Byla 2KT-43/2009

1Lietuvos apeliacinio pirmininkas Vytas Milius, susipažinęs su Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2009 m. birželio 8 d. nutartimi, kuria Vilniaus apygardos teismas nusišalino nuo civilinės bylos Nr. 2-790-623/2009, iškeltos pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, B. D., K. G., K. G., Č. G., J. G., Ž. M. Č., V. Š., T. Š., uždarajai akcinei bendrovei ,,Balsių valda“ dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimų dalių panaikinimo, pirkimo–pardavimo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus rajono 6 notarų biuro notaras D. P., uždaroji akcinė bendrovė ,,Bitė Lietuva“, nagrinėjimo ir pateikė prašymą spręsti šios bylos perdavimo kitam apygardos teismui klausimą,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2009 m. birželio 8 d. nutartis, kuria Vilniaus apygardos teismas nusišalino nuo civilinės bylos Nr. 2-790-623/2009, iškeltos pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, B. D., K. G., K. G., Č. G., J. G., Ž. M. Č., V. Š., T. Š., uždarajai akcinei bendrovei ,,Balsių valda“ dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimų dalių panaikinimo, pirkimo–pardavimo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus rajono 6 notarų biuro notaras D. P., uždaroji akcinė bendrovė ,,Bitė Lietuva“, nagrinėjimo. Šia nutartimi prašoma spręsti bylos perdavimo kitam apygardos teismui klausimą. Nutartyje nurodoma, kad civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas, sužinojęs, kad vienas iš atsakovų yra Vilniaus apygardos teismo teisėjo S. P. dukters sutuoktinis, 2009 m. birželio 2 d. nutartimi nusišalino nuo bylos nagrinėjimo. Esant tokiai situacijai, Vilniaus apygardos teismo pirmininkas abejoja, ar šis teismas gali nešališkai ir objektyviai išnagrinėti civilinę bylą.

3Prašymas tenkintinas.

4Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad jeigu teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujantis asmuo, jo artimieji giminaičiai arba sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Nurodyta teisės norma įtvirtina asmens teisę į tinkamą procesą. Šią teisę įgyvendina aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, civilinę bylą, kurioje kaip dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, perduodamas nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Tėvas ir duktė pagal įstatymą laikomi tiesiosios linijos artimaisiais giminaičiais (CK 3.135 str.). Tuo tarpu tarp dukters tėvo ir jos sutuoktinio susiklosto svainystės teisniai santykiai (CK 3.136 str. 1 d.). Svainystė teisines pasekmes sukelia tik įstatymų numatytais atvejais (CK 3.136 str. 2 d.). Nors CPK 35 straipsnio ketvirtoji dalis tiesiogiai nenustato teismui pareigos perduoti bylą nagrinėti kitam teismui, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjo dukters sutuoktinis (žentas), o byla teisminga teismui, kuriame šis teisėjas dirba, visgi tokia situacija kelia abejonių dėl teismo nešališkumo subjektyviąja prasme, taigi, ir dėl jo galimumo nagrinėti bylą. Tokia situacija turi būti sprendžiama taip pat, kaip ir atvejai, kai pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką byla pagal įstatymo analogiją perduodama nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjo padėjėjas ar buvęs teisėjas, o byla teisminga teismui, kuriame jis dirba ar dirbo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis byloje Nr. 2KT-68/2007; 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis byloje Nr. 2KT-88/2007; 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis byloje Nr. 2KT-72/2008). Tiesa, kiekvienu konkrečiu atveju tokia išvada gali būti paneigta byloje esančiomis faktinėmis aplinkybėmis.

5Nagrinėjamu atveju ieškinį dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimų dalių panaikinimo, pirkimo–pardavimo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo pareiškė prokuroras, ginantis viešąjį interesą. Šioje byloje ieškovas siekia apginti viešąjį interesą ir ginčija kai kuriems atsakovams atkurtas nuosavybės teises į mišką bei jų veiksmus, perleidžiant šį mišką kitiems asmenims. Vienas iš patikslintame ieškinyje nurodytų atsakovų – J. G. yra Vilniaus apygardos teismo teisėjo S. P. dukters sutuoktinis, t. y. šio teisėjo žentas. Patenkinus viešąjį interesą ginančio prokuroro ieškinį, šiam atsakovui iškils neigiami teisiniai padariniai – jis turės grąžinti pagal ginčo sandorį gautą pinigų sumą.

6Esant aplinkybėms, kurios sudaro pagrindą atsirasti protingoms abejonėms dėl Vilniaus apygardos teismo nešališkumo subjektyviąja prasme, yra pagrindas ieškinį kartu su byla perduoti nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Kadangi visi dalyvaujantys byloje asmenys reziduoja Vilniuje, byla perduotina nagrinėti artimiausiam - Kauno apygardos teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 2 ir 4 d.).

7Vadovaudamasis CPK 3 straipsnio 6 dalimi ir 35 straipsnio ketvirtąja dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

8Ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, B. D., K. G., K. G., Č. G., J. G., Ž. M. Č., V. Š., T. Š., uždarajai akcinei bendrovei ,,Balsių valda“ dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimų dalių panaikinimo, pirkimo–pardavimo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus rajono 6 notarų biuro notaras D. P., uždaroji akcinė bendrovė ,,Bitė Lietuva“, kartu su byla perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai