Byla 2S-1219-823/2013

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės T. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės ieškinį atsakovams: Lietuvos Respublikai, Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai, Klaipėdos apygardos teismui, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, Klaipėdos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybai, Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai, Klaipėdos miesto 1-ajam policijos komisariatui, dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys: Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Z. V., Klaipėdos apygardos teismo teisėjas L. P., Klaipėdos apygardos teismo teisėja R. V., Klaipėdos apygardos teismo teisėjas S. K., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja L. B., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas I. J., Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas A. S., Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja A. S., Klaipėdos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybos direktorius R. V., Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroras K. G., Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros prokurorė D. D., Klaipėdos miesto 1-ojo policijos komisariato tyrėja D. B., Klaipėdos miesto 1-ojo policijos komisariato tyrėjas J.,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė T. Ž. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama: „1) pripažinti nurodytus LR valstybės pareigūnų bei teisėjų veiksmus nepagrįstais bei neteisėtais, kaip išdėstyta; 2) priteisti ieškovės naudai iš nurodytų atsakovų (solidariai) padarytos neturtinės (moralinės) žalos atlyginimą 3 000 000 Lt dydžio, kartu priteisiant 5 proc. metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos; 3) priteisti ieškovės naudai iš nurodytų atsakovų (solidariai) visas bylinėjimosi išlaidas pateiktų dokumentų pagrindu, kartu priteisiant 5 proc. metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo šios bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos; 4) regreso teise dėl teismo priteistos sumos tiesiogiai nukreipti į kaltus nurodytus trečiuosius asmenis įstatymo numatyta tvarka, taip pat pagal žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo tvarka; 5) taikyti atsakovams bei kaltiems nurodytiems tretiesiems asmenims laikinąsias apsaugos priemones, t.y. areštuojant jiems priklausančius turtus bei pinigines lėšas šio ieškinio sumos ribose, kad užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, įstatymo numatyta tvarka LR CPK 144-152 str. pagrindu bei nepadarant žalos pačiai LR Valstybei, mokesčių mokėtojams bei rinkėjams; 6) apie nurodytus pažeidimus būtinai pranešti prokurorui“.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 22 d. nutartimi ieškovės T. Ž. ieškinį dalyje dėl Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir Klaipėdos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybai pareikštų reikalavimų atsisakė priimti, likusių ieškinio reikalavimų dalyje nustatė ieškovei T. Ž. terminą iki 2013 m. vasario 5 d. ieškinio pareiškimo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo, nagrinėja administraciniai teismai. Ieškovė nenurodo, kokių atsakovų kokiais konkrečiais veiksmais jai padaryta neturtinė žala, kokio dydžio žalą ieškovė patyrė dėl kiekvieno asmens galimai kaltų veiksmų. Neaišku, apie kokius pažeidimus ieškovė prašo pranešti prokurorams. Ieškovė turėtų patikslinti ieškinį, nurodydama tinkamus atsakovus, taip pat nurodyti savo gyvenamosios vietos adresą.

5Ieškovei teismo nustatytu terminu nepašalinus ieškinio pareiškimo trūkumų, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 13 d. nutartimi ieškovės T. Ž. ieškinį dėl neturtinės žalos prileisimo laikė nepaduotu ir grąžino jį ieškovei. Ieškovė dėl šios teismo nutarties padavė atskirąjį skundą.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 2 d. nutartimi tenkino ieškovės T. Ž. atskirąjį skundą, panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartį ir nustatė naują terminą iki 2013 m. balandžio 18 d. ieškinio pareiškimo trūkumams pašalinti, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovei nebuvo įteikta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 22 d. nutartis, ir ieškovė dėl šios priežasties neturėjo galimybės pašalinti ieškinio trūkumų.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi nustatė ieškovei T. Ž. naują 7 dienų terminą nuo nutarties gavimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti, atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutartis nebuvo įteikta ieškovei, o teismo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti pasibaigė.

  1. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė T. Ž. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartį ir priimti ieškinį nagrinėti teisme. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91) Teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti klausimą dėl ieškovės reikalavimų Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir Klaipėdos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybai. Toks teismo procesinis sprendimas prieštarauja ekonomiškumo ir protingumo principams, nes ieškinį reikėtų skaldyti į dvi dalis.

102) Ieškinyje yra aiškiai nurodytos visos aplinkybės, kuriomis grindžiamas žalos atsiradimas, o visus neaiškumus teismas gali išsiaiškinti parengiamajame teismo posėdyje. Teismo nustatyti trūkumai yra formalūs ir neesminiai, nesudarantys kliūčių priimti ieškinį.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja ir vertina tik tuos apelianto argumentus, kurie tiesiogiai susiję su ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumu ir pagrįstumu, neanalizuodamas tų apelianto argumentų, kurie nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam klausimui išspręsti. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Kaip matyti iš ieškovės T. Ž. pateikto atskirojo skundo turinio, ieškovė ginčija ne Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartį, kuria nustatytas naujas terminas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 22 d. nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti, o nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartimi, kuria konstatuoti ieškinio pareiškimo trūkumai. Iš bylos medžiagos matyti, kad abi nutartys ieškovei buvo įteiktos tą pačią dieną (b.l. 27), taigi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 22 d. nutarties apskundimo apeliacine tvarka terminas nėra praleistas. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės atskirajame skunde formuluojamas reikalavimas – panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartį, nesukeltų jos pageidaujamų teisinių pasekmių (t.y. teismui panaikinus šią nutartį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 22 d. nutartis liktų galioti), be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. teismo nutartis dėl naujo procesinio termino nustatymo pagal įstatymą negali būti skundžiama atskiruoju skundu (CPK 334 straipsnio 1 dalis), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad paduotas atskirasis skundas yra su turinio trūkumais (atskirajame skunde netiksliai nurodyta ginčijama nutartis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo trūkumų šalinimo instituto taikymas apeliacinės instancijos teisme (CPK 316 straipsnio 3 dalis) šiuo atveju netaikytinas, kadangi apeliantės valia yra aiški, o procesinių kliūčių ginčyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 22 d. nutartį nenustatyta (CPK 115 straipsnio 4 dalis). Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas nagrinėja atskirąjį skundą iš esmės, pasisakydamas dėl apeliantės ginčijamos - Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 22 d. nutarties, teisėtumo ir pagrįstumo.

13CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatyme nustatyta tvarka kreiptis į teismą tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymu saugomas interesas. Teisė į teisminę gynybą nėra absoliuti. Jos įgyvendinimo tvarką bei sąlygas nustato teisės aktai. Teisė į teisminę gynybą nereiškia, kad teismas privalo priimti ir nagrinėti bet kurį suinteresuoto asmens pareikštą reikalavimą. Suinteresuotas asmuo, siekiantis apginti galimai pažeistą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, turi pateikti teismui procesinį dokumentą, kuris atitiktų įstatyme nustatytus formos ir turinio reikalavimus. Tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas įstatymo leidėjo siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, nes būtent ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, be ko teismo procesas taptų neįmanomu.

14Teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens pateikto ieškinio pareiškimo priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį. Nustatęs, kad nėra bent vienos iš CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės kreiptis į teismą prielaidos ar šios teisės įgyvendinimo sąlygos, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Nesant pagrindo atsisakyti priimti ieškinį, teismas patikrina, ar nėra ieškinio (pareiškimo) formos ir turinio trūkumų, o juos nustatęs, numato terminą trūkumams pašalinti (CPK 115, 138 straipsniai). Tik tuomet, jeigu suinteresuoto asmens pateiktas ieškinys (pareiškimas) neturi formos ir turinio trūkumų, teismas priima jį nagrinėti (CPK 137 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad ieškinio pareiškimo turinio ir formos trūkumai (esant netinkamai suformuluotam ieškinio dalykui ir/ar pagrindui) tam tikrais atvejais kliudo teismui nuspręsti, ar CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės kreiptis į teismą prielaidos ar šios teisės įgyvendinimo sąlygos konkrečiu atveju išties egzistuoja, t.y. ar ieškovo pareikštas reikalavimas apskritai nagrinėtinas teisme, ar teismingas konkrečiam teismui, ir t.t. Ieškinio elementai (ieškinio dalykas ir pagrindas) turi esminę reikšmę sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą.

15Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad teismui pateiktame ieškinyje faktinės aplinkybės dėstomos nenuosekliai ir neaiškiai, ieškinyje nėra nurodyta, kuo pasireiškė ieškovės patirta neturtinė žala, neįvardyti įrodymai, kuriais ieškovė įrodinės patirtos neturtinės žalos dydį, nenurodyta, kokių konkrečiai asmenų veiksmais kokia žala ieškovei padaryta. Taigi, ieškovės pateiktame ieškinyje netinkamai suformuluotas ieškinio dalykas ir pagrindas. Tokio pobūdžio trūkumai, priešingai nei teigia apeliantė, nėra formalūs, ir teismo negali būti šalinami pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu. Pirma, pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį teismas, kaip ginčus dėl teisės sprendžianti institucija, privalo būti nešališkas. Tai reiškia, kad teismas negali už ieškovą suformuluoti ieškinio dalyko ir pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-819/2008). Antra, dėl ieškovės reiškiamų reikalavimų neaiškumo ir neapibrėžtumo nėra galimybės spręsti, ar ieškinys apskritai gali būti nagrinėjamas teisme civilinio proceso tvarka, ir ar pareikštas nepažeidžiant teismingumo taisyklių. Esant nurodytiems ieškinio trūkumams, teismas negalėjo priimti ieškinio nagrinėti teisme ir pagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Ginčijama teismo nutartis šioje dalyje yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti nėra teisinio pagrindo.

16Apeliantė taip pat nesutinka su ginčijamos nutarties dalimi, kuria jos ieškinį dalyje dėl reikalavimų Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir Klaipėdos valstybės garantuojamos antrinės pagalbos tarnybai atsisakyta priimti. Remiantis CPK 137 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas neteismingas tam teismui. Pagal šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (dominuojančio teisinio santykio taisyklė) (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis, CPK 36 straipsnio 2 dalis). Kaip minėta, ieškovės ieškinio dalykas ir pagrindas yra suformuluotas netinkamai, iš ieškovės suformuluotų reikalavimų nėra aišku, kuris iš jų ir kokia dalimi į kurį iš atsakovų yra nukreiptas, ar reikalavimai skirtingiems atsakovams yra neatsiejamai tarpusavyje susiję, dėl ko jie visi turėtų būti nagrinėjami vienoje byloje. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 22 d. nutartimi ieškovei T. Ž. nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti t. y. nurodyti, kokiais konkrečiais kiekvieno asmens neteisėtais veiksmais ieškovei padaryta žala bei nurodyti aplinkybes, kurios leistų daryti išvadą, jog ieškovės prašoma atlyginti žala atsirado dėl konkrečių teisėjų, prokurorų ar kitų pareigūnų kaltų veiksmų, apeliacinės instancijos teismo manymu, teismas nepagrįstai ta pačia nutartimi atsisakė priimti ieškovės T. Ž. ieškinį dalyje dėl Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir Klaipėdos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybai pareikštų reikalavimų. Dėl ieškinio teismingumo konkrečiam teismui pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti ieškovei pateiktus patikslintą ieškinį, t. y. ieškovei tinkamai suformulavus ieškinio dalyką ir pagrindą, todėl Vilniaus apylinkės teismo 2012 m. sausio 22 d. nutartis dalyje, kuria atsisakyta priimti ieškovės T. Ž. ieškinį dėl Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir Klaipėdos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybai pareikštų reikalavimų, naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

17Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas ieškinio pareiškimo trūkumams pašalinti pasibaigė, ieškovei nustatytinas naujas procesinis terminas šiam procesiniam veiksmui atlikti.

18Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 339 straipsniu, teismas

Nutarė

19Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 22 d. nutartį dalyje, kuria atsisakyta priimti ieškovės T. Ž. ieškinį dėl Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir Klaipėdos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybai pareikštų reikalavimų panaikinti.

21Nustatyti ieškovei T. Ž. terminą iki 2013 m. liepos 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 22 d. nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė, apeliacine... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė T. Ž. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama: „1) pripažinti... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 22 d. nutartimi ieškovės T.... 5. Ieškovei teismo nustatytu terminu nepašalinus ieškinio pareiškimo... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 2 d. nutartimi tenkino... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi nustatė... 8. Atskiruoju skundu ieškovė T. Ž. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 9. 1) Teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti klausimą dėl ieškovės... 10. 2) Ieškinyje yra aiškiai nurodytos visos aplinkybės, kuriomis grindžiamas... 11. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 12. Kaip matyti iš ieškovės T. Ž. pateikto atskirojo skundo turinio, ieškovė... 13. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 14. Teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens pateikto ieškinio pareiškimo... 15. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 16. Apeliantė taip pat nesutinka su ginčijamos nutarties dalimi, kuria jos... 17. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas ieškinio pareiškimo... 18. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 19. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 22 d. nutartį dalyje, kuria... 21. Nustatyti ieškovei T. Ž. terminą iki 2013 m. liepos 22 d. Vilniaus miesto...