Byla 2-1522-642/2015
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorėms Jolitai Kinderienei ir Joanai Runelienei, ieškovei J. M., ieškovės atstovams R. M. ir advokatei Stanislavai Kazimierai Barvidytei, atsakovui R. A., atsakovo atstovui advokatui Raimondui Kivyliui, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovui R. A., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarei V. J. M., dėl testamento pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo pripažinti negaliojančiu 2014-02-05 testamentą, sudaryta V. S. P., patvirtinta Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarės V. J. M, notarinio registro Nr. MV7-1149 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė yra 2014-03-05 mirusio V. S. P sesuo. V. S. P. buvo vienišas, uždaro būdo šeimos neturėjo, jam buvo sutrikusi klausa, naudojosi klausos aparatu. Ieškovė vienintelė V. S. P. turto paveldėtoja. Ieškovė su dukromis lankydavo V. S. P skalbė jo rūbus, atveždavo maisto. 2014-02-18 ieškovė su dukra, atvykusi lankyti V. S. P pas kurį buvo atsakovas, rado jį sunkioje būklėje. Tarp ieškovės ir atsakovo kilo konfliktas, nes atsakovas neleido ieškovei lydėti V. S. P į ligoninę. Ieškovės sūnus R. M. iš V. S. P. sužinojo, kad pastarasis sudarė testamentą, kuriuo turtą paliko atsakovui. V. S. P paaiškino R. M., kad testamentu paliko turtą atsakovui, nes atsakovas žadėjo nebesirūpinti V. S. P , nebeduoti jam maisto. Atsakovo verčiamas, V. S. P. sudarė testamentą, būdamas sunkios sveikatos būklės, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (b.l. 3, 4, 5, 6, 7).

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas ir V. S. P. kaimynai buvo nuo 2002 m., kai atsakovas su šeimas atsikėlė gyventi į ( - ). Atsakovas su kaimynu V. S. P. rado bendrą kalbą, pomėgius. V. S. P gyveno vienas, giminaičiai jo nelankė. 2013 m. spalio mėn. pablogėjo V. S. P. sveikatos būklė, todėl atsakovas dažnai vežė kaimyną pas šeimos gydytoją, į ligoninę, pirko vaistus ir kt. Atsakovas skalbė jo rūbus, pirko maistą, nupirko garsinį signalą, kad galėtų išsikviesti atsakovą. 2013 m. spalio 13 d. atsakovas padėjo V. S. P. hospitalizuotis į ligoninę, o 2013 m. spalio 31 d. V. S. P grįžęs iš ligoninės atnešė atsakovui savo buto raktus ir pareiškė nori būti atsakovo šeimos prižiūrimas, nes nusprendė savo turtą palikti atsakovui. V. S. P. testamentą surašė namuose. Atsakovas ieškovę pirmą kartą pamatė 2013 m. spalio mėn. ligoninėje (b.l. 73, 74, 75, 76, 77).

4Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarė V. J. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad testamento sudarymo metu V. S. P. veiksnumas apribotas nebuvo, abejonių dėl V. S. P gebėjimo suvokti atliekamų veiksmų esmę nekilo. V. S. P. savo valią išreiškė aiškiai, nedviprasmiškai (b.l. 67, 68). Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarė V. J. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2014-02-05 buvo patvirtintas testamentas. Testamentą patvirtinti notarę pakvietė atsakovas. Notarė pas V. S. P. nuvyko pėsčia. V. S. P. gulėjo, vėlia atsikėlė. Notarė su V. S. P ., kuris nebuvo nusilpęs, buvo orientuotas, kalbėjosi. Notarė klausė V. S. P., ar sutinka butą palikti atsakovui, V. S. P. pasakė, kad sutinka. Notarė perskaitė testamentą, V. S. P. pasakė, jog sutinka.

5Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo sudaryto sandorio, taip pat sandorio, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.91 straipsnio 1 dalimi, dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Nagrinėjamu atveju ieškovė ginčija mirusio brolio V. S. P. sudarytą testamentą, kuriuo V. S. P. testamentu turtą paliko atsakovui (b.l. 9, 10). Ieškovė aiškina, kad brolis testamentą sudarė dėl atsakovo panaudoto psichologinio smurto. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.91 straipsnyje nėra pateikiama smurto sąvoka. Teismo nuomone, psichologinis, emocinis smurtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.91 straipsnio 1 dalies prasme aiškintinas kaip su fizine prievarta susiję įžeidžiantys žodžiai, pastabos, grasinimai, draudimai, gąsdinimai, kuriais yra siekiama asmenį įskaudinti, įbauginti, priversti suvokti priklausomybę nuo skriaudėjo.

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 straipsnyje įtvirtintu rungimosi principu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje apibrėžta įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo tvarka, bylai reikšmingas aplinkybes privalo įrodyti tas proceso dalyvis, kuris atitinkamomis aplinkybėmis grindžia savo procesinę poziciją.

8Šiuo atveju ieškovė privalėjo įrodyti aplinkybes, kurios paneigtų V. S. P valios sudaryti ginčijamą sandorį elementą. Minėta, ieškovė nurodė, kad V. S. P. paaiškino, jog testamentu paliko turtą atsakovui, nes atsakovas žadėjo nebesirūpinti V. S. P nebeduoti jam maisto, kitaip tariant, darė psichologinį spaudimą, ir šias aplinkybes ieškovė grindė savo atstovo – sūnaus R. M., liudytojų, t.y. dukterų L. M. ir V. D., vaikaičio D. M., dukterėčios N. N. parodymais.

9Atsakovas V. S. P. valią sudaryti ginčijamą testamentą grindė ir rašytiniais įrodymais ir liudytojų parodymais.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad V. S. P. keletą kartų buvo hospitalizuotas, jam buvo atlikti įvairūs medicininiai tyrimai (T.1; b.l. 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60). 2014-02-05 V. S. P sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko atsakovui (T.1; b.l. 10, 70, 72). V. S. P turėjo daiktines teises į butą, esantį ( - ) (T.1; b.l. 136, 137). 2014-02-28 BĮ Klaipėdos socialinės paramos centro darbuotojai buvo nuvykę patikrinti V. S. P. socialinės padėties. Pokalbio su V. S. P metu, pastarasis patvirtino, kad kaimynas R. A. juo rūpinasi ir, kad V. S. P. parašė jam testamentą (T.1; b.l. 86, 87, 88). ( - ) V. S. P. mirė (T.1; b.l. 9, 24). 2014-03-06 ieškovės sūnus R. M. sutiko, kad mirusio dėdės V. S. P. laidojimo procedūroms organizuoti būtų perduoti jį prižiūrėjusiam atsakovui (T.1; b.l.80). Leidimas laidoti V. S. P išduotas atsakovui (T.1; b.l. 81, 82). V. S. P. laidojimu rūpinosi ir finansavo atsakovas (T.1; b.l.83, 84). 2014-03-03 ieškovės sūnus R. M. sutikęs, kad mirusio dėdės V. S. P. laidojimo procedūras organizuotų jį prižiūrėjusį atsakovą, pateikė Klaipėdos apskrities VPK pranešimą Dėl galimai priešingais teisei veiksmais pažeidžiamų kito asmens teisių (T.1; b.l.112, 113).

11Liudytojas V. N. - BĮ Klaipėdos socialinės paramos centro specialistas, parodė, kad tikrinant ieškovės sūnaus R. M. rašte pateiktą informaciją, kartu su kolege nuvyko į ligoninę, kur tuo metu buvo hospitalizuotas V. S. P., pamatė atsakovą, skutantį V. S. P. barzdą ir draugiškai bendraujančius. Liudytojas turintis didelę darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo srityje, nustatė, kad V. S. P. bendrauja normaliai. Atsakovui paėjus šiek tiek toliau, V. S. P. liudytojui papasakojo, kad kai jam blogai, jis pasikviečia kaimyną- atsakovą, kuris jį prižiūri. V. S. P. pasakė, kad turi seserį ir kad parašė atsakovui testamentą, kurio nekeis. Liudytojas nurodė, kad yra nešališkas, tik nori išsiaiškinti padėtį.

12Liudytoja A. R. BĮ Klaipėdos socialinės paramos centro specialistė, parodė, kad kartu su kolega, tikrinant ieškovės sūnaus R. M. rašte pateiktą informaciją, nuvyko į ligoninę, kur tuo metu buvo hospitalizuotas V. S. P., pamatė atsakovą, skutantį Vitaliui S. P. barzdą ir draugiškai bendraujančius. Liudytoja daug nebendravo su V. S. P., nes su juo daugiau bendravo kolega, tačiau V. S. P paminėjo, kad prieš 2-3 metus važiavo pas gimines į jubiliejų, dar minėjo, kad nekeis testamento, nes taip nusprendė.

13Liudytoja D. V. V. S. P. šeimos gydytoja parodė, kad atsakovas su jos pacientu V. S. P. atvykdavo į polikliniką, atsakovo ir paciento santykiai buvo draugiški, nebuvo jokios įtampos tarp jų. Palaipsniui silpnėjo V. S. P. klausa, vėliau pacientas naudojosi klausos aparatu, tačiau laisvai galėjo susikalbėti.

14Liudytoja L. V. UAB „Vijola“ slaugytoja parodė, kad gydytojos nurodymu nuvyko į V. S. P namus paimti kraują. Duris atidarė atsakovas. V. S. P. buvo linksmas, juokavo. Atsakovas ateidavo išrašyti V. S. P vaistų, apie gimines nėra girdėjusi, buitis tvarkinga, su V. S. P. susikalbėjo normaliai.

15Liudytoja B. B. 20 metų V. S. P. kaimynė, o vėliau ir atsakovo kaimynė, parodė, kad šiltai bendraudavo su V. S. P., kuris sakė, kad yra apie ką pasikalbėti su kaimynu R. A., nes jis yra „gimtinės žmogus“. V. S. P. keletą kartu minėjo, kad „buto savo giminei nepaliks“.

16Dėl liudytojų parodymų, kaip įrodinėjimo priemonės teismas pasisako taip. Civilinės bylos nagrinėjimo metu apklausiami kaip liudytojai asmenys veikia savo vardu, o ne atstovauja kitam asmeniui, jie asmeniškai įspėjami dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Nors nepaneigiama, kad jie gali būti suinteresuoti duoti parodymus vienos iš šalių arba byloje dalyvaujančių asmenų naudai, bet dėl to jie negali būti laikomi to asmens atstovais, jeigu nėra materialinių ar procesinių atstovavimo santykių. Ta aplinkybė, kad asmuo apklausiamas kaip liudytojas gali būti suinteresuotas duoti vienam asmeniui palankius parodymus, nėra pagrindas atsisakyti apklausti asmenį kaip liudytoją, o jo duotų parodymų nevertinti kaip įrodymų šaltinio – įrodinėjimo priemonės, o joje esančių faktinių duomenų kaip įrodymų. Aplinkybės dėl asmens santykių su bylos dalyviais, dėl jų prigimties ir pobūdžio yra išsiaiškinamos liudytojo apklausos metu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 192 straipsnio 5 dalis), jos yra svarbios vertinant įrodymus – asmens pateiktus faktinius duomenis. Šios aplinkybės nėra pagrindas vertinti apklausiamą kaip liudytoją asmenį kaip dalyvaujančio byloje asmens atstovą ir dėl to atsisakyti jį apklausti ar jo parodymų neįvertinti teismo procesiniame dokumente. Kadangi liudytojų parodymai ir jų pateikimas yra subjektyvaus pobūdžio, tai aplinkybės, kad asmuo tarnybos, darbo, asmeniniais, draugystės, verslo ar kitokiais ryšiais yra susijęs su dalyvaujančiais byloje asmenimis gali sudaryti pagrindą teismui vertinti liudytojų parodymus kaip nepatikimus. Ši išvada turi būti daroma pagal liudytojų parodymų turinį, visų byloje esančių įrodymų visumą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnis) ir turi būti motyvuota.

17Vadovaudamasi išdėstytu, teismas daro išvada, kad liudytojų, susijusių su ieškove artimais giminystės ryšiais, t.y. dukterų L. M. ir V. D., vaikaičio D. M., dukterėčios N. N. parodymai negali būti laikomi patikimais, nes pripažinus testamentą negaliojančiu, V. S. P. turtą pagal įstatymą paveldėtų ieškovė, kitaip tariant, ieškovė gautų turtinę naudą. O kaip ieškinyje nurodė ieškovės atstovė, kad ieškovė yra garbaus amžiaus, ilgainiui, butas atiteks liudytojams. Ir priešingai, teismas daro išvadą, kad liudytojų V. N., A. R., D. V., L. V., B. B., parodymai yra patikimi, nes jie neturi jokio suinteresuotumo dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, kitaip tariant, negautų jokios turtinės naudos.

18Be to, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat kitų valstybės įgaliotų asmenų, neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią (prima facie). Aplinkybės, nustatytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Pagal šias nuostatas rašytinis įrodymas gali būti teismo pripažintas oficialiu (prima facie) tik esant tokioms sąlygoms: 1) jis turi būti išduotas valstybės ar savivaldybės institucijos ar kitų įstatyme išvardytų subjektų; 2) įstatyme nurodyti subjektai, išduodami oficialų dokumentą, neviršijo savo kompetencijos; 3) dokumentas atitinka teisės aktų nustatytus jo formos ir turinio reikalavimus; 4) jame pateikta informacija yra pakankama nustatyti įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes.

19Nustatyta, kad byloje pateikta BĮ Klaipėdos socialinės paramos centro pažyma “Dėl informacijos apie V. S. P.“ ir Asmens (šeimos) socialinio gyvenimo ir buities tyrimo aktas (T.1; b.l. 86, 87, 88), kurie turi didesnę įrodomąją galią (prima facie).

20Pažymėtina, kad ir pats ieškovės atstovas R. M. 2014-03-06 pripažino, jog V. S. P. prižiūrėjo R. A., nes mirusio dėdės V. S. P. laidojimą patikėjo jį prižiūrėjusiam atsakovui.

21Remdamasis byloje surinktais įrodymais ir minėtomis teisės normomis, teismas daro išvadą, jog ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2014-02-05 testamentą, sudarytą V. S. P., patvirtinta Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarės V. J. M., notarinio registro Nr. MV7-1149 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1.91 straipsnio pagrindu, negali būti tenkintinas, kaip nepagrįstas ir neįrodytas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsnis).

22Dėl savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu

23Ieškovė taip pat reikalauja pripažinti negaliojančiu 2014-02-05 testamentą, sudaryta V. S. P patvirtinta Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarės V. J. M., notarinio registro Nr. MV7-1149 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.89 straipsnio pagrindu, t.y. tai, kad V. S. P., nors ir būdamas veiksnus, pasirašydamas minėtą testamentą, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

24Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.15 straipsnio 2 dalį testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. Tai yra testamento negali sudaryti pilnamečiai asmenys, kurie negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, nors jie ir nėra teismo pripažinti neveiksniais arba jų veiksnumas neapribotas. Sudarytas testamentas gali būti nuginčijamas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.17 straipsnis). Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jo pripažinimo neveiksniu, toks testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.78 straipsnio 2 dalis, 4 dalis, 5.16 straipsnio 2 dalis.) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.89 straipsnio pagrindu. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Taigi sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų. Mirusiojo asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, todėl testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Jeigu nagrinėjant ieškinio reikalavimą dėl testamento pripažinimo negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.89 straipsnio pagrindu nustatoma, kad testatorius testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuotas, pats suformavo savo valią bei ją išreiškė ir nėra tos valios įforminimo trūkumų, tai sandoris turėtų būti išsaugomas. Pasisakydamas dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu. Kiekvieno sandorio būtini elementai yra subjektai, jų valia ir valios išreiškimas, sandorio turinys ir forma. Kad sandoris galiotų, įstatymo reikalavimus turi atitikti visi jo elementai. Testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007; 2010 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

25Sprendžiant šį klausimą, teismas remiasi trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarės V. J. M. paaiškinimais, kuri nurodė, kad testamento sudarymo metu V. S. P. veiksnumas apribotas nebuvo, abejonių dėl V. S. P. gebėjimo suvokti atliekamų veiksmų esmę nekilo. V. S. P savo valią išreiškė aiškiai, nedviprasmiškai. Abejoti šio trečiojo asmens paaiškinimas nėra pagrindo, nes notarė vykdo jai valstybės pavestas funkcijas ir ji neturi jokio suinteresuotumo šioje byloje. Be to, ir ieškovė neskundė notarės veiksmų, preziumuodama juos teisėtais.

26Sprendžiant šį klausimą, teismas remiasi ir kitu įrodymu, t.y. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos teismo psichiatrijos skyriaus teismo psichiatrijos ekspertizės aktu Nr. 85TPK-272-2015, kurio išvadoje nurodyta, kad nėra pateikta jokių objektyvių duomenų, kad V. S. P turėjęs abipusį klausos sutrikimą, būtų sirgęs kokiu nors lėtiniu, laikinu psichikos sutrikimu ar silpnaprotyste, dėl kurio nebūtų galėjęs suprasti sudaromo testamento esmės, jo turinio, savo veiksmų esmės, juridinių, socialinių jų pasekmių ar būtų negalėjęs savo veiksmų valdyti 2015-02-05 (T.2; b.l. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41).

27Remdamasis byloje surinktais įrodymais ir minėtomis teisės normomis, teismas daro išvadą, jog ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2014-02-05 testamentą, sudarytą V. S. P., patvirtinta Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarės V. J. M., notarinio registro Nr. MV7-1149 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1.89 straipsnio pagrindu, negali būti tenkintinas, kaip nepagrįstas ir neįrodytas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsnis).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Kadangi ieškovės ieškinys atmestinas, jai bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

30Atsakovas pateikė patikslintą detalizuotą pažymą dėl 1925,76 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atsakovo teiktų įrodymų apimtį, teismo posėdžių kiekį, atsakovui iš ieškovės priteistina 1925,76 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsni).

31Dėl užstato grąžinimo

32Kadangi liudytojai nepareikalavo sumokėti išlaidas, už jų atitraukimą nuo tiesioginio darbo, grąžintinas ieškovei 2014 m. gruodžio 4 d. sumokėtas 289,60 Eur (1000,00 Lt) užstatas į Klaipėdos miesto apylinkės teismo sąskaitą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 89, 90, 91straipsniai).

33Kadangi teismas netenkino ieškovės prašymo skirti kompleksinę ambulatorinę, neakivaizdinę, pomirtinę psichiatrinę-psichologinę ekspertizę, grąžintinas ieškovei 2015 m. spalio 13 d. sumokėtas 96,88 Eur užstatas į Klaipėdos miesto apylinkės teismo sąskaitą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 89, 90, 91straipsniai).

34Kadangi liudytojai nepareikalavo sumokėti išlaidas, už jų atitraukimą nuo tiesioginio darbo, grąžintinas atsakovui 2014 m. spalio 22 d. sumokėtas 173,77 Eur (600,00 Lt) užstatas į Klaipėdos miesto apylinkės teismo sąskaitą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 89, 90, 91straipsniai).

35Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

362014 m. spalio 28 d. nutartimi teismas ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti V. S. P., mirusiam ( - ), nuosavybės teise priklausantį turtą – butą ( - ). Taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalis).

37Dėl Gydymo stacionare ligos istorijos ir Asmens sveikatos istorijos grąžinimo.

38Grąžinti VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei Gydymo stacionare ligos istoriją Nr.A-1405007.

39Grąžinti UAB „Vijola“ Asmens sveikatos istoriją (106 puslapiai).

40Sprendimo dalį dėl Gydymo stacionare ligos istorijos ir Asmens sveikatos istorijos grąžinimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 89, 90, 91, 93, 98, 150, 259, 260, 265, 270, 283, straipsniais, teismas

Nutarė

42ieškinį atmesti.

43Priteisti iš ieškovės atsakovui 1925,76 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

442014 m. spalio 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti V.S. P., mirusiam 2014-03-06, nuosavybės teise priklausantį turtą – butą adresu ( - ) palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

45Grąžinti ieškovei 2014 m. gruodžio 4 d. sumokėtą 289,60 Eur (1000,00 Lt) užstatą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo sąskaitą, mokėjimo paskirtis „galimoms liudytojų D. M., N. N., V. J., S. Š., S. B. išlaidoms padengti“.

46Grąžinti ieškovei 2015 m. spalio 13 d. sumokėtą 96,88 Eur užstatą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo sąskaitą, mokėjimo paskirtis „papildomas užstatas už ekspertizę civilinėje byloje Nr. 2-1522-642/2015“.

47Grąžinti atsakovui 2014 m. spalio 22 d. sumokėtą 173,77 Eur (600,00 Lt) užstatą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo sąskaitą, mokėjimo paskirtis „Užstatas. Civilinė byla Nr. 2-8417-642/2014. Proceso Nr. 2-06-3-06614-2104-5“.

48Įpareigoti Klaipėdos miesto apylinkės teismo finansų skyrių grąžinti ieškovei 2014 m. gruodžio 4 d. sumokėtą 289,60 Eur (1000,00 Lt) užstatą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo sąskaitą, mokėjimo paskirtis „galimoms liudytojų D. M., N. N., V. J., S. Š., S. B. išlaidoms padengti“, grąžinti ieškovei 2015 m. spalio 13 d. sumokėtą 96,88 Eur užstatą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo sąskaitą, mokėjimo paskirtis „papildomas užstatas už ekspertizę civilinėje byloje Nr. 2-1522-642/2015“, grąžinti atsakovui 2014 m. spalio 22 d. sumokėtą 173,77 Eur (600,00 Lt) užstatą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo sąskaitą, mokėjimo paskirtis „Užstatas. Civilinė byla Nr. 2-8417-642/2014. Proceso Nr. 2-06-3-06614-2104-5“.

49Grąžinti VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei Gydymo stacionare ligos istoriją Nr.A-1405007.

50Sprendimo dalį dėl Gydymo stacionare ligos istorijos ir Asmens sveikatos istorijos grąžinimo vykdytina skubiai.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant... 2. ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo pripažinti... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašo ieškinį atmesti.... 4. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Klaipėdos miesto... 5. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo sudaryto... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.91 straipsnio 1 dalimi,... 7. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 straipsnyje... 8. Šiuo atveju ieškovė privalėjo įrodyti aplinkybes, kurios paneigtų V. S. P... 9. Atsakovas V. S. P. valią sudaryti ginčijamą testamentą grindė ir... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad V. S. P. keletą... 11. Liudytojas V. N. - BĮ Klaipėdos socialinės paramos centro specialistas,... 12. Liudytoja A. R. BĮ Klaipėdos socialinės paramos centro specialistė,... 13. Liudytoja D. V. V. S. P. šeimos gydytoja parodė, kad atsakovas su jos... 14. Liudytoja L. V. UAB „Vijola“ slaugytoja parodė, kad gydytojos nurodymu... 15. Liudytoja B. B. 20 metų V. S. P. kaimynė, o vėliau ir atsakovo kaimynė,... 16. Dėl liudytojų parodymų, kaip įrodinėjimo priemonės teismas pasisako taip.... 17. Vadovaudamasi išdėstytu, teismas daro išvada, kad liudytojų, susijusių su... 18. Be to, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197 straipsnio 2 dalyje... 19. Nustatyta, kad byloje pateikta BĮ Klaipėdos socialinės paramos centro... 20. Pažymėtina, kad ir pats ieškovės atstovas R. M. 2014-03-06 pripažino, jog... 21. Remdamasis byloje surinktais įrodymais ir minėtomis teisės normomis, teismas... 22. Dėl savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudaryto... 23. Ieškovė taip pat reikalauja pripažinti negaliojančiu 2014-02-05... 24. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta... 25. Sprendžiant šį klausimą, teismas remiasi trečiojo asmens nepareiškiančio... 26. Sprendžiant šį klausimą, teismas remiasi ir kitu įrodymu, t.y.... 27. Remdamasis byloje surinktais įrodymais ir minėtomis teisės normomis, teismas... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Kadangi ieškovės ieškinys atmestinas, jai bylinėjimosi išlaidos... 30. Atsakovas pateikė patikslintą detalizuotą pažymą dėl 1925,76 Eur... 31. Dėl užstato grąžinimo ... 32. Kadangi liudytojai nepareikalavo sumokėti išlaidas, už jų atitraukimą nuo... 33. Kadangi teismas netenkino ieškovės prašymo skirti kompleksinę... 34. Kadangi liudytojai nepareikalavo sumokėti išlaidas, už jų atitraukimą nuo... 35. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 36. 2014 m. spalio 28 d. nutartimi teismas ieškovės reikalavimų įvykdymo... 37. Dėl Gydymo stacionare ligos istorijos ir Asmens sveikatos istorijos... 38. Grąžinti VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei Gydymo stacionare ligos... 39. Grąžinti UAB „Vijola“ Asmens sveikatos istoriją (106 puslapiai).... 40. Sprendimo dalį dėl Gydymo stacionare ligos istorijos ir Asmens sveikatos... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 89, 90, 91, 93,... 42. ieškinį atmesti.... 43. Priteisti iš ieškovės atsakovui 1925,76 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato... 44. 2014 m. spalio 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones -... 45. Grąžinti ieškovei 2014 m. gruodžio 4 d. sumokėtą 289,60 Eur (1000,00 Lt)... 46. Grąžinti ieškovei 2015 m. spalio 13 d. sumokėtą 96,88 Eur užstatą į... 47. Grąžinti atsakovui 2014 m. spalio 22 d. sumokėtą 173,77 Eur (600,00 Lt)... 48. Įpareigoti Klaipėdos miesto apylinkės teismo finansų skyrių grąžinti... 49. Grąžinti VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei Gydymo stacionare ligos... 50. Sprendimo dalį dėl Gydymo stacionare ligos istorijos ir Asmens sveikatos... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...