Byla 2KT-38/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų pirmininko Vytauto Kursevičiaus raštu dėl civilinės bylos Nr. 2-716-368/2011, pagal ieškovo Z. B. ieškinį atsakovams bankrutavusiai Z. B. įmonei „Saulė“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Atveika“ įgalioto asmens D. J., ir V. B. dėl varžytynių akto ir nekilnojamojo turto perdavimo akto panaikinimo bei restitucijos taikymo, perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų pirmininko Vytauto Kursevičiaus raštas dėl civilinės bylos Nr. 2-716-368/2011, pagal ieškovo Z. B. ieškinį atsakovams bankrutavusiai Z. B. įmonei „Saulė“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Atveika“ įgalioto asmens D. J., ir V. B. dėl varžytynių akto ir nekilnojamojo turto perdavimo akto panaikinimo bei restitucijos taikymo, perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui. Rašte nurodoma, jog byla buvo paskirta nagrinėti teisėjui Egidijui Mockevičiui, pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje buvo nustatyta, kad atsakovas V. B. nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2010 m. birželio 1 d. dirbo teisėjo padėjėju Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje, todėl teisėjas 2011 m. vasario 17 d. nutartimi nusišalino nuo bylos nagrinėjimo. Atsakovas V. B. per visą savo darbo laikotarpį Šiaulių apygardos teisme dirbo su visais Civilinių bylų skyriaus teisėjais, todėl nagrinėti šią bylą būtų neetiška, o būsimas teismo sprendimas galėtų sukelti abejonių dėl teismo nešališkumo bei nepriklausomumo.

3Byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

4Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje yra nustatyta, kad jeigu kaip byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjas, o byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujančio asmens artimieji giminaičiai (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Pagal šią normą byla perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, taip pat ir tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjo padėjėjas, o byla teisminga tam teismui, kuriame jis dirba (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis byloje Nr. 2KT-68/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis byloje Nr. 2KT-88/2007; 2008 m. balandžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2KT-25/2008; 2010 m. sausio 15 d. nutartis byloje Nr. 2KT-1/2010). Ši teisės norma teismų praktikoje aiškinama plečiamai. Remiantis CPK 35 straipsnio ketvirtąja dalimi ir įstatymo analogija (CPK 3str. 6 d.), byla perduodama kitam teismui ne tik tuomet, kai ji teisminga teismui, kuriame teisėjo padėjėju dirba dalyvaujantis byloje asmuo, bet ir tais atvejais, kai ji teisminga teismui, kuriame dalyvaujantis byloje asmuo teisėjo padėjėju nedirba, bet yra glaudžiais ryšiais susijęs su bylą turinčiu nagrinėti teismu. Tai atvejai, kai dalyvaujančiu byloje asmeniu yra buvęs teisėjo padėjėjas, o byla teisminga teismui, kuriame jis anksčiau dirbo teisėjo padėjėju, jeigu nuo darbo teisėjo padėjėjo pabaigos yra praėjęs trumpas laiko tarpas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis byloje Nr. 2KT-72/2008). Tokiu būdu šalims užtikrinama teisė į objektyvų ir nešališką bylos išnagrinėjimą.

5Atsakovas V. B. Šiaulių apygardos teisme Civilinių bylų skyriuje teisėjo padėjėju dirbo nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2010 m. birželio 1 d., t.y. daugiau nei ketverius metus, rengė procesinių dokumentų projektus visiems Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjams, todėl konstatuojama, kad atsakovas pažįsta visus Šiaulių apygardos teismo teisėjus. Esant tokiai situacijai, kai ieškovas 2011 m. vasario 8 d. pateiktu ieškiniu atsakovu nurodė teisėjo padėjėją, kuris prieš aštuonis mėnesius baigė vykdyti teisėjo padėjėjo pareigas, o byla teisminga šiam teismui, bei siekiant pašalinti bet kokias abejones dėl teismo galimo šališkumo, yra pagrindas bylą perduoti nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Todėl byla iš Šiaulių apygardos teismo perduotina nagrinėti kitam – artimiausiam – Panevėžio apygardos teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 2 d. ir 4 d.).

6Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio antrąja ir ketvirtąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

7Civilinę bylą Nr. 2-716-368/2011, pagal ieškovo Z. B. ieškinį atsakovams bankrutavusiai Z. B. įmonei „Saulė“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Atveika“ įgalioto asmens D. J., ir V. B. dėl varžytynių akto ir nekilnojamojo turto perdavimo akto panaikinimo bei restitucijos taikymo, perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai