepos 1 d. pateikė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui ieškinį AB ,,SEB Lizingas“ dėl lizingo sutarčių nutraukimo bei reikalavimo perduoti lizinguojamą turtą pripažinimo neteisėtais bei įpareigojimo vykdyti lizingo sutartis (civilinė byla Nr. 2-17068/129/2009). Ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, apeliacinės instancijos teismo iš dalies pakeistos,- uždrausta perimti iš UAB ,,Auto 1“ lizingo sutarčių pagrindu naudojamą turtą, lizinguojamas turtas areštuotas ir paskirtas turto saugotoju UAB ,,Auto 1“, paliekant lizinguojamą turtą naudoti UAB ,,Auto 1“ ūkinei – komercinei veiklai vykdyti. Nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. UAB ,,Auto 1“ išnuomojo ką tik įsteigtai įmonei UAB ,,Auto 1 Logistics“ ženklią dalį lizinguojamo turto pagal UAB ,,Auto 1“ ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ sudarytas sutartis. Pagal lizingo sutartis UAB ,,Auto 1“ lizinguojamą turtą būtų galėjusi išnuomoti tik turėdama išankstinį ieškovo leidimą, o subnuomodama turtą UAB ,,Auto 1“ iš esmės pažeidė lizingo sutarčių sąlygas. Be to, lizinguojamas turtas subnuomotas už itin mažą kainą (37 800 Lt plius PVM) lyginant su nuomos suma, kurią tuo pat metu UAB ,,Auto 1“ turėtų mokėti (205 000 Lt plius PVM) pagal lizingo sutartis. Pažymėjo, kad UAB ,,Auto 1“ ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ yra susijusios įmonės (šių įmonių pavadinimai yra praktiškai identiški; abi bendrovės yra įregistruotos Utenoje; abiejų įmonių veikla yra krovinių vežimas kelių transportu; UAB ,,Auto 1 Logistics“ faktinė veiklos vieta ilgą laiką sutapo su UAB ,,Auto 1“ registruotos buveinės vieta – Kareivių g. 19, Vilnius; šių įmonių internetiniai puslapiai yra sujungti, nes atliekant internetinę paiešką dėl UAB „Auto 1“ ir surinkus www.auto1.lt, paieška automatiškai nukreipia į UAB ,,Auto 1 Logistics“ internetinį puslapį – www.auto1logistics.com; abiejų įmonių finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai, pateikti VĮ Registrų centrui, iš esmės pažodžiui, dokumento struktūra ir sakinių struktūra yra tapatūs (išskyrus tas vietas kur skiriasi materialūs duomenys apie įmones); UAB ,,Auto 1 Logistics“ registruota 2009 m. vasario 19 d., t. y. tą patį mėnesį nuo kurio UAB ,,Auto 1“ nustojo vykdyti savo įsipareigojimus ieškovui pagal lizingo sutartis; tarp UAB ,,Auto 1“ ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ egzistavo ryšiai dar iki subnuomos sutarčių pasirašymo, o būtent, O. K., nuo UAB ,,Auto 1 Logistics“ įsteigimo esantis jos direktoriumi, iki 2009 m. rugpjūčio mėnesio įnešinėjo įvairias pinigų sumas į UAB ,,Auto 1“ kasą, be to, UAB ,,Auto 1“ išmokėdavo jam įvairias sumas; šių įmonių tarpusavio ryšius taip pat demonstruoja ir Utenos UAB ,,Auto 1“ futbolo komandos tapimas „Auto 1 Logistics“ futbolo klubu. UAB ,,Auto 1 Logistics“ iš esmės perėmė visą verslą iš UAB ,,Auto 1“, kadangi išsinuomojo iš UAB ,,Auto 1“ transporto priemones reikalingas tokio pobūdžio ūkinei – komercinei veiklai vystyti ir ėmėsi krovinių vežimo verslo. UAB ,,Auto 1 Logistics“ šį verslą pradėjo itin mažomis sąnaudomis, kadangi turtas buvo išnuomotas už mažą, rinkos sąlygų neatitinkančią kainą. Tuo tarpu UAB ,,Auto 1“ nemokėjo ieškovui jokių įmokų. UAB ,,Auto 1“ bankrutuojant, ieškovas nebegalėjo iš UAB ,,Auto 1“ atgauti nesumokėto įsiskolinimo pagal lizingo sutartis, o atsižvelgiant į UAB ,,Auto 1“ turimą turtą ir nebeatgaus. Tokių bendrų UAB ,,Auto 1“ ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ veiksmų pasėkoje UAB ,,Auto 1 Logistics“ naudojo ieškovui priklausantį turtą savo veikloje, nuo ko mažėjo jo vertė, ir tai šios įmonės kartu darė neatlygintinai ieškovo, šio turto savininko, sąskaita. Atsižvelgiant į itin blogą UAB ,,Auto 1“ finansinę padėtį bei 2009 m. pabaigoje UAB ,,Auto 1“ iškeltą bankroto bylą, taip buvo pažeisti ne tik ieškovo, bet ir visų kitų UAB ,,Auto 1“ kreditorių interesai. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Auto 1“ bankroto bylą. Vykdant minėtą nutartį, R. V. 2010 m. vasario 8 d. perdavė UAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriui tik dalį lizinguojamo turto, t. y. tik 9 autovežius ir 1 vilkiką su priekaba (iš 66 automobilių ir 10 priekabų). Atitinkamai UAB ,,Auto 1“ bankroto administratorius nesiėmė jokių veiksmų, kad perimti visą lizinguojamą turtą. 2010 m. gegužės 13 d. Vilniaus apygardos teismas atmetė visus UAB ,,Auto 1“ ieškinio dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiomis reikalavimus, iš dalies patvirtino ieškovo finansinį reikalavimą UAB ,,Auto 1“ bankroto byloje 1 227 408,59 Lt sumai ir patenkino ieškovo reikalavimą, įpareigodamas UAB ,,Auto 1“, veikiantį per bankroto administratorių, per penkias dienas nuo nutarties įsiteisėjimo grąžinti ieškovui lizinguojamą turtą. UAB ,,Auto 1“ bankroto administratorius nesiėmė jokių veiksmų, kad dalį turimo turto perduotų ieškovui, o dalį turto bent jau perimtų iš UAB ,,Auto 1 Logistics“ saugojimui. UAB „Auto 1 Logistics“ taip pat neperdavė turimo lizinguojamo turto ieškovui dėl vis dar galiojančių minėtų laikinųjų apsaugos priemonių. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 29 d. nutartimi UAB ,,Auto 1“ bankroto byloje tenkino ieškovo prašymą ir paskyrė ieškovą lizinguoto turto saugotoju. 2010 m. spalio 1 d. raštu UAB ,,Auto 1“ bankroto administratorius informavo ieškovą ir antstolį R. B., kad UAB ,,Auto 1“ bankroto administratorius perėmė tik dalį lizinguojamo turto, o likęs turtas perimtas nebuvo. Jokių kitų veiksmų UAB ,,Auto 1“ bankroto administratorius neatliko. UAB ,,Auto 1 Logistics“ visais būdais vengė neteisėtai subnuomoto lizinguojamo turto grąžinimo teisėtam savininkui. UAB ,,Auto 1“, R. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“, UAB ,,Auto 1“ bankroto administratorius, perėmęs UAB ,,Auto 1“ valdymą po bankroto bylos iškėlimo, savo neteisėtais bendrais veiksmais sukėlė žalą ieškovui, todėl visi šie asmenys kartu privalo šią žalą atlyginti CK 6.263 straipsnio 2 dalies pagrindu. UAB ,,Auto 1“, R. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“ ir UAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriui kylanti atsakomybė vadovaujantis CK 6.6 straipsnio 3 dalimi ir 6.279 straipsniu yra solidari, kadangi žala yra padaryta jų visų bendrais veiksmais ir yra neįmanoma nustatyti kiekvieno iš jų veiksmais atskirai sukeltą žalą ieškovui. Atsakovu taip pat yra patraukta UAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriaus draudimo bendrovė, kuriai taip pat kyla solidari atsakomybė CK 6.279 straipsnio pagrindu, tačiau jos atsakomybė apsiriboja draudimo atlyginimo, numatyto draudimo sutartyje dydžiu. UAB ,,Auto 1“ bankroto administratorius akivaizdžiai nesilaikė pareigų, nustatytų Įmonių bankroto įstatyme, neveikė visų kreditorių labui ir sudarė visas sąlygas UAB ,,Auto 1“ atlikti veiksmus, kurie, kaip ieškovui sukėlė itin didelę žalą. Atsižvelgiant į tai, kad žala ieškovui buvo padaryta ne tik UAB ,,Auto 1“ ir jos vienasmenio vadovo bendrais veiksmais, bet ir UAB ,, Auto 1 Logistics“ ir UAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriaus bendrais veiksmais, bei tai, kad dėl kiekvieno iš šių epizodų kyla solidari atsakomybė, ieškovas detalizuoja kiekvienos iš šių veiksmų grupių sukeltos žalos dydį. Dalis lizinguojamo turto nebuvo subnuomota UAB ,,Auto 1 Logistics“, tačiau šis turtas, kaip konstatuota antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, buvo perduotas BUAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriui itin blogos būklės. Taigi UAB ,,Auto 1“ ir R. V. veiksmais buvo sugadintas ieškovui priklausantis turtas, dėl ko krito jo vertė ir ieškovui buvo padaryta didelė žala. Kaip nuostolius ieškovas prašo priteisti iš UAB ,,Auto 1“ solidariai su R. V. visą sumą, kurią ieškovas būtų gavęs, jei būtų buvusios tinkamai įvykdytos lizingo sutartys, o būtent, pagal lizingo sutartis su fiksuotomis palūkanomis – 1 248 467 Lt palūkanų, pagal lizingo sutartis su kintančiomis palūkanomis – 34 545,29 Lt palūkanų, iš viso 1 283 012,29 Lt. Iš viso pagal lizingo sutartis vertės dengimo įmokų ir palūkanų, UAB ,,Auto 1“ tinkamai vykdant lizingo sutartis, ieškovas turėjo gauti iš UAB ,,Auto 1“ 5 340 145,75 Lt sumą, susidedančią iš šiuo ieškiniu pareikšto 4 057 133,46 Lt reikalavimo (t. y. lizinguojamo turto vertės dengimo) bei 1 283 012,29 Lt palūkanų, kad atsidurtų tokioje pačioje padėtyje, jei lizingo sutartys būtų buvę tinkamai įvykdytos. Iš BUAB ,,Auto 1“ ieškovui jau yra priteista 1 227 408,59 Lt suma kaip finansinis reikalavimas. Ši suma iš esmės yra sudedamoji dalis tos sumos, kurią būtų gavęs ieškovas, jeigu UAB ,,Auto 1“ būtų tinkamai įvykdžiusi lizingo sutartis. Todėl ši suma atimama iš apskaičiuotos sumos, kurią būtų gavęs ieškovas, jeigu UAB ,,Auto 1“ būtų tinkamai įvykdžiusi lizingo sutartis, ieškovas iš UAB ,,Auto 1“ prašo priteisti 4 176 841,43 Lt. R. V. turi atsakyti visa suma, kuria atsako UAB ,,Auto 1“, t. y. 5 404 250,02 Lt, kadangi jis turi atsakyti ne tik 5 340 145,75 Lt suma, t. y. suma, kurią ieškovas būtų gavęs tinkamai UAB ,,Auto 1“ vykdant lizingo sutartis, bet ir priteistų delspinigių apimtimi, t. y. 64 104,27 Lt, nurodytų Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-1423-585/2010. Ieškovas taip pat tvirtina, jog teismų praktika nustato, kad verslo perėmėjas atsako už visas verslo perdavėjo prievoles kitam asmeniui, neįvykdytas dėl verslo perleidimo. Todėl, vadovaujantis, CK 6.574 straipsniu, UAB ,,Auto 1 Logistics“, kaip UAB ,,Auto 1“ verslo perėmėjas, atsako solidariai su UAB ,,Auto 1“ ir R. V. už visus ieškovo nuostolius – t. y. tokią sumą, kad ieškovas – lizingo davėjas – būtų grąžintas į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu UAB ,,Auto 1“ – lizingo gavėjas – būtų tinkamai įvykdęs lizingo sutartis.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies- priteisė ieškovui iš atsakovo BUAB „Auto 1“ 200 000 Lt žalai atlyginti ir 3 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš ieškovo atsakovui UAB ,,Auto 1 Logistics“ 1 850 Lt, atsakovui UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 5 000 Lt, atsakovui BUAB ,,Auto 1“ 4 000, trečiajam asmeniui K. S. 5 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Tuo pačiu kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas sprendė, kad pagrindas ieškovo patirtos žalos atlyginimui yra atsakovo UAB ,,Auto 1“ netinkamas įsipareigojimų pagal lizingo sutartis vykdymas, dėl kurių sumažėjo lizingo sutarčių objekto (transporto priemonių vertė). Nurodė, kad faktinis ieškinio pagrindas yra turto vertės sumažėjimas dėl jo netinkamo naudojimo. Pažymėjo, kad nustačius faktą, jog žala padaryta skirtinga atsakovų veika ir skirtingu laikotarpiu, solidarioji atsakomybė negali būti taikoma. Nors ieškovas teigė, kad atsakovų veiksmai sudaro grandinę neteisėtų veiksmų, kurių pasėkoje ieškovui kilo žala, teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą 2007 m. lapkričio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, nusprendė, jog nagrinėjamu atveju atsakovų savarankiški veiksmai ar neveikimas, atlikti ar neatlikti skirtingu laiku, pernelyg nutolę priežastiniu ryšiu nuo ieškovui kilusių padarinių ir negali būti pagrindas solidariajai visų atsakovų atsakomybei kilti. Pažymėjo, kad solidarios atsakomybės taikymas visiems atsakovams nėra galimas ir dėl to, kad ieškovas reikalavimus dėl žalos atlyginimo skirtingiems atsakovams reiškia visiškai skirtingais teisiniais pagrindais, todėl kiekvienu konkrečiu atveju galima kalbėti tik apie dalinę kiekvieno atsakovo atsakomybę.

8Teismas ieškinį atsakovo UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių pasaugų biuras“ atžvilgiu atmetė nenustatęs, jog ieškovas žalą patyrė dėl bankroto administratoriaus kaltės, neteisėtų veiksmų ar neveikimo. Nurodė, kad UAB ,,Auto 1“ yra verslo subjektas, turintis teisę pajamų siekti vykdydamas įvairią ūkinę – komercinę veiklą, tarp jų ir nuomodamas valdomą turtą, juolab, kad dėl šio turto valdymo buvo kilęs ginčas teisme, o teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, turtą leido naudoti įmonės ūkinėje – komercinėje veikloje. Todėl sprendė, kad administratorius, patikrinęs minėtas sutartis, įvertinęs aplinkybę, kad bankrutuojančios įmonės kreditoriai buvo nusprendę tęsti įmonės ūkinę – komercinę veiklą ir po bankroto bylos iškėlimo, o iš šios veiklos, t. y. automobilių subnuomos buvo gaunamos pajamos, kurios galėjo būti panaudotos visų įmonės kreditorių interesais, padarė išvadą, kad šios nuomos sutartys nebuvo priešingos įmonės veiklos tikslams ir/ar negalėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.). Teismas sutiko, kad administratorius, veikdamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 10 d. nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ribose turėjo teisę neperduoti subnuomoto turto. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimu ieškovui buvo paliktas draudimas reikalauti ar/ir perimti iš UAB „Auto 1“ lizinguojamą turtą, turtas liko areštuotas ir buvo paliktas naudotis UAB „Auto 1“ komercinei – ūkinei veiklai vykdyti. Ieškovas nenurodė, kokiu pagrindu būtų galima spręsti dėl minėtų sandorių įtakos atsiskaitymams su kreditoriais, be to, ieškovas pats turėjo teisę reikšti actio Pauliana ieškinį. Atsižvelgdamas į kreditorių surinkimo nutarimu paskirtos teisinės išvados turinį, administratorius pagrįstai tęsė bylinėjimąsi. Ieškovas neįrodė, kad administratorius kokiu nors būdu būtų prisidėjęs ir prie sugrąžinto turto, kuris nebuvo subnuomotas, nuvertėjimo ar sugadinimo. Atmetus ieškovo reikalavimus bankroto administratoriui, nebuvo pagrindo administratorių apdraudusios draudimo bendrovės BTA Insurance Company, SE atsakomybei.

9Teismas atmetė ieškinį atsakovo UAB „Auto 1 Logistics“ atžvilgiu, nes nenustatė jo neteisėtų veiksmų. Nurodė, kad ieškovo ir atsakovo UAB ,,Auto 1 Logistics“ jokie sutartiniai santykiai nesieja, todėl akivaizdu, kad sutartiniu pagrindu atsakovui negali atsirasti solidarioji atsakomybė prieš ieškovą (CK 6.154, 6.189 str.). Pažymėjo, jog neegzistuoja joks teisės aktas, kuris įtvirtintų teisę (galimybę) kitam juridiniam asmeniui atsakyti už bankrutuojančios įmonės skolas. CK 6.406 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios įmonės pirkimą-pardavimą ir su tuo susijusius santykius tarp įmonės pirkėjo ir įmonės pardavėjo, nagrinėjamu atveju netaikytinos, nes atsakovas UAB ,,Auto 1 Logistics“ nėra sudaręs sandorių su atsakovu UAB ,,Auto 1“ dėl pastarosios verslo kaip teisių ir pareigų komplekso perleidimo. Ieškovas tik užsimena, kad atsakovo UAB ,,Auto 1“ buvo privesta prie bankroto tyčia, tačiau UAB ,,Auto 1“ bankroto byloje tokio reikalavimo nepareiškė. Pažymėjo, jog nors ieškovas nurodo akivaizdžias atsakovo UAB ,,Auto 1“ ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ sąsajas, tačiau verslo perkėlimas, kai vienai iš įmonių yra iškeliama bankroto byla, o kita įmonė įsteigiama ir ima užsiimti panašia veikla, pats savaime nėra neteisėtas veiksmas, juolab neįrodo, kad būtent dėl to ieškovas patyrė žalą, nes neteko realios galimybės atgauti nuostolius, kuriuos patyrė dėl atsakovo UAB ,,Auto 1“ netinkamo lizingo sutarčių vykdymo. Be to, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepriklausomai nuo to, ar atsakovas būtų išsinuomojęs transporto priemones, ar ne, ieškovas šiomis transporto priemonėmis negalėjo naudotis. Aplinkybė, jog turtui subnuomoti buvo reikalingas turto savininko leidimas, nėra reikšminga sprendžiant atsakovo UAB ,,Auto 1 Logistics“, t. y. turto nuomininko atsakomybės dėl ieškovui kilusios žalos atlyginimo klausimą, nes tiesioginiai teisiniai santykiai tarp turto savininko (ieškovo) ir turto subnuomininko nebuvo susiklostę. Pareiga gauti turto savininko leidimą subnuomoti turtą teko atsakovui UAB ,,Auto 1“, kuris ieškovui priklausančiu turtu naudojosi lizingo sutarčių pagrindu. Teismas sprendė, jog ieškovas taip pat neįrodė, kad atsakovas UAB ,,Auto 1 Logistics“ turtą jam grąžino tokios prastos būklės, kad nuvertėjimas buvo net apie 5 mln. litų. Teismas sprendė, kad atsakovas R. V. neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurių pagrindu jam kiltų atsakomybė atlyginti ieškovui kilusią žalą. Nepriklausomai nuo to, ar UAB ,,Auto 1“ būtų sudariusi turto nuomos sutartis, ar ne, ieškovui teismo nutartimi buvo apribota galimybė perimti transporto priemones. Minėta teismo nutartimi transporto priemones buvo leidžiama naudoti UAB „Auto 1“ ūkinėje – komercinėje veikloje, todėl teismas sprendė, jog atsakovas kaip atsakovo UAB ,,Auto 1“ vadovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurių pagrindu jam kiltų atsakomybė atlyginti ieškovui kilusią žalą. Turto nuomos sutartys buvo sudarytos iki iškeliant bankroto bylą atsakovui UAB ,,Auto 1“. Nuomos sutarčių kaina neturi jokios reikšmės atsakovo nuostolių dydžiui, nes ieškovas reikalavimą priteisti žalą iš atsakovo kildina iš turto vertės sumažėjimo. Teismas nelaikė atsakovo R. V. veiksmų, kreipiantis į teismą dėl lizingo sutarčių pripažinimo neteisėtomis, neteisėtais, nes jis veikė ne savo, o vadovaujamos bendrovės interesais. Sprendė, kad ieškovas neįrodė, kad būtent dėl atsakovo veiksmų turtas ženkliai nuvertėjo, juolab, kad atsakovas net neįrodinėja kokio dydžio nuostolius jam sukėlė asmeniškai atsakovas būdamas UAB ,,Auto 1“ vadovu.

10Teismas sprendė, kad už ieškovo nuostolius, kildinamus iš lizingo sutarčių, yra atsakingas atsakovas UAB ,,Auto 1“. Nustatė, kad iš viso pagal lizingo sutartis vertės dengimo įmokų ir palūkanų, UAB ,,Auto 1“ tinkamai vykdant lizingo sutartis, ieškovas turėjo gauti iš UAB ,,Auto 1“ 5 340 145,75 Lt sumą, susidedančią iš ieškiniu pareikšto 4 057 133,46 Lt reikalavimo (t. y. lizinguojamo turto vertės dengimo) bei 1 283 012,29 Lt palūkanų, kad atsidurtų tokioje pačioje padėtyje, jei lizingo sutartys būtų buvę tinkamai įvykdytos. Iš atsakovo UAB ,,Auto 1“ ieškovui jau yra priteista 1 227 408,59 Lt suma, kaip finansinis reikalavimas atsakovo UAB ,,Auto 1“ bankroto byloje, susidedantis iš 1 163 304,32 Lt skolos pagal lizingo sutartis iki lizingo sutarčių nutraukimo dienos (vertės dengimo ir palūkanų) ir 64 104,27 Lt delspinigių. Kadangi prasidėjusi ekonominė krizė turėjo ženklios įtakos ir atsakovo UAB ,,Auto 1“ galimybėms tinkamai įvykdyti lizingo sutartį, o tokio dydžio ekonominio nuosmukio atsakovas negalėjo numatyti, teismas sprendė, jog tai yra pagrindas mažinti ieškovui priteisiamus nuostolius ir priteisti iš atsakovo UAB ,,Auto 1“ 200 000 Lt žalai atlyginti.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas AB SEB lizingas (toliau – apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. sprendimą dalyje dėl BUAB „Auto 1“, UAB „Auto 1 Logistics“, R. V., UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir „BTA Insurance Company“ SE atmetimo ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

131. Nebuvo pagrindo atmesti ieškinį atsakovo UAB „Auto 1“ dalyje, viršijančioje 200 000 Lt. Civilinės atsakomybės normos nenumato tokio žalos mažinimo ar atleidimo nuo atsakomybės pagrindo kaip „ekonominė krizė“. Ekonomika „nesusitraukė“ 27 kartus, kad pateisinti žalos sumažinimą iki tokios sumos. Apeliantas pateikė detalius paskaičiavimus kartu su juo pagrindžiančiais įrodymais dėl visos žalos dydžio.

142. Apelianto pateikti faktai liudija apie neteisėtą verslo perleidimą CK prasme ir/arba neteisėtą reorganizavimą Akcinių bendrovių įstatymo prasme, ir/arba bendrais veiksmais padarytą žalą CK prasme, o bet kuris iš šių teisinių santykių kvalifikacijų įgalina pritaikyti solidariąją atsakomybę. Akivaizdu, kad įvykdžius verslo perkėlimą ir visą iš jos gaunamą naudą į UAB „Auto 1 Logistics“, o UAB „Auto 1“ palikus vien prievoles kreditoriams, buvo sukurta situacija, kuomet apeliantas neteko realios galimybės atgauti nuostolius. Teismas privalėjo parinkti kaip kvalifikuoti šios bylos faktus, t.y. tinkamą materialinę teisės normą, o ne atsisakyti vertinti šios bylos faktus per tam tikrų teisės normų prizmę. Apelianto manymu, teismas šią situaciją turėjo vertinti kaip neteisėtą verslo perleidimą, atliktą bendrais UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ veiksmais. Bylos faktinė situaciją gali būti kvalifikuojama ir kaip neteisėtas reorganizavimas (Akcinių bendrovių įstatymo 61-72 str.), taip pat kaip bendri atsakovų veiksmai, kuriais apeliantui buvo sukelta žala (CK 6.6. str. 3 d., 6.263 str. 1 d., 6.279 str. 1 d.). Vadovaujantis šiomis nuostatoms, atsakovams kyla solidari atsakomybė. Be to, iš esmės atsakovų UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ veiksmai atlikti tuo pačiu metu.

153. Faktas, kad apeliantas nereiškė reikalavimo šioje ar kitoje byloje dėl UAB „Auto 1“ bankroto pripažinimo tyčiniu, nereiškia ir negali reikšti, kad apeliantas negalėjo įrodinėti neteisėto verslo perleidimo, neteisėto reorganizavimo ar bendrus atsakovo veiksmus ir šiuo pagrindu reikalauti verslo perėmėjo atsakyti už sukeltą žalą.

164. Faktai, liudijantys UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ sąsajas, įskaitant tai, kad buvęs UAB „Auto 1“ darbuotojas O. K. po UAB „Auto 1 Logistics“ perėjo vadovauti šiai įmonei, patvirtina, kad UAB „Auto 1 Logistics“ žinojo apie subnuomos sutarčių neteisėtumą. Todėl neteisėtos subnuomos sudarytos sąmoningai siekiant perkelti verslo veiklą iš UAB „Auto 1“ į UAB „Auto 1 Logistics“, nepaisant teisinio reguliavimo ir lizinguojamo turto savininko (apelianto) teisėtų interesų.

175. Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, kad nėra įrodyta lizinguojamo turto nuvertėjimas 5,4 mln. Lt. Apelianto pateiktas reikalavimas 5,4 mln. Lt yra susijęs ne su lizinguojamui turtui padaryta žala, o su UAB „Auto 1“ lizingo sutarčių neįvykdymu ir žala, paskaičiuota pagal CK 6.574 straipsnio nuostatas (apima taip pat ir turto nuvertėjimą).

186. UAB „Auto 1“ bankroto administratorius turėjo visas galimybes įvertinti UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ sutartinius santykius ir atskleisti verslo perleidimo schemą, tačiau nevykdė savo pareigų, delsė nutraukti niekines subnuomos sutartis nuo pat UAB „Auto 1“ bankroto pradžios ir perimti turtą, nors faktinė situacija tiek bankroto bylos iškėlimo dieną, tiek 2010 m. rugsėjo 27 d., kada buvo nutrauktos sutartys niekuo neišsiskyrė. Lizinguojamas turtas buvo išnuomotas UAB „Auto 1 Logistic“ už itin mažą mėnesinę kainą - 37 800 Lt (neskaitant PVM), o tuo tarpu už jį kas mėnesį UAB „Auto 1“ apeliantui turėjo mokėti net 205 000 Lt. Administratorius nepagrįstai ginčijo SEB lizingas 1 227 408,59 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, šis reikalavimas galiausiai Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartimi buvo įtrauktas į UAB „Auto 1“ kreditorių sąrašą, o 60 500 Lt kreditoriams kainavusios „teisinės išvados“ parengtos tikslu apsunkinti apelianto patvirtinimą kreditoriumi, yra beprasmiškos ir šiame bankroto procese visiškai nereikalingos. Nėra įmanoma nustatyti, kokio dydžio žalą sukėlė bankroto administratorius, todėl jam taikytina solidarioji atsakomybė.

197. R. V. kaip vienasmenis UAB „Auto 1“ valdymo organas yra solidariai atsakingas už UAB „Auto 1“ neteisėtais veiksmais ieškovui padarytą žalą. Lizinguojamas turtas buvo areštuotas, UAB „Auto 1“ paskirtas jo saugotoju, leidžiant šį turtą naudoti ūkinėje komercinėje veikloje. Taigi UAB „Auto 1“ nebuvo suteikta teisė disponuoti lizinguojamu turtu, todėl R. V., subnuomodamas lizinguojamą areštuotą turtą, pažeidė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartimi nustatytą lizinguojamo turto areštą. Subnuomos kaina buvo per maža ta prasme, kad galėjo būti naudinga subnuomoti tik už tokią kainą, kuri bent jau padengtų lizingo įmokas. UAB „Auto 1“, subnuomojusi lizinguojamą turtą, nebegalėjo vykdyti pagrindinės savo komercinės veiklos- pervežinėti krovinius ir atitinkamai gauti pajamų.

20Atsiliepimu į pateiktą apeliacinį skundą atsakovai BUAB „Auto 1“, UAB „Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras“ bei trečiasis asmuo K. S. prašo atmesti apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

211. Apelianto įrodinėjami bankroto administratoriaus neteisėti veiksmai yra visiškai nesusiję su prašoma priteisti žala dėl transporto priemonių nuvertėjimo.

222. Teismas pagrįstai konstatavo, kad šioje byloje nėra pagrindo taikyti atsakovams solidarią atsakomybę. Apeliantas, įrodinėdamas atsakovų bendrus neteisėtus veiksmus, kiekvieno iš atsakovo veiksmus ieškinyje atskiria.

233. Apeliantas neįrodė, kad žalą patyrė dėl BUAB „Auto 1“ bankroto administratoriaus kaltės, priešingai, bankroto administratorius įrodė, kad neegzistuoja pagrindinės civilinės atsakomybės sąlygos - neteisėti veiksmai ir kaltė. Nuostolių naštą bandoma užkrauti bankroto administratoriui, nes bankrutuojančios įmonės turto nepakaks apelianto reikalavimams patenkinti.

244. Bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų laikotarpiu nuo 2006 m. liepos 26 d. iki 2009 m. gruodžio 21 d. neatliko ir negalėjo atlikti, nes apelianto ir BUAB „Auto 1“ teisiniuose santykiuose nedalyvavo. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2009 m. gruodžio 21 d. Nuo šios dienos iki 2010 m. rugsėjo 29 d. (kai Vilniaus apygardos teismas pakeitė turto saugotoją), bankroto administratorius jokių neteisėtų veiksmų/neveikimo neatliko, nes turto negalėjo perduoti apeliantui dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Bankroto administratorius vykdė teisėtus kreditorių komiteto nutarimus tęsti ginčus dėl lizingo sutarčių nutraukimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad administratorius atliko neteisėtus veiksmus.

255. Visgi konstatavus bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, pagrindo solidariai atsakomybei su kitais atsakovais nebūtų, nes įrodinėjami neteisėti veiksmai/neveikimas parodo priežastinio ryšio šioje byloje nebuvimą. Turto subnuomos santykiai atsirado dar iki bankroto bylos įmonei iškėlimo. Tuo tarpu spręsti, kad nuoma, kaip sandoris, kurio pagrindu bankrutuojanti įmonė gavo pajamas, buvo prieštaraujantis įmonės tikslams ir galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, nebuvo pagrindo. Tai patvirtino ir Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. balandžio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-810/2012.

266. Apeliantas skunde vadovaujasi tik prielaidomis. Apeliantas itin aktyviai dalyvauja bankroto procese, t.y. skundžia kreditorių susirinkimo ir komiteto nutarimus, nuolat inicijuoja bankroto administratoriaus atstatydinimą, tačiau nėra pateikęs nė vieno ieškinio dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu, nėra pateikęs jokių pareiškimų dėl BUAB „Auto 1“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

277. Teismas tinkamai (CK 6.258 str. 4 d.) ir protingai sumažino iš BUAB „Auto 1“ priteistiną žalą, nes apeliantas neįrodė, kokios realios galimybės buvo parduoti ekonominio sunkmečio metu susigrąžintą turtą už didesnę kainą.

28Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

291. Teismas tinkamai taikė CK 6.6, 6.279 straipsnių nuostatas ir pagrįstai konstatavo, jog solidarioji atsakovų atsakomybė nėra galima. Nustačius, kad žala padaryta skirtinga atsakovų veika ir skirtingu laikotarpiu, solidarioji atsakomybė negali būti taikoma.

302. Teismas pagrįstai konstatavo, jog įstatymas nenumato galimybės perkelti bankrutuojančios įmonės prievolės kitam juridiniam asmeniui. Šią išvadą patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556 -141/2012 suformuluota taisyklė dėl bankrutuojančio asmens prievolių perkėlimo kitam juridiniam asmeniui, kurio išvadų apeliantas nekvestionavo. Tuo tarpu apelianto nurodoma teismų praktika negali būti taikoma, nes nesutampa nagrinėjamos bylos ratio decidendi. Už juridinio asmens prievoles gali atsakyti tik juridinio asmens dalyvis ar valdymo organai. Lizingo santykiai pagal 1988 m. Otavos konvenciją dėl tarptautinio finansinio lizingo traktuojami kaip verslo investiciniai santykiai, kurie gali būti nuostolingi, tačiau tai nereiškia, kad lizingo davėjas turi teisę išplėsti (arba panaikinti) sutartinės atsakomybės ribas ir galimai patirtus nuostolius reikalauti kompensuoti iš kitų asmenų, kurie su lizingo davėjo ir lizingo gavėjo sutartiniais santykiais nėra susiję.

313. Apeliantui neįrodžius ir net neįrodinėjus, jog dalies darbuotojų įsidarbinimas pas atsakovą nulėmė UAB „Auto 1“ negalėjimą atsiskaityti su apeliantu, perkelti prievolių vykdymą atsakovui nėra faktinio pagrindo. Darbuotojai įsidarbino naujoje įmonėje tik apeliantui nutraukus lizingo sutartis. Be to, neįrodytas priežastinis ryšys tarp to, kad atsakovas pradėjosi dirbti su keliais UAB „Auto 1“ klientais ir sutartinių įsipareigojimų pagal lizingo sutartis apeliantui vykdymo.

324. Atsakovas nėra atsakingas už BUAB „Auto 1“ priimtus sprendimus išnuomoti transporto priemones. Be to, nuomos sutartys buvo sudarytos likus trims mėnesiams iki bankroto bylos iškėlimo, todėl negalėjo nulemti BUAB „Auto 1“ nemokumo.

335. Apeliantas nepateikė įrodymų dėl turto, subnuomoto atsakovui, būklės pablogėjimo. Todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas neįrodė, kad transporto priemones atsakovas apeliantui grąžino blogos būklės ar nuvertėjusias. Kito juridinio asmens UAB „RD Auto“ analogiškos lizinguojamos transporto priemonės buvo realizuotos už tokią pačią kainą kaip ir BUAB „Auto 1“. Todėl atsakovo laikinas naudojimasis šiomis transporto priemonėmis apeliantui jokios papildomos žalos nesukėlė.

346. Apelianto argumentai dėl nuomos sutarčių kainos nėra susiję su pareikštu reikalavimu dėl žalos atlyginimo. Be to, apeliantas neįrodė, kokia nuomos rinkos kaina nebūtų per maža, nepateikė duomenų, kokios autovežių kainos tuo metu dominavo rinkoje.

357. Tariamai neteisėti atsakovo veiksmai ar neveikimas nėra susiję su ieškovo deklaruojama žala. Nepriklausomai nuo to, ar atsakovas būtų išnuomavęs transporto priemones, ar ne, apeliantas šių transporto priemonių negalėjo perimti ne dėl sudarytų nuomos sutarčių, o dėl BUAB „Auto 1“ prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

368. Teismas pagrįstai sumažino apelianto prašomus priteisti nuostolius iš BUAB „Auto 1“. Apelianto cituojama teisės norma (CK 6.574 str.) nėra imperatyvi, todėl lizingo davėjo nuostoliai gali būti mažinami arba lizingo gavėjas atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės. Lizinguojamo turto rinkos kainą lėmė ne teisminiai ginčai ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, o tai, kad 2009 m. pervežimo transporto priemonių kaina buvo nukritusi iki neregėtų žemumų. Be to, turtas realizuotas 2010-2011 m., kai ekonomika jau buvo pradėjusi augti. Apeliantas neįrodė, kad realizuotas turtas atitiko realią rinkos kainą, jam buvo naudingiau parduoti turtą pusvelčiui ir vėliau pareikalauti nuostolių atlyginimo.

37Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas R. V. prašo apeliacinio skundo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

381. Teismas pagrįstai nustatė, kad nėra solidariosios atsakovų atsakomybės taikymo sąlygų. Apeliantas žalą kildina skirtingais teisiniais pagrindais, iš skirtingų atsakovo veiksmų, kurie padaryti skirtingu laikotarpiu, o priežastinis ryšys yra pernelyg nutolęs (jo nėra) nuo kilusių padarinių.

392. Iškėlus bankroto bylą ir atsakovui netekus vadovo įgaliojimų, jis niekaip negalėjo kontroliuoti ir įtakoti bankroto administratoriaus veiksmų po bankroto bylos iškėlimo ir bylinėjantis su apeliantu ar UAB „Auto 1 Logistics“.

403. Teismas pagrįstai atmetė apelianto teiginius neva neįmanoma apskaičiuoti kiek žalos sukėlė atskiri atsakovų veiksmai. Atsakovų UAB „Auto 1 Logistics“, bankroto administratoriaus ir R. V. veiksmai jokios žalos nesukūrė, nes, priešingai, būtų įmanoma ją apskaičiuoti tiek pačiam apeliantui, tiek pasitelkus specialių žinių turinčius asmenis (ekspertus). Akivaizdu, jog yra įmanoma apskaičiuoti, pavyzdžiui, kiek transporto priemonės nuvertėjo, kol jomis naudojosi UAB „Auto 1 Logistics“. Apeliantas tokių įrodymų neteikia, nes jų nėra ir negali būti.

414. Teismas pagrįstai nustatė, jog neegzistuoja priežastinis ryšis tarp atsakovo menamai neteisėtų veiksmų ir įrodinėjamos žalos. Atsakovo veiksmai (lėšų išėmimas iš UAB „Auto 1“ kasos, per mažos vertės nuomos sutarčių sudarymas, dalies turto neperdavimas bankroto administratoriui bei dalies perdavimas blogos būklės) yra akivaizdžiai nesusiję su apelianto įrodinėjama žala, kilusia iš sutartinių teisinių santykių

425. Teismas pagrįstai nustatė, jog neegzistuoja R. V. asmeninės deliktinės atsakomybės taikymo sąlygos. UAB „Auto 1“ negalėjimą įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, t.y. tiesioginė apelianto įrodinėjamų nuostolių priežastis (CK 6.574 str.), nulėmė ne UAB „Auto 1“ nuomos sutarčių sudarymas, o UAB „Auto 1“ finansinės problemos, kurios buvo įtakotos neeilinės globalinės finansų krizės. Atsakovas, sudarydamas nuomos sutartis, veikė išimtinai UAB „Auto 1“ interesais, šios sutartys jokios naudos jam neatnešė, buvo naudingos įmonei.

436. Atsakovas, reikšdamas apeliantui ieškinį dėl neteisėto lizingo sutarčių nutraukimo, siekė apginti UAB „Auto 1“ pažeistas teises. Teisė į teisminę gynybą yra įtvirtinta teisės aktuose ir negali būti kvestionuojama. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis nebuvo konstatuotas. Bankroto administratorius tęsė bylinėjimąsi pagal UAB „Auto 1“ pareikštą ieškinį, netgi teikė apeliacinį skundą.

447. Teismas pagrįstai atmetė apelianto teiginius dėl per mažos negrąžinto turto nuomos kainos UAB „Auto 1 Logistics“. Apeliantas neįrodė, kokia kaina būtų ne per maža, nepateikė teismui jokių duomenų, kokios autovežių nuomos kainos tuo metu dominavo rinkoje.

458. Teismas pagrįstai pripažino, kad R. V. nėra atsakingas už bankroto administratoriui perduoto lizinguojamo turto būklės pablogėjimą. R. V. šį turtą bankroto administratoriui perdavė dar 2010 m. vasario 8 d. Transporto priemonės perdavimo metu buvo techniškai tvarkingos, tik su nežymiais apgadinimais, kurie įprastai atsiranda transporto priemonių eksploatavimo metu.

46Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas „BTA Insurance Company“ SE prašo apeliacinio skundo netenkinti. Pažymėjo, kad apelianto argumentai dalyje dėl bankroto administratoriaus atsakomybės (išskyrus dėl turto neišsaugojimo ir neišreikalavimo) nebuvo reiškiami pirmosios instancijos teisme, todėl apskritai negali būti vertinami apeliacinėje instancijoje. Nurodo, kad bankroto administratoriaus veiksmai nelėmė bei nepakankamai sąlygojo žalos atsiradimą, todėl pripažinti esant teisinį priežastinį ryšį tarp administratoriaus veiksmų ir žalos. Nesant priežastinio ryšio civilinė atsakomybė negali būti taikoma.

47IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

48CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

49Byloje nustatyta, kad apeliantas (lizingo davėjas) ir atsakovas UAB ,,Auto 1“ (lizingo gavėjas), vadovaujamas direktoriaus R. V., sudarė 15 finansinio lizingo sutarčių. Apeliantas 2009 m. birželio 9 d. lizingo sutartis nutraukė. UAB ,,Auto 1“ pradėjo teisminį procesą siekdamas pripažinti sutarčių nutraukimą neteisėtu. Lizinguotos transporto priemonės bylinėjimosi metu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo paliktos naudotis UAB ,,Auto 1“. 2009 m. rugpjūčio 18 d. UAB ,,Auto 1“ be lizingo davėjo sutikimo subnuomojo dalį lizinguotų transporto priemonių ir administracines patalpas (toliau tekste – Turtas1) UAB ,,Auto 1 Logistics“. UAB ,,Auto 1“ 2009 m. gruodžio 8 d. buvo iškelta bankroto byla. Bendrovės vadovas dalį lizinguoto turto perdavė paskirtam administratoriui, kuris gautą turtą perdavė saugoti pagal pasaugos sutartį (toliau tekste – Turtas2). Tuo tarpu Turtas1 ir toliau liko naudojamas UAB ,,Auto 1 Logistics“. Bylinėjimosi rezultate UAB ,,Auto 1“ ieškinys, kuriuo siekta pripažinti lizingo sutarčių nutraukimą neteisėtu, buvo atmestas. Vilniaus apygardos teismo 2010 rugsėjo 29 d. nutartimi, tenkinant apelianto prašymą, lizinguoto turto saugotoju jau buvo paskirtas apeliantas, laikinosios apsaugos priemonės visiškai panaikintos 2011 m. sausio 17 d. Apeliantas ieškiniu prašė priteisti nuostolius, kurie atsirado dėl lizingo gavėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir jo bei kitų atsakovų neteisėtų veiksmų solidariai.

50Dėl teisių perėmimo

51AB SEB bankas pateikė į bylą prašymą, kuriuo prašo AB „SEB lizingas“ (apeliantą) pakeisti teisių perėmėju AB SEB bankas. Nurodo, kad po įvykusios reorganizavimo procedūros AB „SEB lizingas“ prijungtas prie AB SEB bankas, kuriam 2013 m. lapkričio 22 d. priėmimo perdavimo aktu perduotos visos teisės ir pareigos. Teisėjų kolegija neturi pagrindo netenkinti šio prašymo, nes prie jo yra pateikti nurodytas aplinkybes patvirtinantys įrodymai (t. 13, b.l. 78-89). Todėl AB „SEB lizingas“ (apeliantas) pakeistinas teisių perėmėju AB SEB bankas (CPK 48 str.).

52Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

53Dėl solidariosios atsakomybės

54Pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas su apeliantu, sprendė, kad nagrinėjamu atveju solidari atsakomybė apskritai negalima. Tokią išvadą teismas padarė vertindamas faktines aplinkybes, kad visų atsakovų atlikti tariamai neteisėti veiksmai yra atskiri ir atlikti skirtingu laiku, atsakovų savarankiški veiksmai ar neveikimas, atlikti ar neatlikti skirtingu laiku, pernelyg nutolę priežastiniu ryšiu nuo apeliantui kilusių padarinių ir negali būti pagrindas solidariajai visų atsakovų atsakomybei kilti. Todėl teismas nagrinėjo kiekvieno iš atsakovo atsakomybės sąlygas atskirai ir faktiškai jų, išskyrus UAB „Auto 1“ atžvilgiu, nenustatė. Teisėjų kolegija bylos aplinkybes atsakomybės solidarumo nustatymo aspektu, sutikdama su apeliantu, vertina priešingai ir sprendžia, kad dėl dalies nuostolių atlyginimo taikytina solidari atsakomybė, nes faktinės aplinkybės liudija apie atsakovų UAB ,,Auto 1“, R. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“ kryptingą veikimą ir sąmoningą neteisėtų veiksmų, lėmusių dalies nuostolių atsiradimą, komplekso suformavimą, iš dalies prie to prisidedant ir BUAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriui.

55Kasacinis teismas, aiškindamas solidariosios atsakomybės taikymą deliktiniams santykiams yra konstatavęs, kad paprastai solidarioji atsakomybė tokiems santykiams taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) asmenis sieja bendri veiksmai dėl padarinių; 2) asmenis sieja bendri veiksmai dėl neteisėtų veiksmų, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą; 3) asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (pvz., sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindais); 6) žalą padaro asmuo, o kitas asmuo yra atsakingas už šio asmens veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-7-59/2008).

56Nagrinėjamu atveju, minėta, nutraukus lizingo sutartis, UAB ,,Auto 1“ vadovas R. V. inicijavo teisminį procesą dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tenkinus pastarąjį prašymą, lizinguotas turtas buvo paliktas naudotis UAB ,,Auto 1“. Pats tokių veiksmų atlikimo teisėtumas nekvestionuotinas. Tačiau tai nereiškia, kad tuo atveju, jei teisminio proceso baigtis bus nepalanki jį inicijavusiam ir prašiusiam taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmeniui (kaip nagrinėjamu atveju), galimybė naudotis teise į teisminę gynybą savaime eliminuoja jo atsakomybę į nuostolių, padarytų kitai šaliai minėtais veiksmais. UAB ,,Auto 1“ vadovas R. V., pasinaudodamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartimi lizinguotu turtu buvo leista naudotis bendrovės ūkinėje-komercinėje veikloje, tačiau pažeisdamas lizingo sutarčių sąlygas, o taip pat ir minėtoje nutartyje nustatytą Turto1 areštą, sudarė Turto1 nuomos sutartis (faktiškai – subnuomojo) su susijusia UAB ,,Auto 1 Logistics“, tuo tarpu lizingo davėjui visą laiką po lizingo sutarčių nutraukimo jokios įmokos nebuvo vykdomos. Šių bendrovių sąsajas patvirtina apelianto ieškinyje nurodomos aplinkybės: įmonių pavadinimai yra praktiškai identiški; abi bendrovės yra įregistruotos Utenoje; abiejų įmonių veikla yra krovinių vežimas kelių transportu; UAB ,,Auto 1 Logistics“ faktinė veiklos vieta ilgą laiką sutapo su UAB ,,Auto 1“ registruotos buveinės vieta – Kareivių g. 19, Vilnius; šių įmonių internetiniai puslapiai yra sujungti, nes atliekant internetinę paiešką dėl UAB „Auto 1“ ir surinkus www.auto1.lt, paieška automatiškai nukreipia į UAB ,,Auto 1 Logistics“ internetinį puslapį – www.auto1logistics.com; abiejų įmonių finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai, pateikti VĮ Registrų centrui iš esmės pažodžiui, dokumento struktūra ir sakinių struktūra yra tapatūs (išskyrus tas vietas kur skiriasi materialūs duomenys apie įmones); UAB ,,Auto 1 Logistics“ registruota 2009 m. vasario 19 d., t. y. tą patį mėnesį nuo kurio UAB ,,Auto 1“ nustojo vykdyti savo įsipareigojimus ieškovui pagal lizingo sutartis, darbuotojai perėjo iš vienos bendrovės į kitą ir kitos ieškinyje nurodytos aplinkybės, kurių teisėjų kolegija nebekartoja ir kurios, nepaisant atsakovų argumentų, faktiškai nekelia bent kiek rimtesnių abejonių dėl bendrovių sąsajų. Tai, kad Turtas1 perduodamas/įgyjamas nuomai neteisėtai, t.y. esant jo areštui ir be lizingo davėjo sutikimo buvo žinoma arba akivaizdžiai turėjo būti žinoma tiek vienai, tiek kitai bendrovei. Teisėjų kolegija atmeta atsakovų inter alia bankroto administratoriaus argumentus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rezultate gautas teismo leidimas naudoti lizinguojamą turtą UAB ,,Auto 1“ ūkinėje komercinėje-ūkinėje veikloje reiškia ir tai, kad UAB ,,Auto 1“ įgijo teisę be lizingo davėjo sutikimo perleisti teisę naudotis turtu kitiems subjektams. Tuo tarpu UAB ,,Auto 1 Logistics“ vėliau dar inicijavo ir teisminį procesą dėl Turto1 nuomos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Pažymėtina, kad tas pats teismas tame procese 2011 m. gegužės 18 d. nutartyje konstatavo šių sutarčių niekinį pobūdį (t. 3, b.l. 88-89). Taigi, bylinėjimųsi pasekmėje buvo nustatyta, kad apeliantas pagrįstai nutraukė lizingo sutartis, o be jo sutikimo sudarytos Turto1 nuomos sutartys buvo niekinės, o pastarąją aplinkybę turėjo žinoti tiek abi bendrovės, tiek R. V.. Teisėjų kolegija šiame kontekste pažymi, kad R. V. veiksmai teikia pagrindą manyti, kad buvo iš esmės tyčia siekiama pažeisti apelianto interesus, tai nebuvo paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės-komercinės veiklos rizika, tik kuriam esant neturėtų atsirasti įmonės vadovo civilinė atsakomybė pagal CK 6.263 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Aukščiau paminėtų faktinių aplinkybių kontekste galima daryti išvadą, kad UAB ,,Auto 1“ ir jos vadovo, UAB ,,Auto 1 Logistics“ neteisėtais veiksmais buvo sąmoningai siekiama kuo ilgiau naudotis lizinguotu turtu ir iš to gauti naudos, nemokant jokių įmokų lizingo davėjui.

57Vertinant BUAB ,,Auto 1“ administratoriaus veiksmus/neveikimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas pripažinti, jog ir jie Turto1 atžvilgiu nebuvo teisėti. Minėta, jog to, kad UAB ,,Auto 1“ buvo leista naudotis lizinguojamu turtu, negalima aiškinti kaip leidimo juo naudotis ir pažeidžiant kitų asmenų (lizingo davėjo) teises. Beje, lizinguoto turto (transporto priemonių) tiesiogiai savo veiklai BUAB ,,Auto 1“ pagal paskirtį faktiškai ir nenaudojo, t.y. jokios ūkinės-komercinės veiklos nevykdė – dalis perimto turto (Turtas2) buvo perduota saugojimui pagal pasaugos sutartį, kita dalimi (Turtas1) toliau, kaip ir iki bankroto bylos iškėlimo, niekinių sutarčių pagrindu naudojosi UAB ,,Auto 1 Logistics“. Tai, kad iš Turto1 nuomos buvo gaunamos tam tikros pajamos, per se nereiškia, kad iš neteisėtų, juo labiau, niekinių sutarčių gaunama nauda, pažeidžiant vieno iš kreditorių interesus (jo sąskaita), laikytina pateisinamu pagrindu tokios veikos pripažinimui tinkamu veikimu bankrutuojančios įmonės ar likusių bendrovės kreditorių interesais. Aplinkybė, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių lizinguoto turto savo žinion negalėjo perimti apeliantas, nešalina administratoriaus pareigos perimti neteisėtai kitam subjektui perduotą turtą, o jį perėmus arba naudoti įmonės savo ūkinėje komercinėje veikloje, arba jį saugoti (kaip buvo pasielgta su Turtu2). Todėl atmestini administratoriaus argumentai dėl naudingos kreditoriams įmonės ūkinės komercinės veiklos neatsiimant Turto1 vykdymo, juo labiau turint galvoje, kad gaunamos pajamos pirmiausia skiriamos ne kreditoriams, o administravimo išlaidoms. Tuo tarpu būtent administratorius turi tikrinti įmonės sandorių teisėtumą, turi pareigą tinkamai perimti visą įmonės turtą ir jį išsaugoti (ĮBĮ 10 str. 7 d. 9 p., 11 str. 3 d. 4, 8 p. p.).

58CK 6.574 straipsnyje nustatyta lizingo davėjo teisė, kai lizingo gavėjas pažeidžia sutartį, reikalauti, kad lizingo gavėjas pašalintų sutarties pažeidimą, o jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties objektą bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Nagrinėjamu atveju tiesiogiai lizingo gavėju buvo UAB ,,Auto 1“. Taigi, minėtos normos pagrindu jis, pažeidęs sutartinius įsipareigojimus, neabejotinai atsakingas prieš lizingo davėją už šiam atsiradusius nuostolius. Tačiau šiuo atveju atsakovas UAB ,,Auto 1“ sutartinius įsipareigojimus pažeidė ne tik tuo aspektu, kad nemokėjo atitinkamų įmokų, bet dar ir neteisėtai sudarydamas niekines sutartis dėl Turto1 su trečiuoju asmeniu (UAB ,,Auto 1 Logistics“). Pastarųjų neteisėtų veiksmų pasekmėje faktiniu lizingo gavėju Turto1 atžvilgiu tapo UAB ,,Auto 1 Logistics“ ir šios bendrovės veiksmai taip pat kėlė nuostolius apeliantui.

59Jau vien paminėtų aplinkybių vertinimas jų visumos kontekste, net ir neanalizuojant apelianto argumentų, susijusių su verslo perkėlėjo/perėmėjo atsakomybės aspektais, teisėjų kolegijos nuomone, leidžia daryti išvadą apie bendrą atsakovų interesą siekiant iš neteisėtų veiksmų Turto1 atžvilgiu gauti naudos, ir jų veiksmai nėra, kaip teigiama skundžiamame sprendime, priežastiniu ryšiu pernelyg nutolę nuo pasekmių, o veikiau atvirkščiai. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog aukščiau paminėtų faktinių aplinkybių vertinimo ir kasacinio teismo nurodytų solidariosios atsakomybės atsiradimo sąlygų kontekste, šiuo atveju solidari atsakovų atsakomybė yra galima, juo labiau, kad nustatyti, kokias nuostolių dalis turėtų atlyginti kiekvienas iš atsakovų, nėra galimybės.

60Dėl nuostolių dydžio

61Dėl lizingo davėjo patirtų nuostolių apskaičiavimo būdo nutraukus lizingo sutartį dėl lizingo gavėjo esminio sutarties pažeidimo kasacinio teismo formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad lizingo davėjo nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo sudaro skirtumas tarp lizingo gavėjo sumokėtų įmokų ir lizingo dalyko vertės kartu paėmus bei visos sumos, kurią lizingo davėjas būtų gavęs lizingo gavėjui tinkamai įvykdžius sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1/2012). Taigi, atsakovo UAB „Auto 1“ atžvilgiu nuostoliai apskaičiuotini minėtu būdu, nes jo atsakomybė kyla pagal CK 6.574 straipsnį. Šiame kontekste teisėjų kolegija atmeta atsakovų argumentus, susijusius su apelianto perimto turto realizavimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Visų pirma, pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę įrodyti turi tas, kas teigia. Taigi, atsakovai, teigdami, kad turtas parduotas už pernelyg mažą kainą, tokius savo teiginius turėtų ne tik deklaruoti, o juos pagrįsti (CPK 178 str.). Akivaizdu, kad šios pareigos realizavimas, kai turtas jau parduotas, nėra paprastas, bet tai nereiškia, kad ji apskritai eliminuojama. Kasacinio teismo yra pažymėta, kad kreditoriaus kaltė civilinėje atsakomybėje nepreziumuojama, nes CK 6.248 straipsnyje nustatyta skolininko, o ne kreditoriaus kaltės prezumpcija. Taigi kreditoriaus kaltę pagal CPK 178 straipsnį privalo įrodyti skolininkas, kuris remiasi šia aplinkybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2007; 2011 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2011). Pažymėtina, kad atsakovams buvo žinoma, jog perėmus lizinguojamą turtą jis bus realizuojamas, jiems gali tekti atlyginti nuostolius, taigi, jau perėmimo metu galėjo įvertinti perduodamą turtą. Antra, jie, siekdami nuostolių sumažinimo, turėjo galimybę patys pasiūlyti geresnes turto realizavimo sąlygas, jei tokios iš tikrųjų egzistavo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų kaip nors veikę šiuo aspektu, o apeliantas būtų tai ignoravęs. Tuo tarpu menkai tikėtina, kad sąžiningas ir apdairus lizingo davėjas, turėdamas galimybes realizuoti turtą palankesnėmis sąlygomis, jį dėl kokių nors priežasčių realizuotų sau nepalankesnėmis sąlygomis, juo labiau, kai vėlesnis visų nuostolių realus atgavimas iš lizingo gavėjo daugeliu atveju apskritai nėra garantuotas. Įrodymų, kad apeliantas būtų veikęs nesąžiningai, byloje nėra.

62Jau minėta, kad asmuo, inicijavęs teisminį procesą, negali nenumatyti, kad kitai šaliai gali dėl to kilti nuostoliai. Šiuo atveju teisminį procesą dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu inicijavo atsakovas UAB „Auto 1“, kuris bet kuriuo atveju atsakingas už nuostolius lizingo davėjui ir pagal CK 6.574 straipsnio nuostatas. Tuo atveju jei apeliantui lizinguotas turtas būtų perduotas po lizingo sutarčių nutraukimo, jo realizavimo laikas galėjo sutrumpėti apie 16 mėn. (lizingo sutartys nutrauktos 2009 m. birželį, turtas faktiškai perduotas 2010 m. spalio mėn.). Taigi, galima manyti, kad teisminis procesas įtakojo Turto2 nuvertėjimo skirtumą per minėtą laikotarpį, kuris padengiamas per UAB „Auto 1“ pareigą atlyginti nuostolius. Tuo tarpu atsakovų UAB „Auto 1“, R. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“ neteisėti veiksmai, po kurių faktiniu lizingo gavėju tapo UAB ,,Auto 1 Logistics“, sąlygojo ne tik natūralų Turto1 nuvertėjimą, bet ir nuvertėjimą dėl transporto priemonių nusidėvėjimo jas eksploatuojant. UAB „Auto 1“ vadovas teisminį procesą prieš apeliantą pradėjo 2009 m. liepos 1 d., laikinosios apsaugos priemonės taikytos 2009 m. liepos 10 d. Nėra pakankamo pagrindo manyti, kad per mėnesį iki neteisėtų sutarčių, kuriomis Turtas1 buvo išnuomotas UAB ,,Auto 1 Logistics“, sudarymo (2009 m. rugpjūčio 18 d.), apeliantui dėl pradėto teisminio proceso būtų kilę ženklesni nuostoliai. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovų R. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“ atsakomybės apimtis vertintina laikotarpiu nuo neteisėtų sutarčių, kuriomis Turtas1 buvo išnuomotas UAB ,,Auto 1 Logistics“ (2009 m. rugpjūčio 18 d.) iki jo grąžinimo apeliantui (2010 m. spalio 15 d.), t.y. 14 mėnesių, kai atsakovų sudarytų neteisėtų sutarčių pagrindu faktiniu lizingo gavėju buvo UAB ,,Auto 1 Logistics“, o ne už atsakovo UAB „Auto 1“ prievolę visa apimtimi, kaip prašo apeliantas. Teisėjų kolegijos nuomone, spręsti, kad nagrinėjamu visas verslas buvo perkeltas iš vienos bendrovės į kitą vis tik nėra pakankamo pagrindo. Nors tokie ketinimai ir požymiai neatmestini, tačiau subnuomota buvo ne visos, o dalis transporto priemonių ir esant nutrauktoms lizingo sutartims dar 2009 m. birželio 9 d. Todėl nebūtų pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, kad UAB ,,Auto 1 Logistics“ atsakomybė būtų visa apimtimi tokia pat kaip ir UAB „Auto 1“, juo labiau, CK 6.406 straipsnio 3 dalies, ribojančios įmonės pirkėjo solidariąją atsakomybę nusipirktos įmonės turto verte, kontekste.

63Į bylą yra pateiktos lizingo sutartys (t. 1, b.l. 30-167), jose yra lizinguojamo Turto1 kainos, mokėjimų grafikai inter alia už minėtą 14 mėn. laikotarpį. Pagal 2009 m. rugpjūčio 18 d. Transporto priemonės nuomos (subnuomos) sutartį Nr. N-2009-08-18/1 UAB „Auto 1 logistics“ subnuomos pagrindais naudojosi 8 Mercedes Benz autovežiais su priekabomis laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. spalio mėnesio, t.y. maždaug 14 mėnesių (t. b. l. 174-175). Pagal šių transporto priemonių Finansinio lizingo sutarčių mokėjimų grafiką matyti, kad laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 30 d. iki 2010 m. spalio 30 d. lizingo davėjas už lizinguojamus automobilius turėjo gauti 132 838,72 Eur (8* 16 604,84 Eur (mėnesinė įmoka už vieną automobilį 1 186,06 Eur * 14 mėnesių). Analogiškai skaičiuotina ir dėl kitų subnuomotų automobilių.

64Pagal Transporto priemonių nuomos (subnuomos) 2009 m. rugsėjo 1 d. sutartį UAB „Auto 1 Logistics“ naudojo 14 transporto priemonių laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. spalio mėn., t.y. 13 mėnesių, už kiekvieną iš kurių mėnesinė lizingo įmoka pagal šių automobilių lizingo sutarčių mokėjimo grafiką siekia 1186,06 Eur (t. 1, b.l. 103, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124). Taigi lizingo davėjas už minėtą laikotarpį turėjo gauti 215 862,92 Eur (14* 15 418,78 Eur (1 186,06 Eur*13).

65Pagal transporto priemonių nuomos (subnuomos) 2009 m. rugpjūčio 18 d. ir 2009 m. rugsėjo 1 d. sutartis UAB „Auto 1 Logistics“ naudojo 22 transporto priemones laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio/rugsėjo mėnesių iki 2010 m. spalio mėn., t.y. maždaug 14 mėnesių, už kiekvieną iš kurių mėnesinė lizingo įmoka pagal šių automobilių lizingo sutarčių mokėjimo grafiką siekia 1577,02 Eur (t. 1, b.l. 129-151). Taigi lizingo davėjas už minėtą laikotarpį turėjo gauti 485 722,16 Eur (22* 22 078,28 Eur (1 577,02 Eur*14).

66Pagal Transporto priemonių nuomos (subnuomos) 2009 m. rugsėjo 1 d. sutartį UAB „Auto 1 Logistics“ naudojo 2 transporto priemones laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. spalio mėn., t.y. 13 mėnesių, už kurias mėnesinė lizingo įmoka pagal šių automobilių lizingo sutarčių mokėjimo grafiką siekia 1268,46 Eur (t. 1, b.l. 158,163). Taigi lizingo davėjas už minėtą laikotarpį turėjo gauti 32 979,96 Eur (2*16 489,98 Eur (1268,46 Eur*13).

67Pagal Transporto priemonės nuomos (subnuomos) 2009 m. spalio 30 d. sutartį UAB „Auto 1 Logistics“ naudojo transporto priemonę laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 30 d. iki 2010 m. spalio mėn., t.y. 12 mėnesių, už kurią mėnesinė lizingo įmoka pagal šio automobilio lizingo sutarčių mokėjimo grafiką siekia 1 031,83 Eur (t. 1, b.l. 41). Taigi lizingo davėjas už minėtą laikotarpį turėjo gauti 12 381,96 Eur (1 031,83 Eur*12).

68Pagal Transporto priemonės nuomos (subnuomos) 2009 m. lapkričio 24 d. sutartį UAB „Auto 1 Logistics“ naudojo transporto priemonę laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 24 d. iki 2010 m. spalio mėn., t.y. 11 mėnesių, už kurią mėnesinė lizingo įmoka pagal šio automobilio lizingo sutarčių mokėjimo grafiką siekia 1 031,83 Eur (t. 1, b.l. 42). Taigi lizingo davėjas už minėtą laikotarpį turėjo gauti 11 350,13 Eur (1 031,83 Eur*11).

69Pagal Transporto priemonės nuomos (subnuomos) 2009 m. rugpjūčio 18 d. sutartį UAB „Auto 1 Logistics“ naudojo transporto priemonę Mercedes Benz S350 laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. spalio mėn., t.y. 14 mėnesių, už kurią mėnesinė lizingo įmoka pagal šio automobilio lizingo sutarčių mokėjimo grafiką siekia 734,44 Eur (t. 1, b.l. 82). Taigi lizingo davėjas už minėtą laikotarpį turėjo gauti 10 282,16 Eur (734,44 Eur*14).

70Pagal Transporto priemonės nuomos (subnuomos) 2009 m. rugpjūčio 18 d. sutartį UAB „Auto 1 Logistics“ naudojo transporto priemonę Mercedes Benz ML 320 CDI laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. spalio mėn., t.y. 14 mėnesių, už kurią mėnesinė lizingo įmoka pagal šio automobilio lizingo sutarčių mokėjimo grafiką siekia 716,08 Eur (t. 1, b.l. 88). Taigi lizingo davėjas už minėtą laikotarpį turėjo gauti 10 025,96 Eur (716,08 Eur*14).

71Todėl galima daryti išvadą, kad iš viso lizingo davėjas jam priklausančio turto neteisėtos subnuomos laikotarpiu prarado 911 443,97 Eur (132 838,72 Eur +215 862,92 Eur +485 722,16 Eur +32 979,96 Eur +12 381,96 Eur +11 350,13 Eur +10 282,16 Eur +10 025,96 Eur), kas atitinka 3 147 033.74 Lt.

72Iš viso pagal lizingo sutartis lizingo davėjas už Turtą1 turėjo gauti 4 926 279,25 Eur. Minėta, subnuomos laikotarpiu - 911 443.97 Eur, t.y. 18,5 proc. visos Turto1 vertės dengimo su palūkanomis. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad būtų teisinga, jog atitinkamu procentiniu santykiu būtų apskaičiuojama ir kitų atsakovų (išskyrus administratorių) solidarios su UAB „Auto 1“ atsakomybės apimtis atlyginant apeliantui nuostolius.

73Šiuo ieškiniu prašomą iš UAB „Auto 1“ priteisti 4 176 841,43 Lt sumą pirmosios instancijos teismas sumažino iki 200 000 Lt. Teisėjų kolegija su tuo nesutinka. Visų pirma, bet kuriuo atveju nuostolių sumažinimas tokia didžiule apimtimi – daugiau kaip 20 kartų apskritai galėtų būti pateisinamas tik esant ypatingai išskirtinėms aplinkybėms atsakovo naudai, nes faktiškai sumažinimas tokiu laipsniu yra artimas visiškam atleidimui nuo atsakomybės. Antra, nesutiktina su nuostolių mažinimu skundžiamo sprendimo motyvais iš esmės. Teismas nurodė, kad jis atsižvelgia į ekonominio nuosmukio įtaką, kas, teisėjų kolegijos vertinimu, savaime nėra visiškai nepagrįsta. Tačiau nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į pakankamai nesąžiningą atsakovų elgesį, neatmestina, kad ne tiek ekonominis nuosmukis, o toks elgesys – kuo ilgiau gauti turtinę naudą iš transporto priemonių eksploatacijos, bet nemokant lizingo davėjui - turėjo lemiamą įtaką lizingo sutarčių nevykdymui. Nepagrįstas teismo motyvas, kad apeliantas neįrodė, kokios realios galimybės buvo parduoti turtą už didesnę kainą – visų pirma, tai įrodyti turėtų ne apeliantas, o atsakovas, antra, apskritai neaišku, kodėl ieškovai turėtų bylose įrodinėti jiems nepalankias aplinkybes. Taip pat nesutiktina su motyvu, kad apeliantas neįrodė, jog ėmėsi veiksmų parduoti turtą už kuo didesnę kainą – apeliantas yra pateikęs duomenis, kad turtas buvo pardavinėjamas du metus, nurodytos pirminės prašytos ir galutinės gautos sumos (t. 11, b.l. 8-10), šie duomenys nėra paneigti, jų teismas neįvertino ir pats konkrečiai nenurodė, koks turtas ir kokia apimtimi parduotas už per mažą kainą. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad mažinti UAB „Auto 1“ atsakomybės apimtį nėra pakankamo pagrindo. Tuo tarpu kitų (išskyrus administratorių) atsakovų solidari su UAB „Auto 1“ atsakomybė nustatytina 18,5 proc. apimtyje nuo 4 176 841,43 Lt sumos, t.y. 772 716 Lt. Šiame kontekste pastebėtina, kad šių atsakovų atsakomybė nuomos mokesčio, sumokėto UAB „Auto 1“ pagal nuomos(subnuomos) sutartis, apimtyje nemažintina, nes šalims buvo žinoma apie niekinių sutarčių faktą, be to, tai reikštų UAB ,,Auto 1 Logistics“ naudos gavimą iš neteisėtų veiksmų.

74Turtas1 UAB ,,Auto 1 Logistics“ buvo perleistas dar iki įmonei iškeliant bankroto bylą. Taigi, geriausiu atveju administratorius Turtą1 galėjo perimti kaip ir Turtą2 2010 m. vasario mėn., t.y. jau praėjus pusei subnuomos laikotarpio. Šiuo atveju administratorius aktyviais veiksmais neprisidėjo prie nuostolių atsiradimo, o jo veikimas tęsiant bylinėjimąsi su apeliantu ir neveikimas dėl Turto1 nedelsiamo perėmimo galimai buvo sąlygotas ir kreditorių pozicijos, kuri nėra privaloma, bet ir negali būti visiškai neįvertinama. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad administratoriaus – atsakovo UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atsakomybės apimtis mažintina iki 100 000 Lt, priteisiant šią sumą iš jo draudiko.

75Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 329 str. 1 d., 330 str.). Šiame kontekste pažymėtina, kad apeliantas prašo patvirtinti ir jo bendrą kreditorinį reikalavimą BUAB „Auto 1“ bankroto byloje, tačiau šioje byloje tai nespręstina, nes kreditorinio reikalavimo tvirtinimas yra bankroto bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva.

76Dėl bylinėjimosi išlaidų

77Pakeitus sprendimą, pakeistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 5 d.).

78Apeliantas pirmosios instancijos teisme turėjo 22 355,42 Lt išlaidų už advokato pagalbą. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Iš šių rekomendacijų nuostatų matyti, kad šiuo atveju apelianto patirtos išlaidos už advokato pagalbą dydžiai akivaizdžiai viršija rekomenduojamus maksimalius dydžius. Kita vertus, byla yra sudėtinga tiek teisiniu, tiek faktiniu aspektais, didelės apimties, atsakovais patraukti keli asmenys su skirtingu atsakomybės laipsniu. Todėl teisėjų kolegija mažina apeliantui priteistinų išlaidų už advokatų pagalbą dydį iki 10 000 Lt (CPK 98 str. 2 d., CPK 3 str. 1 d., CK 1.5 str.).

79Iš atsakovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančios per šios bendrovės Lietuvos filialą, priteisiama suma (100 000 Lt) sudaro 1,9 proc. nuo ieškinio sumos. Ji priteisiama iš keturių solidarių atsakovų, dėl ko kiekvienam iš jų tenka pareiga atlyginti po 47,5 Lt (10 000 Lt x 1,9 proc. = 190 Lt : 4). Todėl iš šio atsakovo priteisiama apeliantui 47,50 Lt išlaidų už advokato pagalbą.

80Iš atsakovų UAB „Auto 1“. R. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“ priteisiama suma sudaro 14 proc. nuo ieškinio sumos. Todėl kiekvienam iš jų tenka po 467 Lt (10 000 Lt x 14 proc. =1 400 Lt : 3).

81Likusi suma už advokato pagalbą – 9 018,50 Lt apeliantui priteisiama tik iš atsakovo UAB „Auto 1“.

82Atsakovas UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nurodo turėjęs 12 705 Lt išlaidų už advokato pagalbą (t. 10, b.l. 119-123). Teisėjų kolegija ir atsakovui aukščiau minėtais apelianto atžvilgiu motyvais mažina šių išlaidų sumą iki 5 000 Lt. Šio atsakovo atžvilgiu ieškinys atmetamas, todėl šios išlaidos priteistinos iš apelianto. Atsakovo BUAB „Auto 1“ ieškinys tenkinamas, todėl jis neturi teisės į išlaidų už advokato pagalbą atlyginimą. Taip pat teisėjų kolegija nemato pagrindo priteisti atsakovo UAB ,,Auto 1 Logistics“ turėtas išlaidas (1 815 Lt) už eksperto išvadą, nes ji tiesioginės reikšmės ginčo išsprendimui neturi.

83Atitinkamai nustatytinas ir 205 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, paskirstymas. Kadangi mažesnės kaip 10 Lt tokio pobūdžio išlaidos nepriteisiamos, iš atsakovo BUAB „Auto“ priteisiama 86 proc. šių išlaidų – 176,30 Lt.

84Iš atsakovų (išskyrus BUAB „Auto 1“) priteistinas žyminis mokestis valstybei (CP 96 str. 1 d.). Žyminis mokestis nuo 772 716 Lt sumos yra 11 727 Lt. Atmetus BUAB „Auto 1“ tenkančią dalį, likusiems dviem šios sumos solidariems atsakovams tektų 7 818 Lt, t.y. po 3 909 Lt žyminio mokesčio (11 727 Lt : 3 x 2) Šioje 772 716 Lt sumoje priteisiama solidariai 100 000 Lt suma iš keturių atsakovų sudaro 13 proc. Taigi, kiekvienas iš jų nuo 100 000 Lt sumos dalies turėtų mokėti po 3,25 proc. žyminio mokesčio (13 : 4). Tokiu atveju iš „BTA Insurance Company“ SE priteistina 381 Lt (3,25 proc. nuo 11727 Lt) žyminio mokesčio valstybei, o iš R. V. ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ viso 7 437 Lt, t.y. po 3 718,50 Lt žyminio mokesčio.

85Šalys apeliacinės instancijos teisme iki bylos išnagrinėjimo nepateikė duomenų apie jų turėtas išlaidas. Apeliantas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Todėl iš atsakovų, neatleistų nuo žyminio mokesčio, tenkinus iš dalies apeliacinį skundą priteistinas nuo tenkintos skundo dalies žyminis mokestis valstybei.

86Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

87Pakeisti byloje ieškovą (apeliantą) AB „SEB lizingas“ teisių perėmėju AB SEB bankas.

88Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti jo rezoliucinę dalį taip:

89„Ieškinį tenkinti iš dalies.

90Priteisti ieškovui AB SEB bankas iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“ 4 176 841,43 Lt. Šios sumos dalį - 772 716 Lt priteisti solidariai iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“, R. V., uždarosios akcinės bendrovės ,,Auto 1 Logistics“. Iš šios (772 716 Lt) sumos 100 000 Lt priteisti solidariai iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“, R. V., uždarosios akcinės bendrovės ,,Auto 1 Logistics“, „BTA Insurance Company“ SE, veikiančios per šios bendrovės Lietuvos filialą.

91Priteisti ieškovui AB SEB bankas 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo (2012 m. sausio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auto 1 Logistics“ nuo 772 716 Lt sumos, iš atsakovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančios per šios bendrovės Lietuvos filialą, nuo 100 000 Lt sumos, 5 proc. metines palūkanas iš atsakovo R. V. nuo 772 716 Lt sumos.

92Kitą ieškinio dalį atmesti.

93Priteisti ieškovui AB SEB bankas iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“ 9 018,50 Lt, atsakovų R. V. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Auto 1 Logistics“ po 467 Lt, iš atsakovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančios per šios bendrovės Lietuvos filialą, 47,50 Lt už advokato pagalbą.

94Priteisti iš ieškovo AB SEB bankas 5 000 Lt už advokato pagalbą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

95Priteisti iš atsakovų R. V., uždarosios akcinės bendrovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Auto 1 Logistics“ po 3 718,50 Lt, „BTA Insurance Company“ SE, veikiančios per šios bendrovės Lietuvos filialą, 381 Lt žyminio mokesčio valstybei.

96Priteisti iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“ 176,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.“

97Priteisti apeliacinės instancijos teisme iš atsakovų R. V., uždarosios akcinės bendrovės ,,Auto 1 Logistics“ po 3 718,50 Lt, „BTA Insurance Company“ SE, veikiančios per šios bendrovės Lietuvos filialą, 381 Lt žyminio mokesčio valstybei.

98Pakeisti atsakovų R. V. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Auto 1 Logistics“ atžvilgiu Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto mastą sumažinant jį iki 772 716 Lt turto vertės.

99Nutarties kopiją siųsti Turto arešto registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje kilęs dėl lizingo gavėjo nuostolių atlyginimo lizingo... 5. Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 5 404 250,02 Lt nuostolių... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Teismas ieškinį atsakovo UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 9. Teismas atmetė ieškinį atsakovo UAB „Auto 1 Logistics“ atžvilgiu, nes... 10. Teismas sprendė, kad už ieškovo nuostolius, kildinamus iš lizingo... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas AB SEB lizingas (toliau – apeliantas) apeliaciniu skundu prašo... 13. 1. Nebuvo pagrindo atmesti ieškinį atsakovo UAB „Auto 1“ dalyje,... 14. 2. Apelianto pateikti faktai liudija apie neteisėtą verslo perleidimą CK... 15. 3. Faktas, kad apeliantas nereiškė reikalavimo šioje ar kitoje byloje dėl... 16. 4. Faktai, liudijantys UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ sąsajas,... 17. 5. Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, kad nėra įrodyta lizinguojamo... 18. 6. UAB „Auto 1“ bankroto administratorius turėjo visas galimybes... 19. 7. R. V. kaip vienasmenis UAB „Auto 1“ valdymo organas yra solidariai... 20. Atsiliepimu į pateiktą apeliacinį skundą atsakovai BUAB „Auto 1“, UAB... 21. 1. Apelianto įrodinėjami bankroto administratoriaus neteisėti veiksmai yra... 22. 2. Teismas pagrįstai konstatavo, kad šioje byloje nėra pagrindo taikyti... 23. 3. Apeliantas neįrodė, kad žalą patyrė dėl BUAB „Auto 1“ bankroto... 24. 4. Bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų laikotarpiu nuo 2006 m.... 25. 5. Visgi konstatavus bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, pagrindo... 26. 6. Apeliantas skunde vadovaujasi tik prielaidomis. Apeliantas itin aktyviai... 27. 7. Teismas tinkamai (CK 6.258 str. 4 d.) ir protingai sumažino iš BUAB... 28. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“ prašo... 29. 1. Teismas tinkamai taikė CK 6.6, 6.279 straipsnių nuostatas ir pagrįstai... 30. 2. Teismas pagrįstai konstatavo, jog įstatymas nenumato galimybės perkelti... 31. 3. Apeliantui neįrodžius ir net neįrodinėjus, jog dalies darbuotojų... 32. 4. Atsakovas nėra atsakingas už BUAB „Auto 1“ priimtus sprendimus... 33. 5. Apeliantas nepateikė įrodymų dėl turto, subnuomoto atsakovui, būklės... 34. 6. Apelianto argumentai dėl nuomos sutarčių kainos nėra susiję su... 35. 7. Tariamai neteisėti atsakovo veiksmai ar neveikimas nėra susiję su... 36. 8. Teismas pagrįstai sumažino apelianto prašomus priteisti nuostolius iš... 37. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas R. V. prašo apeliacinio skundo... 38. 1. Teismas pagrįstai nustatė, kad nėra solidariosios atsakovų atsakomybės... 39. 2. Iškėlus bankroto bylą ir atsakovui netekus vadovo įgaliojimų, jis... 40. 3. Teismas pagrįstai atmetė apelianto teiginius neva neįmanoma apskaičiuoti... 41. 4. Teismas pagrįstai nustatė, jog neegzistuoja priežastinis ryšis tarp... 42. 5. Teismas pagrįstai nustatė, jog neegzistuoja R. V. asmeninės deliktinės... 43. 6. Atsakovas, reikšdamas apeliantui ieškinį dėl neteisėto lizingo... 44. 7. Teismas pagrįstai atmetė apelianto teiginius dėl per mažos negrąžinto... 45. 8. Teismas pagrįstai pripažino, kad R. V. nėra atsakingas už bankroto... 46. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas „BTA Insurance Company“ SE... 47. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 48. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 49. Byloje nustatyta, kad apeliantas (lizingo davėjas) ir atsakovas UAB ,,Auto... 50. Dėl teisių perėmimo ... 51. AB SEB bankas pateikė į bylą prašymą, kuriuo prašo AB „SEB lizingas“... 52. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 53. Dėl solidariosios atsakomybės... 54. Pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas su apeliantu, sprendė, kad... 55. Kasacinis teismas, aiškindamas solidariosios atsakomybės taikymą... 56. Nagrinėjamu atveju, minėta, nutraukus lizingo sutartis, UAB ,,Auto 1“... 57. Vertinant BUAB ,,Auto 1“ administratoriaus veiksmus/neveikimą, teisėjų... 58. CK 6.574 straipsnyje nustatyta lizingo davėjo teisė, kai lizingo gavėjas... 59. Jau vien paminėtų aplinkybių vertinimas jų visumos kontekste, net ir... 60. Dėl nuostolių dydžio... 61. Dėl lizingo davėjo patirtų nuostolių apskaičiavimo būdo nutraukus lizingo... 62. Jau minėta, kad asmuo, inicijavęs teisminį procesą, negali nenumatyti, kad... 63. Į bylą yra pateiktos lizingo sutartys (t. 1, b.l. 30-167), jose yra... 64. Pagal Transporto priemonių nuomos (subnuomos) 2009 m. rugsėjo 1 d. sutartį... 65. Pagal transporto priemonių nuomos (subnuomos) 2009 m. rugpjūčio 18 d. ir... 66. Pagal Transporto priemonių nuomos (subnuomos) 2009 m. rugsėjo 1 d. sutartį... 67. Pagal Transporto priemonės nuomos (subnuomos) 2009 m. spalio 30 d. sutartį... 68. Pagal Transporto priemonės nuomos (subnuomos) 2009 m. lapkričio 24 d.... 69. Pagal Transporto priemonės nuomos (subnuomos) 2009 m. rugpjūčio 18 d.... 70. Pagal Transporto priemonės nuomos (subnuomos) 2009 m. rugpjūčio 18 d.... 71. Todėl galima daryti išvadą, kad iš viso lizingo davėjas jam priklausančio... 72. Iš viso pagal lizingo sutartis lizingo davėjas už Turtą1 turėjo gauti 4... 73. Šiuo ieškiniu prašomą iš UAB „Auto 1“ priteisti 4 176 841,43 Lt sumą... 74. Turtas1 UAB ,,Auto 1 Logistics“ buvo perleistas dar iki įmonei iškeliant... 75. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pirmosios instancijos teismo... 76. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 77. Pakeitus sprendimą, pakeistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 78. Apeliantas pirmosios instancijos teisme turėjo 22 355,42 Lt išlaidų už... 79. Iš atsakovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančios per šios bendrovės... 80. Iš atsakovų UAB „Auto 1“. R. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“ priteisiama... 81. Likusi suma už advokato pagalbą – 9 018,50 Lt apeliantui priteisiama tik... 82. Atsakovas UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų... 83. Atitinkamai nustatytinas ir 205 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 84. Iš atsakovų (išskyrus BUAB „Auto 1“) priteistinas žyminis mokestis... 85. Šalys apeliacinės instancijos teisme iki bylos išnagrinėjimo nepateikė... 86. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 2... 87. Pakeisti byloje ieškovą (apeliantą) AB „SEB lizingas“ teisių perėmėju... 88. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. sprendimą pakeisti ir... 89. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 90. Priteisti ieškovui AB SEB bankas iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios... 91. Priteisti ieškovui AB SEB bankas 6 proc. metines palūkanas nuo bylos... 92. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 93. Priteisti ieškovui AB SEB bankas iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios... 94. Priteisti iš ieškovo AB SEB bankas 5 000 Lt už advokato pagalbą atsakovui... 95. Priteisti iš atsakovų R. V., uždarosios akcinės bendrovės uždarosios... 96. Priteisti iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 97. Priteisti apeliacinės instancijos teisme iš atsakovų R. V., uždarosios... 98. Pakeisti atsakovų R. V. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Auto 1... 99. Nutarties kopiją siųsti Turto arešto registro tvarkytojui....