Byla 2-470-241/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos atskirąjį skundą ir skundas grąžintas jį padavusiam asmeniui, priimtos akcinės bendrovės banko SNORAS bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos atskirąjį skundą ir skundas grąžintas jį padavusiam asmeniui, priimtos akcinės bendrovės banko SNORAS bankroto byloje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja D. Š. padavė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties, kuria nutarta netenkinti kreditorių D. Š. ir L. Š. prašymo dėl kreditorinių reikalavimų tikslinimo civilinėje byloje pagal ieškovų Lietuvos banko, UAB „Prekybos bazė urmas“ ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB bankui SNORAS.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl 2015 m. spalio 22 d. nutarties, kuria buvo netenkintas kreditorių D. Š. ir L. Š. prašymas dėl kreditorinių reikalavimų tikslinimo. Teismas nurodė, kad skundžiama nutartis buvo priimta ją išnagrinėjus žodinio proceso tvarka, todėl jos apskundimo terminas prasidėjo ne nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo apeliantei dienos, o sekančią dieną po nutarties priėmimo. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad minėtos nutarties apskundimo terminas baigėsi 2015 m. spalio 29 d., o atskirasis skundas teisme gautas 2015 m. lapkričio 6 d., t. y. aštuoniomis dienomis praleidus terminą atskirajam skundui paduoti. Pažymėjo, jog teismas turi teisę atnaujinti teismo ar įstatymo nustatytą terminą, jeigu jo praleidimo priežastys pripažįstamos svarbiomis.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – 2015 m. spalio 22 d. nutarties apskundimo terminą atnaujinti ir D. Š. atskirąjį skundą priimti.

9Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Įstatymo nustatytas septynių dienų terminas atskiriesiems skundams paduoti nėra naikinamasis. Šiam terminui pasibaigus savaime neišnyksta asmens procesinė teisė skųsti nepalankią teismo nutartį atskiruoju skundu. Teismas negali nepagrįstai paneigti teisės į apeliaciją, kai skundas paduodamas praleidus įstatyme numatytą terminą dėl svarbių priežasčių.
 2. Skundas buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą dėl teismo veiksmų. Nors skundžiamą nutartį teismas priėmė 2015-10-22, tačiau nutarties kopija pareiškėjos advokatui buvo išsiųsta tik 2015-10-27. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu buvo dvi nedarbo dienos, pareiškėjos advokatui nutartis buvo įteikta likus vienai dienai iki jos apskundimo termino pabaigos. Pareiškėja negalėjo dalyvauti nutarties paskelbime, kadangi gyvena Šiauliuose ir dėl sveikatos būklės vengia tolimų kelionių.
 3. Apeliantei nėra žinomi procesinių terminų eigos pradžios ypatumai. Teismas 2015 m. spalio 22 d. nutartyje tinkamai neįvykdė pareigos išsamiai ir aiškiai nurodyti jos apskundimo tvarką. Nutartyje nurodyta, kad ji skundžiama per septynias dienas, tačiau nenurodyta nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėja, nebūdama teisininkė, vertino, kad nutartyje nurodytas 7 dienų terminas skaičiuotinas nuo nutarties gavimo dienos. Kadangi nutarties apskundimo tvarka teismo aiškiai nebuvo nurodyta, tai laikytina, jog terminas atskirajam skundui paduoti praleistas dėl svarbios priežasties ir turi būti atnaujinamas.

10BAB bankas SNORAS atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepadarė jokių civilinio proceso normų pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą atskirąjį skundą tenkinti ir skundžiamą teismo nutartį naikinti.
 2. Nagrinėjant pareiškėjos ir L. Š. prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tikslinimo BAB banko SNORAS bankroto byloje, kreditoriai buvo atstovaujami profesionalaus teisininko – advokato, atskirasis skundas taip pat pasirašytas advokato, todėl tikėtina, jog apeliantės ir advokato profesiniai santykiai nenutrūko Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tikslinimo. Taigi, pareiškėjos advokatui turėjo būti žinoma nutarties apskundimo tvarka. Be to, apie prašymo išnagrinėjimo rezultatą buvo galima sužinoti ir telefonu, nevykstant į Vilnių, tačiau nei apeliantė, nei jos atstovas šia galimybe nepasinaudojo.
 3. Pirmosios instancijos teismo nutartis pareiškėjos advokatui buvo įteikta dar nepasibaigus jos apskundimo terminui, tačiau pati pareiškėja delsė konsultuotis su teisininku, o pareiškėjos advokatas, kuriam buvo įteikta nutartis, neinformavo savo klientės apie susiklosčiusią situaciją. Pareiškėjos nurodytos priežastys dėl procesinio termino praleidimo nepripažintinos svarbiomis.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

14CPK 335 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartis, dėl kurios pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atskirąjį skundą, priimta išnagrinėjus civilinę bylą žodinio proceso tvarka. Taigi, šios nutarties apskundimo terminas skaičiuotinas nuo 2015 m. spalio 23 d. ir laikytina, jog paskutinė diena atskirajam skundui paduoti buvo 2015 m. spalio 29 d. (CPK 73 str. 3 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartis iš teismo buvo išsiųsta 2015 m. spalio 27 d., o įteikta 2015 m. spalio 28 d. pareiškėjos D. Š. advokato Egidijaus Morkūno advokatų profesinės bendrijos adresu, t. y. apeliantės atstovui teismo nutartis buvo įteikta likus vienai dienai iki termino atskirajam skundui paduoti pabaigos. Atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties apeliantė išsiuntė 2015 m. lapkričio 3 d. Taigi, terminas atskirajam skundui paduoti praleistas keturiomis dienomis, iš kurių dvi buvo nedarbo dienos. Pažymėtina, jog atskirojo skundo padavimo teismui diena laikytina jo išsiuntimo paštu diena, o ne gavimo teisme diena (CPK 74 str. 7 d.), taigi pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad terminas atskirajam skundui paduoti praleistas aštuoniomis dienomis.

15Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymuose nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 75 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimas apeliacine tvarka yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas per CPK nustatytą terminą. Tačiau pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymuose nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas. Prie pareiškimo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (CPK 78 str. 4 d.); teismas savo iniciatyva turi teisę atnaujinti praleistą terminą tik tokiu atveju, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Šiuo aspektu pažymėtina, kad nors įstatymuose ir teismų praktikoje nėra nustatyto išsamaus ir baigtinio svarbių priežasčių, dėl kurių turėtų būti atnaujintas įstatymuose nurodytas procesinis terminas, sąrašo, akcentuotina, kad teismų praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, jog svarbiomis procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatymuose nustatytą terminą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-297-330/2015; 2012 m. gruodžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1636/2012 ir kt.).

16Apeliantė nurodo, jog terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl to, kad teismo nutartyje nebuvo aiškiai nurodyta jos apskundimo tvarka, t. y. teismo nutartyje buvo nurodyta, kad nutartis skundžiama per septynias dienas, tačiau nenurodyta, nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti. Apeliantė pirmosios instancijos teisme buvo atstovaujama profesionalaus teisininko – advokato, kuris, kaip savo srities profesionalas, neabejotinai turėjo žinoti teismo nutarties, priimtos žodinio proceso tvarka, apskundimo tvarką ir terminus bei jų praleidimo teisines pasekmes. Atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties pareiškėja pasirašė pati. Atsižvelgiant į tai, kad ankstesnėse teismo nutartyse, kurias yra gavusi pareiškėja, pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartyje, nurodyta, kad ji atskiruoju skundu gali būti skundžiama per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos, darytina išvada, kad apeliantė, neturėdama teisinio išsilavinimo, tačiau elgdamasi pagal vidutinio žmogaus standartą, galėjo pagrįstai tikėtis kad ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos. Akivaizdu, kad netiksliai nurodyta teismo nutarties apskundimo tvarka, sąlygojo apeliantės apsirikimą, skaičiuojant nutarties apskundimo termino pradžią ir pabaigą. Kasacinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad teismo padarytas įstatymo pažeidimas yra svarbi procesinio termino praleidimo priežastis. Teisės į apeliaciją ribojimas laiko atžvilgiu trumpu procesinio veiksmo atlikimo (atskirojo skundo padavimo) terminu kartu įpareigoja ir teismą sudaryti prielaidas tinkamam byloje dalyvaujančių asmenų teisės į apeliaciją realizavimui. Viena iš tokių prielaidų – CPK reikalavimus atitinkančio procesinio dokumento (teismo nutarties) surašymas, o šiuo atveju – teisingas, CPK reikalavimus atitinkantis, nutarties apskundimo tvarkos ir termino nurodymas nutarties rezoliucinėje dalyje (CPK 291 str. 1 d. 7 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-576-381/2015). Būtent šį proceso teisės normos pažeidimą, kaip turėjusį įtakos teisei į apeliaciją tinkamai realizuoti, apeliantė įvardijo pateiktame skunde, tačiau teismas nepagrįstai neįvertino šio pažeidimo reikšmės ir ex officio nesiėmė priemonių tokiam pažeidimui pašalinti, t. y. savo iniciatyva nesprendė praleisto procesinio termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo klausimo, esant byloje duomenims, jog apeliantė praleido šį terminą dėl svarbios priežasties, susijusios su paties teismo netinkamu proceso teisės normos taikymu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad teismas 2015 m. spalio 22 d. nutartyje nenurodė nutarties apskundimo termino skaičiavimo tvarkos, lėmė įstatyme nustatyto termino atskirajam skundui paduoti praleidimą ir dėl teismo kaltės apeliantei buvo užkirstas kelias realizuoti teisę į apeliaciją. Atsižvelgiant į nustatytą teismo padarytą proceso teisės normos pažeidimą, darytina išvada, kad įstatyme nustatytas atskirojo skundo padavimo terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties, todėl pirmosios instancijos teismas, savo iniciatyva nesprendęs praleisto termino atnaujinimo klausimo, skundžiama nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą.

17Sutiktina su atsakovo argumentais, kad apeliantė buvo atstovaujama profesionalaus teisininko, todėl jam neabejotinai turėjo būti žinoma teismo priimtos nutarties apskundimo tvarka ir terminai, kad vykdydamas savo profesines pareigas, kurios grįstos pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, advokatas turėjo domėtis bylos eiga bei jos išnagrinėjimo rezultatu. Tačiau pareiškėjos atstovo netinkamas domėjimasis bylos eiga bei jos išnagrinėjimo rezultatu ir teismo veiksmai, nenurodant nutarties apskundimo termino skaičiavo tvarkos, negali riboti pareiškėjos teisės į apeliaciją. Tinkamo teismo proceso, dispozityvumo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja byloje dalyvaujantiems asmenims suteikti teisę apskųsti aukštesnės instancijos teismui žemesnės instancijos teismo priimtą procesinį sprendimą ir neleidžia šios teisės riboti nepagrįstai ar vien tik formaliais pagrindais.

18Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nežymus termino praleidimas, asmens teisės į apeliaciją svarba ir nutarties apskundimo tvarkos tinkamas nenurodymas sudaro pakankamą pagrindą atnaujinti apeliantei terminą atskirajam skundui paduoti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo, sąžiningumo, protingumo bei bendriesiems civilinio proceso principams. Nors su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties apeliantė ir neteikė prašymo praleistą terminą atnaujinti, tačiau nagrinėjamo atskirojo skundo pagrindas ir dalykas, nustatytos faktinės aplinkybės bei išdėstyti argumentai sudaro pagrindą, panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti atskirąjį skundą, atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties paduoti ir bylą perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui (CPK 78 str. 1 d., 307 str. 2 d., 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti apeliantei D. Š. terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties paduoti.

21Perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei spręsti dėl pareiškėjos D. Š. atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-811-614/2015, perdavimo Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijai nagrinėti arba grąžinimo pirmosios instancijos teismui atskirojo skundo priėmimo klausimui išspręsti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja D. Š. padavė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9... 9. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  10. BAB bankas SNORAS atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašo atskirąjį... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti... 14. CPK 335 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog atskirieji skundai paduodami per... 15. Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymuose... 16. Apeliantė nurodo, jog terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl to,... 17. Sutiktina su atsakovo argumentais, kad apeliantė buvo atstovaujama... 18. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nežymus termino praleidimas, asmens... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 20. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį ir... 21. Perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei...