Byla 2S-624-480/2018
Dėl baudos skyrimo už sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys J. L. Č., N. Č., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, R. M

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų N. Č. ir J. L. Č. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. sausio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2090-192/2016 pagal antstolio R. B. pareiškimą dėl baudos skyrimo už sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys J. L. Č., N. Č., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, R. M..

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. kovo 17 d. nutartimi tenkino antstolio R. B. prašymą dėl baudų skyrimo vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) už Kauno apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-773-717/2012, nevykdymą; skyrė skolininkui N. Č. 5 Eur dydžio baudą už kiekvieną Kauno apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-773-717/2012, neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai; skyrė skolininkei J. L. Č. 5 Eur dydžio baudą už kiekvieną Kauno apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-773-717/2012, neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai.
 2. Pareiškėjai N. Č. ir J. L. Č. 2017 m. gruodžio 12 d. pateikė prašymą stabdyti ir atidėti vykdymo procesą civilinėje byloje Nr. 2-2090-192/2016, kol nepaaiškės civilinės bylos Nr. 2-773-717/2012 atnaujinimo išvados.
 3. Kauno apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 27 d. nutartimi nustatė pareiškėjams J. L. Č. ir N. Č. 7 dienų terminą nuo šios nutarties gavimo dienos nutartyje nurodytiems prašymo trūkumams pašalinti.
 4. Pareiškėjai N. Č. ir J. L. Č. pateikė patikslintą prašymą stabdyti vykdymo procesą civilinėje byloje Nr. 2-2090-192/2016, kol nepaaiškės civilinės bylos Nr. 2-773-717/2012 proceso atnaujinimo išvados.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apylinkės teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi pareiškėjų J. L. Č. ir N. Č. prašymą laikė nepaduotu, nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, ir grąžino procesinį dokumentą pateikusiems asmenims.
 2. Teismas konstatavo, kad teismo nutartimi nustatyti trūkumai tinkamai nebuvo pašalinti, nes tinkamai nepatikslintas prašymo reikalavimas – nenurodyta nesumokėtų baudų suma, nutarties vykdymo tvarka, duomenys apie esamą savo finansinę padėtį ir turimus kreditorinius įsipareigojimus, o procesinio dokumento reikalavimai turi būti suformuluoti tinkamai, kad prašymo tenkinimo atveju būtų įmanoma jį įgyvendinti.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjai N. Č. ir J. L. Č. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės (5 t. b. l. 90-92). Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:
  1. Apeliantai teismui pateikė prašymą, kuris atitiko tiek jo formai, tiek turiniui keliamus reikalavimus, tačiau teismas šio prašymo visiškai nesprendė, savo iniciatyva jų prašymą stabdyti vykdymo veiksmus laikė netinkamai suformuluotu prašymu išdėstyti teismo nutarties vykdymą, tokiu būdu neatskleidė bylos esmės ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį.
  2. Pareiškėjai kreipėsi į su prašymu dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-773-717/2012 atnaujinimo, bei su prašymu stabdyti ir/ar atidėti vykdymo procesą civilinėje byloje Nr. 2-2090-192/2016, kol nepaaiškės proceso atnaujinimo išvados. Tačiau teismas jų prašymo iš viso nesprendė, priėmė nesuprantamą nutartį dėl trūkumų šalinimo, siekiant teismo nutarties vykdymo išdėstymo, nors jie tokio prašymo iš viso nereiškė, dėl ko pažeidė CPK 372 straipsnio 2 dalį.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties, kuria teismas apeliantų prašymą stabdyti ir atidėti vykdymo procesą civilinėje byloje Nr. 2-2090-192/2016, kol nepaaiškės civilinės bylos Nr. 2-773-717/2012 atnaujinimo išvados, nepašalinus prašymo trūkumų, laikė nepaduotu ir grąžino apeliantams, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Apeliantai atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva nutarė apeliantų prašymą stabdyti vykdymo veiksmus laikyti prašymu dėl teismo nutarties vykdymo išdėstymo, apeliantų prašymo stabdyti vykdymo veiksmus neišsprendė, tokiu būdu neatskleidė bylos esmės ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantų argumentais sutinka.
 4. Vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų yra teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris reiškia, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Kita vertus, konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje, nėra absoliuti ir ji negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu ir / ar bet kokia forma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisminės gynybos prieinamumo principo, ne kartą yra nurodęs, kad ši teisė, kaip ir bet kuri kita, turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros tvarkos, kuri nustatyta specialiuosiuose įstatymuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040-464/2015).
 5. Kiekvienas teismui teikiamas procesinis dokumentas turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, nustatytus šių dokumentų formai ir turiniui (CPK 111-114 str.). Ar pateiktas procesinis dokumentas atitinka jam keliamus reikalavimus patikrina teismas, spręsdamas to dokumento priėmimo klausimą. Jeigu procesinis dokumentas neatitinka CPK įtvirtintų reikalavimų, teismas privalo nustatyti terminą trūkumams šalinti (CPK 115 str. 2 d., 138 str., 316 str., 370 str. 1 d.), o jeigu šį dokumentą padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, toks procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį pateikusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).
 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjai N. Č. ir J. L. Č. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą stabdyti vykdymo procesą civilinėje byloje Nr. 2-2090-192/2016, kol nepaaiškės civilinės bylos Nr. 2-773-717/2012 proceso atnaujinimo išvados. Kaip matyti iš pareiškėjų prašymo turinio ir Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, Kauno apylinkės teisme tuo pačiu metu buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. A2-20289-713/2017 pagal pareiškėjų N. Č., J. L. Č. prašymą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, R. M. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-773-717/2012; teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi procesą atsisakyta atnaujinti, nutartis neįsiteisėjusi.
 7. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs prašymo turinį ir reikalavimą sprendžia, kad nors pareiškėjų prašymas yra suformuluotas netiksliai, prašymas yra su trūkumais, tačiau tiek iš paties reikalavimo, tiek iš procesinio dokumento turinio matyti, kad pareiškėjai, pateikę prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2090-192/2016, siekia sustabdyti baudų išieškojimą už Kauno apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-773-717/2012 nevykdymą iki bus išnagrinėtas jų prašymas dėl proceso atnaujinimo.
 8. CPK 372 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu arba savo iniciatyva turi teisę sustabdyti sprendimo ar nutarties vykdymą tol, kol bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Kaip ne kartą pasisakyta teismų praktikoje, ši priemonė atitinka laikinąsias apsaugos priemones, įtvirtintas CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte, – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-273-178/2016, 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017).
 9. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašymą sustabdyti sprendimo ar nutarties vykdymą tol, kol bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo, nagrinėja teismas, kuriam pateiktas prašymas atnaujinti procesą, t. y. toks prašymas nagrinėjamas toje pačioje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą. Tokiu atveju vertintinos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtinos, CPK 144 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, be kita ko atsižvelgiant ir į tai, kad išieškojimo vykdymo procese sustabdymo instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti labiau rezervuotai nei paprastai, juo labiau, kad CPK 373 straipsnyje numatyta įvykdytų teismo sprendimo (nutarčių) atgręžimo galimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-273-178/2016).
 10. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų argumentais, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apeliantų prašymą stabdyti vykdymo veiksmus (CPK 372 str. 2 d.) laikė prašymu dėl teismo nutarties vykdymo išdėstymo (CPK 284 str. 1 d.), dėl to nepagrįstai 2017 m. gruodžio 27 d. nutartimi nustatė pareiškėjams terminą prašymo dėl teismo nutarties vykdymo išdėstymo trūkumams pašalinti, taip pat nepagrįstai skundžiama 2018 m. sausio 11 d. nutartimi pareiškėjų prašymą laikė nepaduotu, konstatavęs, kad nustatytu terminu trūkumai nebuvo pašalinti. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pareiškėjų prašymo stabdyti vykdymo veiksmus nenagrinėjo, neperdavė jo nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėjančiam teismui, o priimdamas skundžiamą nutartį neatskleidė bylos esmės, kas sudaro pagrindą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti.
 11. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinių dokumentų trūkumų šalinimą ir priėmimą reglamentuojančias procesinės teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas negali išnagrinėti apeliantų prašymo iš esmės, kadangi prašymo priėmimo klausimas yra priskiriamas pirmosios instancijos teismo kompetencijai (CPK 137 str. 1 d.), be to, apeliantų prašymo išnagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme apribotų bylos šalių teisę į apeliaciją, įtvirtintą CPK 372 straipsnio 2 dalyje, kadangi nutartis dėl sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymo gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Todėl yra pagrindas tenkinti atskirąjį skundą iš dalies, panaikinti skundžiamą Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartį bei perduoti pareiškėjų prašymo stabdyti vykdymo veiksmus priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

10Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338-339 straipsniais,

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

12Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjų N. Č. ir J. L. Č. prašymo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai