Byla 2-1613-381/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta atsakovei J. įmonei „JONAS“ iškelti bankroto bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės J. įmonės „JONAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta atsakovei J. įmonei „JONAS“ iškelti bankroto bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė viešoji įstaiga (toliau – VšĮ) I. L. darželis-mokykla „Dūzginėlio bitutės“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei J. įmonei „JONAS“ iškėlimo. Ieškovė nurodė, kad atsakovė skolinga ieškovei 6 825,62 Eur, nes laiku nesumokėjo už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Atsakovė nėra pajėgi ir ateityje nebus pajėgi įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, nes yra nemoki įmonė.

62.

7Atsakovė J. įmonė „JONAS“ atsiliepime į pareiškimą prašė pareiškimą atmesti. Atsakovė nurodė, kad jos skola ieškovei yra ne 6 825,62 Eur, o 5 276,76 Eur. Atsakovė nėra nemoki įmonė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies prasme, nes jos turtas – 709 229 Eur, o pradelsti įsipareigojimai – 113 417 Eur. Atsakovė yra pelningą veiklą vykdanti, pajams gaunanti moki įmonė.

83.

9Trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija AVOCAD nurodė, kad atsakovės skola jai yra 4 607,33 Eur, ir prašė klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręsti pagal visus pateiktus rašytinius įrodymus.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsisakė atsakovei J. įmonei „JONAS“ iškelti bankroto bylą.

135.

14Teismas iš atsakovės 2018 m. gegužės 31 d. balanso nustatė, kad atsakovės turtas – 709 229 Eur, o per 1 metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 325 582 Eur, t. y. neviršija į balansą įrašytos turto vertės. Teismas nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, jog atsakovei nuosavybės teise priklauso pastatai, kurių vidutinė rinkos vertė – 252 893 Eur. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „REGITRA“ duomenimis atsakovės vardu registruotos 3 transporto priemonės. Atsakovė pateikė duomenis, kad jos pradelsti įsipareigojimai – 113 417 Eur, o debitorių skolos – 440 728,97 Eur. Iš 2018 m. balandžio 9 d. sutarties teismas nustatė, kad atsakovė yra įsipareigojusi užsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Enifas“ atlikti darbus, už kuriuos numatytas 300 109,50 Eur atlyginimas. Teismas, įvertinęs pateiktus rašytinius įrodymus, sprendė, jog nėra teisinio pagrindo iškelti atsakovei bankroto bylą, nes įmonės turimo turto pakanka pradelstiems įsipareigojimams įvykdyti. Išanalizavęs visus duomenis, teismas padarė išvadą, jog nutarties priėmimo dieną atsakovės turtinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būklės. Teismo vertinimu, nors atsakovė ir turi pradelstų įsipareigojimų, tačiau nustatytos aplinkybės patvirtina, kad įmonė nėra nemoki, vykdo veiklą, todėl nėra pagrindo atsakovei kelti bankroto bylą.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

166.

17Atsakovė J. įmonė „JONAS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

186.1.

19Teismas pakankamai (pernelyg) formaliai išsprendė klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, išsamiai neišnagrinėjo visų aplinkybių bei įrodymų (finansinių duomenų), todėl nevisiškai atskleidė atsakovės finansinę būseną, visiškai neišanalizavo tikrosios atsakovės turtinės padėties, t. y. nesilaikė ĮBĮ ir teismų praktikoje įtvirtintų pareigų.

206.2.

21Atskirasis skundas teikiamas siekiant tinkamo bylos išnagrinėjimo ir to, kad ateityje nepasikartotų nepagrįsti pareiškimai dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

226.3.

23Nors atsakovė ir turi finansinių sunkumų, tačiau vykdo pelningą veiklą ir mažina savo įsipareigojimus.

246.4.

25Nors byloje pakanka įrodymų patvirtinti faktą, kad atsakovė yra moki įmonė, tačiau skundžiamoje teismo nutartyje išdėstyti argumentai galutinai nepatvirtina šio fakto, jog ateityje niekas nebekeltų klausimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Teismas skundžiamoje nutartyje turėjo aiškiai nurodyti, kad atsakovė yra moki įmonė, tačiau to nepadarė, o tai reiškia, jog teismo nutartis yra nepagrįsta ir nemotyvuota.

267.

27Ieškovė VšĮ I. L. darželis-mokykla „Dūzginėlio bitutės“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo netenkinti atskirojo skundo. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

287.1.

29Apeliantė iš esmės neginčija skundžiamos teismo nutarties rezoliucinės dalies atsisakyti iškelti jai bankroto bylą, tik nesutinka su motyvuojamąja skundžiamos teismo nutarties dalimi, t. y. pati bylos baigtis apeliantę tenkina. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad skundžiama teismo nutartis yra nepakankamai motyvuota jos turtinės padėties vertinimo aspektu, nes teismas aptarė visus apeliantės pateiktus įrodymus ir teiginius, patvirtinančius jos turimą turtą ir skolas kreditoriams (Nekilnojamojo turto registro, VĮ „REGITRA“ duomenis, buhalterinius dokumentus). Šiuos įrodymus teismas įvertino ĮBĮ nurodomos nemokumo būsenos kontekste ir padarė išvadą, kad apeliantės turtinė padėtis vertinamuoju momentu neatitinka nemokumo būsenos, todėl pagrindo kelti bankroto bylą nėra.

307.2.

31Skundžiamoje nutartyje teismas ne kartą tiesiogiai konstatavo, kad apeliantė nėra nemoki, o pagal ĮBĮ ir jo taikymo praktiką abejotina, ar bylose dėl bankroto iškėlimo teismas iš viso turi ir gali turėti funkciją konstatuoti įmonės mokumą, nes tokiose bylose neatliekamas įmonės veiklos auditas, jos pelningumo ar planuojamų rodiklių vertinimas. Tokiose bylose teismas nustato faktą, ar pagal esamus įmonės finansinės ir ūkinės veiklos būklės įrodymus galima įmonę pripažinti nemokia ĮBĮ prasme. Kadangi tokios civilinės bylos tikslas yra būtent nemokumo fakto egzistavimo patikrinimas, apeliantė, reikalaudama patvirtinti jos mokumą, reikalauja teismo peržengti bylos nagrinėjimo ribas.

327.3.

33Skundžiamojoje teismo nutartyje konstatuotas faktas apie apeliantės nebuvimą nemokia įmone neužtikrina apeliantei, kad ateityje kiti jos kreditoriai neabejos jos mokumu, kadangi įmonės nemokumas yra ne statinė, o dinaminė teisinė būklė. Todėl apeliantės siekio, kad ateityje nebūtų pateikti nauji pareiškimai dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, neužtikrintų ir atskiruoju skundu siekiama kitokio turinio (motyvacijos prasme) teismo nutartis.

347.4.

35Apeliantės noras teismo nutartyje, kuria atsisakyta jai iškelti bankroto bylą, matyti kitokias gramatines sakinių struktūras ar žodžius „moki“ vietoje žodžių „nėra nemoki“ nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teismui tenkinti atskirąjį skundą ir pirmosios instancijos teismui pakartotinai byloje vertinti tuos pačius apeliantės pateiktus įrodymus. Apeliantė nepagrindė, kokias jos teises pažeidžia jai palankios skundžiamos teismo nutarties motyvacinė dalis. Apeliantės teiginiai apie nepakankamai išsamiai ištirtus įrodymus laikytini asmenine jos nuomone.

367.5.

37Nors ieškovės procesinis siekis inicijuojant bylą buvo bankroto bylos apeliantei iškėlimas, pripažintina, kad pagrindo kelti bankroto bylą nebuvimas teismo buvo nustatytas pagal faktines apeliantės pateiktas turto ir įsipareigojimų aplinkybes. Todėl atskirojo skundo patenkinimas tik pridėtų darbo teismams ir padidintų visų bylos dalyvių bylinėjimosi išlaidas, o iš esmės bylos dėl bankroto bylos apeliantei iškėlimo rezultatas nepasikeistų, nes teismas pakartotinai vertintų tuos pačius įrodymus.

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

398.

40Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Viena iš atskirojo skundo nagrinėjimo prielaidų – pagrindų nutraukti apeliacinį procesą nebuvimas. Atskirąjį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 305 ir 338 straipsniai). Atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda neveiksnus tam tikroje srityje asmuo arba asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

419.

42Šiuo atveju apeliacine tvarka yra skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta atsakovei J. įmonei „JONAS“ iškelti bankroto bylą. Ši teismo nutartis gali būti apeliacinio apskundimo objektas, tačiau vertintina, ar atsakovė yra subjektas, turintis teisę paduoti atskirąjį skundą dėl tokios teismo nutarties. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog apeliacinį skundą paduodantis asmuo turi būti teisiškai suinteresuotas, kad būtų pakeistas ar panaikintas skundžiamas teismo sprendimas. Nors visi dalyvaujantys asmenys turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (tai gali būti materialinis ir (ar) procesinis teisinis suinteresuotumas (CPK 37 straipsnis)), tačiau ne kiekvienas jų turi teisinį suinteresuotumą, kad būtų pakeistas ar panaikintas skundžiamas teismo sprendimas. Teisiškai suinteresuotu skundžiamo teismo sprendimo pakeitimu ar panaikinimu laikomas tas byloje dalyvaujantis asmuo, kuriam skundžiamas teismo sprendimas yra nepalankus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179-611/2017).

4310.

44Teismų praktikoje pripažįstama, kad gali būti skundžiamas tiek visas procesinis sprendimas, tiek jo motyvuojamoji dalis, nes teisinę reikšmę turi ne tik teismo sprendimo rezoliucinė dalis, bet ir nustatymas konkrečių faktų ir teisinių santykių, kurie vertintini kaip prejudiciniai, turintys res judicata (teismo galutinai išspręsto klausimo) galią (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1142-798/2018). Tačiau abiem atvejais, t. y. tiek skundžiant visą teismo procesinį sprendimą, tiek ir jo motyvuojamąją dalį, skundą paduodantis asmuo turi turėti teisinį suinteresuotumą, kad skundžiamas teismo procesinis sprendimas ar jo motyvuojamoji dalis būtų pakeista ar panaikinta dėl to, jog skundžiamas teismo procesinis sprendimas ar jo motyvuojamoji dalis jam yra nepalanki.

4511.

46Nors apeliantė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, tačiau ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą pagrįstai nurodo, kad atskirojo skundo argumentacija patvirtina, jog apeliantė iš esmės neginčija skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties rezoliucinės dalies atsisakyti iškelti jai bankroto bylą, t. y. pati bylos baigtis apeliantę tenkina. Apeliantė tik nesutinka su motyvuojamąja skundžiamos teismo nutarties dalimi. Apeliantės teigimu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nėra pakankamai ir tinkamai motyvuota. Pati apeliantė pripažįsta, kad atskiruoju skundu tam, jog ateityje nepasikartotų nepagrįsti pareiškimai dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, siekiama, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutartis būtų panaikinta ir byla perduota nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kuris, iš naujo išnagrinėjęs bylą, turėtų konstatuoti, jog atsakovė yra moki įmonė.

4712.

48Pažymėtina, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas padarė aiškią išvadą, jog apeliantė nėra nemoki, o tai ir reiškia konstatavimą, kad įmonė yra moki. Tačiau pirmosios instancijos teismo padaryta išvada dėl atsakovės nebuvimo nemokia (buvimo mokia) įmone nesudaro nei faktinio, nei teisinio pagrindo tvirtinti, jog įmonė ir ateityje bus moki. Taigi sutiktina su ieškovės pozicija, kad apeliantės siekio, jog ateityje nebūtų pateikti nauji pareiškimai dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, neužtikrintų ir kitokio turinio (motyvacijos prasme) teismo nutartis, nes įmonės finansinė padėtis yra ne statinė, o dinaminė būklė, kuri ateityje gali pasikeisti ir būti vertinama iš naujo.

4913.

50Atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovė apeliacine tvarka skundžia jai palankią (tiek motyvų, tiek rezultato aspektu) pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovė nelaikytina teisiškai suinteresuotu subjektu dėl skundžiamos teismo nutarties (ar jos motyvų) pakeitimo ar panaikinimo, o tai sudaro pagrindą nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės J. įmonės „JONAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, nes atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti (CPK 5, 302, 305 straipsniai, 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 5 dalis ir 338 straipsnis).

51Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

52Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės J. įmonės „JONAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė viešoji įstaiga (toliau – VšĮ) I. L. darželis-mokykla... 6. 2.... 7. Atsakovė J. įmonė „JONAS“ atsiliepime į pareiškimą prašė... 8. 3.... 9. Trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija AVOCAD nurodė, kad atsakovės... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsisakė... 13. 5.... 14. Teismas iš atsakovės 2018 m. gegužės 31 d. balanso nustatė, kad atsakovės... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. 6.... 17. Atsakovė J. įmonė „JONAS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 18. 6.1.... 19. Teismas pakankamai (pernelyg) formaliai išsprendė klausimą dėl bankroto... 20. 6.2.... 21. Atskirasis skundas teikiamas siekiant tinkamo bylos išnagrinėjimo ir to, kad... 22. 6.3.... 23. Nors atsakovė ir turi finansinių sunkumų, tačiau vykdo pelningą veiklą ir... 24. 6.4.... 25. Nors byloje pakanka įrodymų patvirtinti faktą, kad atsakovė yra moki... 26. 7.... 27. Ieškovė VšĮ I. L. darželis-mokykla „Dūzginėlio bitutės“ atsiliepime... 28. 7.1.... 29. Apeliantė iš esmės neginčija skundžiamos teismo nutarties rezoliucinės... 30. 7.2.... 31. Skundžiamoje nutartyje teismas ne kartą tiesiogiai konstatavo, kad apeliantė... 32. 7.3.... 33. Skundžiamojoje teismo nutartyje konstatuotas faktas apie apeliantės nebuvimą... 34. 7.4.... 35. Apeliantės noras teismo nutartyje, kuria atsisakyta jai iškelti bankroto... 36. 7.5.... 37. Nors ieškovės procesinis siekis inicijuojant bylą buvo bankroto bylos... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. 8.... 40. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338... 41. 9.... 42. Šiuo atveju apeliacine tvarka yra skundžiama pirmosios instancijos teismo... 43. 10.... 44. Teismų praktikoje pripažįstama, kad gali būti skundžiamas tiek visas... 45. 11.... 46. Nors apeliantė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio... 47. 12.... 48. Pažymėtina, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas padarė... 49. 13.... 50. Atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovė apeliacine tvarka... 51. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 52. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės J. įmonės...