Byla e2-596-569/2019
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo pakeitimo, darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė,

2sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui M. S.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. P. kreditorinį reikalavimą atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Energija, ryšiai, statyba‘‘ dėl darbo ginčų komisijos sprendimo pakeitimo, darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo.

5Teismas

Nustatė

61.

7Ieškovas V. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Pateiktame teismui ieškinyje nurodė, kad pagal 2017 m. lapkričio 1 d. darbo sutartį pas atsakovą UAB „Energija, ryšiai, statyba“ dirbo ( - ) pareigose. Ieškovą su atsakovu darbo teisiniai santykiai siejo nuo 2017-11-01 iki 2018 - 12 - 31. Atsakovė, 2018 - 12 - 31 atleidusi jį iš darbo, su juo atleidimo dieną neatsiskaitė, t. y. nesumokėjo apie 2000,00 Eur darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas. Paskutinis mokėjimas banko sąskaitos išraše „alga“ už 2018 m. lapkričio mėnesį atliktas 2018 - 12 - 06. Prašoma priteisti suma preliminari, kadangi atsakovas neteikia oficialių duomenų apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir nepanaudotas kasmetines atostogas.

82.

9Ieškovas 2019-04-26 pateikė Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių darbo ginčų komisijai prašymą dėl jam neišmokėto darbo užmokesčio ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką. Taip pat jis savo prašyme nurodė, kad tikėjosi, jog darbdavys atsiskaitys vėliau, dėl šios priežasties praleido terminą prašymui pateikti. Ieškovas prašė atnaujinti praleistą terminą prašymui pateikti ir išieškoti iš atsakovės ieškovui priklausančias su darbo santykiais susijusias sumas. Be to, praradęs darbą, jis su partneriu iš užsienio nedelsiant steigė įmonę UAB „ P. M. elektra LT“, kuri įsteigta 2019 - 01 - 15. Įmonės steigimo laikotarpiu ir kelis mėnesius po to ieškovas buvo komandiruotėje užsienyje. Grįžęs į Lietuvą ir sužinojęs, kad 2019-04-26 dienai piniginės išmokos nesumokėtos, nedelsiant kreipėsi darbo ginčų komisiją.

103.

11Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių darbo ginčų komisija 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. DGKS-3047 atsisakė išnagrinėti jo darbo ginčą dėl teisės, nes prašymas buvo pateiktas praleidus LR DK 220 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą ir darbo ginčų komisija jo neatnaujino.

124.

13Darbo ginčų komisija savo sprendimą motyvavo tuo, kad ieškovas apie pažeistą savo teisę sužinojo 2018-12-31, kai darbo santykiai buvo nutraukti ir su juo buvo neatsiskaityta. Todėl darbo ginčų komisija nusprendė, kad ieškovas nepasinaudojo įstatymo numatyta teise ir nesikreipė per tris mėnesius į darbo ginčų komisiją, kai sužinojo, kad yra pažeistos jo teisės, prašymo pateikimo Darbo ginčų komisijai termino praleidimas sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti nagrinėti prašymą.

145.

15Darbo ginčų komisijos sprendimas atsisakyti nagrinėti darbo ginčą nepanaikina teisės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos, todėl ieškovas su Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. DGKS-3047 nesutinka ir laiko jį nepagrįstu bei neteisėtu, teikia teismui ieškinį.

166.

17Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 231 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbo ginčo šaliai nesutinkant su darbo ginčų komisijos sprendimu, taip pat darbo ginčų komisijai priėmus sprendimą atsisakyti atnaujinti praleistą terminą kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės, darbo ginčo šalis per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos turi teisę pareikšti ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis (aktuali redakcija nuo 2018-01-01).

187.

19Atsakovė, 2018 m. gruodžio 31 d. atleidusi ieškovą iš darbo, su juo atleidimo dieną neatsiskaitė, nors privalėjo atsikaityti. Pagal pateiktą ieškovo banko sąskaitos išrašą jam darbo užmokestis prieš jo atleidimą iš darbo buvo išmokėtas tik 2018-12-06. Po šio bankinio pavedimo ieškovas dar pas atsakovą dirbo iki 2018-12-31 ar faktiškai netgi ilgiau, kiek pamena gal iki 2019 - 01 - 05, tačiau už šį darbo laiką ir už gruodžio mėnesį iš atsakovės jokių išmokėjimų nėra gavęs. Pagal ieškovo preliminarius paskaičiavimus jam atsakovas yra skolingas 2000,00 Eur darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

208.

21Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje numatyta (buvusi aktuali redakcija 2017-04-04), kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalyje numatyta (aktuali redakcija nuo 2018-01-01), kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis - darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė, negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

229.

23Kadangi atsakovė, pažeisdama teisės aktų reikalavimus, uždelsė atsiskaitymą su ieškovu, atsakovė turi pareigą ieškovui sumokėti jo vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką, t. y. sumokėti už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2019 m. birželio 30 d. (už šešis mėnesius) 12000,00 Eur (2000,00 Eur vidutinis darbo užmokestis x 6 mėn.).

2410.

25Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta (aktuali redakcija nuo 2018-01-01), kad darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę, o šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad darbuotojo reikalavimu darbdavys privalo išduoti pažymą apie darbą toje įmonėje, nurodydamas darbuotojo darbo funkciją ar pareigas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį.

2611.

27Ieškovas kreipėsi žodžiu į atsakovę, kad jam suteiktų informaciją apie jam apskaičiuotą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, vidutinį darbo užmokestį, tačiau atsakovė tai padaryti atsisakė.

2812.

29Ieškovas prašo atnaujinti terminą kreiptis į Darbo ginčų komisiją dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo, konstatavus kad terminas praleistas dėl svarbių, objektyvių priežasčių; pakeisti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių darbo ginčų komisijos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. DGKS-3047, priteisti iš atsakovės BUAB „Energija, ryšiai, statyba“ neišmokėtą 2000,00 Eur darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas, vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2019 m. birželio 31 d. 12 000,00 Eur; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3013.

31Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo M. S. su ieškovo reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad atsakovės įmonės vadovas D. G. iki šiol jam nėra perdavęs bankrutuojančios įmonės dokumentų, už ką Šiaulių apygardos teismo nutartimi jam yra paskirta bauda. Todėl nėra jokių duomenų apie tai, kiek laiko ieškovas dirbo pas atsakovę, koks buvo jo darbo užmokestis. Nėra įsakymų dėl komandiruočių, todėl neaišku, kokiu laikotarpiu ieškovas buvo komandiruotėse. Pagal gautus duomenis iš VSDFV registrų bei sąskaitos išrašo matyti, kad ieškovui atsakovė yra išmokėjusi didesnę sumą, nei jam priskaičiuotas darbo užmokestis – yra susidariusi permoka. Tačiau, nesant darbo užmokesčio žiniaraščių ir įsakymų dėl komandiruočių, negalima nustatyti, kokios sumos ieškovui buvo išmokėtos – tik darbo užmokestis ar kartu ir komandiruotpinigiai. Jei įmonės dokumentai bankroto administratoriui bus perduoti ir bus nustatyta, kad ieškovui yra neišmokėtos sumos, susijusios su darbo santykiais, bus galimybė įtraukti ieškovą į kreditorių sąrašą ateityje.

3214.

33Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo M. S. taip pat prašo teismo panaikinti jam paskirtą 2019 m. lapkričio 11d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi 200,00 Eur baudą už neatvykimą į teismo posėdį be svarbios priežasties. Nurodė, kad jis nesiekė vilkinti bylos nagrinėjimo ar piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Prisijungęs prie EPP sistemos, jis matė, kad yra kviečiamas dalyvauti į teismo posėdį, tačiau nepastebėjo prie teismo šaukimo prisegto papildomo dokumento, kad jo dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu. Todėl į 2019 m. lapkričio 11 d. teismo posėdį jis neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

34Kreditorinis reikalavimas netenkintinas.

3515. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 27 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Energija, ryšiai, statyba“. Bankroto administratoriumi paskirta MB ,,Tavix‘‘. Minėta nutartimi nustatytas 30 dienų terminas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos UAB „Energija, ryšiai, statyba“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. 2019 m. liepos 5 d. Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų nutartimi civilinė byla pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovei UAB ,,Energija, ryšiai, statyba‘‘ buvo perduota nagrinėti bankroto bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui.

3613. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nurodė, kad buvęs įmonės vadovas d. G. iki šiol nėra perdavęs įmonės dokumentų, ieškovas jokių įrodymų bei dokumentų apie darbo santykius su atsakove ir jam neišmokėtas sumas nepateikė, todėl bankroto administratorius nesutinka su pareikštu kreditoriniu reikalavimu ir prašo jo netvirtinti.

3714. Pažymėtina, jog nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).

3815. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą. Pažymėtina, kad reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos, vadovaujantis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklėmis ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais suformuota kasacinio teismo praktika. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013); kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai.

3916. Kaip jau buvo minėta, buvęs atsakovės įmonės vadovas jokių dokumentų bankroto administratoriui nėra perdavęs. Ieškovas teismui pateikė savo sąskaitos išrašą apie atsakovės jam išmokėtas pinigų sumas, daugiau įrodymų, patvirtinančių jo reikalavimus, neturi. Bankroto administratorius pateikė duomenis iš VSDFV apie ieškovui priskaičiuotą darbo užmokestį. Iš minėtų duomenų matyti, kad ieškovas pas atsakovę dirbo nuo 2017 m. lapkričio mėnesio iki 2018 m. gruodžio mėnesio imtinai. Nors ieškovas nurodė, kad dirbo pas atsakovę dar ir 2019 m. pradžioje, tokių aplinkybių patvirtinančių įrodymų nėra. Iš bankroto administratoriaus pateiktos lentelės matyti, kad per visą darbo laikotarpį, atskaičius mokesčius, ieškovui turėjo būti išmokėta 12 348,28 Eur. Pagal ieškovo pateiktą sąskaitos išrašą matyti, kad per darbo pas atsakovę laikotarpį pravesta ieškovui pinigų suma sudaro 23 172,06 Eur, kas akivaizdžiai matyti iš bankroto administratoriaus sudarytos lentelės. Todėl pagal byloje esančius įrodymus ieškovui yra išmokėta didesnė suma, nei turėjo būti išmokėta pagal VSDFV duomenis. Didesnė pinigų suma ieškovui galėjo būti pravesta todėl, jog jam buvo skaičiuojami komandiruotpinigiai, nes ieškovas teigė į jas vykdavęs, bet ieškovo pateiktame sąskaitos išraše mokėjimų paskirtis yra nurodyta ,,alga‘‘, ,,avansas‘‘ arba ,,atostoginiai‘‘. Tačiau teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo, prielaidomis vadovautis negali.

4017. Ieškovas nepateikė teismui darbo sutarties, todėl nėra galimybės nustatyti, dėl kokių sąlygų, tame tarpe ir darbo užmokesčio, šalys buvo susitarusios. Į bylą nepateikti įsakymai dėl komandiruočių, todėl nėra galimybės nustatyti jų laikotarpio ir komandiruotpinigių dydžio. Byloje taip pat nėra darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščių. Kadangi iš byloje esančių įrodymų teismas negali daryti išvadų, ar atsakovė, atleisdama ieškovą iš darbo, pilnai su juo atsiskaitė, tenkinti ieškovo kreditorinį reikalavimą nėra pagrindo.

4118. Atsiradus neginčytinų duomenų apie tai, kad ieškovo kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas, ieškovas ar bankroto administratorius savo iniciatyva turi galimybę kreiptis į teismą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

4219. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo M. S. prašo panaikinti jam 2019 m. lapkričio 11d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi paskirtą 200,00 Eur baudą už neatvykimą į teismo posėdį be svarbių priežasčių. Nurodė, kad jis nesiekė vilkinti bylos nagrinėjimo ar piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Prisijungęs prie EPP sistemos jis matė, kad yra kviečiamas dalyvauti į teismo posėdį, tačiau nepastebėjo prie teismo šaukimo prisegto papildomo dokumento, kad jo dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu. Atsakovo atstovas pateikė įrodymus, kad į teismo posėdį kviečiamas neatvyko dėl neatidumo suklydęs, į sekantį teismo posėdį atvyko ir davė paaiškinimus, todėl paskirta nauda jam naikintina (CPK 107 straipsnis).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas,

Nutarė

44Netvirtinti ieškovo V. P. kreditorinio reikalavimo atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Energija, ryšiai, statyba‘‘ dėl darbo ginčų komisijos sprendimo pakeitimo, darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo.

45Panaikinti bankroto administratoriaus MB ,,Tavix‘‘ įgaliotam asmeniui M. S. 2019 m. lapkričio 11 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi paskirtą 200,00 Eur baudą.

46Nutartis, išskyrus nutarties dalį dėl baudos panaikinimo, per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui M. S.,... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. P.... 5. Teismas... 6. 1.... 7. Ieškovas V. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.... 8. 2.... 9. Ieškovas 2019-04-26 pateikė Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 10. 3.... 11. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos... 12. 4.... 13. Darbo ginčų komisija savo sprendimą motyvavo tuo, kad ieškovas apie... 14. 5.... 15. Darbo ginčų komisijos sprendimas atsisakyti nagrinėti darbo ginčą... 16. 6.... 17. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 231 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbo... 18. 7.... 19. Atsakovė, 2018 m. gruodžio 31 d. atleidusi ieškovą iš darbo, su juo... 20. 8.... 21. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje numatyta (buvusi... 22. 9.... 23. Kadangi atsakovė, pažeisdama teisės aktų reikalavimus, uždelsė... 24. 10.... 25. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta (aktuali... 26. 11.... 27. Ieškovas kreipėsi žodžiu į atsakovę, kad jam suteiktų informaciją apie... 28. 12.... 29. Ieškovas prašo atnaujinti terminą kreiptis į Darbo ginčų komisiją dėl... 30. 13.... 31. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo M. S. su ieškovo reikalavimais... 32. 14.... 33. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo M. S. taip pat prašo teismo... 34. Kreditorinis reikalavimas netenkintinas.... 35. 15. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 27 d. nutartimi iškėlė... 36. 13. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka... 37. 14. Pažymėtina, jog nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl... 38. 15. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę... 39. 16. Kaip jau buvo minėta, buvęs atsakovės įmonės vadovas jokių dokumentų... 40. 17. Ieškovas nepateikė teismui darbo sutarties, todėl nėra galimybės... 41. 18. Atsiradus neginčytinų duomenų apie tai, kad ieškovo kreditorinis... 42. 19. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo M. S. prašo panaikinti jam... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu,... 44. Netvirtinti ieškovo V. P. kreditorinio reikalavimo atsakovei bankrutuojančiai... 45. Panaikinti bankroto administratoriaus MB ,,Tavix‘‘ įgaliotam asmeniui M.... 46. Nutartis, išskyrus nutarties dalį dėl baudos panaikinimo, per 7 dienas nuo...