Byla B2-660-544/2015

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ŽŪB „( - )“ pirmininkui I. G., atsakovės atstovui advokatui Laurynui Staniuliui, trečiųjų asmenų atstovams advokatams Algirdui Biguzui, Mariui Tamošiūnui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. B2-660-544/2015 pagal pareiškėjo ŽŪB „( - )“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. ( - ), ( - )) dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „( - )“ (j. a. k. ( - ), ( - ) g. ( - ), ( - ), dokumentų įteikimo vieta – Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX, T. Kosciuškos g. 24, Vilnius), ŽŪB „( - )“, atstovaujama bankroto administratoriaus J. V. (j. a. k. ( - ), ( - ) g. ( - ), ( - ) k., ( - ) raj., adresas korespondencijai - ( - ) g. ( - ), ( - )), kredito unija „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. ( - ), ( - ))

Nustatė

3Pareiškėja ŽŪB „( - )“ (toliau – Bendrovė) prašo iškelti jai restruktūrizavimo bylą ir administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirti UAB „( - )“.

4Pareiškėja nurodė, kad Bendrovei yra pagrindas iškelti restruktūrizavimo bylą, nes ji atitinka visas sąlygas, numatytas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 str. – turi laikinų finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, įsteigta daugiau, nei prieš 3 metus laiko, o taip pat nebuvo restruktūrizuota 5 metų laikotarpiu. Šiuo metu bendrovė dėl finansinės-ekonominės krizės ir Rusijos embargo susidūrė su finansiniais sunkumais, kuriuos išspręsti gali tik iškėlus restruktūrizavimo bylą. Nuostoliai susidarė dėl buvusių didelių kuro kainų, siekio įsitvirtinti rinkoje bei Rusijos embargo Lietuvos žemės ūkio produkcijai, kadangi bendrovės pagrindinė veiklos kryptis buvo žemės ūkio produkcijos transportavimas ir ekspedijavimas. Nepaisant to, šiuo metu Bendrovė imasi priemonių veiklai vykdyti krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veiklos sektoriuje, nuolatiniai bendrovės klientai teikia užsakymus, todėl prognozuojamas tęstinis bendrovės ūkinės komercinės veiklos vykdymas ir pajamų augimas. Nurodė, kad Bendrovė neturi pradelstų mokėjimų darbuotojams, Sodros biudžetui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai, o veiklos metu buvo didelė šių mokesčių mokėtoja.

5Bendrovėje dirbo 40 darbuotojų, šiuo metu dirba 25 darbuotojai, pasikeitė įmonės vadovas, buvo pertvarkyta neūkiškai vykdoma veikla, kontroliuojamos įmonės išlaidos, optimizuoti įmonės kaštai, vyksta derybos su kitais tiekėjais dėl palankesnių kuro bei kelių kortelių kainų tarifo. Bendrovė 2015 metais pradėjo dirbti pelningiau, nes pasikeitus įmonės vadovui buvo sumažintos administracinės išlaidos, optimaliai sutvarkyta logistika ir ekonomiškiau imtas pirkti kuras, sumažėjo kuro kainos, pasirinkus trumpesnius maršrutus ir vengiant mokamų kelių sumažėjo išlaidos kelių mokesčiams, buvo sumažintos darbuotojų išlaikymui buvusios sąnaudos ir sumažintas darbuotojų skaičius. Todėl per pirmąjį šių metų pusmetį Bendrovė gavo 1 609 384 Eur pajamų ir 2015-07-24 sugeneravo 110 323 Eur pelną, ką patvirtina balanso 2015-07-24 dienai ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys. Todėl mano, jog Bendrovės sunkumai yra laikino pobūdžio, o planuotos struktūrinės ir kitos pertvarkos pasiteisina, nors 2013 metais bendrovė buvo patyrusi 432 989 Lt, 2014 metais – 1 241 034 Lt nuostolį.

6Paaiškino, jog pakartotinį pareiškimą iškelti restruktūrizavimo bylą teikia todėl, kad sumažėjo bendras kreditorių skaičius ir šiuo metu Bendrovė turi tik 2 kreditorius, kurių reikalavimai pradelsti. Su dalimi kreditorių dėl skolų grąžinimo atidėjimų yra sutarę žodžiu, todėl jų mokėjimus vertina nepradelstais. 2015-05-11 Bendrovė su vienu iš didžiausių kreditorių A. K. Z. (kreditorinio reikalavimo suma 462 730,49 Eur) sudarė papildomą susitarimą ir susitarė dėl skolų mokėjimo terminų atidėjimo ir mokėjimų išdėstymo. Nors 2015-07-09 vienas pagrindinių bendrovės kreditorių BAB bankas Snoras vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), tačiau Bendrovė pateikė ieškinį dėl šių kreditavimo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, todėl šio kreditoriaus reikalavimo nevertina pradelstu. Be to, BAB bankas Snoras 2015-07-31 reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perleido visas savo turimas reikalavimo teises (1 162 007,29 Eur suma) kitam kreditoriui, kuris, tikėtina, bus labiau suinteresuotas kredito santykių atkūrimu. Todėl pareiškėja tvirtina, jog Bendrovės įsipareigojimų suma neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės ir bendrovės negalima laikyti nemokia.

7Naujai parengtuose restruktūrizavimo plano metmenyse (toliau – Metmenys) numatė naujas ekonomines, teisines, technines ir kitokios priemones, kurių pagalba Bendrovė ketina atsiskaityti su savo kreditoriais vykdant restruktūrizavimo procedūras ir išvengti bankroto, nauja bendrovės vadovybė numato imtis ekonomiškai pagrįstų ir atsakingų veiksmų siekdama įvykdyti sėkmingą restruktūrizavimo procesą. Bendrovė ketina parduoti nenaudojamą ilgalaikį materialųjį turtą (37 žemės sklypus, lengvąjį automobilį ,, ( - )“, butą, esantį ( - ) g. ( - ), ( - )), ilgalaikį nematerialųjį turtą, kuris nėra naudojamas tiesioginėje įmonės veikloje (42 545,18 Eur (146 900 Lt) finansinio turto, kurį sudaro: 145 800 Lt dydžio pajai Kredito unijoje „( - )“, 1000 Lt dydžio pajus kredito unijoje „( - )“; 100 Lt pajus Kredito unijoje „( - )“), realizuoti turimus 1 239 220,14 Lt vertės AB bankas Snoras indėlių sertifikatus bei obligacijas.

8Pareiškėja nurodė, kad esminės reikšmės turėjo ir tai, kad 2011-01-19 buvo pasirašyta sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) dėl 1 400 000 Eur paramos skyrimo Bendrovei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ projekto „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimui. 2012-10-31 buvo sėkmingai užbaigtas projektas bei įsisavintos paramos lėšos, už kurias įsigytos specializuotos augalininkystės produkcijos transportavimo priemonės. Bendrovė ir AB bankas Snoras 2011-10-07 sudarė kreditavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) investiciniam projektui įgyvendinti. Tikėjosi, jog už skolintas banko lėšas įgys visus 24 vilkikus su specializuotomis augalininkystės produkcijos transportavimo puspriekabėmis, numatytus investiciniame projekte, o kredito ir palūkanų mokėjimo grafikai buvo nustatyti atsižvelgiant į planuojamą investicinio projekto ekonominę-finansinę grąžą, kurios prognozės buvo daromos remiantis ta prielaida, kad investicinis projektas nuo pat pradžių bus įgyvendinamas pilna jo apimtimi ir visi 24 vilkikai bus įvedami į eksploataciją be didesnių pertraukų. Tačiau AB bankas Snoras veikla nuo 2011-11-17 buvo apribota (pritaikytas moratoriumas), 2011-12-07 jam buvo iškeltas bankrotas. Dėl šios priežasties Bendrovė prarado 1 239 220,14 Lt dydžio piniginių lėšų sumą, kuri galėjo būti panaudota bendrovės piniginėms prievolėms vykdyti. Bankas nebefinansavo investicinio projekto įgyvendinimo ir Bendrovė nebeįsigijo 14-os investiciniam projektui tinkamai įgyvendinti reikalingų vilkikų, o įsigyti vilkikai buvo pradėti eksploatuoti beveik dvejais metais vėliau. Investicinio projekto grąža per jo įgyvendinimo metus neatitiko prognozuotos, ir tai turėjo esminės įtakos, kad Bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais.

9Trečiasis asmuo UAB ,, ( - )“ nurodė, kad Bendrovė nuo 2014 m. kovo mėnesio tinkamai nebevykdė savo pareigų pagal šalių sudarytą 2011-10-06 sutartį, nes vėlavo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Panevėžio apygardos teismas 2015-04-21 sprendimu visiškai patenkino UAB „( - )“ ieškinį bendrovei dėl 124 431,09 Eur skolos priteisimo, tačiau atsakovė pateikė nepagrįsta apeliacinį skundą, taip siekdama vilkinti atsiskaitymą. Nurodė, kad Bendrovė, pažeisdama ĮRĮ nuostatas, nesudarė sąlygų kreditoriams susipažinti su Metmenimis ir jų nustatyta tvarka neatsiuntė kreditoriams. Be to, teisme nagrinėjamas Bendrovės 1,4 mln. Eur vertės ginčas su NMA dėl suteiktos paramos grąžinimo. Mano, kad teismo sprendimas bus priimtas bendrovės nenaudai, nes yra užfiksuotas griežtai reglamentuotų minėtos paramos reikalavimų pažeidimas. NMA taps didžiausiu Bendrovės kreditoriumi, o Bendrovė į šią skolą neatsižvelgia, jos nenurodo apskaitos dokumentuose, Metmenyse ir nepagrįstai ginčija teisme NMA reikalavimą grąžinti suteiktas paramos lėšas. Nurodė, kad Metmenys neatitinka įstatymo reikalavimų, kreditorių reikalavimų sąrašas neteisingas, nenurodyti visi pradelsti kreditorių reikalavimai, nepateikti įrodymai apie faktiškai gaunamas bendrovės pajamas iš pervežimų, nes didžiausias pervežimų užsakovas kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo metu buvo ir Bendrovės debitorius. Pagal pateiktus finansinės apskaitos duomenis, bendrovė buvo ir yra nemoki, šiuo pagrindu jai jau buvo atsisakyta kelti bankroto bylą. UAB ,, ( - )“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl Bendrovės ir jo pajininko A. K.-Z. 2014-07-30 sudarytos lėšų banko sąskaitų įkeitimo sutarties pripažinimo negaliojančia actio Pauliana pagrindu, nes bendrovė elgiasi nesąžiningai, pažeidė kitų kreditorių teises ir užtikrino tik minėto kreditoriaus, kuris yra pajininkas, interesus.

10BŽŪB „( - )“ prašo patenkinti Bendrovės prašymą ir iškelti jai restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad 2013-02-01 yra sudariusi sutartinės hipotekos sandorį, kuriuo įkeitė savo nuosavybėje turimą turtą (žemė sklypus) kreditoriui Kredito unija „( - )“ siekiant užtikrinti ŽŪB „( - )“ skolinius įsipareigojimus, kylančius iš 2013-01-15 paskolos sutarties Nr.P00113. Dėl šios priežasties kreditorius Kredito unija „( - )“ yra pateikęs savo kreditorinį reikalavimą BŽŪB „( - )“ bankroto byloje. Kadangi BŽŪB „( - )“ teismo yra pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, BŽŪB „( - )“ priklausantys žemės sklypai bus realizuojami ir gautomis lėšomis bus atsiskaitoma su ŽŪB „( - )“ kreditoriumi Kredito unija „( - )“. Todėl BŽŪB „( - )“ yra būsimas Bendrovės kreditorius, kuriam bus naudingiau, jei Bendrovė restruktūrizuosis, o ne bankrutuos.

11Kredito unija „( - )“ prašo atsisakyti iškelti atsakovei ŽŪB „( - )“ restruktūrizavimo bylą. Nurodo, kad yra Bendrovės kreditorius 416 032,23 Eur sumai pagal šalių 2013-01-15 sudarytą paskolos sutartį Nr. ( - ). Kadangi atsakovė minėtos paskolos sutarties tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, ji buvo nutraukta 2014-12-15 pranešimu, todėl šios skolos mokėjimo terminas yra suėjęs. Kredito unija „( - )“ šiuo metu vykdo priverstinį išieškojimą iš ŽŪB „( - )“ turto. Mano, kad restruktūrizavimo byla negali būti keliama, nes Bendrovė yra nemoki, nevykdo ūkinės komercinės ar gamybinės veiklos, o restruktūrizavimo bylos iškėlimas sukeltų papildomų nuostolių kreditoriams. Bendrovei jau anksčiau buvo atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, bet ji nepraėjus nei mėnesiui po atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pateikė pakartotinį pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nors nei turtinė padėtis, nei įsiskolinimų dydis, nei ateities perspektyvos iš esmės nepasikeitė. Todėl mano, kad Bendrovė piktnaudžiauja procesu, elgiasi nesąžiningai, nesiekia grąžinti skolų, todėl yra pagrindas jai skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

12Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkinamas, Bendrovei kelti restruktūrizavimo bylą atsisakytina (ĮRĮ 7 str. 5 d.).

13Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų LR ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo LR ĮBĮ nustatyta tvarka.

14LR ĮRĮ 4 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

15Iš pateiktų duomenų matyti, kad ŽŪB „( - )“ įsteigta ir veiklą vykdo nuo 2005-08-29. Todėl ŽŪB „( - )“ atitinka ĮRĮ 4 str. 4 p. reikalavimą.

16Įmonė pripažįstama vykdančia ūkinę komercinę veiklą, jeigu ji užsiima tęstine (nuolatine) veikla, kurią vykdo savarankiškai ir siekia pelno (CK 2.4 str. 3 d.), todėl sprendžiant, ar įmonė nėra nutraukusi veiklos, turi būti vertinami ne duomenys apie įmonės vykdytą veiklą praeityje, bet įrodymai apie įmonės būseną esamuoju metu ir ar įmonės pastangos sudaro realias galimybes jai išlikti rinkoje aktyviai. Iš pateiktų Metmenų bei kitų įrodymų nustatyta, kad Bendrovės pagrindinė veikla anksčiau buvo susijusi su žemės ūkio produkcijos transportavimu ir ekspedijavimu. Būtent šios veiklos vykdymui 2011-01-19 bendrovė buvo pasirašiusi sutartį su NMA dėl 1 400 000 Eur paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ projekto „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimui. 2012-10-31 bendrovė užbaigė projektą ir įsisavino paramos lėšas, už kurias įsigijo specializuotas augalininkystės produkcijos transportavimo priemones. Šiuo metu Bendrovė vykdo ir ateityje ketina vykdyti krovinių pervežimo ir ekspedijavimo veiklą. Pateikti rašytiniai įrodymai (PVM sąskaitos-faktūros, mokėjimų pavedimai, CMR važtaraščiai ir kt.) patvirtina, jog bendrovė nėra galutinai nutraukusi veiklos (3 t., b. l. 45-56, 76-196, 4 t., b. l. 1-196, 4 t., b. l. 1-196) ir atitinka ĮRĮ 4 str. 2 p. reikalavimus

17Iš pateiktų dokumentų ir LR teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Bendrovei nėra iškelta bankroto byla, jos atžvilgiu nevykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, taip pat nėra nustatyta, kad nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba ją nutraukti ĮRĮ 28 str. 1 d. 2, 3 p. nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Panevėžio apygardos teismo 2015-05-06 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015-07-16, civilinėje byloje Nr. B2-495-278/2015 restruktūrizavimo bylą bendrovei buvo atsisakyta iškelti ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. pagrindu, nes konstatuota, kad bendrovė atitinka nemokios įmonės statusą (ĮRĮ 4 str. 3, 5 p.) (1 t., b. l. 156-164).

18Bendrovė pripažįsta ir rašytiniai įrodymai patvirtina, kad įmonė turi finansinių sunkumų, nes ilgą laiką sutartyse nustatytais terminais ir tvarka neatsiskaito su kreditoriais, jai trūksta apyvartinių lėšų, 2013-2014 metais dirbo nuostolingai (ĮRĮ 4 str. 1 p.).

19Vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą – jeigu buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje <...> nurodyti reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.). Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalį, įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis. Įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse, be kita ko, turi būti pateiktas kreditorių sąrašas, kuriame nurodoma: kai kreditorius fizinis asmuo, – kreditoriaus vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; kai kreditorius juridinis asmuo, – kreditoriaus pavadinimas, buveinės ir (ar) veiklos vietos adresas; reikalavimų sumos, jų įvykdymo terminai ir užtikrinimo priemonės; be to, įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodytas ir preliminarus įmonės verslo planas, kuriame numatomos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės (ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p., 7 p.).

20Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2015-07-24 Bendrovės narių susirinkimas priėmė nutarimą restruktūrizuoti įmonę, įpareigojo įmonės vadovą pateikti teismui prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patvirtino įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, pritarė administratoriaus UAB „( - )“ kandidatūrai bei laikotarpiui iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtino administravimo išlaidų sąmatą (1 t., b. l. 28-29).

21Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip Metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą, nes tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011 ir kt.). Taigi, nors restruktūrizavimo plano Metmenims negali būti keliami tokie patys kokybiniai reikalavimai kaip restruktūrizavimo planui, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi įsitikinti, ar įmonės numatytos priemonės gali atkurti jos normalią veiklą.

22Teismui pateiktuose Metmenyse (1 t., b. l. 73-125) apie preliminarų įmonės verslo planą nurodyta, kad ŽŪB „( - )“ įgyvendins technines, organizacines ir finansines-ekonomines priemones, kurių pagalba tikisi įveikti laikinus finansinius sunkumus: bus plečiama bendrovės pervežimų veikla, bus vykdomas krovinių pervežimas, ekspedijavimas ir grūdų pervežimo paslaugos; bendrovė laikysis griežtos sąnaudų priežiūros politikos; bus realizuojamas įkeistas ilgalaikis ir finansinis turtas. Bendrovė nurodo, kad planuoja parduoti nuosavybės teise valdomus 37 vnt. žemės sklypų, kurių rinkos vertė yra 817 020 – 827 400 Eur (2014-12-23 korporacijos ( - ) įvertinimo ataskaita Nr. ( - ), 1 t., b. l. 61-64, 2 t., b. l. 50-158), lengvąjį automobilį ,, ( - )“, butą ( - ) g. ( - ), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), realizuoti 42 545,18 Eur (146 900 Lt) finansinį turtą: 145 800 Lt dydžio pajų kredito unijoje „( - )“, 1000 Lt dydžio pajų kredito unijoje „( - )“; 100 Lt pajų kredito unijoje „( - )“ ir realizuoti norimus išsireikalauti iš bankrutuojančio AB bankas Snoras 1 239 220,14 Lt vertės indėlių sertifikatus, o įmonės restruktūrizavimo finansavimo šaltinis bus įmonės tęsiamos veiklos gautos įplaukos.

23Pareiškėja nurodo ir kad įmonė turi finansinių sunkumų, ir kad 2015 m. dirbo pelningai. Vidiniai įmonės pertvarkymai, kokybės atitinkančių veiklos standartų diegimas įmonės valdymo efektyvumui didinti gali turėti įtakos įmonės valdymo efektyvumo didinti, bet ne esminę įtaką sprendžiant bendrovės finansinius sunkumus. Pervežimo kainos taip pat yra dinamiškas reiškinys, todėl laikinas jų pakilimas nesudaro pagrindo tvirtinti, kad taip bus viso restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiu. Darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 40 iki 25 darbuotojų (1 t., b. l. 65). Ilgalaikis materialus turtas, kurį bendrovė ketina parduoti, yra įkeistas kreditoriams ir, sprendžiant pagal kreditorių reikalavimų sumas ir turto vertės santykį, labiau tikėtina, kad iš įkeisto turto vertės galėtų būti padengti tik įkaito turėtojų reikalavimai (2 t., b . l. 186-210).

24Pagal pateiktus duomenis, su turtu, kurį Bendrovė ketina parduoti, susiję mokesčiai ir turto išlaikymo mokesčiai sudarė neženklią ir neesminę dalį bendrovės išlaidų. AB bankas Snoras iškelta bankroto byla, jo veiklą reglamentuoja bankų bankroto procedūras reglamentuojančios teisės normos, kurios draudžia išmokėti lėšas vieniems kreditoriams anksčiau už kitus kreditorius bei draudžia atlikti įskaitymus. Todėl tai, kad bendrovė ketina pareikšti BAB bankas Snoras turtinę pretenziją 358 903 Eur (1 239 220,14 Lt) sumai, neturi esminės reikšmės bendrovės įsipareigojimų dydžiui ir mokumo nustatymui. Veiklos išplėtimą tiek teritoriniu požiūriu, tiek pagal pervežimo rūšis ir pastovaus pajamų srauto gavimą bendrovė sieja su pasirašytomis ilgalaikėmis veiklos sutartimis su bendrovės klientais (Metmenų 20 psl.), tačiau į bylą tokios sutartys nepateiktos. Bendrovė nurodė, kad pavyko sudaryti dvi naujas sutartis dėl krovinių vežimo 2016 metais, o kiekviena sutartis užtikrins ne mažiau kaip po 1200 000 Eur pajamų gavimą ateityje. Tačiau byloje yra pateikti tik ketinimų protokolai, kuriuos nurodoma, kad ŽŪB „( - )“ su įmonėmis UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ketina sudaryti sutartis, pagal kurias šios įmonės įsipareigotų iš Bendrovės nupirkti paslaugų už ne mažiau kaip po 1 200 000 Eur per metus (2 t., b. l. 27-32). Tokių susitarimų realus vykdymas abejotinas, nes pagal viešai skelbiamus duomenis tiek UAB „( - )“, tiek UAB „( - )“ apyvartos buvo žymiai mažesnės, tai yra sąlyginai neseniai šią veiklą vykdančios įmonės. Kaip minėta, byloje pateikti faktiniai duomenys leidžia spręsti, kad Bendrovė nėra visiškai nutraukusi ūkinės-komercinės veiklos. Vienas pagrindinių dabartinių Bendrovės klientų yra tarptautinių pervežimų bendrovė „( - )“ AG (3 t., b. l. 8-22, 76-). Tačiau duomenų, išskyrus pačios pareiškėjos paaiškinimą, apie ateities pervežimų apimtis, jų vykdymą bei to pagrindu ateityje gautinas pinigines lėšas pareiškėjas nepateikė, todėl nėra aiškios atsakovės vykdomų sutarčių bendros piniginės vertės gavimo perspektyvos. Esant tokioms aplinkybėms, daroma išvada, kad Bendrovė, pardavusi turimą turtą, iš esmės vykdys tą pačią ūkinę-komercinę veiklą tomis pačiomis sąlygomis, kaip kad vykdė iki šiol, ir kas, galimai, sąlygojo įmonės finansinius sunkumus.

25Metmenyse nurodyta, kad priežastys, dėl kurių Bendrovė nuo 2013 metų dirba nuostolingai, yra didelės kuro kainos, siekis įsitvirtinti rinkoje, Rusijos embargo Lietuvos žemės ūkio produkcijai, sumažėjusi pinigų apyvarta, tačiau Metmenyse nėra nurodytos išeitys, kokiomis realiomis priemonėmis bendrovė planuoja minėtas iki šiol egzistuojančias priežastis pašalinti, taip pat iš kokių finansavimo šaltinių, kaip jau bus panaudoti pinigai už parduotą turtą, Bendrovė kiekvieniems restruktūrizavimo metams planuoja gauti apyvartinių lėšų restruktūrizavimo procesui įgyvendinti, jei kuro kainos ir pervežimų kainos nesikeis bendrovei palankia linkme. Todėl nėra objektyvių priežasčių pagrįstai tikėtis, jog įmonės finansinius sunkumus lėmusios aplinkybės artimiausiu metu išnyks, o aiškinimas, kad atsakovės padėtis gerės dėl rinkoje didėjančių teikiamos paslaugos kainos, tėra prielaida.

26Teismo vertinimu, atsakovės pateiktuose Metmenyse ir jo prieduose pateikti faktiniai duomenys nesudaro pagrindo teigti, jog bendrovė turi realią galimybę gauti nurodytą pinigų sumą. Jokių kitų įrodymų apie gautus užsakymus ir gaunamas pajamas, galimų potencialių kontrahentų, su kuriais būtų sudaromos naujos sutartys, vystomi nauji projektai, realiai pateikta nėra (CPK 178 str.). Kadangi pareiškėjas Metmenyse pateikto planuojamų pajamų skaičiavimo nepagrindė ir neįrodė restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų priemonių realumo, darytina išvada, kad esant tokiems Metmenims, nebus įmanoma padengti visų skolų ir atkurti normalios įmonės veiklos (LR CPK 185 str.).

27Kitas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas – įmonės nemokumas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.) yra apibrėžtas LR ĮBĮ 2 str. 8 d., kurioje nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

28Analizuojant įmonės balansus 2015-07-24, 2014-12-31, 2013-12-31 dienai (1 t., b. l. 39-44, 81-82) ir vertinant, ar ŽŪB „( - )“ yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), nustatyta, kad atsakovė 2015-07-24 turėjo turto iš viso už 3 262 444 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 2 272 097 Eur, trumpalaikis – 990 347 Eur, iš kurio 364 187 Eur – per vienerius metus gautinos sumos ir nėra duomenų, ar šios skolos išieškomos. ( - ) AG 2015-07-24 buvo skolinga bendrovei 174 802,31 Eur. Nors bendrovės atstovai nurodė, kad ši skola sumokėta, įrodymais šis teiginys nepatvirtintas. Pagal balanso duomenis 2015-07-24 dienai ir kreditorių sąrašą (1 t., b. l. 39-44), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 562 388 Eur ir, pagal pareiškėjos nurodymą, tik ši skolos suma yra pradelsta, o balanse kaip po vienerių metų mokėtina suma ir ilgalaikiai įsipareigojimai nurodyta 2 253 072 Eur suma yra nepradelsta. Tačiau iš bendrovės atstovo paaiškinimų, ankstesnėje restruktūrizavimo byloje priimtų procesinių dokumentų turinio, iš 2013-12-31 - 2015-07-24 Bendrovės balansų matyti, kad kreditorių reikalavimų bendrovė 2015 metais nepadengė. Iš balansų 2014-12-31 ir 2015-07-24 (1 t., b. l. 81-82) dienai matyti, kad šioms datoms tiek į balansą įrašyto turto vertė, tiek neįvykdytų įsipareigojimų kreditoriams sumos iš esmės nesikeitė. Nepaneigta, kad šias sumas sudaro vienų ir tų pačių kreditorių reikalavimų sumos. Pagal bylos duomenis, pareiškėjas kreditoriaus AB bankas Snoras 1 162 007,29 kreditorinį reikalavimą vertina nepradelstu nepagrįstai, nes bendrovė nustatytais terminais nemokėjo įmokų pagal kredito sutarties, todėl kredito sutartis bankas nutraukė. Tai, kad atsakovas teisme ginčija sutarties nutraukimo teisėtumą ir siekia sutarties pakeitimo, nereiškia, kad reikalavimas tapo nepradelstu. Kreditorių K. Z. A., KB N. A. ir kitų kreditorių reikalavimus, kuriuos anksčiau buvo nurodę kaip pradelstus, pareiškėjas nepradelstais įvardijo, nes jie pritaria restruktūrizavimo procesui, nes su kreditoriais susitarė dėl vykdymo atidėjimo, tačiau įrodymų apie tokius susitarimus teismui, išskyrus susitarimą ne tik su didžiausiu Bendrovės kreditoriumi, bet ir pajininku, kurio reikalavimai užtikrinti lėšų įkeitimu bako sąskaitoje, nebuvo pateikta (2 t., b. l. 33-34). Iš teismų sistemos Liteko duomenų matyti, kad kreditoriams UAB „( - )“, UAV „( - )“, AB „( - )“ įsiskolinimai yra priteisti įsiteisėjusiais teismų sprendimais, BŽŪB „( - )“ yra iškelta bankroto byla, tačiau jų reikalavimų sumos vis tiek nurodytos kaip nepradelsti reikalavimai (1 t., b. l. 41-44, 66-67). Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-331-212/2015 pagal ieškovės NMA ieškinį atsakovei dėl 1 399 999,71 Eur skolos priteisimo (1 t., b. l. 66-68). N. B. ginčija NMA 2014-11-20 sprendimą nutraukti paramos sutartį ir grąžinti 4 833 919 Lt išmokėtą paramą, tačiau pirmosios instancijos teismas jau yra pasisakęs, kad bendrovės skundas nepagrįstas. Kreditorinių reikalavimų tikėtinas padidėjimas tokia ženklia suma turi esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl atsakovės mokumo ir galimybių sėkmingai įvykdyti restruktūrizavimo procesą.

29Pagal LR ĮRĮ 4 str. 1 p. punkto prasmę restruktūrizavimo galimybė suteikiama tik mokioms įmonėms, turinčioms laikinų mokumo problemų. Kaip nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra realiai pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per nustatytą restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų. Pagal šioje byloje pateiktų įrodymų turinį ir nustatytas virš nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo daryti išvadą, kad ŽŪB „( - )“ yra moki įmonė ir kad jos finansiniai sunkumai, besitęsiantys nuo 2013 metų, kai ji jau pradėjo dirbti nuostolingai, yra laikino pobūdžio. Taigi kompleksiškai įvertinus byloje esančius aukščiau nurodytus įrodymus, t. y. įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, atsakovo turto sudėties ir finansinės padėties duomenis, pradelstų įsipareigojimų valstybei mastą, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ŽŪB „( - )“ atitinka nemokios įmonės statusą (LR ĮBĮ 2 str. 8 d.).

30Vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą – jeigu buvo pažeisti ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p. nurodyti reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.). ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p. numatyta, kad įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu praneša kiekvienam kreditoriui <...> apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas (Metmenis ir sprendimus dėl jų patvirtinimo). Byloje nustatyta, kad kreditoriams virš nurodyta tvarka ir terminais buvo pranešta apie 2015-04-13 bendrovės narių sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir Metmenų patvirtinimą, tačiau Metmenys nebuvo išsiųsti (1 t., b. l. 28-33). Apie minėtą sprendimą suinteresuotieji asmenys buvo informuoti registruotais laiškais bei viešu paskelbimu per vietinę ir respublikinę spaudą. Virš minėtą trūkumą atsakovė ištaisė ir Metmenis kreditoriams išsiuntė restruktūrizavimo bylos nagrinėjimo metu, kai teismas, gavęs kreditorių nusiskundimus, pareikalavo pateikti įrodymus apie virš nurodyto įstatymo reikalavimo įvykdymą (1 t., b. l. 190-199, 2 t., b. l. 14-19). Pagal Lietuvos teismų praktiką, informavimo pareigos pažeidimas yra ištaisomas trūkumas ir nėra tiesiogiai susijęs su įmonės finansine būsena ir įmonės mokumo atkūrimo perspektyvomis, todėl, jei ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p. buvo pažeistas, teismas, remdamasis tokiu pažeidimu, gali atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą tik siedamas šį atsisakymą su kitais atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylą pagrindais.

31Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismo nuomone, byloje nustatyti du atsisakymo kelti ŽŪB „( - )“ restruktūrizavimo bylą pagrindai, numatyti ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 ir 3 punktuose: 1) parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys ir preliminarus verslo planas neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir jų įgyvendinimo realumo kriterijų (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p., 12 str. 2 d.), 2) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų LR ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo LR ĮBĮ nustatyta tvarka.

32Panevėžio apygardos teismo 2015-08-13, 2015-08-24 nutartimis Bendrovės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (1 t., b. l. 128-130, 170-174). Vadovaujantis ĮRĮ 7 str. 6 d., jeigu teismas atsisako iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinami, taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kiti nutartimi dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo priimti nurodymai panaikinami.

33Nėra pagrindo tenkinti kreditorių prašymo ŽŪB „( - )“ už piktnaudžiavimą procesine teise nesąžiningai pateikus nepagrįstą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo skirti CPK 95 straipsnyje nustatytą baudą. Nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. ĮRĮ ar kituose įstatymuose nėra imperatyvaus draudimo pakartotinai kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 4 str.). Todėl tokie veiksmai negali būti vienareikšmiškai vertinami kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Pareiškėjas pateikė teismui pareiškimą, atitinkamai jį motyvavo ir pridėjo turimus rašytinius įrodymus. Nors pareiškimas pripažįstamas nepagrįstu, nėra pakankamo pagrindo teigti, kad pareiškėjas savo procesinėmis teisėmis naudojosi akivaizdžiai nepagrįstai.

34Kadangi restruktūrizavimo bylą atsisakoma iškelti, to prašė ir kreditorė UAB „( - )“, tai laikoma, kad procesinis sprendimas priimamas kreditorės naudai. Todėl jai iš atsakovės priteisiamos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, nes išlaidas patvirtinantys įrodymai buvo pateikti laiku, o išlaidų dydis neviršija (yra mažesnis) už Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodytus maksimalius dydžius (3 t., b. l. 25-30, CPK 93, 98 str.).

35Vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1, 3 punktais, CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

36atsisakyti iškelti ŽŪB „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinė – ( - ) g. ( - ), ( - )) restruktūrizavimo bylą.

37Priteisti iš ŽŪB „( - )“ (j. a. k. ( - )) UAB „( - )“ (j. a. k. ( - )) naudai 525,61 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

38Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto areštų aktų registrui, nedalyvavusiems posėdyje bylos dalyviams.

39Nutarčiai atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015-08-13, 2015-08-24 nutartimis civilinėje byloje Nr. B2-660-544/2015 ŽŪB „( - )“ (j. a. k. ( - )) atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

40Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Pareiškėja ŽŪB „( - )“ (toliau – Bendrovė) prašo iškelti jai... 4. Pareiškėja nurodė, kad Bendrovei yra pagrindas iškelti restruktūrizavimo... 5. Bendrovėje dirbo 40 darbuotojų, šiuo metu dirba 25 darbuotojai, pasikeitė... 6. Paaiškino, jog pakartotinį pareiškimą iškelti restruktūrizavimo bylą... 7. Naujai parengtuose restruktūrizavimo plano metmenyse (toliau – Metmenys)... 8. Pareiškėja nurodė, kad esminės reikšmės turėjo ir tai, kad 2011-01-19... 9. Trečiasis asmuo UAB ,, ( - )“ nurodė, kad Bendrovė nuo 2014 m. kovo... 10. BŽŪB „( - )“ prašo patenkinti Bendrovės prašymą ir iškelti jai... 11. Kredito unija „( - )“ prašo atsisakyti iškelti atsakovei ŽŪB „( -... 12. Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkinamas, Bendrovei... 13. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį, teismas priima nutartį atsisakyti kelti... 14. LR ĮRĮ 4 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas,... 15. Iš pateiktų duomenų matyti, kad ŽŪB „( - )“ įsteigta ir veiklą vykdo... 16. Įmonė pripažįstama vykdančia ūkinę komercinę veiklą, jeigu ji užsiima... 17. Iš pateiktų dokumentų ir LR teismų informacinės sistemos „Liteko“... 18. Bendrovė pripažįsta ir rašytiniai įrodymai patvirtina, kad įmonė turi... 19. Vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą – jeigu... 20. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2015-07-24 Bendrovės narių... 21. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl... 22. Teismui pateiktuose Metmenyse (1 t., b. l. 73-125) apie preliminarų įmonės... 23. Pareiškėja nurodo ir kad įmonė turi finansinių sunkumų, ir kad 2015 m.... 24. Pagal pateiktus duomenis, su turtu, kurį Bendrovė ketina parduoti, susiję... 25. Metmenyse nurodyta, kad priežastys, dėl kurių Bendrovė nuo 2013 metų dirba... 26. Teismo vertinimu, atsakovės pateiktuose Metmenyse ir jo prieduose pateikti... 27. Kitas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas – įmonės... 28. Analizuojant įmonės balansus 2015-07-24, 2014-12-31, 2013-12-31 dienai (1 t.,... 29. Pagal LR ĮRĮ 4 str. 1 p. punkto prasmę restruktūrizavimo galimybė... 30. Vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą – jeigu... 31. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismo nuomone, byloje nustatyti du... 32. Panevėžio apygardos teismo 2015-08-13, 2015-08-24 nutartimis Bendrovės... 33. Nėra pagrindo tenkinti kreditorių prašymo ŽŪB „( - )“ už... 34. Kadangi restruktūrizavimo bylą atsisakoma iškelti, to prašė ir kreditorė... 35. Vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1, 3 punktais, CPK 290-291... 36. atsisakyti iškelti ŽŪB „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinė – ( - ) g. (... 37. Priteisti iš ŽŪB „( - )“ (j. a. k. ( - )) UAB „( - )“ (j. a. k. ( -... 38. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Įmonių bankroto valdymo... 39. Nutarčiai atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjus,... 40. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama...