Byla 2-810/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „SEB Lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutarties, kuria teismas netenkino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-3205-881/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Auto1“, R. V., uždarajai akcinei bendrovei „Auto 1 logistics“, uždarajai akcinei bendrovei „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, akcinei draudimo bendrovei „BTA“, veikiančiai per filialą Lietuvoje, dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo – K. S..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl žalos, sukeltos bendrais atsakovų veiksmais, atlyginimo.

5Pagal atskirąjį skundą skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams BUAB „Auto1“, R. V., UAB „Auto logistics“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, ADB „BTA“, veikiančiai per filialą Lietuvoje, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų BUAB ,,Auto 1“ ir R. V. 386 718,94 Lt žalos atlyginimo, solidariai iš atsakovų BUAB ,,Auto 1“, T. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“, UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir ADB ,,BTA“ 3 670 414,52 Lt žalos atlyginimo, solidariai iš atsakovų BUAB ,,Auto 1“, R. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“, UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir ADB ,,BTA“ 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat patvirtinti patikslintą kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ finansinį reikalavimą BUAB ,,Auto 1“ bankroto byloje 4 057 133,46 Lt sumai. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas su UAB „Auto 1“, vadovaujama direktoriaus R. V., 2006 m. – 2008 m. sudarė 15 finansinio lizingo sutarčių. Šių sutarčių pagrindu ieškovas perdavė UAB „Auto 1“ naudoti administracines patalpas, 66 automobilius ir 10 priekabų (toliau – lizinguojamas turtas). UAB „Auto 1“ nevykdant lizingo sutartyse numatytų įsipareigojimų, ieškovas nutraukė minėtas sutartis ir pareikalavo grąžinti lizinguojamą turtą. Ieškovas Vilniaus apygardos teismui pateikė 2009 m. rugsėjo 7 d. ieškinį prieš UAB „Auto 1“ dėl įsiskolinimo, susidariusio nevykdant lizingo sutarčių, panaikinimo (civilinė byla Nr. 2-5604-232/2009). Tuo tarpu UAB „Auto 1“ 2009 m. liepos 1 d. Vilniaus m. 1 apylinkės teismui pateikė ieškinį AB „SEB lizingas“ dėl lizingo sutarčių nutraukimo neteisėtumo bei įpareigojimo vykdyti lizingo sutartis (Civilinė byla Nr. 17068/129/2009). Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė AB „SEB lizingas“ nutraukti lizingo sutartis, areštavo lizinguojamą turtą ir paskyrė turto saugotoju UAB „Auto 1“, leidžiant šiai įmonei turtą naudoti ūkinei – komercinei veiklai vykdyti. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 13 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-1327-345/2009) panaikino draudimą nutraukti lizingo sutartis. 2009 m. rugpjūčio – lapkričio mėnesiais 5 subnuomos sutarčių pagrindu UAB „Auto 1“ išnuomojo UAB „Auto 1 logistics“ didelę dalį lizinguojamo turto. UAB „Auto 1“ lizinguojamą turtą galėjo išnuomoti tik turėdama ieškovo leidimą, tačiau jo neturėjo ir iš esmės pažeidė lizingo sutarčių sąlygas. Be to, lizinguojamas turtas buvo subnuomotas už itin mažą kainą – 37 800 Lt + PVM, kai UAB „Auto 1“ už šį turtą ieškovui kas mėnesį turėjo mokėti 205 000 Lt + PVM įmokas. UAB „Auto1 logistics“ iš esmės perėmė visą veiklą iš UAB „Auto 1“. UAB „Auto 1“ pradėjo nemokėti ieškovui jokių įmokų, o šiai įmonei bankrutavus tapo aišku, kad ieškovas nesumokėto įsiskolinimo pagal lizingo sutartis neatgaus. UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 logistics“ yra susijusios įmonės, šių įmonių vadovai prieš iškeliant UAB „Auto 1“ bankroto bylą iš UAB „Auto 1“ kasos išėmė 1 500 000 Lt ir 100 000 eurų sumą ir ją pasidalino, kas pažeidė ieškovo, ir kitų kreditorių, interesus. Vilniaus apygardos teismui 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi UAB „Auto 1“ buvo iškelta bankroto byla. R. V., veikdamas kaip vienasmenis valdymo organas, perdavė bankroto administratoriui tik dalį lizinguojamo turto, tačiau bankroto administratorius nesiėmė jokių veiksmų, kad perimtų visą lizinguojamą turtą. Nurodė, kad ieškovas kreipėsi į UAB „Auto 1 logistics“ su prašymu grąžinti visą neteisėtai subnuomotą turtą, tačiau ši įmonė atsisakė jį grąžinti. Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį, pagal kurią lizinguoto turto saugotoju buvo paskirtas UAB „Auto1“. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 29 d. nutartimi paskyrė ieškovą lizinguoto turto saugotoju. Ieškovo darbuotojams nuvykus į lizinguojamo turto saugojimo vietą paaiškėjo, kad šis turtas sugadintas. Administracinės patalpos ieškovui buvo perduotos sugadintos. Pabrėžė, kad neteisėtais atsakovų veiksmais, kuriais buvo siekiama sutrukdyti ieškovui atgauti jam nuosavybės teise priklausantį lizinguojamą turtą, ieškovui buvo padaryta didelė žala.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas prašė areštuoti ne mažesnei negu 386 718,94 Lt sumai atsakovui R. V. priklausantį turtą. Ieškovas nurodė, kad R. V. vengs atlyginti žalą ieškovui, sieks perleisti turtą kitiems asmenims, be to, R. V., kaip fiziniam asmeniui, ieškinio suma yra itin didelė, dėl ko savaime kyla reali grėsmė, kad fizinis asmuo sieks išvengti galimo teismo sprendimo vykdymo. Taip pat ieškovas prašo areštuoti ne mažesnei negu 3 470 414,52 Lt sumai atsakovams R. V., UAB „Auto 1 Logistics“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ priklausantį turtą. Ieškovas teigė, kad atsakovai vengs atlyginti ieškovui padarytą žalą, be to, ieškinio suma yra ypač didelė, kas savaime preziumuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi ieškovo AB ,,SEB lizingas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

10Teismas vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų ar neveikimo būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nurodė, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Ieškovas patirtą žalą kildina iš bendrų neteisėtų atsakovų veiksmų, susijusių su lizingo sutarčių vykdymu ir ieškovui priklausančio turto naudojimu. Ieškovas bando įrodyti, kad tarp atsakovų BUAB „Auto 1“ir UAB „Auto 1 Logistics“ egzistuoja ryšys, kuris pasireiškia tuo, kad BUAB „Auto 1“ perdavė verslą naujai įsteigtai UAB „Auto 1 Logistics“ ir nesąžiningais veiksmais sudarė galimybę naudotis ieškovui priklausančiu turtu ir gauti iš jo naudą, tačiau būtinų įrodymų, pagrindžiančių šias aplinkybes ir kartu ieškinio pagrįstumą, ieškovas nepateikė. Neturėdamas šių įrodymų, teismas negali nuspręsti ar galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, kurio vykdymą reikėtų užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Taip pat nepakankamai argumentuota, kuo grindžiama R. V., kaip buvusio BUAB „Auto 1“ vadovo, solidarioji atsakomybė.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas AB „SEB Lizingas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartį panaikinti dalyje dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovų R. V., UAB „Auto 1 Logistics“ ir UAB „Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras“ atžvilgiu. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškinys nėra aiškiai nepagrįstas. Teismas galėtų pripažinti, kad ieškinys aiškiai nepagrįstas tik tokiais atvejais, jei: ieškovas būtų pasirinkęs neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą; reikalavimas nebūtų pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis; kai tikimybė, kad ieškinio reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas persveria reikalavimo tenkinimo tikimybę.
 2. Ieškovas tinkamai įgyvendino savo teisę į gynybą. Ieškovas elgėsi kaip rūpestingas, sąžiningas, ir atidus civilinių santykių dalyvis, pasirinko, jo manymu, tinkamiausią pažeistų teisių gynimo būdą ir įgyvendino jį pagal visus įstatymų keliamus reikalavimus.
 3. Reikalavimas yra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis (pateikti 98 įrodymai). Teismo pozicija, kad neturėdamas ryšio tarp BUAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ įrodymų, teismas negali susidaryti nuomonės, kad ieškovui galėtų būti priimtas palankus sprendimas, yra neaiški ir nemotyvuota. Teismas nepagrindė, kodėl neužtenka ieškinyje nurodytų aplinkybių manyti, kad egzistuoja akivaizdus tarpusavio ryšys tarp atsakovų BUAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“.
 4. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi ne įsitikinti, kad išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, o turi nustatyti ar egzistuoja ieškovui palankaus sprendimo tikimybė, kurios nustatymo pakanka priimti sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 5. Teismo argumentas, kad nepakankamai pagrįsta R. V., kaip buvusio BUAB „Auto 1“ vadovo solidari atsakomybė, yra abejotinas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs praktiką, kad įmonės direktorius privalo rūpintis, kad jo vadovaujama bendrovė laikytųsi įstatymų, o pats vadovas privalo būti maksimaliai atidus ir rūpestingas (LAT 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; LAT 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-166/2006). Aplinkybes, kad atsakovo R. V., kaip BUAB „Auto 1“ vadovo, veiksmai neatitiko Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų ir turi būti laikytini nepriimtinais ir sąžiningos dalykinės verslo praktikos požiūriu, patvirtina ieškinyje nurodyti ir pateikti įrodymai.
 6. Teismas nenustatė aplinkybės, kad tikimybė, jog ieškinio reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas persveria reikalavimo tenkinimo tikimybę.
 7. Teismas visiškai nevertino teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, kuri nagrinėjamoje byloje yra reali. Skundžiamoje nutartyje visiškai nebuvo vertinamos atsakovų galimybės sumokėti reikalavimo sumą, jei ieškinys butų patenkintas ir atitinkamai nebuvo pasisakyta dėl būsimo teismo sprendimo nevykdymo grėsmės. Nagrinėjamu atveju ieškinio suma itin didelė – viršija 4 milijonus litų. Prezumpcija, jog esant didelei ieškinio sumai kyla grėsmė būsimo teismo sprendimo įgyvendinimui, gali būti paneigiama tik įrodžius, kad ieškinio suma nėra didelė konkrečiam atsakovui. Ieškinio suma sudaro daugiau kaip pusę atsakovų – UAB „Auto 1 Logistics“ ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro“ turto skaičiuojant kartu ir ar jų turimas turtas yra itin likvidus. Atsakovas R. V. neįrodė, kad turi tiek turto, kad ieškinio suma objektyviai jam nėra didelė.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškovo AB „SEB Lizingas“ ieškinys atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atžvilgiu yra aiškiai nepagrįstas. Ieškovas ieškiniu prašo solidariai iš atsakovų priteisti žalą, tai yra prašo taikyti civilinę (deliktinę) atsakomybę, tačiau reikalavimų, susijusių su atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atveju neegzistuoja nė viena iš civilinės atsakomybės taikymo sąlygų.
 2. Atsakovas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nevykdė jokių neteisėtų veiksmų. Atsakovas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ pažymi, kad iškėlus BUAB „Auto 1“ bankroto bylą, atliko visus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo numatytus veiksmus, vykdė visus teismo įpareigojimus, todėl nebuvo jokių administratoriaus neteisėtų veiksmų ar neveikimo. BUAB „Auto 1“ turto apsauga buvo vykdoma tinkamai: bankroto administratorius, sudaręs atlygintiną pasaugos sutartį su UAB „Immobilita“, užtikrino perimtos bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, o kitos pagal lizingo sutartis valdomos transporto priemonės ir administracinės patalpos nebuvo perduotos, nes šis turtas dar iki bankroto bylos buvo išnuomotas UAB „Auto 1 Logistics“. Atsakovas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ patikrino bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p.). Administratorius įvertinęs UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ sudarytas nuomos sutartis, konstatavo, kad šios sutartys nebuvo priešingos įmonės veiklos tikslams, kadangi UAB „Auto 1“ teismo sprendimu buvo paskirtas lizinguojamo turto saugotoju, leidžiant jį naudoti ūkinei komercinei veiklai.
 3. Ieškovo reikalavimas, kad nuostolius atlygintų atsakovas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nėra teisiškai pagrįstas. Bankroto administratorius negali būti laikomas atsakingas už tai, kad UAB „Auto 1“ tapo nemokia, nebegalėjo vykdyti lizingo sutarčių ir ieškovas privalėjo jas nutraukti ir susigrąžinti savo turtą. Priežastinis ryšys tarp ieškovo tariamai patirtos žalos ir tariamų bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų ar neveikimo akivaizdžiai neegzistuoja.
 4. Ieškovas AB „SEB Lizingas“ nepagrįstai nurodo ir nepagrindžia beveik 4 mln. litų žalos dydžio.
 5. Atsakovas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ negali būti laikomas atsakingu, jog ieškovas patyrė nuostolius iš nesėkmingo verslo projekto, taigi nėra atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kaltės.
 6. Vilniaus apygardos teismas teisingai įvertino teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, konstatuodamas, kad ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, todėl negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas.
 7. Ieškovas prašydamas laikinųjų apsaugos priemonių byloje siekia įgyti žymų, nesąžiningą pranašumą ir tokiu būdu laikinųjų apsaugos priemonių institutą naudoja kaip neteisėtą spaudimo priemonę. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ypač lėšų areštą, ieškovas šioje civilinėje byloje įgytų lemiamą pranašumą, kadangi areštavus atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ lėšas ir/ar turtą beveik 4 mln. sumai, atsakovas iš esmės būtų priverstas bankrutuoti.
 8. Atsakovas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones turėtų bankrutuoti ir nebegalėtų būti vykdomos 201 įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūros. Tai pažeistų trečiųjų asmenų teises, padarytų daug žalos. Taigi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones šioje civilinėje byloje būtų pažeistas viešasis interesas.
 9. Ieškovo AB „SEB Lizingas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrįstas ir tinkamai motyvuotas. Pareiga pagrįsti prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą kyla jas taikyti prašančiam asmeniui (CPK 178 str.) Ieškovas AB „SEB Lizingas“ prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau konkrečiai atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atžvilgiu visiškai nemotyvuoja tokio prašymo ir nenurodo argumentų pagrindžiančių būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 10. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje taikyti atsakovo turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Ieškovas turi nurodyti kitus svarius argumentus, kurie pagrįstų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Savo atsiliepimą pagrindžia šiais argumentais:

 1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškinys prima facie nėra pagrįstas. Teismo nurodyta išvada, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymą turi būti įsitikinama, ar pagal tuo metu byloje esančius įrodymus galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, yra pagrįsta.
 2. Ieškovo nurodomi argumentai dėl ieškinio atitikimo formos ir turinio reikalavimams savaime nepatvirtina ieškinio prima facie pagrįstumo.
 3. Ieškovo argumentas, kad su ieškiniu buvo pateikti 98 rašytiniai įrodymai nepaneigia teismo išvadų dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo. Taip pat, ieškinio įrodinėjimo dalykas nėra iš UAB „Auto 1“ perimtas „Auto 1 Logistics“ verslas ir iš to kilusi žala. Ieškovas neįrodinėja, kad dėl tokio verslo perėmimo patyrė žalą. Žalą ieškovas kildina iš tariamai neteisėtų veiksmų sudarant transporto priemonių nuomos sutartis bei menamo fakto, kad turtas buvo grąžintas apgadintas.
 4. Atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Teisė naudotis areštuotu turtu buvo suteikta UAB „Auto 1“ ir ieškovas AB „SEB Lizingas“, net jei ir turtas nebūtų išnuomotas, nebūtų galėjęs šiuo turtu disponuoti. Ieškovo galimybes disponuoti šiuo turtu apribojo laikinosios apsaugos priemonės.
 5. Atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“ tinkamai vykdė 2010 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria visas lizinguojamas turtas buvo perduotas saugoti ieškovui. Dauguma automobilių nutarties priėmimo dieną buvo ne Lietuvoje, jų grąžinti per vieną dieną objektyviai nebuvo įmanoma. Su ieškovu buvo sutarta, kad visi automobiliai bus grąžinti kai tik grįš į Lietuvą. 2010 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį atsakovas vykdė tinkamai.
 6. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad lizinguojamas turtas buvo grąžintas itin prastos būklės.
 7. Ieškovo prašoma priteisti žala atsakovo UAB „Auto 1 Logistics“ atžvilgiu yra visiškai nepagrįsta. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi patvirtino 1 227 408,59 Lt ieškovo finansinį reikalavimą, kurį sudaro nesumokėtos lizingo įmokos ir delspinigiai, o kitos žalos ieškovas nepagrindžia ir neįrodo.
 8. Atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų. UAB „Auto 1 Logistics“ neturi atsakyti už netinkamai sutartinius įsipareigojimus pagal finansinio lizingo sutartis vykdžiusią BUAB „Auto 1“.
 9. Ieškovo teiginiai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių jis liks be jokios realios teisinės apsaugos yra visiškai nepagrįsti. Ieškinio suma atsakovų atžvilgiu nėra didelė. Vien atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turimas ilgalaikis turtas, pinigai ir jų ekvivalentai bei nepaskirstytasis pelnas gerokai viršija visą ieškinio sumą, nors reikalavimas pareikštas solidariai net 5 skolininkams. Atsakovams ieškinio suma nėra didelė, taip pat, didelės ieškinio sumos prezumpcija automatiškai nesudaro pagrindo taikyti turto areštą.
 10. Ieškovas piktnaudžiauja laikinųjų apsaugos priemonių institutu. Remiantis LAT praktika (CBS teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2604/2011), jei pradiniame teisminio proceso etape, kai nėra pakankamai objektyvių duomenų, jog atsakovas vengs ar negalės vykdyti teismo sprendimo, lėšų areštas, stabdantis ar iš esmės trikdantis įmonės komercinę-ūkinę veiklą, neturi būti taikomas. Tačiau ieškovas pirmiausia reikalauja areštuoti atsakovų lėšas, o tik po to kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Taip ieškovas siekia sudaryti spaudimą atsakovams ir užsiimti palankią derybinę poziciją tolimesnėje bylos eigoje.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas R. V., prašo ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutarties atmesti ir palikti 2012 m. sausio 23 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Lizingo sutartis yra išimtinai lizingo davėjo (AB „SEB Lizingas“) ir gavėjo (BUAB „Auto 1“) sutartinė atsakomybė. Lizingo sutartimi gauto turto vertės sumažėjimo atlyginimo klausimai taip pat kyla iš sutartinės atsakomybės. Ieškovas reikalauja BUAB „Auto 1“ sutartinės atsakomybės ribas dėl turto vertės sumažėjimo išplėsti asmenims, kurie nėra lizingo sutarčių šalys, taip pat atsakovas nepagrindžia deliktinės šių asmenų atsakomybės sąlygų.
  2. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių nurodomos žalos apskaičiavimą. Neįrodžius bent vienos civilinės atsakomybės sąlygų (žalos), negali būti patenkintas ieškinys dėl žalos atlyginimo sąlygų ir nėra pagrindo turto areštui taikyti.
  3. Atsakovas pritaria teismo argumentui, kad nepakankamai pagrįsta R. V., kaip buvusio BUAB „Auto 1“ vadovo solidari atsakomybė.
  4. Ieškovas vengė bendradarbiauti ir kooperuotis su UAB „Auto 1“ dėl lizingo įmokų sumažinimo ir dėl to UAB „Auto 1“ tapo nemoki ir AB „SEB Lizingas“ tariamai nuostolingai turėjo parduoti transporto priemones.
  5. Ieškovo nurodomi teiginiai dėl didelės vertės ieškinio sumos prezumpcijos yra paneigti. Atsakovai turi pakankamai turto teismo sprendimui įvykdyti, jeigu būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Byloje sprendžiama, ar teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovų turto arešto taikymo pagal ieškovo ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovų kaip solidariąją prievolę turinčių bendraskolių.

18Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

19Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2779/2011). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu jeigu preliminarus pareikštų turtinių reikalavimų ir pateiktų juos pagrindžiančių įrodymų įvertinimas šioje proceso stadijoje leidžia manyti, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, nėra pagrindo analizuoti kitų su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu susijusių aspektų ir ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti atmestas.

20Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009). Atsakovas atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) atskirajame skunde gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo gerą turtinę padėtį (CPK 12, 178 str.). Tai gali būti duomenys iš viešų registrų, kredito įstaigų duomenys apie turimas lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas ir pan.

21Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Nurodyta materialiosios teisės norma suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo (CPK 5 str., 13 str., CK 6.6 str. 4 d.). Patenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, jis įgytų teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą pinigų sumą. Todėl ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu, turi teisę pasirinkti, kurių atsakovų atžvilgiu prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teismas yra saistomas ieškovų pareikšto prašymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-890/2010).

22Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t .y., kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo naštą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nėra dėl didelės pinigų sumos priteisimo ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kartu su atskiruoju skundu turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus.

23Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymo dėl atsakovų turto arešto netaikė, nes padarė išvadą, kad preliminarus ieškovo pareikštų turtinių reikalavimų ir pateiktų juos pagrindžiančių įrodymų įvertinimas leidžia manyti, jog ieškovas nepateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, kad tarp atsakovų BUAB „Auto 1“ir UAB „Auto 1 Logistics“ egzistuoja ryšys, kuris pasireiškia tuo, jog BUAB „Auto 1“ perdavė verslą naujai įsteigtai UAB „Auto 1 Logistics“ ir nesąžiningais veiksmais sudarė galimybę naudotis ieškovui priklausančiu turtu ir gauti iš to turtinę naudą, taip pat neįrodė, kad R. V., kaip buvęs BUAB „Auto 1“ vadovas, pagrįstai patrauktas solidariąją prievolę turinčiu atsakomybė. Teisėjų kolegija su tuo nesutinka.

24Nagrinėjamu atveju ieškovas – lizingo bendrovė „SEB lizingas“ ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų BUAB ,,Auto 1“ ir R. V. 386 718,94 Lt žalos atlyginimo, o iš atsakovų BUAB ,,Auto 1“, T. V., UAB ,,Auto 1 Logistics“, UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir ADB ,,BTA“ solidariai 3 670 414,52 Lt žalos atlyginimo (ieškinio dalykas). Ieškinys grindžiamas tuo, kad UAB „Auto 1“, vadovaujama direktoriaus R. V., neteisėtai subnuomavo UAB „Auto 1 Logistics“ didelę dalį iš ieškovo lizinguojamo turto. Šis turtas nebuvo perduotas atsakovo UAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriui po bankroto bylos šiam atsakovui iškėlimo. Ieškovas nurodo, kad lizingo gavėjas UAB ,,Auto 1“ ir subnuomininkas UAB „Auto 1 Logistics“, kuriam buvo perduotas ieškovo turtas nesant pastarojo sutikimo, yra glaudžiai susijusios įmonės (labai panašus pavadinimas, vykdo panašią veiklą, buveinė toje pačioje vietoje, internetiniai tinklapiai sujungti, teikiamos finansinės atskaitomybės dokumentai panašūs, UAB „Auto 1 Logistics“ įsteigta iškart po to, kai UAB ,,Auto 1“ buvo iškelta bankroto byla), t. y. jos nesąžiningos (ieškinio faktinis pagrindas). Ieškinyje pareikštų reikalavimų dėl žalos atlyginimo pagrindimui ieškovas pateikė finansinio lizingo sutartis, UAB ,,Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ duomenis iš viešų registrų, teismų procesinius sprendimus, antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus dėl negalimumo paimti ieškovo turtą, duomenis apie turto vertes. Kolegijos nuomone, tai, kad R. V., veikęs UAB „Auto 1“ vardu sudarė lizinguojamo turto subnuomos sandorius su susijusia įmone UAB ,,Auto 1 Logistics“ nesant ieškovo sutikimo (šios sutartys Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi civ. byloje Nr. B2-2941-881/2011 pripažintos negaliojančiomis ab initio), taip pat aplinkybė, jog šalys subnuomos sutartyje nustatė ženkliai mažesnę šio turto subnuomos kainą, nei nustatyta lizingo sutartyse (lizingo įmokos sudarė 205 000 Lt per mėnesį, o turtas subnuomotas už 37 800 Lt), turtas subnuomotas prieš pat bankroto bylos iškėlimą UAB „Auto 1“ (turtas išnuomotas penkiomis sutartimis, sudarytomis laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2009 m. lapkričio 24 d., o bankroto byla UAB „Auto 1“ iškelta Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi), UAB ,,Auto 1 Logistics“ vengė perduoti išsinuomotą ieškovo turtą, leidžia preliminariai manyti, kad ieškovo pareikšti reikalavimai dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovų R. V. ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ galėtų būti patenkinti, o šie galimai nesąžiningais veiksmais ieškovui didelę žalą padarę atsakovai gali vengti jiems nepalankaus sprendimo pagal pareikštus reikalavimus byloje įvykdymo. Kolegija pažymi, kad šioje proceso stadijoje sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės nenagrinėjamas ginčas, o kaip minėta, tik atliekamas pateiktų duomenų preliminarus įvertinimas, kuris šiuo atveju nesudaro pagrindo spręsti, jog ieškinio reikalavimas minėtų atsakovų atžvilgiu yra aiškiai nepagrįstas. Be to, tiek reikalavimas dėl 386 718,94 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo R. V., tiek ir reikalavimas dėl 3 670 414,52 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovų R. V. ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ yra pagrįsti ieškovo konkrečiais paskaičiavimais (386 718,94 Lt žalą sudaro skirtumas tarp kiekvieno turto vieneto neapmokėtos vertės pagal lizingo sutartį ir turto rinkos vertės po jo apgadinimo, o 3 670 414,52 Lt žalą sudaro skirtumas tarp kiekvieno turto vieneto neapmokėtos vertės pagal lizingo sutartį ir turto realizavimo vertės). Reikalavimas dėl 3 670 414,52 Lt priteisimo iš UAB ,,Auto 1 Logistics“ ir R. V., taip pat reikalavimas dėl 386 718,94 Lt priteisimo iš R. V. yra reikalavimai dėl didelės sumos priteisimo. Didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovai turi teisę paneigti reikalavimo didelės sumos prezumpciją, pateikdami duomenis apie savo gerą turtinę padėtį. Tačiau R. V. nepateikė teismui duomenų apie savo gerą turtinę padėtį ir nepaneigė, kad bendra 4 057 133,46 Lt suma jam nėra didelė. Iš UAB ,,Auto 1 Logistics“ finansinės atskaitomybės dokumentų, sudarytų 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis matyti, kad ši įmonė 2011 m. patyrė 403 793 Lt nuostolių. Nors įmonės turtas sudaro 6 829 695 Lt, tačiau iš balanso matyti, kad didžiąją turto dalį (5 359 618 Lt) sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Konkrečių duomenų apie debitorines skolas ir jų atgavimo realumą UAB ,,Auto 1 Logistics“ nepateikė. Be to, įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos tiekėjams sudaro 4 365 219 Lt (b. l. 63-64). Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog ir atsakovui UAB ,,Auto 1 Logistics“ pareikšta ieškinio suma yra didelė, t. y. egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, Todėl teismas turėjo pareikštų reikalavimų įvykdymą užtikrinti atsakovų R. V. ir UAB ,,Auto 1 Logistics“ turto areštu, neviršijant jiems pareikštos reikalavimų sumos (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1, 3 p. ir 2 d.).

25Tuo tarpu ieškinio reikalavimų ir pateiktų juos pagrindžiančių įrodymų preliminarus vertinimas šioje proceso stadijoje nesudaro pagrindo manyti, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas atsakovu patraukto UAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atžvilgiu. Kaip minėta, atsakovo UAB ,,Auto 1“ lizinguojamo turtas subnuomos sutartys buvo sudarytos iki bankroto bylos įmonei iškėlimo (nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2009 m. lapkričio 24 d., o bankroto byla iškelta 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi). Tuo metu UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dar nevykdė UAB ,,Auto 1“ bankroto administratoriaus funkcijų. Tai, kad bankroto administratorius neginčijo subnuomos sutarčių teismine tvarka pagal preliminarų duomenų įvertinimą nesudaro pagrindo manyti, jog lizinguojamo turto vertė sumažėjo ir ieškovas patyrė nuostolių. Juo labiau, kad, kaip nurodė pats apeliantas, Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi civ. byloje Nr. B2-2941-881/2011 pripažino šias sutartis negaliojančiomis ab initio. Jeigu bankroto administratorius ir (ar) įmonės kreditoriai nutars, kad yra pagrindas pareikšti ieškinius dėl žalos atlyginimo priteisimo įmonei iš UAB ,,Auto 1 Logistics“ ir (ar) R. V., jis galės pareikšti reikalavimus civilinio proceso įstatymo nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovu patraukto bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ veikla susijusi bankroto administravimo paslaugų teikimu, t. y. veikla, kurios tinkamam vykdymui gali turėti itin neigiamos reikšmės turto arešto taikymas. Ieškovui ieškinyje nenurodžius priežastinio ryšio tarp reikalaujamos priteisti žalos iš atsakovu patraukto bankroto administratoriaus ir pastarojo neteisėtų veiksmų, taikyti areštą UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atžvilgiu nėra pagrindo.

26Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į skundą išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

27Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. kovo 27 d. buvo gauti atsakovo UAB ,,Auto 1 Logistics“ papildomi paaiškinimai, o 2012 m. kovo 28 d. apelianto AB ,,SEB lizingas“ atsiliepimas į papildomus paaiškinimus. Civilinio proceso įstatymas nesuteikia teisės dalyvaujantiems byloje asmenims pateikti paaiškinimus po to, kai pasibaigė atsiliepimų į atskirąjį skundą padavimo terminas (CPK 318 str.). Terminas atsiliepimams į apelianto atskirąjį skundą paduoti pasibaigė 2012 m. vasario 20 d. (b. l. 152). Todėl nėra pagrindo priimti ir analizuoti praėjus daugiau kaip mėnesiui po šio termino pasibaigimo atsakovo UAB ,,Auto 1 Logistics“ pateiktų papildomų paaiškinimų po to, kai jis pateikė atsiliepimą į skundą. Taip pat nėra pagrindo analizuoti apelianto atsiliepimų į dalyvaujančio byloje asmens į pavėluotai pateiktus paaiškinimus argumentus. Todėl kolegija atsisako priimti atsakovo UAB ,,Auto 1 Logistics“ 2012 m. kovo 27 d. pateiktus Lietuvos apeliaciniam teismui papildomus paaiškinimus bei 2012 m. kovo 28 d. apelianto AB ,,SEB lizingas“ pateiktą atsiliepimą į atsakovo papildomus paaiškinimus. Šie dokumentai kartu su priedais grąžinami juos pateikusiems asmenims (CPK 3 str. 6 d. ir 318 str. 3 d.).

28Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Dėl padarytų proceso teisės normų pažeidimų, turinčių esminę reikšmę nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, nutartis keistina. Naikintina nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones R. V. ir UAB „Auto 1 logistics“. Kita nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti areštą atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turtui paliktina nepakeista. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas iš dalies. Areštuotinas R. V. ir UAB „Auto 1 logistics“ nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, turtinės teisės, neviršijant 3 670 414,52 Lt sumos, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu. Nesant šio atsakovų turto, areštuotinos UAB „Auto 1 logistics“ lėšos, esančios įmonės sąskaitose, leidžiant iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį bei kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, privalomus mokėjimus į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei atsiskaityti su ieškovu. Taip pat areštuotinas R. V. nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, turtinės teisės, neviršijant 386 718,94 Lt sumos, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu (CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p., 148 str. 5 d.). Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas (CPK 152 str. 5 d.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 148 straipsnio 5 dalimi, 152 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartį pakeisti.

31Panaikinti nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones R. V. ir UAB „Auto 1 logistics“ atžvilgiu.

32Ieškovo akcinės bendrovės „SEB Lizingas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies.

33Areštuoti R. V., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ir UAB „Auto 1 logistics“, į. k. 302307798, buveinė Ozo g. 25, Vilniuje, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, neviršijant 3 670 414,52 Lt (trijų milijonų šešių šimtų septyniasdešimt tūkstančių keturių šimtų keturiolikos litų ir penkiasdešimt dviejų centų), uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu. Nesant šio atsakovų turto ar jo nepakankant, areštuoti atsakovo UAB „Auto 1 logistics“, į. k. 302307798, Ozo g. 25, Vilniuje, lėšas, esančias įmonės sąskaitose, leidžiant iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį bei kitas su darbo teisinais santykiais susijusias išmokas, privalomus mokėjimus į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei atsiskaityti su ieškovu.

34Areštuoti R. V., a. k. ( - ), gyv. ( - ), nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, neviršijant 386 718,94 Lt (trijų šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų aštuoniolikos litų ir devyniasdešimt keturių centų), uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu.

35Kitą nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti areštą atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turtui palikti nepakeistą.

36Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

37Atsisakyti priimti 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautus atsakovo UAB ,,Auto 1 Logistics“ papildomus paaiškinimus bei 2012 m. kovo 28 d. gautą apelianto AB ,,SEB lizingas“ atsiliepimą į papildomus paaiškinimus ir šiuos dokumentus kartu su pateiktais priedais grąžinti šiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl žalos, sukeltos bendrais atsakovų... 5. Pagal atskirąjį skundą skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria... 6. Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi ieškovo AB ,,SEB... 10. Teismas vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 144... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas AB „SEB Lizingas“ prašo Vilniaus apygardos... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Įmonių bankroto... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Auto 1 Logistics“ prašo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas R. V., prašo ieškovo atskirąjį... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Byloje sprendžiama, ar teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl... 18. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 19. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 20. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 21. Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad... 22. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 23. Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymo dėl atsakovų turto arešto... 24. Nagrinėjamu atveju ieškovas – lizingo bendrovė „SEB lizingas“... 25. Tuo tarpu ieškinio reikalavimų ir pateiktų juos pagrindžiančių įrodymų... 26. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į skundą išdėstyti argumentai... 27. Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. kovo 27 d. buvo gauti atsakovo UAB ,,Auto... 28. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas,... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio... 30. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartį pakeisti.... 31. Panaikinti nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos... 32. Ieškovo akcinės bendrovės „SEB Lizingas“ prašymą dėl laikinųjų... 33. Areštuoti R. V., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ir UAB „Auto 1 logistics“, į.... 34. Areštuoti R. V., a. k. ( - ), gyv. ( - ), nekilnojamąjį ir kilnojamąjį... 35. Kitą nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti areštą atsakovo UAB... 36. Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro... 37. Atsisakyti priimti 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautus...