Byla 2S-609-436/2016
Dėl A. Z. bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens AB SEB bankas atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 22FB-2428-179/2015 dėl A. Z. bankroto.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Alytaus rajono apylinkės teismas rašytinio proceso tvarka 2015 m. gruodžio 16 d. išnagrinėjęs bankrutuojančios A. Z. administratoriaus E. R. prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo ir kreditoriaus AB SEB banko skundą dėl 2015 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, nutartimi kreditoriaus AB SEB banko skundą atmetė bei patvirtinto A. Z. mokumo atkūrimo planą.

5Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas 2015 m. gruodžio 29 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutarties panaikinimo. Kartu pateikė prašymą atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti, nurodydamas, kad skundžiamą nutartį AB SEB banko centrinėje būstinėje gavo 2015 m. gruodžio 21 d., tačiau atsakingam darbuotojui ji laiku nebuvo perduota, todėl suinteresuotas asmuo neturėjo galimybės tinkamai ir laiku paruošti bei pateikti teismui atskirojo skundo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 30 d. nutartimi suinteresuoto asmens AB SEB bankas prašymą dėl termino atnaujinimo atmetė ir atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutarties panaikinimo atsisakė priimti kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą bei grąžino jį suinteresuotam asmeniui. Teismas nurodė, kad teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis priimta išnagrinėjus bylą rašytinio proceso tvarka. Suinteresuotam asmeniui AB SEB bankui nutartis įteikta 2015 gruodžio 21 d. Įstatymų nustatytas terminas atskirajam skundui paduoti baigėsi 2015 m. gruodžio 28 d. Suinteresuotas asmuo, prašydamas atnaujinti praleistą įstatymų nustatą terminą atskirajam skundui paduoti, jo praleidimo priežastimi nurodė aplinkybę, kad neturėjo galimybės laiku paduoti atskirojo skundo, nes skundžiama nutartis atsakingam darbuotojui laiku nebuvo perduota, nors suinteresuoto asmens centrinėje būstinėje ji gauta 2015 m. gruodžio 21 d. Ši aplinkybė susijusi su paties suinteresuoto asmens vidiniu darbo organizavimu, todėl ji nelaikytina svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi. Pažymėjo ir tai, kad skundžiama nutartis buvo priimta teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, apie posėdžio laiką ir vietą byloje iš anksto paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir išsiunčiant byloje dalyvaujantiems asmenims pranešimus. Taigi, suinteresuotas asmuo buvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimą, jis turėjo domėtis bylos eiga ir joje priimtais procesiniais sprendimais. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad suinteresuotas asmuo nenurodė jokių svarbių termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl termino atskirajam skundui paduoti neatnaujino.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutarties panaikinimo paduoti. Atskirajame skunde nurodoma, kad A. Z. bankroto byloje AB SEB bankas yra kreditorius, todėl yra suinteresuotas byloje asmuo, kuris realizuoja teisę pateikti atskirąjį skundą. Apelianto manymu, kreditoriaus pareikšta pozicija neužvilkins bylos nagrinėjimo, o teismas galės išsamiai išsiaiškinti kreditoriaus valią. Pažymi, kad skundžiama teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis AB SEB banko centrinėje raštinėje gauta 2015 m. gruodžio 21 d., tačiau dėl korespondencijos skirstymo, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų, kol pasiekia banko padalinį, ir dėl šventinių dienų atsakingam darbuotojui perduota tik 2015 m. gruodžio 28 d. Taip pat atkreipia dėmesį, kad terminas praleistas nežymiai, tik vieną dieną. Skundas buvo parengtas per įmanomai trumpiausią terminą, todėl laiko, kad apeliantas tinkamai ir skubiai įgyvendino savo procesines pareigas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

13Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo.

14Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra ji ribojama laike. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis šio Kodekso nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 307 straipsnio 2 dalimi, asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

15Taigi, įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir tokiu būdu nepagrįstai vilkinti bylų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius terminus (CPK 73 str. 1 d.). Praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 1 str. 1 d., 78 str. 1 d., 307 str. 2 d., 338 str.). Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs:„<...> jeigu apeliacinio apskundimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-3-135/2010, 2007 m. vasario 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-40/2007 ir kt.). Iš kasacinio teismo išaiškinimo matyti, kad sprendžiant klausimą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo, svarbu įvertinti paties byloje dalyvaujančio asmens procesinį elgesį bei jo realias galimybes sužinoti apie skundžiamos nutarties priėmimo datą. Paaiškėjus, kad byloje dalyvaujantis asmuo viso bylos nagrinėjimo metu elgėsi sąžiningai, aktyviai domėjosi proceso eiga, priimdavo jam siunčiamus procesinius dokumentus ir tik per klaidą (pavyzdžiui, negavęs ne dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių nutarties kopijos) nepateikė atskirojo skundo teismui per įstatyme nustatytą terminą, byloje dalyvaujančiam asmeniui turėtų būti atnaujintas terminas atskirajam skundui paduoti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1252/2014).

16Nagrinėjamu atveju Alytaus rajono teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis, dėl kurios pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atskirąjį skundą, priimta rašytinio proceso tvarka. Taigi, šios nutarties apskundimo terminas skaičiuotinas nuo jos įteikimo. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad prieš tai minėta teismo nutartis suinteresuotam asmeniui AB SEB bankui įteikta 2015 m. gruodžio 21 d., todėl laikytina, jog paskutinė diena atskirajam skundui paduoti buvo 2015 m. gruodžio 28 d. (CPK 73 str. 3 d.). Apeliantė tiek savo prašyme atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti, tiek savo atskirajame skunde nurodo, kad teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis AB SEB banko centrinėje raštinėje gauta 2015 m. gruodžio 21 d., tačiau dėl korespondencijos skirstymo, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų, kol pasiekia banko padalinį, atsakingam darbuotojui perduota tik 2015 m. gruodžio 28 d., t. y. paskutinę dieną, kurią apeliantė turėjo teisę paduoti teismui atskirąjį skundą, tačiau apeliantė atskirąjį skundą teismui pateikė kitą dieną – 2015 m. gruodžio 29 d.

17Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymuose nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas. Prie pareiškimo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (CPK 78 str. 4 d.). Šiuo aspektu pažymėtina, kad nors įstatymuose ir teismų praktikoje nėra nustatyto išsamaus ir baigtinio svarbių priežasčių, dėl kurių turėtų būti atnaujintas įstatymuose nurodytas procesinis terminas, sąrašo, akcentuotina, kad teismų praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, jog svarbiomis procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatymuose nustatytą terminą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-297-330/2015; 2012 m. gruodžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1636/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-470-241/2016). Taigi pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido, ir kiekvienu konkrečiu atveju teismas privalo spręsti, ar nurodytos termino praleidimo priežastys yra pakankamai svarbios. Įstatymas neapibrėžia pagal kokius kriterijus priežastys, dėl kurių praleistas terminas, pripažįstamos svarbiomis. Tai teismo diskrecija (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-90-186/2016). Nors įstatymas ir teismų praktika nenustato išsamaus ir baigtinio sąrašo svarbių priežasčių, dėl kurių turėtų būti atnaujintas įstatymo nustatytas procesinis terminas, pažymėtina, kad teismų praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, jog svarbiomis procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-297-330/2015;2012 m. gruodžio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1636/2012 ir kt.).

18Pirmosios instancijos teismas prašyme nurodytą termino praleidimo priežastį vertino kaip nesvarbią, nes ji susijusi su paties suinteresuoto asmens vidiniu darbo organizavimu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada ir pažymi, kad apelianto nurodyta aplinkybė neįrodo sąžiningo suinteresuoto asmens procesinio elgesio bei nepaneigia jo pareigos domėtis bylos eiga. Tuo atveju, jei suinteresuoto asmens darbuotojai aplaidžiai vykdo savo pareigas, susijusias su adresuotos korespondencijos priėmimu ir perdavimu, tokia aplinkybė nelaikoma klaida ar kita objektyvia nuo apelianto valios nepriklausančia priežastimi, sudarančia pagrindą atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą (CPK 78 str. 1 d.). Minėtos aplinkybės gali būti aktualios tik sprendžiant darbuotojų atsakomybės klausimą, aplaidžiai vykdant savo pareigas. Dėl šios priežasties atmetami kaip nepagrįsti suinteresuoto asmens AB SEB banko atskirojo skundo argumentai, jog jis terminą atskirajam skundui dėl 2015 m. gruodžio 16 d. nutarties paduoti praleido dėl pateisinamų priežasčių.

19Taip pat pažymėtina, kad apeliantas yra juridinis asmuo, samdantis profesionalius teisininkus, neabejotinai žinojo apie paskirtą rašytinio proceso tvarka teismo posėdį, kurio metu buvo svarstomi jam aktualūs klausimai, ir turėjo žinoti teismo nutarties, priimtos rašytinio proceso tvarka, apskundimo tvarką ir terminus bei jų praleidimo teisines pasekmes (CPK 123 straipsnio 2, 4 dalys). Be to, kaip jau buvo minėta, apeliantas turėjo pareigą domėtis teismo proceso eiga, įstatyme nustatytu terminu skųsti teismo priimtus procesinius dokumentus. Aplinkybė, kad terminas praleistas tik vieną dieną, atsižvelgus į prieš tai nustatytas aplinkybes, nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teismui šį terminą atnaujinti, kadangi apeliantas turėjo visas galimybes atskirąjį skundą pateikti teismui paskutinę jo pateikimo dieną, t. y. 2015 m. gruodžio 28 d. (CPK 74 str.).

20Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nesant įrodymų, pagrindžiančių svarbias priežastis, dėl kurių apeliantas praleido terminą atskirajam skundui dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutarties paduoti, pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi netenkindamas suinteresuoto asmens AB SEB bankas prašymo dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti, nepažeidė procesinės teisės normų ir iš esmės priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Alytaus rajono apylinkės teismas rašytinio proceso tvarka 2015 m. gruodžio... 5. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas 2015 m. gruodžio 29 d. pateikė teismui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 30 d. nutartimi... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo Alytaus rajono... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 13. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl termino atskirajam skundui... 14. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 15. Taigi, įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems... 16. Nagrinėjamu atveju Alytaus rajono teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis,... 17. Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymuose nustatytą... 18. Pirmosios instancijos teismas prašyme nurodytą termino praleidimo priežastį... 19. Taip pat pažymėtina, kad apeliantas yra juridinis asmuo, samdantis... 20. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 22. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti...