Byla 1S-369-768/2016
Dėl Anykščių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2016 m. spalio 17 d. nutarties

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Donatas Jatužis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs S. R. (toliau – Pareiškėja) atstovo advokato Audriaus Leonavičiaus (toliau – advokatas) skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2016 m. spalio 17 d. nutarties,

Nustatė

2

 1. 2015 m. rugsėjo 3 d. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariate gautas Pareiškėjos pareiškimas, kuriuo buvo prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą R. R. bei kitų galbūt kaltų asmenų atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 str. 3 d., 182 str. 2 d., 235 str. 1 d., 236 str. 1 d. Pareiškėja nurodė, jog jos vyras A. R. pardavė savo pusbroliui G. R. automobilį, už kurį nebuvo pilnai atsiskaityta – liko skolingas 1000 Eur. Taip pat A. R. pas G. ir R. R. paliko kai kuriuos daiktus bei juvelyrinius dirbinius, kurių pastarieji grąžinti nenori. Be to, tvirtina, kad R. R. ją melagingai įskundė dėl padegto automobilio bei davė melagingus parodymus, kad ji grasino sunaikinti pastarosios turtą, dėl ko Pareiškėja, kaip liudytoja, buvo apklausta baudžiamojoje byloje.
 2. Utenos AVPK Anykščių rajono PK kriminalinės policijos skyriaus pareigūnas R. M. 2015 m. spalio 9 d. priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą motyvuodamas tuo, kad nebuvo padarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
 3. Anykščių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja 2016 m. liepos 11 d. nutartimi tenkino Pareiškėjos advokato 2016 m. birželio 10 d. skundą ir pareiškimą grąžino Anykščių rajono PK ir prokuratūrai iš naujo tirti, tačiau 2016 m. rugpjūčio 10 d. Utenos AVPK Anykščių rajono PK kriminalinės policijos skyriaus pareigūnas A. A., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 str. 1 d. 1 p., 168 str. 1-4 d., nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal minėtą S. R. pareiškimą, nurodydamas, kad nepadarytos veikos, turinčios nusikalstamų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių.
 4. 2016 m. rugsėjo 9 d. Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras A. M. nutarimu atsisakė panaikinti skundžiamą pareigūno nutarimą kaip nepagrįstą ir paliko minėtą nutarimą galioti.
 5. Skundžiama Anykščių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2016 m. spalio 17 d. nutartimi Pareiškėjos advokato skundas dėl Utenos AVPK Anykščių rajono PK kriminalinės policijos skyriaus pareigūno A. A. 2016 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo ir Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroro A. M. 2016 m. rugsėjo 9 d. nutarimo panaikinimo buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad skunde nenurodytos aplinkybės, kurios paneigtų skundžiamuose nutarimuose padarytas išvadas ir dėl ko būtų pagrindas R. ir G. R. veiksmus vertinti kaip nusikalstamus.
 6. Skundu Pareiškėjos advokatas prašo panaikinti skundžiamą Anykščių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2016 m. spalio 17 d. nutartį bei ikiteisminio tyrimo pareigūnų (2016 m. rugpjūčio 10 d. ir 2016 m. rugsėjo 9 d.) nutarimus. Taip pat prašo įpareigoti Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūrą organizuoti tolimesnį ikiteisminį tyrimą minėto pareiškimo pagrindu. Skunde nurodo, kad pareiškime išdėstytos aplinkybės nėra išsamiai ir objektyviai ištirtos, kadangi ne tik ikiteisminio tyrimo pareigūnai iš esmės neatliko ikiteisminio tyrimo teisėjos 2016 m. liepos 11 d. nutartyje nurodytų procesinių veiksmų (neapklausė Pareiškėjos, R. ir G. R., taip pat A. R.), tačiau ir ikiteisminio tyrimo teisėja, priimdama skundžiamą nutartį, detaliai nesusipažino su tyrimo medžiaga, tinkamai neišanalizavo bylos medžiagoje esančius duomenis, netyrė daiktų, įskaitant ir juvelyrinių dirbinių bei pinigų už automobilį negrąžinimo.
 7. Skundas atmetamas.
 8. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagą Nr. ( - ), pagal kurią buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, Pareiškėjos skundo argumentus, skundžiamą teismo nutartį, tyrėjo bei prokuroro nutarimus, konstatuoja, kad ikiteisminis tyrimas dėl Pareiškėjos S. R. pareiškime nurodytų aplinkybių nebuvo pradėtas pagrįstai. Priešingai nei tvirtina Pareiškėjos advokatas, tiek skundžiamoje teismo nutartyje, tiek ir tyrėjo bei prokuroro nutarimuose išdėstyti pakankamai išsamūs ir pagrįsti ikiteisminio tyrimo nepradėjimo motyvai, su kuriais visiškai sutinka ir skundą nagrinėjantis teismas.
 9. Pagal BPK 168 str. nuostatas ikiteisminis tyrimas nepradedamas, kai nurodyti faktai apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi arba yra aiškios BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės, viena iš kurių – nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p.). Baudžiamajai atsakomybei atsirasti yra būtina nustatyti nusikalstamos veikos sudėtį kaltininko veiksmuose ir pagrįsti ją pakankamais BPK reikalavimus atitinkančiais įrodymais. Kai tokių duomenų nepakanka, ikiteisminį tyrimą atsisakoma pradėti. Baudžiamasis procesas turi prasmę tik tuomet, kai jį inicijuojant ir tęsiant yra manoma, kad bus išaiškinta nusikalstama veika ir ją padariusiam asmeniui bus pritaikyta baudžiamajame įstatyme numatyta sankcija.
 10. Tyrėjo ir prokuroro nutarimuose yra išdėstyti bei išanalizuoti bylos duomenys, šių duomenų vertinimas atitinka BPK 20 str. 5 d. ir teismų praktikoje suformuotus duomenų vertinimo kriterijus, o išvados atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą R. R. ir G. R. atžvilgiu yra pagrįstos, nes negauta patikimų ir objektyvių įrodymų, kad būtų padarytos kokios nors nusikalstamos veikos. Skundžiamuose nutarimuose įvertintos, atvirkščiai nei nurodo Pareiškėjos advokatas, nurodytos visos aplinkybės, turinčios reikšmės teisiniam nurodytų faktų dėl galimų nusikalstamų veikų vertinimui, atsakyta į pagrindinius skundų argumentus, o padarytos išvados apie nusikalstamų veikų požymių R. ir G. R. veiksmuose nebuvimą ir dėl sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą paremtos surinkta medžiaga. Ta aplinkybė, kad Pareiškėjos advokato argumentai įvertintini kitaip nei jis mano esant teisinga, nereiškia, kad šis vertinimas neatitinka tai reglamentuojančių BPK 20 str. 5 d. nuostatų.
 11. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir suformuotoje teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams.
 12. Aukštesnės instancijos teismui adresuotame skunde Pareiškėjos advokatas nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurių būtų neįvertinusi ir ikiteisminio tyrimo teisėja. Nors advokatas nurodo, jog ikiteisminio tyrimo teisėja, priimdama skundžiamą nutartį, neįvertino to, kad nebuvo atlikti ankstesne ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi nurodyti proceso veiksmai (asmenų apklausos), tačiau tokius skundo argumentus paneigia bylos medžiagoje esantys duomenys, t. y. matyti, kad 2016 m. rugpjūčio 1 d. liudytoja apklausta I. M., 2016 m. rugpjūčio 2 d. – G. ir R. R., taip pat prijungta ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) metu (dėl R. R. automobilio padegimo) A. R. 2014 m. rugsėjo 9 d. atlikta apklausa. Dar daugiau, tikslinant Pareiškėjos pareiškime nurodytas aplinkybes, tyrėjas A. A. susisiekė su šiuo metu ( - ) gyvenančiu ir dirbančiu A. R. ir išsiaiškino, jog tik šių metų pabaigoje sugrįžęs į Lietuvą, jis nuspręs ar rašyti pareiškimą dėl daiktų, kuriuos paliko saugoti R. ir G. R., įskaitant ir Pareiškėjos pareiškime minimus juvelyrinius dirbinius. Reiškia, vien tai, kad ikiteisminio tyrimo teisėja skundžiamoje nutartyje detaliai neišvardino naujai gautų duomenų, jų nedetalizavo, visiškai nereiškia to, jog duomenys nebuvo analizuojami, vertinami ir siejami į vieną visumą, todėl tokie skundo argumentai vertintini kaip deklaratyvūs.
 13. Skundą nagrinėjantis teismas, sutikdamas su tyrėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjos procesinių sprendimų argumentais, pažymi, jog jų nekartos, kadangi jie nurodyti procesiniuose dokumentuose. Iš bylos medžiagos ir priimtų procesinių dokumentų matyti, jog Pareiškėjos advokato skunde minimos aplinkybės nepasitvirtino, kai kurie skundo argumentai apskritai nėra pagrįsti, todėl skundą dėl Utenos AVPK Anykščių rajono PK kriminalinės policijos skyriaus pareigūno A. A. 2016 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo ir Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroro A. M. 2016 m. rugsėjo 9 d. nutarimo panaikinimo ikiteisminio tyrimo teisėja atmetė pagrįstai.
 14. Aukštesniajam teismui pateiktame skunde Pareiškėjos advokatas suformulavo prašymą pavesti prokuratūrai organizuoti tolimesnį ikiteisminį tyrimą Pareiškėjos minėto pareiškimo pagrindu, tačiau šiuo atveju pažymėtina, kad nuspręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, dėl jo nutraukimo baudžiamojo proceso įstatymo numatytais atvejais ir pagrindais yra išimtinė prokuroro kompetencija. Joks teismas negali įpareigoti prokuroro atlikti konkretų ikiteisminį tyrimą.
 15. Apeliacinės instancijos teismas turėtų atsakyti į visus apeliaciniame skunde dėstomus teisinius argumentus, bet neprivalo išsamiai atsakyti į kiekvieną apelianto reiškiamą abejonę dėl byloje surinktų įrodymų ar jų vertinimo, jei apelianto dėstomų abejonių aptarimas apeliacinės instancijos teismo sprendime negali turėti jokios reikšmės apeliacinės instancijos teismo daromoms išvadoms (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-180/2014, 2K-308/2014).
 16. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes konstatuojama, kad Anykščių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2016 m. spalio 17 d. nutartis pagrįsta ir teisėta. Nesant įstatyminio pagrindo naikinti teismo nutartį, ji paliekama galioti, o skundas atmetamas.

3Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

4pareiškėjos S. R. atstovo advokato Audriaus Leonavičiaus skundą atmesti ir palikti galioti Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį.

5Ši nutartis neskundžiama.

Ryšiai